Byla 2A-262-577/2012
Dėl mokėjimų, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Snoro lizingas“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui S. Z. dėl mokėjimų, delspinigių, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ prašė priteisti iš atsakovo S. Z. 864,75 Lt negrąžintos paskolos, 530 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, t.y. jam asmeniškai. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant minėto atsakovo atžvilgiu priimtas sprendimas už akių.

5Trakų rajono apylinkės teismas 2011-05-31 sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš S. Z. 864,75 Lt likusių mokėjimų, 31,45 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 896,20 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme 2011-04-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 42,88 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Snoro lizingas“. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš S. Z. 2,33 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Priteisė iš UAB „Snoro lizingas“ 1,31 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

6Apeliantas prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-05-31 sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti pilnai. Nurodo, kad šalys dėl delspinigių normos susitarė sudarant sutartį, individualios sąlygos su atsakovu buvo atskirai aptartos, o atsakovas su jomis sutiko. Todėl šalių susitarta delspinigių norma yra sąžininga sutarties sąlyga. Ieškovas su ieškiniu pateikė delspinigių paskaičiavimo lentelę, kuri patvirtina prašomą priteisti delspinigių sumą. Apeliantas nurodo, kad neaišku kaip pirmos instancijos teismas paskaičiavo, kad turi būti priteisiami 0,02 procento dydžio delspinigiai. Pažymi, jog sutarčių laisvės principas, leidžiantis laisva valia susitarti dėl sutarties sąlygų, nedraudžia sutartyje numatyti ir priteistinų delspinigių dydžio.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „Snoro lizingas“ apeliacinio skundo ribose. Teismas, išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui pakeisti arba panaikinti.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad 2005-09-14 ieškovas ir atsakovas sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VM65091402P (toliau – Sutartis), kuria ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis pasirinktą prekę, t.y. ryšio priemonę Samsung E630, su sąlyga, kad įvykdžius sutartines prievoles, minėta prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui Sutarties mokėjimų grafike nuodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Atsakovas, netinkamai vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovui liko skolingas 864,75 Lt likusių mokėjimų.

10Apeliantas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria pirmos instancijos teismas netenkino jo prašymo priteisti 0,5 procento dydžio delspinigių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Miaras“ v. A. D. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-7-409/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „SEB lizingas“ v. UAB „BST Baltic“, bylos Nr. 3K-3-460/2010). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma ,,Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Todėl nepagrįstas apelianto argumentas, kad ieškovui turėjo būti priteista prašoma delspinigių suma, nes šalys dėl delspinigių normos susitarė sudarant sutartį.

11Pagal Sutarties 8.6. punktą skaičiuojant 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų piniginių sumų už kiekvieną uždelstą dieną jų suma sudaro 786,24 Lt; ieškovas, sumažinęs savo reikalavimus, prašė priteisti 530,00 Lt. Tačiau pirmos instancijos teismas sprendė, kad sumažinus delspinigių dydį iki 0,02 procento, iš atsakovo ieškovui priteistina 31,45 Lt delspinigių.

12Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad apylinkės teismo nustatytas priteistinų delspinigių dydis apeliacinės instancijos teismo vertintinas kaip atitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principus bei koresponduojantis įprastoje komercinėje praktikoje nustatomiems delspinigių dydžiams. Laikoma, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006), todėl atmestinas apelianto argumentas, kad neaišku, kuo vadovaujantis pirmos instancijos teismas nustatė tokio dydžio priteistinus delspinigius.

13Be to, ieškovas turėjo visas galimybes teismui kartu su apeliaciniu skundu pateikti įrodymus apie tai, kad jo dėl atsakovo prievolių nevykdymo patiriami minimalūs nuostoliai yra didesni nei teismo nustatyti bei priteisti delspinigiai, tačiau šia savo procesine teise nepasinaudojo. Nesant konkrečių juridinių pagrindų skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai