Byla 2-102-903/2015
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Rąstinės pirtys“ bankroto administratoriaus atstovui advokato padėjėjui Gintarui Degimui, atsakovui L. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Rąstinės pirtys“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui L. G., trečiasis asmuo UAB „Noble group“, dėl įsiskolinimo priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškinyje pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 15080,00 Lt skolą, 1788,94 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 15080,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2010-12-20 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta rangos sutartis, pagal kurią tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai, o 2011-08-09 sudarytas papildomas susitarimas. Ieškovas 2011-10-11 ir 2011-11-09 perdavė atliktų darbų rezultatą atsakovui ir savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas dėl atliktų darbų apimties ir kokybės pretenzijų nepareiškė, tačiau 2011-11-16 pasibaigus prievolės įvykdymo terminui, neatsiskaitė už atliktus darbus, taip pažeisdamas savo prievolę. Nors sutartyje šalys nebuvo aptarusios palūkanų normos, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., atsakovas turi apmokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2011-11-17 iki bylos iškėlimo teisme, kurios sudaro 1788,94 Lt (15080,00 Lt x 5 proc. : 365 d. x 866 d.) ir nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (3-5 b.l.).

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad sutarties kaina, numatyta susitarimais, buvo 48000,00 Lt, jis sumokėjo ieškovui 43000,00 Lt, tačiau ieškovas darbo nebaigė, darbas nebuvo priduotas (2011-11-09 akto jis nepasirašė, nurodė motyvuotas priežastis), nebuvo pašalinti darbų trūkumai, taip pat nebuvo perduoti darbų ir medžiagų sertifikatai, numatyti Statybos įstatyme. Pagal 2011-08-08 sudarytą papildomą susitarimą, ieškovas įsipareigojo sumokėti 10000,00 Lt baudą ir atlyginti nuostolius, jei sutartis nutrūks nė dėl atsakovo kaltės. Pagal minėtą susitarimą darbai turėjo būto pabaigti iki 2011-09-01, tačiau ir lapkričio mėnesį darbai nebuvo baigti, trūkumai nepašalinti, 2011-11-09 akto jis nepasirašė, nes jis neatitiko tikrovės, t.y. ieškovas pats pažeidė sutartį. Ieškovas minėtą skolą bandė išieškoti paduodamas pareiškimą teismui dėl teismo įsakymo išdavimo, tačiau teismas gavęs jo prieštaravimus 2012-01-24 teismo įsakymą panaikino, o ieškovas ieškinio jam nebepareiškė. Be to, jis 2012-12-12 iš UAB „Noble group“ gavo laišką apie tai, kad minėta bendrovė perėmė ieškovo reikalavimo teisę ir prašė sumokėti skolą, tačiau jam nusiuntus atsakymą, UAB „Noble group“ nebereikalavo sumokėti skolą ir į teismą nesikreipė. Taigi ieškovas neturi reikalavimo teisės į prašomą iš jo priteisti skolą (42-43 b.l.).

4Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu ieškovui BUAB „Rąstinės pirtys“ nesutikus būti pakeistu tinkamu ieškovu UAB „Noble group“, trečiajam asmeniui UAB „Noble group“ buvo sudaryta galimybė, atidėjus bylos nagrinėjimą, pateikti savarankišką reikalavimą, tačiau UAB „Noble group“ po posėdžio teismui raštu pranešė, kad 2014-12-30 buvo sudarytas susitarimas Nr.2 dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr.NOBLE/RP/12/12/12 nutraukimo, ir šiuo susitarimu visos reikalavimo teisės buvo grąžintos pradiniam kreditoriui BUAB „Rąstinės pirtys“, o UAB „Noble group“ jų neteko (119 b.l.).

5Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis ir prašė jį tenkinti visiškai. Ieškovo atstovas papildomai paaiškino, kad rangos sutartyje buvo numatyta statinio konstrukcija, o sutarties priede numatytos darbų apimtys ir darbų kaina. Vėliau sudarytas papildomas susitarimas dėl darbų atlikimo termino ir ieškovo atsakomybės už darbų vėlavimą. 2011-10-11 darbų perdavimo aktu buvo perduoti darbai tik su nedideliais defektais, šie defektai vėliau buvo ištaisyti, taip pat padaryti papildomi darbai ir atsakovui buvo padaryta didelė nuolaida už darbų vėlavimą. Vėliau reikalavimo teisė į L. G. 15080,00 Lt skolą buvo perleista UAB „Noble group“, tačiau bylos nagrinėjimo metu ši reikalavimo teisė buvo grąžinta ieškovui.

6Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytomis aplinkybėmis. Atsakovas papildomai paaiškino, kad rangos sutartimi buvo sutarta dėl rąstinės pirties pastatymo, pirtis padaryta su dideliais defektais, pro sienojų plyšį matosi kaimyno statiniai, be to, jis padarė inventorizaciją ir nustatė, kad į pirtį yra sudėta mažiau sienojų nei numatyta sutartyje, tačiau 2011-10-11 perdavimo akte šių defektų nepažymėjo. Po šio akto ieškovas sutvarkė terasą, tačiau vėl su defektais, kuriuos jis pats vėliau išsitaisė. Po 2011-11-09 jis dėl darbų kokybės trūkumų į ieškovą nesikreipė, kadangi ieškovas nereikalavo jokių skolų mokėjimo. Jis ieškovui sumokėjo 43000 Lt, t.y. visą sumą už tuos darbus, kurie buvo atlikti, ir nėra skolingas ieškovui.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Rangos sutarties sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos CK 6.644 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Lietuvos Respublikos CK 6.645 str. 1 d. apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.). Rangos sutarties dalykas yra esminė sutarties sąlyga. Tam, kad šalių santykiai būtų kvalifikuojami kaip rangos, būtina nustatyti šiuos požymius: 1) rangos sutarties tikslas yra gauti tam tikrą darbo rezultatą (Lietuvos Respublikos CK 6.644 str. 1 d., 6.645 str. 1 d.); 2) darbo rezultatas gaunamas rangovui dirbant savo rizika (Lietuvos Respublikos CK 6.645 str. 3 d., 6.649 str. 1 d. 2 p.); 3) rangovas atlieka darbą, siekdamas tam tikro rezultato, savarankiškai (Lietuvos Respublikos CK 6.644 str. 3 d., 6.645 str. 3 d.). Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose Lietuvos Respublikos CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (Lietuvos Respublikos CK 6.649 str.), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (Lietuvos Respublikos CK 6.662 str.), darbų kokybės garantija (Lietuvos Respublikos CK 6.663–6.666 str.).

9Pagal įstatyme nustatytą reglamentavimą darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas yra įforminami darbų priėmimo ir perdavimo aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tačiau galimos, įstatyme numatytos teisinės situacijos, kada viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą (Lietuvos Respublikos CK 6.694 str. 4 d.). Tokiu atveju užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Statybų pasažas“ v. UAB „Senamiesčio svečių namai“, bylos Nr. 3K-3-504/2009). Taigi vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Statybų pasažas“ v. UAB „Senamiesčio svečių namai“, bylos Nr. 3K-3-504/2009).

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Respublikos CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. Kučiauskienė v. R. Salatinskaja ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. Markevič ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų byloje nustatytos faktinės aplinkybės. 2010-12-20 tarp atsakovo L. G. ir ieškovo UAB „Rąstinės pirtys“ direktoriaus M. Š. sudaryta rangos sutartis, kurios objektas – statoma rąstinė nesudėtingo negyvenamosios paskirties statinio konstrukcija, sienojo plotas apie 170 kv.m., aukštis apie 3,5 m, statinio ilgis 10 m. plotis 5,5 m, statinio vidus apie 9,2 x 4,7, rąstai apvalūs (13-14 b.l.). Šios sutarties priede numatyta konkreti darbų apimtis (pamatų montavimas, sienų montavimas, perdanga) ir kaina 48000,00 Lt + PVM, be to, padarytas prierašas ranka „Su gegnėmis ir terasos grindinėm lagėm po atsiskaitymo“ (15 b.l.). 2011-08-09 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas prie 2010-12-20 rangos sutarties, kurioje rangovas (ieškovas) įsipareigojo baigti sutartyje numatytus darbus iki 2011-09-01, pažeidus terminą mokėti 0,04 proc. sutarties dalyko kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, o nutraukus sutartį ne dėl užsakovo (atsakovo) kaltės sumokėti 10000,00 Lt baudą ir atlyginti nuostolius (16 b.l.). 2011-10-11 surašytas darbų priėmimo aktas, kuriame spausdintinėmis raidėmis nurodyta, kad atlikti darbai pagal 2010-12-20 rangos sutartį, pastatyta rąstinė nesudėtingo negyvenamosios paskirties statinio konstrukcija, o ranka prirašyta „su nedideliais defektais, kuriuos rangovas pasižada pataisyti (lauko grindys terasoje)“, šį aktą pasirašė L. G. ir M. Š. (17 b.l.). 2011-11-09 surašytas darbų priėmimo aktas, kuriame spausdintinėmis raidėmis nurodyta, kad įrengta lauko terasa iš pušinių lentų, sumontuotos stogo gegnės, statinys impregnuotas, paruoštos visos langų ir durų angos langų ir durų įstatymui, o ranka prirašyta „terasa – 6000 Lt + PVM, gegnės – 2000 Lt + PVM, langų išpjovos – 400 Lt + PVM, 8400 x 21%/1764+8400/10164 Lt, šių darbų kaina paliekama už vėlavimą ir jiems garantija neteikiama”, šį aktą pasirašė tik M. Š. (18 b.l.). 2011-11-09 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta atliktų darbų suma 48000 Lt, PVM (21 proc.) 10080 Lt, bendra suma 58080 Lt, taip pat nurodyta, kad sumokėti yra 43000 Lt, likusią sumą pervesti į sąskaitą (19 b.l.). 2011-11-09 ieškovas išrašė kasos pajamų orderį, jog iš L. G. priimta 43000 Lt (ši pinigų suma buvo mokama dalimis 18000, 20000, 5000) (20 b.l.). 2012-12-12 tarp UAB „Noble group“ (naujasis kreditorius) ir UAB „Rąstinės pirtys“ (pradinis kreditorius) sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr.NOBLE/RP/12/12/12, kuri UAB „Rąstinės pirtys“ perleido UAB „Noble group“ reikalavimo teisę į L. G. 15080,00 Lt skolą, apie reikalavimo teisės perleidimą L. G. informuotas raštais (45, 50-56 b.l.). 2014-12-30 buvo sudarytas susitarimas Nr.2 dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr.NOBLE/RP/12/12/12 nutraukimo, ir šiuos susitarimu visos reikalavimo teisės buvo grąžintos pradiniam kreditoriui BUAB „Rąstinės pirtys“, o UAB „Noble group“ jų neteko (120 b.l.). Iš Šiaulių rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr.L2-394-900/2012 nustatyta, kad UAB „Rąstinės pirtys“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 15080 Lt skolos pagal 2010-12-20 rangos sutartį priteisimo, 2012-01-24 išduotas teismo įsakymas dėl 15080 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų nuo 2012-01-24 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo priteisimo iš L. G. UAB „Rąstinės pirtys“ naudai, 2012-02-03 L. G. pateikė prieštaravimus, o 2012-02-27 nutartimi 2012-01-24 teismo įsakymas panaikintas, pareiškimas su priedais grąžintas UAB „Rąstinės pirtys“.

12Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismui nekyla abejonių, kad tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis, kuria buvo numatyti konkretūs darbai ir konkreti darbų kaina 48000 Lt + PVM (21 proc.), iš viso 58080 Lt, ieškovas 2011-10-11 darbų priėmimo aktu perdavė darbus, t.y. pastatytą rąstinę nesudėtingo negyvenamosios paskirties statinio konstrukciją su nedideliais defektais – nepadarytos lauko grindys terasoje, šiuos defektus ieškovas ištaisė 2011-11-09 ir surašė papildomą darbų priėmimo aktą, iš kurio matyti, kad buvo ne tik ištaisyti defektai, numatyti ankstesniame darbų priėmimo akte, bet buvo atlikti ir papildomi darbai, kurių kaina buvo įskaityta už vėlavimą ir atsakovui papildomai nekainavo. Nors aptariamame darbų priėmimo akte nėra atsakovo L. G. parašo, tačiau iš L. G. paaiškinimų ir atsiliepimo matyti, kad šie darbai buvo padaryti, tačiau pasak L. G. vėlgi su defektais. Teismas, įvertinęs L. G. paaiškinimus ir jo rašytinius prašymus dėl ekspertizės skyrimo, daro išvadą, kad esminiai darbų defektai yra susiję su darbų apimtimi ir konstrukciniais elementais, o ne su terasos grindimis, tuo tarpu šie defektai nebuvo užfiksuoti 2011-10-11 darbų priėmimo akte. Iš išdėstyto seka, kad ieškovas tinkamai atliko rangos sutartyje numatytus darbus, kurių sutarta bendra kaina buvo 58080 Lt, ir šiuos darbus tinkamai perdavė, todėl atsakovas privalo apmokėti ieškovui už atliktus rangos darbus. Pažymėtina tai, kad atsakovas šioje byloje nepateikė priešieškinio dėl kokybės trūkumų ir neprašė sumažinti ieškinio sumos, taip pat atsisakė savo prašymo dėl statinio ekspertizės skyrimo, motyvuodamas tuo, kad iš ieškovo neatgaus už ekspertizę sumokėtų pinigų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 43000 Lt, iš atsakovo priteistina likusi nesumokėta skola – 15080 Lt arba 4367,47 Eur. Nors 2012-12-12 reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr.NOBLE/RP/12/12/12 reikalavimo teisė į L. G. 15080,00 Lt skolą, buvo perleista UAB „Noble group“, tačiau bylos nagrinėjimo metu ši reikalavimo teisė buvo grąžinta ieškovui 2014-12-30 susitarimu Nr.2.

13Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

14Ieškovas prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo 2011-11-17 iki bylos iškėlimo teisme, kurios sudaro 1788,94 Lt (15080,00 Lt x 5 proc. : 365 d. x 866 d.) ir nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Pagal kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015-03-31 nutartis civilinėje byloje 3K-3-156-687/2015) civilinėje teisėje yra išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensavimo (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją. Kompensuojamosios palūkanos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos CK 6.210 str., nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, Lietuvos Respublikos CK 6.261 str., įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją ir teisę reikalauti didesnių nuostolių, jeigu jie buvo patirti, bei kitose Lietuvos Respublikos CK normose (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos CK 6.415, 6.446 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nurodytas palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Išimtys, kad už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą palūkanos nemokamos, gali būti nustatytos įstatymuose arba sutartyje. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti Lietuvos Respublikos CK 6.210 str., turi būti visos trys sąlygos: 1) neįvykdyta prievolė turi būti piniginė; 2) turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas; 3) įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos. Be to, tuo atveju, kai atsiradusi prievolė neapibrėžta konkrečiu terminu, ji pagal Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 2 d. tampa privalomai vykdytina tik po pareikalavimo ją vykdyti.

16Šioje nagrinėjamojoje byloje nėra pateikta duomenų, jog ieškovas pareikalavo iš atsakovo sumokėti 15080 Lt skolą iki 2011-11-16, kaip nurodyta ieškinyje. Kita vertus, Iš Šiaulių rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr.L2-394-900/2012 nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 15080 Lt skolos pagal 2010-12-20 rangos sutartį priteisimo, o 2012-01-24 išduotas teismo įsakymas dėl 15080 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų nuo 2012-01-24 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo priteisimo iš L. G. UAB „Rąstinės pirtys“ naudai (kuris vėliau buvo panaikintas). Pažymėtina ir tai, kad ieškovas savo reikalavimo teisę į minėtą skolą 2012-12-12 perleido kitam asmeniui, o šią reikalavimo teisę susigrąžino tik šios bylos nagrinėjimo metu 2014-12-30. Esant išdėstytam, teismas sprendžia, kad iš atsakovo priteistinos kompensuojamosios ikiteisminės palūkanos tik už laikotarpį nuo 2012-01-24 iki 2012-12-12 (302 dienos), kurios sudaro 623,86 Lt (15080,00 Lt x 5 proc. : 365 d. x 302 d.) arba 180,68 Eur.

17Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos nuo priteistinos 15080 Lt sumos nuo 2014-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19Šioje byloje žyminis mokestis sudaro 146,57 Eur arba 506,07 Lt (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p.), nuo kurio yra atleistas ieškovas, tačiau nėra atleistas atsakovas (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Ieškinį patenkinus iš dalies (93 proc), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai žyminio mokesčio dalį valstybei turi sumokėti atsakovas, todėl iš atsakovo L. G. valstybei priteistinas 136,31 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d.). Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina proporcingai patenkintų reikalavimų daliai tenkanti 8,16 Eur suma už procesinių dokumentų siuntimo išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

20Ieškovas sumokėjo 289,62 Eur arba 1000,00 Lt už advokato paslaugas. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistini 261,53 Eur už advokato paslaugas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo L. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 4367,47 Eur skolą, 180,68 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4367,47 Eur sumos nuo 2014-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 261,53 Eur advokato pagalbai apmokėti ieškovo BUAB „Rąstinės pirtys“, įmonės kodas 300058647, buveinės adresas Balsėnų k., Klaipėdos r., korespondencijos adresas Daržų g. 5, Klaipėdos m., naudai.

24Priteisti iš atsakovo L. G. 136,31 Eur žyminio mokesčio ir 8,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant... 2. ieškovas ieškinyje pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 15080,00 Lt... 3. Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 4. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu... 5. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ieškinio pagrindu... 6. Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Rangos sutarties sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos CK 6.644 str. 1 d.,... 9. Pagal įstatyme nustatytą reglamentavimą darbų rezultato pridavimas ir... 10. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civiliniame procese galiojantis... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių atstovų paaiškinimų... 12. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismui nekyla abejonių, kad tarp šalių... 13. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 14. Ieškovas prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo 2011-11-17 iki bylos... 15. Pagal kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 16. Šioje nagrinėjamojoje byloje nėra pateikta duomenų, jog ieškovas... 17. Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos nuo priteistinos... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 19. Šioje byloje žyminis mokestis sudaro 146,57 Eur arba 506,07 Lt (Lietuvos... 20. Ieškovas sumokėjo 289,62 Eur arba 1000,00 Lt už advokato paslaugas.... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo L. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 4367,47 Eur... 24. Priteisti iš atsakovo L. G. 136,31 Eur žyminio mokesčio ir 8,16 Eur... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...