Byla 2S-284-585/2012
Dėl nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo AB “Lesto“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo sodininkų bendrijos „Kosmonautas“ ieškinį atsakovams V. S. N. ir R. V., trečiajam asmeniui M. N. dėl nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo AB “Lesto“,

Nustatė

22011-03-17 nutartimi Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas atsisakė priimti apeliantės R. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-02-03 sprendimo, kaip paduotą neturinčio teisės jį paduoti asmens. Teismas apeliantei išaiškino, kad asmenys, galintys būti atstovais teisme ir asmenys, galintys būti atstovais pagal pavedimo sutartį materialiniuose teisiniuose santykiuose, skiriasi. Nurodė, kad teismui nepateikti duomenys, kuriais vadovaudamasis jis galėtų pripažinti M. N. atsakovės įstatymine atstove, tuo tarpu pagal LR CPK 56 str. 1 d. 4 p. atstovais pagal pavedimą teisme gali būti ir savo artimiesiems giminaičiams atstovauti asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

3Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme gautas R. V. atskirasis skundas, kuriuo prašoma 2011-03-17 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą už R. V. pateikė (jį pasirašė) jos motina M. N..

4Teismas 2011-04-29 nutartimi sutiko su R. V. atskirajame skunde išdėstytais argumentais apie tai, kad įgaliojimas suteikia jos motinai M. N. teisę jos vardu sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu, tačiau nurodė, kad tokiu atveju procesinius dokumentus teismui už atstovaujamąją turėtų pateikti advokatas. Teismas nesutiko su atskirojo skundo argumentais dėl to, kad teismas, priimdamas 2011-03-17 nutartį, netinkamai aiškino ir taikė LR CPK normas, reglamentuojančias fizinių asmenų atstovavimą teisme. Tačiau spręsdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, teismas atsižvelgė į tai, kad R. V. nuomone jos motina gali pateikti jos vardu procesinius dokumentus teismui. Konstatavęs, kad ginčas iš esmės yra kilęs dėl M. N. galimybės atstovauti dukterį R. V. teisme, ir siekdamas užtikrinti asmens teisę į apeliaciją, teismas R. V. atskirąjį skundą dėl 2011-03-17 teismo nutarties priėmė ir išsiuntė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

5Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011-05-12 Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme gautas JAV gyvenančios atsakovės R. V. pasirašytas apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-02-03 sprendimo. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas šį apeliacinį skundą priėmė 2011-05-30 ir grąžino bylą tolesniam apeliacinio skundo nagrinėjimui Vilniaus apygardos teismui.

7Apeliacinio nagrinėjimo objektas gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, tiek dalinis (CPK 260 str.- 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Skundžiamos Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-03-17 nutarties dalykas – LR CPK normų, reglamentuojančių fizinių asmenų atstovavimą teisme, taikymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui 2011-05-30 rezoliucija priėmus atsakovės R. V. pasirašytą apeliacinį skundą, procesinis ginčas dėl M. N. galimybės atstovauti dukterį R. V. teisme išnyko, t. y. nebeliko skundžiamos nutarties dalyko. Tokiu būdu apeliantės paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus.

8Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis formuojama teismų praktika, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovės R. V. atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009).

9Vadovaudamasis CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str., teismas

Nutarė

10apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai