Byla 1-2618-957/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, vertėjaujant Helenai Žemaitel ir Audriui Krušnai, dalyvaujant prokurorui Ryčiui Ivanauskui, kaltinamajai S. B., kaltinamosios gynėjai advokatei Virginijai Balčiūnienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje S. B., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), be pilietybės, romų tautybės, be išsilavinimo, netekėjusi, gyv. ( - ), dirbanti UAB ( - ), valytoja, šiuo metu laikoma Lukiškių T-IK, teista Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalį aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartimi lygtinai paleista iš pataisos namų,

3kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 260 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

4S. B., ( - ), iki 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti šalia savęs, apie 5 metrų atstumu esančioje slaptavietėje neteisėtai laikė ne mažiau kaip 62 folijos lankstinukus su 0,044 g narkotinės medžiagos – heroino, kurį 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val. rado ir paėmė policijos pareigūnai. Taip S. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

5Apklausiama teisme kaltinamoji S. B. kaltės nepripažino ir parodė, kad sulaikymo dieną sėdėjo namuose ( - ), namas ( - ), viršutiniame tabore. Išėjo į lauką, nes norėjo pas draugę pasėdėti. Išėjo iš motinos ir po kokių penkių minučių už 200 metrų privažiavo policija, sustabdė ją, klausė vardo pavardės, ji pasakė. Ji toliau stovėjo, pusvalandžio nestovėjo kaip nurodo pareigūnai. Pareigūnas klausė ar nieko nėra, ji sakė, kad nieko neturi. Jie patikrino ir rado pinigus. Paskui klausė kiek pas ją pinigų, ji sakė apie 200 eurų, jie pasakė sėsti į mašiną, ji sėdo. Du policininkai iš kažkur išėjo, pasakė, kad veža į komisariatą už narkotikus. Pareigūnų ji nepažįsta, anksčiau nėra mačiusi. Jie sako netiesą, ji nepardavinėjo narkotikų. Sulaikymo vietoje vaikščioja žmonės, tačiau kol ji stovėjo, prie jos niekas nebuvo priėjęs. Nematė jokio traškučių maišelio. Pinigus jai davė motina 100 ir teta 100 eurų, jos visada duoda pinigų. Ji nesakė, kad turi 130, tačiau sakė, kad turi apie 200 eurų. Tada buvo į uodegą surištais plaukais.

6Liudytojas A. Š. apklausiamas teisme parodė, kad kaltinamąją yra matęs ne vieną kartą. Yra ją sulaikęs su kolegomis už narkotinių medžiagų platinimą. Tą dieną pradėjus patruliuoti Romų tautybės tabore, prieigose prieš tai buvo patikrinimui sulaikytas ne vienas apsvaigęs asmuo, jie buvo tikrinami per paiešką, ar nėra paieškomi ar nėra padarę kokių nors nusikalstamų veikų. Buvo bendraujama iš kur gavo narkotinių medžiagų ir daugelis tikrinamų narkomanų nurodė pagal požymius atitinkančią pilietę, kad viršutiniame tabore stovi mergina, su „tašyte“ per krūtinę, paduoda pinigus ir iš karto paduoda narkotines medžiagas, apsirengusi juodai, išskirtinis bruožas surištas kuokštas ant galvos, šalia savęs laiko maišelyje narkotines medžiagas. Maišelio neapibūdino, bet sakė, kad girdisi kai paeina šalia ir kaip iš krūmų ištraukia iš maišelio narkotines medžiagas. Tą vietą, kur stovėjo moteris, sustabdyti piliečiai įvardino „petaku“, ten yra atvira vietovė, aplinkui namai, posūkis ir tą posūkį jie „petaku“ vadina, tokia atkarpa prie apgriauto namo. Kadangi jie ten pastoviai dirba, tai žino, jiems apibūdino, jie iš karto žinojo kur ta vieta. Keletą kartų įvažiuodavo į tą vietą ir matydavo šią moteriškę, bet ji iš anksto juos pastebėdavo ir pasišalindavo į namų masyvus, ten labai duobėtas kelias ir greitai privažiuoti neįmanoma. Kadangi ji greitu žingsniu išeidavo, jie su kolegomis R. S. ir R. R. sutarė, kad vairuotojas R. S. juos nuveš iki ( - ) žiedo, kur autobuso galutinė stotelė, kad nepastebėtai praeiti pro miško masyvą iki viršutinio taboro. Atstumas nuo tos vietos, kur juos išleido ir kur nuėjo 400-500 metrų. Ten per miškelį reikia praeiti, paskui per geležinkelio bėgius, po to vėl miškelis ir prasideda visas taboras, namų masyvai. Praėjo per abu miškelius, jų niekas nepastebėjo, ir jau iš kito miškelio matėsi atvira vietovė, kurioje stovėjo ši panelė, prie jos dar vaikštinėjo du greičiausiai romų tautybės piliečiai ir jei atvažiuodavo policijos automobilis, nes ten dažnai patruliuojama, tie piliečiai sušaukdavo „džiuklarė“, čigonų kalba taip policija vadinasi, ir ji pasislėpdavo už namų. Jie visą tai matė, kol buvo miškelyje. Kai pamatė moteriškę, pradėjo stebėti. Atstumas buvo gal 200 metrų, prie jos pradėjo prieidinėti piliečiai, ji padavinėjo kažką, jie iš pradžių nematė ką. Ji kažką paimdavo iš prie jos prieinančių piliečių, dėdavo sau į „tašytę“, po to nueidavo 2-3 metrus į krūmus, pasilenkdavo, kažką paimdavo ir perduodavo piliečiams. Jie (pareigūnai) po truputį nepastebėtai per miško masyvą priartėjo kuo arčiau jos, kad iš arčiau pamatyti, kas ten vyksta. Pamatė, kad priėję piliečiai paduoda pinigus, nes matėsi ir kupiūros ir, kad metaliniais paduoda, ji juos dėdavo sau į „tašytę“, po šitų veiksmų visada pasilenkdavo prie krūmų ir matėsi, kad iš ten ištraukdavo folijos lankstinukus. Paduodavo, žmonės paimdavo ir pasišalindavo į priešingą pusę nei stovėjo pareigūnai.

7Tokių priėjusių žmonių kažkiek matė, nes vis tiek reikėjo susisiekti su kolega R. S., nes ten gana atvira vietovė, jei būtų iš karto prie jos pradėję bėgti, ji pastebėtų ir buvo tikimybė, kad galėtų pasišalinti ir spėti maišelį paimti. Jų tikslas buvo, kad nepamesti jos iš akiračio, kuo greičiau ją sulaikyti, jeigu ten tikrai narkotinės medžiagos, todėl jis iš savo mobiliojo ryšio priemonės paskambino R. S., jam dar tiksliau apibūdino viską, kad stovi du už to apleisto namo, ant „petačioko“, kaip atrodo, ką apsirengusi, kokia šukuosena. Sutarė, kad kai matys, jog R. S. prie jos jau privažinėja, jie tuo metu iš kitos pusės prieis, kad jai nebūtų kur pasišalinti. Visą laiką, kol kalbėjo telefonu su kolega, gana arti priartėjo per tą miškelį, įsitikino, kad ten tikrai bus narkotinės medžiagos, nes matėsi, kad paduoda folijos lankstinukus, telefonu pasakė, kad privažiuotų, padėjo ragelį, pradėjo kolega privažinėti ir jie lygiagrečiai priėjo su savo kolega R. S. B. pamatė įvažiuojant mašiną, tie čigoniukai pasakė „džiuklarė“, ji nuo tos vietos, kur sėdėjo, nuo to maišelio, paėjo gal 10-15 metrų. R. S. staigiai, kiek galėjo, privažiavo per tas duobes, o jie pribėgo. Maišelį jis pastebėjo vieną kartą, kai S. B. įkišo ranką, jis užsikabino, pasikėlė ir nukrito. Vieną kartą taip buvo galima pastebėti, maišelis buvo raudonai baltos spalvos, jei neklysta nuo „Hot“ traškučių, ir jame buvo dar vienas maišelis. Nuo tos vietos, kur gulėjo maišelis, šalia krūmų ji dar buvo pasidėjus paminkštinimą nuo sėdynės ar kažko. Ji visada pritūpdavo, atsisėsdavo ant to paminkštinimo ir sėdėdavo, kai prieidavo žmonės, ji atsistodavo, paimdavo pinigus, paduodavo tuos lankstinukus ir vėl atsisėsdavo. Kai jie prieidinėjo, ji spėjo atsistoti nuo tos vietos, kur sėdėjo ir paėjo gal 10-15 metrų. Jie priėjo, prisistatė, paklausė, ar narkotines medžiagos ten, moteris pasakė ne. Jie iš karto priėjo, nupjautuose krūmuose matėsi kelmas ir prie to seno kelmo buvo maišelis, kuriame buvo folijos lankstinukai. Skaičiavo kiek lankstinukų, jų buvo gal apie 80, nepamena tiksliai. Gali būti, kad buvo 62 folijos lankstinukai, kaip nurodė ikiteisminio tyrimo metu, tikslaus skaičiaus nepamena. Sulaikytąją apžiūrinėjo, paklausė ką turi prie savęs draudžiamo, sakė nieko neturi, tik pinigus parodė „tašytėje“, buvo daug metalinių ir popierinių pinigų. Paklausė kokią sumą, sakė, kad nežino, pasakė kiek maždaug, tik jis nepamena kiek ji ten pasakė. Kiek pamena, ji sakė, kad pinigai už pašalpas, už vaikus, iš kažkur socialines pajamas gauna. Gali būti, kad iš motinos. Ji tiksliai negalėjo įvardinti kokią sumą turėjo. Buvo per seniai, todėl nepamena kokiomis kupiūromis buvo pinigai, pamena, kad ir metaliniai pinigai ir kupiūros. Dažnai dirba tabore ir susiduria su prekyba narkotikais. Pasak narkomanų, dabar kaina yra 6 eurai už vieną lankstinuką. Mažiausias atstumas, iš kurio stebėjo S. B., tai 40-70 metrų. Iš šito atstumo matėsi, kad paduodami pinigai ir lankstinukai. Ji matė kokiomis kupiūromis žmonės perdavinėjo moteriai pinigus, dabar neatsimena, tuo metu matė tiksliai. Pagal atspalvius matėsi kokios kupiūros buvo. Vietą, kur sulaikė, jie visada žymi ( - ), visi taip nurodo. Ten namai nesunumeruoti, jeigu navigacija surenki, rašo, kad ( - ) gatvė, bet ten oficialios namų numeracijos nėra, tik vienas oficialus namas su numeriu ( - ). Jie ne visada vadovaujasi žemėlapiais, vadovaujasi nurodymais. Per 5-erius metus tarnybos laiko, per iškvietimą VPK niekada nėra pasakę konkretaus namo ( - ) gatvėje, visada sako ( - ) ir tik išskirtiniai dalykai viršutinis ir apatinis taboras, pagal tai jie ir orientuojasi. Šį kartą buvo sulaikymas viršutiniame tabore. Jis vieną kartą, gal prieš du metus buvo įvedęs į GPS navigaciją kur randuosi ir ten buvo parašyta ( - ) gatvė. Tada, kai prieš 2 metus įvedinėjo į navigaciją adresą, nuo tos vietos, kur dabar jie ją pagavo ( - ) gatvė buvo gal už 150 metrų. Jeigu jis suvestų duomenis, kur ją sulaikinėjo, nežino kokį adresą jam nurodytų. ( - ) romų tautybės viršutinis taboras apsuptas iš visų pusių miško. Nuo tos vietos, kur rado S. B., miškas kažkur už 150 metrų, iš tos pusės, kur jie stovėjo, o iš kitos pusės gal už 40 metrų. Ten yra vieta, per kurią važinėja transporto priemonės, būtent per tą „petačioką“ kur ji sėdėjo. Ar ta vieta kelias ar pieva, ar ji kažkam priklauso, jis nežino. Kur ji sėdėjo buvo dalis žolės ir keliukas. Ten yra per kadaise buvusią žolę padarytas keliukas, ištryptas mašinų. S. B. iš 40-70 m. stebėjome gal 10 min., gal 30 min. laiko nežiūrėjo, kol artėjo. Neskaičiavo kiek žmonių priėjo per tą laiką, kol stebėjo ją iš 40-70 metrų atstumo, gal 1, gal 5, bet pamena, kad buvo priėję. Stebėdami iš 40-70 metrų, kai ji pardavinėjo narkotines medžiagas, nesustabdė įsigyjančių, nes fiziškai negalėjo apsaugoti ir narkotines medžiagas ir įtariamąją prekeivę ir galimus pirkėjus. Jų pagrindinis tikslas užkardyti prekybą, sulaikyti galimą prekeivę ir apsaugoti tuos įkalčius – galimas narkotines medžiagas. Šalia dar stovi du taip vadinami „šucheriai“, jeigu kolega bėgtų paskui tą, kuris įsigyja narkotines medžiagas, o jis bėgtų paskui galimą prekeivę, nes ji ne kartą pasišalino jiems privažiuojant, kažkas galėtų paimti tas narkotines medžiagas ir jie liktų be įkalčių, be nieko. Sulaikytieji dažniausiai kol paskui juos bėgi paima folijos lankstinuką į burną ir praryja. Jam arėjant prie S. B., ji paėjo į kairę pusę, į ( - ) pusę.

8Liudytojas R. S. apklausiamas teisme parodė, kad kaltinamąją yra matęs, lyg ir sulaikė ją čigonų tabore su galimai narkotine medžiaga. Tada dirbo trise su A. Š. ir R. R., jie išėjo pėsti patruliuoti, o jis liko automobilyje, bendravo telefonu. Po kurio laiko jie paskambino, pasakė, kad mato galimai prekiaujančią merginą ir kažkuriuo momentu sakė, kad mato kaip pardavė ir jam reikia važiuoti sulaikyti, užkalbinti ją. Sakė, kad yra baltos su raudona spalva maišelis, kuriame galimai narkotines medžiagas laiko, sakė žiūrėti, kad niekas nepaimtų ir nesunaikintų jo. Jis privažiavo, užkalbino ir jie tuo momentu priėjo. Kai jis privažiavo prie jos su tarnybiniu automobiliu, pagal jų pasakojimą, kur ji sėdėjo, buvo paėjusi į šoną gal 5 m. Kolegos apibūdino ją, kad plaukai kuokštu surišti, yra tamsiai apsirengusi. Vietą apibūdino iš darbo specifikos, kad yra ant „petačioko“, tikslių adresų ten nėra. Kai vyksta į iškvietimą, visada būna nurodoma ( - ), labai retai, kriminalinė jei vyksta, tai daugiau žino. Yra žemutinis ir viršutinis taborai, čia buvo viršutinis, ten aplinkui yra miškas, iš vienos pusės metalo supirktuvė, įvažiavimas ir miškelis. Nuo tos vietos, kur jis pamatė merginą, yra dar du namukai ir miškelis. Nematė iš kurios pusės priėjo kolegos prie merginos kai jis ją kalbino, aišku stovėjo kažkur taip, kad jų nepamatytų. Kai ją užkalbino, klausė kur eina, prašė asmens dokumentą pateikti, paėmė jį ir iš karto jie priėjo. Jis paėmė dokumentą tikrinti ir ji pradėjo iš karto klausti dėl ko, kolegos atnešė maišelį, klausė ar jos. S. B. sakė, kad ne jos. Toj vietoj vaikai pastoviai laksto, bet konkrečiai nepasakys kas buvo. Jis tos merginos visą laiką nematė, buvo išvažiavęs, stovėjo prie mokyklos. Maišelyje jis matė, kad yra folijos lankstinukai, paskui komisariate skaičiavo, jų buvo apie 60. Apžiūrinėjo jos rankinuką, ten buvo pinigų, atrodo virš 200 eurų. Ji atrodo sakė, kad virš 100 turi, o jie rado daugiau. Buvo didesnė dalis po 5-10 eurų ir monetų buvo. Dažnokai dirba tabore, tenka bendrauti su narkomanais, vienas lankstinukas kainuoja 6 eurus. Jis aplink matė 5-7 metų vaikus, jie vadinami „šucheriai“. Šiuo atveju mano jie nespėjo susigaudyti. Po to, kai informavo kolegos, kad jis turi privažiuoti, jis privažiavo prie moters po 10-15 s. Kai privažinėjo, ji nueidinėjo nuo tos vietos, nuo jo link ( - ) pusės. Ji ėjo keliu, važiuojamojoje dalyje, jei galima taip pavadinti, jis sustojo per vidurį, o ji arčiau kairės pusės. Ten apibrėžto kelio kaip ir nėra, duobėtas kelias, žolė.

9Liudytojas R. R. apklausiamas teisme parodė, kad kaltinamąją yra matęs. Datos tiksliai neatsimena, dirbo tabore, patruliavo pėsčiomis su A. Š., patruliavo miško masyve, pamatė moterį, prie kurios prieidavo vis kiti asmenys, pasiimdavo folijos lankstinukus, prieš tai apduodavo pinigus. Stebėjo apie 20-30 min, bandė įsitikinti kad prekiauja narkotinėmis medžiagomis. Paskambino kolegai, kuris patruliavo su automobiliu, kad sulaikytų moterį, jis privažinėjo, o jie prieidinėjo nuo miško masyvo ir sulaikė moterį. Kol stebėjo, matė, kad ji traukė folijos lankstinukus ir raudonai balto maišelio. Jiems prieinant ji bandė nuo tos vietos, kur maišelis šalintis, buvo dar kelios moterys, jos irgi bandė šalintis. Paklausus ar tai jos maišelis, ji sakė, kad ne jos, buvo rasti dar pinigai. Iš pradžių aiškino, kad jai motina davė šiuos pinigus, komisariate kažką kitą aiškino. Tai buvo čigonų tabore viršutiniame ar žemutiniame nežino, nes neseniai dirba. Jie moterį stebėjo apie 50 m. atstumu. Ji jų matyti negalėjo, nes jie buvo miško masyve, slėpėsi už namo ir dėvėjo juodas liemenes. Kai stebėjo matė, kad perduoda mažus lankstinukus, pagal spalvą tai buvo folijos lankstinukai. Buvo aiškiai matyti pinigai, kupiūros, jų spalva, neatsimena kokios, tačiau tarnybiniame pranešime išdėstė. Jie jos prašė parodyti viską, ką turi, tada ištraukė pinigus. Tiksliai nepamena kokiomis, po 10, po 5 kupiūromis. Komisariate apžiūrėjus ji ištraukė pinigus ir sakė jau ne kad motina davė, o sakė čia mano pinigai, ar aš jų negaliu turėti. Traškučių maišelis visada gulėjo šalia 2-5 m. nuo jos, kai ateidavo prie jos asmuo, kuris išvaizda atitikdavo narkomaną, ji iš jų paimdavo pinigus, prieidavo prie maišelio, iš jo ištraukdavo lankstinuką ir nunešdavo. Kol stebėjo ją, priėjo 5-8 žmonės, tarnybiniame pranešime yra nurodęs. Pirmiausia prie jos privažiavo R. S., o paskui priėjo jie su A. Š. Tuo momentu maišelis gulėjo žolėje, nuo jos, kai ji pradėjo šalintis, tai jis buvo nuo jos apie 10 m. Maišelį paėmė A. Š., visą laiką jį matė, prie jo niekas nebuvo priėję. Lankstinukus apžiūrėjo komisariate, ten buvo lankstinukai, vieną atidarė, ten buvo pilkos spalvos medžiaga. Jų buvo 50-60. Įvykio vietoje dar buvo romų tautybės moterų, tačiau jos prie maišelio nebuvo priėjusios, o kai jie prieidinėjo, jos pasišalino. Pirmas sulaikė A. Š., o S. sėdėjo automobilyje, nes privažiavo automobiliu iš kitos pusės. Neatsimena kaip jam apibūdino moterį, kurią reikia sulaikyti.

10Iš policijos registruojamų įvykių išklotinės matyti, kad 2016 m. rugpjūčio 14 d., adresu ( - ) sulaikyta S. B. su 62 folijos lankstinukais (b. l. 6).

11Iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. policijos pareigūno R. R. tarnybinio pranešimo matyti esminės įvykio aplinkybės, tarp jų ir tai, kad pareigūnai stebėjo kaltinamąją, matė, kad ji priėmė iš asmenų pinigus, perduodavo jiems lankstinukus. Sulaikius pas ją rasti 62 lankstinukai, taip pat pinigai smulkiomis kupiūromis ir kitos aplinkybės. Paimtų daiktų nuotrauka (b. l. 8, 10).

12Iš 2016 m. rugsėjo 7 d. specialisto išvados Nr. 140-(4033)-IS1-4693 matyti, kad ant traškučių pakelio yra rankų pėdsakai, tačiau jie netinkami asmeniui identifikuoti (b. l. 19-20).

13Iš 2016 m. rugsėjo 5 d. Vaiko teisių apsaugos skyriaus rašto matyti, kad S. B. įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sąrašą (b. l. 31).

14Iš 2016 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvados Nr. 140-(4033)-IS1-4674 matyti, kad gelsvos spalvos miltelių iš 62 folijos lankstinukų, 2016 m. rugpjūčio 14 d. rastų maišelyje ant žemės, šalia S. B., sudėtyje yra narkotinių medžiagų-heroino, kurio masė yra 0,044 g, ir karfentanilio, kurio kiekio nustatyti nėra galimybės, nes Centras šiuo metu neturi šios medžiagos standartinio pavyzdžio (T. 1, b. l. 15-16 ).

15Iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus priklausomybės ligų centro „Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 897“ matyti, kad S. B. šlapime opijatų ir etilo alkoholio nerasta (T. 1, b. l. 115).

16Iš 2016 m. rugpjūčio 16 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-N 2094/2016(01) matyti, kad S. B. šlapime opijatų ir etilo alkoholio nerasta (T. 1, b. l. 114).

17Kaltinamosios S. B. veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

18Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą, konstatuoja, kad kaltinamosios S. B. kaltė padarius jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje, visiškai įrodyta.

19Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Alternatyvios BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos turi savarankišką baudžiamąją teisinę reikšmę, nes kiekviena jų, ją padarius, gali būti savarankišku asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindu. Nustačius, kad asmuo padarė bent vieną iš šių dispozicijoje nurodytų alternatyvių veikų, tokia nusikalstama veika laikoma baigta (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-617-788/2015 ir kt.).

20S. B. šioje baudžiamojoje byloje kaltinama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį tuo, kad ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., Vilniuje, tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš tyrimo nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 0,044 g narkotinės medžiagos – heroino, kurios nenustatytą dalį pardavė ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, o likusią dalį – 62 vnt. lankstinukų su 0,044 g narkotinės medžiagos – heroinu laikė šalia savęs, apie 5 metrų atstumu esančioje slaptavietėje iki 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., kai ( - ), policijos pareigūnai rado ir paėmė narkotinę medžiagą - 0,044 g heroino.

21Teismas konstatuoja, kad šioje dalyje S. B. pateiktame kaltinime nurodytos faktinės aplinkybės pasitvirtino iš dalies, tačiau tiek, kiek jos pasitvirtino, jų visiškai pakanka kaltinamosios veikai kvalifikuoti pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. Kaltinamoji S. B. apklausiama teisme savo kaltės nepripažino ir parodė, kad sulaikymo dieną sėdėjo namuose ( - ), namas ( - ), viršutiniame tabore. Išėjo į lauką, nes norėjo nueiti pas draugę. Išėjo iš motinos ir po kokių penkių minučių už 200 metrų privažiavo policija, sustabdė ją, klausė vardo pavardės, klausė ar nieko draudžiamo neturi. Pareigūnai patikrino ir rado pinigus. Atėjo iš kažkur du policininkai ir pasakė, kad veža į komisariatą už narkotikus. Tačiau ji nepardavinėjo narkotikų, sulaikymo vietoje vaikščioja žmonės, tačiau kol ji stovėjo, prie jos niekas nebuvo priėjęs. Nematė jokio traškučių maišelio. Vis tik teismas tokius kaltinamosios parodymus vertina kaip kitais įrodymais paneigtą gynybinę versiją ir jais remiasi tik tiek, kiek jie atitinka kitų įrodymų turinį. Teismo vertinimu, kiti bylos įrodymai ne tik paneigia kaltinamosios gynybinę versiją, bet ir visiškai patvirtina, kad kaltinamoji S. B., būdama ( - ), adresu ( - ), iki 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., turėdama tikslą platinti, šalia savęs, apie 5 metrų atstumu esančioje slaptavietėje laikė ne mažiau kaip 62 folijos lankstinukus su 0,044 g narkotinės medžiagos – heroino.

22Pirmiausia teismas pažymi, kad dėl šio fakto itin smulkius ir nuoseklius parodymus davė liudytojas policijos pareigūnas A. Š.. Šis liudytojas apklausiamas teisme parodė, kad įvykio dieną patruliavo Romų tabore. Iš sustabdytų apsvaigusių nuo narkotikų žmonių sužinojo, kad šie heroiną įsigijo iš Romų tautybės moters, gatvėje, ties vadinamu „petaku“. Minėti asmenys apibūdino moterį. Įvertinę tai, kad jiems atvažiuojant į šią vietą iš jos moteris pasišalina, jis su kitu patruliu R. R. į įvykio vietą per miškelį ėjo pėsčiomis, o tarnybiniu automobiliu iš kitos pusės vyko pareigūnas R. S. Jie su R. R. praėjo du miškelius, ir jau iš kito miškelio matėsi atvira vietovė, kurioje stovėjo ši panelė, prie jos dar vaikštinėjo du romų tautybės piliečiai ir jei atvažiuodavo policijos automobilis (ten dažnai patruliuojama) tie piliečiai sušaukdavo „džiuklarė“, čigonų kalba taip vadinasi policija, ir ji pasislėpdavo už namų. Jie visą tai matė, kol buvo miškelyje. Moteriškę jie stebėjo pradžioje gal 200 metrų atstumu, prie jos pradėjo prieidinėti piliečiai, ji padavinėjo kažką, jie iš pradžių nematė ką. Ji kažką paimdavo iš prie jos prieinančių piliečių, dėdavo sau į „tašytę“, po to nueidavo 2-3 metrus į krūmus, pasilenkdavo, kažką paimdavo ir perduodavo piliečiams. Priartėję pamatė, kad priėję prie merginos piliečiai paduoda pinigus, nes matėsi ir kupiūros ir, kad metaliniais paduoda, ji juos dėdavo sau į „tašytę“, po šitų veiksmų visada pasilenkdavo prie krūmų ir matėsi, kad iš ten ištraukdavo folijos lankstinukus. Traškučių maišelį jis pastebėjo vieną kartą, kai S. B. įkišo ranką, jis užsikabino, pasikėlė ir nukrito. Paduodavo, žmonės paimdavo ir pasišalindavo į priešingą pusę nei stovėjo pareigūnai. Jis iš savo mobiliojo ryšio priemonės paskambino R. S., jam tiksliai apibūdino viską, kaip atrodo, ką apsirengusi, kokia šukuosena. Sutarė, kad kai matys, jog R. S. prie jos jau privažinėja, jie tuo metu iš kitos pusės prieis, kad jai nebūtų kur pasišalinti. Visą laiką, kol kalbėjo telefonu su kolega, gana arti priartėjo per tą miškelį, įsitikino, kad ten tikrai bus narkotinės medžiagos, nes matėsi, kad paduoda blizgius folijos lankstinukus, telefonu pasakė, kad privažiuotų, padėjo ragelį, pradėjo kolega privažinėti ir jie lygiagrečiai priėjo su savo kolega R. R. S. B. pamatė įvažiuojant mašiną, tie čigoniukai pasakė „džiuklarė“, ji nuo tos vietos, kur sėdėjo, nuo to maišelio, paėjo gal 10-15 metrų. R. S. staigiai, kiek galėjo, privažiavo per tas duobes, o jie pribėgo. Traškučių maišelyje jie rado 62 folijos lankstinukus, o komisariate apžiūrėję pamatė, kad ten milteliai. Tokie liudytojo A. Š. parodymai proceso metu išliko nuoseklūs, jie atitinka tiek jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. l. 34), tiek ir tuoj po kaltinamosios sulaikymo policijos patrulio R. R. surašytame tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes (b. l. 8). Pažymėtina, kad liudytojo A. Š. parodymus iš esmės visiškai patvirtino ir liudytojas R. R., kuris taip pat esminėse detalėse davė identiškus parodymus. Pastarasis liudytojas apklausiamas teisme taip pat parodė, kad stebėjo kaltinamąją, matė, kad ji iš prieinančių asmenų paima pinigus, įsideda juos į savo „tašytę“, tada kažkiek paeina ir pasilenkusi išima blizgius lankstinukus, kuriuos perduoda pinigus mokėjusiems asmenims. Pažymėtina, kad liudytojai A. Š. ir R. R. panašiai apibūdino kaltinamąją, kurią jie teigė matę paimant iš krūmuose esančio traškučių pakelio blizgius lankstinukus bei nurodė, kad šios moters iš akių nebuvo pametę, taip pat parodė, kad niekas kitas prie maišelio nebuvo priėjęs. Šiame kontekste teismas pažymi, kad liudytojų A. Š. ir R. R. parodymus dėl jų matytos ir apibūdintos moters patvirtina ir liudytojo R. S. parodymai. Nors šis liudytojas teigė nematęs, kad minėta moteris iš kažkur ėmė lankstinukus, tačiau jis konkrečiai parodė, kad telefonu liudytojas A. Š. jam apibūdino kaltinamąją, būtent ją jis ir rado įvykio vietoje ir užkalbino bei neleido pasišalinti, o vėliau būtent prie šios moters priėjo liudytojai A. Š. ir R. R. Visi trys liudytojai taip pat parodė, kad traškučių maišelis rastas netoli nuo gatvėje sustabdytos kaltinamosios, o jame vėliau rasti 62 folijos lankstinukai. Teismas neturi pagrindo abejoti trijų liudytojų, kurie įvykio metu atliko savo tiesiogines pareigas, parodymais, kadangi neįžvelgia jų suinteresuotumo apkalbėti kaltinamąją. Tokių liudytojų suinteresuotumą patvirtinančių aplinkybių nenurodė ir pati kaltinamoji, kuri teigė minėtų pareigūnų nepažįstanti. Pažymėtina, kad sugretinus visų trijų paminėtų liudytojų parodymus nekyla abejonių, kad jie nuoseklūs, vieni kitus papildantys ir detalizuojantys, atitinkamai BPK 20 straipsnio 5 dalies prasme laikytini patikimais ir nuosekliais bei formuojančiais teismo vidinį įsitikinimą dalyje dėl kaltinamosios veiksmų įvykio vietoje.

23Remdamasis pirmiau aptartais liudytojų parodymais teismas sprendžia, kad minimas traškučių maišelis, kuriame vėliau rasti 62 folijos lankstinukai, priklausė būtent S. B. ir buvo būtent jos žinioje, o to visiškai pakanka BK 260 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytam objektyviajam požymiui – narkotinių medžiagų laikymui – nustatyti. Tokios išvados nepaneigia tas faktas, kad 2016 m. rugsėjo 16 d. specialisto išvada Nr. 140-(4033)-IS1-4693 ant maišelio nerasti S. B. pėdsakai (b. l. 19-20). Pažymėtina, kad liudytojai A. Š. ir R. R. konkrečiai nurodė, kad iš maišelio lankstinukus išimdavo kitiems asmenims perduodavo būtent kaltinamoji S. B., tačiau neparodė, kad kaltinamoji laikė rankose maišelį, tik liudytojas A. Š. teigė, kad maišelis buvo kažkiek pasikėlęs, kai kaltinamoji buvo į jį įkišusi ranką ir jis užsikabino. Pažymėtina, kad specialisto išvada nustatyta, jog ant maišelio išties yra rankų pėdsakai, tačiau jie netinkami asmeniui identifikuoti.

24Teismo posėdyje gynyba kėlė klausimą dėl veikos padarymo vietos, kadangi nurodytą kaltinime vietą patikrinus internete nematyti jokio miškelio, iš kurio pareigūnai galėjo stebėti kaltinamąją. Vis tik pažymėtina, kad šis klausimas nėra esminis. Šiame kontekste teismas atkreipia dėmesį į tai, kad kaltinime nurodytas bendras Romų taboro adresas, kadangi būtent toks adresas nurodomas kviečiant policijos pareigūnus. Būtent tai parodė apklausiami liudytojai. Vis tik liudytojai visi konkrečiai apibūdino pačią vietą, nurodė jos vartojamą pavadinimą „petakas“, nurodė, kad jis yra viršutiniame tabore. Šiame kontekste pažymėtina, kad ir pati S. B. iš dalies patvirtino tokias aplinkybes ir tai, kad ji būtent toje vietoje buvo sulaikyta. Be to, iš policijos registruojamų įvykių išklotinės matyti, kad 2016 m. rugpjūčio 14 d., adresu ( - ) sulaikyta S. B. su 62 folijos lankstinukais (b. l. 6), t. y. pareigūnai dar pirminiame tyrimo etape įvardino šią vietą. Teismo vertinimu nagrinėjamu atveju įvykio vietos įvardijimas tiksliau, nei nurodyta kaltinime, būtų perteklinis ir šiuo atveju nelaikytinas esmine faktine aplinkybe, kuri turėtų reikšmės sprendžiant dėl veikos įrodytumo ar įrodymų patikimumo.

25Sprendžiant dėl nusikalstamos veikos dalyko pažymėtina, kad iš 2016 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvados Nr. 140-(4033)-IS1-4674 matyti, jog gelsvos spalvos miltelių iš 62 folijos lankstinukų, 2016 m. rugpjūčio 14 d. rastų maišelyje ant žemės, šalia S. B., sudėtyje yra narkotinių medžiagų-heroino, kurio masė yra 0,044 g, ir karfentanilio, kurio kiekio nustatyti nėra galimybės, nes Centras šiuo metu neturi šios medžiagos standartinio pavyzdžio (T. 1, b. l. 15-16 ). Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 patvirtintu narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašu heroinas yra narkotinė medžiaga, kontroliuojama pagal 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą, t. y. heroinas laikytinas BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos dalyku.

26Taigi, pirmiau išdėstytų įrodymų visuma leidžia konstatuoti, kad kaltinamoji S. B., būdama ( - ), adresu ( - ), iki 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., šalia savęs, apie 5 metrų atstumu esančioje slaptavietėje laikė ne mažiau kaip 62 folijos lankstinukus su 0,044 g narkotinės medžiagos – heroino.

27Vis tik pažymėtina, kad vien narkotinių medžiagų laikymo fakto nepakanka sprendžiant dėl BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties kaltinamosios S. B. veikoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad esminis kriterijus, atribojantis BK 259 straipsnio 1, 2 dalyse nurodytą neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą nuo BK 260 straipsnio 1, 2 dalyse nurodyto neteisėto šių medžiagų gaminimo, perdirbimo, įgijimo, laikymo, gabenimo ar siuntimo, yra tikslo parduoti ar kitaip platinti turėjimas. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-4/2009, 2K-166/2010, 2K-157/2013). Teismų praktikoje išaiškinta, kad aplinkybės, parodančios tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas buvimą, gali būti medžiagų kiekiai, rūšių įvairovė, dozių paruošimas, priemonių, reikalingų dozėms pasverti ar supakuoti, turėjimas, faktai apie tai, ar pats kaltininkas vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, tai, ar anksčiau kaltininkas yra platinęs šias medžiagas, ar buvo susitarimas su vartotoju, ir kiti objektyvūs bylos duomenys (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-138/2013, 2K-7-173/2014, 2K-361/2014). Šiuo atveju bylos aplinkybių visuma patvirtina, kad S. B. laikė su savimi 0,044 g narkotinės medžiagos – heroino turėdama tikslą šią medžiagą platinti. Teismas pažymi, kad pas S. B. rastas ir paimtas heroinas buvo supakuotas į 62 folijos lankstinukus, t. y. ši narkotinė medžiaga paruošta vartoti ir padalinta į dozes. Pagal liudytojų A. Š. ir R. R. parodymus matyti, kad prie S. B. įvykio vietoje prieidavo asmenys, panašūs į narkomanus, perduodavo jai pinigus, o S. B. perduodavo folijos lankstinukus iš maišelio, kuriame rasti 62 folijos lankstinukai, kaip vėliau paaiškėjo su heroinu. Iš pareigūno R. R. 2016 m. rugpjūčio 14 d. tarnybinio pranešimo ir pridėtos nuotraukos (b. l. 8, 10) matyti, kad pas S. B. rasti 209 eurai, kurie yra smulkiomis 5, 10, 20 kupiūromis ir monetomis, kas tik patvirtina pareigūnų parodymus apie perduodamus pinigus. Be to, iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus priklausomybės ligų centro „Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 897“ matyti, kad S. B. šlapime opijatų ir etilo alkoholio nerasta (T. 1, b. l. 115), tuo tarpu iš 2016 m. rugpjūčio 16 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-N 2094/2016(01) matyti, kad S. B. šlapime opijatų ir etilo alkoholio nerasta (T. 1, b. l. 114). Tai rodo, kad kaltinamoji S. B. pati narkotinių medžiagų nevartoja. Pirmiau aptartos aplinkybės BPK 20 straipsnio 5 dalies prasme stiprina teismo vidinį įsitikinimą tuo, kad S. B. minėtus lankstinukus su heroinu laikė turėdama tikslą juos platinti. Sprendžiant dėl kaltinamosios tikslo platinti narkotines medžiagas, ne mažiau svarbus ir tas faktas, kad S. B. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu teista pagal BK 260 straipsnio 2 dalį.

