Byla e2-1396-635/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir priimdama sprendimą už akių

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui M. E. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir priimdama sprendimą už akių

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 362,03 Eur skolos, 34,03 € palūkanų iki kredito gražinimo termino, 482,32 € palūkanų po kredito gražinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2012-04-04 tarp ieškovės ir atsakovo per sistemą smscredit.lt buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 362,03 Eur 30 dienų terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2012-05-04. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, paskolos sumos negrąžino.

3Taip pat nurodo, kad remiantis tarpusavio susitarimu bei vadovaujantis Lietuos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. atsakovas turėjo mokėti sutartines palūkanas iki sutarties termino pabaigos, tačiau jis pažeidė prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo ieškovui palūkanų. Dėl šios priežasties iš atsakovo yra priteistina 34.03 € palūkanų suma, kuri turėjo būti sumokėta šaliu sutartu terminu - 2012-05-04 dieną.

4Be to pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punktą už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios sutarties specialiosiose sąlygose. Taigi, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2012-05-05 iki 2013-01-25 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198.30%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę iš atsakovo priteistina - 482.32 € palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

5Ieškovė nurodo, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovė patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

6Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-04-04 tarp ieškovės ir atsakovo per sistemą smscredit.lt buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 362,03 Eur 30 dienų terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2012-05-04. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, paskolos sumos negrąžino.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 362,03 Eur skola bei 34,03 € palūkanų iki kredito gražinimo termino, kurios buvo numatytos ir paskaičiuotos jau pačioje paskolos sutartyje (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 482.32 € palūkanų už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 str.

11Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos po kredito grąžinimo termino mažintinos dviem trečdaliais – iki 160,77 Eur.

12Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 285 str., 286 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

16Priteisti iš M. E., asmens kodas ( - ) 362,03 Eur skolos, 34,03 € palūkanų iki kredito gražinimo termino, 160,77 € palūkanų po kredito gražinimo termino, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 556,83 Eur sumą nuo 2016-04-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovas M. E. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai