Byla 2-1350/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Cornio investicijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-4168-661/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Realboxs“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Cornis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Cornio investicijos“, dalyvaujant trečiajam asmeniui D. B., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Realboxs“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinę prašė:

  1. pripažinti ab initio negaliojančia 2012 m. lapkričio 30 d. tarp šalių sudarytos rangos sutarties Nr. 2013/03 4.1 punkto dalį - šalių susitarimą dėl sutarties kainos dalies, viršijančios 452 030 Lt, ir taikyti vienašalę restituciją, t. y., priteisti ieškovo naudai iš atsakovo UAB „Cornis“ 238 489 Lt, priteistos sumos išieškojimą nukreipiant į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - );
  2. pripažinti ab initio negaliojančia tarp atsakovų UAB „Cornis“ ir UAB „Cornio investicijos“ 2014 m. kovo 31 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. DJ-2408, pagal kurią atsakovas UAB „Cornis“ perleido atsakovo UAB „Cornio investicijos“ nuosavybėn žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir taikyti restituciją;
  3. priteisti iš atsakovų ieškovo naudai 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl atsakovui UAB „Cornio investicijos“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teisių perleidimo draudimo, uždraudžiant atsakovui paminėtu nekilnojamuoju turtu disponuoti (įkeisti, užtikrinti savo arba trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, garantuoti ar bet kaip kitaip šį turtą apsunkinti).

5Prašymą grindė tuo, kad atsakovas UAB „Cornio investicijos“ be jokių apribojimų gali ginčijamu sandoriu įgytą nekilnojamąjį turtą perleisti bet kuriam asmeniui, o jam tai padarius, iškiltų ieškovui kliūčių patenkinti savo reikalavimą. Kadangi reiškiamas ieškinys actio Pauliana, o tokį ieškinį patenkinus būtų aktualus restitucijos taikymas, todėl, siekiant užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, būtina apriboti atsakovo galimybes disponuoti ginčijamo sandorio pagrindu įgytu turtu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Realboxs“ prašymą: padarė įrašą viešajame registre dėl atsakovui UAB „Cornio investicijos“ priklausančio nuosavybės teise žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teisių perleidimo draudimo, taip pat uždraudė atsakovui minėtu nekilnojamuoju turtu disponuoti (įkeisti, užtikrinti savo arba trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, garantuoti ar bet kaip kitaip jį apsunkinti).

8Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas įvertino tai, kad pareikštu ieškiniu prašoma pripažinti ab initio negaliojančia tarp atsakovų UAB „Cornis“ ir UAB „Cornio investicijos“ 2014 m. kovo 31 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. DJ-2408 ir taikyti restituciją, nukreipiant išieškojimą į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). Teismo vertinimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, UAB „Cornio investicijos“ turi galimybę nevaržomai disponuoti nekilnojamuoju turtu, esančiu ginčo objektu, dėl ko neatmestina galimybė, jog gali bandyti jį perleisti. Tokiu atveju teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas dėl būtinumo ginčyti naujus sandorius ir dėl restitucijos netaikymo sąžiningų įgijėjų atžvilgiu, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Pažymėjo, kad atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas viešajame registre dėl ginčo nekilnojamojo turto nuosavybės teisių perleidimo draudimo, yra mažiausiai varžanti atsakovo teises priemonė, nes riboja tik jo teisę šiuo turtu disponuoti, tačiau nedraudžia atsakovui jį valdyti ir naudotis, iš esmės nesukelia jam neigiamų pasekmių ir neproporcingai neapriboja jo teisių bei teisėtų interesų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Cornio investicijos“ atskiruoju skundu prašė panaikinti teismo nutartį.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Ieškovas UAB „Realboxs“ yra nesąžiningas, akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. UAB „Cornio investicijos“ yra nepagrįstai įtrauktas į ieškovo UAB „Realboxs“ ir atsakovo UAB „Cornis“ kilusį ginčą. Kadangi ieškovas pažeidė CK 1.137 straipsnio 2, 3 dalių, CPK 7 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl šie pažeidimai sudaro pagrindą panaikinti atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis įrodo tai, kad dėl to paties dalyko yra pradėtos dvi atskiros bylos (civilinė byla Nr. 2-4168- 661/2014 ir civilinė byla Nr. 2-4215-431/2014). Kadangi abu ieškovo UAB „Realboxs“ ieškiniai grindžiami analogiškomis aplinkybėmis ir įrodymais, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti 238 489 Lt priteisti du kartus iš skirtingų atsakovų. Be to, atsakovas UAB „Cornio investicijos“ yra visiškai atsiskaitęs su UAB „Cornis“ pagal 2014 m. kovo 31 d. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį Nr. DJ-2408. Tai dar kartą įrodo, kad ieškinys atsakovui UAB „Cornio investicijos“ pareikštas nepagrįstai;

132) Teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovo UAB „Realboxs“ ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo yra akivaizdžiai nepagrįstas. Ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų, nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti bent jau prielaidas, jog ieškinio reikalavimai yra pagrįsti. Pats ieškovas UAB „Realboxs“ pateiktu 2014 m. balandžio 15 d. pranešimu civilinėje byloje Nr. 2-4215-431/2014 pripažino, kad tarp fizinių asmenų (t. y. UAB „Realboxs“ akcininkų ir D. B.) nebuvo ir nėra jokių rašytinių susitarimų dėl rangos darbų (sklype, kurio unikalus Nr. ( - )) kainos, neviršijančios 1 000 Lt už 1 m2. Ieškovas nepateikė rašytinio susitarimo tarp tuometinių UAB „Realboxs“ dalyvių dėl 452 030 Lt darbų kainos;

143) Ginčijama teismo nutartis buvo priimta po Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4215-431/2014, kurioje buvo atmestas analogiškas ieškovo UAB „Realboxs“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Paminėta teismo nutartis buvo priimta atsižvelgiant į tai, kad ieškovas UAB „Realboxs“ tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Kadangi iš esmės tapačioje byloje ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręstas, tai sudaro pagrindą panaikinti šioje byloje teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones;

154) Teismas patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tik dėl to, kad buvo suklaidintas ieškovo. Ieškovas UAB „Realboxs“ sąmoningai nuslėpė nuo teismo esmines aplinkybes apie UAB „Cornio investicijos“ dabartinį akcininką ir vadovą. Ieškovo pareiškimai, kad atsakovai UAB „Cornis“ ir UAB „Cornio investicijos“ susiję, visiškai nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 12 str., 178 str.);

165) Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos nepagrįstai, pažeidžiant teisingumo principą. Jos (laikinosios apsaugos priemonės) yra neproporcingos ieškovo UAB „Realboxs“ įvardijamam teisės pažeidimui, neatitinka proceso tikslų, pažeidžia atsakovo teisėtus interesus ir lūkesčius, prieštarauja viešajam interesui. Priešingai nei teigia apeliantas, atsakovo UAB „Cornis“ turimo turto ir turtinių teisių visiškai pakanka tikėtinai ieškovui UAB „Realboxs“ palankaus teismo spendimo įvykdymui užtikrinti, dėl to teismas neturėjo pagrindo taikyti papildomų laikinųjų apsaugos priemonių;

176) Skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė konkrečių motyvų, kodėl šiuo atveju tikslinga ir būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o tai yra savarankiškas pagrindas panaikinti teismo nutartį (CPK 291 str. 1 d. 5 p., 329 str. 2 d. 4 p.). Vien ta aplinkybė, kad actio Pauliana pagrindu ieškovas UAB „Realboxs“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Cornio investicijos“ nesudaro pagrindo teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

18Ieškovas UAB „Realboxs“ atsiliepime prašė atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

19Atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai:

201) Taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo būtina, nes atsakovas UAB „Cornis“, siekdamas išvengti pasisavintų lėšų grąžinimo, perleido kitam atsakovui UAB „Cornio investicijos“ visą savo nekilnojamąjį turtą. Po šių perleidimų jokio kito nekilnojamojo turto atsakovas UAB „Cornis“ neturi;

