Byla 2S-678-210/2016
Dėl Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų K. N. ir V. A. N. atstovo advokato K. R. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-6051-907/2016 pagal pareiškėjų K. N. ir V. A. N. skundą dėl Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimo atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Pareiškėjai K. N. ir V. A. N. kreipėsi į teismą su skundu dėl 2016-05-02 Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiosios prokurorės R. D. nutarimo Nr. T5-353 netenkinti pareiškėjų skundo dėl skyriaus prokurorės nutarimo T5-138 panaikinimo ir atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, prašant panaikinti 2016-05-02 nutarimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi nustatė pareiškėjams K. N. ir Vandai A. N. terminą iki 2016-06-14 nurodytiems procesinio dokumento ir jų priedų trūkumams pašalinti.

83. Kadangi CPK nenumatyta skundų dėl prokurorų veiksmų nagrinėjimo tvarka ypatingąja teisena, asmuo, skundžiantis prokurorų nutarimą dėl atsisakymo taikyti viešojo intereso gynimo priemones, teismas sprendė, kad tokiu atveju į teismą asmuo turi kreiptis su ieškiniu, atitinkančiu bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, ir CPK 135 str. reikalavimus.

94. Teismas nurodė, kad už ieškinį turi būti sumokėtas CPK 80 str. nustatyto dydžio žyminis mokestis, kurio dydis neturtiniuose ginčuose yra 41,00 Eur.

105. Teismas nustatydamas terminą paduoto dokumento ir jo priedų trūkumams pašalinti akcentavo, kad pareiškėjai pateikė teismui vieną dokumento egzempliorių, kurį įvardija skundu, nenurodė jokių suinteresuotų asmenų, nepridėjo jokių jų išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų, nepateikė skyriaus prokurorės Nr. T5-138 nutarimo, jo net neskundžia ir nenurodo, ko teismo prašo galimai panaikinus ginčijamus nutarimus, nenurodė, kokia jų teisė, prokurorams atsisakius taikyti viešojo intereso gynimo priemones, yra pažeista ar ginčijama.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu pareiškėjų K. N. ir V. A. N. atstovas advokatas K. R. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

136.1. Nesutinka su teismo išvada, kad pareiškėjai skųsdami aukštesniojo prokuroro nutarimą privalėjo teismui pateikti ieškinį, o ne skundą. Įstatyme numatyta būtent aukštesniojo prokuroro nutarimo skundimo galimybė, nenumatytas reikalavimas būtent dėl to pateikti tik ieškinį ir skundą nagrinėti tik ginčo tvarka. Įstatymų leidėjas konkrečiai nereglamentuoja, kokia tvarka — ieškinio ar ypatingosios teisenos – turi būti kreipiamasi į teismą skundžiant prokuratūros (prokuroro) atsisakymą ginti viešąjį interesą civilinių teisių gynimo srityje. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo konkrečiu atveju nesprendžiamas klausimas dėl subjektinių pareiškėjų teisių, taigi ginčo šiuo konkrečiu atveju tarp prokuroro ir pareiškėjų dėl jų subjektinių teisių, juo labiau – priešingų interesų, nėra, todėl apeliantai įsitikinę, kad teismas šiuo atveju privalo taikyti ypatingąją teiseną.

146.2. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjai nepateikė skyriaus prokurorės nutarimo Nr. T5-138 ir jo net neskundžia. Tačiau teisės aktai nenumato galimybės skyriaus prokuroro nutarimo skųsti tiesiogiai teismui, be to, LR Prokuratūros įstatymo 15 str. 6 d. numatyta galimybė proceso dalyviams tiesiogiai apskųsti teismui tik aukštesniojo prokuroro priimtus proceso sprendimus.

156.3. Apeliantai nesutinka su teismo nurodymu sumokėti 41 Eur žyminį mokestį, nes mano, kad, bylą nagrinėjant ypatingąja teisena ir pagal teisės analogiją taikant panašią teisės normą – CPK 510 str. 2 d., skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas.

16Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

187. Apeliacijos dalykas yra teismo nutarties, kuria skirtas terminas skundo trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

198. LR Konstitucijos 30 str. 1 d. nustato, kad asmuo, kurio tesės ir laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau kaip ir kiekviena teisė, teisė kreiptis į teismą turi būti realizuojama laikantis tam tikros įstatymo nustatytos tvarkos. Kreipimasis į teismą suinteresuotam asmeniui pozityvių teisinių padarinių gali sukelti tik tuo atveju, jeigu ši teisė bus įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų.

209. Iš tiesų įstatymo leidėjas konkrečiai nereglamentuoja, kokia tvarka – ieškinio ar ypatingosios teisenos – turi būti kreipiamasi į teismą skundžiant prokuratūros (prokuroro) atsisakymą ginti viešąjį interesą civilinių teisių gynimo srityje.

2110. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, jog apeliantai kvestionuoja nepagrįstą prokuroro atsisakymą ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, kaip tokią galimybę numato CPK 49 str. 1 d. LR Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p. taip pat numato prokuroro teisę ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, kai prokuroras turi pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai. Šiuo atveju ginti viešąjį interesą prokuroras gali ne tik pagal asmens, asmenų grupės, institucijos ar organizacijos kreipimąsi, bet ir savo iniciatyva, taip pat tada, kai viešąjį interesą privalantys ginti asmenys nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti (LR Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d.). Taigi, LR Prokuratūros įstatymo prasme viešojo intereso gynimas yra teisės aktų pažeidimų pašalinimas pagal prokuratūrai suteiktus įgalinimus, o LR Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p., neribodamas prokuroro kompetencijos šioje srityje konkrečiais atvejais, apibrėžia prokuroro įgalinimus pareikšti ieškinį teisme.

2211. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad apeliantai pateikė teismui skundą dėl prokuratūros, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam įstatymo leidėjo valia suteikti įgaliojimai ginti asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teises bei teisėtus interesus civilinių teisių gynimo srityje, neveikimo, teisingai jį įvardydamas skundu, o ne ieškinio pareiškimu. Sisteminė CPK normų, reglamentuojančių viešosios teisės subjektų veiksmų (neveikimo) civilinių teisių gynimo srityje apskundimą, analizė leidžia daryti išvadą, kad viešosios teisės subjektų, kaip, pavyzdžiui, antstolių ir notarų, privalančių veikti tik pagal jiems suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), veiksmai kvestionuojami paduodant ne ieškinį, o kitokios formos pareiškimą – skundą dėl bylos iškėlimo ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442str. 6 p.). Tokią išvadą patvirtina ir LR Prokuratūros įstatymo 15 str. 6 d., teigianti, jog proceso dalyviai, nesutikdami su aukštesniojo prokuroro priimtu proceso sprendimu, gali įstatymų nustatyta tvarka sprendimą apskųsti (t.y. paduoti skundą) teismui.

2312. Kasacinio teismo praktikoje dėl prokuroro kompetencijos ginant viešąjį interesą yra konstatuota, kad teismas, nagrinėdamas suinteresuoto asmens skundą dėl prokuroro veiksmų atsisakant ginti viešąjį interesą, nepažeisdamas prokuroro diskrecijos teisės ir nespręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, patikrina, ar prokuroras, priimdamas sprendimą dėl skunde nurodytų aplinkybių, nepažeidė proceso normų, nustatančių skundo tyrimo procedūrų, t. y, ar rinko faktinius duomenis dėl skunde nurodytų aplinkybių, juos analizavo bei vertino ir argumentavo savo išvadą dėl viešojo intereso pažeidimo nebuvimo. Nenustatęs prokuroro veiksmuose proceso normų pažeidimo, teismas skundo netenkina (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2012).

2413. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad analogiškos pozicijos laikomasi ir kitose teismų nagrinėtose bylose (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1115-464/2010, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-110-425/2010, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-379-275/2013, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1512-275/2014 ).

2514. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirajame skunde dėstoma pozicija, kad teismui pareiškėjai turėjo teikti ne ieškinį, o skundą dėl bylos iškėlimo ypatingosios teisenos tvarka. Todėl bylą nagrinėjant ypatingąja teisena, pagal teisės analogiją, pareiškėjų skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas.

2615. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatydamas terminą paduoto dokumento ir jo priedų trūkumams pašalinti teisėtai ir pagrįstai akcentavo, kad pareiškėjai pateikė teismui vieną dokumento egzempliorių, nenurodė jokių suinteresuotų asmenų, nepridėjo jokių jų išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų, nenurodė, ko teismo prašo galimai panaikinus 2016-05-02 ginčijamą nutarimą Nr. T5-353, nenurodė, kokia jų teisė, prokurorams atsisakius taikyti viešojo intereso gynimo priemones, yra pažeista ar ginčijama. Akivaizdu, kad prokuroro 2016-02-29 nutarimas Nr. T5-138 nėra ginčo dalykas ir pareiškėjai jo neskundžia, tačiau vertinant skundo pagrindą šis nutarimas kartu su skundu nėra pateiktas.

2716. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjams nustatytinas terminas paduoto dokumento ir jo priedų trūkumams pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus procesinio dokumento trūkumų, jis bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjams.

28Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

29Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

30Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartį pakeisti.

31Nutarties dalį dėl trūkumų šalinimo įpareigojant pareiškėjus pateikti ieškinį ir jį apmokėti žyminiu mokesčiu panaikinti.

32Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

33Nustatyti pareiškėjams K. N. ir V. A. N. terminą iki 2016-10-03 nurodytiems procesinio dokumento ir jų priedų trūkumams pašalinti.

34Trūkumų nepašalinus, procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Pareiškėjai K. N. ir V. A. N.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gegužės 30 d. nutartimi nustatė... 8. 3. Kadangi CPK nenumatyta skundų dėl prokurorų veiksmų nagrinėjimo tvarka... 9. 4. Teismas nurodė, kad už ieškinį turi būti sumokėtas CPK 80 str.... 10. 5. Teismas nustatydamas terminą paduoto dokumento ir jo priedų trūkumams... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu pareiškėjų K. N. ir V. 13. 6.1. Nesutinka su teismo išvada, kad pareiškėjai skųsdami aukštesniojo... 14. 6.2. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjai nepateikė... 15. 6.3. Apeliantai nesutinka su teismo nurodymu sumokėti 41 Eur žyminį... 16. Teismas... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. 7. Apeliacijos dalykas yra teismo nutarties, kuria skirtas terminas skundo... 19. 8. LR Konstitucijos 30 str. 1 d. nustato, kad asmuo, kurio tesės ir laisvės... 20. 9. Iš tiesų įstatymo leidėjas konkrečiai nereglamentuoja, kokia tvarka –... 21. 10. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, jog apeliantai kvestionuoja... 22. 11. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad apeliantai pateikė teismui... 23. 12. Kasacinio teismo praktikoje dėl prokuroro kompetencijos ginant viešąjį... 24. 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad analogiškos pozicijos... 25. 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 26. 15. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 27. 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjams nustatytinas... 28. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 30. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 30 d. nutartį pakeisti.... 31. Nutarties dalį dėl trūkumų šalinimo įpareigojant pareiškėjus pateikti... 32. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.... 33. Nustatyti pareiškėjams K. N. ir V. 34. Trūkumų nepašalinus, procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir...