Byla e2S-163-619/2019
Dėl paskolos sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, paskolų sutarčių sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia bei delspinigių mažinimo, tretieji asmenys antstolis A. B. ir notarė Jurgita Šukienė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo ieškinį atsakovei UAB „Kreedex“ dėl paskolos sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, paskolų sutarčių sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia bei delspinigių mažinimo, tretieji asmenys antstolis A. B. ir notarė Jurgita Šukienė,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2015 m. lapkričio 2 d. tarp A. M. ir UAB ,,Kreedex‘‘, pasirašytos paskolos sutarties Nr. KLT51102-1 vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ir pratęsti kredito pagal sutartį grąžinimo terminą iki 2020 m. sausio 15 d.; panaikinti 2018 m. birželio 11 d. notarės Jurgitos Šukienės atliktą vykdomąjį įrašą Nr.S-278; pripažinti 2015 m. gruodžio 3 d. tarp A. M. ir UAB ,,Kreedex‘‘ pasirašytos paskolos sutarties Nr. KLT51203-1 vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ir pratęsti kredito pagal sutartį grąžinimo terminą iki 2020 m. sausio 15 d.; panaikinti 2018 m. birželio 11 d. notarės Jurgitos Šukienės atliktą vykdomąjį įrašą Nr. S-280; pripažinti 2016 m. sausio 12 d. tarp A. M. ir UAB ,,Kreedex‘‘pasirašytos paskolos sutarties Nr. KLT60112-1 vienašališką nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu ir pratęsti kredito pagal sutartį grąžinimo terminą iki 2020 m. sausio 15 d.; panaikinti 2018 m. birželio 11 d. notarės Jurgitos Šukienės atliktą vykdomąjį įrašą Nr. S-279; pripažinti, kad iš A. M. UAB ,,Kreedex‘‘naudai nepagrįstai išieškoma bendra 1 650 Eur bauda už vienašališką paskolų sutarčių Nr. KLT51102-1, Nr. KLT51103-1, Nr. KLT60112-1 nutraukimą; pripažinti, kad A. M. neteisėtai priskaičiuota 3 769,42 Eur delspinigių suma; sumažinti paskolų sutarčių Nr. KLT51102-1, Nr. KLT51103-1, Nr. KLT60112-1 Bendrosios dalies 6.8 punkte nustatytą 0,5 procentų delspinigių dydį iki 0,02 procentų, delspinigius skaičiuoti nuo teismo sprendimo dienos; pripažinti paskolų sutarčių Nr. KLT51102-1, Nr. KLT51103-1, Nr. KLT60112-1 pagrindu priskaičiuotas 1 801,85 Eur kompensacines palūkanas neteisėtomis, kurios negali būti išieškomos; pripažinti, kad neteisėtai iš A. M. išieškoma 200 Eur bauda ir 40 Eur mokestis už nekilnojamojo turto draudimą; sumažinti iš A. M. išieškomą priminimo su pranešimu mokestį už netinkamą paskolos sutarties Nr. KLT51102- 1, vykdymą nuo 180 Eur iki 18 Eur; sumažinti iš A. M. išieškomą priminimo su pranešimu mokestį už netinkamą paskolos sutarties Nr. KLT51103- 1, vykdymą nuo 180 Eur iki 18 Eur; sumažinti iš A. M. išieškomą priminimo su pranešimu mokestį už netinkamą paskolos sutarties Nr. KLT60112- 1, vykdymą nuo 180 Eur iki 18 Eur.

62.

7Ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0087/18/01146, Nr. 0087/1801145 ir Nr. 0087/18/01147.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi ieškovo A. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

124.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo prašomų pripažinti kredito sutarčių nutraukimą neteisėtu, pagrindu yra išduoti vykdomieji įrašai, kurie pateikti antstoliui ir jų pagrindu užvestos vykdomosios bylos bei pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Nurodė, jog ieškinio tenkinimo atveju ieškovas turėtų ginčo teisenos tvarka reikšti reikalavimą dėl išieškotų lėšų susigrąžinimo ar turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo ir teisinės galimybės ginti savo interesus neprarastų. Pažymėjo, jog įrodymų, kad atsakovė ieškinio tenkinimo atveju vengtų išsiieškotų sumų grąžinimo, nėra.

145.

15Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog notarės išduoti vykdomieji įrašai įstatymų nustatyta tvarka nėra nenuginčyti ir galioja, todėl sprendė, jog nėra pagrindo varžyti atsakovei galimybės įgyvendinti savo teisių į priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovo, kadangi tai neproporcingai pažeistų atsakovės, kaip hipotekos kreditoriaus ir išieškotojo teises.

166.

17Pažymėjo, jog sustabdžius vykdymo veiksmus iki tol, kol bus priimtas teismo sprendimas, hipotekinio kreditoriaus teisė atgauti skolą būtų atidėta neribotam laikui, todėl įkeisto turto perleidimo procedūrų sustabdymas reikštų nepagrįstą ir neproporcingą atsakovo teisių, numatytų kreditavimo sutartyje, ribojimą.

187.

19Atkreipė dėmesį, jog bylose dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kredito sutarčių atnaujinimo, viena iš esminių įrodinėtinų aplinkybių yra ta, jog skolininkas bus pajėgus vykdyti atnaujintą kredito sutartį. Ieškovas nepateikia įrodymų, jog, pripažinus kredito sutarties nutraukimą neteisėtu, bus finansiškai pajėgūs vykdyti kredito sutartį, priešingai ieškovas nurodė, jog jo finansinė padėtis yra itin sunki, dėl ko prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.

208.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šioje stadijoje nėra pagrindo išvadai, jog ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Atsižvelgdamas į tai pirmosios instancijos teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

249.

25Atskiruoju skundu ieškovas A. M. prašė panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir ieškovo A. M. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti - sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose byloje Nr. 0087/18/01146, Nr. 0087/18/01145, Nr. 0087/18/01147.

2610.

27Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškinyje išdėstytą faktinių aplinkybių visumą, dėl ko padarė neteisingą išvadą, kad ieškovo reikalavimas nėra pagrįstas. Ieškovas šiame ieškinyje išsamiai nurodė visas faktines aplinkybes, teisinius motyvus ir pateikė reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimai yra tikėtinai (prima facie) pagristi. Tai reiškia, jog pirmoji sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra nustatytina.

2811.

29Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad iš ieškovo yra išieškomos nepagrįstai didelės piniginės sumos, todėl jeigu vykdymo veiksmai antstolio vykdomosiose bylose nebus sustabdyti, atsakovas gali neteisėtai praturtėti ieškovo sąskaita.

3012.

31Skundžiamoje nutartyje jokie motyvai, patvirtinantys prašymo tikėtiną nepagrįstumą ar grėsmės palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui nebuvimą nėra nurodyti. Taigi, skundžiama nutartis yra ne tik neteisėta, bet ir prieštaraujanti LR CPK 263 str. nuostatai, įstatymas yra įpareigojęs teismą tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais.

3213.

33Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Kreedex“ prašė jį atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

3414.

35Nurodė, kad ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia teismo išvados, kad šioje proceso stadijoje preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, nėra pagrindo išvadai dėl ieškinio prima facie pagrįstumo. Visi ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai teismo negalėjo būti įvertinti šioje proceso stadijoje vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, kadangi dėl jų bus galima pasisakyti tik bylą išnagrinėjus iš esmės. Net jei atskirai ir vertinti šiuos ieškovo argumentus, jie taip pat nepagrindžia ieškinio pagrįstumo. Ieškovui nuolat laiku nevykdant savo įsipareigojimų pagal paskolų sutartis atsakovas pagrįstai vienašališkai nutraukė paskolų sutartis dėl esminio sutarties pažeidimo. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog pripažinus paskolų sutarčių nutraukimą neteisėtu, jis bus finansiškai pajėgus vykdyti paskolų sutartis.

3615.

37Akivaizdu, jog sustabdžius Vykdomąsias bylas, būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra, kadangi savo prievolių tinkamai nevykdžiusio ieškovo interesai būtų apginti labiau, nei sąžiningo kreditoriaus, siekiančio per įmanomai trumpiausią laiką susigrąžinti skolą pagal paskolų sutartis. Įvertinus, jog byla dar nepradėta nagrinėti net pirmojoje instancijoje, o galima apeliacija ir kasacija, atsakovui būtų neapibrėžtą laiką apribota galimybė atgauti skolą, nors teisėtą lūkestį atgauti galutines paskolos sumas pagal Paskolų sutartis atsakovas turėjo dar 2018-01-15. Be to, kaip matyti, ieškovas neginčija savo prievolės grąžinti paskolą, ieškovas ginčija tik tam tikras jos sąlygas. Kaip teisingai nurodė nutartyje teismas, net jei iki šios bylos išsprendimo vykdymo procese būtų išieškota didesnė ieškovo skola atsakovui nei būtų priteista teismo, ieškovas turės galimybes susigrąžinti šias lėšas iš atsakovo. Todėl nepagrįsta apelianto pozicija, jog jis įrodė, kad yra grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

38IV.

39Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Atskirasis skundas atmestinas

4016.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

4217.

43Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo veiksmų sustabdymo.

4418.

45Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

4619.

47Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012).

4820.

49Aptariant tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kaip pirmąją sąlygą, būtiną laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, pažymėtina, jog ieškinys preliminariai įvertinamas kaip nepagrįstas tada, kai teismui iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio akivaizdžiai matyti, jog ieškinys yra netenkintinas, ir šiai išvadai patvirtinti nereikia atlikti jokio ieškovo pateiktų įrodymų tyrimo. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateiktame ieškinyje aiškiai suformulavo pagrindą ir dalyką, išdėstė faktines aplinkybes, nurodė įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus. Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo konstatuoti, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Pažymėtina, kad šalių ginčui išspręsti teisiškai reikšmingos aplinkybės, nustatomos ne sprendžiant atskirą procesinį klausimą, šiuo atveju - laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, bet nagrinėjant bylą iš esmės, kuomet siekiama nustatyti, ar ieškovo reikalavimas pagal nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus yra pagrįstas bei tenkintinas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagal ieškinyje nurodytą pagrindą ir dalyką nėra pagrindo teigti, kad visi atsakovei pareikšti reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti.

5021.

51Antroji laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, kas reiškia, jog laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti tuo atveju, kai yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nagrinėjamu atveju ieškovui teko įrodinėjimo pareiga pagrįsti, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę (CPK 12, 17, 178 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas iš esmės nepagrindė įrodymais realios grėsmės būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui.

5222.

53Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė vieninteliu argumentu, jog tuo atveju jeigu vykdymo veiksmai antstolio vykdomosiose bylose nebus sustabdyti, atsakovas gali neteisėtai praturtėti ieškovo sąskaita. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju ieškovas nepraras galimybės ginti savo interesus ir teises dėl išieškotų lėšų susigrąžinimo. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas ieškiniu neprašo pripažinti paskolos sutarčių negaliojančiomis apskritai, iš esmės prašo tik modifikuoti turtines teisines pasekmes sukeliančias paskolos sutarčių sąlygas, t. y. sumažinti palūkanas bei netesybas, panaikinti baudines paskolos sutarčių sąlygas. Ieškovas neneigia, jog turi pareigą grąžinti paskolos sutartimis pasiskolintas sumas, taip pat neneigia ir palūkanų ar delspinigių mokėjimo fakto, ginčija tik jų dydį. Tai reiškia, kad net ir palankaus ieškovui teismo sprendimo pagrindu ieškovas vis tiek turėtų turtinę prievolę atsakovams. Pažymėtina, jog prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas nepateikė detalių skaičiavimų iš kurių būtų matyti, kiek turėtų grąžinti paskolos, palūkanų ir delspinigių galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, todėl nėra galimybės pasisakyti dėl konkretaus dydžio neginčijamos turtinės prievolės vykdymo masto. Taigi, jeigu ir būtų priimtas palankus sprendimas ieškovui šioje byloje, vadovaujantis proporcingumo ir ekonomiškumo principais, pareiškėjui nesiejant jų su konkrečia dėl tolimesnių vykdymo veiksmų galinčia kilti žala, kurios mastai viršytų naudą, sukuriamą įvykdant vykdomąjį dokumentą ir taip įgyvendinant jo privalomumo principą, nelaikytina savaiminiu pagrindu konstatuoti, jog tolesnės vykdymo procedūros privalo būti sustabdytos. Šiuo atveju vertintina ir tai, kad išieškojimas vykdomas kreditus išduodančios įstaigos naudai, todėl pagal bylos duomenis nėra pagrindo manyti, kad atgręžtinio reikalavimo patenkinimo galimybėms, kiltų kokios nors grėsmės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog pareiškėjas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

5423.

55Remiantis nurodytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2015 m. lapkričio 2 d.... 6. 2.... 7. Ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi ieškovo... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo prašomų pripažinti... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog notarės išduoti... 16. 6.... 17. Pažymėjo, jog sustabdžius vykdymo veiksmus iki tol, kol bus priimtas teismo... 18. 7.... 19. Atkreipė dėmesį, jog bylose dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo... 20. 8.... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė,... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 9.... 25. Atskiruoju skundu ieškovas A. M. prašė panaikinti skundžiamą pirmosios... 26. 10.... 27. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino... 28. 11.... 29. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad iš ieškovo yra išieškomos nepagrįstai... 30. 12.... 31. Skundžiamoje nutartyje jokie motyvai, patvirtinantys prašymo tikėtiną... 32. 13.... 33. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Kreedex“ prašė jį... 34. 14.... 35. Nurodė, kad ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia teismo... 36. 15.... 37. Akivaizdu, jog sustabdžius Vykdomąsias bylas, būtų pažeista šalių... 38. IV.... 39. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. 16.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 42. 17.... 43. Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos... 44. 18.... 45. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 46. 19.... 47. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme... 48. 20.... 49. Aptariant tikėtiną ieškinio pagrįstumą, kaip pirmąją sąlygą, būtiną... 50. 21.... 51. Antroji laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtina sąlyga – teismo... 52. 22.... 53. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė vieninteliu... 54. 23.... 55. Remiantis nurodytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti...