Byla eB2-3886-565/2020
Dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sanobiotec“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Hekus“ pareiškimą dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sanobiotec“,

Nustatė

21.

3pareiškėja UAB „Hekus“ prašo iškelti nemokumo (bankroto) bylą atsakovei UAB „Sanobiotec“.

42.

5Pareiškime nurodė, jog su atsakove 2019 m. lapkričio 25 d. pasirašė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 19/11/25-01, pagal kurią pareiškėja įsipareigojo pristatyti atsakovei prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes nupirkti. Šalys susitarė, jog iki 2020 m. liepos 1 d. atsakovė iš viso įsigys ne mažiau kaip 10 tonų prekių, tačiau atsakovė įsigijo tik 2935 kg prekių. Pagal sutartį neįsigytas prekių kiekis sudaro 7065 kg. Šalių susitarimu buvo numatyta bauda (lygi nenupirktų prekių kainai) už sutarties nevykdymą ir atitinkamo kieko nenupirkimą. Atsakovė nėra sumokėjusi pareiškėjai 63 585 Eur baudos pagal pareiškėjos ir atsakovės 2019 m. lapkričio 25 d. sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 19/11/25-01 ir pagal 2020 m. liepos 1 d. pareiškėjos išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. HMH 20/0701-2. Atsakovė nevykdo savo prievolių, todėl atitinka juridinio asmens nemokumo būseną.

63.

7Atsakovė UAB „Sanobiotec“ prašo pareiškėjos reikalavimą atmesti kaip nepagrįstą, skirti pareiškėjai 5 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos dydžio priteisiant atsakovei, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

84.

9Atsakovė nurodė, jog atsakovės veikla – inovatyvių natūraliai aptinkamų junginių bei jų sintetinių, biologiškai aktyvių analogų, tyrimai įvairių ligų terapijai ir prevencijai, naujų produktų kūrimas. UAB „Sanobiotec“ yra sėkmingai veikianti, nuolat vykdanti atsiskaitymus bei generuojanti pajamas bendrovė, kurioje šiuo metu dirba 25 darbuotojai, bendrovės įstatinis kapitalas sudaro net 705 000 Eur, jokių reikšmingų finansinių sunkumų bendrovė neturi. Bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro tik nežymią turto dalį, jokių teisminių ginčų ir/ar išieškojimų atsakovės atžvilgiu nevyksta. 2019-02-22 atsakovė su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto sutartį Nr. J05-LVPA-K-04-0113, kurios pagrindu gavo finansavimą mokslinio tyrimo veiklai „Molekuliniu mechanizmu pagrįstų sintetinių kanabinoidų kūrimas, jų priešvėžinio potencialo įvertinimas ir jautrumo gydymui žymenų rinkinio kūrimas“. 2019-11-25 atsakovė ir pareiškėja sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 19/11/25-01, kurios pagrindu pareiškėja įsipareigojo perduoti atsakovei sutarties reikalavimus atitinkančią žaliavą, skirtą projekto įgyvendinimui. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, jog pareiškėjos tiekiama žaliava yra nekokybiška ir netinkama, neatitinkanti sutarties reikalavimų ir/ar netinkama projekto įgyvendinimui, dėl ko buvo sumažintas žaliavos iš pareiškėjos užsakymas ir tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties vykdymo. Dėl ginčijamos sumos priteisimo pareiškėja ginčo teisenos tvarka į teismą nesikreipė. Atsakovė niekuomet neatsisakė apmokėti už tinkamai pareiškėjos įvykdytus įsipareigojimus (2020-09-17 atsakovė iš pareiškėjos įsigijo ir nedelsiant apmokėjo papildomą žaliavų kiekį) ir, juo labiau, niekuomet neturėjo finansinių sunkumų vykdyti įsipareigojimus. Su pareiškėja yra tinkamai atsiskaityta už visą tinkamos kokybės žaliavą.

105.

11Pareiškėja neįrodinėja atsakovės faktinio nemokumo ir/ar negalėjimo atsiskaityti su pareiškėja, o apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo informavo atsakovę net nepasibaigus sąskaitos apmokėjimo terminui, kas patvirtina, jog bankroto bylos inicijavimas yra naudojamas ne pagal šio instituto tikslą, tačiau siekiant daryti nesąžiningą ir neteisėtą spaudimą atsakovės atžvilgiu. Apie nagrinėjamą pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo yra skelbiama viešojoje erdvėje, kas neabejotinai daro žalą atsakovės reputacijai. Pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, t. y. nesąžiningai pareiškė nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, siekdama neteisėtais būdais išspręsti tarp šalių kilusį ginčą dėl pačios pareiškėjos sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo, todėl pareiškėjai turėtų būti skiriama bauda.

12Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Sanobiotec“ atmetamas

136.

14Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 21 straipsnio 2 dalį, bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 1-4 punktuose įtvirtinta, kad teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių: 1) juridinis asmuo iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) juridinis asmuo nėra nemokus; 3) juridiniam asmeniui iškelta restruktūrizavimo byla; 4) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad juridinio asmens turto nepakanka bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus JANĮ 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį.

157.

16Teismas neturi duomenų, kad atsakovė patenkino kreditorių reikalavimus iki šios nutarties priėmimo dienos. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų, kad atsakovei būtų iškelta restruktūrizavimo byla. JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtinta sąlyga taip pat nenustatyta. Taigi toliau teismas vertina, ar atsakovė yra nemoki.

178.

18Juridinio asmens nemokumas – tai juridinio asmens būklė, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis).

199.

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

2110.

22Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika, tai yra kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016).

2311.

24Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju mokumo pagrindimo įrodinėjimo našta tenka atsakovei UAB ,,Sanobiotec“.

2512.

26Iš atsakovės UAB „Sanobiotec“ 2019 m. balanso duomenų (nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31), pateiktų VĮ Registrų centras Juridinių registrui, nustatyta, jog atsakovė UAB „Sanobiotec“ 2019 m. turėjo iš viso 2 378 984 Eur vertės turto (645 554 Eur vertės ilgalaikio turto, 405 847 Eur vertės trumpalaikio turto, iš kurio 102 651 Eur per vienerius metus gautinos sumos ir 1 327 583 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 231 150 Eur. Taigi UAB „Sanobiotec“ 2019 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai neviršijo jos turto vertės; net ir iš bendros turto vertės atėmus per vienerius metus gautinų sumų vertę, bendrovės įsipareigojimai (2 231 150 Eur) neviršijo jos turto vertės (2 378 984 Eur – 102 651 Eur = 2 276 333 Eur). Iš 2019 m. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, jog 2019 finansinius metus UAB „Sanobiotec“ baigė nuostolingai (patyrė iš viso 454 917 Eur nuostolių).

2713.

28Faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis. Atsakovė kartu su atsiliepimu pateikė: kreditorių sąrašą, kurio duomenimis UAB „Sanobiotec“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 152 494,20 Eur; 2020 m. rugpjūčio 31 d. balansą, sudarytą 2020-01-01 – 2020-08-31 laikotarpiui, kurio duomenimis atsakovė turi 2 366 285 Eur vertės turto (1 766 473 Eur vertės ilgalaikio ir 599 347 Eur vertės trumpalaikio turto, iš kurio 250 305 Eur per vienerius metus gautinų sumų vertė), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 272 678 Eur; debitorių sąrašą, kurio duomenimis, 2020 m. rugsėjo 30 d. debitorių įsipareigojimai atsakovei sudaro 258 709,94 Eur; UAB „Sanobiotec“ gautų paskolų sąrašą, kurio duomenimis atsakovei suteiktų ilgalaikių paskolų (iki 2023-12-31) bendra suma sudaro 1 523 000 Eur. Iš 2020 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, jog 2020 m. pirmus ketvirčius atsakovė baigė nuostolingai (turėjo iš viso 204 344 Eur nuostolių).

2914.

30Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad atsakovė nuosavybės teise neturi nekilnojamojo turto (Nekilnojamojo turto registre įregistruota tik žemės sklypo 2019-11-18 nuomos sutartis (nuomos terminas 5 metai)). VĮ Regitra duomenimis atsakovė neturi transporto priemonių. Iš antstolių informacinės sistemos duomenų matyti, kad jokie išieškojimo veiksmai iš UAB „Sanobiotec“ turto nėra atliekami. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog teisminių ginčų, kuriuose dalyvautų UAB „Sanobiotec“, nevyksta. Remiantis viešaisiais SODRA duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Sanobiotec“ turi 25 apdraustuosius asmenis, skola VSDFV biudžetui 2020 m. rugsėjo 30 d. nurodyta 54 306,46 Eur, tačiau visos šios skolos mokėjimas yra išdėstytas 2020 m. rugpjūčio mėn. sprendimu dėl įsiskolinimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

3115.

32Nustatytų aplinkybių ir atsakovės į bylą pateiktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo sutikti su pareiškėjos UAB „Hekus“ teiginiu, kad UAB „Sanobiotec“ yra nemoki. 2020 m. rugsėjo 30 d. UAB „Sanobiotec“ įsipareigojimai kreditoriams (152 494,20 Eur) neviršija UAB „Sanobiotec“ turto vertės (2 366 285 Eur); net ir iš bendros (ilgalaikio ir trumpalaikio) turto vertės atėmus per vienerius metus gautinų sumų vertę (250 305 Eur), bendrovės įsipareigojimai (152 494,20 Eur) neviršija bendrovės turto vertės (2 366 285 Eur – 250 305 Eur = 2 115 980 Eur). Net ir padidinus bendrovės įsipareigojimų kreditoriams sumą skola VSDFV biudžetui (54 306,46 Eur), kurio mokėjimo terminas, kaip minėta, yra atidėtas arba nesuėjęs, bendrovės įsiskolinimai neviršytų bendrovės turto vertės (152 494,20 Eur + 54 306,46 Eur = 206 800,66 < 2 115 980 Eur). Pagal pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis, UAB „Sanobiotec“ nuostoliai nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. sumažėjo apie 32 procentus.

3316.

34Nemokumo teisinis reguliavimas turėtų būti taikomas taip, kad būtų užtikrinama su nemokumo problemomis susidūrusių gyvybingų įmonių apsauga, jų išlaikymas ir negyvybingų, neefektyvių įmonių operatyvus pašalinimas iš rinkos. JANĮ 2 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog juridinio asmens gyvybingumas yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje.

3517.

36Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog UAB „Sanobiotec“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2018-04-23, bendrovės vadovas R. V. U., bendrovė turi 25 darbuotojus, bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 705 000 Eur. Juridinių asmenų registro tvarkytojui yra pateikti UAB „Sanobiotec“ 2018-2019 metų finansinės atskaitomybės dokumentai. Bendrovė nėra likviduojama dėl bankroto, vykdo ūkinę-komercinę veiklą (inovatyvių natūraliai aptinkamų junginių bei jų sintetinių, biologiškai aktyvių analogų tyrimai įvairių ligų terapijai ir prevencijai, naujų produktų kūrimas).

3718.

38Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant JANĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju atsakovė pateikė teismui įrodymus, jog vykdo veiklą, moka avansus tiekėjams, sudarinėja sutartis, atsakovės pateikti banko sąskaitų išrašai patvirtina, jog bendrovė atsiskaitinėja su darbuotojais bei verslo partneriais, gauna pajamas. Įvertinus nurodytas aplinkybes (CPK 178, 185 straipsniai), nėra pagrindo teigti, jog atsakovė negali laiku vykdyti savo prievolių kreditoriams.

3919.

40Pareiškimas dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo UAB „Sanobiotec“ grindžiamas tuo, jog atsakovė nėra sumokėjusi pareiškėjai 63 585 Eur baudos pagal pareiškėjos ir atsakovės 2019 m. lapkričio 25 d. sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 19/11/25-01 ir pagal 2020 m. liepos 1 d. pareiškėjos išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. HMH 20/0701-2.

4120.

42Pareiškėjos nurodoma aplinkybė dėl atsakovės neatsiskaitymo su ja gali reikšti ne atsakovės finansinių galimybių atsiskaityti su pareiškėja trūkumą, bet ir atsakovės nesutikimą su bauda, ką ir akcentuoja atsakovė savo procesiniuose dokumentuose. Įvertinus byloje esančius duomenis apie atsakovės finansinę padėtį, prielaidų, jog atsakovė nebūtų finansiškai pajėgi sumokėti pareiškėjai jos nurodomos 63 585 Eur baudos (tuo atveju jeigu būtų pripažinta, kad šios baudos pareiškėja reikalauja pagrįstai), daryti nėra pagrindo.

4321.

44Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos pasirinktas teisių gynimo būdas dėl skolos (baudos) atgavimo, kai kreipiamasi į teismą dėl bankroto proceso skolininkui pradėjimo, savaime nesudaro teisinio pagrindo kelti bankroto bylą įmonei, kurioje šiuo metu dirba 25 darbuotojai bei neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Be to, joks kitas kreditorius į teismą dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sanobiotec“ nesikreipė ir atsakovės nemokumo neįrodinėjo.

4522.

46Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016; 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017). Tad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-462/2014, 2014 m. kovo 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-611/2014 ir kt.).

4723.

48Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, jog atsakovė yra pajėgi dengti turimus įsipareigojimus kreditoriams. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė yra veikiantis juridinis asmuo, siekiantis išlikti aktyviu rinkos dalyviu, atsiskaityti su savo kreditoriais ir realiai vykdantis atsiskaitymus. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, priešingai – greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Teismas neturi pagrindo nesivadovauti atsakovės į bylą pateiktais duomenimis dėl UAB ,,Sanobiotec“ turimo turto ir įsipareigojimų dydžių.

4924.

50Nurodytų aplinkybių kontekste vertintina, jog pareiškėjos UAB „Hekus“ finansinis reikalavimas vertine išraiška nenulemia UAB „Sanobiotec“ nemokumo, bet to, kaip matyti iš bylos duomenų, neatsiskaitymo su pareiškėja priežastis yra tarp šalių kilęs ginčas dėl netinkamo pareiškėjos sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Tai reiškia, jog teismui nepakanka duomenų atsakovės nemokumui konstatuoti, kadangi nenustatyta, jog atsakovė negali laiku vykdyti savo turtinių prievolių, taip pat nenustatyta, jog atsakovės įsipareigojimai viršija atsakovės turto vertę (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis). Kitų JANĮ nustatytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų taip pat nenustatyta.

5125.

52Nagrinėjamu atveju egzistuoja JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta aplinkybė (UAB „Sanobiotec“ nėra nemoki), todėl atsisakoma kelti nemokumo (bankroto) bylą atsakovei UAB „Sanobiotec“.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų

5426.

55Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

5627.

57Atsakovė pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į pareiškimą iškelti bankroto bylą parengimą sumokėjo advokatui 1 064,80 Eur , o už įrodymų byloje – tarpinių finansinių ataskaitų, parengimą sumokėjo 1 149,50 Eur.

5828.

591 064,80 Eur išlaidos už atsiliepimo į pareiškimą iškelti atsakovei bankroto bylą parengimą neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, todėl priteisiamos iš pareiškėjos atsakovės naudai (CPK 98 straipsnio 1-2 dalys).

6029.

611 149,50 Eur išlaidos už Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytų privalomų teismui pateikti dokumentų (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 20 straipsnio 2 dalis) parengimą yra kitos ir būtinos pagrįstos išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl, pareiškėjos pareiškimą atmetus, priteisiamos iš pareiškėjos atsakovės naudai.

62Dėl prašymo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

6330.

64Atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovė prašo skirti pareiškėjai 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pateikiant aiškiai nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pusę baudos paskiriant atsakovei UAB ,,Sanobiotec“.

6531.

66CPK 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, teismas taip pat gali skirti baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

6732.

68Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas laikomas piktnaudžiavimu tais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Nagrinėjamu atveju pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėja nurodė faktines aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus, kartu su pareiškimu pateikė rašytinius įrodymus pareiškime nurodytoms aplinkybėms pagrįsti. Galiojantis teisinis reglamentavimas pareiškėjai suteikia teisę inicijuoti nemokumo (bankroto) bylą atsakovei. Dėl to pareiškėjos pareiškimas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesu. Teismo vertinimu, byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja savo procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai ar veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Vien ta aplinkybė, kad pareiškėjos reikalavimas teismo pripažintas nepagrįstu, nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Kiti baudai taikyti atsakovės nurodyti argumentai nėra tinkamai pagrįsti ir (ar) vertintini kaip neatitinkantys CPK 95 straipsnyje įtvirtinto instituto taikymo sąlygų. Esant nurodytoms aplinkybėms atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo atmetamas.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95 straipsniu, 177-179 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

70atsisakyti iškelti nemokumo (bankroto) bylą atsakovei UAB „Sanobiotec“ (juridinio asmens kodas 304832983, Mokslininkų g. 12, Vilnius).

71Priteisti iš pareiškėjos UAB „Hekus“ atsakovės UAB „Sanobiotec“ naudai 2 214,30 Eur bylinėjimosi išlaidas.

72UAB ,,Sanobiotec“ prašymo skirti baudą pareiškėjai UAB „Hekus“ netenkinti.

73Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. 1.... 3. pareiškėja UAB „Hekus“ prašo iškelti nemokumo (bankroto) bylą... 4. 2.... 5. Pareiškime nurodė, jog su atsakove 2019 m. lapkričio 25 d. pasirašė... 6. 3.... 7. Atsakovė UAB „Sanobiotec“ prašo pareiškėjos reikalavimą atmesti kaip... 8. 4.... 9. Atsakovė nurodė, jog atsakovės veikla – inovatyvių natūraliai aptinkamų... 10. 5.... 11. Pareiškėja neįrodinėja atsakovės faktinio nemokumo ir/ar negalėjimo... 12. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Sanobiotec“ atmetamas... 13. 6.... 14. Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau –... 15. 7.... 16. Teismas neturi duomenų, kad atsakovė patenkino kreditorių reikalavimus iki... 17. 8.... 18. Juridinio asmens nemokumas – tai juridinio asmens būklė, kai juridinis... 19. 9.... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su... 21. 10.... 22. Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika,... 23. 11.... 24. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 25. 12.... 26. Iš atsakovės UAB „Sanobiotec“ 2019 m. balanso duomenų (nuo 2019-01-01... 27. 13.... 28. Faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių... 29. 14.... 30. Iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro viešai skelbiamų... 31. 15.... 32. Nustatytų aplinkybių ir atsakovės į bylą pateiktų įrodymų visuma... 33. 16.... 34. Nemokumo teisinis reguliavimas turėtų būti taikomas taip, kad būtų... 35. 17.... 36. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog UAB „Sanobiotec“... 37. 18.... 38. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti... 39. 19.... 40. Pareiškimas dėl nemokumo (bankroto) bylos iškėlimo UAB „Sanobiotec“... 41. 20.... 42. Pareiškėjos nurodoma aplinkybė dėl atsakovės neatsiskaitymo su ja gali... 43. 21.... 44. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos pasirinktas teisių gynimo būdas dėl... 45. 22.... 46. Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad bankroto įstatymo normos yra... 47. 23.... 48. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, jog atsakovė yra pajėgi dengti... 49. 24.... 50. Nurodytų aplinkybių kontekste vertintina, jog pareiškėjos UAB „Hekus“... 51. 25.... 52. Nagrinėjamu atveju egzistuoja JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 54. 26.... 55. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 56. 27.... 57. Atsakovė pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į pareiškimą iškelti... 58. 28.... 59. 1 064,80 Eur išlaidos už atsiliepimo į pareiškimą iškelti atsakovei... 60. 29.... 61. 1 149,50 Eur išlaidos už Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 17 straipsnio... 62. Dėl prašymo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 63. 30.... 64. Atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovė prašo... 65. 31.... 66. CPK 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 67. 32.... 68. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas laikomas piktnaudžiavimu tais... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 22... 70. atsisakyti iškelti nemokumo (bankroto) bylą atsakovei UAB „Sanobiotec“... 71. Priteisti iš pareiškėjos UAB „Hekus“ atsakovės UAB „Sanobiotec“... 72. UAB ,,Sanobiotec“ prašymo skirti baudą pareiškėjai UAB „Hekus“... 73. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...