Byla e2A-437-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Kačinskienės ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Pango LT“, antstoliui Raimundui Stanislauskui dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A. S., „Lloyds of London“ sindikatai, atstovaujami uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Colemont draudimo brokeris“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2017 m. gegužės 26 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ) ir taikyti dvišalę restituciją – ieškovui priteisti (grąžinti) ginčijamo turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu perleistą nekilnojamąjį turtą, t. y. žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamąjį pastatą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), o atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Pango LT“ grąžinti už šį turtą sumokėtą 39 072 Eur sumą.

82.

9Ieškovas nurodė, kad antstolis Raimundas Stanislauskas, vykdydamas išieškojimą A. S. naudai (dėl išlaikymo vaikui), 2016 m. spalio 20 d. areštavo ieškovui priklausančias turtines teises į gyvenamąjį namą ir žemės sklypą. 2016 m. lapkričio 17 d. buvo paskelbtos pirmosios turtinių teisių į šiuos nekilnojamuosius daiktus varžytynės. Ieškovas, nesutikdamas su turtinių teisių įkainojimu, pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas atšaukti paskelbtas varžytynes ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2SP-30773-151/2016, tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė antstolio R. Stanislausko paskelbtų varžytynių dėl ieškovo turtinių teisių į žemės sklypą ir gyvenamąjį pastatą vykdymą. 2016 m. gruodžio 8 d. buvo priimtas patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo. Antstolis R. Stanislauskas, nepaisydamas galiojančio teismo draudimo sustabdyti vykdomojoje byloje paskelbtas ieškovo turto varžytynes, 2017 m. vasario 2 d. paskelbė pirmąsias varžytynes, kurios neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas dalyvis, ir 2017 m. balandžio 4 d. antrąsias varžytynes, per kurias turtinės teisės į daiktus buvo parduotos atsakovei UAB „Pango LT“. Apie varžytynes ieškovas sužinojo tik iš 2017 m. birželio 28 d. antstolio patvarkymo dėl išieškotų lėšų paskirstymo.

103.

11Ieškovas nurodo, kad antstolis pardavė turtą nepaisydamas galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių. Nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, galioja tol, kol ji nėra panaikinta. Antstolis, nepateikęs prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir joms tebegaliojant, negalėjo organizuoti turto varžytynių, o joms įvykus – surašyti ginčijamą turto pardavimo iš varžytynių aktą.

124.

13Ieškovo teigimu, vykdydamas varžytynes, antstolis nustatė nepagrįstai mažą pradinę turtinių teisių pardavimo kainą, neatitinkančią turto rinkos kainos. Pradinė turtinių teisių pardavimo kaina (45 600 Eur) iš esmės atitinka valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro masinio vertinimo metu nustatytą žemės sklypo ir gyvenamojo namo kainą, tačiau neatitinka areštuoto turto faktinės vertės. Tokiu būdu buvo pažeistas reikalavimas įkainoti varžytynėse parduodamą turtą objektyviai ir maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.

186.

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2016 m. lapkričio 17 d. buvo paskelbtos pirmosios turtinių teisių į žemės sklypą ir gyvenamąjį pastatą varžytynės. Ieškovas (skolininkas), nesutikdamas su varžytynėse nurodyta turto verte, 2016 m. gruodžio 5 d. pateikė antstoliui skundą, kuriame išdėstė ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo patenkintas ieškovo prašymas ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas varžytynių vykdymas iki tol, kol bus išnagrinėtas ieškovo skundas ir priimtas galutinis sprendimas. 2016 m. gruodžio 8 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl 2016 m. gruodžio 5 d. gauto ieškovo skundo, kuriuo atšaukė paskelbtas pirmąsias varžytynes. Tokiu būdu ieškovo skundas buvo išnagrinėtas, todėl antstolis turėjo pareigą tęsti vykdymo veiksmus ir skelbti varžytynes. Antstoliui paskelbus tiek pirmąsias, tiek ir antrąsias varžytynes, Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nebegaliojo, todėl ieškovo argumentai, susiję su varžytynių organizavimo pažeidimu, pripažinti nepagrįstais.

207.

21Teismas vertino, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie jo atžvilgiu pradėtą vykdymo procesą, taip pat apie paskelbtas ir vykstančias turto varžytynes. Aplinkybė, kad ieškovas sąmoningai vengė priimti tam tikrus antstolio jam siunčiamus dokumentus, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad antstolis pažeidė vykdomųjų dokumentų, kuriais buvo pranešama apie vykdymo bylos eigą, įteikimo vykdymo procese tvarką.

228.

23Teismas nustatė, kad ieškovas, gavęs 2016 m. spalio 20 d. turto arešto aktą, kuriame areštuotos turtinės teisės į gyvenamąjį pastatą ir žemės sklypą buvo įkainotos (nurodyta jų vertė), nepasinaudojo savo teise pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, tačiau 2016 m. gruodžio 5 d. skunde nesutiko su antstolio nustatyta turtinių teisių kaina. Antstolis 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymu atšaukė pirmąsias varžytynes, o 2017 m. sausio 9 d. patvarkyme nurodė, kad klausimas dėl turto arešto bus sprendžiamas, kai ekspertas nustatys šio turto vertę, o ekspertizė bus skirta, kai ieškovas sumokės nustatytą pinigų sumą ekspertizės išlaidoms padengti. Taigi, antstolis pripažino, kad skolininkas prieštaravo turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkainojimui pagal VĮ Registrų centro masinio vertinimo duomenis.

249.

25Teismas laikė, kad turtinių teisių pardavimo kaina atitiko jų rinkos vertę. Aplinkybė, kad turtas nebuvo parduotas pirmųjų varžytynių metu (jos neįvyko, nes neatsirado nei vieno dalyvio), o antrosiose varžytynėse buvo rungiamasi dėl parduodamo turto ir nustatyta kaina buvo pakelta nuo 34 200 Lt (9 905 Eur) (pradinė turto kaina antrosiose varžytynėse) iki 39 072 Lt (11 316,03 Eur), patvirtina, kad antstolis tinkami įkainojo parduodamas turtines teises ir jos buvo parduotos už realią rinkos kainą. Pačiam ieškovui neatlikus antstolio patvarkyme nustatytos pareigos sumokėti pinigus, reikalingus būsimos ekspertizės kaštams padengti į antstolio sąskaitą ir neprašant atidėti nustatytos sumos įmokėjimo, antstolis turi teisę, bet ne pareigą skirti ekspertizę, jei jam kyla pagrįstų abejonių dėl turto vertės. Šiuo atveju atsakovas antstolis R. Stanislauskas paaiškino, kad tokių abejonių jam nekilo.