28Esant pirmiau aptartoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad S. B., ( - ), iki 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti šalia savęs, apie 5 metrų atstumu esančioje slaptavietėje neteisėtai laikė ne mažiau kaip 62 folijos lankstinukus su 0,044 g narkotinės medžiagos – heroino, kurį 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val. rado ir paėmė policijos pareigūnai. Tokiomis faktinėmis bylos aplinkybėmis kaltinamosios S. B. padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

29Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-218/2009), be kitų požymių inkriminuojant kaltininkui ir BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius įgijimą ir gabenimą, būtina nustatyti esmines tokios medžiagos įgijimo bei gabenimo aplinkybes, t. y. kas konkrečiai, kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens įgijo narkotines medžiagas, kaip, kokiu laikotarpiu ir maršrutu jas gabeno. Teismas apkaltinamajame nuosprendyje turi išdėstyti ir įrodyta pripažintas nusikalstamos veikos aplinkybes, t. y. nurodyti jos padarymo vietą, laiką, būdą, padarinius bei kitas svarbias aplinkybes, taip pat įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus įrodymus (BPK 305 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Analogiški reikalavimai keliami įrodinėjant ir kitus BK 260 straipsnio 1 dalies dispozicijos objektyviuosius požymius. Nagrinėjamu atveju S. B. laikyto 0,044 g heroino įgijimo, taip pat išplatintos šios narkotinės medžiagos dalies aplinkybės nepagrįstos jų buvimą patvirtinančiais įrodymais, kurių visuma leistų nustatyti tikslias šių veikų aplinkybes, atitinkamai ir jos kaltę realizavus šiuos objektyviuosius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymius. S. B. buvo kaltinama iki 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš tyrimo nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 0,044 g narkotinės medžiagos-heroino, kurios nenustatytą dalį pardavė ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims. Taigi, heroino įgijimo aplinkybė yra preziumuojama, tačiau visiškai abstrakti, nepagrįsta jokiais įrodymais, nenustatytas nei įgijimo laikas, nei perdavęs asmuo, nei aplinkybės. Tuo tarpu išplatinimo faktas išties galėtų būti įžvelgiamas iš liudytojų A. Š. ir R. R. parodymų, fakto apie rastus pas kaltinamąją pinigus, tačiau nėra aiškus pradinis medžiagų kiekis, išplatintų medžiagų dalis, jų kaina, asmenys, kuriems buvo heroinas išplatintas, todėl teismas sprendžia, kad šios aplinkybės pakankamos tik subjektyviajam BK 260 straipsnio 1 dalies dispozicijos požymiui (tikslui platinti) įrodinėti, tačiau kaltinimo dalis dėl neaiškios dalies medžiagos išplatinimo nenustatytiems asmenims yra neįrodyta, juo labiau, kad tai nekeičia veikos kvalifikavimo. Dėl šių priežasčių heroino įgijimo ir nenustatytos jo dalies išplatinimo nenustatytiems asmenims požymius teismas vadovaudamasis in dubio pro reo principu šalina iš S. B. pateikto kaltinimo. Vis dėl to, šis faktas nepaneigia S. B. kaltės padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, kadangi ji realizavo vieną iš BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytų alternatyvių objektyviųjų nusikalstamos veikos požymių – narkotinės medžiagos laikymą, turint tikslą ją platinti, o to visiškai pakanka pripažinti S. B. kalta pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

30Dėl S. B. skirtinos bausmės

31Skirdamas bausmę S. B., teismas vadovaujasi BK 41, 54, 61 straipsniuose numatytais bausmės skyrimo pagrindais ir taisyklėmis.

32Teismas, atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji S. B., veikdama tiesiogine tyčia padarė sunkų baigtą nusikaltimą, kurio sankcijoje numatyta tik laisvės atėmimo bausmė nuo dvejų iki aštuonerių metų (BK 260 straipsnio 1 dalis). Kaltinamosios padarytos nusikalstamos veikos pobūdis itin pavojingas, šia veika keliama grėsmė visuomenės sveikatai, skatinamas priklausomybės narkotinėms medžiagoms formavimasis, neteisėta narkotinių medžiagų apyvarta, be to, šiame kontekste pažymėtina, kad kaltinamoji S. B., turėdama tikslą platinti, laikė itin pavojingą narkotinę medžiagą – heroiną. Jos atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Teismas atsižvelgia ir į kaltinamąją S. B. apibūdinančius duomenis – jauno amžiaus, netekėjusi, auginanti du mažamečius vaikus, tačiau įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b. l. 31), be pilietybės, be išsilavinimo, iki sulaikymo dirbusi UAB ( - ) valytoja, administracine tvarka anksčiau bausta (b. l. 105), psichiatrinis gydymas netaikytas (b. l. 118), priklausomybės ligų gydymo įstaigoje negydyta (b. l. 117). Teista už nusikalstamą veiką susijusią su disponavimu narkotinėmis medžiagomis (b. l. 108-109), o nusikalstamą veiką, už kurią teisiama šiuo nuosprendžiu, padarė būdama mažiau nei prieš vienerius metus lygtinai paleista iš pataisos įstaigos (b. l. 110). Pastaroji aplinkybė rodo kaltinamosios nenorą keisti savo vertybinės orientacijos, jos polinkį elgtis priešingai teisei siekiant lengvo uždarbio, veika iš esmės daroma savanaudiškais tikslais, yra požymių, kad tai kaltinamosios pragyvenimo šaltinis. Remdamasis pirmiaus aptartomis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad kaltinamajai už padarytą nusikaltimą skirtina bausmė BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijos ribose, t. y. laisvės atėmimas, bausmės dydis nustatytinas artimas sankcijoje numatytam šios bausmės rūšies vidurkiui. Teismo vertinimu, atsižvelgus į pirmiau minėtas bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, apibūdinančias kaltinamąją S. B. ir jos padarytą nusikalstamą veiką, tik laisvės atėmimo bausmė ir tik tokio dydžio, optimaliai atitiks teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus ir padės pasiekti BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus.

33Kaltinamoji S. B. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalį aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartimi lygtinai paleista iš pataisos namų, taikant intensyvią priežiūrą. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu skirtina bausmė dalinio sudėjimo būdu bendrintina su Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi, prie pagal pastarąjį nuosprendį paskirtos ir neatliktos bausmės dalies (didesnė dalis) pridedant dalį šiuo nuosprendžiu skiriamos bausmės.

34Kaltinamoji S. B. BPK 140 straipsnyje nustatyta tvarka laikinai sulaikyta 2015 m. rugpjūčio 14 d., nuo 20.00 val. (b. l. 54), o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi jai paskirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. (b. l. 71-73 ), šis terminas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartimi pratęstas dar dviem mėnesiams, skaičiuojant nuo 2016 m. spalio 16 d. (b. l. 151-152). Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi, į paskirtą bausmę įskaitytinas pirmiau nurodytas S. B. laikinajame sulaikyme bei suėmime išbūtas laikas laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 14 d., 20 val. iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y 2016 m. gruodžio 5 d.

35Dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo

36Vilniaus apylinkės prokuratūros 2016 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas skirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2017 m. vasario 16 d. pas įtariamąją rastoms piniginėms lėšoms - 209,52 Eur. Valstybinis kaltintojas prašo šias lėšas, kaip nusikalstamos veikos rezultatą konfiskuoti. Vis tik pažymėtina, kad nepaisant to, jog liudytojų parodymai buvo pakankami sprendžiant dėl kaltinamosios subjektyviojo BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymio – tikslo platinti medžiagas, tačiau jų nepakako sprendžiant dėl objektyviojo nusikalstamos veikos požymio – narkotinių medžiagų išplatinimo, todėl teismas iš kaltinimo pašalino šį objektyviųjį kaltinamajai inkrimuotą nusikalstamos veikos požymį. Tai padaryta atsižvelgiant į tai, kad jis iš esmės nepagrįstas objektyviais įrodymais, nes neaiškus pradinis medžiagos kiekis, atitinkamai tikslus išplatintų medžiagų kiekis, jų kaina, asmenys jas pirkę, kokio dydžio sumas gavo kaltinamoji. Dėl šios mpriežasties teismas vadovaudamasis in dubio pro reo principu konstatavo, kad pats platinimo faktas neįrodytas ir atitinkamai nėra teisinio pagrindo konfiskuoti kaltinamosios pinigus kaip nusikalstamos veikos rezultatą.

37Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

38Įsiteisėjus nuosprendžiui sunaikintini daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai):

  • Vokas su tyrimo objektais po 2016 m. rugsėjo 7 d. specialisto išvados, saugomas Vilniaus apskrities VPK saugojimo kameroje, Buivydiškių g. 19, Vilniuje (b. l. 21, 22);
  • Heroinas ir kita medžiaga saugomi Lietuvos policijos departamento prie LR VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio saugykloje, esančioje Liepyno g. 7, Vilniuje (b. l. 16, 17).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

40S. B. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 1 dalyje ir skirti jai ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, S. B. paskirtą ketverių metų laisvės atėmimo bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu jai paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir paskirti S. B. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą septyneriems metams ir keturiems mėnesiams.

42Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

43Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos.

44Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi, į paskirtos laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti S. B. laikinajame sulaikyme bei suėmime išbūtą laiką laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 14 d., 20 val. iki nuosprendžio paskelbimo dienos, t. y 2016 m. gruodžio 5 d.

45Paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą, palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

46Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

47-

48Voką su tyrimo objektais po 2016 m. rugsėjo 7 d. specialisto išvados, saugomą Vilniaus apskrities VPK saugojimo kameroje, Buivydiškių g. 19, Vilniuje (b. l. 21, 22);

49-

50Heroiną ir kitą medžiagą saugomą Lietuvos policijos departamento prie LR VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio saugykloje, esančioje Liepyno g. 7, Vilniuje (b. l. 16, 17).

51Laikiną nuosavybės teisės apribojimą į 209 eurus ir 52 eurocentus skirtą Vilniaus apylinkės prokuratūros 2016 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

52Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo jo nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje S. B.,... 3. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. S. B., ( - ), iki 2016 m. rugpjūčio 14 d., 17.00 val., turėdama tikslą... 5. Apklausiama teisme kaltinamoji S. B. kaltės nepripažino ir parodė, kad... 6. Liudytojas A. Š. apklausiamas teisme parodė, kad kaltinamąją yra matęs ne... 7. Tokių priėjusių žmonių kažkiek matė, nes vis tiek reikėjo susisiekti su... 8. Liudytojas R. S. apklausiamas teisme parodė, kad kaltinamąją yra matęs, lyg... 9. Liudytojas R. R. apklausiamas teisme parodė, kad kaltinamąją yra matęs.... 10. Iš policijos registruojamų įvykių išklotinės matyti, kad 2016 m.... 11. Iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. policijos pareigūno R. R. tarnybinio pranešimo... 12. Iš 2016 m. rugsėjo 7 d. specialisto išvados Nr. 140-(4033)-IS1-4693 matyti,... 13. Iš 2016 m. rugsėjo 5 d. Vaiko teisių apsaugos skyriaus rašto matyti, kad S.... 14. Iš 2016 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų... 15. Iš 2016 m. rugpjūčio 14 d. Vilniaus priklausomybės ligų centro... 16. Iš 2016 m. rugpjūčio 16 d. Valstybinės teismo medicinos tarnybos... 17. Kaltinamosios S. B. veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados... 18. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktų ir teismo posėdyje... 19. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 20. S. B. šioje baudžiamojoje byloje kaltinama pagal BK 260 straipsnio 1 dalį... 21. Teismas konstatuoja, kad šioje dalyje S. B. pateiktame kaltinime nurodytos... 22. Pirmiausia teismas pažymi, kad dėl šio fakto itin smulkius ir nuoseklius... 23. Remdamasis pirmiau aptartais liudytojų parodymais teismas sprendžia, kad... 24. Teismo posėdyje gynyba kėlė klausimą dėl veikos padarymo vietos, kadangi... 25. Sprendžiant dėl nusikalstamos veikos dalyko pažymėtina, kad iš 2016 m.... 26. Taigi, pirmiau išdėstytų įrodymų visuma leidžia konstatuoti, kad... 27. Vis tik pažymėtina, kad vien narkotinių medžiagų laikymo fakto nepakanka... 28. Esant pirmiau aptartoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad S. B., ( - ), iki... 29. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinė nutartis... 30. Dėl S. B. skirtinos bausmės... 31. Skirdamas bausmę S. B., teismas vadovaujasi BK 41, 54, 61 straipsniuose... 32. Teismas, atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji S. B., veikdama tiesiogine tyčia... 33. Kaltinamoji S. B. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 18 d.... 34. Kaltinamoji S. B. BPK 140 straipsnyje nustatyta tvarka laikinai sulaikyta 2015... 35. Dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo... 36. Vilniaus apylinkės prokuratūros 2016 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas skirtas... 37. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 38. Įsiteisėjus nuosprendžiui sunaikintini daiktai, turintys reikšmės... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 40. S. B. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 ir 3... 42. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 43. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos.... 44. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalimi,... 45. Paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą, palikti galioti iki... 46. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, nuosprendžiui... 47. -... 48. Voką su tyrimo objektais po 2016 m. rugsėjo 7 d. specialisto išvados,... 49. -... 50. Heroiną ir kitą medžiagą saugomą Lietuvos policijos departamento prie LR... 51. Laikiną nuosavybės teisės apribojimą į 209 eurus ir 52 eurocentus skirtą... 52. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam...