Byla e2-30351-587/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BC Finance“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo 185,36 Eur skolą, kurią sudaro 144,81 Eur suteiktas vartojimo kreditas ir 40,55 Eur kredito mokestis, 667,28 Eur delspinigius, 40,55 Eur sumos palūkanas, paskaičiuotas laikotarpiu 2009 m. liepos 23 d. iki 2014 m. liepos 24 d., 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti jam pačiam asmeniškai Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (el. bylos kopija, b. l. 13). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Teismas

konstatuoja:

7nustatyta, kad 2009 m. birželio 24 d. ieškovė ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria ieškovė atsakovui suteikė 144,81 Eur sumos kreditą. Atsakovas įsipareigojo iki 2009 m. liepos 23 d. grąžinti 144,81 Eur vartojimo kreditą ir sumokėti 40,55 Eur kredito mokestį. Ieškovė atsakovui nuo 2009 m. liepos 23 d. už 180 kalendorinių dienų paskaičiavo 2 procentų dydžio delspinigius, kurie sudaro 667,28 Eur sumą. Laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 23 d. iki 2014 m. liepos 24 d. ieškovė atsakovui paskaičiavo 40,55 Eur sumos pelno palūkanas.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – vartojimo kredito sutarties, elektroninio susirašinėjimo ir trumpųjų SMS žinučių, ieškovės pretenzijos atsakovui, delspinigių ir palūkanų skaičiuotės, paskolos žiniaraščio, mokėjimo nurodymo – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str., 6.873 str.). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl iš jo ieškovei priteistina 185,36 Eur skola, kurią sudaro 144,81 Eur suteiktas vartojimo kreditas ir 40,55 Eur kredito mokestis, 40,55 Eur sumos palūkanos, paskaičiuotas laikotarpiu 2009 m. liepos 23 d. iki 2014 m. liepos 24 d., 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.71 str., 6.210 str., 6.872 str. 2 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str.).

9Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1–2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numato, kad atsakovas už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną privalo sumokėti 2 procentų dydžio delspinigius. Ieškovė nurodė, kad delspinigiai buvo skaičiuojami už 180 kalendorinių dienų ir sudaro 667,28 Eur.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

11Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 460,80 procentų atsakovui suteiktos paskolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovės elgesį. Ieškovė nurodė, kad suteikta paskola ir paskolos mokestis turėjo būti grąžinti iki 2009 m. liepos 23 d., tačiau į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2018 m. lapkričio 2 d. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovės valios, todėl jai tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės grąžinti suteiktą paskolą, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovę nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovės paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

12Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos penkis kartus iki 133,46 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius. Ieškovės delsimas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos po sutarties termino pabaigos sudaro prielaidas ieškovei nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaitą. Likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011, Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010, Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011, Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

13Iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

14Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinas žyminis mokestis, proporcingas tenkintų reikalavimų daliai, t. y. 8,00 Eur (CPK 93 str.).

15Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, teismas šių išlaidų iš atsakovo nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „BC Finance“, į. k. 302303593, 144,81 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių Eur 81 ct) vartojimo kreditą, 40,55 Eur (keturiasdešimties Eur 55 ct) kredito mokestį, 133,45 (vieno šimto trisdešimt trijų Eur 45 ct) delspinigius, 40,55 Eur (keturiasdešimties Eur 55 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (359,36 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 5 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 8,00 Eur (aštuonių Eur 00 ct) žyminį mokestį.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo 185,36... 5. Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame... 6. Teismas... 7. nustatyta, kad 2009 m. birželio 24 d. ieškovė ir atsakovas sudarė vartojimo... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – vartojimo kredito... 9. Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam,... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 11. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 12. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai... 13. Iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos... 14. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinas žyminis... 15. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...