2610.

27Ieškovas neįrodė, kad reali turtinių teisių vertė buvo didesnė, nei antstolio nurodyta jų kaina. Byloje pateikti skelbimai apie turto pardavimą patys savaime nepagrindžia realios turto rinkos kainos, nes pardavėjas skelbime nurodo tik pageidaujamą gauti parduodamo turto kainą, be to, skelbimuose parduodamas nekilnojamas turtas, o šiuo atveju iš varžytynių buvo parduotos turtinės teisės į nekilnojamuosius daiktus. Ieškovo pateikta žemės sklypo su gyvenamuoju namu vertinimo ataskaita taip pat nepagrindžia tikrosios turto vertės. Bet koks kainos įvertinimas pagal nustatytas taisykles apskaičiuojant turto kainą nereiškia realios jo vertės, nes reali parduotų turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus vertė buvo nustatyta tik antrosiose varžytynėse. Ši kaina vertinama kaip reali turtinių teisių rinkos kaina, tuo tarpu bet kokia kita nustatyta vertė, nurodyta teikiamoje vertinimo pažymoje, negali būti vertinama kaip reali turto vertė, juo labiau kad vertinime pateikiama ne turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus (kuriomis iš esmės ir disponavo skolininkas), o realaus nekilnojamojo turto – žemės sklypo ir gyvenamojo namo – kaina. Atliekant turto vertinimą, nebuvo vertinama aplinkybė, kad turtas yra parduodamas priverstine tvarka. Turto vertinimo ataskaita – tai paprastas rašytinis įrodymas ir negali būti prilyginama ekspertizės aktui. Taigi, ieškovas nepateikė neginčijamų duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti išvadą, kad turtinės teisės yra įvertintos antstolio už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos.

2811.

29Teismas pažymėjo, kad ieškovas, žinodamas apie paskelbtas varžytynes, turėjo galimybę pasiūlyti pirkėją, kuris sutiktų už turtines teises į nekilnojamus daiktus sumokėti didesnę, negu nustatyta turto arešto akte arba paskelbta varžytynėse, kainą (jo manymu, tinkamą kainą), tačiau tokia savo teise nepasinaudojo. Tokiu būdu ieškovas patvirtino, kad jo argumentas, esą turtinės teisės galėjo būti parduotos už didesnę kainą, nėra pagrįstas.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3212.

33Apeliaciniame skunde ieškovas R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3412.1.

35Pagal kasacinio teismo praktiką, antstolis, parduodamas turtą iš varžytynių, turi įkainoti jį rinkos kaina, t. y. kaina, už kurią jis būtų parduodamas laisvoje rinkoje, o ne VĮ Registrų centro masiniu būdu nustatytomis turto vidutinėmis rinkos vertėmis ar kitokiu būdu, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolis tinkamai įkainojo parduodamas turtines teises, nėra pagrįsta. Teismas, pažeisdamas įrodinėjimo taisykles, nevertino aplinkybės, kad antstolis savo veiksmais pripažino, jog jo 2016 m. spalio 20 d. patvarkyme nurodyta turto vertė neatitinka rinkos kainos – antstolis, tenkindamas ieškovo 2016 m. gruodžio 5 d. pateiktą skundą dėl netinkamo turto įkainojimo, atšaukė pirmąsias paskelbtas varžytynes, o 2017 m. sausio 9 d. raštu nurodė, kad yra pagrindas skirti ekspertizę turtinių teisių vertei nustatyti. Teismo pozicija, kad turtas turi būti įkainotas įvertinus, jog jis parduodamas iš varžytynių, prieštarauja teismų praktikai, kurioje nurodoma, kad turto kaina būti maksimaliai artima laisvoje rinkoje esančiai turto kainai.

3612.2.

37Spręsdamas dėl tikrosios turto kainos teismas visiškai nevertino atsakovų neginčijamų rašytinių įrodymų – turto vertinimo ataskaitos ir skelbimų dėl analogiško turto pardavimo. Byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad kvalifikuoto turto vertintojo atliktas individualus turto vertinimas yra neteisingas ar atliktas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Atlikus turto vertinimą buvo apskaičiuota suma, už kurią turtas galėtų būti parduotas jo vertinimo dieną (praėjus vos mėnesiui po antrųjų varžytynių) sudarius tiesioginį komercinį sandorį. Turto vertinimo metu nustatyta vertė yra net mažesnė nei ieškovo pateiktuose skelbimuose dėl analogiško turto pardavimo nurodyta turto kaina. Byloje nėra pateikta duomenų, paneigiančių turto vertinimo ataskaitoje nustatytą vertę. Atsakovams neginčijant individualaus turto vertinimo pagrįstumo, ieškovas neturėjo pagrindo prašyti teismo skirti byloje ekspertizę.

3812.3.

39Nors šiuo atveju iš varžytynių buvo perleidžiamos turtinės teisės į ginčo turtą, o ne patys nekilnojamojo turto objektai, tačiau asmuo, įsigijęs turtines teises, faktiškai įgijo patį turtą, todėl nekilnojamojo turto ir turtinių teisių vertė turėtų būti tapati. Teismas, nustatęs, kad antstolis siekė įvykdyti išieškojimą iš ieškovo paveldėto turto, nepagrįstai nesiaiškino, ar antstolis pagrįstai areštavo, įkainojo ir pardavė iš varžytynių turtines teises į nekilnojamuosius daiktus, o ne patį turtą. Ieškovas priėmė palikimą po savo motinos mirties ir tapo paveldėto nekilnojamojo turto savininku, tačiau negavo paveldėjimo teisės liudijimo ir neįregistravo nuosavybės teisės į paveldėtus objektus. Esant tokiai situacijai, antstolis turėjo areštuoti ir parduoti ieškovo paveldėtus nekilnojamuosius daiktus, o ne turtines teises.

4012.4.

41Tai, kad ieškovas neturėjo finansinių galimybių sumokėti už turtinių teisių vertės nustatymą, negali apriboti jo teisės į gynybą ir suvaržyti nuosavybės teisę labiau, nei leidžia įstatymai. Antstolis pats pripažino abejojęs dėl masiniu būdu nustatytos turto vertės, todėl neatsižvelgdamas į ieškovo veiksmus vykdymo procese, privalėjo skirti ekspertizę ir apmokėti jos išlaidas.

4212.5.

43Teismas neįvertino aplinkybės, kad visos ieškovo skolos kartu su vykdymo išlaidomis sudarė 19 832,24 Eur, o antstolio nustatyta areštuotų turtinių teisių vertė – 57 000 Eur. Taigi, šiuo atveju buvo areštuota žymiai daugiau ieškovo turto, nei reikia jo įsiskolinimams padengti, todėl antstolis turėjo panaikinti dalies turto areštą.

4412.6.

45Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 150 straipsnio 2 dalį tik pats teismas gali panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Antstolis nesikreipė į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir neišsprendė turtinių teisių įkainojimo klausimo, todėl jis neturėjo teisės vykdyti varžytynių.

4613.

47Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Pango LT“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

4813.1.

49Ieškovo apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad antstolis nepagrįstai areštavo ir pardavė iš varžytynių turtines teises į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, o ne šiuos nekilnojamojo turto objektus, ir netinkamai atskleidė parduodamų turtinių teisių turinį, taip pat aplinkybė, kad ieškovo turto buvo areštuota žymiai daugiau, nei reikėjo skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti – tai naujos aplinkybės, kurias ieškovas iškėlė tik apeliaciniame skunde. Ieškovas neginčijo šių antstolio veiksmų CPK nustatyta tvarka, taip pat nesirėmė šiais teiginiais nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas negali vertinti aplinkybių, kurios nebuvo nurodytos ir vertinamos pirmosios instancijos teisme.

5013.2.

51Ieškovas neįrodė, kad parduodant turtines teises iš varžytynių jų vertė buvo nustatyta pažeidžiant CPK nuostatas. Nei teisės aktuose, nei teismų praktikoje nėra įtvirtintas draudimas nustatyti turto rinkos vertę pagal VĮ Registrų centro masinio vertinimo būdu nustatytą turto vertę. Ieškovas, gavęs 2016 m. spalio 20 d. turto arešto aktą, įstatyme nustatyta tvarka ir terminais (per 3 darbo dienas nuo dienos, kai gavo turto arešto aktą) nereiškė prieštaravimų dėl turtinių teisių įvertinimo iki 2016 m. gruodžio mėn., kai pateikė antstoliui skundą, prašydamas atšaukti paskelbtas pirmąsias varžytynes. Nepaisant to, kad ieškovas praleido šį naikinamąjį terminą, antstolis sudarė galimybę atlikti turtinių teisių vertės nustatymo ekspertizę, tačiau ieškovas nesumokėjo nurodytos sumos už ekspertizės atlikimą ir neprašė atidėti šios sumos mokėjimo. Esant tokiai situacijai, antstolis, vadovaudamasis CPK 682 straipsnio 3 dalimi, turėjo teisę, bet ne pareigą skirti ekspertizę.

5213.3.

53Ieškovas savo veiksmais patvirtino sutinkąs su nustatyta areštuotų turtinių teisių verte. Iki turtinių teisių pardavimo atsakovei ieškovas neskundė antstolio veiksmų ir nereiškė jokių prieštaravimų; 2017 m. gruodžio 13 d. pateiktame prašyme ieškovas prašė panaikinti tik kito savo turto (buto) areštą, o „Kitoje dalyje <...> turto arešto aktą palikti nepakeistą“. Antstoliui realizavus turtines teises, ieškovas taip pat nereiškė jokių prieštaravimų dėl jų pardavimo kainos ar gautų lėšų paskirstymo. Turto vertinimo ataskaita antstoliui buvo pateikta tik pardavus turtines teises iš varžytynių.

5413.4.

55Ieškovas neįrodė, kad turtinės teisės buvo parduotos už žymiai mažesnę, nei jų rinkos vertė, kainą. Byloje pateikta turto vertinimo ataskaita negali būti laikoma tinkamu įrodymu, nes buvo atlikta ieškovo užsakymu; joje buvo vertinamas nekilnojamas turtas, o ne turtinės teisės į jį (turtinių teisių vertė yra mažesnė, nes tokiu atveju pirkėjas turi atlikti papildomus veiksmus, susijusius su turtinių teisių realizavimu – kreiptis į notarą, gauti paveldėjimo teisės liudijimą, be to, tokiu atveju egzistuoja rizika, kad gali atsirasti kiti asmenys, pretenduojantys į palikimą); turto vertinimo ataskaita nebuvo pateikta laiku. Ieškovas turėjo galimybę pasiūlyti pirkėją, įgysiantį turtines teises už jo nurodytą kainą, tačiau to nepadarė ir neįrodė, kad egzistavo bent vienas asmuo, kuris būtų sutikęs įgyti turtines teises už 79 400 Eur.

5613.5.

57Vykdant varžytynes, negaliojo jokios laikinosios apsaugos priemonės. Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartyje buvo aiškiai nurodytas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo laikas – iki ieškovo skundo išnagrinėjimo ir galutinio sprendimo priėmimo. Ieškovo skundas buvo išnagrinėtas 2016 m. gruodžio 8 d., kai antstolis jį patenkino ir atšaukė paskelbtas varžytynes. Antstolis neturėjo kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

5813.6.

59Pritaikius restituciją, atsakovo padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pagerėtų. Ieškovas neturi oficialių pajamų ir lėšų, iš kurių galėtų būti išieškoma atsakovės už turtines teises sumokėta suma. Ieškovas teikė prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nors, pardavus turtines teises iš varžytynių, jam buvo pervesta 19 239,57 Eur suma, be to, ieškovas gavo pajamų pardavęs butą, todėl yra tikėtina, kad galimai ieškovas neatskleidžia savo tikrosios turtinės padėties. Šią aplinkybę, be kita ko, patvirtina ir tai, kad ieškovas prašė antstolį pervesti 19 239,57 Eur sumą ne į jo, bet į jo mirusiosios motinos sąskaitą; jis dirbo UAB „Legacija“ direktoriumi, tačiau jo mėnesio pajamos siekė tik 95–100 Eur; siekdamas, kad jo skolos mokėjimas būtų išdėstytas 6 mėn. laikotarpiui, ieškovas buvo pateikęs antstoliui įsakymą, kuriuo pats, kaip įmonės direktorius, įsakė nuo 2016 m. lapkričio 1 d. priskaičiuoti sau 3 500 Eur darbo užmokestį ir pan. Išdėstytos aplinkybės pagrindžia, kad ieškovo gaunamos pajamos galimai yra daug didesnės, nei oficialiai deklaruojamos, ir jis pagal poreikį gali padidinti ar sumažinti gaunamų pajamų dydį, todėl, pritaikius restituciją, išieškojimas atsakovės naudai galėtų būti vykdomas tik realizuojant tą patį žemės sklypą ir gyvenamąjį namą.

