Byla 3K-3-116/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virgilijaus Grabinsko ir Sigito Gurevičiaus,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB ,,TEO LT“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 13 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB ,,Lietuvos paštas“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, AB ,,TEO LT“, valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui, trečiajam asmeniui valstybės įmonei Valstybės turto fondui dėl administracinio akto pripažinimo negaliojančiu, pastatų teisinės registracijos panaikinimo ir nuosavybės teisių į pastatus pripažinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB ,,Lietuvos paštas“ ieškiniu prašė teismo: a) pripažinti negaliojančia Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 22 ,,Dėl teisinio pastatų, statinių, patalpų ir butų registravimo“ dalį, kuria leidžiama valstybės įmonei ,,Lietuvos telekomas“ teisiškai įregistruoti pastatus Šiauliuose, Metalistų g. 8; b) panaikinti nurodytų pastatų teisinę registraciją AB ,,Lietuvos telekomas“ vardu; c) pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į nurodytus pastatus.

6Byloje šalių ginčas yra dėl atsakovo AB ,,TEO LT“ pastatų įgijimo nuosavybės teise pagrindų, t. y. ar atsakovas teisėtai įgijo nuosavybėn ginčo pastatus tuo metu, kai juos faktiškai valdė ieškovas.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė

8Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškovo AB ,,Lietuvos paštas“ ieškinys atmestas.

9Teismas nustatė, kad Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 22 ,,Dėl teisinio pastatų, statinių, patalpų ir butų registravimo“ dalimi leista valstybės įmonei Lietuvos telekomui teisiškai įregistruoti pastatus Šiauliuose, Metalistų g. 8: administracinį pastatą, gamybinį buitinį pastatą, priestatus, sandėlius, degalinę, garažus ir ūkinį pastatą. Šio įsakymo pagrindu AB ,,TEO LT“ įregistravo nuosavybės teises į ginčo pastatus. Nors ieškovas valdė ginčo pastatus, tačiau toks daikto valdymas negali būti registruojamas viešajame registre, jeigu jau yra įregistruota nuosavybės teisė į daiktą. Šie pastatai ieškovo vardu niekada nebuvo registruoti viešajame registre. Vykdant reorganizaciją pastatai perduoti AB ,,Lietuvos telekomas“. Teismas taip pat nustatė, kad pastatai apskaitomi tiek ieškovo, tiek atsakovo turto apskaitos dokumentuose. Teismas nenustatė esminio suklydimo priimant Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 22, nors atsakovas Susisiekimo ministerija ir pripažino, kad buvo padaryta klaida. Ieškovas valdė pastatus panaudos teise pagal 1995 m. kovo 1 d. valstybės įmonės Lietuvos pašto Šiaulių centrinio pašto ir valstybės įmonės Lietuvos telekomo Šiaulių telekomo filialo nuomos sutartį. Teismas įvertino, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino administraciniam aktui ginčyti, nes ginčas yra dėl civilinių teisių ir pareigų, kylančių iš to administracinio akto, todėl taikytinas ne Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas vieno mėnesio apskundimo terminas, o CK nustatytas bendrasis ieškinio senaties terminas. Priimant ginčijamą aktą įstatymai nebuvo pažeisti. Nenuginčijus šio akto ieškovas neįgyja teisės reikalauti pripažinti jam nuosavybės teisę į ginčo pastatus.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 13 d. sprendimu ieškovo AB ,,Lietuvos paštas“ apeliacinis skundas tenkintas ir nutarta panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimą bei ieškinį tenkinti: pripažinti negaliojančia Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 22 ,,Dėl teisinio pastatų, statinių, patalpų ir butų registravimo“ dalį, kuria leidžiama valstybės įmonei Lietuvos telekomui teisiškai įregistruoti pastatus Šiauliuose, Metalistų g. 8, panaikinti pastatų teisinę registraciją AB ,,Lietuvos telekomas“ vardu ir pripažinti ieškovui AB ,,Lietuvos paštas“ nuosavybės teisę į pastatus.

11Sprendime apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ginčijamo akto priėmimo metu šalys buvo valstybės įmonės, valdžiusios joms perduotą turtą patikėjimo teise. Tuo metu turto patikėjimo teisėmis ginčo pastatus valdė valstybės įmonė Lietuvos paštas. Perduodant pastatus iš ieškovo atsakovui turėjo būti sumažintas ieškovo įstatinis kapitalas ir atitinkamai padidintas – atsakovo, tačiau to nebuvo padaryta. Taigi ir šių įmonių steigėjos Ryšių ir informatikos ministerijos leidimas juos teisiškai registruoti atsakovo valstybės įmonės Lietuvos telekomo vardu negalėjo būti teisėtas. Ginčijamas ministerijos įsakymas negali būti prilyginamas sandoriui, dėl to jam negali būti taikomos sandorių negaliojimo taisyklės. Teismas pripažino, kad įsakymas priimtas dėl suklydimo leidžiant teisiškai registruoti nuosavybės teises pastatus atsakovui, nors tuo metu juos valdė turto patikėjimo teisėmis ieškovas. Be to, nebuvo sudarytas registruojamų statinių priėmimo-perdavimo aktas, kaip to reikalaujama Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1011 patvirtintoje Teisinio statinių registravimo laikinojoje tvarkoje. Teisėjų kolegija pripažino nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad atsakovas apskaitė ginčo pastatus, nes to nepatvirtina bylos dokumentai. Kadangi ieškovas į ginčo turtą turėjo turto patikėjimo teises, tai jas gali gintis remdamasis CK 4.95-4.98 straipsniais. Turto patikėjimo teisės subjektas turi teisę išreikalauti turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Susisiekimo ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-587 ieškovas pertvarkytas į akcinę bendrovę ir tapo patikėjimo teise valdyto turto savininku, dėl to pagrįstai prašo pripažinti jam nuosavybės teises į ginčo pastatus.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu atsakovas AB ,,TEO LT“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 13 d. sprendimą ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimą. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

141. Apeliacinės instancijos teismas netaikė, nors turėjo taikyti 1964 m. CK 149 straipsnį, reglamentavusį nuosavybės teisės (patikėjimo teisės) atsiradimo turto įgijėjui pagal sutartį momentą, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartis, kuria perleidžiamas daiktas, turi būti registruojama, tai nuosavybės teisė atsiranda įregistravimo momentu. Byloje šalys teisių į ginčo turtą nekildina iš sutarties, tai ginčo pastatų teisinė registracija atsakovo vardu sukūrė jam nuosavybės teises. Per nuo ginčijamo įsakymo priėmimo praėjusį laiką ieškovas šio įsakymo neginčijo, taip elgėsi neapdairiai ir prisiėmė neveikimo padarinius.

152. Kasatoriaus teigimu, nėra pagrindo laikyti, kad perduodant ginčo pastatus buvo iš esmės suklysta (1964 m. CK 56 straipsnis).

163. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1011 patvirtintos Teisinės statinių registravimo laikinosios tvarkos nuostatas, nes atsakovo pateiktas ilgalaikio turto perdavimo aktas ir ginčijamas įsakymas yra tinkamas teisinės patalpų registracijos pagrindas.

174. Nuo 1992 m. sausio 1 d. įsteigiant valstybinę įmonę Lietuvos paštą ir valstybinę įmonę Lietuvos telekomą nebuvo išspręsti ginčo turto priskyrimo klausimai. Tuo tarpu ginčijamu įsakymu aiškiai nuspręsta perduoti atsakovui pastatus. Vyriausybės 1998 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 826 pritarta valstybinės įmonės Lietuvos telekomo privatizavimui kartu su visu jam priklausančiu turtu, įskaitant ginčo pastatus. Taip atsakovui atsirado nuosavybės teisė į šiuos pastatus. Valstybės turto fondas 1998 m. liepos 7 d. akcijų pardavimo sutartimi pardavė investuotojui konsorciumui Amber Teleholding A/S valstybinės įmonės Lietuvos telekomo akcijų paketą, sutarties 9.4 punktu garantavo, kad visas materialusis ir nematerialusis turtas, nurodytas audito patikrintame balanse, pereina į investuotojo disponavimą. Dėl to apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į sąžiningo turto įgijėjo teises į AB ,,TEO LT“ nuosavybės teise priklausantį turtą. Apeliacinės instancijos teismo sprendimu nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 24 d. nutarties byloje Nr. 3K-7-829/2002 ir 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarties byloje Nr. 3K-3-410/2004, kuriose konstatuota, kad sąžiningo įgijėjo interesų apsaugos institutas taikomas tiek ginant nuosavybės teisę, tiek ir kitas daiktines teises, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CK 4.96 straipsnis).

18Atsiliepimu į atsakovo AB ,,TEO LT“ kasacinį skundą ieškovas AB ,,Lietuvos paštas“ prašo atsakovo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

191. 1964 m. CK 149 straipsnio taikymas siejamas su turto įgijimo pagal sutartį faktu, kurio byloje nėra. Iš ieškovo atsakovui pastatai nebuvo perduoti įstatymo nustatyta tvarka, nebuvo sudaryta perdavimo-priėmimo akto, kaip to reikalaujama Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1011 patvirtintoje Tvarkoje.

202. Pateikdamas argumentus dėl sąžiningo turto įgijėjo teisių gynimo kasatorius kelia naujus argumentus, nenagrinėtus žemesniųjų instancijų teismuose. Atsakovas, kaip akcinė bendrovė, yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, kurios akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik už akcijas sumokėta suma.

213. Kasatoriaus nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse išdėstytas teisės aiškinimas yra dėl bylų, kuriose yra kitokios faktinės aplinkybės, nei nagrinėjamoje byloje, todėl šis aiškinimas netaikytinas.

22Atsiliepimu į atsakovo AB ,,TEO LT“ kasacinį skundą atsakovas Susisiekimo ministerija prašo atsakovo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

231. Apeliacinės instancijos tesimas pagrįstai netaikė CK 56 straipsnio, reglamentavusio sandorių dėl suklydimo pripažinimą negaliojančiais, nes ginčijamas įsakymas nėra sandoris, o administracinis aktas. Atsakovui teisinė registracija į ginčo pastatus atlikta neteisėtai, nes patikėjimo teisė neperėjo atsakovui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 9 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-977/2000 konstatuota, kad pastatų teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Teisine pastatų registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į pastatus atsiradimo ir pasikeitimo faktai, tačiau nuosavybė atsiranda kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais.

242. Atsakovui ginčo pastatai nebuvo perduoti, dėl to jis negalėjo turėti nei turto patikėjimo, nei nuosavybės teisių į pastatus.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

27Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 22 ,,Dėl teisinio pastatų, statinių, patalpų ir butų registravimo“ dalimi leista valstybės įmonei ,,Lietuvos telekomas“ teisiškai įregistruoti pastatus Šiauliuose, Metalistų g. 8: administracinį pastatą, gamybinį buitinį pastatą, priestatus, sandėlius, degalinę, garažus ir ūkinį pastatą. Šio įsakymo pagrindu AB ,,TEO LT“ įregistravo nuosavybės teises į ginčo pastatus. Iki nurodyto įsakymo priėmimo ginčo pastatus valdė ieškovas.

28V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

29Kasacija yra išimtinė teismo sprendimų teisėtumo patikrinimo forma. Kasacinis teismas, remdamasis pirmosios instancijos teismo sprendime ir apeliacinės instancijos teismo nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, patikrina kasacine tvarka apskųstus teismų sprendimą ir nutartį teisės taikymo aspektu. Byloje nenustačius viešojo intereso, ji nagrinėjama neperžengiant kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą ribų (CPK 353 straipsnio 1, 2 dalys).

30Kasacinio teismo teisėjų kolegija pasisako dėl kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų, susijusių su ginčijamų pastatų nuosavybės teisių įgijimą reglamentuojančių teisės aktų taikymu.

31Atsakovas AB ,,TEO LT“ (byloje ginčijamo administracinio akto priėmimo metu – valstybės įmonė Lietuvos telekomas) turto patikėjimo ir vėliau nuosavybės teises į ginčo pastatus įregistravo Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 22 ,,Dėl teisinio pastatų, statinių, patalpų ir butų registravimo“ pagrindu, dėl to, vertinant šio turto perleidimo ir įgijimo atsakovo nuosavybėn teisėtumą, taikytinos tuo metu galiojusių teisės aktų nuostatos, reglamentavusios turto patikėjimo ir nuosavybės teisių įgijimo pagrindus.

32Iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio 1964 m. CK 149 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartis, kuria perleidžiamas daiktas, turi būti registruojama, tai nuosavybės (turto patikėjimo) teisės atsiranda nuo daikto įregistravimo momento. Taigi galiojusiame 1964 m. CK nustatytas tik daikto perleidimo sutartimi nuosavybės (turto patikėjimo) teisių atsiradimo pagrindas.

33Byloje ginčijamo administracinio akto priėmimo metu šalys buvo valstybės įmonės, jų teisinis statusas apibrėžtas 1994 m. gruodžio 21 d. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme Nr. I-722 (įstatymo 1996 m. liepos 5 d. redakcija), kurio 2 straipsnyje nustatyta, kad valstybės įmonė priklauso valstybės nuosavybei, visas šiai įmonei perduotas turtas priklauso valstybės nuosavybei, o įmonė šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja turto patikėjimo teisėmis. Ryšių ir informatikos ministerijos 1991 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 5 pagrindu nuo 1992 m. sausio 1 d. įsteigtos valstybės įmonė Lietuvos telekomas ir valstybės įmonė Lietuvos paštas, priskiriant šioms įmonėms filialus, tarp jų valstybės įmonei Lietuvos paštui – Ryšių autocentrą, Šiaulių centrinį paštą. Valstybės įmonės Lietuvos pašto 1994 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 15-K Ryšių autocentro padalinys – 4-oji Šiaulių kolona – prijungta prie Šiaulių centrinio pašto. 1994 m. vasario 1 d. priėmimo perdavimo aktu iš Ryšių autocentro balanso į Šiaulių centrinio pašto balansą perduotas turtas, esantis byloje ginčo dalyku, t. y. pastatai Šiauliuose, Metalistų g. 8. Taip nurodyti pastatai perėjo iš valstybės įmonės Lietuvos pašto Ryšių autocentro filialo į kitą filialą - Šiaulių centrinį paštą. Šis ginčo turtas išliko valstybės nuosavybe, į kurį turto patikėjimo teises turėjo valstybės įmonė Lietuvos paštas. Kadangi valstybės įmonė Lietuvos telekomas nevaldė ginčo pastatų, jam turto patikėjimo teisės į šiuos pastatus nebuvo perduotos ir negalėjo būti perduotos, nes į pastatus turto patikėjimo teises jau buvo įgijęs ieškovas. Be to, vienos valstybės įmonės kapitalą didinant kitos valstybės įmonės kapitalo sąskaita steigėjo sprendimu arba Vyriausybės nutarimu turėjo būti atitinkamai įregistruojamas įmonės įstatinis kapitalas Įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka, tačiau to nebuvo atlikta (Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 15, 16 straipsniai). Pagal Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1011 patvirtintos Teisinio statinių registravimo laikinosios tvarkos 4.13 punktą teisinė statinių registracija administracinio akto pagrindu atliekama pateikus viešo registro tvarkytojui statinių perdavimo ir priėmimo aktą. Byloje nustatyta, kad šalys tarpusavyje įstatymo nustatyta tvarka nesudarė turto perdavimo-priėmimo akto ir neperregistravo įstatinio kapitalo, taigi valstybės įmonė Lietuvos paštas neprarado, o valstybės įmonė Lietuvos telekomas neįgijo turto patikėjimo teisių į ginčo pastatus. Esant tokioms bylos aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad, įsteigus valstybės įmonę Lietuvos paštą ir valstybės įmonę Lietuvos telekomą, ginčo pastatus turto patikėjimo teisėmis valdė, naudojo ir disponavo jais valstybės įmonė Lietuvos paštas. Kadangi ginčo pastatai valstybės įmonei Lietuvos telekomui nebuvo perduoti nuosavybėn, tai administracinis aktas, kuriuo leista šios įmonės vardu atlikti pastatų teisinę registraciją, ir registracijos atlikimas yra neteisėti, nes prieštaravo galiojusiam įstatymuose nustatytam teisiniam reglamentavimui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 9 d. nutartyje UAB ,,Orestas“ v. UAB ,,Pramoninis servisas“, bylos Nr. 3K-3-977/2000, konstatuota, kad pastatų teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindu, tačiau pastatų teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Teisine pastatų registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į pastatus atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau nuosavybė, kaip tokia, atsiranda kitais teisės aktuose numatytais pagrindais.

34Susisiekimo ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-587 valstybės įmonė Lietuvos paštas reorganizuota į AB ,,Lietuvos paštas“, kuris tapo valdyto turto patikėjimo teise turto savininku, dėl to įgijo teisę į ginčo statinių kaip nuosavo kapitalo nuosavybę (Akcinių bendrovių įstatymo (2005 m. liepos 12 d. įstatymo redakcija) 38 straipsnis).

35Kasacinio skundo argumentai dėl investuotojo konsorciumo Amber Teleholding A/S įgijimo atsakovo AB ,,Lietuvos telekomas“ akcijų paketo ir investuotojo teisių į įgytą turtą pažeidimo nedaro įtakos teisminio ginčo dėl ginčo pastatų baigčiai, nes nurodytas asmuo nereiškia reikalavimų į ginčo pastatus, dėl to neturi byloje materialinio teisinio suinteresuotumo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis argumentas neturi reikšmės byloje skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo teisėtumo patikrinimui.

36Išdėstytų motyvų pagrindu nenustačius CPK 346 straipsnio pagrindų naikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, šis sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia išlaidas advokato pagalbai apmokėti, jeigu byloje yra pateikti šias išlaidas patvirtinantys dokumentai, iš bylą pralaimėjusios šalies. Ieškovas AB ,,Lietuvos paštas“, kurios naudai priimama teismo nutartis, pateikė banko dokumentą, patvirtinantį 2950 Lt išlaidas advokatui už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą. Šios išlaidos viršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8.14 punkte nurodytą už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą priteistiną maksimalią dviejų Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesio algos dydžių sumą. Dėl to ieškovui iš atsakovo AB ,,TEO LT“ priteisiama išlaidų advokatui suma mažinama iki 1600 Lt (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys). Be to, atsakovas AB ,,TEO LT“ už paduotą kasacinį skundą sumokėjo 3946,40 Lt (2007 m. spalio 3 d. mokėjimo nurodymas AB SEB Vilniaus banko Vilniaus filialui Nr. 192311), tačiau pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 4 dalies taisykles mokėtinas žyminio mokesčio dydis, atsižvelgiant į byloje kasaciniu skundu ginčijamą 129 320,11 Lt sumą, yra 3586,40 Lt. Dėl to atsakovui AB ,,TEO LT“ grąžinama sumokėto žyminio mokesčio 360 Lt permoka (CPK 87 straipsnio 1 dalis).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 87 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1, 3 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti ieškovui AB ,,Lietuvos paštas“ (įmonės kodas 121215587) iš atsakovo AB ,,TEO LT“ (įmonės kodas 121215434) 1600 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

41Grąžinti atsakovui AB ,,TEO LT“ 360 Lt (tris šimtus šešiasdešimt litų) žyminio mokesčio permoką.

42Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB ,,Lietuvos paštas“ ieškiniu prašė teismo: a) pripažinti... 6. Byloje šalių ginčas yra dėl atsakovo AB ,,TEO LT“ pastatų įgijimo... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė... 8. Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškovo AB... 9. Teismas nustatė, kad Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28... 10. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 11. Sprendime apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ginčijamo akto... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu atsakovas AB ,,TEO LT“ prašo panaikinti Lietuvos... 14. 1. Apeliacinės instancijos teismas netaikė, nors turėjo taikyti 1964 m. CK... 15. 2. Kasatoriaus teigimu, nėra pagrindo laikyti, kad perduodant ginčo pastatus... 16. 3. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė Vyriausybės 1996 m.... 17. 4. Nuo 1992 m. sausio 1 d. įsteigiant valstybinę įmonę Lietuvos paštą ir... 18. Atsiliepimu į atsakovo AB ,,TEO LT“ kasacinį skundą ieškovas AB... 19. 1. 1964 m. CK 149 straipsnio taikymas siejamas su turto įgijimo pagal sutartį... 20. 2. Pateikdamas argumentus dėl sąžiningo turto įgijėjo teisių gynimo... 21. 3. Kasatoriaus nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse... 22. Atsiliepimu į atsakovo AB ,,TEO LT“ kasacinį skundą atsakovas Susisiekimo... 23. 1. Apeliacinės instancijos tesimas pagrįstai netaikė CK 56 straipsnio,... 24. 2. Atsakovui ginčo pastatai nebuvo perduoti, dėl to jis negalėjo turėti nei... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 27. Ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 22... 28. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 29. Kasacija yra išimtinė teismo sprendimų teisėtumo patikrinimo forma.... 30. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pasisako dėl kasacinio skundo ir... 31. Atsakovas AB ,,TEO LT“ (byloje ginčijamo administracinio akto priėmimo metu... 32. Iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio 1964 m. CK 149 straipsnio 2 dalyje... 33. Byloje ginčijamo administracinio akto priėmimo metu šalys buvo valstybės... 34. Susisiekimo ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-587 valstybės... 35. Kasacinio skundo argumentai dėl investuotojo konsorciumo Amber Teleholding A/S... 36. Išdėstytų motyvų pagrindu nenustačius CPK 346 straipsnio pagrindų... 37. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia išlaidas... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 40. Priteisti ieškovui AB ,,Lietuvos paštas“ (įmonės kodas 121215587) iš... 41. Grąžinti atsakovui AB ,,TEO LT“ 360 Lt (tris šimtus šešiasdešimt litų)... 42. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...