Byla eB2-4529-340/2019

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mildauta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus R. B., skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mildauta“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 3 darbotvarkės klausimu panaikinimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, A. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „SKULAS“, uždaroji akcinė bendrovė „Pramonės energija“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartimi UAB „Mildauta“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas R. B.. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas, patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti 2019 m. kovo 22 d., 2019 m. gegužės 23 d., 2019 m. birželio 20 d., 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Mildauta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-3369-340/2019, UAB „Mildauta“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nutarta nutraukti BUAB „Mildauta“ supaprastintą bankroto procesą ir vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra Įmonių bankroto įstatyme nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka.

42.

5Vilniaus apygardos teisme buvo gautas pareiškėjos BUAB „Mildauta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus, skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2019 m. spalio 31 d. BUAB „Mildauta“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu „Tvirtinti 8000,- Eur UAB „Mildauta“ administravimo išlaidų sąmatą: 4000,- Eur administratoriaus atlyginimui ir 4000,- Eur kitoms administravimo išlaidoms (ūkio išlaidoms) nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonė bus išregistruota iš JAR, leidžiant administratoriui išlaidas paskirstyti pagal poreikį“ ir tvirtinti 18 435,00 Eur UAB „Mildauta“ administravimo išlaidų sąmatą: 9435,00 Eur administratoriaus atlyginimui ir 9000,00 Eur kitoms administravimo išlaidoms (ūkio išlaidoms) nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonė bus išregistruota iš JAR, leidžiant administratoriui išlaidas paskirstyti pagal poreikį. Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 647, bankroto administratorių atrankos taisyklių, II skyriaus įmonę apibūdinančių kriterijų reikšmių nustatymo 10.2 dalį, pagal turimus duomenis BUAB „Mildauta“ yra vidutinė įmonė (10.2.1. turto vertė sudaro iš viso 42294,20 Eur (39267,76 Eur grynųjų pinigų kasoje ir 3026,44 Eur trumpalaikio turto), t. y. daugiau kaip 30 tūkst. (trisdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 300 tūkst. (trys šimtai tūkstančių) eurų; 10.2.2. kreditorių reikalavimai sudaro 155 800,81 Eur, t. y. daugiau kaip 30 tūkst. (trisdešimt tūkstančių) eurų, bet neviršija 300 tūkst. (trys šimtai tūkstančių) eurų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415, vidutinei įmonei, kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, taikomas rekomendacinis minimalus administratoriaus atlyginimo dydis, išreikštas minimaliosiomis mėnesinėmis algomis, yra 17 MMA (9435,00 Eur) (nuo 2019 m. sausio 1 d. MM A = 555 Eur). Atsižvelgdamas į tai, kad vidutinei įmonei minimalus administratoriaus atlyginimas yra 17 MMA, administratorius siūlė kreditorių susirinkimui tvirtinti administratoriui 17 MMA (9435,00 Eur) atlyginimą. Taip pat pažymi, jog administratorius teisminiuose procesuose nesinaudoja specialistų pagalba, todėl priemoka už bylas (Pb) sudarytų papildomai 3 881,20 Eur sumą. Administratorius, siekdamas, kad kreditorių interesai nebūtų pažeisti, prašo patvirtinti 9435,00 Eur rekomenduojamą minimalų administratoriaus atlyginimą, mažesnį nei rekomendacinis administratoriaus atlyginimo dydis. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415, vidutinei įmonei, kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, taikomas rekomendacinis bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, išreikštas minimaliosiomis mėnesinėmis algomis, yra 55 MMA (30525,00 Eur) (nuo 2019 m. sausio 1 d. MMA = 555 Eur). Atsižvelgdamas į tai, kad nenukentėtų įmonės kreditorių interesai, administratorius siūlo tvirtinti ūkio išlaidoms apmokėti 9000,00 Eur. Nurodo, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nes patvirtinta administravimo išlaidų sąmata neatitiko patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės“ bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių.

63.

7Kreditorė UAB „Kauno švara“ atsiliepimu į skundą prašo kreditorių nutarimą 3 darbotvarkės klausimu palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2019 m. vasario 7 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi patvirtino 1200,00 Eur administratoriaus atlyginimą ir 1200,00 Eur kitoms administravimo išlaidoms. Administratorius įmonę BUAB „Mildauta“ įvardina kaip įmonę neturinčią bankroto proceso vykdymo ypatumų, neturinčią turto, taip pat nutarties iškelti UAB „Mildauta“ bankroto bylą įsiteisėjimo dieną įmonėje nebuvo darbuotojų. Ši aplinkybė aiškiai parodo, kad administratoriui nereikėjo ir nereikės atlikti jokių veiksmų, susijusių su darbo santykių nutraukimo įforminimu ir turto realizavimu. Po 2019 m. vasario 7 d. nutarties nepaaiškėjo jokių naujų objektyvių aplinkybių, kurios turėtų įtakos administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo didinimui. Bankrutavusios UAB „Mildauta“ administratoriaus veiklos ataskaitoje administratorius iš esmės detaliai nepagrindžia bankroto administravimo išlaidų sumos, šios sumos faktiškai netgi viršija suplanuotas mokėti sumas kreditoriams. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ administratoriaus atlyginimo dydžiai yra rekomendaciniai ir neturėtų būti vertinami kaip privalomi, nuo kurių negalima nukrypti.

84.

9Kreditorius A. S. atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti, o kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu palikti nepakeistą. Nurodo, kad neprotingai vadovautis Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašu ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis negalima, nes pagal jas gaunama bendra administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų suma 39960,00 Eur, kas sudaro BUAB „Mildauta“ 93,04 proc. turto vertės pagal administratoriaus skundo skaičiavimus. Pats administratorius matomai suprato savo skaičiavimų neprotingumą, todėl sumažino administravimo išlaidas nuo 39960,00 Eur iki 9000,00 Eur sumos. Tačiau vis tiek skunde prašoma administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų suma 43,59 proc. balanse nurodytos BUAB „Mildauta“ turto vertės, kas niekaip neatitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų.

105.

11Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į skundą prašo sprendimą šioje civilinėje byloje priimti teismo nuožiūra. Nurodo, kad konkreti administravimo išlaidų suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, gautas lėšas iš parduoto įmonės turto, bankroto metu išieškotas sumas, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių, vadovaujantis protingumo principu ir bankrutuojančios įmonės kreditorių bei administratoriaus interesų pusiausvyra. Bankroto administratorius privalo pagrįsti prašomos sumos administravimo išlaidoms dydį.

12Pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies.

136.

14Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jie privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Teismo paskirtas administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 3, 6 punktai). Tačiau pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011, 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015).

157.

16Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis).

178.

18ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

199.

20Byloje nustatyta, kad BUAB „Mildauta“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu (Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas) buvo priimtas nutarimas pritarti kreditoriaus A. S. pasiūlymui tvirtinti 8000,00 Eur UAB „Mildauta“ administravimo išlaidų sąmatą: 4000,00 Eur administratoriaus atlyginimui ir 4000,00 Eur kitoms administravimo išlaidoms (ūkio išlaidoms) nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonė bus išregistruota iš JAR, leidžiant administratoriui išlaidas paskirstyti pagal poreikį. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas, nes už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudarė 86,11 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Konstatuotina, kad balsavimo ir nutarimo priėmimo minėtu klausimu procedūra nėra pažeista.

2110.

22Bankroto administratorius nesutinka su priimtu nutarimu. Nurodo, kad BUAB „Mildauta“ pagal įmonių dydžio nustatymo metodiką yra laikytina vidutine įmone, todėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydis turėtų būti nustatomas pagal rekomendacinius atlyginimo dydžius vidutinio dydžio įmonėms, t. y. rekomendacinis minimalus administratoriaus atlyginimo dydis yra 17 MMA (9435,00 Eur), o bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis yra 55 MMA (30525,00 Eur). Atsižvelgdamas į tai, administratorius prašo patvirtinti 9435,00 Eur administratoriaus atlyginimui, o taip pat, siekdamas, kad nenukentėtų įmonės kreditorių interesai, prašo tvirtinti ūkio išlaidoms apmokėti 9000,00 Eur.

2311.

24ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai gali būti viršyti tik tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas arba teismas pritaria administratoriaus pateiktam motyvuotam prašymui patvirtinti rekomendacinius dydžius viršijančią administravimo išlaidų sąmatą; tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Bankroto administravimo išlaidas, be kita ko, sudaro atlyginimas administratoriui, kuris nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai (ĮBĮ 36 straipsnio 3 ir 5 dalys).

2512.

26Nurodytas teisinis reglamentavimas ir jį aiškinanti teismų praktika patvirtina, kad tiek kreditorių susirinkimas, spręsdamas dėl tvirtintinos administravimo išlaidų sąmatos dydžio, tiek teismas, nagrinėdamas ginčą dėl kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, turi vadovautis Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1334-407/2017), o nukrypimas nuo šių rekomendacinių dydžių turėtų būti tinkamai motyvuotas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-887-407/2017).

2713.

28Nagrinėjamu atveju kreditoriai 2019 m. spalio 31 d. vykusiame kreditorių susirinkime spręsdami administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą, nutarė patvirtinti 8000,00 Eur UAB „Mildauta“ administravimo išlaidų sąmatą, skiriant 4000,00 Eur administratoriaus atlyginimui ir 4000,00 Eur kitoms administravimo išlaidoms (ūkio išlaidoms). Bankroto administratorius nesutinka su patvirtintų administravimo išlaidų dydžiu, motyvuodamas tuo, kad BUAB „Mildauta“ laikytina vidutine įmone, todėl administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydis turėtų būti nustatomas pagal rekomendacinius atlyginimo dydžius vidutinio dydžio įmonėms.

2914.

30Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmę, o bankrutavusios įmonės dydis tikslinamas pagal sisteminio įmonės dydžio, kaip jis suprantamas Atrankos taisyklėse, reikšmę, jeigu įmonės atrankinis ir sisteminis dydžiai Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje yra skirtingi. Pažymėtina, kad Atrankos taisyklių 10 punkte nustatyta, kad įmonė pagal vertinamuosius duomenis, atsižvelgiant į Atrankos taisyklių 11 punkto nuostatas, yra: 10.1. maža, kai: 10.1.1. neturi turto arba turto vertė neviršija 30 tūkst. Eur; 10.1.2. kreditorių reikalavimai neviršija 30 tūkst. Eur; 10.1.3. kreditorių skaičius neviršija 40 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius neviršija 20 darbuotojų, kai iki 2014 m. gruodžio 31 d. nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto nepriimta ir (arba) dėl teisinio reguliavimo, galiojusio iki 2014 m. gruodžio 31 d., duomenų apie įmonės kreditorių skaičių Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje sistemoje (toliau – ĮRBIS) nėra; 10.2. vidutinė, kai: 10.2.1. turto vertė sudaro daugiau kaip 30 tūkst. Eur, bet neviršija 300 tūkst. Eur; 10.2.2. kreditorių reikalavimai sudaro daugiau kaip 30 tūkst. Eur, bet neviršija 300 tūkst. Eur; 10.2.3. kreditorių skaičius sudaro nuo 41 iki 80 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius sudaro nuo 21 iki 50 darbuotojų, kai iki 2014 m. gruodžio 31 d. nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto nepriimta ir (arba) dėl teisinio reguliavimo, galiojusio iki 2014 m. gruodžio 31 d., duomenų apie įmonės kreditorių skaičių ĮRBIS nėra;10.3. didelė, kai: 10.3.1. turto vertė viršija 300 tūkst. Eur; 10.3.2. kreditorių reikalavimai viršija 300 tūkst. Eur; 10.3.3. kreditorių skaičius viršija 80 kreditorių arba darbuotojų, pareiškusių reikalavimus, skaičius viršija 50 darbuotojų, kai iki 2014 m. gruodžio 31 d. nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto nepriimta ir (arba) dėl teisinio reguliavimo, galiojusio iki 2014 m. gruodžio 31 d., duomenų apie įmonės kreditorių skaičių ĮRBIS nėra.

3115.

32Kai įmonės duomenys neatitinka vieno iš Atrankos taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal du likusius vertinamuosius duomenis; kai įmonės duomenys neatitinka dviejų iš Atrankos taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal turto vertę (Atrankos taisyklių 11 punktas). Jeigu teismas neturi visų Atrankos taisyklių 10 punkte nurodytų vertinamųjų duomenų įmonės dydžiui nustatyti, jis įmonės dydį nustato remdamasis įmonės administratoriaus parinkimo metu turimais duomenimis (Atrankos taisyklių 12 punktas).

3316.

34Nagrinėjamu atveju BUAB „Mildauta“ kreditoriniai reikalavimai sudaro bendrą 155 800,81 Eur sumą, teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi patvirtinta 15 bankrutavusios įmonės kreditorių. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Mildauta“ pagal kreditorinių reikalavimų sumą priskirtina vidutinei įmonei, o pagal patvirtintų kreditorių skaičių – mažai įmonei. Taigi, lemiamas yra BUAB „Mildauta“ turto vertės kriterijus, nuo kurio priklauso įmonės priskyrimas tam tikro dydžio įmonei ir atitinkamai jos bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniai dydžiai. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju iš viešų registrų bei byloje esančių duomenų, matyti, kad BUAB „Mildauta“ jokio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, pinginių lėšų šiai dienai neturi. Bankroto administratorius, siekdamas pagrįsti, jog BUAB „Mildauta“ turi būti laikoma vidutine įmone, nurodo, kad įmonės turto vertė sudaro iš viso 42294,20 Eur (39 267,76 Eur grynųjų pinigų kasoje ir 3 026,44 Eur trumpalaikio turto). Sutikti su tokia bankroto administratoriaus pozicija nėra pagrindo.

3517.

36Teismas pažymi, jog BUAB „Mildauta“ jokių grynųjų pinigų kasoje ir trumpalaikio turto šiai dienai savo žinioje neturi, o bankroto administratoriaus nurodytą pinigų sumą įmonė siekia prisiteisti iš buvusio BUAB „Mildauta“ vadovo. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3176-614/2019 pagal ieškovės BUAB „Mildauta“ ieškinį atsakovui buvusiam BUAB „Mildauta“ vadovui M. B., kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo M. B. ieškovės BUAB „Mildauta“ naudai 42294,20 Eur nuostolių. Ši byla dar nėra išnagrinėta, bankroto administratoriaus nurodoma pinigų suma bankrutuojančiai įmonei nėra priteista. Taigi, šiai dienai BUAB „Mildauta“ nurodytu 42294,20 Eur dydžio turtu faktiškai nedisponuoja. Teismas pažymi, jog nėra pagrindo šio turto įskaityti į įmonės turto realią vertę, nes nėra aišku, ar ieškinys apskritai bus patenkintas, ar prašoma pinigų suma bus priteista visa ar tik dalis. Be to, net ir priteisus iš atsakovo prašomą pinigų sumą, nėra aiškios galimybės ją realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog BUAB „Mildauta“ šiuo metu neturi jokio turto. Konstatuotina, jog pagal šios nutarties 14 ir 15 punktuose nurodytus kriterijus įmonė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, atitinka mažos įmonės apibūdinimą, nes atitinka du mažos įmonės vertinamuosius kriterijus.

3718.

38Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše nurodyta, kad mažos įmonės, kurios bankroto procesas vykdomas teismo tvarka ir kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, išreikštas minimaliomis mėnesinėmis algomis yra 25 MMA, bankroto administratoriaus atlyginimo rekomendacinis dydis – 6 MMA.

3919.

40Teismas pažymi, jog nurodytos rekomendacijos dėl administravimo išlaidų dydžio nėra imperatyvios ir kiekvienu atveju vertinami bankroto proceso metu bankroto administratoriaus atlikti veiksmai bei konkrečioms bankroto procedūroms reikalingos lėšos. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administravimo proceso metu iš esmės pagrindiniai administratoriaus veiksmai bus – atstovavimas bankrutuojančiai įmonei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-3176-614/2019, gautų lėšų (jei tokių bus gauta) paskirstymas, kreipimasis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos bei įmonės išregistravimas iš Juridinių asmenų registro ir su tuo susijusių veiksmų atlikimas. Pažymėtina, kad bankroto procese realizuotino turto nėra. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog bankrutuojanti įmonė neturi debitorių, todėl jokių veiksmų išieškant debitorines skolas atliekama nebus. Taigi, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, įvertinus įmonės turimo turto kiekį, kreditorių skaičių (tik penkiolika), taip pat tai, kad įmonė debitorių neturi, laikytina, jog ypatingų veiksmų atliekant įmonės bankroto procedūras administratoriui atlikti nereikės, todėl, teismo vertinimu, ginčijamu nutarimu patvirtintas 4000,00 Eur administratoriaus atlyginimas, kuris sudaro apie 7 MMA, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus. Atkreiptinas dėmesys, jog patvirtintas administratoriaus atlyginimas yra netgi didesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše.

4120.

42Teismas, vertindamas skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje, kuria patvirtintos kitos administravimo išlaidos (ūkio išlaidos), konstatuoja, jog kreditoriaus A. S. pasiūlytas bei kreditorių susirinkimo ginčijamu nutarimu patvirtintas 4000,00 Eur, kas sudaro apie 7 MMA, dydis kitoms administravimo išlaidoms (ūkio išlaidoms) šiuo atveju nelaikytinas proporcingu. Kaip jau minėta, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše nurodyta, kad mažos įmonės, kurios bankroto procesas vykdomas teismo tvarka ir kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, išreikštas minimaliomis mėnesinėmis algomis yra 25 MMA (13875,00 Eur).

4321.

44Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus rekomendacinius dydžius, įmonės dydį (maža), atliktinus veiksmus, teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų dydį ir skaičių, sprendžia, jog šiuo atveju protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus atitinka 13 MMA (7215,00 Eur) dydžio kitos administravimo išlaidos (ūkio išlaidos). Teismo vertinimu, tokio dydžio administravimo išlaidos atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CPK 1.5 straipsnio 1 dalis), taip pat užtikrina tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

4522.

46Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, BUAB „Mildauta“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ dalyje dėl administravimo išlaidų (ūkio išlaidų) dydžio panaikinamas bei visam bankroto proceso laikotarpiui patvirtinamas administravimo išlaidų (ūkio išlaidų) dydis, kuris sudaro 13 MMA (7215,00 Eur).

47Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

48Pareiškėjos BUAB „Mildauta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus R. B., skundą dėl BUAB „Mildauta“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 3 darbotvarkės klausimu panaikinimo tenkinti iš dalies.

49Panaikinti BUAB „Mildauta“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ dalyje dėl administravimo išlaidų (ūkio išlaidų) dydžio bei visam bankroto proceso laikotarpiui patvirtinti administravimo išlaidų (ūkio išlaidų) dydį, kuris sudaro 13 MMA (7215,00 Eur). Kitoje dalyje kreditorių susirinkimo nutarimas paliekamas nepakeistas.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, viešame teismo... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartimi UAB „Mildauta“... 4. 2.... 5. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas pareiškėjos BUAB „Mildauta“,... 6. 3.... 7. Kreditorė UAB „Kauno švara“ atsiliepimu į skundą prašo kreditorių... 8. 4.... 9. Kreditorius A. S. atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti, o... 10. 5.... 11. Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 12. Pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies. ... 13. 6.... 14. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 15. 7.... 16. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu,... 17. 8.... 18. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 19. 9.... 20. Byloje nustatyta, kad BUAB „Mildauta“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių... 21. 10.... 22. Bankroto administratorius nesutinka su priimtu nutarimu. Nurodo, kad BUAB... 23. 11.... 24. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą... 25. 12.... 26. Nurodytas teisinis reglamentavimas ir jį aiškinanti teismų praktika... 27. 13.... 28. Nagrinėjamu atveju kreditoriai 2019 m. spalio 31 d. vykusiame kreditorių... 29. 14.... 30. Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintame Bankroto... 31. 15.... 32. Kai įmonės duomenys neatitinka vieno iš Atrankos taisyklių 10.1–10.3... 33. 16.... 34. Nagrinėjamu atveju BUAB „Mildauta“ kreditoriniai reikalavimai sudaro... 35. 17.... 36. Teismas pažymi, jog BUAB „Mildauta“ jokių grynųjų pinigų kasoje ir... 37. 18.... 38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 39. 19.... 40. Teismas pažymi, jog nurodytos rekomendacijos dėl administravimo išlaidų... 41. 20.... 42. Teismas, vertindamas skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje,... 43. 21.... 44. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d.... 45. 22.... 46. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, BUAB „Mildauta“ 2019 m. spalio 31... 47. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK... 48. Pareiškėjos BUAB „Mildauta“, atstovaujamos bankroto administratoriaus R.... 49. Panaikinti BUAB „Mildauta“ 2019 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo... 50. Nutartis neskundžiama....