Byla e2-10266-944/2017
Dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Simatas“, atstovaujamos bankroto administratorės V. L., ieškinį atsakovui R. A. dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 19 455,07 Eur žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2016-09-26 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Simatas“, tačiau nei bendrovės turtas, nei jos dokumentai bankroto administratorei nėra perduoti. Vieninteliu bendrovės akcininku ir jo vadovu nuo pat įregistravimo iki bankroto bylos iškėlimo buvo R. A.. Neteisėti bendrovės vadovo ir akcininko veiksmai, nesavalaikis bankrotas ir bendrovės dokumentų bei turto neperdavimas BUAB „Simatas“ ir jos kreditoriams padarė didelę turinę žalą, kurią administratorė prašo priteisti iš atsakovo.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje prašė, esant CPK numatytiems atvejams, priimti sprendimą už akių. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų (ieškinio priedų reg. Nr. CBP-4694) vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą 2016-09-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2408-264/2016 iškėlė UAB „Simatas“ bankroto bylą ir administratore paskyrė V. L., įpareigojo įmonės valdymo organus per 10 dienų įsiteisėjus teismo nutarčiai, perduoti paskirtai bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. Kauno apygardos teismas 2016-11-14 nutartimi patvirtino 600,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, 2017-02-07 nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kurią sudaro 1 500,00 Eur (neįskaitant mokesčių) bankroto administratorės atlyginimas ir 1 200,00 Eur (neįskaitant mokesčių) kitos administravimo išlaidos, o 2017-02-22 nutartimi patvirtino BUAB „Simatas“ kreditorių finansinius reikalavimus. Įmonės vadovui buvo siunčiami bankroto administratorės įsakymai, pranešimai dėl bankrutuojančios įmonės atskaitomybės sudarymo bei dokumentų ir turto perdavimo. Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 16 155,07 Eur žalos atlyginimo bei 3 300,00 Eur bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikia jokių jas patvirtinančių dokumentų, todėl ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

14Iš atsakovo valstybei priteistina 584,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo R. A., a. k. ( - ) ieškovės BUAB „Simatas“, į. k. 300611464, naudai 19 455,07 Eur (devyniolika tūkstančių keturis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 7 ct) žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (19 455,07 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš atsakovo R. A., a. k. ( - ) 584,00 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai