Byla 2-989/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties, kuria teismas netenkino trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ prašymo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-4462-565/2009, iškeltoje pagal ieškovo valstybės įmonės „Greminta“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso rezultatų panaikinimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas valstybės įmonė „Greminta“ ieškiniu prašė teismo:

41) Pripažinti Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2009 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-147 paskelbtą viešą konkursą neteisėtu ir šiuo įsakymu nustatytas viešo konkurso sąlygas neteisėtomis;

52) Pripažinti 2009 m. gegužės 4 d. įvykusio viešo konkurso dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomos, kuriuo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui išnuomoti valstybei nuosavybės teise priklausančios ir patikėjimo teise Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos valdomos 853,48 kv. m. bendro ploto patalpos, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, esantis (duomenys neskelbtini), rezultatus negaliojančiais.

6Ieškovas nurodė, kad buvo įsteigtas organizuoti maitinimą Lietuvos Seimo rūmuose. 2008 m. gruodžio 31 d. ieškovas su atsakovu sudarė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas teikia maitinimo ir mažmeninės prekybos maisto produktais paslaugas patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini). Šis sutartis galioja tol, kol įsigalios nuomos sutartis dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos, sudaryta su viešo konkurso dėl nuomos sutarties sudarymo laimėtoju. Įsigaliojus nuomos sutarčiai, ieškovas turės išsikelti iš patalpų, kuriose ne tik teikia maitinimo paslaugas, bet ir sandėliuoja maistą. Kitų sandėliavimo patalpų ieškovas neturi. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui sudaryti nuomos sutartį su konkurso laimėtoju trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, UAB „Smulkus urmas“, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija su ieškovo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesutiko. Nurodė, kad ieškovas žinojo apie rengiamą viešą nuomos konkursą, todėl turėjo galimybę pasirūpinti kitomis sandėliavimo patalpomis. Teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, ieškovas vėl grįš į šiuo metu naudojamas patalpas, taigi, teismo sprendimą bus galima realiai įvykdyti.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Teismas uždraudė vykdyti tarp atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas” 2009 m. gegužės 19 d. sudarytą nuomos sutartį dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos. Ta pačia nutartimi teismas įpareigojo ieškovą valstybės įmonę „Greminta” galimų atsakovo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostolių atlyginimui užtikrinti per mėnesį įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 150 000 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai.

9Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Smulkus urmas“ pateikė teismui prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Nurodė, kad šios laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, kadangi atsakovui nebegali būti teikiamos viešojo maitinimo paslaugos. Be to, tebegalioja nuomos sutartis tarp atsakovo ir UAB „Smulkus urmas“.

10Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 5 d. nutartimi UAB „Smulkus urmas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė. Teismo nuomone, dalyvaujantys byloje asmenys žinojo ar turėjo žinoti apie teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl nuomos sutarties sudarymas neturi įtakos laikinųjų apsaugos priemonių galiojimui. Pažymėta ir tai, jog UAB „Smulkus urmas“ iš tiesų įsikėlė į ginčo patalpas ir teikia viešojo maitinimo paslaugas.

11Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Smulkus urmas“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

121) Teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktus įrodymus, kurie neatitinka jiems keliamų formos ir turinio reikalavimų. Be to, teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principus.

132) Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą.

143) Teismas nepagrįstai apie prašymo nagrinėjimą neinformavo UAB „Smulkus urmas“.

15Apeliacinis procesas nutrauktinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu paaiškėjo, jog Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 25 d. priėmė nutartį, kuria panaikino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje, ieškovui neužtikrinus atsakovo galimų nuostolių atlyginimo. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje esančios medžiagos, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo šalims įteikta 2009 m. liepos 1 d. (b.l. 148, 158, 159). 2009 m. liepos 9 d. pasibaigė šios pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimo terminas. Byloje nėra gautas nei vienos šalies atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 25 d. nutarties teisėtumo bei pagrįstumo. Todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintos nagrinėjamoje byloje skundžiama teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įsiteisėjo.

17Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalykas – teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, panaikinimo poreikis. Teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones vėlesne nutartimi ir įsiteisėjus šiais nutarčiai, procesinis ginčas dėl ieškinio užtikrinimo priemonių panaikinimo išnyko, t. y. neliko ginčijamos nutarties dalyko. Tokiu būdu teisiškai nereikšmingas tapo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atskirojo skundo nagrinėjimas. Esant tokioms aplinkybėms, pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką apeliacinis procesas, pradėtas pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-133/2008; 2009 m. liepos 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-857/2009).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 3 straipsnio šeštąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

19Apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties, nutraukti.