Byla e2-2681-566/2018
Dėl nuostolių priteisimo, tretieji asmenys UAB „Brevitra“, UAB „Vilniaus tranzitas“, UAB „Albe logistik“, L. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Dianai Kiverytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. N.,

4atsakovo atstovei advokatei R. A.,

5trečiojo asmens UAB „Brevitra“ atstovei advokatei A. V.,

6trečiojo asmens UAB „Vilniaus tranzitas“ atstovui advokatui A. S.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Laboratorinės technologijos“ ieškinį atsakovui UAB „AD Services“ dėl nuostolių priteisimo, tretieji asmenys UAB „Brevitra“, UAB „Vilniaus tranzitas“, UAB „Albe logistik“, L. K.,

Nustatė

8Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, nurodydamas, kad 2017 m. liepos 10d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas susitarimas dėl krovinio pervežimo iš Italijos į Vilnių, šią aplinkybę patvirtina elektroninis šalių susirašinėjimas. Šalys susitarė, jog atsakovas perveš ieškovui priklausantį krovinį - vieną ( 132 kg svorio) paletę, laboratorinių mėgintuvėlių, įsigytų iš Italijos įmonės F.L.Medical. Atsakovas nurodė, kad krovinys bus pristatytas į Vilnių 2017 m. liepos 19d.. Paaiškėjo, jog atsakovas ieškovo krovinio pervežimui pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Brevitra“, kuris, ieškovo žiniomis, faktiškai ir gabeno ieškovui priklausantį krovinį. Šalių sutartą dieną ieškovo krovinys nebuvo pristatytas ieškovui. Kaip paaiškėjo jau po sutartos krovinio pristatymo dienos, ieškovo krovinys buvo sumaišytas su kitos įmonės kroviniu, o būtent - su įmonės TOO „MR-Logistic group“ (buveinės adresas Aktyubinskaya oblast, ul. Leningradskaya, dom 55, uv. 55, Kązachstan). Šis apsirikimas buvo užfiksuotas 2017 m. rugpjūčio 2d. Prekių apžiūros ir perdavimo akte, kuriame buvo nurodyta, kad į UAB „Vilniaus tranzitas“ sandėlį UAB „Brevitra“ atvežtas krovinys priklauso ne ieškovui (kaip kad turėjo būti), o TOO „MR- Logistic group“. Todėl tas krovinys buvo atiduotas tos įmonės įgaliotam atstovui. Be to, atsakovo samdytas vežėjas UAB „Brevitra“ taip pat raštu prašė UAB „Vilniaus tranzitas atiduoti per klaidą atvežtą krovinį. Ieškovas nurodė, jog sumaišytas ieškovo krovinys buvo per klaidą nusiųstas į laikino sandėliavimo sandėlį, priklausantį TOO „ALG Centr“, esantį Kazachstane. Krovinio būvimą tame sandėlyje patvirtina TOO „ALG Centr“, nurodydama, kad jos sandėlyje faktiškai yra ieškovo krovinys, jo saugojimo išlaidos kasdien didėja, ir po dviejų mėnesių krovinys bus utilizuojamas.

9Negavęs krovinio, 2017 m. rugpjūčio 2d. ieškovas pateikė atsakovui pirmąją pretenziją nurodydamas, jog iš UAB „Brevitra“ vairuotojo buvo gauta informacija, kad vietoj ieškovo krovinio į Vilnių (UAB „Vilniaus tranzitas sandėlį) buvo per klaidą pristatytas kitos įmonės krovinys, jo būtent - TOO „MR-Logistic group“ priklausantis krovinys. Ieškovas pasiūlė atsakovui arba pristatyti ieškovo krovinį į Vilnių, arba kompensuoti ieškovo įsigytų prekių sumą (895,50 Eur). Atsakovas į šią pretenziją neatsakė. 2017 m. rugpjūčio 17d. ieškovas išsiuntė pakartotinę pretenziją atsakovui, kurioje analogiškai buvo prašoma arba pristatyti ieškovui jo prekes, arba kompensuoti jų įsigijimo išlaidas. Atsakovas į pretenziją atsakymo negavo. Ieškovas nurodo, jog atsakovas neįvykdė savo sutartinės prievolės pristatyti ieškovui krovinį į Vilnių, todėl atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė. Atsakovas vengė vykdyti jam priklausančią bendradarbiavimo pareigą, ir veikė kaip neatsakingas ir nesąžiningas verslininkas, vengiantis prisiimti atsakomybę bei spręsti savo padarytas klaidas. Nagrinėjamu atveju ieškovas patyrė 895,50 Eur nuostolių, kadangi atsakovas išgabeno ieškovui priklausantį krovinį į Kazachstaną, iš kurio pasiimti krovinį ieškovui tiesiog nebeapsimoka, įvertinant visas sąnaudas. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 895,50 Eur nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-3).

10Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

11Atsakovas UAB „AD Services“ atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodo, jog 2017 m. spalio 17d. tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl krovinio pervežimo iš Italijos į Vilnių, krovinys turėjo būti pristatytas adresu ( - ), o krovinį sudarė 1 paletė (laboratorinių mėgintuvėlių) , kurios svoris - 132 kg. Atsakovas nurodo, jog šalių susirašinėjime ne kartą nurodytos atsakovo krovinių ekspedijavimo taisyklės - arba standartinės sutarčių sąlygos, kurios turi būti taikomos ir šioje byloje. Atsakovo manymu, šalių susitarimą sudaro ne tik elektroninio pašto laiškai, bet ir Taisyklė, kurias teismui teikiame su atsiliepimu. Taisyklių 18.1 punktas numato, kad atsakovas sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, šiuo atveju atsakovas pasitelkė UAB „Brevitra“. Atsakovas nurodo, jog ieškovo krovinys su pridedamu CMR važtaraščiu Nr. V-12715/2017/VR iš Italijos buvo pristatytas į UAB „Brevitra“ sandėlį Vilniuje, iš kur turėjo būti gabenamas į paskirties vietą adresu ( - ). Krovinio priėmimą UAB „Brevitra“ sandėlyje patvirtina pridedamas CMR važtaraštis bei prekių sąrašas, kuriame detaliai išvardinti visi su važtaraščiu gabenti kroviniai, tame tarpe - ieškovo krovinys. UAB „Brevitra“ nedidelių krovinių pristatymo Lietuvoje paslaugomis atsakovas naudojasi pagal 2008-08-01 Krovinių pervežimo sutartį Nr. GS/08/01. Sutartis numato, kad užsakymai UAB „Brevitra“ pateikiami telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, t.y. šalys nėra susitarusios dėl privalomos rašytinės užsakymų pateikimo formos. Faktiškai, bendradarbiavimas vyksta atsakovo transporto priemonėms su rinktiniais (daliniais) kroviniais, pakrautais Europos valstybėse, atvykstant į UAB „Brevitra“ sandėlį, kur kroviniai perkraunami į UAB „Brevitra“ transporto priemones bei pristatomi gavėjams. Šiuo atveju, krovinio pristatymas turėjo būti vykdomas būtent pagal tokią tvarka. Tolesnis krovinio likimas, po jo perdavimo UAB „Brevitra“ pagal pridedamą CMR važtaraštį, atsakovui tiesiogiai nėra žinomas. Krovinio perkrovimą į kitą transporto priemonę (valst. Nr. ( - )) bei jo pristatymą į ( - ) su pridedamu „Delivery note“ (važtaraščiu) faktiškai vykdė UAB „Brevitra“. Krovinio perdavimą UAB „Vilniaus tranzitas“ patvirtina atžyma važtaraštyje savo antspaudu, todėl, atsakovas laikosi nuomonės, kad krovinys buvo pristatytas į ieškovo nurodytą vietą – ( - ) (UAB „Vilniaus tranzitas“ sandėliai), o ieškovas ieškinyje patvirtina, kad krovinio laukė būtent šiuo adresu. Prašo ieškinį atmesti (e.b.l. 30-33).

12Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė palaikė atsiliepime nurodytus argumentus, prašė ieškinį atmesti.

13Trečiasis asmuo UAB „Brevitra“ atsiliepime su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodo, jog 2008 m. rugpjūčio 1d. atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Brevitra" pasirašė krovinių pervežimo sutartį Nr. GS/08/01. Sutarties 3.1. punkte šalys susitarė, kad Užsakovas (UAB „AD Services") pateikia vykdytojui (UAB „Brevitra") krovinio pervežimo užsakymą telefonu, faksu arba elektroniniu paštu. Kaip ir nurodyta atsakovo atsiliepime, faktiškai bendradarbiavimas vyksta atsakovo transporto priemonėms su rinktiniais (daliniais) kroviniais atvykstant į UAB „Brevitra" sandėlį, kur kroviniai perkraunami į UAB „Brevitra" transporto priemones bei pristatomi gavėjams. Krovinys su CMR važtaraščiu Nr. V-l 2715/2017/VR ir lydinčiu manifestu Nr. 13847 buvo pristatytas į UAB „Brevitra" sandėlius, iš šių sandėlių kartu su kroviniu, skirtu nugabenti į ( - ), ieškovo krovinys buvo pakrautas į UAB „Brevitra" priklausančią transporto priemonę valst. Nr. ( - ) (vairuotojas L. K.). Pristačius krovinį ieškovo adresu, ieškovas ten krovinio nepriėmė ir vairuotojui nurodė krovinį gabenti į UAB „Vilniaus tranzitas" sandėlius adresu ( - ). Tuomet vairuotojas L. K. pirmiausia krovinį pristatė gavėjui į ( - ) gatve, kur per klaidą buvo iškrautas ieškovui priklausantis krovinys. Klaidos niekas nepastebėjo. Transporto priemonei valst. Nr. ( - ) atvykus į UAB „Vilniaus tranzitas" sandėlius adresu ( - ), vairuotojas perdavė dokumentus sandėlio darbuotojui, ir paletė su kroviniu buvo iškrauta. UAB „Vilniaus tranzitas" krovinį priėmė bei priėmimo faktą patvirtino pasirašydamas 2017 m. liepos 13d. važtaraštyje Delivery Note. Klaida taip pat nebuvo pastebėta. Pagal CMR konvenciją, jeigu gavėjas priima krovinį, neįvertindamas kartu su vežėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo, tai iki bus įrodyta priešingai, manoma, kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės, kokia nurodyta važtaraštyje. Pastaroji Konvencijos nuostata įtvirtina krovinio gavėjo pareigą priimant krovinį patikrinti krovinio ženklinimą, vietų skaičių bei patikrinti krovinio būklę. Akivaizdu, kad UAB „Vilniaus tranzitas" savo, kaip krovinio gavėjo ir sandėlio pareigas įvykdė netinkamai, priėmė krovinį netikrindamas krovinio ženklinimo, neįsitikinęs krovinio tapatumu, ko pasėkoje priėmė ne ieškovui skirtą krovinį. Tokios pat pretenzijos reiškiamos ir UAB „Brevitra" vairuotojui L. K., kuris išdavė krovinį gavėjui, netikrindamas jo ženklinimo, ko pasėkoje kroviniai buvo sukeisti. Todėl dėl savo darbuotojo veiksmų UAB „Brevitra“ prisiima dalį kaltės ir atsakomybę dėl dalies ieškovo nuostolių, atsiradusių dėl krovinių sukeitimo. Vežėjas (šioje byloje — atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Brevitra“ ) atsako už veiksmus tik tų asmenų, kurių paslaugomis jis pats naudojasi arbe šie asmenys vykdo vežėjo įpareigojimus. Tuo tarpu su UAB „Vilniaus tranzitas" nei atsakovas, nei UAB „Brevitra" neturi jokių santykių, o UAB „Vilniaus tranzitas" veiksmų pasekmės tenka šioje byloje ieškovui. Pagal CK 6.259 straipsnio 1 dalį, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Tokiu būdu ieškovo reikalavimas yra mažintinas ir visa apimtimi negali būti patenkintas (e.b.l. 83-85).

14Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus tranzitas“ atsiliepime ieškinį palaiko. Nurodo, jog 2017 m. liepos 19 d. UAB „Vilniaus Tranzitas“ priėmė pagal 2017 m. liepos 13 d. važtaraštį („Delivery Note“) į jo sandėlį adresuotą krovinį, kuris pagal pateiktus dokumentus buvo skirtas gavėjui - UAB „Laboratorinės Technologijos“. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, į trečiojo asmens sandėlį buvo pristatytas kitas krovinys, priklausantis ir adresuotas Kazachstano bendrovei TOO „MR Logistic Group“. Kroviniai, manytina, galėjo būti supainioti faktiniam krovinio vežėjui - UAB „Brevitra“ sandėlyje perkraunat ir paskirstant pagal tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį Nr. V-12715/2017/VR pristatytą jungtinį krovinį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, 2017 m. liepos 31 d. raštu Nr. 382 UAB „Vilniaus tranzitas“ atmetė ieškovo 2017 m. liepos 25 d. pateiktą pretenziją, nurodydamas, kad trečiasis asmuo nėra ir niekada nebuvo į savo sandėlį priėmęs ieškovo nurodyto, jam priklausančio bei reikalaujamo krovinio. Tuo tarpu žinant, kad UAB „Vilniaus tranzitas“ sandėlyje priimtas krovinys nepriklauso ieškovui, pagal UAB „Brevitra“ 2017 m. liepos 27 d. prašymą, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Prekių apžiūros ir perdavimo aktu buvo nuspręsta krovinį perduoti krovinio savininko įgaliotam atstovui UAB „A. L.“, veikiančiam pagal TOO „MR Logistic Group“ 2017 m. liepos 25 d. išduotą įgaliojimą Nr. 005/2017. UAB „Vilniaus tranzitas“ pažymi, kad jis niekada nebuvo gavęs, nevaldė, savo žinioje neturėjo bei jokių faktinių veiksmų su ieškovui priklausančiu kroviniu neatliko. Dėl nurodytų priežasčių UAB „Vilniaus tranzitas“ neturi jokio teisinio suinteresuotumo šioje byloje tarp šalių sprendžiamo ginčo baigtimi. Trečiasis asmuo prašo nagrinėti bylą teismo savo nuožiūra ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 93-95).

15Tretieji asmenis L. K. ir UAB „Albe logistik“ atsiliepimų nepateikė.

16Tretiesiems asmenims L. K. ir UAB „Albe logistik“ apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai ir laiku. Trečiųjų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko, byla nagrinėjama nedalyvaujant trečiųjų asmenų atstovams (CPK 247 straipsnis).

17Ieškinys tenkintinas.

18Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas 2017 m. liepos 10d. elektroniniais laiškais susitarė dėl krovinio pervežimo iš Italijos į Vilnių (e.b.l. 5-8). Šalys susitarė, jog atsakovas perveš ieškovui priklausantį krovinį - vieną ( 132 kg svorio) paletę laboratorinių mėgintuvėlių, įsigytų iš Italijos įmonės F.L.Medical, į Vilnių (e.b.l. 5-8). Susitarimo metu atsakovas nurodė, kad krovinys bus pristatytas į Vilnių 2017 m. liepos 19d. Šalių susitarimą patvirtinančiiuose elektroniniuose laiškuose krovinio pristatymo adresas nėra nurodytas. Atsakovas šiame susirašinėjime nurodė, jog vežimas bus atliekamas pagal UAB “AD Services” patvirtintas taisykles.

19Italijos įmonė F.L.Medical 2017 metų liepos 7d. išrašė ieškovo prekėms (kroviniui) Komercinę saskaitą faktūrą Nr. 717 895,50 Eur sumai, kurioje gavėju nurodė UAB “Laboratorinės technologijos”, adresu ( - ) (e.b. l. 9).

20Atsakovas ieškovo krovinio pervežimui pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Brevitra“. 2008 m. rugpjūčio 1d. atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Brevitra" pasirašė krovinių pervežimo sutartį Nr. GS/08/01. Sutarties 3.1. punkte šalys susitarė, kad Užsakovas (UAB „AD Services") pateikia vykdytojui (UAB „Brevitra") krovinio pervežimo užsakymą telefonu, faksu arba elektroniniu paštu (e.b.l. 49, 50). Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Brevitra“ patvirtino, jog tarp jų bendradarbiavimas vyksta atsakovo transporto priemonėms su rinktiniais (daliniais) kroviniais atvykstant į UAB „Brevitra" sandėlį, kur kroviniai perkraunami į UAB „Brevitra" transporto priemones bei pristatomi gavėjams. Nagrinėjamu atveju jungtinis krovinys, tame tarpe ir ieškovo krovinys, su CMR važtaraščiu Nr. V-l 2715/2017/VR ir lydinčiu manifestu Nr. 13847 buvo pristatytas į UAB „Brevitra" sandėlius (e.b.l. 39-48, 87, 88).

21Kaip paaiškėjo jau po sutartos krovinio pristatymo dienos, ieškovo krovinys buvo sumaišytas su kitos įmonės kroviniu, o būtent - su įmonės TOO „MR-Logistic group“ (buveinės adresas Aktyubinskaya oblast, ul. Leningradskaya, dom 55, uv. 55, Kązachstan). Išvežiodamas jungtinį krovinį, UAB „Brevitra" vairuotojas L. K. krovinį pristatė gavėjui į ( - ) gatve, kur per klaidą buvo iškrautas (pagal kito krovinio dokumentus) ieškovui priklausantis krovinys, krovinį priėmė UAB „A. L." darbuotojai (e.b.l. 89). Krovinys buvo pristatytas su 2017 m. liepos 14d. išrašytu CMR važtaraščiu be numerio (e.b.l. 131-133). Tokiu būdu ieškovui priklausantis krovinys buvo priimtas kaip UAB „A. L." gautinas krovinys, krovinio gavimą savo parašu patvirtino UAB „A. L." darbuotojai.

22Po to, UAB „Brevitra“ transporto priemonei valst. Nr. ( - ) atvykus į UAB „Vilniaus tranzitas" sandėlius adresu ( - ), vairuotojas L. K., UAB „Vilniaus tranzitas" darbuotojams pateikė 2017 m. liepos 13d. važtaraštį (Delivery Note), kuriame gavimo sandėliu nurodyta UAB „AD Services“ terminalas UAB „Brevitra“. Tokiu būdu vairuotojas pateikė ieškovo krovinio dokumentus, tačiau iškrautas buvo kitas krovinys. 2017 m. liepos 13d. važtaraštyje (Delivery Note) yra UAB „Vilniaus tranzitas" antspaudas (e.b.l. 51, 52 ). Šiuo atveju, į UAB “Vilniaus tranzitas” sandėlį buvo pristatytas ne ieškovo krovinys, o krovinys, priklausantis ir adresuotas Kazachstano bendrovei TOO „MR Logistic Group“.

232017 m. liepos 31 d. raštu Nr. 382 UAB „Vilniaus tranzitas“ atmetė ieškovo 2017 m. liepos 25 d. pateiktą pretenziją, nurodydamas, kad jis nėra ir niekada nebuvo į savo sandėlį priėmęs ieškovo nurodyto ir jam priklausančio bei reikalaujamo krovinio. UAB “Vilniaus tranzitas” savo rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog atsakovas pateikė į civilinę bylą ieškovo ir atsakovo susirašinėjimą, iš kurio matyti, kad krovinio priėmimo į sandėlį klausimus turi spręsti A. M., tačiau A. M. UAB "Vilniaus tranzitas" nedirba. UAB "Vilniaus tranzitas" nurodė, jog pagrindinė bendrovės veikla yra krovinio sandėliavimo ir su tuo susijusių paslaugų teikimas. UAB "Vilniaus tranzitas" turi "A" tipo sandėlį, kuriame priimami saugoti kroviniai, kuriems taikomos Bendrijos muitinės kodekso muitinės procedūros - t.y. forminami muitinės dokumentai (deklaracijos). UAB "Vilniaus tranzitas" taip pat turi laisvus sandėlius į kuriuos priimami kroviniai, kuriems netaikomos Bendrijos muitinės kodekse numatytos procedūros. Kroviniui, kuris buvo priimtas 2017 m. liepos 19d. į UAB "Vilniaus tranzitas" su 2017 m. liepos 13d. važtaraščiu, krovinio kodas 402653764/2017/VR, Bendrijos muitinės kodekse numatytos procedūros nebuvo taikomos, jis buvo padėtas saugoti į laisvą sandėlį (e.b.l. 194).

24Bylos duomenis patvirtina, jog ieškovo krovinys buvo sumaišytas su kitos įmonės - TOO „MR-Logistic group“ (buveinės adresas Aktyubinskaya oblast, ul. Leningradskaya, dom 55, uv. 55, Kązachstan) kroviniu. Šis apsirikimas buvo užfiksuotas UAB “Vilniaus tranzitas” 2017 m. rugpjūčio 2d. Prekių apžiūros ir perdavimo akte, kuriame buvo nurodyta, kad į UAB „Vilniaus tranzitas“ sandėlį UAB „Brevitra“ atvežtas krovinys priklauso ne ieškovui (kaip kad turėjo būti), o TOO „MR- Logistic group“ (e,b.l. 10). Atsakovo samdytas vėžėjas UAB „Brevitra“ 2017 m. liepos 26d. taip pat raštu prašė UAB „Vilniaus tranzitas atiduoti per klaidą atvežtą TOO „MR- Logistic group“ krovinį (e.b.l. 11). Iš pateiktų byloje esančių įrodymų matyti, jog sumaišytas ieškovo krovinys buvo nusiųstas į laikino sandėliavimo sandėlį, priklausantį TOO „ALG Centr“, esantį Kazachstane. Krovinio būvimą tame sandėlyje patvirtina 2017 m. rugpjūčio 31d. raštu, adresuotu ieškovui, ir pati TOO „ALG Centr“, nurodydama, kad jos sandėlyje faktiškai yra ieškovo krovinys, jo saugojimo išlaidos kasdien didėja, ir po dviejų mėnesių krovinys bus utilizuojamas (e.b.l. 12, 13). TOO „ALG Centr“ 2018 m. balandžio 2 d. pranešė ieškovui, jog jo krovinys bus sunaikintas (e.b.l. priedas, b.l.29, 30).

25Negavęs sutartu laiku krovinio, ieškovas 2017 m. liepos 26d. ir 2017 m. rugpjūčio 17d. pretenzijomis kreipėsi į atsakovas, prašydamas grąžinti krovinį arba atlyginti jo vertę (e.b.l. 14, 15). Byloje nėra patikimų duomenų, jog atsakovas išsiuntė ieškovui atsakymus į pretenzijas.

26]”

27Tarp šalių kilusiam ginčui spręsti taikytina Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR konvencija)-(CMR konvencijos 1 str. 1 d.).

28Vežėjo atsakomybė kai krovinys vežimo metu sugadinamas ar prarandamas – reglamentuota CMR konvencijos 17 str. 1 d. Remiantis CMR konvencijos 17 str. 1 d., vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento. Pažymėtina, kad minėtoje CMR normoje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų CMR konvencijos 17 str. 2 ir 4 d. Pagal CMR konvencijos 17 str. 2 d., vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių padarinių vežėjas negalėjo išvengti. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 str. 1 d. tenka vežėjui: vežėjas turi įrodyti, kad krovinys prarastas, jo trūksta ar pristatyta ne laiku dėl 17 str. 2 p. nurodytų aplinkybių. Jeigu vežėjo atsakomybei taikoma CMR konvencijos 17 str. 1 d., tai jo civilinės atsakomybės prievolei atsirasti pakanka dviejų reikšmingų aplinkybių - byloje turi būti nustatytas žalos faktas ir nuostolių dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012; 2012 m spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2012; ir kt.).

29Pažymėtina, kad taikant atsakomybę vežėjui CMR konvencijos 17 str. 1 d. pagrindu, ieškovas neprivalo įrodinėti visas vežėjo deliktinės atsakomybės sąlygas, kadangi vežėjui tokiu atveju taikoma ne deliktinė, o sutartinė atsakomybė CMR konvencijos pagrindu. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog krovinys yra prarastas ir jo vertė yra pagal ieškovo pirkimo iš Italijos įmonės F.L.Medical dokumentus 895,50 Eur. Iš bylos duomenų matyti, jog vežimui atlikti atsakovas pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Brevitra“.

30Pagal CMR konvencijos 3 straipsnį vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi. Teismas sutinka su trečiojo asmens UAB „Brevitra‘ motyvais, jog ieškovo krovinys buvo supainiotas faktiniam krovinio vežėjui - UAB „Brevitra“ sandėlyje perkraunat ir paskirstant pagal tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį Nr. V-12715/2017/VR pristatytą jungtinį krovinį.

31CK 6.257 straipsnį skolininkas, pasitelkęs prievolei įvykdyti trečiuosius asmenis, atsako kreditoriui, kai prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl šių trečiųjų asmenų kaltės, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato, kad atsako tiesioginis vykdytojas. Nagrinėjamu atveju atsakovas laikytinas ekspeditoriumi ir pagal kasacinės instancijos suformuotą praktiką ekspeditorius taip pat laikomas vežėju, jeigu sutartimi su siuntėju akivaizdžiai prisiėmė atsakomybę už visą pervežimo organizavimą arba gavo atlyginimą už vežimą, nesant nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2014 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2014). Iš pateikto susirašinėjimo matyti, kad šalys susitarė, kad krovinį gabens atsakovas, todėl jam tenka pareiga atsakyti už krovinio praradimą.

32CK 6.251 straipsnis numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Pažymėtina, jog būtent atsakovui kyla pareiga paneigti savo atsakomybės sąlygas įrodinėjant CMR konvencijos 17 str. 2 d. esančias atsakomybę šalinančias aplinkybes (CMR konvencijos 18 str. 1 d.). Kaip savo atsakomybę šalinančią aplinkybę atsakovas nurodo, jog ieškovas nepriėmė krovinio savo patalpose ir nurodė gabenti krovinį adresu ( - ). Teismas siūlė šalims pateikti papildomus įrodymus byloje ir nustatė terminą jiems pateikti (CPK 179 straipsni). Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, jog ieškovas nepriėmė krovinio, vien atsakovo paaiškinimų šiai aplinkybei įrodyti nepakanka (CPK 178 straipsnis). O aplinkybė, jog krovinį buvo nurodyta vežti adresu ( - ), neturi reikšmės nustatant atsakovo atsakomybę šalinančias aplinkybes, nes ieškovo krovinys faktiškai buvo iškrautas ( - ) gatvėje, o ( - ), buvo pristatytas ir iškrautas kitas krovinys. Tokiu būdu, teismo vertinimu, negalima konstatuoti CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalies prasme, jog vežėjas ieškovo krovinį perdavė, todėl jis yra atsakingas už krovinio praradimą.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas praktiką nurodo, kad vežėjas CMR konvencijos 17 str. 2 d. nustatytu pagrindu galėtų būti atleistas nuo atsakomybės tuo atveju, jei įrodytų, kad padarė viską, ką galėtų padaryti ypač sąžiningas ir pareigingas vežėjas tam, kad būtų galima išvengti žalos toje vietoje ir tuo metu. Nepakanka įrodyti tik aplinkybių neišvengiamumo, vežėjas turi įrodyti ir priežastinį ryšį tarp tų aplinkybių bei žalos. Pažymėtina, kad neišvengiamos turi būti tiek aplinkybės, tiek ir jų padariniai. Tokiu būdu, krovinius supainiojus, vežėjas savo atsakomybę galėtų paneigti įrodęs, jog jis ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad išvengti žalos toje vietoje ir tuo metu bei, kad dėl tokio eismo įvykio kilimo kaltas trečiasis asmuo už kurio veiksmus vežėjas neatsako. Atsakovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų pašalinančių jo atsakomybę pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalį (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas nenurodė jokių aplinkybių patvirtinančių, kad jis ėmėsi visų įmanomų veiksmų siekiant išvengti žalos. taip pat nepateikė įrodymų, jog dėl krovinio praradimo kaltas ieškovas ar kitas asmuo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovas neįrodė vežėjo atsakomybę šalinančių aplinkybių (CPK 178 straipsnis), todėl byloje nenustačius CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nustatytų aplinkybių pripažintina, kad dėl prarasto krovinio nagrinėjamu atveju atsakingas faktinis krovinio vežėjas UAB „Brevitra“ , už kurį yra atsakingas atsakovas.

34Pagal CMR konvencijos 23 str. 1 d., kai, remiantis CMR konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Nagrinėjamu atveju žalos dydis (895,50 Eur) yra nustatytas pagal ieškovo pirkimo iš Italijos įmonės F.L.Medical dokumentus, taigi jis įrodytas.

35CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai; palūkanos – 5 proc. metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas, o jeigu tokio nebuvo – nuo ieškinio pateikimo dienos. Taigi tuo atveju, kai tenkinamas vežėjui pareikštas ieškinys dėl nuostolių, patirtų praradus krovinį, atlyginimo, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš vežėjo priteistinos CMR konvencijos 27 straipsnyje 1 dalyje nustatyto dydžio, t.y. 5 proc., palūkanos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007, 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; ir kt.). Esant nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į tai, jog ieškovo pretenzijos pateikimo atsakovui metu krovinys pagal CMR konvencijos nuostatas dar nebuvo laikomas prarastu, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 895,50 Eur sumą nuo ieškinio pateikimo 2017-10-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

37Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 20,00 Eur žyminio mokesčio, taip pat patyrė 320 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p. bei 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 340 bylinėjimosi išlaidų.

38Atsižvelgiant į tai, jog trečiasis asmuo UAB „Vilniaus tranzitas“ nebuvo sutartinių teisinių santykių dalyvis ir jam faktiškai nebuvo perduotas ieškovo krovinys, o procesinė jo padėtis laikytina kaip trečiojo asmens ieškovo pusėje, vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p. bei 93 str. 2 d. trečiajam asmeniui UAB „Vilniaus tranzitas“ iš atsakovo priteistina 525,68 Eur atstovavimo išlaidų.

39Vadovaujantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d. valstybės naudai iš atsakovo priteistina 11,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

41Ieškinį patenkinti.

42Priteisti ieškovui UAB „Laboratorinės technologijos“ , į.k. 303072399, iš atsakovo UAB „AD Services“ , į.k. 300123625, 895,50 Eur (aštuonis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 50 ct) nuostolių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 895,50 Eur sumą nuo ieškinio pateikimo 2017-10-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 340 Eur (tris šimtus keturiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „AD Services“ , į.k. 300123625, 11,16 Eur (vienuolika eurų 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

44Priteisti iš atsakovo UAB „AD Services“, į.k. 300123625, trečiajam asmeniui UAB „Vilniaus tranzitas“, 222618510, 525,68 Eur (penkis šimtus dvidešimt penkis eurus 68 ct) bylinėjimosi išlaidų.

45Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Dianai Kiverytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. N.,... 4. atsakovo atstovei advokatei R. A.,... 5. trečiojo asmens UAB „Brevitra“ atstovei advokatei A. V.,... 6. trečiojo asmens UAB „Vilniaus tranzitas“ atstovui advokatui A. S.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 8. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, nurodydamas, kad 2017 m. liepos... 9. Negavęs krovinio, 2017 m. rugpjūčio 2d. ieškovas pateikė atsakovui... 10. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį... 11. Atsakovas UAB „AD Services“ atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutinka.... 12. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė palaikė atsiliepime nurodytus... 13. Trečiasis asmuo UAB „Brevitra“ atsiliepime su ieškiniu sutiko iš dalies.... 14. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus tranzitas“ atsiliepime ieškinį palaiko.... 15. Tretieji asmenis L. K. ir UAB „Albe logistik“ atsiliepimų nepateikė.... 16. Tretiesiems asmenims L. K. ir UAB „Albe logistik“ apie teismo posėdžio... 17. Ieškinys tenkintinas.... 18. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas ir atsakovas 2017 m. liepos 10d.... 19. Italijos įmonė F.L.Medical 2017 metų liepos 7d. išrašė ieškovo prekėms... 20. Atsakovas ieškovo krovinio pervežimui pasitelkė trečiąjį asmenį UAB... 21. Kaip paaiškėjo jau po sutartos krovinio pristatymo dienos, ieškovo krovinys... 22. Po to, UAB „Brevitra“ transporto priemonei valst. Nr. ( - ) atvykus į UAB... 23. 2017 m. liepos 31 d. raštu Nr. 382 UAB „Vilniaus tranzitas“ atmetė... 24. Bylos duomenis patvirtina, jog ieškovo krovinys buvo sumaišytas su kitos... 25. Negavęs sutartu laiku krovinio, ieškovas 2017 m. liepos 26d. ir 2017 m.... 26. ]”... 27. Tarp šalių kilusiam ginčui spręsti taikytina Tarptautinio krovinių vežimo... 28. Vežėjo atsakomybė kai krovinys vežimo metu sugadinamas ar prarandamas –... 29. Pažymėtina, kad taikant atsakomybę vežėjui CMR konvencijos 17 str. 1 d.... 30. Pagal CMR konvencijos 3 straipsnį vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir... 31. CK 6.257 straipsnį skolininkas, pasitelkęs prievolei įvykdyti trečiuosius... 32. CK 6.251 straipsnis numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas praktiką nurodo, kad vežėjas... 34. Pagal CMR konvencijos 23 str. 1 d., kai, remiantis CMR konvencijos nuostatomis,... 35. CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal sutartį... 36. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 37. Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 20,00 Eur žyminio mokesčio,... 38. Atsižvelgiant į tai, jog trečiasis asmuo UAB „Vilniaus tranzitas“ nebuvo... 39. Vadovaujantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d. valstybės naudai iš atsakovo... 40. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas... 41. Ieškinį patenkinti.... 42. Priteisti ieškovui UAB „Laboratorinės technologijos“ , į.k. 303072399,... 43. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „AD Services“ , į.k.... 44. Priteisti iš atsakovo UAB „AD Services“, į.k. 300123625, trečiajam... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...