Byla 2-426-182/2014
Dėl skolos priteisimo, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei V. B. dėl skolos priteisimo, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2048,65 skolos, 1763,90 Lt palūkanų, delspinigių 3278,09 Lt, palūkanų delspinigių 2111,51 Lt, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas 1543,48 Lt, iš viso 10775,63 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, priteisti 17,5 procentų palūkanas nuo pagrindinės skolos 2048,65 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinys su priedais ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, todėl, nepranešdamas dalyvaujantiems byloje asmenims apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, teismas, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 6 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2008-12-30

7AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir V. B. sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ), pagal kurias AB „Swedbank“ atsakovui suteikė minėtose sutartyse nurodyto dydžio kreditą, atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyse numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai ( b. l. 21-23). Tačiau atsakovė netinkamai vykdė sutartį, todėl AB „Swedbank“ ją nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo (b. l. 24).

82008-06-18 AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią 2009-04-27 AB „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu, pagal Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ) ( b. l. 9-20, 26). Ieškovė Lietuvos Respublikos CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

9Tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai santykiai (CK 1.73 str., 6.1-6.2 str., 6.192 str.), todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė savo pareigą sąžiningai vykdyti prievolę ( CK 6.38 str.), nes praleido praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė 2009 m. balandžio 27 d. perėmė iš AB „Swedbank“ teisę reikalauti 2048,65 Lt paskolos įsiskolinimo, 8,45 Lt delspinigių, 113,87 Lt palūkanų įsiskolinimo, bei 5,14 Lt palūkanų delspinigių, iš viso 2176,11 L ( b. l. 26). Pažymėtina, kad ieškinį teismui ieškovė pareiškė praėjus beveik 5 metams nuo reikalavimo perėmimo ir nurodo, kad ieškinio parengimo dienai (2014-02-24) atsakovė pagal sutartį Nr. ( - )yra skolinga 2048,65 Lt pagrindinės skolos, 1793,90 Lt palūkanų, 3278,09 Lt delspinigių, bei 2111,51 Lt palūkanų delspinigių. Atsakovė turi prievolę atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). CK 6.73 str. 2 d. numatyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005. Iš ieškovės pateikto 2014-02-14 delspinigių paskaičiavimo akto (b. l. 28) matyti, kad ieškovė delspinigius atsakovei skaičiuoja nuo 2009-04-27 iki 2013-09-10 po 0,1 procento už kiekvieną uždelstą dieną , t. y., 36 procentus per metus. Bendra delspinigių suma nuo pagrindinės skolos paskaičiuota 3269,64 Lt, o nuo palūkanų delspinigiai - 2111,51 Lt, taigi, bendra delspinigių nuo praleistų mokėjimų suma yra 5381,15 Lt. Ieškovo apskaičiuota delspinigių bei palūkanų delspinigių suma kelis kartus viršija pagrindinių skolų sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai bei palūkanų delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, byloje nėra duomenų, kodėl kreditorius daugiau nei ketverius metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išsiieškoti skolą. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Esant šioms aplinkybėms ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,01 proc. dydžio. Teismo paskaičiavimu, už 1597 dienų terminą ieškovo nurodytu laikotarpiu ieškovui priteistina delspinigių suma 327,17 Lt (2048,65x0,0001x1597) ir 286,49 Lt palūkanų delspinigių. Teismo manymu tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

10Ieškovės reikalavimas priteisti 1543,48 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra atmestinas, kaip nepagrįstas, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad faktiškai šias išlaidas patyrė: su ieškiniu patiekta tik vienas raštas skolininkei, kuriuo informuojama apie skolos perleidimą, kas yra ieškovo pareiga pagal įstatymą, jokių kitų dokumentų, pagrindžiančių ieškovės pateiktame skaičiavime nurodytas išlaidas, byloje nėra (b. l. 27) (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovės patirtos išlaidos, vykdant jos komercinę ūkinę veiklą, negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis.

11Ieškovės reikalavimas priteisti 17,5 procento dydžio metinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas, nes įstatyme numatyta, kad atsakovas privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Be to, ieškovei iš atsakovės priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovė prašė priteisti iš viso 10775,63 Lt, teismas nusprendžia priteisti 4438,21 Lt (2048,65+1793,90+327,17+286,49), tai yra, ieškinį tenkina 41 procentu. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo 323 Lt dydžio žyminį mokestį (b. l. 5). Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteistina 132 Lt žyminio mokesčio.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos, kadangi šios išlaidos yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią – 10 Lt valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 264 str., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės V. B., asmens kodas ( - ) paskutinis žinomas gyvenamosios vietos adresas ( - ), ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai 2048,65 Lt kredito, 1793,90 Lt palūkanų, 327,17 Lt delspinigių, 286,49 Lt palūkanų delspinigių, iš viso 4438,21 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt aštuonis litus 21 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4438,21 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y., nuo 2014-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 132,00 Lt žyminio mokesčio.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai