Byla 2-1294-241/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. (A. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. B2-4370-275/2017 pagal pareiškėjų A. B. ir J. S. skundus dėl 2017 m. balandžio 27 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys (kreditoriai) akcinė bendrovė DNB bankas, valstybės įmonė Turto bankas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Domus servis“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi UAB „Archidis“ iškelta bankroto byla.
 2. BUAB „Archidis“ kreditoriai A. B. ir J. S. pirmosios instancijos teismui padavė skundus dėl 2017 m. balandžio 27 d. BUAB „Archidis“ šešioliktojo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.
 3. Pareiškėjas A. B. skunde prašė panaikinti BUAB „Archidis“ 2017 m. balandžio 27 d. šešioliktojo kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus trečiuoju klausimu (dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės), ketvirtuoju klausimu (dėl BUAB ,,Archidis“ priklausančio turto perdavimo kreditoriams) ir šeštuoju klausimu (dėl BUAB ,,Archidis“ priklausančio turto – buto, esančio (duomenys neskelbtini), pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo) bei perduoti šiuos klausimus svarstyti iš naujo; įpareigoti administratorių atlikti procedūrinius veiksmus; įpareigoti administratorių nutraukti ūkinę komercinę veiklą; nušalinti administratoriaus įgaliotą asmenį J. L. nuo įmonę administruojančių pareigų. Taip pat pareiškėjas A. B. skunde prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti BUAB „Archidis“ šešioliktojo kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą iki galutinio teismo sprendimo priėmimo byloje Nr. B2-643-275/2017 bei padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į BUAB „Archidis“ butą, esantį (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), perleidimo draudimo.
 4. Pareiškėja J. S. prašė panaikinti 2017 m. balandžio 27 d. BUAB „Archidis“ šešioliktojo kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą šeštuoju klausimu ir perduoti šį klausimą BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešajame registre BUAB „Archidis“ nuosavybės teise valdomo buto, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), perleidimo draudimą.
 5. Prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjai grindė tuo, kad nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, butas gali būti parduotas už žymiai mažesnę nei rinkos kaina ir tokiu būdu būtų pažeisti visų kreditorių interesai. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir realizavus nurodytą nekilnojamąjį turtą, pasidarytų nebeįmanomas galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi pareiškėjų prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – įrašo viešajame registre dėl nuosavybės teisės į BUAB „Archidis“ prašyme nurodyto nekilnojamojo turto perleidimo draudimo – sprendė ir anksčiau – 2016 m. gruodžio 19 d. nutartimi išnagrinėjo J. S. ir A. B. atsiliepime į kreditoriaus J. E. skundą pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, 2016 m. birželio 15 d. nutartimi išnagrinėjo J. S. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmesti. Pakartotinai reiškiamame prašyme dėl tokios pačios laikinosios apsaugos priemonės taikymo pareiškėjai nenurodė jokių naujų ar pasikeitusių jau buvusių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą kitaip vertinti prašyme nurodytus iš esmės tapačius argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo nagrinėjamoje byloje, nei jie buvo teismo vertinti, priimant 2016 m. gruodžio 19 d. ir 2016 m. birželio 15 d. nutartis.
 3. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai nepateikė įrodymų, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus pareiškėjams teismo procesinio sprendimo nebus įmanoma įvykdyti ir kad prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinimas šiuo atveju būtų proporcinga priemonė. Taip pat nepateikta įrodymų, kad BUAB „Archidis“ siekia perleisti nekilnojamąjį turtą – butą, esantį (duomenys neskelbtini). Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes pareiškėjų prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatitiktų proporcingumo, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Pareiškėjas A. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į BUAB ,,Archidis“ priklausantį butą, esantį (duomenys neskelbtini), perleidimo draudimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismo nutartis nemotyvuota, formali bei tendencinga, priimta neanalizuojant ir nevertinant esamo BUAB ,,Archidis“ bankroto proceso etapo, neatsižvelgiant į pateiktas teismui naujas faktines aplinkybes ir įrodymus, kuriais grindžiama būtinybė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad nutarimai kreditorių susirinkimuose priimami dominuojančio kreditoriaus AB DNB banko balsų dauguma. Teismas nevertino pareiškėjų prašymo nušalinti administratoriaus įgaliotą asmenį, kuris visą įmonės bankroto procesą veikė išskirtinai banko naudai, pažeisdamas tiek bankrutuojančios įmonės, tiek kreditorių teises ir teisėtus interesus. BUAB ,,Archidis“ turi pakankamą kiekį piniginių lėšų ir turto, kad būtų patenkinti visų įmonės kreditorių reikalavimai visa apimtimi. Teismas neatsižvelgė, kad bankas sąmoningai blokuoja pareiškėjų pasiūlymus, kurių tikslas yra visų kreditorių finansinių reikalavimų maksimalus patenkinimas. Teismas nevertino naujų faktinių aplinkybių dėl būtinybės patikslinti kreditoriaus VĮ Turto banko finansinį reikalavimą.
  3. Teismo nutartis dėl nepritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių neatitinka proporcingumo, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo bei ekonomiškumo principų

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - įrašo viešajame registre dėl nuosavybės teisės į BUAB ,,Archidis“ priklausantį butą (duomenys neskelbtini), perleidimo draudimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo.
 3. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas (nutartis). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui (pareiškėjui) palankus sprendimas (nutartis) galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo (pareiškėjo) pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas (nutartis) galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui (pareiškėjui) palankaus sprendimo (nutarties) priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui (pareiškėjui) nepalankus teismo sprendimas (nutartis) yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1452-370/2015; 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013).
 4. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundais, kuriais ginčijo 2017 m. balandžio 27 d. BUAB „Archidis“ šešioliktojo kreditorių susirinkimo nutarimus. Skundų reikalavimų užtikrinimui buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti šešioliktojo kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą iki galutinio teismo sprendimo priėmimo byloje Nr. B2-643-275/2017 bei padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į BUAB „Archidis“ butą, esantį (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), perleidimo draudimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė pareiškėjų prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantas A. B. nesutinka su minėta teismo nutarties dalimi, kuria atsisakyta taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į BUAB ,,Archidis“ priklausantį turtą perleidimo draudimo.
 5. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas 2017 m. liepos 5 d. nutartimi pareiškėjų A. B. ir J. S. skundus dėl 2017 m. balandžio 27 d. BUAB „Archidis“ šešioliktojo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bei kitų reikalavimų atmetė, t. y. išnagrinėjo ir įvertino iš esmės pareiškėjų pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, padarydamas išvadą, jog skundų reikalavimai yra nepagrįsti. Nors ši nutartis dar nėra įsiteisėjusi, tačiau ji patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog pareiškėjai tikėtinai pagrindė savo skundų reikalavimus, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Taigi, nesant pirmosios iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir taikyti apelianto prašomą laikinąją apsaugos priemonę.
 6. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas dėl kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos egzistavimo šiuo atveju plačiau nepasisako, nes iš esmės ji neturi teisinės reikšmės sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.
 7. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13palikti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai