Byla 2YT-50120-155/2016
Dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje VMI prie LR FM

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo ( - ) skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje VMI prie LR FM,

Nustatė

2pareiškėjas ( - ) pateikė teismui skundą dėl antstolio V. M. veiksmų. Pareiškėjas skunde nurodo, kad skundžia antstolio V. M. veiksmus, kadangi šis atsisakė jam išduoti vykdomosios bylos kopijas ir šias kopijas pareiškėjas gavo tik savo atkaklumo dėka, taip pat pareiškėjas negavo iš antstolio jokios informacijos už ką pareiškėjas turėjo antstoliui sumokėti 123,01 EUR sumą, apie šią skolą pareiškėjas nieko nežino, niekada nebuvo informuotas. Tokiu būdu, pareiškėjas mano, kad antstolis pažeidė jo teises pagal LR Konstituciją ir privalo jam kompensuoti materialinę bei moralinę žalą. Konkrečiai pareiškėjas reikalauja iš antstolio priteisti 123,01 EUR sumą, 2,40 EUR sumą bei 100 000 EUR sumą.

3A. V. M. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė su vykdomąja byla teismui. Patvarkyme nurodė, kad antstolis vykdo išieškotojo VMI prie LR FM 2016-09-23 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. (23.31-08)483-106668/2016 dėl 40 EUR skolos išieškojimo iš skolininko ( - ). Antstolis su pareiškėjo skundo motyvais, jog iš skolininko neteisėtai buvo išieškota 123,01 EUR suma, nesutinka. Pažymėjo, jog remiantis LR CPK 661 str. 1 d. raginimas nėra siunčiamas bylose, kuriose išieškotina suma yra mažesnė negu 57 EUR. Kadangi šiuo atveju išieškoma suma sudarė 40 EUR sumą, todėl raginimas skolininkui neturėjo būti siunčiamas ir antstolis privalėjo taikyti LR CPK 624 str. 2 d. nurodytas priverstinio vykdymo priemones, t.y. areštuoti pinigines lėšas, esančias skolininko sąskaitose. Todėl šiuo atveju 2016-09-26 į kredito įstaigas pateiktas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas 123,01 EUR apimtimi (40 EUR skola ir 83,01 EUR vykdymo išlaidos). 2016-09-26 skolininkui buvo išsiųstas antstolio patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Visus šiuos dokumentus pašto kurjeriai skolininkui įteikė 2016-10-13 pačiam skolininkui. 2016-09-28 iš skolininko sąskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą buvo pervesta 123,01 EUR suma. 2016-10-14 į antstolio kontorą buvo atvykęs pats skolininkas, kuris prašė pateikti visų vykdomosios bylos dokumentų kopijas, nurodė, kad nemoka lietuvių kalbos, todėl pareiškėjui prašant buvo padarytos papildomos vykdomosios bylos dokumentų kopijos, už jas skolininkas susimokėjo. 2016-10-19 išieškotos piniginės lėšos buvo pasiskirstytos ir vykdomoji byla užbaigta. Todėl atsižvelgiant į visas šias aplinkybes antstolis prašo pareiškėjo skundą atmesti.

4Suinteresuotas asmuo VMI prie LR FM pateikė teismui atsiliepimą į skundą, kuriuo nesutinka su skolininko skundu, nes antstolio veiksmai buvo teisėti, todėl prašo skundą atmesti.

5Skundas atmestinas.

6Iš vykdomosios bylos Nr. 13-1813/16 medžiagos nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo išieškotojo VMI prie LR FM 2016-09-23 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. (23.31-08)483-106668/2016 dėl 40 EUR skolos (baudos) išieškojimo iš skolininko ( - ). Šis vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdymui 2016-09-26 patvarkymu. Tą pačią dieną antstolis papildomai priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Visus šiuos vykdymo proceso dokumentus antstolis išsiuntė skolininkui, kurie buvo įteikti jam asmeniškai 2016-10-13. 2016-09-29 antstolis priėmė nurodymą priverstinai nurašyti išieškotas pinigines lėšas (123,01 EUR sumą). 2016-10-14 skolininkas pateikė antstoliui prašymą, kuriame išdėstė poziciją apie tai, kad antstolis atsisako jam išduoti informaciją, atsisako išduoti vykdomosios bylos kopijas, neduoda galimybes pateikti prašymus vykdymo procese, pats skolininkas nesupranta lietuvių kalbos, todėl antstolis išieškodamas iš jo pinigines lėšas, grubiai pažeidžia jo teises. 2016-10-19 patvarkymu išieškotos iš skolininko piniginės lėšos buvo pasiskirstytos. 2016-10-19 patvarkymu vykdomoji byla buvo užbaigta. 2016-11-17 antstolio kontoroje gautas skolininko skundas.

7Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl taikytinos CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką ir CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš esmės nesutinka su antstolio V. M. veiksmais, jog antstolis tinkamai neinformavo skolininko apie vykdymo procesą, nesuteikė skolininkui reikiamos informacijos vykdymo procese bei neteisėtai išieškojo iš jo 121,03 EUR sumą.

8Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, tam kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai (LAT, 2009, civ.b. Nr. 3K-3-472/2009). Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

9Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skolininkas savo skundu neprašo panaikinti konkretaus antstolio priimto patvarkymo ar kito priimto vykdymo proceso dokumento, tačiau iš skundo turinio galima daryti išvadą, jog skolininkas prašo paaiškinimo dėl jo išieškotų lėšų, prašo pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, grąžinti išieškotas lėšas, grąžinti sumokėtas lėšas už kopijų darymą bei priteisti iš antstolio 100 000 EUR kompensaciją.

10Kaip matyti iš 2016-10-19 antstolio patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, antstolis jau yra užbaigęs vykdomąją bylą, kurioje yra pateiktas pareiškėjo skundas.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartyje Nr. 3K-3-488/2013 yra pasisakęs dėl skundo, kuriuo prašoma pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais užbaigtoje vykdomojoje byloje, nagrinėjimo ir asmens reikalavimo sukeliamų teisinių padarinių reikšmės. LAT pažymėjo, jog jeigu vykdomoji byla yra užbaigta, tai reiškia, kad vykdymo procesas pasibaigęs, todėl antstolio veiksmų apskundimas CPK 510 straipsnio tvarka realiai negalimas, ir asmuo turėtų pareikšti ieškinį ginčo teisenos tvarka. Tokią praktiką formuoja kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. antstolis R. A. G., kt., bylos Nr. 3K-3-225/2009). Bet vykdomosios bylos nutraukimas taip pat yra antstolio vykdomasis veiksmas, kuris gali būti apskųstas CPK XXXI skyriuje nustatytais terminais ir tvarka. Jeigu asmuo, laikydamasis šių reikalavimų apskundžia atliktą vykdomosios bylos nutraukimą ir prašo pripažinti vykdomosios bylos nutraukimą neteisėtu, tai teismas ypatingosios teisenos tvarka ir pagal CPK XXXI taisykles turi teisę išnagrinėti visus pareikštus reikalavimus ir juos išspręsti pagal nustatytas bylos aplinkybes

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde neskundė antstolio veiksmų dėl vykdomosios bylos nutraukimo, nenurodė jokių argumentų ir pagrindų dėl ko konkrečiai 2016-10-19 patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo/vykdomojo dokumento grąžinimo yra neteisėtas, neprašė jo panaikinti, tačiau pareiškėjas skundu prašė pripažinti antstolio veiksmus išieškant iš jos minėtą 123,01 EUR sumą neteisėtais, kadangi antstolis išieškojo šią sumą tinkamai neinformavus skolininko. Kaip pažymėta, skundas pateiktas užbaigtoje vykdomojoje byloje. Teismas pažymi, kad pasibaigus vykdymo procesui, baigiasi ir visų proceso dalyvių – antstolio ir vykdymo proceso šalių – teisinis statusas, susijęs su vykdymo procesu. Pasibaigus vykdymo procesui antstolis, kurio veiksmų apskundimo tvarka nustatyta CPK 510 straipsnyje, realiai nebegali ištaisyti trūkumų, todėl šia tvarka paduotą skundą išnagrinėjus nebūtų pasiektas tikslas – apginti pažeistą teisę.

13Šios bylos ypatybė yra ta, kad reikalavimai antstoliui pateikti esant užbaigtai vykdomajai bylai, jais neginčijamas bylos užbaigimas, kartu nurodoma, jog pateikti reikalavimai ne visiškai atitinka CPK 510 straipsnį, nes skundu prašoma ne tik konstatuoti antstolio veiksmų neatitiktį įstatymo reikalavimams, bet ir priteisti iš antstolių įvairias sumas, tarp jų ir 100 000 EUR kompensaciją, kas turi būti daroma ieškinine tvarka, o ne skundo dėl veiksmų padavimo tvarka.

14Civilinio proceso įstatymo tikslas – asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų gynimas (CPK 2 straipsnio 1 dalis). Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. y. modifikuojamos (sukuriamos, panaikinamos, pakeičiamos) suinteresuoto asmens subjektinės teisės ar pareigos. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasis teismų praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Birių krovinių terminalas“, antstolis A. S., kt., bylos

15Nr. 3K-3-129/2006; 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. Ž. v. UAB ,,Melsta“, bylos Nr. 3K-3-485/2008, 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Esveras“ v. UAB ,,Jungtinis dujų centras“, bylos Nr. 3K-3-241/2013; kt.)

16Teisė turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos, todėl asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. aiškiai suformuluoti skundo dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dėl to tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su skundu, kurio patenkinimo metu iš esmės nesiekiama panaikinti atitinkamus antstolio patvarkymus, o siekiama iš esmės įvairių sumų priteisimo (kas turi būti daroma ieškinine tvarka), teismas priklausomai nuo procesinės situacijos, turi arba nustatyti terminą trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jeigu ji jau iškelta. Priešingu atveju, teismui priėmus ir išnagrinėjus tokį reikalavimą, asmens teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta. Todėl šiuo atveju pareiškėjo reikalavimai dėl atitinkamų sumų priteisimo iš antstolio nenagrinėjami, išaiškinant pareiškėjui apie jo teisę pateikti teismui ieškinį ginčo teisenos tvarka, jeigu pareiškėjas mano, jog antstolis V. M. atliko neteisėtus veiksmus jau užbaigtoje vykdomojoje byloje ir padarė jam žalą (LAT 2009-06-15 nutartis Nr. 3K-3-225/2009).

17Teismas šiuo atveju pasisako tik dėl pareiškėjo skunde nurodomų anstolio neteisėtų veiksmų, t.y. netinkamo informavo apie vykdymo procesą.

18Pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Nustatęs kliūtis vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. CPK 651 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kokiais kriterijais vadovaujantis tikrinama, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, t.y. patikrinama: ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio Kodekso 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai, ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino, jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas, jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas, ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nagrinėjamoje situacijoje antstolis V. M. 2016-09-26 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo VMI prie LR FM 2016-09-23 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. (23.31-08)483-106668/2016 dėl 40 EUR skolos (baudos) išieškojimo iš skolininko ( - ), nenustatydamas, kad yra akivaizdžios kliūtys vykdomajį dokumentą priimti. Teismas įvertinęs vykdomojoje byloje esantį vykdomąjį dokumentą pagal šiuos CPK 651 str. 2 d. numatytus kriterijus, sutinka su antstoliu, jog šiuo atveju nebuvo jokių kliūčių antstoliui priimti minėtą vykdomąjį dokumento (neturint duomenų, jog šis yra panaikintas ar ginčijamas) ir nebuvo pagrindo atsisakyti pradėti vykdymo veiksmus. Taip pat sutiktina su antstoliu, kad remiantis LR CPK 661 str. 1 d. raginimas nėra siunčiamas bylose, kuriose išieškotina suma yra mažesnė negu 57 EUR. Kadangi šiuo atveju išieškoma suma sudarė 40 EUR sumą, todėl raginimas skolininkui neturėjo būti siunčiamas ir antstolis turėjo teisę taikyti LR CPK 624 str. 2 d. nurodytas priverstinio vykdymo priemones, t.y. areštuoti pinigines lėšas, esančias skolininko sąskaitose. Skolininkas skunde nurodė, kad apie vykdymo proceso veiksmus antstolio nebuvo informuotas, tačiau teismui susipažinus su vykdomąją bylą, iš jos nustatyta, kad antstolis vykdymo proceso dokumentus skolininkui siuntė registruotu paštu ir jie buvo įteikti asmeniškai pačiam skolininkui 2016-10-13. Skolininkas byloje neįrodė, kad įteikimo pažymoje apie procesinių dokumentų gavimą yra ne jo parašas, ar tai, kad antstolis siuntė ne visus vykdymo proceso dokumentus skolininkui. Tuo labiau kaip pats skolininkas pažymėjo skunde, jog jam dar papildomai už užmokestį buvo padarytos ir vykdomosios bylos dokumentų kopijos. Todėl darytina išvada, jog pareiškėjo pateikti argumentai dėl netinkamo informavo apie vykdymo procesą vykdymą jo atžvilgiu yra nepagrįsti. Taip pat skolininkas nurodo, kad nesupranta lietuvių kalbos. Teismas pažymi, kad CPK 597 str. numatyta ir įtvirtinta, jog jeigu vykdymo proceso šalys nemoka lietuvių kalbos, jų rašytiniu prašymu antstolis kviečia vertėją, kad šis dalyvautų atliekant vykdymo veiksmus. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas turėjo teisę pateikti antstoliui rašytinį prašymą dėl vertėjo, tačiau tokia teise, vykdomosios bylos duomenimis, nepasinaudojo ir tokio rašytinio prašymo (dėl vertėjo dalyvavimo) antstoliui neteikė ( t.p. ir Vilniaus apygardos teismo 2015-12-22 nutartis Nr. 2S-2672-603/2015). Taip pat skolininkas nepateikė teismui duomenų ir įrodymų, kad šios jo išieškotos pinigų sumos patenka į LR CPK 739 str. numatytas pinigų sumas, iš kurių išieškoti negalima, todėl neesant tokių duomenų darytina išvada, jog šias lėšas (skola ir vykdymo išlaidas) antstolis turėjo teisę išieškoti. Esant tokioms aplinkybėms, antstolio veiksmai, priimant vykdomąjį dokumentą vykdymui, užtikrinant procesinių dokumentų įteikimą skolininkui bei skolos (baudos) išieškojimą negali būti pripažinti neteisėtais pagal pareiškėjo nurodytus argumentus, nekonstatuota, jog antstolis būtų pažeidęs kokias nors pareiškėjo Konstitucines ar kitas teises.

19Atsižvelgiant į visų šių aplinkybių visumą, daroma išvada, kad antstolis V. M., šiuo atveju jokių neteisėtų veiksmų neatliko, todėl pareiškėjo ( - ) skundas dėl antstolio V. M. veiksmų atmestinas.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

21pareiškėjo ( - ) skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmesti.

22Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas ( - ) pateikė teismui skundą dėl antstolio V. M. veiksmų.... 3. A. V. M. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė su... 4. Suinteresuotas asmuo VMI prie LR FM pateikė teismui atsiliepimą į skundą,... 5. Skundas atmestinas. ... 6. Iš vykdomosios bylos Nr. 13-1813/16 medžiagos nustatyta, kad antstolis V. M.... 7. Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl... 8. Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės... 9. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad skolininkas savo skundu neprašo... 10. Kaip matyti iš 2016-10-19 antstolio patvarkymo dėl vykdomosios bylos... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartyje Nr.... 12. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde neskundė antstolio veiksmų dėl... 13. Šios bylos ypatybė yra ta, kad reikalavimai antstoliui pateikti esant... 14. Civilinio proceso įstatymo tikslas – asmenų, kurių materialiosios... 15. Nr. 3K-3-129/2006; 2008 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje... 16. Teisė turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos, todėl... 17. Teismas šiuo atveju pasisako tik dėl pareiškėjo skunde nurodomų anstolio... 18. Pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą,... 19. Atsižvelgiant į visų šių aplinkybių visumą, daroma išvada, kad... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., teismas... 21. pareiškėjo ( - ) skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmesti.... 22. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...