Byla e2A-71-538/2020
Dėl piniginių lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erikos Misiūnienės, Almanto Padvelskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Giedrės Seselskytės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės malūnai“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės malūnai“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“, ieškinį atsakovui E. (E.) V. dėl piniginių lėšų grąžinimo ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 36 836,78 Eur įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi ieškovei yra iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius, susipažinęs su turimais BUAB „Saulės malūnai“ duomenimis, nustatė, kad atsakovas yra skolingas ieškovei 36 836,78 Eur, kuriuos ieškovė mokėjimo pavedimais pervedė atsakovui. Atsakovas 2016 m. lapkričio 30 d. kasos pajamų orderio kvitu yra grąžinęs ieškovui 4 689,22 Eur, o kitų 36 836,78 Eur piniginių lėšų nėra grąžinęs, jų panaudojimas įmonės tikslais nėra pagrįstas dokumentais. Atsakovas ( - ), o įmonės lėšos jam buvo pravedamos nuo( - ). BUAB „Saulės malūnai“ vadovė J. V., ėjusi pareigas ( - ), yra ( - ), todėl yra pagrindas teigti, kad minėti pinigų pavedimai buvo atliekami tarpusavyje susijusių asmenų. BUAB „Saulės malūnai“ bankroto byloje 2018 m. kovo 7 d. nutartimi yra patvirtinti 313 601,64 Eur kreditiniai reikalavimai, 2018 m. balandžio 13 d. nutartimi įmonė yra pripažinta likviduojama dėl bankroto, 2018 m. birželio 19 d. nutartimi papildomai yra patvirtinti dar kelių kreditorių reikalavimai. Bankroto administratoriui nėra perduota jokio įmonės turto, į kurį kreditoriai galėtų nukreipti savo reikalavimų patenkinimą. Ieškovės ( - ) M. K. 2016 m. kovo 9 d. prašyme darbo ginčų komisijai yra pripažinęs, kad visos įmonės sąskaitos yra areštuotos, įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, dėl to negali laiku atsiskaityti su darbuotojais. Pažymėjo, kad buvusi BUAB „Saulės malūnai“ vadovė bankroto administratoriui neperdavė visų įmonės dokumentų, buvusi vadovė taip pat yra nurodžiusi, kad yra dingę duomenys iš kompiuterio, tačiau jokių paaiškinimų, kokiomis aplinkybėmis ir kodėl dokumentai dingo, nepateikė. 2017 m. lapkričio 14 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymu buvo pavesta atlikti ieškovės mokestinį tyrimą. Mokesčių administratorius teikė nurodymus įmonės vadovui pateikti dokumentus, kai kurie dokumentai buvo išimti. Tačiau mokestinio patikrinimo metu buvo nurodyta, kad bendrovė nepateikė EKA žurnalų už visą laikotarpį, pirkimo PVM sąskaitų-faktūrų už 2015 m. gegužės – spalio mėnesius, 2016 m. gruodžio mėnesį ir 2017 m. pardavimo PVM sąskaitų-faktūrų ir kitų dokumentų bei suvestinių buhalterinės apskaitos registrų už visą laikotarpį, todėl buvo priskaičiuoti papildomi mokesčiai. Ieškovės nuomone, yra slepiama, neatskleidžiama visa ieškovės vykdyta ūkinė-komercinė veikla. Ieškovė teigia, kad atsakovas nevykdo pareigos galutinai atsiskaityti su ieškove, elgiasi nesąžiningai ieškovės ir jos kreditorių atžvilgiu.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pagrindiniai teismo sprendimo motyvai:

123.1.

13Ieškovė neįrodė, kad atsakovas aptariamas pinigines lėšas įgijo be teisinio pagrindo.

143.2.

15Ieškovė su ieškiniu yra pateikusi 2016 m. lapkričio 30 d. kasos pajamų orderio kvitą Nr. KASG 01187-5, pagal kurį atsakovas į UAB „Saulės malūnai“ kasą yra gražinęs 4 689,22 Eur, tačiau ši suma yra įskaityta, apskaičiuojant prašomą priteisti sumą.

163.3.

17Atsakovas, nebūdamas UAB „Saulės malūnai“ valdymo organų nariu, negali būti laikomas atsakingu dėl neišlikusių ir (ar) bankroto administratoriui neperduotų įmonės buhalterinių dokumentų.

183.4.

19Ieškovės atsakovui mokėtos sumos buvo apskaitytos UAB „Pistrinum“ ir sudengtos su mokėtinomis sumomis pagal sudarytą tiekimo sutartį tarp UAB „Saulės malūnai“ ir UAB „Pistrinum“, todėl ieškovės pasirinktas jos galimai pažeistų teisių gynybos būdas – reikalavimas priteisti atsakovui sumokėtas sumas kaip atsakovo be pagrindo įgytą turtą negali būti taikomas, nes šiuo atveju atsakovas pagrindė pinigų gavimą sutartiniais teisiniais santykiais, o ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad ginčijamų mokėjimų dėka atsakovas gavo turtą, kurio neturėjo pagrindo gauti.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

214.

22Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą; bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundą grindžia šiais argumentais:

234.1.

24Teismas nepagrįstai nagrinėdamas bylą konstatavo, kad nėra sprendžiamas klausimas dėl vadovo atsakomybės neperdavus įmonės dokumentų, neatsižvelgė į ieškovės byloje keliamą klausimą dėl teikiamų duomenų tikrumo (autentiškumo).

254.2.

26Teismas neįvertino, kad nėra pateikta jokių pirminių duomenų, kurie pagrįstų lėšų panaudojimą įmonės interesais.

274.3.

28Neatkreiptas dėmesys, kad 6 095 eurai atsakovui pervesti per laikotarpį nuo( - ).

294.4.

30Atsakovas, kaip atskaitingas asmuo gavęs pinigus iš ieškovės, nepagrindžia, kad gautais pinigais atliko apmokėjimus ieškovės interesais.

314.5.

32Atsakovas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkelia ieškovui, nors įrodymus apie pinigų panaudojimą įmonės interesais turi pateikti atsakovas.

334.6.

34Atsakovas byloje yra pateikęs duomenis, kad pinigais gautais iš UAB „Saulės malūnai“, jis atsiskaitinėjo už kito juridinio asmens, t. y. UAB „Pistrinum“ prievoles, kas neturi nieko bendra su jau paminėta teisės aktais nustatyta tvarka, kad atskaitingas asmuo turi atsiskaityti tik su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas (o ne už kito juridinio asmens prievoles).

354.7.

362019 m. gegužės 10 d. atsakovas byloje pateikė papildomus įrodymus dėl jo kaip UAB „Saulės malūnai“ atskaitingo asmens atliktų apmokėjimų už kitą juridinį asmenį, t. y. UAB „Pistrinum“. Tokių mokėjimų atlikti atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo.

374.8.

38Žodinis bylos nagrinėjimas padėtų geriau atskleisti bylos esmę, nes šios kategorijos bylose yra viešojo intereso.

395.

40Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti. Atsiliepimo argumentai:

415.1.

42Nagrinėjamoje byloje ieškovė nereiškė reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, todėl jis nepagrįstai remiasi CK kaltės prezumpcija.

435.2.

44Tai, kad ieškovė neturi kasos pajamų orderiu, kurių šakneles atsakovas pateikė į bylą, neleidžia abejoti kasos operacijų tikrumu.

455.3.

46Tai, kad ieškovės mokestinio patikrinimo metu buvo konstatuota, jog ieškovė nepateikė dalies buhalterinės apskaitos dokumentų, todėl buvo priskaičiuoti papildomi mokesčiai, negali būti laikoma ieškinyje nurodytas aplinkybes patvirtinančiu įrodymu.

475.4.

48Atsakovas į bylą pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad iš ieškovės gaunamos piniginės lėšos buvo naudojamos atsiskaitymui su ieškovės tiekėjais arba sudengtos su mokėtinomis sumomis pagal sudarytą tiekimo sutartį tarp ieškovės ir UAB „Pistrinum“

495.5.

50Tai, kad 6 095 Eur suma buvo pravesta atsakovui kaip ieškovės atsiskaitymas su UAB „Pistrinum“, nesudaro pagrindo ieškinio tenkinimui, ieškovė neginčija savo įsipareigojimų UAB „Pistrinum“.

515.6.

52Byloje yra avansinė apyskaita, kurioje yra nurodyti visi pirkimo dokumentai. Jei ieškovė turi abejonių dėl apyskaitose nurodytų duomenų atitikimo realiai situacijai, ji gali juos patikrinti prisijungusi prie VMI administruojamų sistemų ir patikrinusi išrašomų ir gaunamų sąskaitų registrus.

535.7.

54Tai, kad mokėjimo ir sąskaitos išrašymo datos neatitinka yra normalu, analogiškai vertintini ir kiti apeliaciniame skunde nurodomi „neatitikimai“.

555.8.

56Visos piniginės lėšos, kurios ieškovės buvo mokamos per atsakovą, buvo panaudotos UAB „Pistrinum“ reikmėms.

575.9.

58Ieškovei atliekant mokėjimus atsakovui, kaip UAB „Pistrinum“ atstovui, buvo dengiama ieškovės skola UAB „Pistrinum” už parduotas prekes, darant įskaitas, laikantis įstatyme numatytų taisyklių.

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

61Apeliacinis skundas netenkintinas.

629.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

64Dėl žodinio nagrinėjimo.

6510.

66Atmestinas apeliantės prašymas dėl žodinio nagrinėjimo.

6711.

68Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje įtvirtintas išimtis. CPK 322 straipsnyje nurodyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas.

6912.

70Toks įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymas nustato būtent teismo diskrecijos teisę savo ar šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka poreikio, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, jog toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais, t. y. esant išimtinėms aplinkybėms, dėl kurių akivaizdu, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013, 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014).

7113.

72Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės prašymo argumentas, kad šioje byloje yra viešasis interesas, šiuo konkrečiu atveju nepagrindžia bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka poreikio. Pagal CPK 306 straipsnį, išsamūs nesutikimo su ginčijamu pirmosios instancijos teismo sprendimu motyvai turi būti išdėstyti apeliaciniame skunde, tą apeliantė jau yra padariusi, o CPK 324 straipsnio 2 dalis iš esmės draudžia apeliacinio proceso dalyviams ir žodinio proceso apeliacinės instancijos teisme atveju nukrypti nuo teismui pateiktų procesinių dokumentų turinio. Apeliantei nepateikus jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas, bei savo poziciją išdėsčius procesiniuose dokumentuose, nėra jokio pagrindo nukrypti nuo bendrosios taisyklės, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo atmestinas kaip nepagrįstas.

73Dėl ginčo esmės.

7414.

75Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl piniginių lėšų grąžinimo iš atsakovo.

7615.

77Nustatyta, kad atsakovas ( - ). Nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2017 m. sausio mėn. į atsakovo sąskaitą buvo atlikti mokėjimai. Ieškovės direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu atsakovas( - ). Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartimi ieškovei UAB „Saulės malūnai“ iškelta bankroto byla. Ieškovė, atstovaujama bankroto administratorės, prašė priteisti iš atsakovo 36 836,78 Eur dydžio pinigines lėšas, pervestas iš UAB „Saulės malūnai“ sąskaitų į atsakovo sąskaitas bankuose. Atsakovas su ieškinio reikalavimais nesutiko, nurodė, kad dalis piniginių lėšų buvo pervesta jam kaip ( - ). Taigi nagrinėjamu atveju būtina išsiaiškinti aplinkybę, ar atsakovas pagrįstai gavo pinigines lėšas iš ieškovės.

7816.

79Kaip byloje nustatyta, piniginių lėšų išmokėjimo atsakovui teisinį pagrindą patvirtina ieškovo direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymas, 2017 m. vasario 1 d. avanso apyskaita Nr. 23460, kuria atsakovas atsiskaitė už 24 091 Eur piniginių lėšų, gautų laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 22 d. iki 2016 m. lapkričio 19 d. panaudojimą, taigi šie bylos duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovui buvo pervestos sumos dėl kurių panaudojimo atsakovas atsiskaitė.

8017.

81Nors apeliantė teigia, kad 6 095 Eur atsakovui pervesti per laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. birželio 16 d., kai atsakovas nebuvo ieškovės ( - ), tačiau atsakovas pateikė į bylą 2015 m. liepos 1 d. Tiekimo sutartį Nr. 2015-05-17, sudarytą tarp UAB „Saulės malūnai“ (pirkėjo) ir UAB „Pistrinum“ (tiekėjo) dėl duonos gaminių tiekimo, UAB „Pistrinum“ 2015 m. liepos 10 d. prašymą ieškovei pervesti pinigus už konditerinius gaminius į atsakovo sąskaitą, 2015 m. liepos 10 d. sąskaitą-faktūrą Nr. ATR1505 (apmokėjimo terminas iki 2015 m. gruodžio 30 d.), pagal kurią pirkėjas UAB „Saulės malūnai“ įsigijo iš atsakovo vadovaujamos įmonės UAB „Pistrinum“ konditerijos gaminių už 6 515,04 Eur, 2016 m. gruodžio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. VG4-10 pagal kurią pirkėjas UAB „Saulės malūnai“ įsigijo iš atsakovo vadovaujamos įmonės UAB „Pistrinum“ konditerijos gaminių už 18 542,00 Eur, taip pat 2017 m. vasario 9 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą tarp UAB „Saulės malūnai“ ir UAB „Pistrinum“. Taigi byloje yra UAB „Pistrinum“ išrašytos ieškovui sąskaitos-faktūros už produktus, kurios buvo apmokėtos į ( - ) sąskaitą, taigi piniginės lėšos, kurios buvo mokėtos atsakovui kaip tiekėjo atstovui, yra pagrįstos buhalteriniais dokumentais, todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad 6 095 Eur atsakovui pervesti per laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. birželio 16 d. nepagrįstai.

8218.

83Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas pateikė teismui įrodymus, kurie pagrindžia pervestų lėšų panaudojimą 24 091 Eur sumai. Nors ieškovė teigia, kad 12 745 Eur nėra pateisinti avanso apyskaita, tačiau kaip minėta, tuo metu, kai ši suma buvo mokama į atsakovo sąskaitą, atsakovo ir ieškovės ( - ), tuo metu dalis lėšų atsakovui buvo mokama kaip UAB „Pistrinum“ ( - ).

8419.

85Apeliantė argumentuoja, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi nepatikimais įrodymais, nes tokie duomenys bankroto administratoriui nebuvo perduoti. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka.

8620.

87Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

8821.

89Nors ieškovė ir nurodo, kad atsakovo pateikti dokumentai nepatikimi, nes UAB „Saulės malūnai“ direktorė šių dokumentų nepateikė bankroto administratoriui, pažymėtina, kad nurodyti dokumentai pasirašyti tiek atsakovo, tiek ieškovės atstovų, todėl nesivadovauti šiais dokumentais nėra pagrindo. Juolab, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų atsakovo rašytinius įrodymus. Ta aplinkybė, kad nėra perduoti visi UAB „Saulės malūnai“ dokumentai bankroto administratoriui, nepriklauso nuo atsakovo valios, nes jis nebuvo UAB „Saulės malūnai“ valdymo organų narys, todėl nėra pagrindo įmonės dokumentų neperdavimo fakto panaudoti prieš atsakovą. Kaip minėta, atsakovas pateikė įrodymus, kurie pagrindžia pervestų lėšų panaudojimą ir šiais įrodymais nesiremti dėl ieškovės nurodytų argumentų nėra pagrindo (CPK 178, 185 straipsniai).

9022.

91Kaip minėta, į bylą atsakovas pateikė ne tik avansinę apyskaitą bet ir orderius, banko išrašus, mokėjimo kvitus, įsakymus, grąžinimus bei buhalterines pažymas, taigi teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas į bylą pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad iš ieškovės gaunamos piniginės lėšos buvo naudojamos atsiskaitymui su ieškovės tiekėjais arba sudengtos su mokėtinomis sumomis pagal sudarytą tiekimo sutartį tarp ieškovės ir UAB „Pistrinum“. Ieškovė atsakovo pateiktų įrodymų dėl tinkamo iš ieškovės gautų lėšų panaudojimo nepaneigė, apeliacinį skundą iš esmės grindžia tik deklaratyviais teiginiais apie atsakovo pateiktus nepatikimus įrodymus.

9223.

93Konstatavus, kad piniginės lėšos iš ieškovės sąskaitos atsakovui buvo pervestos pagrįstai ir nėra pagrindo svarstyti piniginių lėšų priteisimo klausimo iš atsakovo, nagrinėjamu atveju nėra aktualu, ar šias lėšas ieškovė prašė priteisti kaip skolą, kaip žalos atlyginimą, ar kaip nepagrįstą praturtėjimą.

9424.

95Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymo nustatyta teismo pareiga motyvuoti priimtą teismo procesinį sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje dėl esminių apeliacinio skundo aspektų ir bylos aplinkybių pasisakyta. Darytina išvada, kad kiti apeliacinio skundo argumentai ir pateikti duomenys neturi teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, dėl to apeliacinės instancijos teismas dėl jų išsamiau nepasisako.

96Dėl procesinės bylos baigties

9725.

98Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

99Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

10026.

101Atsakovas pateikė duomenis, kad patyrė 1 000 Eur teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme, todėl atmetus ieškovės apeliacinį skundą šios išlaidos atsakovui priteistinos iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės malūnai“ bankroto administravimo išlaidoms skiriamų lėšų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnis).

102Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

103Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

104Priteisti atsakovui E. (E.) V. iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės malūnai“ bankroto administravimo išlaidoms skiriamų lėšų 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 36 836,78 Eur... 7. 2.... 8. Nurodė, kad įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 26 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu ieškinį... 12. 3.1.... 13. Ieškovė neįrodė, kad atsakovas aptariamas pinigines lėšas įgijo be... 14. 3.2.... 15. Ieškovė su ieškiniu yra pateikusi 2016 m. lapkričio 30 d. kasos pajamų... 16. 3.3.... 17. Atsakovas, nebūdamas UAB „Saulės malūnai“ valdymo organų nariu, negali... 18. 3.4.... 19. Ieškovės atsakovui mokėtos sumos buvo apskaitytos UAB „Pistrinum“ ir... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 21. 4.... 22. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 23. 4.1.... 24. Teismas nepagrįstai nagrinėdamas bylą konstatavo, kad nėra sprendžiamas... 25. 4.2.... 26. Teismas neįvertino, kad nėra pateikta jokių pirminių duomenų, kurie... 27. 4.3.... 28. Neatkreiptas dėmesys, kad 6 095 eurai atsakovui pervesti per laikotarpį nuo(... 29. 4.4.... 30. Atsakovas, kaip atskaitingas asmuo gavęs pinigus iš ieškovės,... 31. 4.5.... 32. Atsakovas nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkelia ieškovui, nors įrodymus... 33. 4.6.... 34. Atsakovas byloje yra pateikęs duomenis, kad pinigais gautais iš UAB... 35. 4.7.... 36. 2019 m. gegužės 10 d. atsakovas byloje pateikė papildomus įrodymus dėl jo... 37. 4.8.... 38. Žodinis bylos nagrinėjimas padėtų geriau atskleisti bylos esmę, nes šios... 39. 5.... 40. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti.... 41. 5.1.... 42. Nagrinėjamoje byloje ieškovė nereiškė reikalavimo dėl nuostolių... 43. 5.2.... 44. Tai, kad ieškovė neturi kasos pajamų orderiu, kurių šakneles atsakovas... 45. 5.3.... 46. Tai, kad ieškovės mokestinio patikrinimo metu buvo konstatuota, jog ieškovė... 47. 5.4.... 48. Atsakovas į bylą pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad iš... 49. 5.5.... 50. Tai, kad 6 095 Eur suma buvo pravesta atsakovui kaip ieškovės atsiskaitymas... 51. 5.6.... 52. Byloje yra avansinė apyskaita, kurioje yra nurodyti visi pirkimo dokumentai.... 53. 5.7.... 54. Tai, kad mokėjimo ir sąskaitos išrašymo datos neatitinka yra normalu,... 55. 5.8.... 56. Visos piniginės lėšos, kurios ieškovės buvo mokamos per atsakovą, buvo... 57. 5.9.... 58. Ieškovei atliekant mokėjimus atsakovui, kaip UAB „Pistrinum“ atstovui,... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 61. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 62. 9.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 64. Dėl žodinio nagrinėjimo. ... 65. 10.... 66. Atmestinas apeliantės prašymas dėl žodinio nagrinėjimo.... 67. 11.... 68. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 69. 12.... 70. Toks įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad įstatymas nustato... 71. 13.... 72. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės prašymo argumentas, kad šioje... 73. Dėl ginčo esmės.... 74. 14.... 75. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas... 76. 15.... 77. Nustatyta, kad atsakovas ( - ). Nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2017 m. sausio... 78. 16.... 79. Kaip byloje nustatyta, piniginių lėšų išmokėjimo atsakovui teisinį... 80. 17.... 81. Nors apeliantė teigia, kad 6 095 Eur atsakovui pervesti per laikotarpį nuo... 82. 18.... 83. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 84. 19.... 85. Apeliantė argumentuoja, kad pirmosios instancijos teismas rėmėsi... 86. 20.... 87. Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti... 88. 21.... 89. Nors ieškovė ir nurodo, kad atsakovo pateikti dokumentai nepatikimi, nes UAB... 90. 22.... 91. Kaip minėta, į bylą atsakovas pateikė ne tik avansinę apyskaitą bet ir... 92. 23.... 93. Konstatavus, kad piniginės lėšos iš ieškovės sąskaitos atsakovui buvo... 94. 24.... 95. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi... 96. Dėl procesinės bylos baigties... 97. 25.... 98. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 100. 26.... 101. Atsakovas pateikė duomenis, kad patyrė 1 000 Eur teisinės pagalbos išlaidų... 102. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų... 103. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą palikti... 104. Priteisti atsakovui E. (E.) V. iš bankrutavusios uždarosios akcinės...