Byla e2YT-12771-615/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. Š., G. R., A. R., V. R., R. S., D. R., L. R., VĮ Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjai V. S. ir jos atstovui advokatui Dariui Kripui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys R. Š., G. R., A. R., V. R., R. S., D. R., L. R., VĮ Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė sesers I. R., mirusios ( - ), palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Pareiškėja pareiškime (el. b. l. 1–4), teismo posėdyje ir atstovas teismo posėdyje nurodė:

61.1.

7Pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 5/9 ir 1/3 dalys 79,97 kv. m. ploto pastato, esančio adresu ( - ). Likusi 1/9 pastato dalis (tai sudaro 8,88 kv. m. pastato ploto) nuosavybės teise registruota pareiškėjos sesers I. R. vardu. Šio jai priklausančio turto sesuo niekada netvarkė ir juo nesirūpino, gyveno ( - ). Pareiškėjos sesuo I. R. mirė ( - ), testamento nepaliko. I. R. turėjo du vaikus – dukrą R. Š. ir sūnų G. R., tačiau jie palikimu visiškai nesidomėjo ir neatliko jokių veiksmų palikimui priimti. Pareiškėja priėmė sesers palikimą, nes tvarkė ir prižiūrėjo visą pastatą, esantį ( - ), nors nuolat jame ir negyveno, tačiau remontavo grindis, krosnį, duris, naudojosi visais jame buvusiais baldais, namų apyvokos daiktais. Taip pat tvarkė prie namo esantį sodybinį žemės sklypą, mokėjo pinigus už žolės nupjovimą.

81.2.

9Suinteresuotais asmenimis byloje laikytini palikėjos vaikai R. Š. bei G. R., taip pat kiti pareiškėjos broliai A. R., V. R., sesuo R. S., mirusio brolio J. R. įpėdinė D. R., bei mirusio brolio V. R. įpėdinė L. R., taip pat valstybei paveldėjimo atveju galintis atstovauti VĮ „ Turto bankas. Ginčų dėl palikimo nebuvo.

102.

11Suinteresuotas asmuo L. R. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 48) nurodė, kad su pareiškimu sutinka, pretenzijų neturi.

123.

13Suinteresuotas asmuo D. R. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 53) nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

144.

15Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 43–44) nurodė, kad VĮ Turto bankas nėra gavęs pranešimo apie palikėjos palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.

165.

17Suinteresuoti asmenys R. Š., G. R., A. R., V. R., R. S. atsiliepimų į pareiškimą nepateikė, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai.

18Teismas

konstatuoja:

19Pareiškimas tenkintinas.

206.

21Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

227.

23Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

248.

25Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

269.

27Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 5/9 ir 1/3 dalys, o pareiškėjos sesers I. R. vardu registruota 1/9 pastato dalis pastato adresu ( - ) (el. b. l. 12–13). Pareiškėjos sesuo I. R. mirė ( - ), testamento nepaliko, paveldėjimo byla užvesta nebuvo (el. b. l. 7, 11). I. R. turėjo du vaikus – dukrą R. Š. ir sūnų G. R. (el. b. l. 8). Byloje nėra duomenų, kad I. R. vaikai priėmė mamos palikimą, taip pat nėra duomenų, kad jie prieštarautų pareiškėjos pareiškimo patenkinimui. Pareiškėjos seserys L. R. ir D. R. atsiliepimuose su pareiškimu sutiko. Aplinkybę, kad pareiškėja prižiūrėjo savo ir sesers turto dalį, darė remontus, patvirtino teismo posėdžio metu pareiškėja ir byloje dalyvavęs liudytojas J. G., kuris nurodė, kad yra susituokęs su pareiškėjos dukra, pareiškėjos namą Bubių k. žino, patvirtino, kad pareiškėjos prašymu pjovė aplinkui namą žolę, tvarkė spynas, stogą, joks kitas savininkas namu nesirūpino, jo neprižiūrėjo.

2810.

29Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja priėmė sesers I. R., mirusios ( - ), palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sesers I. R. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

3011.

31Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

32Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

33pareiškimą tenkinti.

34Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja V. S., asmens kodas ( - ) priėmė sesers I. R., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

35Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 6. 1.1.... 7. Pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 5/9 ir 1/3 dalys 79,97 kv. m. ploto... 8. 1.2.... 9. Suinteresuotais asmenimis byloje laikytini palikėjos vaikai R. Š. bei G. R.,... 10. 2.... 11. Suinteresuotas asmuo L. R. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 48) nurodė,... 12. 3.... 13. Suinteresuotas asmuo D. R. atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 53) nurodė,... 14. 4.... 15. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l.... 16. 5.... 17. Suinteresuoti asmenys R. Š., G. R., A. R., V. R., R. S. atsiliepimų į... 18. Teismas... 19. Pareiškimas tenkintinas.... 20. 6.... 21. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 22. 7.... 23. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 24. 8.... 25. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 26. 9.... 27. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 28. 10.... 29. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja... 30. 11.... 31. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 32. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 33. pareiškimą tenkinti.... 34. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja V. S., asmens... 35. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...