Byla 2SA-225-560/2013
Dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys Z. V., R. V., UAB „Infoverslas“, UAB Ellora Ltd, antstolis V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Skomė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuoti asmenys Z. V., R. V., UAB „Infoverslas“, UAB Ellora Ltd, antstolis V. M., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Skomė“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio V. M. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, kuriuo prašė panaikinti antstolio V. M. 2013-02-05 patvarkymą dėl priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymo. Nurodė, kad antstolis nepagrįstai 2013-02-05 patvarkymu atliko skolininko Z. V. ir išieškotojo UAB „Skomė“ priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą antstolio A. B. vykdomojoje byloje Nr. 0042/12/02308. Pareiškėjo teigimu, išieškotojų Z. V. reikalavimas dėl 100 000 Lt ir su tuo susijusių sumų išieškojimo iš pareiškėjo antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. 0012/12/01254 yra negaliojantis, todėl priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas CPK 687 str. 1 d. pagrindu negalėjo būti atliktas. Pareiškėjas įvykdė Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimą, 2011-04-26 atsiskaitė su pradiniu išieškotoju Ellora 4522899 Ltd, sumokėdamas 162 911,26 EUR (5 625 000 Lt) sumą Ellora 4522899 Ltd nurodymu „Development Win Limited“, todėl neturi mokėti pagal vykdomuosius raštus nei išieškotojui Ellora 4522899 Ltd, nei jo teisių perėmėjui Z. V.. Pareiškėjui įvykdžius prievolę, prievolė pasibaigė, todėl pakartotinis prievolės vykdymas nebuvo galimas.

4Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. su pareiškėjo UAB „Skomė“ skundu nesutiko ir 2013-02-21 patvarkymu skundo netenkino. Patvarkyme antstolis nurodė, kad vykdydamas vykdomąjį dokumentą Nr. 2-328-798/10, išduotą 2012-06-27 Vilniaus apygardos teismo dėl 300 000 Lt skolos, 13 068,49 Lt palūkanų, 3 565 Lt žyminio mokesčio, 872,96 Lt vertimo išlaidų, 400 Lt už antstolio veiksmus bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Skomė“ išieškotojų Ellora 4522899 Ltd, R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ naudai, išieškotojų prašymu 2013-02-25 priėmė patvarkymus dėl skolininko ir kiekvieno iš išieškotojų priešpriešinių pinigų sumų tarpusavio įskaitymo, tarp jų užskaitė 3 851,00 Lt skolą iš Z. V. UAB „Skomė“ naudai antstolio A. B. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0042/12/02308. Dėl pareiškėjo UAB „Skomė“ skundo argumentų nurodė, kad skolininko pateiktus įrodymus apie skolos pagal vykdomąjį dokumentą sumokėjimą, dėl ko vykdomasis dokumentas negalėjo būti vykdomas, paneigia išieškotojų pateikti Ellora 4522899 Ltd direktorės S. G. P.-L. pareiškimai, pasirašyti notaro akivaizdoje. Antstolis, vertindamas rašytinius įrodymus apie skolos sumokėjimą, pažymėjo ir tai, kad tarptautinio mokėjimo pavedimas atliktas „Development Win Limited“, kuris nėra išieškotojas vykdomojoje byloje, taip pat skolininkas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tarptautinio mokėjimo pavedimo įvykdymą. Be to, skolininkas nepatvirtino pateiktų elektroninio susirašinėjimo laiškų, todėl antstolis laiko, kad skolininkas neįrodė pateiktų dokumentų tikrumo. Taip pat skolininkas nemotyvavo teiginių apie išieškotojų reikalavimų vykdomojoje byloje negaliojimą. Antstolis atkreipė dėmesį į tai, kad vykdomasis dokumentas yra galiojantis, nenuginčytas, jo teisėtumas yra patikrintas kasacine tvarka, vykdomoji byla nesustabdyta, todėl prašė teismo pareiškėjo UAB „Skomė“ skundą atmesti.

5Suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd pateiktame atsiliepime su pareiškėjo UAB „Skomė“ 2013-02-13 skundu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas skundą grindžia argumentu, jog išieškotojo Z. V. reikalavimas vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 negalioja, pareiškėjas įrodinėja neva yra įvykdęs Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimą, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas. Vilniaus apygardos teismo sprendimo įvykdymą pareiškėjas įrodinėja pareiškėjo direktoriaus J. M. ir pradinio išieškotojo Ellora 4522899 Ltd direktorės S. P.-L. elektroninio susirašinėjimo išrašais, kurių tikrumas nepatvirtintas, o šį susirašinėjimą paneigia pačios S. P.-L. pareiškimai, patvirtinti Apostille. Nurodė, kad pareiškėjo teikiamus elektroninio susirašinėjimo išrašus įvertino Vilniaus apygardos teismas ir 2010-12-28 nutartyje konstatavo, kad jie nepaneigia Ellora 4522899 Ltd direktorės pateiktų dokumentų, o Lietuvos apeliacinio teismo, nagrinėjusio atsakovo UAB „Skomė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, pasiūlymu UAB „Skomė“ akcininkai ir UAB „FF lizingas“ kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl galimo įrodymų suklastojimo. Nepaisant to, pareiškėjas teikia galimai suklastotus įrodymus teismui, tokiu būdu siekia vilkinti vykdymo procesą ir piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Suinteresuoti asmenys prašė nutraukti civilinę bylą CK 1.137 str. ir CPK 293 str. 9 p. pagrindu, o bylos nenutraukus – skundą atmesti. Be to, prašė teismo nubausti pareiškėją 20 000 Lt bauda, skiriant 50 proc. baudos lygiomis dalimis išieškotojams, bei priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui dėl žinomai melagingų paaiškinimų pakartotinio pateikimo antstoliui ir teismui, taip pat prašė priteisti iš UAB „Skomė“ bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-28 nutartimi pareiškėjo UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Nurodė, kad pareiškėjo pateikti įrodymai negali būti laikomi tinkamais ir niekaip nepatvirtina skolos sumokėjimo pradiniam išieškotojui fakto. Pirma, tarptautiniu mokėjimo nurodymu atliktas 162 911,26 EUR pavedimas gavėjui „Development Win Limited“, kuris nėra nei pradinis, nei paskesnis išieškotojas vykdomojoje byloje. Antra, prievolės sumokėti skolą fakto nepatvirtino išieškotojas Ellora 4522899 Ltd, priešingai, iš byloje esančių pradinio išieškotojo direktorės S. G. P.-L. rašytinių pareiškimų, matyti, kad direktorė neigia bet kokius susirašinėjimo elektroniniu paštu ar kitais ryšiais faktus su pareiškėjo direktoriumi. Nurodė, kad, vertinant pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų įrodymus, pateiktus patvirtinti ir paneigti prievolės išieškotojui įvykdymą, svarbi aplinkybė, jog pradinio išieškotojo direktorės rašytiniai pareiškimai yra patvirtinti notaro bei legalizuoti, t.y. patvirtinti Apostille. Tuo tarpu, net ir sutikus su pareiškėjo argumentais, spręsti apie tai, ar tarptautiniu pavedimu pervesta 16 2911,26 EUR suma pasiekė gavėją, negalima, šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų pareiškėjas nepateikė. Be to, nors pareiškėjo pateikti elektroninio susirašinėjimo išrašai ir patvirtinti antstolio, pastebėjo, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina tik pareiškėjo elektroninio pašto programoje nurodytų elektroninių laiškų turinius, o ne paties susirašinėjimo aplinkybes, iš ko būtų galima spręsti apie elektorinių laiškų tikrumą. Išvardintų aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kuriuos teismas galėtų vertinti kaip pareiškėjo prievolės išieškotojui tinkamą įvykdymą ir kuris turėtų įtakos antstolio V. M. vykdomam išieškojimui, todėl pareiškėjo UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Be to, teismas, atsižvelgdamas į išimtinį CPK 95 str. nustatytos baudos taikymo pobūdį bei į tai, kad suinteresuotų asmenų prašymo pareiškėjui skirti baudą tenkinimas, net ir pripažinus šalį piktnaudžiavus procesu, yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl nagrinėjamu atveju teismas apsiribojo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių konstatavimu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas UAB „Skomė“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-03-28 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolio V. M. 2013-02-05 patvarkymą atlikti skolininko ir išieškotojo priešpriešinių sumų tarpusavio įskaitymą. Nurodė, kad šiuo atveju nebuvo pagrindo atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, nes suinteresuoto asmens Z. V. reikalavimas dėl 100 000 Lt ir su tuo susijusių išieškotinų sumų išieškojimo yra negaliojantis, kadangi apeliantas visiškai atsiskaitė su Ellora 4522899 Ltd. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo motyvas, jog suinteresuoto asmens Ellora 4522899 Ltd nurodytas pinigų gavėjas „Development Win Limited“ nėra nei pradinis, nei paskesnis išieškotojas vykdomojoje byloje, yra nepagrįstas, kadangi kreditorius turi teisę nurodyti, kam pervesti pinigus, taip pat ir ne pačiam kreditoriui, o kitam asmeniui. Be to, pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio, kad 2011-04-26, kai buvo sumokėti pinigai, jokia vykdomoji byla nebuvo iškelta. Pareiškėjo argumentus patvirtina į bylą pateiktas šalių susirašinėjimas įprastu ir elektroniniu paštu. Taip pat teismo argumentas, kad apeliantas neįrodė, jog jo pervesti pinigai – 162 911,26 EUR – pasiekė gavėją, yra nepagrįstas, nes apeliantas į bylą pateikė AB „Citadele“ bankas 2011-04-26 tarptautinio mokėjimo nurodymo Nr. 211001, patvirtinto banko spaudu, tinkamai patvirtintą nuorašą. Nei pats suinteresuotas asmuo Ellora 4522899 Ltd, nei jo nurodytas asmuo, kuriam buvo pervesti pinigai, t.y. „Development Win Limited“, pinigų apeliantui negrąžino, o tai reiškia, kad kreditorius priėmė prievolės įvykdymą. Todėl ne apeliantas, pateikęs įrodymą apie pinigų pervedimą, turi papildomai įrodinėti, kad gavėjas pinigus gavo, bet priešingai, pinigų gavėjas turėtų įrodinėti, kad jis apelianto pervestų pinigų negavo. Pažymėjo, kad ginčas dėl prievolės pripažinimo įvykdyta sprendžiamas ginčo teisenos tvarka Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013. Nurodė, kad teismo konstatavimas, jog apelianto veiksmai laikytini turinčiais piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių, turi būti pašalinti iš nutarties, nes apeliantas savo teises gina įstatymo jam suteikta teise. Skundžiamos nutarties argumentas, jog apeliantas bando vilkinti išieškojimo procesą nėra teisingas, kadangi 2013-02-05 patvarkymo apskundimas nesustabdė veiksmų suinteresuoto asmens antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254.

10Antstolis V. M. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo UAB „Skomė“ atskirąjį skundą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad skolininkas UAB „Skomė“ nepagrindė prievolės išieškotojui įvykdymo, kadangi, tarptautinio mokėjimo pavedimas buvo atliktas ne vykdomosios bylos Nr. 0013/12/01254 išieškotojams ar Ellora Ltd, o „Development Win Limited“. Skolininkas savo argumentus grindžia tik elektroninio susirašinėjimo laiškais, kurių tikrumo UAB „Skomė“ netvirtina antspaudu ir direktoriaus parašu, dėl to darytina išvada, kad skolininkas neįrodė šių dokumentų tikrumo. Atkreipė dėmesį, kad dėl šių dokumentų klastojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Be to, skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kad „Development Win Limited“ šias lėšas tikrai gavo, o pavedimas nebuvo atmestas, kadangi mokėjimo nurodyme nėra jokių „Development Win Limited“ identifikuojančių duomenų. Neatmetė galimybės, kad šis mokėjimo nurodymas galėjo būti UAB „Skomė“ atšauktas arba panaikintas. Nurodė, kad skolininko prašymas stabdyti vykdomąją bylą yra pagrįsti tik subjektyviomis prielaidomis, tačiau tam nėra jokio teisinio pagrindo. Akivaizdu, kad skolininkas siekia užvilkinti vykdomojo dokumento vykdymą, nes yra pateikęs penkis skundus dėl antstolio veiksmų, kurių argumentai paremti vieninteliu motyvu – reikalavimo įvykdymu, tačiau nėra skundžiami jokie antstolio veiksmai ar įrodinėjamas jo priimtų patvarkymų neteisėtumas, kylantis iš vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo.

11Suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė nutraukti apeliacinį procesą šioje byloje CK 1.137 str. 6 d. ir CPK 293 str. 9 d. pagrindais, o jo nenutraukus, apeliacinį skundą atmesti, taip pat konstatavus, kad skundo padavimu UAB „Skomė“ piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nubausti pareiškėją 20 000 Lt bauda, skiriant 50 proc. baudos lygiomis dalimis išieškotojams. Suinteresuoti asmenys taip pat prašo teismo priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui dėl žinomai melagingų paaiškinimų pakartotinio pateikimo antstoliui ir teismui, bei priteisti iš UAB „Skomė“ bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad savo argumentus, jog Z. V. reikalavimas vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 yra negaliojantis, pareiškėjas grindžia vieninteliu argumentu – reikalavimo įvykdymu, tačiau tam pagrįsti nepateikia jokių tinkamų įrodymų. Nurodo, kad pareiškėjas siekia sustabdyti vykdomą išieškojimą, dėl to yra pateikęs analogiškus skundus dėl antstolio veiksmų dar dvejose civilinėse bylose, teikia melagingus ir galimai suklastotus įrodymus eilėje civilinių bylų. Nurodo, kad apelianto argumentas, jog apie reikalavimo įvykdymą jis pranešė Ellora 4522899 Ltd, yra nepagrįstas, nes tariamo pareiškėjo pranešimo metu įmonė tokiu pavadinimu dar neegzistavo. Pareiškėjo argumentas, kad pats Z. V. skundžia antstolio A. B. patvarkymą, nėra reikšmingas ir nėra joks teisinis ar faktinis argumentas atskirajam skundui tenkinti. Pažymėjo, kad pareiškėjo UAB „Skomė“ įrodymai nėra patvirtinti tinkama tvarka, o paaiškinimų dėl to pareiškėjas nepateikė ir atskirajame skunde. Tai, kad pareiškėjo pateiktas susirašinėjimas nepaneigia teismui pateiktų originalių dokumentų, pasirašytų Ellora Ltd direktorės notaro akivaizdoje ir su Apostille, patvirtino Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-20 nutartis. Susirašinėjimas tarp šalių negalėjo vykti ir dėl tos priežasties, kad UAB „Skomė“ direktorius J. M. nemoka naudotis kompiuteriu, tai jis patvirtino 2011-01-26 UAB Skomė“ atsiliepime į prašymą dėl ikiteisminio tyrimo dėl suklastotos UAB „Skomė“ akcininkų registracijos knygos civilinėje byloje Nr. 2-13430-129/2010. Nurodė, kad išieškotojai nepriėmė ir negavo 2011-04-26 tarptautinio mokėjimo nurodymu Nr. 211001 AB „Citadele“ bankui galimai mokėtų lėšų, todėl ne išieškotojai, o pareiškėjas šioje byloje turi įrodyti, kad tai yra tinkamas prievolės įvykdymas, o ne lėšų iššvaistymas ir pasisavinimas. Mano, kad pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis pateikdamas skundą antstoliui ir apeliacinį skundą šioje byloje, todėl jam skirtina 20 000 Lt bauda.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė materialinės ir proceso teisės normų, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

16Išnagrinėjus atskirąjį skundą ir bylos medžiagą nustatyta, kad antstolis V. M. priėmė vykdyti Vilniaus miesto apygardos teismo 2010-12-28 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-328-798/10 pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą dėl 300 000 Lt skolos, 13 068,49 Lt palūkanų, 3 565 Lt žyminio mokesčio, 872,96 Lt vertimo išlaidų, 400 Lt už antstolio veiksmus bei 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo Ellora 4522899 Ltd naudai iš skolininko UAB „Skomė“ ir išsiuntė skolininkui raginimą per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 383 638,38 Lt skolą į antstolio depozitinę sąskaitą. Vilniaus apygardos teismas 2012-07-09 nutartimi patenkinęs Ellora 4522899 Ltd prašymą nutarė civilinėje byloje Nr. 2-328-798/10 išieškotoją Ellora 4522899 Ltd iš dalies pakeisti, nustatant, kad dalyje dėl 50 000 Lt skolos ir proporcingos dalies 6 proc. metinių palūkanų nuo šios skolos dalies išieškojimo iš UAB „Skomė“ išieškotojas Ellora 4522899 Ltd keistinas į išieškotoją R. V., dalyje dėl 100 000 Lt skolos ir proporcingos dalies 6 proc. metinių palūkanų nuo šios skolos dalies išieškojimo iš UAB „Skomė“ išieškotojas Ellora 4522899 Ltd keistinas į išieškotoją Z. V., dalyje dėl 50 000 Lt skolos ir proporcingos dalies 6 proc. metinių palūkanų nuo šios skolos dalies išieškojimo iš UAB „Skomė“ išieškotojas Ellora 4522899 Ltd keistinas išieškotoju UAB „Infoverslas“, dalyje dėl 100 000 Lt skolos, 13 068,49 Lt palūkanų, 3 565 Lt žyminio mokesčio, 872,96 vertimo išlaidų, 400 Lt už antstolio atliktus veiksmus, 6 proc. metinių palūkanų nuo šios skolos dalies išieškojimo iš UAB „Skomė“ išieškotoju paliktinas Ellora 4522899 Ltd. Antstolis V. M., gavęs išieškotojų Z. V., UAB „Infoverslas“ prašymus, 2013-02-05 priėmė patvarkymą, kuriuo atliko skolininko UAB „Skomė“ ir išieškotojo Z. V. priešpriešinių pinigų sumų tarpusavio įskaitymą, t.y. 3 851,00 Lt skolą iš Z. V. užskaitė UAB „Skomė“ naudai antstolio A. B. vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0042/12/02308. Pareiškėjas UAB „Skomė“ teigia, jog yra įvykdęs prievolę sumokėti skolą Ellora 4522899 Ltd pagal Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-328-798/10, todėl pagal šį sprendimą išduoto vykdomojo dokumento tolimesnis vykdymas, o būtent priešpriešinis išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas, nebuvo galimas. Tuo tarpu suinteresuoti asmenys (išieškotojai) atsiliepime neigia aplinkybę, kad minėtas mokėjimas patvirtina skolos sumokėjimą, ir pateikia S. G. P.-L. pareiškimus, kuriais ji tvirtina nesusirašinėjusi elektroniniu paštu su skolininku.

17Pagal CPK 12 str. ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10/2013).

18Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, kad apeliantas UAB „Skomė“ neįrodė atskirojo skundo argumentų, jog jis Ellora 4522899 Ltd reikalavimą yra įvykdęs. Pagal CPK 177 str. 1 d. nuostatas, įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais ir pan. (CPK 177 str. 2 d.). Pažymėtina, kad civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis jam pateiktais įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008). Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismo nuomone, skundžiamos teismo nutarties išvada, jog pareiškėjo UAB „Skomė“ pateikti dokumentai niekaip nepatvirtina skolos sumokėjimo pradiniam išieškotojui fakto, yra pagrįsta. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad tarptautiniu mokėjimo nurodymu atliktas 162 911,26 EUR pavedimas gavėjui „Development Win Limited“, kuris nėra nei pradinis, nei paskesnis išieškotojas vykdomojoje byloje. Atskirajame skunde apelianto nurodytas teiginys, jog kreditorius gali nurodyti bet kurį gavėją skolininko įsiskolinimui padengti, yra atmestinas, kadangi fakto, jog kreditorius Ellora 4522899 Ltd nurodė skolininkui UAB „Skomė“ sumokėti įsiskolinimą būtent „Development Win Limited“, pareiškėjas neįrodė ir nepagrindė jo jokiais leistinais tinkamai patvirtintais rašytiniais įrodymais. Priešingai, byloje pateikti dokumentai, kurie įrodo, jog jokio susirašinėjimo tarp šalių nebuvo, ir kurie, be kita ko, patvirtinti notaro bei legalizuoti, t.y. patvirtinti Apostille, kai tuo tarpu pareiškėjo UAB „Skomė“ pateikti dokumentai nėra tinkamai patvirtinti, o antstolio atliktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina tik pareiškėjo elektroninio pašto programoje nurodytų elektroninių laiškų turinius, tačiau ne paties susirašinėjimo aplinkybes. Taip pat sutiktina ir su antstolio V. M. argumentu, jog pareiškėjas UAB „Skomė“ nepateikė jokių įrodymų, kad „Development Win Limited“ pervestas lėšas tikrai gavo, o pavedimas nebuvo atmestas, kadangi mokėjimo nurodyme nėra jokių „Development Win Limited“ identifikuojančių duomenų. Pareiškėjas teigia, kad tais atvejais, kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui. CK 6.123 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma. To paties straipsnio 2 d. numatyta, kad tais atvejais, kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui. Tačiau, pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo UAB „Skomė“ įrodinėjamas prievolės įvykdymas negali būti laikomas prievolės pasibaigimu, kadangi šiuo atveju kreditorius prievolės įvykdymo nepriėmė, t.y. kreditorius neigia pareiškėjo įsipareigojimo įvykdymo faktą, dėl to įrodinėjimo pareiga šiuo atveju tenka būtent pareiškėjui. Taigi šiuo atveju darytina išvada, kad pareiškėjas UAB „Skomė“ neįrodė savo prievolės kreditoriui įvykdymo.

19Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 95 str. 1 d. nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). Nagrinėjamu atveju minėta teismo diskrecijos teise suinteresuotų asmenų prašymu pasinaudojo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatuodamas, jog šiuo atveju teismas apsiriboja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių konstatavimu. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Atkreiptinas dėmesys, kad analogišką išvadą padarė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-02-01 nutartyje, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo Ellora Ltd ieškinį atsakovui UAB „Skomė“ dėl skolos priteisimo, nurodydamas, kad teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išimtinį CPK 95 str. nustatytos baudos taikymo pobūdį bei į tai, kad šios baudos skyrimas, net ir pripažinus šalį piktnaudžiavus procesu, yra teismo teisė, o ne pareiga, nagrinėjamu atveju pareiškėjo atžvilgiu apsiriboja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis požymių konstatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013). Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, visos šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad aukščiau nurodytais atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl pareiškėjo UAB „Skomė“ atskirasis skundas netenkintinas.

20Suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd prašė teismo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų, kad tokios išlaidos bylą nagrinėjant apeliacine tvarka buvo patirtos, nepateikė, dėl to šis prašymas yra netenkinamas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

22Pareiškėjo UAB “Skomė” atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Skomė“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio V.... 4. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. su pareiškėjo UAB „Skomė“ skundu... 5. Suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-03-28 nutartimi pareiškėjo UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas UAB „Skomė“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Antstolis V. M. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo UAB „Skomė“... 11. Suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 15. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs... 16. Išnagrinėjus atskirąjį skundą ir bylos medžiagą nustatyta, kad antstolis... 17. Pagal CPK 12 str. ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis... 18. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos... 19. Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 95 str. 1 d. nuostatas... 20. Suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1... 22. Pareiškėjo UAB “Skomė” atskirąjį skundą atmesti.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartį palikti...