212) Bylos duomenys įrodo, kad jokie mokėjimai pagal turto perleidimo sandorį nebuvo atlikti, atsakovų pasirašytas tarpusavio užskaito aktas yra niekinis, nes atliktas šalims neturint priešpriešinių reikalavimų. Tai įrodo abiejų atsakovų nesąžiningumą. Be to, jau prieš sudarant ginčijamą sandorį, šio sandorio pagrindu perleistame žemės sklype stovėjo atsakovo UAB „Cornis“ lėšomis pastatyti 8 statiniai, kurie nebuvo registruoti nekilnojamojo turto registre ir kurie neatlygintinai buvo perduoti atsakovui UAB „Cornio investicijos“, siekiant paslėpti UAB „Cornis“ turtą. Atsakovai yra susijusios įmonės, nes ginčijamo sandorio sudarymo dieną UAB „Cornio investicijos“ steigėja, vienintele akcininke ir direktore buvo UAB „Cornio“ akcininko ir vadovo D. B. sutuoktinė A. B.; abi įmonės naudoja bendrą pavadinimą;

223) Apelianto argumentai dėl geros atsakovo UAB „Cornis“ finansinės padėties yra teisiškai nepagrįsti. Ieškovas, reikšdamas actio Pauliana, ir siekia atkurti ginčijamais sandoriais pažeistą atsakovo UAB „Cornis“ mokumą;

234) Teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovas pagrindė visas actio Pauliana instituto taikymo sąlygas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas atliko preliminarų pareikšto reikalavimo įvertinimą, todėl pagrįstai prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino;

245) Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas yra pareiškęs du tapačius ieškinius. Tokio tapatumo nėra, nes nesutampa visi trys ieškinio tapatumui reikšmingi elementai (ieškinio dalykas, pagrindas ir bylos šalys). Atskirose bylose ieškovas pasirinko du savarankiškus pažeistų teisių gynybos būdus.

25Atsakovas UAB „Cornis“ ir trečiasis asmuo D. B. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

29Apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, teigdamas, kad teismas nenurodė konkrečių motyvų, dėl ko šiuo atveju tikslinga ir būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su tuo apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Pagal kasacinio teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas; nepakankamas nutarties motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2012). Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartis yra motyvuota, trumpai išdėstant argumentus, kodėl patenkinamas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl dėl nustatytų faktinių aplinkybių panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

30Kitų absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė.

31Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie tikėtinai pagrindžia savo reikalavimus ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neperžengiant pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus reikalavimus, vykdymą. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apelianto nurodyta faktinė aplinkybė, kad kitoje (savarankiškoje) civilinėje byloje teismas atsisakė taikyti ieškovo UAB „Realboxs“ prašomas laikinąsias apsaugos priemones, neturi teisinės reikšmės šioje byloje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Nutartis, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių klausimas, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos konkrečioje byloje, atsižvelgiant į būtent toje byloje pareikštus reikalavimus, ir užtikrinant tokių pareikštų reikalavimų įvykdymą.

32Kaip paminėta, konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų pobūdį. Nagrinėjamu atveju pagal patikslintą ieškinį ieškovas UAB „Realboxs“ pareiškė naują savarankišką reikalavimą dėl pirkimo - pardavimo sutarties nuginčijimo CK 6.66 straipsnio pagrindu (actio Pauliana) ir būtent šio reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešajame registre dėl draudimo perleisto žemės sklypą, kuris yra ginčijamo sandorio objektas (CK 145 str. 1 d. 2 p.). Skirtingai nei ieškiniu dėl priteisimo, ieškiniu actio Pauliana siekiama, kad, pripažinus skolininko (atsakovo) sudarytus sandorius negaliojančiais, būtų taikoma restitucija, grąžinant perleistą turtą skolininkui (šiuo atveju atsakovui UAB „Cornis“). Actio Pauliana pobūdis lemia ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus. Ieškinys dėl priteisimo gali būti užtikrinamas atsakovui priklausančio bet kokio turto, į kurį pagal įstatymus gali būti nukreipiamas išieškojimas, areštu ar kitokiu tokio turto disponavimo apribojimu (CPK 145 str. 1 d.). Actio Pauliana įvykdymą užtikrina disponavimo ginčo turtu, kurio perleidimo teisėtumas ginčijamas, apribojimas. Dėl to, kad naujasis ginčo turto savininkas UAB „Cornio investicijos“ neperleistų tretiesiems asmenims ginčijamo sandorio pagrindu įgyto turto (žemės sklypo), taip apsunkindamas ieškovui tikėtinai palankaus teismo sprendimo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu įvykdymą, bei įvertinęs reikalavimo pobūdį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė dėl būtinybės taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl atsakovui UAB „Cornio investicijos“ perleisto nekilnojamojo turto nuosavybės teisių perleidimo draudimo ir kt. Apelianto nurodytos faktinės aplinkybės dėl atsakovo UAB „Cornis“ turimo turto ir turtinių teisių įvykdyti tikėtinai ieškovui UAB „Realboxs“ palankų teismo spendimą nagrinėjamam ginčui nėra teisiškai reikšmingos. Ginčijamo sandorio objektas - žemės sklypas, kurio savininko (atsakovo) UAB „Cornio investicijos“ teisės disponuoti šiuo turtu iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo nebuvo apsunkintos, todėl pirmosios instancijos teismas tokiam ieškiniui užtikrinti pagrįstai pritaikė apelianto skundžiamas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 145 str. 1 d. 2 p.).

33Apeliantas ginčija teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą ir tuo pagrindu, jog nebuvo kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos - ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Su tuo sutikti nėra pagrindo. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog neturi pagrindo teigti, kad ieškinys (patikslintas ieškinys) yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti tenkinamas (CPK 144 str.), nes ieškinio reikalavimai grindžiami ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei rašytiniais įrodymais. Pritaikęs papildomas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nepažeidė teisingumo, proporcingumo principų, užtikrino šalių interesų pusiausvyrą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, todėl bet kokio pobūdžio atsakovo teisių apribojimas nėra pagrindais tokių priemonių netaikyti.

34Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad apelianto ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis pakeista Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 1 d. nutartimi - teismas panaikino įrašą viešajame registre dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teisių perleidimo draudimo ir padarė naują įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisių perleidimo draudimo atsakovui UAB „Cornio investicijos“ priklausančiam pastatui (vienbučiui gyvenamajam namui), unikalus Nr. ( - ). Ši nutartis neįsiteisėjusi, nes apskųsta apeliacinės instancijos teismui, ir dėl jos jokios teisinės pasekmės šiuo metu negali kilti.

35Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kitais atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas taip pat nėra paneigtas, todėl naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Nepatenkinus apelianto (atsakovo) UAB „Cornio investicijos“ atskirojo skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

38Ieškovas UAB „Realboxs“ neprašė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų (CPK 178, 179 str.).

39Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Realboxs“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 4. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Prašymą grindė tuo, kad atsakovas UAB „Cornio investicijos“ be jokių... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi patenkino ieškovo... 8. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas įvertino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Cornio investicijos“ atskiruoju skundu prašė panaikinti... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1) Ieškovas UAB „Realboxs“ yra nesąžiningas, akivaizdžiai... 13. 2) Teismas neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes... 14. 3) Ginčijama teismo nutartis buvo priimta po Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 15. 4) Teismas patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 16. 5) Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos nepagrįstai, pažeidžiant... 17. 6) Skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė konkrečių motyvų, kodėl šiuo... 18. Ieškovas UAB „Realboxs“ atsiliepime prašė atskirąjį skundą atmesti, o... 19. Atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai:... 20. 1) Taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo būtina, nes atsakovas UAB... 21. 2) Bylos duomenys įrodo, kad jokie mokėjimai pagal turto perleidimo sandorį... 22. 3) Apelianto argumentai dėl geros atsakovo UAB „Cornis“ finansinės... 23. 4) Teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovas... 24. 5) Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas yra pareiškęs du tapačius... 25. Atsakovas UAB „Cornis“ ir trečiasis asmuo D. B. atsiliepimų į... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį CPK 329... 30. Kitų absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų,... 31. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar... 32. Kaip paminėta, konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos... 33. Apeliantas ginčija teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 34. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad iš teismų informacinės sistemos... 35. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kitais atskirojo skundo... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Nepatenkinus apelianto (atsakovo) UAB „Cornio investicijos“ atskirojo... 38. Ieškovas UAB „Realboxs“ neprašė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir... 39. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 40. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą....