Byla 3K-3-10/2013
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijaus Laužiko, Antano Simniškio (pranešėjas) ir Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2012 m. rugsėjo 7 d. gautu atsakovės J. K. prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Regrista“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Regrista“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės J. K. turtui civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Regrista“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Antstolė N. Š. , vykdydama nurodytą teismo nutartį, areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį turtą: butą (Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); 1/100 dalį automobilių stovėjimo aikštelės (Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); 80/2386 dalis žemės sklypo (Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); 1/30 dalį inžinierinių įrenginių (Unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini).

4Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2012 m. rugsėjo 7 d. gautas atsakovės prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nurodytoje civilinėje byloje. Atsakovė nurodė, kad ji 2011 m. spalio 7 d. pasirašė sutartį su UAB „OBER-HAUS“ Nekilnojamas turtas dėl paslaugų teikimo parduodant butą bei automobilių stovėjimo aikštelės dalį (duomenys neskelbtini); UAB „OBER-HAUS“ surado pirkėją, kuris siekia kuo skubiau įsigyti areštuotą turtą. Kadangi šiam nekilnojamam turtui yra taikytas areštas uždraudžiant juo disponuoti, atsakovė negali atlikti jokių teisinių veiksmų. Atsakovė nurodė, kad ji 2012 m. liepos 24 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu įsigijo kitą nekilnojamąjį turtą: 62,81 kv. m ploto poilsio patalpą (Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini), bei 1/24 dalį garažo (Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini). Nekilnojamas turtas įsigytas už 425 000 Lt, už jį visiškai atsiskaityta su pardavėju, atsakovės nuosavybės teisė įregistruota nekilnojamojo turto registre. Atsakovės teigimu, jos įsigyto nekilnojamojo turto pakanka užtikrinti ieškovo reikalavimus (397 135 Lt).

5Atsakovė 2012 m. gruodžio 27 d. pateikė teismui prašymą prijungti papildomus dokumentus: 2012 m. gruodžio 12 d. preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties nuorašą, iš kurio matyti, kad atsirado pirkėjas, norintis įsigyti areštuotą turtą, bei banko sąskaitos išrašo nuorašą, kad atsakovei sumokėtas avansas.

6Ieškovas pateikė prieštaravimus ir nurodė, kad atsakovė nepagrindė teiginio, jog tikrai yra pirkėjas, kuris iš tiesų ketina įsigyti atsakovės aukščiau nurodytą nekilnojamąjį turtą. Nors atsakovė teigė, kad ji įsigijo kitą nekilnojamąjį turtą, už kurį visiškai atsiskaitė, tačiau ieškovas abejojo jos finansine padėtimi, nes iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovė ne kartą buvo nurodžiusi, jog jos finansinė padėtis yra labai sunki, ji neturėjo pajamų sumokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Atsakovė taip pat nepateikė jokių įrodymų dėl realios jos įsigyto turto vertės. Tai, kad ji turtą įsigijo už 425 000 Lt, nesudaro pagrindo teigti, jog būtent tokia yra reali šio turto vertė. Juolab kad nepateikta dokumentų, kurie pagrįstų, jog už nurodytą nekilnojamąjį turtą buvo sumokėta 425 000 Lt. Ieškovo teigimu, dėl turto, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pakeitimo jis sutiktų tik tuo atveju, jei, pardavus šiuo metu areštuotą turtą, atsakovė gautus pinigus iš karto pervestų į teismo depozitinę sąskaitą ieškiniui užtikrinti.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

9Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko ir Centrinės hipotekos įstaigos išrašų matyti, kad atsakovei pagal 2012 m. liepos 24 d. pirkimo–pardavimo sutartį nuosavybės teise priklauso 62,81 kv. m ploto poilsio patalpa (134 000 Lt vertės), Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), ir 1/24 dalis garažo (33 458 Lt vertės), Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini). Poilsio patalpa iš hipotekos registro duomenų išbraukta 2012 m. liepos 24 d.; duomenų, kad iš hipotekos registro būtų išbrauktas ir garažas nėra. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą. Nagrinėjamu atveju atsakovės prašymas pakeisti nekilnojamąjį turtą, kuriam taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kitu turtu nepagrįstas, nes keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju turtas, kuris turėtų būti pakeistas, jau yra suvaržytas, t. y. hipoteka panaikinta tik poilsio patalpai (duomenys neskelbtini), tačiau 1/24 dalis garažo (duomenys neskelbtini), lieka apsunkinta hipoteka. Taigi, tenkinus atsakovės prašymą, būtų apsunkintos ieškovo teisės užtikrinti ieškinio reikalavimus.

10Teisėjų kolegija nurodo, kad tiek taikant, tiek keičiant vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, ieškovo pareikšta atsakovui materialinio teisinio reikalavimo suma yra esminis kriterijus, lemiantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą. Nagrinėjamu atveju iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad 62,81 kv. m ploto poilsio patalpos vertė yra 134 000 Lt, 1/24 dalies garažo – 33 458 Lt. Taigi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ne tik butui, bet ir įkeistam garažui, šio turto vertės nepakaktų užtikrinti ieškovo reikalavimams (397 135 Lt).

11Teisėjų kolegija, spręsdama prašymo pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita pagrįstumą, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovės prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, nes pakeitus turtą, kuriam taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti, pakeistos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrintų jų taikymu siekiamų tikslų. Nėra pagrindo vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita ir vietoje didesnės vertės turto arešto taikyti atsakovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, kurio vertė yra mažesnė nei ieškinio suma, areštą.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 148 straipsnio 2 dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama.

13Remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi CPK 148 straipsnio 1 dalimi, 340 straipsnio 5 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi, 363 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

14Atmesti atsakovės J. K. prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.

15Ši nutartis galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.