6014.

61Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas antstolis R. Stanislauskas prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

6214.1.

63Antstolis, areštuodamas turtą, įkainojo jį didesne verte, nei VĮ Registrų centro nurodyta šio turto vertė. Turto arešto aktu buvo areštuotos turtinės teisės į žemės sklypą ir gyvenamąjį pastatą, o ne šie nekilnojamieji daiktai. Ieškovas 2016 m. spalio 25 d. kreipėsi į antstolį dėl įsiskolinimų likučių, tačiau prieštaravimų dėl turto kainos nereiškė.

6414.2.

65Laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki ieškovo 2016 m. gruodžio 5 d. gauto skundo išnagrinėjimo.

6614.3.

67Ieškovas buvo informuotas, kad gali pasiūlyti turto pirkėją, tačiau šia teise nepasinaudojo.

6814.4.

69Neįvykusios pirmosios varžytynės patvirtina, kad nustatyta turtinių teisių vertė nebuvo per maža.

70Teisėjų kolegija

konstatuoja:

71IV.

72Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7315.

74Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl faktinių bylos aplinkybių ir ginčo esmės

7516.

76Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 2017 m. gegužės 26 d. turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis Raimondas Stanislauskas vykdė Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo iš R. B.. Antstolis, pagal Testamentų registro duomenis nustatęs, kad R. B. 2016 m. vasario 2 d. priėmė V. B. palikimą, o palikėja nuosavybės teise valdė žemės sklypą ir gyvenamąjį namą ( - ), 2016 m. spalio 20 d. surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo skolininkui priklausančias turtines teises į nurodytus nekilnojamojo turto objektus. Antstolis, remdamasis VĮ Registrų centro viešai skelbiamais duomenimis apie žemės sklypo ir gyvenamojo namo vidutines rinkos vertes (atitinkamai 6 970 Eur ir 48 900 Eur), turto arešto akte areštuotą turtinę teisę į žemės sklypą įkainojo 7 000 Eur suma, o turtinę teisę į gyvenamąjį namą – 50 000 Eur. Antstolis turto arešto aktu areštavo ir ieškovo turtinę teisę į butą, esantį ( - ). Antstolis 2016 m. lapkričio 17 d. paskelbė apie pirmąsias areštuoto turto (turtinių teisių į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą ( - )) varžytynes, nurodydamas pradinę parduodamo turto kainą – 45 600 Eur.

7717.

78Ieškovas R. B. 2016 m. gruodžio 5 d. skundu kreipėsi į antstolį ir Kauno apylinkės teismą, prašydamas panaikinti antstolio Raimondo Stanislausko 2016 m. lapkričio 17 d. skelbimą apie pirmąsias varžytynes ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Ieškovas skunde, be kitų argumentų, nurodė, kad pradinė turto pardavimo kaina neatitinka areštuoto turto vertės. Ieškovo teigimu, panašaus ploto, statybos metų, būklės pastatai parduodami už didesnę kainą. Ieškovas prie skundo pridėjo skelbimų iš interneto puslapių apie parduodamus gyvenamuosius namus Ukmergės mieste kopijas. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies ir sustabdė antstolio paskelbtų varžytynių vykdymą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas galutinis sprendimas. Antstolis, gavęs ieškovo skundą, priėmė dėl jo 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymą, kuriuo jį tenkino ir atšaukė varžytynes.

7918.

80Ieškovas R. B. antstoliui 2016 m. gruodžio 13 d. padavė prašymą panaikinti dalį 2016 m. spalio 20 d. turto arešto aktu taikyto turto arešto, panaikinant areštą butui, esančiam ( - ) , kadangi areštuoto turto vertė yra didesnė, nei išieškoma suma. Antstolis 2017 m. sausio 9 d. patvarkymu nurodė, kad jam sudėtinga nustatyti tikrąją areštuoto turto rinkos vertę, todėl ieškovo 2016 m. gruodžio 13 d. prašymas dėl arešto panaikinimo bus sprendžiamas tada, kai ekspertas nustatys turto vertę. Antstolis šiuo patvarkymu skyrė ekspertizę areštuotam turtui įvertinti, kai ieškovas antstoliui per 7 dienas sumokės 600 Eur pinigines lėšas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Ieškovui per antstolio nustatytą terminą nesumokėjus piniginių lėšų už ekspertizės atlikimą, antstolis 2017 m. vasario 7 d. iš naujo paskelbė pirmąsias ieškovui priklausančių turtinių teisių į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą ( - ), varžytynes, nustatydamas pradinę turto pardavimo kainą – 45 600 Eur, tačiau varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis, nes jose nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis. Išieškotojai neperėmus neparduoto iš pirmųjų varžytynių turto už pradinę turto pardavimo kainą, antstolis 2017 m. balandžio 4 d. paskelbė apie antrąsias varžytynes, nustatydamas pradinę turto kainą – 34 200 Eur. Varžytynes laimėjo atsakovė UAB „Pango LT“, pasiūliusi 39 072 Eur kainą. Atsakovei sumokėjus visą įmoką už nupirktą turtą, antstolis surašė šioje byloje ginčijamą 2017 m. gegužės 26 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0070/12/00687.

8119.

82Ieškovas prašo pripažinti 2017 m. gegužės 26 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0070/12/00687 negaliojančiu motyvuodamas tuo, kad 1) antstolis pardavė turtą nepaisydamas galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių ir 2) antstolis varžytynėse nustatė nepagrįstai mažą pradinę turto pardavimo kainą, todėl pardavė turtą už sumą, neatitinkančią to meto rinkos kainos. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)galiojimo

8320.

84Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, antstoliui 2017 m. vasario 2 d. paskelbus pirmąsias varžytynes ir 2017 m. balandžio 4 d. paskelbus antrąsias varžytynes negaliojo, todėl ieškovo argumentus, kad turtas buvo parduotas nepaisant laikinųjų apsaugos priemonių, laikė nepagrįstais. Ieškovas apeliaciniame skunde nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir nurodo, kad CPK 150 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato, kad tik pats teismas gali panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo teigimu, nors antstolis 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymu ir atšaukė varžytynes, tačiau jis nesikreipė į teismą ir teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo panaikintos. Tokie ieškovo argumentai teisėjų kolegijos vertinami kaip nepagrįsti.

8521.

86CPK 144 straipsnis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Tarp CPK 145 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, kitos įstatymuose nustatytos ar teismo pritaikytos priemonės. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki sprendimo patenkinti ieškinį įvykdymo arba iki sprendimo atmesti ieškinį įsiteisėjimo (CPK 150 straipsnio 2, 3 dalys).

8722.

88CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio kodekso nustatyta tvarka.

8923.

90Kaip matyti iš šios teismo nutarties 17 punkte nurodytų faktinių aplinkybių, ieškovas 2016 m. gruodžio 5 d. skundu prašė panaikinti antstolio 2016 m. lapkričio 17 d. skelbimą apie pirmąsias varžytynes ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies ir sustabdė antstolio paskelbtų varžytynių vykdymą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas galutinis sprendimas. Taigi, Kauno apylinkės teismo nutartimi buvo apibrėžtas laikinųjų apsaugos priemonių turinys – antstolio 2016 m. lapkričio 17 d. skelbimu paskelbtų varžytynių vykdymo sustabdymas, ir galiojimo laikas – iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas ir priimtas galutinis sprendimas. Kaip minėta, antstolis dėl ieškovo skundo priėmė 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymą, kuriuo skundą tenkino ir atšaukė varžytynes. Antstoliui išnagrinėjus ieškovo skundą ir jį patenkinus, ieškovas pasiekė skundo pareiškimu norimą rezultatą – antstolio 2016 m. lapkričio 17 d. paskelbtos pirmosios varžytynės buvo atšauktos, atitinkamai teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės baigė galioti. Antstolis neturėjo teisinio pagrindo kreiptis į teismą dėl nebegaliojančių laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstoliui 2017 m. vasario 2 d. paskelbus pirmąsias varžytynes ir 2017 m. balandžio 4 d. paskelbus antrąsias varžytynes laikinosios apsaugos priemonės negaliojo ir nevaržė šių procesinių veiksmų atlikimo, pagrįsta.

9124.

92Ieškovas, teigdamas, kad antstoliui atliekant šiuos procesinius veiksmus (skelbiant pirmąsias ir antrąsias varžytynes) laikinosios apsaugos priemonės galiojo, nepagrįstai remiasi CPK 150 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti teismo sprendimu. Byloje nagrinėjamu atveju susiklostė kitokia procesinė situacija, nes ieškovo skundas buvo patenkintas paties antstolio, o ieškovo skundžiamas veiksmas (varžytynių paskelbimas) buvo atšauktas. Dėl turto įkainojimo

9325.

94Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad turto pardavimo iš varžytynių akto, kaip sandorio, pripažinimo negaliojančiu pagrindams reglamentuoti specialiai skirtas CPK 602 straipsnis, todėl toks aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik CPK 602 straipsnyje nustatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

9526.

96Ieškovas kaip turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo pagrindą nurodė per mažą turto pardavimo kainą. CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato vieną iš turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindą – jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

9727.

98Kasacinio teismo praktikoje laikomasi aiškinimo, kad CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo pagrindas taikomas ne tik tiems atvejams, kai pažeidžiama formali pradinės kainos nustatymo ar varžytynių organizavimo tvarka, bet ir tiems atvejams, kai netinkamai įkainojamas areštuotas turtas. Kasacinio teismo nuomone, CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas dėl turto pardavimo kainos taikytinas ir su CPK 681 straipsnyje nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra (jau minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

9928.

100CPK 681–682 straipsniai nustato areštuoto turto įkainojimo ir ekspertizės skyrimo vykdymo proceso metu taisykles. Pagal CPK 681 straipsnį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

10129.

102Pagal CPK 682 straipsnį antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Skolininkas ar išieškotojas motyvuotu prašymu gali kreiptis į antstolį, kad atidėtų nurodytų sumų mokėjimą. Antstolis, atsižvelgdamas į turtinę prašytojų padėtį, savo rašytiniu patvarkymu gali atidėti išlaidų mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, sumokėjimo arba prašymą atmesti.

10330.

104Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007, 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008). Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisydamas to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis, vykdymo procese tiek išieškotojas, tiek skolininkas turi būti aktyvūs ir patys domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 640, 644 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018).

10531.

106Kasacinis teismas pažymi, kad būtent ieškovas turi pareigą įrodyti, jog antstolis, areštuodamas turtą, pažeidė pareigą įkainoti ginčo turtą objektyviai, kaina, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje ir dėl to turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-611/2015).

10732.

108Nagrinėjamoje byloje ieškovas, įrodinėdamas, kad antstolis pažeidė reikalavimą įkainoti varžytynėse parduodamą turtą objektyviai ir maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai, rėmėsi aplinkybėmis, kad antstolis, įkainodamas turtą, vadovavosi nekilnojamojo turto registro tvarkytojo masinio vertinimo metu nustatytomis kainomis, kad ieškovas kartu su 2016 m. gruodžio 5 d. skundu dėl antstolio 2016 m. lapkričio 17 d. skelbimo apie pirmąsias varžytynes panaikinimo teikė įrodymus (skelbimus iš interneto puslapių apie parduodamus gyvenamuosius namus Ukmergės mieste), jog panašaus ploto, statybos metų, būklės pastatai parduodami už didesnę kainą, taip pat kad antstolis suabejojo turto verte ir atšaukė varžytynes, todėl turėjo pareigą skirti turto vertinimo ekspertizę savo iniciatyva. Be to, ieškovas rėmėsi UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d. žemės sklypo su gyvenamuoju namu vertinimo ataskaita, kurioje pateikta išvada, kad vertinamo turto bendra rinkos vertė 2017 m. gegužės 22 d. buvo 79 400 Eur.

10933.

110Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime vertino, kad ieškovo pateikti argumentai ir įrodymai nepatvirtina CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo pagrindo. Pirmosios instancijos teismo nuomone, antstolis turtą pardavė už realią rinkos kainą, nes turtas buvo parduotas tik antrose varžytynėse, jose buvo rungiamasi dėl parduodamo turto kainos. Pats ieškovas nepasinaudojo teise surasti areštuoto turto pirkėją. Pirmosios instancijos teismas taip pat rėmėsi aplinkybėmis, kad ieškovas, išreiškęs nesutikimą su turto įkainojimu, neįvykdė CPK 682 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos sumokėti sumą, būtiną ekspertizei atlikti, neprašė jos mokėjimo atidėti. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo pateikti skelbimai iš interneto puslapių turto rinkos kainos neparodo, o UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d. vertinimo ataskaita nepagrindžia per mažos parduoto turto vertės, nes ji atlikta ieškovo užsakymu, be to, turto vertintojai vertino realų turtą, o ne turtines teises, taip pat ieškovas nepateikė ataskaitos antstoliui, neskundė jo veiksmų, nors ataskaita ieškovui buvo pateikta dar iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo, galiausiai, ieškovas neprašė skirti teismo ekspertizės. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

11134.

112Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių (žr. šios nutarties 16–18 punktus) matyti, kad antstolis 2016 m. spalio 20 d. turto arešto akte įkainodamas turtines teises į žemės sklypą ir gyvenamąjį namą ( - ) atsižvelgė į valstybės įmonės Registrų centro viešai skelbiamus duomens apie žemės sklypo ir gyvenamojo namo vidutines rinkos vertes, nustatytas masinio vertinimo metu (bendra vertė – 57 000 Eur). Teisėjų kolegija pažymi, kad toks areštuoto turto įkainojimo būdas nėra draudžiamas ir savaime nereiškia, kad šiuo būdu nustatyta turto vertė neatitinka realios rinkos vertės (šiuo aspektu žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2007). Pagal kasacinio teismo praktiką pagal masinio vertinimo duomenis nustatyta turto verte antstolis negalėtų remtis, jeigu nustatytų reikšmingų aplinkybių, rodančių, kad tokia vertė neatitinka tikrosios rinkos vertės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2016 39 punktą).

11335.

114Nors ieškovas apie vykdomą išieškojimą ir surašytą turto arešto aktą žinojo (ši aplinkybė matoma, pvz., iš jo 2016 m. spalio 24 d. elektroninio laiško antstoliui), tačiau jis CPK 681 straipsnyje nustatytu terminu nereiškė jokių prieštaravimų dėl turto įkainojimo, o savo nesutikimą išreiškė tik 2016 m. gruodžio 5 d. skunde po to, kai antstolis 2016 m. lapkričio 17 d. paskelbė turto pirmąsias varžytynes. Nežiūrint į praleistą terminą prieštaravimams pareikšti, antstolis sudarė ieškovui procesinę galimybę atlikti turto vertinimo ekspertizę, tuo tikslu priėmė 2017 m. sausio 9 d. patvarkymą ir įpareigojo ieškovą sumokėti lėšas, būtinas ekspertizei atlikti. Būtent skolininkas, prieštaraujantis areštuoto turto įkainojimui, turi CPK 682 straipsnyje įtvirtintą pareigą sumokėti sumą, būtiną už ekspertizės atlikimą. Tačiau ieškovas savo pareigos sumokėti už ekspertizės atlikimą neįvykdė.

11536.

116Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ieškovas pinigų už ekspertizės atlikimą nesumokėjo dėl savo blogos finansinės padėties. Teisėjų kolegija dėl šio ieškovo argumento pastebi, kad CPK 682 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas suteikia galimybę prašyti atidėti ar atleisti nuo reikiamos už ekspertizę sumos sumokėjimo, tačiau ieškovas tokio prašymo antstoliui nepateikė. Be to, blogą ieškovo turtinę padėtį paneigia jo paties į bylą pateiktas UAB „Legacija“, kurios direktoriumi jis pats buvo, 2016 m. spalio 25 d. įsakymas mokėti 3 500 Eur atlyginimą nuo 2016 m. lapkričio 1 d., aplinkybės, kad jis turėjo finansines galimybes samdyti advokatą surašant 2016 m. gruodžio 5 d. skundą dėl antstolio 2016 m. lapkričio 17 d. skelbimo apie pirmąsias varžytynes panaikinimo, 2016 m. gruodžio 13 d. prašymą dėl dalies turto arešto panaikinimo (žr. 2016 m. lapkričio 24 d. atlygintinę teisinių paslaugų sutartį), be to jis 2017 m. gegužės mėn. jau turėjo galimybę sumokėti už jo užsakymu UAB „Domus Optima“ atliktas turto vertinimo paslaugas.

11737.

118Iš ieškovo antstoliui 2016 m. gruodžio 13 d. paduoto prašymo panaikinti areštą butui, esančiam P. ( - ), turinio, aplinkybių, kad ieškovas nesumokėjo už ekspertizės atlikimą bei nereiškė prašymo atidėti ar atleisti nuo reikiamos sumos sumokėjimo, galima daryti išvadą, kad po to, kai antstolis atšaukė paskelbtas varžytynes, ieškovui nebuvo aktualus areštuoto turto vertės nustatymas ekspertizės būdu, nes esminis jo interesas buvo turtinės teisės į butą, esantį ( - ), arešto panaikinimas. Tai matoma ir iš tolesnio ieškovo elgesio, kai jis, antstoliui iš naujo paskelbus pirmąsias, o paskui antrąsias varžytynes, jokių prieštaravimų dėl turto įkainojimo nereiškė, antstolio veiksmų neskundė.

11938.

120Ieškovas apeliaciniame skunde akcentuoja, kad antstolis turėjo pagrindą skirti turto vertinimo ekspertizę savo iniciatyva. Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalį pagrindą skirti ekspertizę turto vertei nustatyti sudaro skolininko ar išieškotojo prieštaravimas antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kilusios abejonės dėl turto vertės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad antstolis savo iniciatyva turėtų skirti ekspertizę to prašiusiam asmeniui nesumokėjus ekspertizės išlaidų – jei to asmens pateikti prieštaravimai kelia antstoliui abejonių dėl atlikto turto įvertinimo. Tokių abejonių galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010).

12139.

122Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad aplinkybės, jog antstolis 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymu atšaukė pirmąsias varžytynes, o 2017 m. sausio 9 d. patvarkymu nurodė, kad ieškovo 2016 m. gruodžio 13 d. prašymas dėl arešto panaikinimo bus sprendžiamas tada, kai ekspertas nustatys turto vertę, įrodo antstoliui kilusias abejones dėl atlikto turto įvertinimo, todėl antstolis privalėjo skirti ekspertizę savo iniciatyva. Tokie ieškovo argumentai teisėjų kolegijos vertinami kaip nepagrįsti. Iš aptartų faktinių aplinkybių apie vykdymo proceso eigą matyti, kad antstolio veiksmus, kuriais jis atšaukė paskelbtas pirmąsias varžytynes ir nustatė ieškovui terminą sumokėti už ekspertizę turto vertei nustatyti, lėmė ieškovo išreikštas prieštaravimas antstolio atliktam įkainojimui, kuris pagal CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir buvo pagrindu antstolio atliktiems procesiniams veiksmams. Tokie antstolio atlikti procesiniai veiksmai užtikrino galimybę ieškovui realiai pasinaudoti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, tačiau jie niekaip neįrodo pačiam antstoliui kilusių abejonių dėl areštuoto turto įkainojimo. Pastebėtina, kad ieškovas tik su 2016 m. gruodžio 5 d. skundu antstoliui buvo pateikęs tam tikrus įrodymus dėl tariamai netinkamai nustatytos areštuoto turto rinkos vertės, tačiau po to, kai antstolis atšaukė paskelbtas varžytynes iki pat ginčijamo turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo daugiau neteikė jokių įrodymų, įgalinančių abejoti nustatyta turto verte. Kad antstoliui negalėjo kilti pagrįstų abejonių dėl įkainoto turto realios rinkos vertės patvirtina ir ta aplinkybė, kad iš naujo 2017 m. vasario 7 d. paskelbtos pirmosios turto varžytynės neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis.

12340.

124Ieškovas apeliaciniame skunde remiasi UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d. vertinimo ataskaita ir akcentuoja, kad turtas varžytynėse buvo parduotas už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu šio įrodymo įvertinimu ir akcentuoja, kad šis dokumentas neįrodo, jog buvo pažeistas CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas dėl turto pardavimo kainos.

12541.

126Visų pirma, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu dėl ieškovo nesąžiningumo ir siekio vilkinti vykdymo procesą. Kaip jau minėta, nors teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, tačiau vykdymo procese skolininkas turi būti aktyvus, domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 640, 644 straipsniai). Kaip jau buvo minėta, ieškovas, išreiškęs prieštaravimus areštuoto turto įkainojimui ir tuo pagrindu antstoliui atšaukus varžytynes, neįvykdė pareigos sumokėti už turto vertinimo ekspertizę, nebendradarbiavo su antstoliu dėl turto įkainojimo, neteikė antstoliui jokių argumentų dėl kitokios turto vertės, turto vertinimo ataskaitą užsakė jau po to, kai turtas buvo parduotas iš antrųjų varžytynių, o pačios UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d. vertinimo ataskaitos antstoliui neteikė iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo.

12742.

128Antra, kasacinio teismo praktikoje laikomasi aiškinimo, kad pagrindas konstatuoti CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir tokiu būdu yra neproporcingai apribotos skolininko nuosavybės teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

12943.

130Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d. vertinimo ataskaita tokių aplinkybių nepagrindžia. Iš šios turto vertinimo ataskaitos turinio matyti, kad buvo vertinama žemės sklypo su gyvenamuoju namu, esančių ( - ), rinkos vertė. Tačiau 2016 m. spalio 20 d. turto arešto aktu buvo areštuotos ir varžytynėse parduotos ieškovui priklausę turtinės teisės (paveldėjimo teisės) į šiuos objektus. Teisėjų kolegija sutinka tiek su atsakovu, tiek pirmosios instancijos teismu, kad turto vertės prasme tokios turtinės teisės nėra analogiškos tinkamai įformintai skolininko nuosavybės teisei į tokius objektus. Paveldėjimo teisės dar turi būti įforminamos kaip nuosavybės teisės, tai ne tik lemia papildomus įforminimo, komunalinių paslaugų apmokėjimo ar kitokius kaštus, bet ir tam tikrą teisinę riziką ateityje kilti teisinių ginčų dėl nuosavybės teisės į tokius objektus (pvz., atsiradus kitų įpėdinių, priėmusių palikimą faktiniu valdymu ar praleidusių palikimo priėmimo terminą ir prašančių jį atnaujinti, kt.). Būtent tokiomis aplinkybėmis gali būti paaiškinamas faktas, kad net ir esant turto pardavimo pirmosiose varžytynėse pradinei kainai 45 600 Eur, kuri skiriasi nuo UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d. vertinimo ataskaitoje nurodytos turto rinkos kainos, varžytynės nesudomino nei vieno potencialaus pirkėjo. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, antrose varžytynėse dėl parduodamo turto jau buvo varžomasi, todėl būtent šių varžytynių metu jo laimėtojo pasiūlyta kaina ir vertintina kaip labiausiai atitikusi parduodamo turto rinkos vertę.

13144.

132Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d. vertinimo ataskaitą kaip nepagrindžiančią, kad turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, o gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei.

13345.

134Pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Taigi, apeliaciniame procese galioja bendra taisyklė, kad apeliacinio skundo pagrindas gali būti tos faktinės bylos aplinkybės, kurios buvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, o dėl skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo gali būti sprendžiama tik vertinant tuos duomenis, kuriuos, priimdamas sprendimą, turėjo ir jį priėmęs teismas. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-10/2013, kt.). Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo naujas aplinkybes ir argumentus, kurių nebuvo nurodęs pirmosios instancijos teisme – kad areštuoti ir vėliau parduoti objektai nebuvo tinkamai apibrėžti, kad turėjo būti areštuotos ne turtinės teisės į nekilnojamuosius daiktus, o pats turtas, kad iš varžytynių buvo parduota daugiau turto, nei reikia įsiskolinimams padengti, kad buvo pažeista išieškojimo iš turto eilė, nustatyta CPK 664 straipsnyje. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokių aplinkybių ir argumentų nurodymas tik apeliacinės instancijos teisme laikytinas draudžiamu pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį, todėl šios aplinkybės ir argumentai sprendžiant dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo nevertinami. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

13546.

136Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų įvertinimo taisyklių, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nenukrypo nuo teismų praktikos, padarė pagrįstas išvadas, kad parduodant turtą iš varžytynių laikinosios apsaugos priemonės negaliojo ir kad ieškovas neįrodė CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyto pagrindo pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu. Atsižvelgiant į tai, ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13747.

138Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteistinos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė UAB „Pango LT“ prašo priteisti 1207,16 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Ši suma neženkliai viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85, 8.11 papunktį, pagal kurį rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą yra 1,3 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Kadangi maksimalus rekomenduojamas priteistinas dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą yra 1 204,71 Eur (skaičiuojama pagal 2018 m. II ketvirtį – 1,3 × 926,70 Eur), būtent ši suma iš ieškovo priteisiama.

139Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

140Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

141Priteisti iš ieškovo R. B. (asmens kodas ( - ) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pango LT“ (juridinio asmens kodas 302345838) 1 204,71 Eur atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad antstolis Raimundas Stanislauskas, vykdydamas... 10. 3.... 11. Ieškovas nurodo, kad antstolis pardavė turtą nepaisydamas galiojančių... 12. 4.... 13. Ieškovo teigimu, vykdydamas varžytynes, antstolis nustatė nepagrįstai... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 18. 6.... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2016 m. lapkričio 17 d. buvo... 20. 7.... 21. Teismas vertino, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie jo atžvilgiu... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad ieškovas, gavęs 2016 m. spalio 20 d. turto arešto... 24. 9.... 25. Teismas laikė, kad turtinių teisių pardavimo kaina atitiko jų rinkos... 26. 10.... 27. Ieškovas neįrodė, kad reali turtinių teisių vertė buvo didesnė, nei... 28. 11.... 29. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, žinodamas apie paskelbtas varžytynes,... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 32. 12.... 33. Apeliaciniame skunde ieškovas R. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 34. 12.1.... 35. Pagal kasacinio teismo praktiką, antstolis, parduodamas turtą iš... 36. 12.2.... 37. Spręsdamas dėl tikrosios turto kainos teismas visiškai nevertino atsakovų... 38. 12.3.... 39. Nors šiuo atveju iš varžytynių buvo perleidžiamos turtinės teisės į... 40. 12.4.... 41. Tai, kad ieškovas neturėjo finansinių galimybių sumokėti už turtinių... 42. 12.5.... 43. Teismas neįvertino aplinkybės, kad visos ieškovo skolos kartu su vykdymo... 44. 12.6.... 45. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 150... 46. 13.... 47. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Pango LT“ prašo... 48. 13.1.... 49. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad antstolis nepagrįstai... 50. 13.2.... 51. Ieškovas neįrodė, kad parduodant turtines teises iš varžytynių jų vertė... 52. 13.3.... 53. Ieškovas savo veiksmais patvirtino sutinkąs su nustatyta areštuotų... 54. 13.4.... 55. Ieškovas neįrodė, kad turtinės teisės buvo parduotos už žymiai... 56. 13.5.... 57. Vykdant varžytynes, negaliojo jokios laikinosios apsaugos priemonės. Kauno... 58. 13.6.... 59. Pritaikius restituciją, atsakovo padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai... 60. 14.... 61. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas antstolis R. Stanislauskas prašo... 62. 14.1.... 63. Antstolis, areštuodamas turtą, įkainojo jį didesne verte, nei VĮ Registrų... 64. 14.2.... 65. Laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki ieškovo 2016 m. gruodžio 5 d.... 66. 14.3.... 67. Ieškovas buvo informuotas, kad gali pasiūlyti turto pirkėją, tačiau šia... 68. 14.4.... 69. Neįvykusios pirmosios varžytynės patvirtina, kad nustatyta turtinių teisių... 70. Teisėjų kolegija... 71. IV.... 72. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 73. 15.... 74. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 75. 16.... 76. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 2017 m. gegužės 26 d. turto pardavimo iš... 77. 17.... 78. Ieškovas R. B. 2016 m. gruodžio 5 d. skundu kreipėsi į antstolį ir Kauno... 79. 18.... 80. Ieškovas R. B. antstoliui 2016 m. gruodžio 13 d. padavė prašymą panaikinti... 81. 19.... 82. Ieškovas prašo pripažinti 2017 m. gegužės 26 d. turto pardavimo iš... 83. 20.... 84. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad... 85. 21.... 86. CPK 144 straipsnis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 87. 22.... 88. CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio procesinių... 89. 23.... 90. Kaip matyti iš šios teismo nutarties 17 punkte nurodytų faktinių... 91. 24.... 92. Ieškovas, teigdamas, kad antstoliui atliekant šiuos procesinius veiksmus... 93. 25.... 94. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad turto pardavimo iš... 95. 26.... 96. Ieškovas kaip turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimo pagrindą... 97. 27.... 98. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi aiškinimo, kad CPK 602 straipsnio 1... 99. 28.... 100. CPK 681–682 straipsniai nustato areštuoto turto įkainojimo ir ekspertizės... 101. 29.... 102. Pagal CPK 682 straipsnį antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria... 103. 30.... 104. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese areštuotas turtas... 105. 31.... 106. Kasacinis teismas pažymi, kad būtent ieškovas turi pareigą įrodyti, jog... 107. 32.... 108. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, įrodinėdamas, kad antstolis pažeidė... 109. 33.... 110. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime vertino, kad ieškovo... 111. 34.... 112. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių (žr. šios nutarties 16–18... 113. 35.... 114. Nors ieškovas apie vykdomą išieškojimą ir surašytą turto arešto aktą... 115. 36.... 116. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ieškovas pinigų už ekspertizės atlikimą... 117. 37.... 118. Iš ieškovo antstoliui 2016 m. gruodžio 13 d. paduoto prašymo panaikinti... 119. 38.... 120. Ieškovas apeliaciniame skunde akcentuoja, kad antstolis turėjo pagrindą... 121. 39.... 122. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad aplinkybės, jog antstolis 2016 m.... 123. 40.... 124. Ieškovas apeliaciniame skunde remiasi UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės... 125. 41.... 126. Visų pirma, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo... 127. 42.... 128. Antra, kasacinio teismo praktikoje laikomasi aiškinimo, kad pagrindas... 129. 43.... 130. Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „Domus Optima“ 2017 m. gegužės 23 d.... 131. 44.... 132. Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 133. 45.... 134. Pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas... 135. 46.... 136. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 137. 47.... 138. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteistinos... 139. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 140. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. sprendimą palikti... 141. Priteisti iš ieškovo R. B. (asmens kodas ( - ) atsakovei uždarajai akcinei...