Byla e2-1086-853/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovui K. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovo priteisti 195,44 € negrąžintos paskolos, 224,37 € palūkanų sumos po kredito grąžinimo termino, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė atsakovui pagal sudarytą kredito sutartį suteikė papildomas 57,92 €, 28,96 €, 115,85 € ir 101,37 € kredito sumas, tačiau atsakovas jų tinkamai ir laiku negrąžino.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. kovo 16 d. viešo paskelbimo būdu (32, 33 b. l.), atsiliepimo į ieškinį per 14 dienų nustatytą terminą atsakovas nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 230 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis).

7Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė su atsakovu 2013 m. sausio 3 d. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 791021002 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 130,33 € kreditą 30 dienų terminui su 114,37 proc. metinių palūkanų norma, o 2013-01-06 suteikė dar papildomai 57,92 € ir 28,96 € kreditus, 2013-01-18 suteikė dar 115,85 €, o 2013-01-26 – dar 101,37 € sumai. Atsakovas sumažino kredito sumą 238,99 €, todėl skolos dydis yra 195,44 €. Atsakovas įsipareigojo tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o, pažeidus atsiskaitymo terminus, mokėti ieškovei 199,50 proc. dydžio metines palūkanas nuo pradelstos sumos (Sutarties 4.4 p.). Kadangi paskola nebuvo laiku padengta, atsakovo skola ieškovei sudaro 195,44 € paskolos.

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 244,37 € palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino (už laikotarpį nuo 2013-07-15 iki 2014-03-28), tai yra 110,84 procentų dydžio palūkanas (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 199,50 %) (Sutarties 7.1 punktas). Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

9Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti vartojimo kredito sutartyje nustatytą palūkanų normą – 110,84 % (Sutartyje nurodyta kaip bendra kredito kainos metinė norma – 195,50%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-07-15 iki 2014-03-28, iš viso paskaičiuota 224,37 € palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog daugiau nei už aštuonis mėnesius laiko paskaičiuota 224,37 € palūkanų suma ir viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už mažiau nei metus laiko laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant, – taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis, tai yra 224,37 € mažintinas vienu trečdaliu, – iki 149,58 €.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2015-02-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

11Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė sąskaitos išrašą, patvirtinantį, jog sumokėjo 15,00 € dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), kuris yra minimalus paduodant ieškinį teisme, todėl ieškovei iš atsakovo žyminis mokestis priteistinas nemažinant jo dydžio proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 straipsnis, 82 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu ir 270 straipsniu, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo K. J., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „(duomenys neskelbtini)“, į. k. ( - ), buv. ( - ), a. s. Nr. (duomenys neskelbtini), „Swedbank“, AB, b. k. 73000:

15- 195,44 € (vieną šimtą devyniasdešimt penkis eurus 44 euro centus) skolos;

16- 149,58 € (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus 58 euro centus) palūkanų suma po kredito grąžinimo termino;

17- 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 345,02 € sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. vasario 26 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

18- 15,00 € (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas K. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, priešingu atveju, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

20Uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ kreipėsi į... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2015 m. kovo 16 d. viešo paskelbimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 7. Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė su... 8. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 244,37 € palūkanų sumą po... 9. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 11. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 13. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 14. Priteisti iš atsakovo K. J., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovei uždarajai... 15. - 195,44 € (vieną šimtą devyniasdešimt penkis eurus 44 euro centus)... 16. - 149,58 € (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus 58 euro centus)... 17. - 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 345,02 € sumą nuo bylos... 18. - 15,00 € (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.... 19. Atsakovas K. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ per trisdešimt dienų...