Byla 2-517/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Mirigita“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties, kuria atmesti skundai dėl kreditorių visuotinio susirinkimo nutarimo dalių pripažinimo negaliojančiomis, civilinėje byloje Nr. B2-7608-104/2010 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers“, uždarosios akcinės bendrovės „Mirigita“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Uostamiesčio langai“ skundus atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“ dėl visuotinio kreditorių susirinkimo dalies nutarimų pripažinimo negaliojančiomis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo bylą (nutartis įsiteisėjo 2010 m. balandžio 2 d.); 2010 m. liepos 16 d. nutartimi patvirtino restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro“ įgalioto asmens sudarytą atsakovo kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą; bendra teismo patvirtinta atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų suma – 81 065 085,01 Lt. Pareiškėjas UAB „Mirigita“ įtrauktas į II-os eilės kreditorių sąrašą ir patvirtintas jo 1 138 272,8 Lt finansinis reikalavimas. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartyje inter alia įpareigojo kreditorių BUAB „Veskonas“ per 20 dienų nuo administratoriaus paaiškinimų gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą ir išskyrė BUAB „Veskonas“ ginčijamą finansinį reikalavimą į atskirą bylą. Pirmosios instancijos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartis nebuvo apskųsta, tad įsiteisėjo 2010 m. liepos 23 d.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi 1 mėnesiui pratęsė terminą (iki 2010 m. rugsėjo 2 d.), per kurį atsakovas turėjo parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi įtraukė BUAB „Veskonas“, UAB „Resolution advisers“ (ir kitus kreditorius) į atsakovo kreditorių sąrašą bei patvirtino jų finansinius reikalavimus. Bendra teismo patvirtinta atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų suma išaugo nuo 81 065 085,01 Lt iki 84 444 154,71 Lt. Iš Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties aprašomosios dalies matyti, jog restruktūrizavimo administratorius sutiko, kad UAB „Resolution advisers“ būtų įtrauktas į atsakovo II-os eilės kreditorių sąrašą su 400 000 Lt finansiniu reikalavimu, bet prieštaravo, kad būtų patvirtintas UAB „Resolution advisers“ 150 000 Lt finansinis reikalavimas.

7UAB „Resolution advisers“ atskiruoju skundu apskundė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį ir prašė perduoti klausimą dėl jo finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Ginčas kilo dėl to, kokia dalis iš 550 000 Lt dydžio reikalavimo susidarė iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o kokia laikytina einamąja įmoka ĮRĮ 2 straipsnio 8 dalies, 10 straipsnio 1 dalies prasme ir jos sumokėjimas bei tam reikalingi finansiniai resursai turi būti numatyti restruktūrizavimo plane. Pasak UAB „Resolution advisers“, 47 008,14 Lt finansinis reikalavimas į atsakovą susidarė iki restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, likusi 502 991,86 Lt (550 000 Lt - 47 008,14 Lt) atsakovo pagal Susitarimą mokėtinos sumos dalis laikoma einamąja įmoka ĮRĮ prasme ir turi būti sumokėta Susitarime nustatytomis sąlygomis ir tvarka restruktūrizavimo proceso metu, toliau vykdant sutartines prievoles.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi atmetė UAB „Resolution advisers“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – uždrausti UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimui, kuris įvyks 2010 m. rugpjūčio 27 d., priimti sprendimus dėl pritarimo restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo planui ir kitais susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, iki restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiame teisme bus išspręstas klausimas dėl UAB „Resolution adviders“ įtraukimo į kreditorių sąrašą. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad terminas pateikti restruktūrizavimo planą baigiasi 2010 m. rugsėjo 2 d., į administratoriaus informaciją, kad restruktūrizavimo plano projekte yra numatyta suma kreditorių, kurių reikalavimai nagrinėjami ginčo tvarka, patenkinimui.

92010 m. rugpjūčio 27 d. įvyko visuotinis RUAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkime, įskaitant balsavusius raštu, dalyvavo atsakovo kreditoriai, kurių patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 79 665 785,09 Lt iš 81 096 656,82 Lt (98,24 %). Jame be balso teisės taip pat dalyvavo UAB „Resolution advisers“, BUAB „Veskonas“. Visuotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkė buvo tokia: 1. Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo; 2. Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano projektui; 3. Dėl kreditorių komiteto ir kreditorių komiteto pirmininko išrinkimo; 4. Dėl kreditorių susirinkimo teisių perdavimo kreditorių komitetui; 5. Dėl kreditorių komiteto darbo reglamento patvirtinimo; 6. Dėl administratoriaus paskyrimo restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiui; 7. Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; 8. Dėl įpareigojimų įmonės vadovui sudaryti pavedimo sutartį su administratoriumi; 9. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo; 10. Dėl įmonės nekilnojamojo turto pardavimo. Visuotinis kreditorių susirinkimas 95,89 % balsų dauguma pritarė RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo plano projektui; 98,05 % balsų dauguma nutarė išrinkti atsakovo kreditorių komitetą iš 5 narių, kreditorių komiteto nariais išrinko AB SEB banko atstovą (jis taip pat išrinktas kreditorių komiteto pirmininku), AS Rietumu banka atstovą, UAB „Veskonas“ atstovą, darbuotojų atstovę D. R. ir K. Š.

10Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2010 m. rugsėjo 8 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu prašydamas pripažinti negaliojančiu RUAB „Pajūrio rezidencija“ visuotinio kreditorių 2010 m. rugpjūčio 27 d. susirinkimo antru, trečiu, ketvirtu, penktu, šeštu, septintu, aštuntu ir devintu darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, b. l. 1-12). Skundą UAB „Resolution advisers“ grindė tuo, kad įmonės administratorius sąmoningai vėlavo pateikti teismui tvirtinti dalies atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus. Todėl susidarė tokia situacija, kad nutarimai 2010 m. rugpjūčio 27 d. visuotiniame kreditorių susirinkimas priimti nesant įsiteisėjusios teismo nutarties dėl visų atsakovo kreditorių reikalavimų patvirtinimo, ir iš dalies kreditorių atimta teisė balsuoti susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais. Į kreditorių sąrašą be pagrindo neįtraukti kreditoriai, sudarę su atsakovu preliminariąsias sutartis ir iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo sumokėję pagal jas įmonei avansus. Į kreditorių sąrašą neįrašyti ir teismui nepateikti tvirtinti reikalavimai kreditorių, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, jiems užkirstas kelias dalyvauti ir balsuoti 2010 m. rugpjūčio 27 d. susirinkime. Galiausiai susirinkime pateiktas ir balsuota ne už tą restruktūrizavimo planą, kuris buvo teikiamas kiekvienam kreditoriui atskirai ir kuriame nebuvo nurodyti visi ĮRĮ 13 straipsnyje nurodyti duomenys, o už kitą restruktūrizavimo planą, kuris buvo teikiamas susipažinti tik pagrindiniams kreditoriams.

11UAB „Mirigita“ 2010 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu skundu prašė panaikinti RUAB „Pajūrio rezidencija“ visuotinio kreditorių 2010 m. rugpjūčio 27 d. susirinkimo antruoju klausimu „Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano projektui“ ir nustatyti papildomą terminą nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos restruktūrizavimo plano projektui pakeisti darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus; panaikinti trečiuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalį, kuria kreditorių komiteto nariais išrinkti BUAB „Veskonas“, D. R. ir K. Š. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7660-104/2010, t. 2, b. l. 1-4). UAB „Mirigita“ skundą grindė tuo, kad restruktūrizavimo plane nenustatyta parduodamų apartamentų kainodara, todėl atsakovas, vykdydamas restruktūrizavimo planą gali piktnaudžiauti savo teisėmis ir turtą parduoti už pernelyg mažą kainą, kurios nepakaks visų kreditorių reikalavimams patenkinti. Būsimų pirkėjų interesai, pardavus jiems apartamentus, realiai bus patenkinti be eilės, kas prieštarauja kitų kreditorių interesams ir restruktūrizavimo esmei, Restruktūrizavimo plano projektas neatitinka UAB „Mirigita“, atsakovo ir AB SEB banko 2009 m. rugsėjo 17 d. sudaryto trišalio susitarimo. Be to, kreditorių komiteto nariais gali būti tik kreditoriai, o BUAB „Veskonas“, D. R. ir K. Š. nėra atsakovo kreditoriai. BUAB „Veskonas“ reikalavimas nėra patvirtintas. Be to, BUAB „Veskonas“ yra bankrutuojanti įmonė, taigi jos kaip juridinio asmens tikslai skiriasi nuo kitų III eilės kreditorių tikslų, todėl ši įmonė negali tinkamai atstovauti kreditorių komitete III eilės kreditorių. BUAB „Veskonas“ iki UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo pabaigos gali būti likviduota, jos reikalavimo teisė į UAB „Pajūrio rezidencijas“ gali būti parduota, taigi BUAB „Veskonas“ išrinkimas į kreditorių komitetą prieštarauja protingumo bei teisingumo principams. D. R. į kreditorių komitetą buvo išrinkta kaip darbuotojų atstovė, tačiau pagal ĮRĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punktą kreditorių komiteto nariu turi būti asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius darbuotojų reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti tokius darbuotojų reikalavimus. D. R. nėra įgaliota kreditorių - darbuotojų ginti jų interesus, ir ji pati nėra atsakovo kreditore, todėl į kreditorių komitetą buvo išrinkta neteisėtai. K. Š. į komitetą buvo išrinktas, kaip asmenų ketinančių pirkti apartamentus atstovas, tačiau jis nepareiškė finansinio reikalavimo, todėl laikytina, kad jis padarė nuolaidą restruktūrizuojamai įmonei ir atsisakė nuo reikalavimo.

12UAB „Uostamiesčio langai“ 2010 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus apygardos teisme pareiškė skundą, prašydamas pripažinti negaliojančia RUAB „Pajūrio rezidencija“ visuotinio kreditorių 2010 m. rugpjūčio 27 d. susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano projektui“ ir atsisakyti tvirtinti bendrovės pateiktą restruktūrizavimo planą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7661-104/2010, t. 1, b. l. 1-4).

13UAB „Resolution advisers“ 2010 m. spalio 14 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo dalies reikalavimų - panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį dėl jo 47 008,14 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo.

142010 m. spalio 14 d. įvyko teismo posėdis, kuriame buvo nagrinėjami UAB „Resolution advisers“, UAB „Mirigita“ ir UAB „Uostamiesčio langai“ skundai dėl visuotinio RUAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių 2010 m. rugpjūčio 27 d. susirinkimo nutarimo dalių. Nutarties priėmimas ir paskelbimas atidėtas iki 2010 m. spalio 26 d. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, b. l. 117-124).

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 26 d. nutartimi (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, b. l. 125-141) UAB „Resolution advisers“, UAB „Mirigita“ ir UAB „Uostamiesčio langai“ skundus atmetė.

17Dėl pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ skundo argumentų. Pirmosios instancijos teismas paneigė šio pareiškėjo teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, motyvuodamas tuo, kad tiek skundo padavimo dieną, tiek nutarties priėmimo dieną UAB „Resolution advisers“ neturėjo patvirtinto finansinio reikalavimo, dėl ko nėra RUAB „Pajūrio rezidencija“ tikruoju kreditoriumi ir restruktūrizavimo proceso dalyviu. Tačiau turėdamas omenyje tai, kad byloje egzistuoja viešas interesas, teismas pasisakė dėl visų pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ argumentų.

18Kreditorių susirinkimo 2010 m. rugpjūčio 27 d. metu buvo įsiteisėjusi 2010 m. liepos 16 d. nutartis, kuria patvirtintas RUAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių ir jų neginčijamų reikalavimų sąrašas bendrai 81 096 656, 82 Lt sumai. Kreditorių susirinkime dalyvavo atsakovo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma yra 79 665 785,09 Lt, (98 %) visų 2010 m. liepos 16 d. teismo nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos bei daugiau nei 84 % visų bendrovei pareikštų kreditorių finansinių reikalavimų (įskaitant bendrovės ginčijamus finansinius reikalavimus ir numatytus dar neįsiteisėjusioje Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje). Dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui, kuris buvo nežymiai patikslintas kreditorių susirinkimo metu, balsavo kreditoriai, kurių kreditorinių finansinių reikalavimų suma sudarė 95,89 % visų 2010 m. liepos 16 d. nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, o ĮRĮ 15 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad už restruktūrizavimo planą balsuotų kreditoriai, turintys ne mažiau kaip ¾ visų patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos. Dėl kitų pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ ginčijamų susirinkimo darbotvarkės klausimų (3-9 darbotvarkės klausimais), visais atvejais balsavo daugiau nei pusę patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ būtų balsavęs nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, nutarimas dėl pritarimo restruktūrizavimo planui vis tiek būtų priimtas, dėl to naikinti šį kreditorių susirinkimo nutarimą nėra pagrindo. Tai įvertinęs, teismas sprendė, kad ĮRĮ 21 straipsnio 2 dalies ir kiti kreditorių susirinkimo teisėtumo reikalavimai nepažeisti. Teismas nurodė, kad ĮRĮ nenumato reikalavimo, kad įmonės restruktūrizavimo planui pritartų visi kreditoriai vienbalsiai.

19Be to, teismas aiškino ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalies nuostatas ir sprendė, kad vieną kartą jau pratęsus terminą restruktūrizavimo planui patvirtinti, atidėlioti kreditorių susirinkimo sušaukimą tol, kol bus patvirtinti visi smulkiųjų kreditorių reikalavimai, negalima, nes plano nepateikimas nustatyti terminu yra vienas iš pagrindų nutraukti restruktūrizavimo bylą (IRĮ 24 str. 1 d. 1 p.).

20Teismas, paneigdamas pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ argumentus dėl draudimo restruktūrizavimo proceso metu kreditorių reikalavimus tvirtinti keliais etapais, rėmėsi ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir sprendė, kad restruktūrizavimo planas gali būti tikslinamas išsprendus ginčus su ginčijamais kreditoriais dėl jų pareikštų reikalavimų dydžio, tačiau tai nereiškia, jog tol, kol šie ginčai nėra išspręsti, bendrovė negali atlikti jokių veiksmų ir priimti jokių sprendimų restruktūrizavimo byloje, įskaitant ir kreditorių, kurių reikalavimai nėra ginčijami, patvirtinimą teisme.

21Pasisakydamas dėl su RUAB „Pajūrio rezidencija“ preliminariąsias butų pirkimo-pardavimo sutartis sudariusių asmenų teisių restruktūrizavimo byloje, teismas nurodė, kad šie asmenys buvo informuoti apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, nepareiškė įmonei finansinių reikalavimų nustatyta tvarka. Nepareiškusio finansinio reikalavimo asmens bendrovė savo iniciatyva negali įtraukti į teismui teikiamų tvirtinti kreditorinių reikalavimų sąrašą. 2010 m. rugpjūčio 27 d. susirinkime administratorius nurodė, kad preliminariąsias butų pirkimo-pardavimo sutartis sudariusiems bei avansus sumokėjusiems asmenims bus pasiūlyta sudaryti pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis per 3 mėn nuo teismo nutarties dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo įsiteisėjimo dienos, jiems bus suteiktas 6 mėn. laikotarpis apsispręsti, ar sudaryti notarinę sutartį, ar sutartinius įsipareigojimus nutraukti ir pateikti finansinį reikalavimą. Bendrovė tvirtino, kad visi pirkėjai, sudarę preliminariąsias sutartis ir sumokėję avansus, yra įtraukti į restruktūrizavimo planą kaip kreditoriai apskaitos duomenimis, numatant, jog dalis jų užbaigs sandorius, o kiti pareikš finansinius reikalavimus, kurie bus tenkinami bendra tvarka kartu su kitų kreditorių finansiniais reikalavimais. Teismas pažymėjo, kad siekiant apsaugoti preliminarias sutartis sudariusių asmenų interesus ir informuoti apie restruktūrizavimo procese priimtus sprendimus jie buvo kviečiami dalyvauti 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkime.

22Teismas analizavo ĮRĮ 15 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas ir nustatė, kad nepagrindiniams kreditoriams pagal jų prašymą buvo pateiktas restruktūrizavimo planas be šiame plane esančio verslo plano, t. y., be finansinių skaičiavimų, nes ši informacija yra konfidenciali; kreditoriai informuoti, jog norėdami susipažinti su visu planu, įskaitant jame esančią konfidencialią informaciją, tą gali padaryti atvykę į RUAB „Pajūrio rezidencija“ buveinę bei pasirašę rašytinį pasižadėjimą išsaugoti komercines paslaptis (ĮRĮ 12 str.). Tokio prašymo pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ bendrovei neteikė, todėl nepagrįstai teigia, jog jo teisė gauti informaciją ir susipažinti su restruktūrizavimo planu buvo paneigta.

23Dėl pareiškėjo UAB „Mirigita“ skundo argumentų. Teismas nurodė, kad įgyvendinant restruktūrizavimo planą gali prireikti koreguoti apartamentų kainas, tačiau tam, jog turto pardavimo kainos nebūtų koreguojamos nepagrįstai, restruktūrizavimo plane numatytos kontrolės priemonės, t. y., kreditorių komiteto, administratoriaus ir hipotekos kreditoriaus išankstinis rašytinis pritarimas bendrovėms sudaromiems sandoriams (Restruktūrizavimo plano 3.11 p.).

24Teismas nustatė, kad 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkime pritarta RUAB „Pajūrio rezidencija“ vadovo kompetencijos apribojimams, kurie inter alia bus taikomi ir parduodant įmonės turtą pagal preliminariąsias sutartis. Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu atsakovo vadovas visiems paslaugų, darbų ir prekių (turto) pirkimo sandoriams (įskaitant tokius sandorius patvirtinančių susitarimų sudarymą), kurie numatyti restruktūrizavimo plane ir kurie viršija 15 000 Lt (be PVM), privalės gauti išankstinį rašytinį administratoriaus sutikimą, kai sandorio suma viršija 100 000 Lt (be PVM) - ir kreditorių komiteto išankstinį rašytinį sutikimą. Sandoriams, kurie nenumatyti restruktūrizavimo plane ir kurių suma viršija 2 000 Lt, bus būtinas išankstinis administratoriaus ir kreditorių komiteto primininko sutikimas. Šiuos pasiūlymus, keičiančius pradiniame plano projekte numatytus vadovo kompetencijos apribojimus, kreditorių susirinkime pateikė pareiškėjas UAB “Mirigita” ir kreditorių susirinkimas jiems pritarė. Pareiškėjo UAB “Mirigita” skundo argumentus, jog minėta tvarka nėra pakankama kreditorių interesų patenkinimo užtikrinimui, nes visi nurodyti subjektai (administratorius, kreditorių komitetas, kreditorių komiteto primininkas) taip pat gali piktnaudžiauti savo teisėmis, teismas paneigė ĮBĮ 19 straipsnio 7 punkto nuostatų taikymo galimybe.

25Teismas sprendė, kad RUAB „Pajūrio rezidencija“, priskirdama preliminariąsias butų pirkimo-pardavimo sutartis prie vykdytinų įsipareigojimų, siekė sudaryti sąlygas būsimiems pirkėjams tinkamai įvykdyti preliminariąsias sutartis. Taip atsirastų galimybė sudaryti pagrindines sutartis, pagal kurias pirkėjų sumokėti avansai būtų įskaityti kaip jų mokėtinos kainos dalys už perkamas poilsio patalpas, ir galimybė atsakovo bei jos kreditoriams gauti ženklias pinigų sumas už parduotas poilsio patalpas. Toks RUAB „Pajūrio rezidencija“ savo sutartinių įsipareigojimų preliminarių pirkėjų atžvilgiu priskyrimo prie vykdytinų įsipareigojimų (einamųjų mokėjimų) aiškinimas suteikia teisinį pagrindą apsaugoti šių asmenų sumokėtas RUAB „Pajūrio rezidencija“ sumas (avansus) sudarant teisines prielaidas šias sumas įskaityti kaip sumokėtą kainos dalį bei užtikrina, jog pagrindinės notarinės pirkimo-pardavimo sutartys bus sudarytos, o tai yra esminės svarbos klausimas visam restruktūrizavimo procesui, ir sėkmingam visų kreditorių reikalavimų patenkinimui.

26Dėl pareiškėjo UAB “Mirigita” argumentų apie patvirtinto restruktūrizavimo plano prieštaravimą jo, UAB „Pajūrio rezidencija“ ir AB SEB banko 2009 m. rugsėjo 17 d. sudarytam trišaliui susitarimui, teismas konstatavo, kad ĮRĮ nustatytas reguliavimas lemia, jog patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas turi būti vykdomas ne su juo iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo sudarytuose susitarimuose nustatytais terminais ir tvarka, o ĮRĮ bei restruktūrizavimo plane nustatytais terminais ir tvarka (ĮRĮ 9 str. 1 d. 4 p.). Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 22 d. nutartis dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo įsiteisėjo 2010 m. balandžio 2 d., nuo šios dienos pagal ĮRĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą. Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas atsakovui nepaneigia kreditorių teisės į jų finansinių reikalavimų atsakovui tenkinimą, tačiau keičiasi įstatymuose nustatyta šios teisės įgyvendinimo tvarka. Nuo restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo kreditoriai savo reikalavimus atsakovui gali patenkinti jau nebe bendrąja, bet specialaus - Įmonių restruktūrizavimo įstatymo - nustatyta tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1041/2010).

27ĮRĮ 22 straipsnio 2 ir 3 dalių aiškinimu teismas paneigė pareiškėjo UAB “Mirigita” argumentus, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditorių komiteto nariais gali būti tik restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai.

28III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos esmė

29Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą tenkinti (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 146-159). Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

301. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ turi trečiojo asmens teises byloje, taigi ir teisę skųsti restruktūrizuojamos įmonės visuotinio kreditorių susirinkimo nutarimą. Pirmosios instancijos teismas de facto pripažino pareiškėją trečiuoju asmeniu, kai priėmė nagrinėti jo 2010 m. rugpjūčio 23 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad pareiškėjas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsisakymą nuo dalies reikalavimų dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas pareiškėjo 400 000 Lt finansinis reikalavimas; kad atsakovas informavo pareiškėją apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, pasiūlė pateikti prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą, kvietė į kreditorių susirinkimą, t. y. pripažino pareiškėją savo kreditoriumi. Pareiškėjo manymu, kreditorius, kurio finansinis reikalavimas kreditorių susirinkimo dieną buvo patvirtintas, tačiau nutartis nebuvo įsiteisėjusi, neturi teisės balsuoti susirinkime dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui, tuo tarpu tokio kreditoriaus teisė skųsti minėtą susirinkimo nutarimą negali būti ribojama.

31Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-281/2010) išaiškinta, kad tik įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinti įmonės kreditorių turtiniai reikalavimai, potencialūs kreditoriai tampa tikraisiais kreditoriais ir įgyja teisę spręsti įmonės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimą. Todėl nepatvirtinus kreditorių finansinių reikalavimų negalėjo būti sprendžiamas restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimas. Administratorius teikė teismui tvirtinti arba netvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus ne visus iš karto, o dalimis (II etapais), tad susidarė situacija, kai Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartis dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo visuotinio susirinkimo dieną buvo įsiteisėjusi, o 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartis – ne. Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ bei kitų kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi, teisė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame kreditorių susirinkime buvo apribota.

322. Pagal ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktą net ginčijami reikalavimai turi būti įtraukti į kreditorių sąrašą ir teikiami teismui tvirtinti, siekiant nustatyti maksimalią įmonės gražintinų skolų kreditoriams sumą. Priešingu atveju, į restruktūrizavimo plano projektą įtraukus tik tuos kreditorius, su kurių reikalavimais atsakovas sutinka, ir numačius lėšas bei finansavimo šaltinius tik tokiems reikalavimams patenkinti, gali susidaryti situacija, kai išsprendus ginčijamus reikalavimus restruktūrizavimo plane nebus numatyta, kaip juos padengti.

333. Asmenims, sudariusiems su atsakovu preliminariąsias sutartis, nesuteikta teisė pritarti ar ne restruktūrizavimo plano projektui. Administratorius suklaidino asmenis, sudariusius preliminariąsias sutartis, kad pastarieji, atsisakę sudaryti notarines sutartis, galės pateikti finansinius reikalavimus avanso sumos ribose, nes finansiniai reikalavimai turi būti pareikšti per teismo nustatytą 30-45 d. terminą, skaičiuojant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, bet ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme (ĮRĮ 19 str.).

344. Pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas skundų atmetimą, inter alia nurodė, kad atidėlioti kreditorių susirinkimo sušaukimą negalima, nes 2010 m. rugsėjo 2 d. baigėsi maksimalus (5 mėn.) terminas pateikti restruktūrizavimo planą. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-1264/2010) išaiškinta, kad praėjus 5 mėnesių terminui galima prašyti teismo atidėti klausimo dėl restruktūrizavimo plano pateikimo tvirtinti terminą.

355. Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ atstovas prašė atsakovo vadovo ir administratoriaus pateikti restruktūrizavimo plano projektą ir jį gavo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 32, 35, 193). Tačiau nei įmonės vadovas, nei įmonės administratorius nenurodė, kad pareiškėjui teikiamas sutrumpintas restruktūrizavimo plano projektas, o su visu restruktūrizavimo plano projektu (įskaitant verslo dalį), kuris bus svarstomas susirinkime ir teikiamas tvirtinti teismui, galima susipažinti pasirašius pasižadėjimą išsaugoti komercinę paslaptį. Pareiškėjas iki susirinkimo dienos negalėjo prašyti leisti susipažinti su visu restruktūrizavimo plano projektu pasirašius pasižadėjimo išsaugoti komercinę paslaptį, nes apie tokią galimybę nežinojo. Be to, ĮRĮ nenumato galimybės restruktūrizuojamai įmonei reikalauti iš kreditorių, siekiančių susipažinti su plano projektu, pasirašyti pasižadėjimą saugoti komercinę paslaptį.

366. Skundžiamoje nutartyje teismo padarytos išvados yra be jas patvirtinančių motyvų, iš esmės tik perrašant atsakovo atsiliepime į skundą nurodytas aplinkybes, remiantis jo paaiškinimais, patvirtinimais. Pvz., pirmosios instancijos teismas antrina atsakovui, kad 2010 m. rugpjūčio 27 d. susirinkime dalyvavo atsakovo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudarė 98 % visų 2010 m. liepos 16 d. nutartimi patvirtintų reikalavimo sumos, ir daugiau nei 84 % visų bendrovei pareikštų finansinių reikalavimų. Teismas nenurodė, kaip, kokių dokumentų pagrindu apskaičiavo tuos 84 %.

37Atsakovas RUAB „Pajūrio rezidencija“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ atskirąjį skundą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 180-192) skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas akcentuoja, kad administratorius 2010 m. liepos 20 d. iš Vilniaus apygardos teismo gavo pranešimą, kad pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ teismui pateikė prašymą įtraukti jį į bendrovės kreditorių sąrašą, ir 2010 m. rugpjūčio 9 d. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašu su 400 000 Lt finansiniu reikalavimu, bet kadangi jis nutarties dalį apskundė, 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartis dėl pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ finansinio reikalavimo patvirtinimo neįsiteisėjo. Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ skundo nagrinėjimo dieną (2010 m. spalio 14 d.) Lietuvos apeliacinis teismas nebuvo išsprendęs pareiškėjo dalies atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalies (dėl 47 008,14 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo) atsisakymo klausimo, be to, CPK nenumato dalinio skundžiamos nutarties įsiteisėjimo. Tokiu atveju pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ neturi teisės skųsti 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo. Restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių procesinės teisės diferencijuojamos priklausomai nuo kreditoriaus statuso (potencialus, tikrasis kreditorius) ir nuo sprendžiamo restruktūrizavimo proceso klausimo. Esminius restruktūrizavimo proceso klausimus turi teisę spręsti tie kreditoriai, kurių finansinius reikalavimus patvirtino teismas. Situacija, kai sprendimus, susijusius su restruktūrizavimo plano projektu, priimtų kreditoriai, kurių reikalavimai nepatvirtinti, būtų ydinga, nes finansinio reikalavimo pareiškimas pats savaime nesudaro pagrindo potencialiam kreditoriui spręsti esminius restruktūrizavimo proceso klausimus.

38Atsakovas prieštarauja, kad svarstant klausimą dėl restruktūrizavimo plano pateikimo teismui tvirtinti terminų būtų vadovaujamasi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1264/2010), nes šios bylos aplinkybės neatitinka nagrinėjamos bylos aplinkybių.

39Restruktūrizavimo plane turi būti kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo terminai (laikantis ĮRĮ 14 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos), reikalavimų, kurie atsiranda dėl nepasibaigusios nuomos, panaudos ir kitų sutarčių nutraukimo, patenkinimo būdai. Į kreditorių sąrašą įrašomi ir tie kreditoriai, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję. Šių kreditorių reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų ieškinio pareiškimuose ar pareiškimuose dėl piniginių reikalavimų nurodytas reikalavimų sumas. Įsiteisėjus kitų teismų, nurodytų ĮRĮ 7 straipsnio 6 dalyje, sprendimams, turi būti patikslintas restruktūrizavimo planas, atitinkamai pakeičiant jame nurodytą kreditorių bendrą reikalavimų sumą (ĮRĮ 13 str. 1 d. 9 p.).

40Pasisakydamas apie asmenų, sudariusių preliminariąsias sutartis, teisių pažeidimą, pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ gina ne savo, o pastarųjų asmenų teises, nors jie pareiškėjui tokios teisės nesuteikė. Atsakovo administratorius neteikė tvirtinti šių asmenų finansinių reikalavimų, nes jie tokių reikalavimų nepareiškė, o įtraukti asmenį į teismui teikiamų tvirtinti kreditorių sąrašą prieš to asmens valią administratorius negali. Be to, preliminariosios sutartys priskirtinos prie bendrovės vykdytinų sutarčių, o ĮRĮ 13 straipsnio 6 dalis reikalauja restruktūrizavimo plane nurodyti tik numatomas nutraukti, nenaudingas įmonei ir kreditoriams sutartis, sudarytas iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme dienos.

41Restruktūrizavimo plano projekto (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 39), kurį pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ gavo, 3 puslapyje nurodyta, kad informacija, susijusi su restruktūrizavimo planu, yra konfidenciali ir laikoma komercine paslaptimi, todėl kreditoriams, kurių reikalavimai sudaro mažiau kaip 1/5 finansinių reikalavimų, teikiama informacija tik apie skolų padengimo ir kitas atsiskaitymo sąlygas bei formas, t.. y. be verslo plano, finansinių paskaičiavimų, finansinių srautų, preliminarių sutarčių nuostatų.

42Byloje yra visi duomenys apie teismo nutartimi patvirtintų ir pareikštų tvirtinti (ginčijamų) reikalavimų sumas, nuo kurių galima apskaičiuoti, kokia dalis kreditorių dalyvavo 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susurinkime.

43Pareiškėjas UAB „Mirigita“ atskiruoju skundu (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 162-164) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą tenkinti. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

441. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo UAB „Mirigita“ skundą, nurodė, kad restruktūrizavimo plano projekte nustatyti bendrovės vadovo kompetencijos apribojimai, o ĮRĮ 19 straipsnis numato kreditoriaus teisę reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl įmonės valdymo organų, kreditorių komiteto pirmininko ar administratoriaus kaltės. Tačiau restruktūrizavimo plane nesant nustatytos turto pardavimo tvarkos, jos nebus galima ir pažeisti, taigi nebus vieno iš civilinės atsakomybės elementų – neteisėtos veikos.

452. Būsimų pirkėjų, kurie įmokėjo avansus, bet nėra įtraukti į kreditorių sąrašą, lūkesčiai gali būti patenkinti tik vienu būdu – pardavus jiems apartamentus už kainą, sumažintą sumokėto avanso suma. Taigi faktiškai tokių asmenų reikalavimai bus patenkinti pirmiau už kitus atsakovo kreditorių reikalavimus ir visa apimtimi. Toks restruktūrizavimo plano projektas prieštarauja ĮRĮ 14 straipsnyje nustatytam kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumui ir proporcingumo principui.

463. Restruktūrizavimo plano projektas neatitinka UAB „Mirigita“, atsakovo ir AB SEB banko 2009 m. rugsėjo 17 d. sudaryto trišalio susitarimo.

474. Kreditorių komiteto nariais gali būti tik kreditoriai, o BUAB „Veskonas“, D. R. ir K. Š. nėra atsakovo kreditoriai.

48Atsakovas RUAB „Pajūrio rezidencija“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Mirigita“ atskirąjį skundą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 172-178) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ĮRĮ ir restruktūrizavimo plane numatyta pakankamai priemonių kreditoriams kontroliuoti bendrovės sudaromus nekilnojamojo turto pardavimo sandorius ir priemonių ginti interesus tuo atveju, jeigu kreditoriai manys, kad įmonės valdymo organai, kreditorių komiteto pirmininkas, administratorius piktnaudžiauja savo teisėmis.

49Pareiškėjo UAB „Mirigita“ pozicija, kad geriau būtų, jei būsimų pirkėjų reikalavimai, susiję su avanso už apartamentus sumokėjimu, būtų patvirtinti kaip finansiniai reikalavimai, o atsakovas juos tenkintų ĮRĮ 14 straipsnyje nustatyta tvarka, neprotinga, nes tektų ieškoti naujų pirkėjų.

50ĮRĮ nustatytas reguliavimas lemia, kad patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą jis turi būti vykdomas ne pagal susitarimo, sudaryto iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nustatytą tvarką ir terminais, o restruktūrizavimo plano nustatyta tvarka ir terminais.

51ĮRĮ 22 straipsnio 2 dalis expressis verbis nenurodyta, kad kreditorių komiteto nariu gali būti tik asmuo, turintis teismo patvirtintą materialinį reikalavimą, be to, pagal ĮRĮ 22 straipsnio 3 dalį kreditorių komiteto nariu gali būti bet kurio kreditoriaus įgaliotas asmuo.

52Atsakovas RUAB „Pajūrio rezidencija“ 2010 m. lapkričio 22 d. pateikė teismui prašymus pripažinti, kad pareiškėjai UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, skirti jiems po 20 000 Lt baudą (CPK 95 str. 2 d.) (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 167-171, 195-201). Prašymus grindžia tuo, kad pareiškėjai UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“, turėdami ar galėdami turėti santykinai mažus finansinius reikalavimus, todėl negalėdami įtakoti kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų absoliučia balsų dauguma, vis tiek juos skundžia. Kuo vėliau teismas patvirtins restruktūrizavimo planą, tuo didesnę žalą (finansinių nuostolių) atsakovas patirs. Pasak atsakovo, pagrindinis pareiškėjų UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ skundų tikslas – priversti atsakovą padaryti jiems nuolaidų. Be to, pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ teikė tris nepagrįstus prašymus įvairių instancijų teismams taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones.

53Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2011 m. kovo 9 d. pateikė paaiškinimus, kuriuose su atsakovo prašymu skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nesutinka. Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ nuomone, atsakovo teiginys, kad bet kuris smulkiųjų kreditorių skundas automatiškai reiškia piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

54IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir argumentai

55Atskirieji skundai atmestini.

56Atsakovo prašymai skirti pareiškėjams (apeliantams) baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestini.

57Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar administratorius vilkino pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą, ar nepatvirtinus visų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų galėjo būti sprendžiamas restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimas kreditorių susirinkime, ar pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ turi teisę skųsti atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimą, ar ginčijami reikalavimai turi būti įtraukti į kreditorių sąrašą ir teismo patvirtinti; dėl to, kad iš asmenų, sudariusių preliminariąsias sutartis, atimta teisė pritarti arba nepritarti restruktūrizavimo plano projektui; dėl restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti termino praleidimo teisinių pasekmių; dėl to, ar ĮRĮ numatyta galimybė reikalauti pasirašyti pasižadėjimą išsaugoti komercinę (gamybinę) paslaptį ir ar pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ apie tokį reikalavimą žinojo; dėl to, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės perrašė atsakovo atsiliepime į skundus nurodytas aplinkybes, rėmėsi atsakovo paaiškinimais, patvirtinimais jų netikrindamas; dėl to, kad kreditoriai pritarė restruktūrizavimo plano projektui, kuriame nenumatyta apartamentų pardavimo kainodara; ar restruktūrizavimo plano projektas prieštarauja ĮRĮ 14 straipsniui ir pareiškėjo UAB „Mirigita“, atsakovo bei AB SEB banko 2009 m. rugsėjo 17 d. sudarytam trišaliui susitarimui; dėl to, ar kreditorių komiteto nariais gali būti tik kreditoriai, kurių reikalavimus teismas patvirtino; taip pat pareiškėjų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir baudos už tai skyrimo.

58Iš bylos duomenų nustatyta, kad restruktūrizavimo administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimas ir teisinių paslaugų biuras“ 2010 m. balandžio 13 d. pranešimu informavo atsakovo potencialius kreditorius, įskaitant pareiškėją UAB „Resolution advisers“, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui restruktūrizavimo bylą, kad UAB „Įmonių bankroto administravimas ir teisinių paslaugų biuras“ paskirtas restruktūrizavimo administratoriumi restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu, kad restruktūrizavimo plano projektą tikimasi parengti per birželio mėnesį, svarstyti kreditorių susirinkime – liepos mėnesį; kad asmenys, laikantys save įmonės kreditoriais, turi teisę iki 2010 m. gegužės 17 d. pareikšti finansinius reikalavimus; kad bus laikoma, jog laiku finansinių reikalavimų nepareiškę kreditoriai padarė nuolaidą restruktūrizuojamai įmonei, t. y. atsisakė savo reikalavimų, todėl nebus įtraukti į restruktūrizavimo planą ir plane nebus numatytas šių kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimas.

59Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ administratoriui adresuotame 2010 m. gegužės 17 d. rašte nurodė, kad jis su atsakovu 2008 m. birželio 28 d. sudarė bendradarbiavimo sutartį Nr. PR/RA, pagal kurią pareiškėjas kaip agentas įsipareigojo vykdyti atsakovo (užsakovo) apartamentų ir/ar parkavimo vietų pastatuose, esančiuose (duomenys neskelbtini), pirkėjų paiešką, inicijuoti pirkėjų ir užsakovo derybas bei preliminariųjų/ notarinių sandorių sudarymą, teikti kitas su tuo susijusias paslaugas. Pareiškėjas iš atsakovo negavo išsamių duomenų apie surastų pirkėjų, su kuriais atsakovas sudarė sandorius, atliktus mokėjimus (datą, dydį), todėl negali apskaičiuoti kreditorinio reikalavimo dydžio. Pareiškėjas prašė atsakovo administratoriaus pateikti informaciją, kurios dėka jis galėtų nustatyti, kuri 550 000 Lt sumos dalis laikytina susidariusi iki restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo ir turi būti įtraukta į kreditorių sąrašą, o kuri – einamąja įmoka ĮRĮ prasme ir turi būti sumokėta kaip einamasis mokėjimas.

60Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ administratoriui adresuotame 2010 m. gegužės 20 d. rašte papildomai nurodė, kad UAB „Resolution valuations“ 2010 m. gegužės 6 d. sutartimi perleido pareiškėjui teises į atsakovą, ir pateikė 2008 m. birželio 28 d. susitarimo dėl 2006 m. balandžio 13 d. bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Resolution valuations“ ir atsakovo, nutraukimo kopiją.

61Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2010 m. birželio 15 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu prašymu prašė įtraukti jį į atsakovo restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu. Nurodė, kad atsakovo administratorius ignoruoja jo prašymus pateikti prašomą informaciją, todėl pareiškėjas nežino atsakovui reiškiamo finansinio reikalavimo dydžio.

62Ant minėto prašymo yra restruktūrizavimo bylą nagrinėjančios teisėjos rezoliucija persiųsti prašymą administratoriui, tačiau pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu klausimas neišspręstas.

63Atsakovo administratorius 2010 m. birželio 23 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą Nr. 06-18122 „Dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byloje“. Administratorius nurodė, kad patikrino kreditorių pareikštus finansinius reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, sutikslino su įmonės apskaitos dokumentais ir sutinka, kad I eile būtų patvirtinti 7 kreditorių finansiniai reikalavimai, susiję su darbo santykiais (bendra jų pareikštų finansinių reikalavimų suma – 31 571,81 Lt); II eile – 43 kreditorių finansiniai reikalavimai, nesusiję su darbo santykiais (bendra jų pareikštų finansinių reikalavimų suma – 80 994 959,14 Lt). Taip pat nurodė, kad visiškai ar iš dalies nesutinka su 11 kreditorių (įskaitant BUAB „Veskonas“) finansiniais reikalavimais (bendra jų pareikštų reikalavimų suma – 2 406 168,18 Lt) ir juos ginčys. Administratorius patikino įsipareigojimus pateiksiąs teismui artimiausiu metu. Apie pareiškėją UAB „Resolution advisers“ administratorius šiame prašyme neužsiminė.

64Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2010 m. liepos 8 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu įpareigoti atsakovo administratorių nedelsiant pateikti teismui duomenis apie 2008 m. birželio 28 d. susitarime dėl bendradarbiavimo sutarties nutraukimo nurodytų pirkėjų įvykdytas preliminariąsias pirkimo-pardavimo sutartis ir šiuos duomenis pagrindžiančius dokumentus; pagal administratoriaus pateiktus duomenis, tiksliai nustačius pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ finansinio reikalavimo dydį, įtraukti pareiškėją su šia suma į atsakovo kreditorių sąrašą.

65Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. išsiuntė atsakovo administratoriui pranešimą, kad jis per 20 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateiktų atsiliepimą į pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ 2010 m. liepos 8 d. prašymą.

66Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi patvirtino atsakovo kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą; bendra patvirtinta atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų suma – 81 065 085,01 Lt. Nutartis nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo 2010 m. liepos 23 d.

67Atsakovo administratorius 2010 m. liepos 28 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą Nr. 07-21641 „Dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byloje“. Administratorius nurodė, kad per klaidą neteisingai nurodė AS Rietumu Banka reikalavimą (vietoj 4 385 056 Lt turi būti 4 657 124,69 Lt). Dalis atsakovo kreditorių, kurių reikalavimus administratorius ginčijo, pateikė papildomus dokumentus, todėl administratorius prašė patvirtinti 12 kreditorių finansinius reikalavimus, nesusijusius su darbo santykiais (bendra jų finansinių reikalavimų suma – 2 947 497,89 Lt). Prašė netvirtinti 8 kreditorių reikalavimų už bendrą 269 719,59 Lt sumą.

68Administratorius inter alia prašyme pažymėjo, kad neteikia teismui tvirtinti pirkėjų reikalavimų, kylančių iš preliminariųjų sutarčių. Nurodė, kad šie reikalavimai bus vykdomi restruktūrizavimo plane nustatytomis sąlygomis ir terminais.

69Be to, administratorius nurodė, kad 2010 m. liepos 20 d. gavo teismo pranešimą, jog gautas pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ prašymas įtraukti jį į atsakovo kreditorių sąrašą. Nurodė atsiliepimą į šio kreditoriaus prašymą pateiksiąs iki 2010 m. rugpjūčio 9 d. (t. y. per nustatytą 20 d. terminą, skaičiuojant nuo pranešimo įteikimo dienos).

70Kaip buvo minėta, administratorius sutiko, kad pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ būtų įtrauktas į atsakovo II-os eilės kreditorių sąrašą su 400 000 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, bet prieštaravo, kad būtų patvirtintas UAB „Resolution advisers“ 150 000 Lt finansinis reikalavimas. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi išsprendė ginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą, įtraukė BUAB „Veskonas“, UAB „Resolution advisers“ (ir kitus kreditorius) į atsakovo kreditorių sąrašą bei patvirtino jų finansinius reikalavimus. Bendra patvirtinta atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų suma išaugo nuo 81 065 085,01 Lt iki 84 444 154,71 Lt. Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ patvirtintas reikalavimas sudarė 400 000 Lt. UAB „Resolution advisers“ atskiruoju skundu apskundė su juo susijusią Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį ir prašė perduoti klausimą dėl jo finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

712010 m. rugpjūčio 27 d. įvyko visuotinis atsakovo kreditorių susirinkimas, kuriame pritarta restruktūrizavimo plano projektui. Į jį be balso teisės buvo kviečiami ir dalyvavo pareiškėjas UAB „Resolution advisers“, BUAB „Veskonas“.

72Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi patvirtino restruktūrizavimo planą, 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi atmetė atsakovo Vilniaus apygardos teismui adresuotą prašymą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paduodant skundus dėl 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimų ir atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties skirti baudas pareiškėjams UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“. Abi minėtos pirmosios instancijos teismo nutartys apskųstos apeliacinės instancijos teismui ir šiuo metu atskirieji skundai neišnagrinėti.

73Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 10 d. nutartimi dėl padarytų pažeidimų panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „Resolution advisers“ 400 000 Lt finansinis reikalavimas, ir klausimą dėl UAB „Resolution advisers“ finansinio reikalavimo tvirtinimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šiuo metu pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas nėra išspręstas.

74Kalbant apie pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ finansinio reikalavimo tvirtinimą, šis klausimas iš dalies užsitęsė dėl pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ veiksmų, kai jis tik paskutinę finansinių reikalavimų pareiškimo dieną (2010 m. gegužės 17 d.) kreipėsi į atsakovo administratorių su prašymu pateikti informaciją, kuri galėtų padėti apskaičiuoti pareiškėjo finansinio reikalavimo į atsakovą dydį; iš dalies – dėl administratoriaus neveikimo, kai šis ignoravo pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ prašymus pateikti papildomą informaciją.

75Skirtingai nei teigia pareiškėjas UAB „Resolution advisers“, administratorius pirmosios instancijos teismui neteikė tvirtinti (ar atsisakyti tvirtinti) kreditorių finansinių reikalavimų keliais etapais. Administratorius teikė teismui du pradinį ir patikslintą prašymus dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byloje, nurodydamas, su kuriais potencialiais kreditoriais ir jų finansinių reikalavimų sumomis sutinka, o su kurių – ne (išskyrus pareiškėją UAB „Resolution advisers“). Praktika, kai teismas viena nutartimi patvirtina sąrašą kreditorių su jų finansiniais reikalavimais, dėl kurių nėra ginčo ar abejonių, o ginčytinus, abejotinus finansinius reikalavimus skiria nagrinėti atskirame posėdyje žodinio proceso tvarka ir dėl jų priima kitą nutartį, yra paplitusi ir procesiniu požiūriu priimtina. Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismas taip ir padarė.

76Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartimi (civilinė byla UAB „Sklypas“ direktorius A. K. v. UAB „Sklypas“, Nr. 2-281/2010) neteisingai nurodo, kad nepatvirtinus visų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų kreditorių susirinkime negalėjo būti sprendžiamas restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimas. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo remtis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartimi (civilinė byla UAB „Sklypas“ direktorius A. K. v. UAB „Sklypas“, Nr. 2-281/2010), kurioje nurodyta, kad nepatvirtinus kreditorių finansinių reikalavimų (nenurodyta dalies ar visų) negalėjo būti sprendžiamas įmonės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimas. RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo byloje kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas buvo išspręstas kartu su restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo klausimu. Todėl balsavimo už RUAB „Sklypas“ restruktūrizavimo planą, kuris pateiktas teismui tvirtinti, metu, nebuvo subjektų, galinčių šį veiksmą atlikti, t. y. nebuvo nė vieno tikrojo kreditoriaus. Vadinasi, šios ir nagrinėjamos bylų ratio decidendi iš esmės nesutampa.

77Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo ir/ar balsavimo tvarka nepažeista.

78Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-906/2009) pažymėta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, yra potencialūs kreditoriai (ĮRĮ 2 str. 5 d., ĮBĮ 3 str.) ir gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (ĮRĮ 4 str. 1 d., ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p.). Iškėlus restruktūrizavimo ar bankroto bylą, atitinkamai restruktūrizavimo arba bankroto procese su visomis ĮRĮ ar ĮBĮ numatytomis teisėmis dalyvauja tik tie kreditoriai, kurių reikalavimus teismas patvirtino (tikrieji kreditoriai). Pritardama atsakovo argumentui, jog restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių teisės diferencijuoja priklausomai nuo kreditoriaus statuso (potencialus, tikrasis kreditorius) bei nuo sprendžiamo restruktūrizavimo proceso klausimo ir papildydama ankstesnę nutartį, teisėjų kolegija akcentuoja, kad nuo civilinės bylos dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo pradžios iki kreditorių įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo (ar atsisakymo juos įtraukti į kreditorių sąrašą ir patvirtinti finansinius reikalavimus) potencialūs kreditoriai (šiuo atveju turimi omenyje ne civilinės bylos iniciatoriai) laikytini dalyvaujančiais byloje asmenimis, kadangi preziumuojama, jog jie gali turėti teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 str.). Potencialių kreditorių teisinė padėtis procese gali būti prilyginama suinteresuotų asmenų, o ne trečiųjų asmenų padėčiai. Potencialūs kreditoriai turi teisę naudotis kai kuriomis procesinėmis teisėmis (pvz., teikti prašymą atnaujinti, jų manymu, dėl svarbių priežasčių praleistą terminą pareikšti finansinius reikalavimus; prašyti teismo išreikalauti įrodymus; dalyvauti nagrinėjant jų prašymus dėl termino atnaujinimo ir finansinių reikalavimų tvirtinimo; skųsti tuo klausimu priimtus teismo procesinius sprendimus ir pan.), bet tai anaiptol nereiškia, kad potencialūs kreditoriai turi teisę naudotis visomis specialiuose įstatymuose (ĮRĮ, ĮBĮ) kreditoriams suteiktomis teisėmis (pvz., balsuoti kreditorių susirinkime, skųsti kreditorių susirinkimo/komiteto nutarimus) (ĮRĮ 19 str. 2 ir 7 p.). Atsakovo ir/ar atsakovo administratoriaus bona fidei (liet. gera valia, iš mandagumo, pagarbos) potencialūs kreditoriai gali būti kviečiami ir gali dalyvauti kreditorių susirinkime (komitete) stebėtojų teisėmis, tačiau jie, būdami stebėtojais, neturi teisės balsuoti; potencialiems kreditoriams gali būti leista teikti siūlymus, tačiau jie, kaip stebėtojai, neturi teisės skųsti kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų teismui. Taigi ta aplinkybė, kad pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ teikė pirmosios instancijos teismui įvairius prašymus, o pirmosios instancijos teismas į juos vienaip ar kitaip reagavo, nesudaro pagrindo tvirtinti, jog pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ civiliniame procese jau įgijo trečiojo asmens statusą, o turėdamas trečiojo asmens statusą turi procesinę teisę skųsti 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (atskiras jo dalis). Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ nėra įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą, jo finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas perduotas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui, tad pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ kol kas nėra tikrasis atsakovo kreditorius ir neturi teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimo (atskirų jo dalių). Todėl pirmosios instancijos teismo išvadą šiuo klausimu kolegija laiko teisinga.

79Kadangi restruktūrizavimo byla susijusi su viešuoju interesu, teisėjų kolegija pasisako ir dėl kitų pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ atskirojo skundo argumentų.

80ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad restruktūrizavimo plane inter alia turi būti nurodytas kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir reikalavimų tenkinimo terminai; reikalavimų, kurie atsiranda dėl nepasibaigusios nuomos, panaudos ir kitų sutarčių nutraukimo, patenkinimo būdai. Į kreditorių sąrašą įrašomi ir tie kreditoriai, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję. Šių kreditorių reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į ieškinio pareiškimuose ar pareiškimuose dėl piniginių reikalavimų nurodytas reikalavimų sumas. Įsiteisėjus teismų sprendimams, turi būti patikslintas restruktūrizavimo planas, atitinkamai pakeičiant jame nurodytą kreditorių bendrą reikalavimų sumą. Restruktūrizavimo plano projekte (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 68-73) nurodytas atsakovo administratoriaus ginčytinų (teismo nepatvirtintų) kreditorių sąrašas ir jų finansinių reikalavimų sumos. Į šį restruktūrizavimo planą yra įtrauktas ir pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ reikalavimas su administratoriaus neginčijama 400 000 Lt suma. Atsakovo duomenimis, iš viso kreditoriams jis yra skolingas iki 93 843 226,72 Lt. Restruktūrizavimo plane numatytas 92 408 385 Lt skolų mokėjimo grafikas (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 76). Vėliau, atsižvelgiant į pareikštus ir teismo patvirtintus reikalavimus, restruktūrizavimo planas gali būti patikslintas.

81Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ atskirojo skundo argumentas dėl to, kad iš asmenų, sudariusių preliminariąsias sutartis, atimta teisė pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, susijęs su trečiųjų asmenų (t. y. ne pareiškėjo) teisių gynimu, ginti jų teises pareiškėjas neįgaliotas. Kaip teisingai pastebėjo atsakovas, kreditoriai į kreditorių sąrašą yra įtraukiami pareikštiniu būdu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1507/2010). Jei jie finansinio reikalavimo nepareiškė, atsakovas savo iniciatyva negali įtraukti jų į kreditorių sąrašą.

82Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalį įmonės restruktūrizavimo planas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas turi teisę šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Jeigu restruktūrizavimo planas šioje dalyje nustatytais terminais nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, restruktūrizavimo byla nutraukiama. Atsakovas teisingai nurodė, kad 4 mėn. terminas atnaujinamas, 5 mėn. (4 mėn. + 1 mėn.) – naikinamasis (CK 1.117 str. 3-4 d., 6 d.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nėra pagrindo vadovautis pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1264/2010), nes iš jos turinio neaišku, kada joje nagrinėtu atveju įsiteisėjo nutartis iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, o nuo šios datos priklauso terminų pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo planą skaičiavimas.

83Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ pripažįsta, kad gavo sutrumpintą (be verslo plano) restruktūrizavimo plano projektą. Restruktūrizavimo plano projekto įvade aiškiai nurodyta, kad restruktūrizavimo planas pateiktas be konfidencialios informacijos. Pagal ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalį informacija, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, pateikiama kreditoriui, dalyviui, jiems pasirašius pasižadėjimą išsaugoti komercinę (gamybinę) paslaptį. Todėl atmetamas kaip nepagrįstas pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ argumentas, kad ĮRĮ numatyta galimybė reikalauti pasirašyti pasižadėjimą išsaugoti komercinę (gamybinę) paslaptį, kad pareiškėjas UAB „Resolution advisers“, būdamas protingas ir apdairus, apie tokį reikalavimą nežinojo ir negalėjo žinoti.

84Dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę pateikti savo argumentus ir/ar samprotavimus, o bylą nagrinėjantis teismas – pripažinti juos pagrįstais arba ne ir atitinkami atsižvelgti į juos arba ne. Vien dėl to, kad pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo argumentais ir jais didžiąja dalimi pasirėmė nutartyje, negalima teigti, jog nutartis yra be motyvų.

85Byloje yra duomenys apie bendrą atsakovo skolos kreditoriams ir teismo patvirtintų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų sumų dydžius: 93 843 226,72 Lt ir 81 065 085,01 Lt. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 98,24 % [(79 665 785,09 Lt ÷ 81 096 656,82 Lt) x 100 %] nuo teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos arba kurių reikalavimų suma sudaro 84,89 % [(79 665 785,09 Lt ÷ 93 843 226,72 Lt) x 100 %] nuo bendros atsakovo skolos kreditoriams.

86Pasak pareiškėjo UAB „Mirigita“, apartamentai gali būti parduoti už jų vertės neatitinkančią kainą, jeigu restruktūrizavimo plane nebus nustatyta parduodamų apartamentų kainodara. Viena vertus, tai, kad atsakovo vadovas, administratorius, kreditorių komiteto nariai ar pirmininkas gali piktnaudžiauti teisėmis, įmonė gali teisėtomis priemonėmis išvengti visų kreditorių reikalavimų tenkinimo, tėra pareiškėjo UAB „Mirigita“ prielaidos. Kita vertus, išaiškėjus, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nepasiteisino, restruktūrizavimo byla nutraukiama ir atsakovui gali būti iškelta bankroto byla (ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p.). Restruktūrizavimo plano neįvykdymo pasekmės per se turėtų atgrasyti atsakovo vadovą ir administratorių, kreditorių komiteto narius nuo sąmoningo plano neįgyvendinimo.

87Vertinant, ar restruktūrizavimo planas prieštarauja ĮRĮ 14 straipsniui, kuris reglamentuoja kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo eiles ir tvarką, atkreiptinas dėmesys į tai, kad būsimi pirkėjai nepareiškė finansinių reikalavimų, teismas nepatvirtino jų reikalavimų todėl nėra pagrindo teigti, kad restruktūrizavimo planas prieštarauja ĮRĮ 14 straipsniui. Jeigu būsimi pirkėjai pareikštų finansinius reikalavimus ir teismas juos patvirtintų, jie būtų įtraukti į II eilės kreditorių sąrašą. Kaip matyti iš restruktūrizuojamų skolų mokėjimo grafiko (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 76), pirmiausia planuojama grąžinti skolas hipotekos kreditoriui AB SEB bankui, taip pat pirmaisiais metais bus dengiamos skolos I eilės kreditoriams (darbuotojams). Su kitu hipotekos kreditoriumi UAB „Viringas“ ir visais II eilės kreditoriais planuojama atsiskaityti paskutiniais – ketvirtais – įmonės restruktūrizavimo metais.

88Tai, kad restruktūrizavimo plano nuostatos keičia UAB „Mirigita“, atsakovo bei AB SEB banko 2009 m. rugsėjo 17 d. sudaryto trišalio susitarimo nuostatas, nelaikytina prieštaravimu, nes, iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, keičiasi sutartyse ar kituose nei ĮRĮ įstatymuose numatyta kreditorių teisių įgyvendinimo tvarka. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nuo to momento, kai atsakovui iškeliama restruktūrizavimo byla, kreditoriai savo reikalavimus atsakovui gali patenkinti jau nebe bendrąja, bet specialaus - Įmonių restruktūrizavimo įstatymo - nustatyta tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1041/2010).

89Kreditorių komiteto nariais turi būti: 1) asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius darbuotojų reikalavimus, jei įmonė turi tenkinti tokius darbuotojų reikalavimus, atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga, dėl mirties nelaimingo atsitikimo darbe atveju; 2) asmuo, atstovaujantis kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu (hipoteka), interesams. Kreditorių komiteto nariu gali būti investuotojas (investuotojai) arba jo (jų) įgaliotas atstovas, asmuo, įgaliotas ginti kreditorių reikalavimus apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją, jeigu už ją neatsiskaityta, bet kuris kreditorius arba jo (jų) įgaliotas asmuo (ĮRĮ 22 str. 2-3 d.). Kitaip tariant, ĮRĮ 22 straipsnio 2 dalyje numatyta, kas turi būti išrinktas kreditorių komiteto nariu, 22 straipsnio 3 dalyje - kas gali būti išrinktas kreditorių komiteto nariu. Išrinkti kreditorių komiteto nare D. R. kaip darbuotojų atstovę kreditorių susirinkime siūlė administratoriaus įgaliotas asmuo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7608-104/2010, t. 3, b. l. 19). Laikytina, kad pasiūlymas išrinkti kreditorių komiteto nariu vieną iš įmonės darbuotojų ipso facto reiškia įgaliojimų ginti su darbo santykiais susijusius darbuotojų reikalavimus suteikimą. ĮRĮ 22 straipsnio 2-3 dalyje nėra reikalavimo, kad komiteto nariu būtų išrinktas tik tas asmuo, kurio finansinį reikalavimą teismas patvirtino, t. y. materialinių teisinių santykių dalyvis. Todėl kreditorių komiteto nariu gali būti bet kuris kreditorių daugumos įgaliotas asmuo, pvz., K. Š., BUAB „Veskonas“. Pareiškėjo UAB „Mirigita“ svarstymai, kad bankrutuojančios įmonės interesai skiriasi nuo aktyviai veikiančių ir pelno siekiančių įmonių, todėl bankrutuojanti įmonė gali netinkamai atstovauti kitų atsakovų kreditorių interesams, yra grindžiami prielaidomis ir atmestini.

90Atsakovas, be kita ko, prašo skirti apeliantams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. CPK 95 straipsnyje įtvirtinti savarankiški atsakomybės taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (skundo) pareiškimas ir 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Atsakovo prašymas skirti pareiškėjams UAB „Resolution advisers“, UAB „Mirigita“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis apribojamas atskirųjų skundų dėl 2010 m. spalio 26 d. nutarties padavimu, nes atsakovo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė skirti baudą pareiškėjams UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paduodant skundą dėl 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo atskirų dalių pripažinimo negaliojančiomis bus nagrinėjamas 2011 m. kovo 31 d. (informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys).

91Aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo pareiškimas konstatuojamas tada, kai atskirasis skundas pateikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti priešingai šaliai nepatogumų, rūpesčių. Paduodančio nepagrįstą atskirąjį skundą asmens nesąžiningumas reiškia asmens suvokimą, jog atskirasis skundas iš tiesų yra nepagrįstas, jis neturi teisės reikalauti ginti jo teises, kadangi jos realiai nebuvo pažeistos. Šiuo atveju esminę reikšmę turi subjektinė asmens suvokimo pusė, t. y. būtina nustatyti, kad pareiškėjas suvokė ar turėjo suvokti, jog atskirasis skundas yra nepagrįstas, o reikalavimas neteisėtas. Nesąžiningumu negali būti laikomas atskirojo skundo padavimas, jeigu pareiškėjas tiki savo teisių pažeidimu ir nuoširdžiai siekia jas apginti. Nors apeliacinės instancijos teismas pareiškėjų UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ atskiruosius skundus atmetė, tai nesuponuoja išvados, kad pareiškėjai elgėsi nesąžiningai. Pareiškėją UAB „Resolution advisers“ skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, tikėtina, išprovokavo atsakovo administratoriaus neveikimas, kai šis pareiškėjo prašymu neteikė jam papildomos informacijos; o pareiškėją UAB „Mirigita“ – klaidingas įstatymo supratimas. Ne vienu iš šių dviejų atveju apeliantų nesąžiningumo teisėjų kolegija neįžvelgia, tad atsakovo prašymas skirti apeliantams baudą atmestinas kaip nepagrįstas.

92Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

93Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

94Atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ prašymus dėl baudos pareiškėjams uždarajai akcinei bendrovei „Resolution advisers“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Mirigita“ skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi 1 mėnesiui... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi įtraukė BUAB... 7. UAB „Resolution advisers“ atskiruoju skundu apskundė Vilniaus apygardos... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi atmetė UAB... 9. 2010 m. rugpjūčio 27 d. įvyko visuotinis RUAB „Pajūrio rezidencija“... 10. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2010 m. rugsėjo 8 d. kreipėsi į... 11. UAB „Mirigita“ 2010 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu... 12. UAB „Uostamiesčio langai“ 2010 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus apygardos teisme... 13. UAB „Resolution advisers“ 2010 m. spalio 14 d. Lietuvos apeliaciniam... 14. 2010 m. spalio 14 d. įvyko teismo posėdis, kuriame buvo nagrinėjami UAB... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 26 d. nutartimi (Vilniaus apygardos... 17. Dėl pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ skundo argumentų.... 18. Kreditorių susirinkimo 2010 m. rugpjūčio 27 d. metu buvo įsiteisėjusi 2010... 19. Be to, teismas aiškino ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalies nuostatas ir sprendė, kad... 20. Teismas, paneigdamas pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ argumentus dėl... 21. Pasisakydamas dėl su RUAB „Pajūrio rezidencija“ preliminariąsias butų... 22. Teismas analizavo ĮRĮ 15 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas ir nustatė, kad... 23. Dėl pareiškėjo UAB „Mirigita“ skundo argumentų. Teismas nurodė,... 24. Teismas nustatė, kad 2010 m. rugpjūčio 27 d. kreditorių susirinkime... 25. Teismas sprendė, kad RUAB „Pajūrio rezidencija“, priskirdama... 26. Dėl pareiškėjo UAB “Mirigita” argumentų apie patvirtinto... 27. ĮRĮ 22 straipsnio 2 ir 3 dalių aiškinimu teismas paneigė pareiškėjo UAB... 28. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos esmė... 29. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 30. 1. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ turi trečiojo asmens teises... 31. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartyje (civilinė byla Nr.... 32. 2. Pagal ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punktą net ginčijami reikalavimai... 33. 3. Asmenims, sudariusiems su atsakovu preliminariąsias sutartis, nesuteikta... 34. 4. Pirmosios instancijos teismas, pagrįsdamas skundų atmetimą, inter... 35. 5. Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ atstovas prašė atsakovo vadovo... 36. 6. Skundžiamoje nutartyje teismo padarytos išvados yra be jas... 37. Atsakovas RUAB „Pajūrio rezidencija“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB... 38. Atsakovas prieštarauja, kad svarstant klausimą dėl restruktūrizavimo plano... 39. Restruktūrizavimo plane turi būti kreditorių sąrašas, jų... 40. Pasisakydamas apie asmenų, sudariusių preliminariąsias sutartis, teisių... 41. Restruktūrizavimo plano projekto (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr.... 42. Byloje yra visi duomenys apie teismo nutartimi patvirtintų ir pareikštų... 43. Pareiškėjas UAB „Mirigita“ atskiruoju skundu (Vilniaus apygardos teismo... 44. 1. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo UAB „Mirigita“... 45. 2. Būsimų pirkėjų, kurie įmokėjo avansus, bet nėra įtraukti į... 46. 3. Restruktūrizavimo plano projektas neatitinka UAB „Mirigita“, atsakovo... 47. 4. Kreditorių komiteto nariais gali būti tik kreditoriai, o BUAB... 48. Atsakovas RUAB „Pajūrio rezidencija“ atsiliepimu į pareiškėjo UAB... 49. Pareiškėjo UAB „Mirigita“ pozicija, kad geriau būtų, jei būsimų... 50. ĮRĮ nustatytas reguliavimas lemia, kad patvirtinus kreditoriaus finansinį... 51. ĮRĮ 22 straipsnio 2 dalis expressis verbis nenurodyta, kad kreditorių... 52. Atsakovas RUAB „Pajūrio rezidencija“ 2010 m. lapkričio 22 d. pateikė... 53. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2011 m. kovo 9 d. pateikė... 54. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir argumentai... 55. Atskirieji skundai atmestini.... 56. Atsakovo prašymai skirti pareiškėjams (apeliantams) baudas už... 57. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar... 58. Iš bylos duomenų nustatyta, kad restruktūrizavimo administratorius UAB... 59. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ administratoriui adresuotame 2010... 60. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ administratoriui adresuotame 2010... 61. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2010 m. birželio 15 d. Vilniaus... 62. Ant minėto prašymo yra restruktūrizavimo bylą nagrinėjančios teisėjos... 63. Atsakovo administratorius 2010 m. birželio 23 d. pateikė Vilniaus apygardos... 64. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ 2010 m. liepos 8 d. kreipėsi į... 65. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. išsiuntė atsakovo... 66. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi... 67. Atsakovo administratorius 2010 m. liepos 28 d. pateikė Vilniaus apygardos... 68. Administratorius inter alia prašyme pažymėjo, kad neteikia teismui... 69. Be to, administratorius nurodė, kad 2010 m. liepos 20 d. gavo teismo... 70. Kaip buvo minėta, administratorius sutiko, kad pareiškėjas UAB „Resolution... 71. 2010 m. rugpjūčio 27 d. įvyko visuotinis atsakovo kreditorių susirinkimas,... 72. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi patvirtino... 73. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 10 d. nutartimi dėl padarytų... 74. Kalbant apie pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ finansinio reikalavimo... 75. Skirtingai nei teigia pareiškėjas UAB „Resolution advisers“,... 76. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“, remdamasis Lietuvos apeliacinio... 77. Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2010 m.... 78. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartyje (civilinė byla Nr.... 79. Kadangi restruktūrizavimo byla susijusi su viešuoju interesu, teisėjų... 80. ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad restruktūrizavimo plane... 81. Pareiškėjo UAB „Resolution advisers“ atskirojo skundo argumentas dėl to,... 82. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalį įmonės restruktūrizavimo planas turi būti... 83. Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ pripažįsta, kad gavo sutrumpintą... 84. Dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę pateikti savo argumentus ir/ar... 85. Byloje yra duomenys apie bendrą atsakovo skolos kreditoriams ir teismo... 86. Pasak pareiškėjo UAB „Mirigita“, apartamentai gali būti parduoti už jų... 87. Vertinant, ar restruktūrizavimo planas prieštarauja ĮRĮ 14 straipsniui,... 88. Tai, kad restruktūrizavimo plano nuostatos keičia UAB „Mirigita“,... 89. Kreditorių komiteto nariais turi būti: 1) asmuo, kuris yra įgaliotas ginti... 90. Atsakovas, be kita ko, prašo skirti apeliantams baudą už piktnaudžiavimą... 91. Aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo pareiškimas konstatuojamas tada, kai... 92. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 93. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.... 94. Atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio...