Byla 3K-3-10/2013
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijaus Laužiko, Antano Simniškio (pranešėjas) ir Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2013 m. sausio 8 d. gautu atsakovės J. K. prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo laidavimu civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Regrista“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 5 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Regrista“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos už atliktus darbus priteisimo,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės J. K. turtui civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Regrista“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Antstolė N. Šiugždaitė, vykdydama nurodytą teismo nutartį, areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį turtą: butą (Unikalus (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); 1/100 dalį automobilių stovėjimo aikštelės (Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); 80/2386 dalis žemės sklypo (Unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini); 1/30 dalį inžinierinių įrenginių (Unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini).

4Atsakovė J. K. pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo laidavimu, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti, jas pakeičiant laidavimu. Prie prašymo atsakovė pridėjo viešosios įstaigos „ARTI CONSULTING“ 2013 m. sausio 7 d. laidavimo raštą, šios įstaigos 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, įstatų bei vadovo paskyrimo protokolo nuorašus, automobilio registracijos liudijimo nuorašą, UAB „Regrista“ 2012 m. kovo 9 d. pranešimo antstolei nuorašą. VšĮ „ARTI CONSULTING“ 2013 m. sausio 7 d. laidavimo rašte nurodyta, kad ši viešoji įstaiga laiduoja už atsakovės J. K. prievoles, atsiradusias ir atsirasiančias byloje pagal ieškovo UAB „Regrista“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, bei įsipareigoja neatlygintinai, kaip solidarus bendraskolis, atsakyti kreditoriui visu savo turtu, įskaitant ir pajamomis, ar kitu turtu gautinu ateityje, jeigu skolininkas neįvykdys viso ar dalies kreditoriui palankaus galutinio teismo sprendimo. Atsakovė teigia, kad laiduotojo finansinė padėtis yra pakankama ieškovo reikalavimams tenkinti tuo atveju, jeigu byla būtų išspręsta ieškovo naudai. Atsakovė nurodė, kad ji 2011 m. spalio 7 d. pasirašė sutartį su UAB „OBER-HAUS“ Nekilnojamas turtas dėl paslaugų teikimo parduodant butą bei automobilių stovėjimo aikštelės dalį (duomenys neskelbtini); UAB „OBER-HAUS“ surado pirkėją, kuris siekia kuo skubiau įsigyti areštuotą turtą. 2012 m. gruodžio 12 d. atsakovė ir potencialus buto pirkėjas pasirašė preliminariąją nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį, pirkėjas sumokėjo avansą, tačiau, esant registruotam turto areštui, negali būti atliekami disponavimo areštuotu turtu veiksmai. Be to, atsakovės teigimu, tuo atveju jeigu ieškinys būtų atmestas, atsakovė negalėtų išsiieškoti iš ieškovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jos turtui, nes ieškovas yra nemokus, jam iškelta bankroto byla (Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2013 m. sausio 22 d. gautas atsakovės pranešimas).

5Ieškovas pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašo atsakovės prašymą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad pateiktas VšĮ „ARTI CONSULTING“ laidavimas nėra adekvatus prievolės užtikrinimo būdas, šios įmonės laidavimas apskritai yra bevertis, nesusijęs su viešosios įstaigos veiklos tikslais, todėl tokia viešosios įstaigos veikla apskritai yra neteisėta. Ieškovas nurodo, kad atstovė nepateikė įrodymų, jog naujai paskirta VšĮ „ARTI CONSULTING“ direktorė yra įgaliota pasirašyti tokį laidavimo raštą. Ieškovo teigimu, pateiktas laidavimo raštas yra niekinis ir neužtikrinantis galimo teismo sprendimo įvykdymo.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7CPK 148 straipsnyje nustatyta, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas sumoka reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama (straipsnio 2 dalis); atlikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus po to, kai laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta, teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti arba panaikinti (straipsnio 3 dalis).

8Atsakovė J. K. prašo teismo nutartimi paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti VšĮ „ARTI CONSULTING“ laidavimu.

9Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje, reglamentuojančiame viešosios įstaigos teises ir pareigas, nustatyta, kad viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams (3 straipsnio 1 dalis); viešajai įstaigai neleidžiama užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą (3 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Laidavimas yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis nurodytomis įstatymo nuostatomis darytina išvada, kad pateiktas VšĮ „ARTI CONSULTING“ laidavimas už atsakovę neatitinka imperatyviųjų įstatymo reikalavimų. Juo pakeitus teismo nutartimi paskirtą laikinąją apsaugos priemonę, galimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, laidavimas neužtikrintų laikinosios apsaugos priemonės taikymu siekiamų tikslų. Dėl to atsakovės prašymas laikinąją apsaugos priemonę pakeisti VšĮ „ARTI CONSULTING“ laidavimu negali būti tenkinamas.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 148 straipsnio 2, 3 dalimis, 340 straipsnio 5 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi, 363 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

11Atmesti atsakovės J. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo laidavimu.

12Ši nutartis galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.