Byla 2S-60-796/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (atsakovo) L. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Rąstinės pirtys“ ir uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Noble group“ dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-102-903/2015 pagal ieškovės BUAB „Rąstinės pirtys“ ieškinį atsakovui L. G. dėl įsiskolinimo priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Noble group“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Klaipėdos rajono apylinkės teismas išnagrinėjo 2015 m. balandžio 14 d. civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Rąstinės pirtys“ ieškinį atsakovui L. G. dėl įsiskolinimo priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Noble group“. Teismas ieškinį tenkino iš dalies - iš atsakovo L. G. priteisė 4 367,47 Eur skolą, 180,68 Eur palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir 261,53 Eur už advokato paslaugas ieškovei, 136,31 Eur žyminio mokesčio ir 8,16 Eur valstybei.
 2. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.
 3. Pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-102-903/2015. L. G. prašė pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 14 d. sprendimą, priteisiant iš jo 539,88 Eur skolos, 22,33 Eur delspinigių, 32,00 Eur už advokato paslaugas ir procesines palūkanas. Prašymą pateikė vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, tai yra naujai paaiškėjus esminėms bylos aplinkybėms.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjo L. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims BUAB „Rąstinės pirtys“ ir UAB „Noble group“ dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-102-903/2015 pagal ieškovės BUAB „Rąstinės pirtys“ ieškinį atsakovui L. G. dėl įsiskolinimo priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Noble group“, nutraukė.
 2. Teismas nustatė, jog Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pripažino UAB „Rąstinės pirtys“ veiklą pasibaigusia ir ši nutartis 2016 m. rugsėjo 9 d. įsiteisėjo, iš Juridinių asmenų registro UAB „Rąstinės pirtys“ išregistruota 2016 m. rugsėjo 14 d.
 3. Teismas konstatavo, kad neliko civilinės bylos šalies (ieškovo), įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, todėl padarė išvadą, kad yra įstatyminis pagrindas nutraukti civilinę bylą dėl proceso atnaujinimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir grąžinti bylą Klaipėdos rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad BUAB „Rąstinės pirtys“ administratorė nevykdė pareigos, nustatytos Įmonių bankroto įstatyme, pranešti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui apie Klaipėdos rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą dėl proceso atnaujinimo, todėl įmonė išregistruota neteisėtai. Taip pat pažymėjo, kad vis dar vyksta išieškojimas ir vykdymo procese bus pakeistas išieškotojas, kadangi BUAB „Rąstinės pirtys“ perleido reikalavimo teises.
 2. Bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bankroto valdyba“ direktorė L. B. atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodė, kad 2016 m. liepos 1 d. BUAB „Rąstinės pirtys“ kreditorių susirinkimo nutarimu bankroto administratorės UAB „Bankroto valdyba“ įgaliotas asmuo buvo įpareigotas kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos Klaipėdos apygardos teismui pateiktas 2016 m. liepos 4 d. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu pripažinta, kad UAB „Rąstinės pirtys“ veikla pasibaigė.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Atskirasis skundas tenkintinas

13

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju pareiškėjo skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.
 3. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla pagal pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo nutraukta, teisėtumo ir pagrįstumo.
 4. Pažymėtina, kad proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuri taikoma tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Kasacinio teismo jurisprudencijoje aiškinant šio instituto paskirtį ir tikslus nurodyta, kad teismo sprendimo teisinė galia lemia jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Būtent tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis. Procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Dėl to teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu ((Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bylose: Sypchenko v. Russia, No. 38368/04, judgment of 1 March 2007;Volkov v. Russia, No. 8564/02, judgment of 15 March 2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014; 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014).
 5. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas atskiruoju skundu iš esmės nurodo aplinkybes ir argumentus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo, kuriuo pripažinta, kad UAB „Rąstinės pirtys“ veikla pasibaigė, neteisėtumo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas – Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal pareiškėjo L. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-102-903/2015, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 6. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog šioje byloje reikšminga aplinkybė dėl BUAB „Rąstinės pirtys“ reikalavimo teisių perleidimo fakto bei išieškotojo pakeitimo nustatymo.
 7. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pripažino UAB „Rąstinės pirtys“ veiklą pasibaigusia, todėl teismas konstatavo, kad neliko civilinės bylos šalies (ieškovo) ir padarė išvadą, kad yra įstatyminis pagrindas nutraukti civilinę bylą dėl proceso atnaujinimo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog išregistravus UAB „Rąstinės pirtys“ iš Juridinių asmenų registro, šioje byloje įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, jog nėra įmonės teisių ir pareigų perėmėjo.
 8. Iš teismų sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad pareiškėja I. M. kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą su prašymu suinteresuotiems asmenims skolininkui L. G., antstoliui T. U. dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. Prašymo pagrindu pareiškėja nurodė aplinkybes, jog 2016-06-27 sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius BUAB „Rąstinės pirtys“ perleido naujajam kreditoriui I. M. reikalavimo teisę į skolininko L. G. skolą. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartimi civilinėje byloje 2VP-2869-586/2016 nutarta pakeisti pradinį išieškotoją BUAB „Rąstinės pirtys“, įmonės kodas 300058647, pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-102-903/2015 dėl skolos išieškojimo iš skolininko L. G., naujuoju išieškotoju I. M., a. k. ( - ) Pažymėtina, kad nors dėl minėtos nutarties yra paduotas atskiras skundas, tačiau a priori negalima teigti, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 2 d. nutartis dėl išieškotojo pakeitimo civilinėje byloje 2VP-2869-586/2016 - neteisėta ir nepagrįsta.
 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju svarbus 2016-06-27 sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius BUAB „Rąstinės pirtys“ perleido naujajam kreditoriui I. M. reikalavimo teisę į skolininko L. G. skolą egzistavimo klausimas. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pareiškėjo L. G. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo turi aiškintis ir spręsti ar yra pagrindas šioje byloje pakeisti išregistruotą BUAB „Rastinės pirtys“ jos teisių perėmėja I. M..
 10. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo nustatytas aplinkybes dėl 2016-06-27 reikalavimo teisės perleidimo sutarties egzistavimo, daryta išvada, kad yra pagrindas Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui spręsti pareiškėjo L. G. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-102-903/2015 pagrįstumo klausimą (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

15Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai