Byla 2-857/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria teismas tenkino ieškovo valstybinės įmonės „Greminta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-4462-565/2009, iškeltoje pagal ieškovo valstybinės įmonės „Greminta“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso rezultatų panaikinimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas valstybinė įmonė „Greminta“ ieškiniu prašė teismo:

41) Pripažinti Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2009 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-147 paskelbtą viešą konkursą neteisėtu ir šiuo įsakymu nustatytas viešo konkurso sąlygas neteisėtomis;

52) Pripažinti 2009 m. gegužės 4 d. įvykusio viešo konkurso dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomos, kuriuo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui išnuomoti valstybei nuosavybės teise priklausančios ir patikėjimo teise Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valdomos 853,48 kv. m. bendro ploto patalpos, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, esantis (duomenys neskelbtini), rezultatus negaliojančiais.

6Ieškovas nurodė, kad buvo įsteigtas organizuoti maitinimą Lietuvos Seimo rūmuose. 2008 m. gruodžio 31 d. ieškovas su atsakovu sudarė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas teikia maitinimo ir mažmeninės prekybos maisto produktais paslaugas patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini). Šis sutartis galioja tol, kol įsigalios nuomos sutartis dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini) nuomos, sudaryta su viešo konkurso dėl nuomos sutarties sudarymo laimėtoju. Įsigaliojus nuomos sutarčiai, ieškovas turės išsikelti iš patalpų, kuriose ne tik teikia maitinimo paslaugas, bet ir sandėliuoja maistą. Kitų sandėliavimo patalpų ieškovas neturi. Teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, ieškovas turėtų toliau tęsti paslaugų teikimą pagal ankstesnę paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu, tačiau veiklos nutraukimas sukels ieškovui didelius nuostolius.

7Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui sudaryti nuomos sutartį su konkurso laimėtoju trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, UAB „Smulkus urmas“, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Prašymą grindė tuo, kad jos veikla apibrėžta konkrečia teritorija, o paslaugas teikia tik konkrečioms valstybinėms įstaigoms. Be to, Seimo patalpose sandėliuojamos maisto atsargos. Seimo kanclerio 2009 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-147 patvirtintos viešo konkurso sąlygos pažeidžia viešąjį interesą ir yra akivaizdžiai neteisėtos. Remiantis šiomis sąlygomis atsakovui konkurso laimėtoju paskelbus kitą asmenį, ieškovas turės išsikelti iš nuomojamų patalpų ir dėl to patirs didelių nuostolių. Atsakovas su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nesutiko.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija su ieškovo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesutiko. Nurodė, kad ieškovas žinojo apie rengiamą viešą nuomos konkursą, todėl turėjo galimybę pasirūpinti kitomis sandėliavimo patalpomis. Teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, ieškovas vėl grįš į šiuo metu naudojamas patalpas, taigi, teismo sprendimą bus galima realiai įvykdyti. Ieškovo patirti nuostoliai yra pagrindas kreiptis į teismą dėl šių nuostolių atlyginimo, o ne prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Jei teismas vis dėlto pritaikytų laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas prašė taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą ne mažesnei kaip 400 000 Lt sumai. Atsakovas nurodė, kad tarp jo ir UAB „Smulkus urmas“ 2009 m. gegužės 19 d. pasirašytoje nuomos sutartyje numatytas 33 333 Lt nuomos mokestis per mėnesį. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas negautų planuotų pajamų iš patalpų nuomos. Iš ieškovo balanso matyti, kad ieškovas nebus pajėgus atlyginti atsakovui nuostolius, patirtus nepagrįstai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Teismas uždraudė vykdyti tarp atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas” 2009 m. gegužės 19 d. sudarytą nuomos sutartį dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos. Ta pačia nutartimi teismas įpareigojo ieškovą valstybės įmonę „Greminta” galimų atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostolių atlyginimui užtikrinti per mėnesį įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 150 000 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai. Teismas nutartį grindė tuo, kad pradėjus vykdyti tarp atsakovo ir UAB „Smulkus urmas“ sudarytą nuomos sutartį, ieškovas turėtų nutraukti paslaugų teikimą pagal 2008 m. gruodžio 31 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį ir išsikelti iš patalpų, kuriose buvo teikiamos viešojo maitinimo paslaugos. Nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, ieškovas neabejotinai patirs nuotolius. Tokiu atveju teismo sprendimo įvykdymas pasunkės, kadangi, teismo sprendimu atstačius padėtį, kuri buvo iki teisės pažeidimo, ieškovas dar turėtų bylinėtis dėl patirtų nuostolių atlyginimo. Teismo nuomone, laikinosios apsaugos priemonės nepažeis atsakovo ir trečiųjų asmenų interesų gauti viešojo maitinimo paslaugas ir tinkamai aptarnauti atvykstančias delegacijas, kadangi viešojo maitinimo paslaugų teikimas bus užtikrintas toliau vykdant 2008 m. gruodžio 31 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį. Tuo pačiu teismas nutarė, jog atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, kadangi UAB „Smulkus urmas“ už patalpų nuomą pagal 2009 m. nuomos sutartį su atsakovu turi mokėti atsakovui 33 333 Lt nuomos mokestį per mėnesį.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

111) Atsakovas sudarė valstybės materialiojo turto nuomos sutartį su viešojo konkurso laimėtoju UAB „Smulkus urmas“. Šio nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Todėl ieškovas, nedalyvavęs konkurse, neturi teisinio intereso nei konkurso rezultatais, nei jo sąlygų teisėtumu.

122) Ieškovas turėjo būti atidus ir tinkamai pasirengti, jog pralaimėjęs viešą konkursą, turės išsikelti iš nuomojamų patalpų.

133) Teismas taikytas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai susiejo ne su teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu ar negalimumu, o su ieškovo turtinės padėties pablogėjimu.

144) Patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdyti priverstinai nereikėtų, kadangi būtų konstatuotas įvykusio viešo konkurso neteisėtumas ir turėtų būti skelbiamas naujas konkursas. Tačiau toks teismo sprendimas nereikalautų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais.

155) Teismas nutartyje nustatė per mažą atsakovo galimų nuostolių atlyginimo dydį. Iš tiesų atsakovo galimi nuostoliai dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali siekti apie 300 000 Lt. Tačiau ieškovas dėl sunkios turtinės padėties tokių nuostolių apskritai negalėtų atlyginti.

166) Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. birželio 3 d. priėmė nutarimą, kuriuo nutarė nutraukti ieškovo veiklą. Šis nutarimas įsigalios paskelbus jį įstatymų nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad valstybės įmonė „Greminta” apskritai negalės teikti viešojo maitinimo paslaugų Seimo patalpose.

17Apeliacinis procesas nutrauktinas.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties dalies, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės - draudimas vykdyti tarp atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas” 2009 m. gegužės 19 d. sudarytą sutartį dėl patalpų, esančių(duomenys neskelbtini), nuomos.

19Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu paaiškėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 25 d. priėmė nutartį, kuria panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje, ieškovui neužtikrinus atsakovo galimų nuostolių atlyginimo. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje esančios medžiagos, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo šalims įteikta 2009 m. liepos 1 d. (b.l. 148, 158, 159). 2009 m. liepos 9 d. pasibaigė šios pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimo terminas. Byloje iki šiol nėra gautas nei vienos šalies atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties teisėtumo bei pagrįstumo. Todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintos nagrinėjamoje byloje skundžiama teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įsiteisėjo.

20Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties dalykas – laikinųjų apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, taikymo poreikis. Teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones vėlesne nutartimi, procesinis ginčas dėl ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo būtinumo ir pagrįstumo išnyko, t. y. neliko ginčijamos nutarties dalyko. Dėl to byloje pirmosios instancijos teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartimi, kuri yra skundžiama nagrinėjamoje byloje, teisiškai nereikšmingas tapo ieškovo atskirojo skundo nagrinėjimas. Esant tokioms aplinkybėms, pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovo atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-133/2008).

21Kartu atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su ieškinio dalyku (pareikštais materialinio teisinio pobūdžio reikalavimais) ir kurias galima realiai įvykdyti. Ieškovas ginčijo tik viešojo konkurso rezultatus, tačiau neginčijo sutarties, sudarytos tarp atsakovo ir viešojo konkurso laimėtojo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje, žinojo, kad atsakovas sudarė nuomos sutartį su viešojo konkurso laimėtoju, tačiau vis dėlto pritaikė laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškinyje nepareikštus reikalavimus – sustabdė sudarytos nuomos sutarties vykdymą, nors ši sutartis nebuvo ginčijama.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 3 straipsnio šeštąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

23Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties, nutraukti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas valstybinė įmonė „Greminta“ ieškiniu prašė teismo:... 4. 1) Pripažinti Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2009 m. balandžio 9 d.... 5. 2) Pripažinti 2009 m. gegužės 4 d. įvykusio viešo konkurso dėl ilgalaikio... 6. Ieškovas nurodė, kad buvo įsteigtas organizuoti maitinimą Lietuvos Seimo... 7. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija su ieškovo prašymu dėl... 9. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atskiruoju skundu prašo... 11. 1) Atsakovas sudarė valstybės materialiojo turto nuomos sutartį su viešojo... 12. 2) Ieškovas turėjo būti atidus ir tinkamai pasirengti, jog pralaimėjęs... 13. 3) Teismas taikytas laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstai susiejo ne su... 14. 4) Patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdyti priverstinai nereikėtų,... 15. 5) Teismas nutartyje nustatė per mažą atsakovo galimų nuostolių atlyginimo... 16. 6) Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. birželio 3 d. priėmė nutarimą,... 17. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu paaiškėjo, jog... 20. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties... 21. Kartu atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys, kad teismas gali... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2... 23. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo...