Byla eA-3609-624/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G. P. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. eA-3609-624/2017 pagal pareiškėjos G. P. skundą atsakovui Lietuvos valstybės, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“, dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja G. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, 1 360 Eur turtinės ir 1 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 1 d. sprendimu pareiškėjos G. P. skundą tenkino iš dalies, priteisė G. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo, 500 Eur neturtinei žalai atlyginti, likusioje dalyje pareiškėjos skundą atmetė.

7Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama valstybės įmonės „Regitra“, pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą atmesti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Pareiškėja G. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėja G. P. 2017 m. gegužės 19 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, kuriame prašo iš atsakovo priteisti pareiškėjai 300 Eur išlaidas advokato pagalbai šioje byloje už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

12Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, atsiliepime prašo atmesti pareiškėjos G. P. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

13Nurodo, kad nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta, jog atsakovas būtų nesąžiningai naudojęsis procesinėmis teisėmis ar nesąžiningai būtų atlikęs procesines pareigas, todėl tai sudaro pagrindą nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir nepriteisti išlaidų iš Lietuvos valstybės atstovaujamos VĮ „Regitra“. Jeigu teismas manytų, jog nėra pagrindo nukrypti nuo nustatytos išlaidų priteisimo tvarkos, tai prašo reikalavimą priteisti bylinėjimosi išlaidas atmesti kaip nepagrįstą. Nagrinėjamu atveju nėra pateiktas nei bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimas, nei jų pagrindimas.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 41 str. 1 d.).

17Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 1 d. sprendimu pareiškėjos G. P. skundą tenkino iš dalies, priteisė G. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo, 500 Eur neturtinei žalai atlyginti, likusioje dalyje pareiškėjos skundą atmetė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. sprendimą paliko nepakeistą. Pažymėtina, kad pareiškėja atsiliepime į apeliacinį skundą prašė palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. sprendimą nepakeistą. Pareiškėjos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme susidarė dėl to, kad atsakovas, pateikdamas apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. sprendimo, inicijavo apeliacinį procesą ir pagal ABTĮ 139 straipsnio 2 dalį pareiškėja turėjo pareigą pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėja nagrinėjamu atveju turi teisę į apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patirtų pagrįstų išlaidų atlyginimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-918-520/2017).

18ABTĮ 40 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19Remiantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

20Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojusių Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

21Pareiškėja G. P. prašo priteisti 300 Eur išlaidas už advokato parengtą atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą. Šias išlaidas pagrindžia byloje esanti 2017 m. kovo 23 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 3-4 ir 2017 m. gegužės 19 d. pinigų paėmimo kvitas.

22Atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo metu (2017 m. kovo 23 d.) pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali priteistina suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1031,29 Eur. Pareiškėjos prašoma suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – 300 Eur – neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Rekomendacijų 2, 8.11 punktų nuostatomis, vertina, kad pareiškėjos prašoma priteisti 300 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą suma atitinka teisingumo bei protingumo kriterijus.

23Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkintinas ir pareiškėjai G. P. iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, priteistina 300 Eur.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjos G. P. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti.

26Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“, pareiškėjos G. P. naudai 300 Eur (tris šimtus eurų) teismo išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

27Nutartis neskundžiama.

28?

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja G. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 1 d. sprendimu... 7. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama valstybės įmonės „Regitra“,... 8. Pareiškėja G. P. atsiliepime į apeliacinį skundą... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėja G. P. 2017 m. gegužės 19 d. Lietuvos... 12. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, atsiliepime... 13. Nurodo, kad nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta, jog atsakovas būtų... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 17. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario... 18. ABTĮ 40 straipsnio... 19. Remiantis Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies... 20. Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojusių Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d.... 21. Pareiškėja G. P. prašo priteisti 300 Eur išlaidas už... 22. Atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo metu (2017 m. kovo 23 d.) pagal... 23. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 25. Pareiškėjos G. P. prašymą dėl teismo išlaidų... 26. Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės... 27. Nutartis neskundžiama.... 28. ?...