Byla 2S-110-425/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Margaritos Dzelzienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. T. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9438-589/2009 pagal pareiškėjo J. T. skundą dėl Panevėžio apygardos prokuratūros 2009 m. birželio 25 d. nutarimo atsisakyti naikinti Kėdainių rajono vyriausiojo prokuroro A. J. nutarimą atisakyti kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo panaikinimo,

Nustatė

3Pareiškėjas J. T. kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros 2009-06-25 nutarimą, kuriuo atsisakyta panaikinti Kėdainių rajono vyriausiojo prokuroro A. J. 2009-05-19 nutarimą atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo. Nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės sprendimais buvo pažeistos mokesčių teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, tačiau prokuroras be teisinio pagrindo atsisako ginti viešąjį interesą.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-12-01 nutartimi pareiškėjo J. T. skundą atsisakė priimti, nes jis neteismingas tam teismui (CPK 137 str. 2 d.). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad bylos iškėlimo stadijoje teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, įvertinęs teisės kreiptis į teismą prielaidas ir sąlygas, gali priimti trejopo pobūdžio procesinius sprendimus: ieškinį priimti, jį atsisakyti priimti (CPK 137 str.) arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams šalinti (CPK 138 str.). Pagal Prokuratūros įstatymo 3 str. 4 d. prokuroro sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir teismui, pagal šio įstatymo 15 str. 6 d. aukštesniojo prokuroro priimtas proceso sprendimas gali būti apskųstas teismui, todėl byla nagrinėtina teisme. Teismas nurodė, kad skundžiamas atsisakymas iškelti bylą, ginant viešą interesą, kuris pasireiškia Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų neteisėtumu, ir konstatavo, kad byla yra teisminga Kėdainių rajono apylinkės teismui.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas J. T. prašė panaikinti pirmos instancijos teismo 2009-12-01 nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui. Pareiškėjas nurodė, kad 2009-10-01 skundas buvo paduotas Panevėžio apygardos teismui, kuris išnagrinėjęs teismingumo klausimą, 2009-10-05 perdavė skundą nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui. Skundo nagrinėjimo dalykas yra Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo M. R. 2009-06-25 nutarimas, t.y. prašoma ištirti prokuroro atsisakymą ginti viešąjį interesą, o ne savivaldybės priimtus norminius aktus. Šiuo atveju taikomas Prokuratūros įstatymo 19 str. ir išankstinė ginčo sprendimo ne teisminė tvarka (Prokuratūros įstatymo 15 str. 4 ir 6 d.). Pirmos instancijos teismas neteisėtai skundą perkvalifikavo į „ieškinį“, tokia teismo nutartis kelia įtarimų dėl teismo šališkumo. Bendro kompetencijos teismo kompetencija yra platesnė nei administracinio, t.y. jis kartu su civilinio teisinio pobūdžio reikalavimais gali spręsti ir administracinio pobūdžio reikalavimus (CPK 26 str.) – vertinti prokuroro veiksmų teisėtumą.

6Pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Pagal Prokuratūros įstatymo 3 str. 4 d. prokuroro veiksmai ir sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir teismui. Šiuo atveju Kėdainių rajono vyriausiojo prokuroro A. J. nutarimas atisakyti kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo buvo apskųstas vyresniam prokurorui, t.y. Panevėžio apygardos prokuratūrai. Pagal Prokuratūros įstatymo 15 str. 6 d. proceso dalyviai, nesutikdami su aukštesniojo prokuroro priimtu proceso sprendimu, gali įstatymų nustatyta tvarka sprendimą apskųsti teismui. Taigi šiuo atveju pareiškėjas pagrįstai kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros 2009-06-25 nutarimą, kuriuo atsisakyta naikinti Kėdainių rajono vyriausiojo prokuroro A. J. nutarimą atisakyti kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo šio skundo priskirtinumą bendros kompetencijos teismams.

8Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo motyvus, kuriais ginčija tą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-12-01 nutarties dalį, kurioje teismas nurodė, kad ši byla teisminga ne Panevėžio miesto apylinkės teismui, o Kėdainių rajono apylinkės teismui. Šioje byloje iš esmės keliamas klausimas dėl Kėdainių rajono vyriausiojo prokuroro A. J. 2009-05-19 nutarimo , kuriuo atisakyta kreiptis į teismą dėl viešo intereso gynimo ir kurį Panevėžio apygardos prokuratūra 2009-06-25 nutarimu atsisakė panaikinti. Pirmosios instancijos teismas iš esmės padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo skundas yra teismingas ne Panevėžio miesto apylinkės teismui, o Kėdainių rajono apylinkės teismui, tačiau nutarties rezoliucinėje dalyje dėl pareiškėjo skundo teismingumo nepasisakė. CPK normos tiesiogiai nereglamentuoja šio ginčo teismingumo. Pareiškėjo J. T. pareiškimas prokurorui kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ir pareiškėjo paskesnis skundas dėl aukštesnio prokuroro sprendimo savo esme yra artimesni ypatingajai teisenai (CPK 5 dalis), todėl nagrinėjamo ginčo atveju kaip analogija taikytina CPK 443 str. 10 d. nuostata, skundą dėl prokuroro sprendimo paduoti skundą pateikiančio asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

9Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmos instancijos teismas, pagrįstai atsisakydamas priimti pareiškėjo J. T. skundą kaip nenagrinėtiną Panevėžio miesto apylinkės teisme, pagal CPK 137str.3d. nuostatą privalėjo nurodyti į kurią instituciją ar teismą reikia pareiškėjui kreiptis, jeigu byla nenagrinėtina teisme ar neteisminga tam teismui. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 7str. įtvirtintu koncentracijos ir ekonomiškumo principais, nurodytą procesinį pažeidimą ištaiso, nurodydamas pareiškėjui jo teisę kreiptis į Kėdainių rajono apylinkės teismą.

10Vadovaudamiesi CPK 337str.1d.,

Nutarė

11Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį palinkti nepakeistą.

12Nurodyti, kad pareiškėjas J. T. su skundu dėl Panevėžio apygardos prokuratūros 2009 m. birželio 25 d. nutarimo, atsisakyti naikinti Kėdainių rajono vyriausiojo prokuroro A. J. 2009-05-19 nutarimą turi teisę kreiptis į Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai