Byla 2-1608/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovu nurodytai akcinei bendrovei „Ūkio bankas“ (civilinė byla Nr. B2-1836-254/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Tauriga“, uždarosios akcinės bendrovės „Filtrėja“, akcinės bendrovės „Šilutės automobilių keliai“, V. R. D., V. D., A. D., A. P., Z. M., P. R. ir R. K. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti minėtų pareiškėjų pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovu nurodytai akcinei bendrovei „Ūkio bankas“ (civilinė byla Nr. B2-1836-254/2013),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1786-254/2013 iškelta AB „Ūkio bankas“ bankroto byla, o Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi palikta nepakeista minėta teismo nutartis. Pareiškėjai UAB „Tauriga“, UAB „Filtrėja“, V. R. D., AB „Šilutės automobilių keliai“, V. D., A. D., A. P., Z. M., P. R. ir R. K. 2013-05-02 pateikė Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl atsakovu pareiškime nurodyto AB „Ūkio bankas“ bankroto bylos iškėlimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų pareiškimą dėl atsakovu nurodyto AB „Ūkio bankas“ bankroto bylos iškėlimo (9-10 b. l.).

6Nurodė, kad pareiškėjų UAB „Tauriga“, UAB „Filtrėja“, V. R. D., AB „Šilutės automobilių keliai“, V. D., A. D., A. P., Z. M., P. R. ir R. K. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo jie reiškia savarankišką reikalavimą iškelti AB Ūkio bankui bankroto bylą, siekdami būti byloje pripažintais bendraieškiais, paskirtas teisėjai 2013-05-02, rašytinio proceso tvarka sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos AB Ūkio bankui iškėlimo civilinėje byloje Nr. B2-1786-254/2013. Apygardos teismo teigimu, pagal teismų praktiką, kreditorių pripažinimo bendraieškiais klausimas turi būti sprendžiamas iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, o gavęs pareiškėjo motyvuotą prašymą dėl jo įtraukimo į bylą bendraieškovu po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, teismas turėtų tokį procesinį dokumentą teisiškai kvalifikuoti pagal jo turinį kaip ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsisakyti jį priimti, kadangi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei jau išspręstas (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 4 -5 p.). Teismas nurodė, jog pareiškėjų pareiškimas buvo gautas, sprendžiant bankroto bylos AB Ūkio bankui iškėlimo klausimą, todėl minėto pareiškimo priėmimo klausimas negalėjo būti išspręstas iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Teismo teigimu, pareiškėjų pareiškimas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais kaip ir apygardos teismo priimtas Lietuvos banko ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo civilinėje byloje Nr. B2-1786-254/2013, o pareiškėjų siūlymas AB Ūkio banko bankroto administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ apsvarstytas, jo nepaskyrimo motyvus nurodant apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartyje. Teismo nuomone, kito rašytinio teismo posėdžio paskyrimas civilinėje byloje Nr. B2-1786-254/2013, sprendžiant bankroto bylos AB Ūkio bankui iškėlimo klausimą, pažeistų Finansų įstaigų įstatymo 57 straipsnio 6 dalies imperatyvias normas, numatančias terminą iškelti finansų įstaigai bankroto bylą.

7III. Atskirųjų skundų argumentai

8Pareiškėjai AB „Šilutės automobilių keliai“, V. D. ir A. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį ir priimti naują nutartį – ieškinį priimti bei sujungti civilines bylas Nr. B2-1786-254/2013 ir Nr. B2-1836-254/2013 (27-28 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91) Bankroto bylą Nr. B2-1786-254/2013 nagrinėjančiai teisėjai buvo žinoma iki teismo posėdžio apie pareiškėjų pateiktą pareiškimą, todėl, neišsprendus pareiškimo priėmimo klausimo iki rašytinio teismo posėdžio pradžios, pažeista pareiškėjų procesinė teisė būti bendraieškiais ir aktyviai dalyvauti ginant savo teises bankroto byloje. Pareiškėjai pareiškimą teismui pateikė 2013 m. gegužės 2 d. 8 val. 15 min., t. y. iki teismo posėdžio rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. B2-1786-254/2013, o vienas iš pareiškėjų (R. K.) paprašė ekspedicijos darbuotojos L. D. pareiškimą būtinai perduoti bankroto bylą nagrinėjančiai teisėjai, apie pateiktą pareiškimą buvo informuota telefonu teisėjos sekretorė S. N.;

102. Pareiškėjų pareiškimas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros bankroto byloje Nr. B2-1786-254/2013 buvo priimtas nenustačius pareiškėjų procesinės padėties, o jų pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūra atmesta be motyvų.

11Atskiruoju skundu pareiškėjai UAB „Tauriga“, UAB „Filtrėja“, V. R. D., A. P., Z. M., P. R. ir R. K. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo darbo organizavimas negali būti laikomas objektyvia priežastimi atmesti pareiškėjų pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo, buvo pažeistos jų, kaip kreditorių teisės, kadangi jie turėtų būti įtraukiami į bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirieji skundai netenkintini.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

15Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nuostatomis, pareiškimą teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, esant ĮBĮ numatytiems pagrindams, gali pateikti įmonės kreditorius ar kreditoriai (ĮBĮ 4 str., 6 str. 1 d.); kreditoriai, nepareiškę ieškinio dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankrutuojančios įmonės administratoriui savo reikalavimus, pateikdami ir juos pagrindžiančius dokumentus, o bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus tvirtina teismas (ĮBĮ 21 str. 1 d., 26 str. 1 d.).

16Pagal teismų praktiką, kreditoriai gali būti pripažinti byloje bendraieškiais arba trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje tik iki teismo nutarties iškelti (ar atsisakyti iškelti) bankroto bylą priėmimo, o po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, kreditorius dalyvaujančiu byloje asmeniu (trečiuoju asmeniu) tampa tik teismui patvirtinus jo finansinį reikalavimą ir tokie asmenys naudojasi trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis (CPK 47 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012). Tuo atveju, kai pareiškėjas prašymą dėl jo įtraukimo į procesą bendraieškiu padavė prieš pat teismo posėdį, kuriame nagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo klausimas rašytinio proceso tvarka, prašymą grįsdamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir teisme jau priimtas ieškinys, ir nesant duomenų, jog pareiškėjas tokio prašymo negalėjo pateikti anksčiau, teismas turi iš esmės spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal anksčiau priimtą ieškinį, nors kitų asmenų pateikto ieškinio dėl to paties dalyko priėmimo klausimas nėra išspręstas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772/2012).

17Nagrinėjamu atveju teismo posėdis rašytinio proceso tvarka byloje Nr. B2-1786-254/2013 pagal ieškovo Lietuvos banko ieškinį dėl AB „Ūkio bankas“ bankroto bylos iškėlimo buvo paskirtas 2013-05-02 9.30 val., apie teismo posėdį paskelbiant viešai specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (CPK 133 str. 3 d., 153 str. 2 d.). Pareiškėjai pareiškimą dėl bankroto bylos AB „Ūkio bankas“ iškėlimo (kuris buvo grindžiamas tapačiu faktiniu pagrindu - AB „Ūkio bankas“ nemokumu, kaip ir Lietuvos banko ieškinys) pateikė 2013-05-02 (teisme užregistruotas 9 val. 16 min.), t. y. prieš pat bylos nagrinėjimą dėl AB „Ūkio bankas“ bankroto bylos iškėlimo (1-6 b. l.), ir nepateikė teismui duomenų apie priežastis, dėl kurių jie negalėjo anksčiau pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, juolab kad apie rašytinį teismo posėdį dėl nurodytos bylos Nr. B2-1786-254/2013 nagrinėjimo buvo paskelbta viešai internetiniame tinklalapyje, ir pareiškėjai turėjo galimybes sužinoti teismo posėdžio datą ir laiką (CPK 133 str. 3 d.). Be to, byloje nenustatytas ir tikslus laikas, kada pareiškėjų pareiškimas buvo perduotas bylą nagrinėjančiam teisėjui; juolab kad apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog šis pareiškimas „gautas teisėjai jau sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą“. Beje, atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo bylą (civilinė byla Nr. 2-1651/2013) pagal pareiškėjų atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013-05-02 nutarties, priimtos paminėtoje byloje Nr. B2-1786-254/2013, kuria paskirtas ir BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratorius, išspręsdamas ją 2013 m. birželio 7 d. nutartimi, kurioje įvertino ir esminius pareiškėjų argumentus dėl BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus paskyrimo, o 2013-05-02 apygardos teismo nutartis (byla Nr. B2-1786-254/2013), kuria iškelta AB „Ūkio bankas“ bankroto byla pagal Lietuvos banko ieškinį, yra įsiteisėjusi.

18Taigi nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų pareiškimą dėl banko bankroto bylos iškėlimo, neatitinka įstatymo, bankroto proceso paskirties ar teismų praktikos (CPK 3 str. 1 d., 137 str.; Teismų įstatymo 33 str. 1 ir 4 d.).

19Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos teismo nutarties ir pareiškėjų AB „Šilutės automobilių keliai“, V. D. ir A. D. atskirojo skundo argumentai, susiję su bankrutuojančios AB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus paskyrimu bankroto byloje Nr. B2-1786-254/2013. Minėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1651/2013, išnagrinėtoje pagal aukščiau nurodytus pareiškėjų atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutarties, įvertinti pagrindiniai pareiškėjų argumentai dėl BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus paskyrimo, tarp jų ir dėl pareiškėjų nurodyto bankroto administratoriaus UAB „ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURAS“ kandidatūros (dėl kurios pasisakė ir Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartyje), nepatenkinant jų skundo. Beje, pareiškėjų argumentai, susiję su BAB „Ūkio bankas“ bankroto administratoriaus paskyrimu, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

20Nepagrįsti ir pareiškėjų UAB „Tauriga“, UAB „Filtrėja“, V. R. D., A. P., Z. M., P. R. ir R. K. atskirojo skundo argumentai, jog, teismui atsisakius priimti jų pareiškimą, pažeistos jų kaip BAB „Ūkio bankas“ kreditorių teisės.

21Minėta, kad Kauno apygardos teismo 2013-05-02 nutartis, kuria iškelta AB „Ūkio bankas“ bankroto byla (byla Nr. B2-1786-254/2013), įsiteisėjo, todėl pareiškėjai savo subjektines teises gali ginti paduodami teismui, nagrinėjančiam BAB „Ūkio bankas“ bankroto bylą, per nurodyto banko bankroto administratorių prašymus dėl jų finansinių reikalavimų patvirtinimo ir jų įrašymo į procesą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (ĮBĮ 21 str. 1 d.); o nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansiniai reikalavimai, įsiteisėjimo momento, tokie kreditoriai įgyja visas dalyvaujančio byloje asmens teises (CPK 42 str. 1 d., 47 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Be to, minėta, kad buvo priimti ir išnagrinėti apeliacine tvarka pareiškėjų atskirieji skundai dėl Kauno apygardos teismo 2013-05-02 nutarties, priimtos paminėtoje byloje Nr. B2-1786-254/2013.

22Taigi nėra pagrindo teigti, jog apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė pareiškėjų teises ar teisėtus interesus (CPK 5 str.; ĮBĮ 3 str. 1 d., 21 str. 1 ir 2 d.).

23Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirųjų skundų argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

24Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apygardos teismo 2013... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. Nurodė, kad pareiškėjų UAB „Tauriga“, UAB „Filtrėja“, V. R. D., AB... 7. III. Atskirųjų skundų argumentai... 8. Pareiškėjai AB „Šilutės automobilių keliai“, V. D. ir A. D. atskiruoju... 9. 1) Bankroto bylą Nr. B2-1786-254/2013 nagrinėjančiai teisėjai buvo žinoma... 10. 2. Pareiškėjų pareiškimas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjai UAB „Tauriga“, UAB „Filtrėja“, V. R.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirieji skundai netenkintini.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nuostatomis, pareiškimą teismui... 16. Pagal teismų praktiką, kreditoriai gali būti pripažinti byloje... 17. Nagrinėjamu atveju teismo posėdis rašytinio proceso tvarka byloje Nr.... 18. Taigi nėra pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 19. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos teismo nutarties ir pareiškėjų AB... 20. Nepagrįsti ir pareiškėjų UAB „Tauriga“, UAB „Filtrėja“, V. R. D.,... 21. Minėta, kad Kauno apygardos teismo 2013-05-02 nutartis, kuria iškelta AB... 22. Taigi nėra pagrindo teigti, jog apygardos teismas, priimdamas skundžiamą... 23. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirųjų skundų argumentais... 24. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį....