Byla e2-39-922/2017
Dėl skolos priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant atsakovo Č. K. atstovei advokatei Nijolei Raulušaitienei, nedalyvaujant ieškovės UAB „4finance“ atstovui, atsakovui Č. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui Č. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo Č. K. priteisti 750,00 EUR negrąžintos paskolos, 263,49 EUR palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 23,00 EUR žyminį mokestį. Nurodė, kad tarp UAB „4finance“, valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovo Č. K. buvo sudaryta vartojimo paskolos sutartis. Ieškovė paskolino atsakovui 750 EUR. Paskolos sutarties terminas 24 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2017-12-19. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, tačiau atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto Sutarties specialiojoje dalyje, todėl ji 2016-04-11 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį.

3Atsakovas nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi jo ir ieškovės nesieja paskoliniai civiliniai santykiai, jis nėra sudaręs paskolos sutarties. Civilinėje byloje ieškovės pateiktos paskolos sutarties jis nepasirašė, nurodytų lėšų negavo, pinigai jo nuosavybėn perduoti nebuvo. Jam nežinoma, kokiomis aplinkybėmis buvo sudaryta sutartis, nes jis nevyko į jokį pašto skyrių, nežino kokiomis aplinkybėmis buvo nukopijuotas jo pasas. 2015-10-19 jis niekur nebuvo išvažiavęs ir jokių sutarčių nesudarinėjo, nežino, kas galėjo pasirašyti sutartyje. Apie sudarytą sutartį sužinojo tik gavęs procesinius dokumentus iš teismo. Dėl nurodyto įvykio jis 2016-12-21 pareiškimu kreipėsi į Alytaus AVPK Varėnos PK, prašydamas išsiaiškinti sutarties sudarymo aplinkybes, surasti pinigus pagrobusius asmenis. Paskolos sutartis buvo sudaryta apgaule, jam apie sutarties sudarymą nieko nežinant, todėl jam nesudarius paskolos negali būti priteisiamos ir palūkanos. Prašo pripažinti, kad nesudarė paskolos sutarties ir nepriteisti itin didelių palūkanų.

4Parengiamojo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad paskolos jis neėmė, kažkas pasinaudojo jo vardu. Paskola paimta daugiau kaip prieš metus, o jis apie tai nežinojo, tik jo buvusi žmona jam buvo užsiminusi, kad jis galėtų duoti pinigų vaikams, nes esą jis paėmęs paskolą, bet jis tuo nepatikėjo, manė, kad ji prisigalvoja. Visą tą laiką buvo prisiregistravęs prie Varėnos rajono savivaldybės ir tik tuomet kai deklaravo savo gyvenamąją vietą, jis gavo visus dokumentus susijusius su paskola ir sužinojo, kad jo vardu paimta paskola. Nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, tačiau patvirtino, kad sutartyje jo parašas bei prie sutarties pridėta ir jo paso kopija.

5Ieškovė prašė bylą nagrinėti jų atstovei nedalyvaujant bei remtis pateiktais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei sutiko su atsakovu pasirašyti taikos sutartį. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir nurodė, kad nors atsakovas ir teigia, kad paskolos neėmė, tačiau atsakovui 2016-12-21 kreipiantis į Alytaus apskrities Vyriausiojo komisariato Varėnos rajono policijos komisariatą pradėti ikiteisminį tyrimą, prašant išsiaiškinti sutarties sudarymo aplinkybes, Varėnos rajono policijos komisariato 2016-12-29 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Buvo nustatyta, kad vartojimo kredito išdavimo dokumentuose yra atsakovo ranka parašytas jo vardas, pavardė bei yra jo parašas. Ieškovė pateikė taikos sutarties projektą ir nurodė, kad sutinka su atsakovu susitarti taikiai.

6Atsakovo atstovė advokatė Nijolė Raulušaitienė teismo posėdyje palaikė atsakovo atsiliepime išsakytą poziciją. Patvirtino, kad jai jau kuris laikas nepavyksta susisiekti su atstovaujamuoju Č. K.. Ji jam skambino telefonu bei siuntė ieškovės siūlomą taikos sutartį paštu, tačiau su atsakovu susisiekti nepavyko. Atstovė nurodė, kad atsakovas neigia sudaręs sutartį, tačiau, jeigu teismas visgi manytų, kad reikia tenkinti ieškinį, prašo sumažinti palūkanas.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Nors atsakovas ir neigia sudaręs paskolos sutartį, tačiau byloje nustatyta, kad atsakovas su ieškove 2015-10-19 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9747670001, kurios pagrindu ieškovė atsakovui suteikė 750,00 Eur kreditą. Kredito laikotarpis – 24 mėnesiai, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 77,70 % (bendra kredito kainos metinė norma - 112,30 %), paskolą turėjo grąžinti 2017-12-19. Atsakovas nemokėjo kredito, t. y. nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto specialiojoje dalyje, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį.

9Atsakovas parengiamojo posėdžio metu patvirtino, kad sudarytoje paskolos sutartyje yra jo parašas, tačiau neigė sudaręs sutartį. Jis buvo kreipęsis į Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatą, prašydamas išsiaiškinti sutarties sudarymo aplinkybes, tačiau 2016-12-29 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Nutarime nurodoma, kad patikrinus kredito paraišką, nustatyta - 2016-10-19 Č. K. buvo suteiktas kreditas bei pinigai buvo išmokėti grynaisiais „PayPost“ kiosko darbuotojos S. Medelian. Vartojimo kredito išdavimo dokumentuose yra Č. K. ranka parašytas jo vardas, pavardė bei parašas (apklausos metu Č. K. tai patvirtino), pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Atsakovo neigimą ėmus kreditą galima laikyti kaip gynybinę poziciją su tikslu išvengti grąžinti kreditą. Nutarime nurodyta, kad pagal kreditų išdavimo tvarką nėra galimybės kitam asmeniui paimti kreditą, todėl teismas daro išvadą, kad tarp ieškovės ir atsakovo buvo susiklostę paskoliniai teisiniai santykiai.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 750,00 EUR negrąžinto kredito yra pagrįstas ir įrodytas, taigi tenkintinas.

11Be to, ieškovė prašo priteisti palūkanas, kurios susideda iš dviejų dalių, tai fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino 188,64 Eur, skaičiuojant nuo 2015-12-19 iki 2016-04-11 (metinė palūkanų norma 77,70 %) ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą 74,85 Eur, skaičiuotų laikotarpiu nuo 2016-04-12 iki 2016-05-17 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 112,30 %). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovė reikalauja iš atsakovo priteisti 263,49 EUR palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu.

12Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

13Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 112,30 %. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas skaičiuoja didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 150,00 EUR. Likusioje dalyje dėl palūkanų ieškinys atmestinas.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

15Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistina 20,00 EUR žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai.

16CPK 7 straipsnyje įtvirtinti koncentracijos ir ekonomiškumo principai, kartu su CPK 18 straipsnyje apibrėžtu teismo sprendimo privalomumo principu užtikrina civilinę bylą laimėjusio asmens teisėto intereso, kad jam palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau, apsaugą. Išimtinais atvejais, atsižvelgiant į civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus, remiantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Akcentuotinas šios normos taikymo išimtinumas, sietinas su nuostata, jog bylą laimėjusio asmens teisė į realų apgintos civilinės teisės įgyvendinimą gali būti ribojama tik tuo atveju, jeigu bloga skolininko turtinė padėtis objektyviai apriboja jo galimybes įvykdyti teismo sprendimą, egzistuoja reali tikimybė, jog teismo sprendimo vykdymo išdėstymas sukurs prielaidas tinkamam teismo nustatytų įpareigojimų vykdymui, įpareigojimų įvykdymo atidėjimas nesukurs neigiamų pasekmių kreditoriaus turtinei padėčiai ir veiklai. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, tai, kad atsakovo turinė padėtis yra sunki, bei tai, kad taikos sutartimi ieškovas sutiko su sąlyga, jog atsakovas mokėtiną sumą sumokės per 12 mėnesių, teismas daro išvadą, jog teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas nepažeis ieškovo interesų. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, priteistos skolos mokėjimas išdėstytinas dalimis 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui (CPK 284 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo Č. K. (asmens kodas ( - ) 750,00 EUR (septynis šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) negrąžinto kredito, 150,00 EUR (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) palūkanų, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą (900,00 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20,00 EUR (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio ieškovės UAB „4finance“ (įmonės kodas 301881644) naudai.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimo įvykdymą Č. K. (asmens kodas ( - ) išdėstyti 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį po 76,67 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 67 ct). Pirmąją įmoką sumokėti per 30 dienų nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo, o likusias įmokas toliau mokėti kas mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos.

23Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 3. Atsakovas nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, jog su... 4. Parengiamojo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad paskolos jis neėmė,... 5. Ieškovė prašė bylą nagrinėti jų atstovei nedalyvaujant bei remtis... 6. Atsakovo atstovė advokatė Nijolė Raulušaitienė teismo posėdyje palaikė... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Nors atsakovas ir neigia sudaręs paskolos sutartį, tačiau byloje nustatyta,... 9. Atsakovas parengiamojo posėdžio metu patvirtino, kad sudarytoje paskolos... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Be to, ieškovė prašo priteisti palūkanas, kurios susideda iš dviejų... 12. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę... 13. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 15. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio... 16. CPK 7 straipsnyje įtvirtinti koncentracijos ir ekonomiškumo principai, kartu... 17. Nagrinėjamu atveju įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, tai, kad... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo Č. K. (asmens kodas 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimo įvykdymą Č. K. (asmens kodas 23. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...