Byla 2-592-375/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,

2sekretoriaujant Rūtai Čekanavičiūtei, Eglei Bunevičiūtei-Kostenko,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statija“ atstovui advokatui Aurelijui Gruodžiui, atsakovų A. Š. ir R. Ž. atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovės O. L. atstovei advokato padėjėjai Žana Vašcovai,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statija“ patikslintą ieškinį atsakovams A. Š., R. Ž., O. L. dėl žalos atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

6I. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovė patikslintu ieškiniu (1 t., b. l. 61–69) prašo priteisti ieškovei solidariai iš atsakovo A. Š. ir atsakovių R. Ž. bei O. L. 25657,03 Eur žalos atlyginimo, priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovė ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad 2014 m. spalio 22 d. ieškovė ir UAB „Gitana“ sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2014/10/22-1, kurios objektas – pastato, esančio ( - ), Kauno mieste stogo remonto ir apšiltinimo darbai. Ieškovė minėta sutartimi įsipareigojo atlikti visus stogo remonto ir apšiltinimo darbus, pagal suderintą lokalinę sąmatą Nr. 1. Šalys susitarė dėl bendros sutarties kainos – 59 951,34 Eur (207 000 Lt.) su PVM. UAB „Gitana“ įsipareigojo vykdyti ieškovės atliktų darbų priežiūrą, priimti atliktus darbus, atsiskaityti su ieškove už atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais. Kadangi UAB „Gitana“ tik iš dalies įvykdė savo įsipareigojimus ieškovei, atsakovas A. Š., būdamas UAB „ Gitana“ direktoriumi, 2015 m. kovo 18 d. su ieškove ir objekto ( - ), Kaune užsakovu UAB „Donerga“ sudarė „Trišalį susitarimą dėl mokėjimų“, kurio pagrindu objekto užsakovas UAB „Donerga“ sumokėjo paskutines likusias lėšas už statybos darbus objekte ( - ), Kaune, ieškovei, t. y. 17 452 Eur, minėta suma sumažindamas UAB „Gitana“ skolą ieškovei. Ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą ieškiniu dėl likusios skolos – 38 357,03 Eur priteisimo iš UAB „Gitana“. 2015 m. balandžio 23 d. Kauno apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-10643-429/2015 ir sprendimu ieškovės UAB „Statija“ ieškinį visiškai patenkino, sprendimas įsiteisėjęs. 2015 m. balandžio 15 d. UAB „Gitana“, ieškovė UAB „Statija“ ir UAB „Eurostandart Group“ sudarė trišalį susitarimą Nr. 2015.04/1, kuriuo ieškovė įsipareigojo kreiptis į antstolės R. S. kontorą dėl arešto UAB „Gitana“ nekilnojamam ir kilnojamajam turtui panaikinimo, UAB „Eurostandart Group“ įsipareigojo nupirkti iš ieškovės dalį reikalavimo teisės į UAB „Gitana“ skolą už 12700 Eur ir šį įsipareigojimą įvykdė. Šio susitarimo pagrindu UAB „Eurostandart Group“ sumokėjo ieškovei UAB „Statija“ 12 700 Eur, tačiau su ieškove UAB „Gitana“ neatsiskaitė iki šios dienos, o turėtą nekilnojamąjį turtą perleido UAB „Eurostandart Group“. Paaiškino, kad ieškovė nebūtų sudariusi minėto trišalio susitarimo, jeigu vadovas A. Š. nebūtu ieškovės direktorei žadėjęs visiškai atsiskaityti su jos vadovaujama įmone, po nekilnojamojo turto perleidimo gavus pinigines lėšas, t. y. ieškovės atžvilgiu nebūtų panaudojęs apgaulės. 2015 m. gegužės 6 d. ieškovė gavo antstolės R. S. pažymą vykdomojoje byloje Nr. ( - )S-8239, kurioje pažymima, kad UAB „Gitana“ 2015 m. balandžio 20 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, kuria jai priklausiusias administracines patalpas, esančias ( - ), Kaune, pardavė UAB „Eurostandart Group“, o kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą nėra. 2015 m. birželio 18 d. ieškovė gavo antstolės R. S. pažymą, patvirtinančią faktinę aplinkybę, jog piniginių lėšų, gautų už UAB „Eurostandart group“ perleistą nekilnojamąjį turtą taip pat nėra gauta, ko pasėkoje vykdyti išieškojimo nėra jokios galimybės. Mano, kad UAB „Gitana“ valdymo organai suteikė prioritetą vienam kreditoriui –UAB „Eurostandart group“ ir esant nemokios įmonės, neturinčios jokio turto statusui, pirkimo - pardavimo santykius baigė įskaitymu, tuo pažeidžiant ieškovės interesus. 2015 m. vasario 17 d. UAB „Gitana“, atstovaujama atsakovo A. Š. sudarė reikalavimo teisės perleidimo sandorį su UAB „Eurostandart Group“, kuriuo skolininkė UAB „Gitana“ perleido atsakovei UAB „Eurostandart Group“ reikalavimo teisę į UAB „Gitana“ skolininko UAB „Sūris Burger“ skolą – 7380,04 Eur. Ieškovas mano, kad šiais dviem sandoriais, kuriais prioritetas buvo suteiktas UAB „Eurostandart Group“ buvo sukeltas visiškas UAB „Gitana“ nemokumas. UAB „Gitana“ administracijos vadovas A. Š. direktoriaus pareigose dirbo nuo 2010 m. spalio 1 d., statybos rangos sandorį UAB „Gitana“ vardu sudarė taip pat atsakovas. UAB „Creditreform Lietuva“ 2015 m. balandžio 30 d. duomenimis UAB „Gitana“ buvo visiškai nemoki 2012, 2013 metais. UAB „Statija“ nebūtų sudariusi statybos rangos sandorio 2014 m. spalio mėnesį ir patyrusi žalos, jeigu nebūtų nesąžiningų/neteisėtų atsakovo veiksmų (neveikimo) – jeigu atsakovai būtų tinkamai įgyvendinę pareigas, reglamentuotas teisės aktuose ir laiku inicijavę nemokios įmonės UAB „Gitana“ bankroto procedūrą, o taip pat jeigu atsakovas A. Š. nebūtų panaudojęs apgaulės sudarant 2015 m. balandžio 15 d. Trišalį susitarimą Nr. 2015.04/1 ir 2015 m. balandžio 20 d. perleidęs įmonės turtą. Atsakovas dar 2012, 2013 metais turėjo inicijuoti vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimą, tačiau įmonei būnant nemokiai sudarė naujus sandorius ir iš statybos objekto užsakovo gautas pinigines lėšas UAB „Gitana“ išleido kitoms reikmės. Atsakovas A. Š. veikė nesąžiningai ikisutartiniuose santykiuose su ieškove ir nuslėpė nuo jos faktines aplinkybes, susijusias su UAB „Gitana“ finansine būkle. Ieškovės kaip reikalavimo pagrindas nurodomas įmonės akcininkių veiksmų neteisėtumas atitinka bendrąjį deliktinei atsakomybei taikomą neteisėtumo kriterijų. Atsakovių akcininkių veiksmai neteisėti dėl šių motyvų: atsakovės, žinodamos bendrovės kritinę finansinę padėtį ir jos nemokumą nuo 2012 metų, turėjo suprasti, jog įmonė neturės galimybių atsiskaityti su ieškove už suteiktą paslaugą, nepriėmė jokių sprendimų situacijai įmonėje sureguliuoti, negalėjo nežinoti apie nekilnojamojo turto perleidimą UAB „Eurostandart Group“, negaunant už jį piniginių lėšų, todėl jų elgesys/neveikimas negali būti pripažintas sąžiningu, teisingu ir protingu.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas papildomai paaiškino, kad 2015 m. kovo 18 d. UAB „Statija“, UAB „Gitana“ ir UAB „Donerga“ sudarytas „Trišalis susitarimas dėl mokėjimų“, kuriuo ieškovei buvo pervesta 17 452 Eur buvo užginčytas bankroto administratorės ir baigtas teismo nutartimi. Taikos sutartimi UAB „Statija“ ir UAB „Donerga“ įsipareigojo sumokėti po 2000 Eur. 2015 m. balandžio 15 d. UAB „Gitana“, UAB „Statija“ ir UAB „Eurostandart Group“ sudarytas trišalis susitarimas Nr. 2015.04/1, kurio pagrindu UAB „Statija“ išmokėta 12700 Eur taip pat buvo užginčytas bankroto administratorės ir baigtas teismo nutartimi. Taikos sutartimi UAB „Eurostandart Group“ įsipareigojo sumokėti 5000 Eur. Paaiškino, kad kreditorių komiteto daugumai nusprendus tvirtinti taikos sutartį, ieškovės dalyvavimas/nedalyvavimas jokios įtakos galutiniams rezultatui neturėtų. Pabrėžė, kad 2013 m. buvo visa eilė pradelstų finansinių įsipareigojimų. 2012 m. gruodžio 31 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. įmonė jau buvo nemoki. Skolos viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Dalis reikalavimų ne tik, kad buvo pradelsti, bet jie net nebuvo padengti iki bankroto bylos iškėlimo. Atstovas negalėjo paaiškinti kodėl prieš pasirašant 2014 m. spalio 22 d. statybos subrangos sutartį pati ieškovė nepasidomėjo kitos sutarties šalies finansine padėtimi, tačiau paaiškino, kad jeigu 2013 m. būtų inicijuotas bankroto procesas, nebūtų sudaryta 2014 m. spalio 22 d. statybos subrangos sutartis ir ieškovė nebūtų patyrus finansinių nuostolių. Ieškovės atstovas mano, jog UAB „Gitana“ atsiskaitinėjo su UAB „Eurostandart Group“, t. y. su sau palankiu kreditoriumi. Dėl atsakovės akcininkės O. L. atsakomybės paaiškino, kad ji buvo ne tik akcininkė, bet ir įmonės darbuotoja, todėl įmonės einamieji finansiniai reikalai jai turėjo būti žinomi. Be to, iš finansinės atskaitomybės už 2013 metus turėjo suprasti, kad įmonė yra nemoki ir inicijuoti bankroto procedūrą. Ieškovės atstovas nurodė, kad nei UAB „Statija“ nei kitų kreditorių teisė ir interesai nebuvo pažeisti sudarant 2015 m. kovo 18 d. ir 2015 m. balandžio 15 d. trišalius susitarimus. Ieškovę tenkino iš abiejų susitarimų gautos lėšos.

10Atsakovė O. L. pateikė atsiliepimą (1 t., b. l. 128–135), kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, mano, kad jis nepagrįstas ir atmestinas. Prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutinka, kad ieškovė atsakovės atsakomybę dėl ieškovei neva padarytos žalos sieja su atsakovės veiksmais/neveikimu laiku nesikreipus dėl UAB „Gitana“ bankroto bylos iškėlimo, kuo esą buvo padidintas įmonės nemokumas, ir sandorių sudarymu su UAB „Eurostandart Group“ dėl reikalavimo teisės bei turto perleidimo, tuo tariamai sąlygoj ant visišką UAB „Gitana“ nemokumą. Abiem atvejais nurodyti atsakovės veiksmai savo specifika vertintini ne kaip pažeidžiantys konkrečiai ieškovės - UAB „Gitana“ kreditorės - teises, o kaip tik galimai sąlygojantys žalą pačiai bendrovei UAB „Gitana“ bei tik galimai darantys žalą visiems įmonės kreditoriams. Atsakovės veiksmuose nustačius ieškovės įvardijamo neteisėtumo faktą bei įvertinus, kad tokiais tariamai neteisėtais veiksmais žala buvo galimai padaryta ne konkrečiai išskirtinai ieškovei, o bendram UAB „Gitana“ mokumui, darytina išvada, kad šio ieškovės individualaus ieškinio atsakovams tenkinimas būtų neteisėtas, nes neužtikrintų UAB „Gitana“ kreditorių lygiateisiškumo principo, pažeistų ĮBĮ numatytas kreditorių reikalavimų tenkinimo taisykles ir prieštarautų bankroto teisės paskirčiai - sustabdyti kreditorių lenktynes dėl nemokios įmonės turto. Creditreform duomenys nepatvirtina įmonės nemokumo nurodytu laikotarpiu fakto: balanse įrašyta per vienerius metus mokėtinų sumų eilutė neatspindi, kokia nurodytų mokėjimų sumos dalis yra pradelsta, o iš pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad bendrovė aptariamu laikotarpiu veikė pelningai. Pažymėjo, kad sandorių bendrovės vardu net ir esant akcininkų pritarimui sudarymas pagal ABĮ ar UAB „Gitana“ įstatus nėra akcininkų kompetencija, nes tai vadovo kompetencijai pagal ABĮ (ir įmonės įstatus) priskirti su bendrovės valdymu susiję sprendimai, atlikti su akcininkų susirinkimo pritarimu. UAB „Gitana“ įstatai ir ABĮ nuostatos nenumatė pareigos akcininkams pritarti ginčo sandorių bendrovės vardu sudarymui, o net ir gautas toks pritarimas nešalina vadovo atsakomybės dėl atitinkamų sandorių sudarymo, atsakovei UAB „Gitana“ akcininkei atsakomybė dėl ginčo sandorių sudarymo/leidimo juos sudaryti atsakomybė nekyla.

11Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime nurodytą savo poziciją.

12Atsakovai A. Š. ir R. Ž. pateikė atsiliepimą (1 t., b. l. 136–144), kuriuo prašo patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovų veikoje nustačius ieškovės įvardijamo neteisėtumo faktą bei įvertinus, kad tokiais tariamai neteisėtais veiksmais žala buvo galimai padaryta ne konkrečiai išskirtinai ieškovei, o bendram UAB „Gitana“ mokumui, seka, kad šiuo atveju ieškovės individualaus ieškinio atsakovams tenkinimas būtų neteisėtas, nes neužtikrintų UAB „Gitana“ kreditorių lygiateisiškumo principo, pažeistų ĮBĮ numatytas kreditorių reikalavimų tenkinimo taisykles ir prieštarautų bankroto teisės paskirčiai. Egzistuojant ieškovės įvardijamoms faktinėms aplinkybėms ir nustačius atsakovų civilinės (deliktinės) atsakomybės pagrindus, ieškovė turėtų teisę reikalauti žalos atlyginimo visų UAB „Gitana“ kreditorių vardu ir interesais reikšdama atsakovams ne individualų, o netiesioginį ieškinį. Dėl trišalės sutarties paaiškino, kad vedant derybas su UAB „Statija“ dėl 2015 m. balandžio 15 d. trišalio susitarimo sąlygų ieškovei iš anksto buvo atskleista informacija apie ketinimus perleisti UAB „Gitana“ nekilnojamąjį turtą kreditorei UAB „Eurostandart Group“ bei nurodyta, kad kaina bus mokama priešpriešinių reikalavimų įskaitos būdu. Ieškovą minėtos sąlygos tenkino, kaip ir galimybė atgauti iš UAB „Gitana“ bent dalį skolos (12 700 Eur). Pažymėjo, kad ieškovės nurodyti iš Creditreform gauti UAB „Gitana“ finansiniai duomenys už 2010-2013 metus, kuriuos pati ieškovė vertina kaip parodančius itin prastą įmonės turtinę padėtį, yra vieši, ir ieškovei buvo prieinami ne tik ieškinio teikimo teisme, bet ir subrangos sutarties su UAB „Gitana“ sudarymo momentu. Be to, dėl UAB „Gitana“ sutartinių įsipareigojimų pagal 2014 m. spalio 22 d. subrangos sutartį vykdymo paminėtina, kad ieškovei už nurodytos sutarties pagrindu atliktus darbus UAB „Gitana“ ir statybos darbų užsakovo UAB „Donerga“, taip pat UAB „Eurstandart Group“ lėšomis iš viso sumokėta 58300 Eur suma, kai sutarties kaina yra 59951,34 Eur (didžiąją Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 23 d. sprendimu už akių ieškovei priteistos skolos dalį sudaro subrangos sutartyje nenumatytų papildomai ieškovės atliktų darbų kaina), kas paneigia ieškovės teiginius apie sutarties sudarymo metu tariamai buvusią „akivaizdžiai neigiamą ateities prognozę“ atsiskaityti su UAB „Statija“. Akcininkė R. Ž. bendrovės kasdien vykdomoje veikloje niekada nedalyvavo, sekti įmonės veikos ir jos einamosios finansinės padėties nei ABĮ, nei bendrovės įstatų pagrindu jai pareiga nekilo. Su bendrovės finansiniais rodikliais už praėjusius kalendorinius metus akcininkė būdavo supažindinama eiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose tvirtinant bendrovės vadovo parengtus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus. Ginčo sandorių sudarymo metu UAB „Gitana“ nebuvo bankrutuojanti įmonė, o ieškinyje nurodytais sandoriais bendrovė ėmėsi nuoseklių priemonių sumažinti savo skolinius įsipareigojimus kreditoriams: 2015 m. vasario 17 d. reikalavimo teisės perleidimo į UAB „Sūris Burger“ skolą sutartimi sumažino skolą UAB „Eurostandart Group“; 2015 m. kovo 18 d. trišaliu susitarimu (sudarytu tarp UAB „Gitana“, UAB „Statija“ ir UAB „Donerga“) 17452 Eur sumai sumažino įsiskolinimą UAB „Statija“, 2015 m. balandžio 15 d. trišaliu susitarimu (sudarytu tarp UAB „Gitana“, UAB „Statija“ ir UAB „Eurostandart Group“) ir 2015 m. balandžio 20 d. su UAB „Eurostandart Group“ sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi sumažino skolinius įsipareigojimus UAB „Statija“ (12 700 Eur apimtyje), UAB „Eurostandart Group“ (45 395,82 Eur apimtyje) ir hipotekos kreditoriaus (kuriam buvo įkeistas perleidžiamas turtas) AB SEB banko naudai (15 767,42 Eur apimtyje). Sudarydama ieškovės nurodomus ginčo sandorius UAB „Gitana“ neteikė išskirtinio prioriteto atsiskaitymui su UAB „Eurostandart Group“, o mokėjo savo skolas ir kitiems kreditoriams (įpareigodama UAB „Eurostandart Group“ savo lėšomis dengti UAB „Gitana“ finansinius įsipareigojimus UAB „Statija“ ir AB SEB bankui). Be to, vertinant 2015 m. balandžio 20 d. pirkimo-pardavimo sutarties sąžiningumą svarbu yra tai, kad minėtu sandoriu UAB „Gitana“ turtas perleistas už didesnę nei rinkos kainą. Užskaitos būdu padengdama skolinį įsipareigojimą kreditoriui UAB „Eurostandart Group“ bendrovė UAB „Statija“ atžvilgiu nepažeidė atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo: UAB „Gitana“ skola UAB „Eurostandart Group“, kurią bendrovė padengė įskaita į nekilnojamojo turto pardavimo kainą, susiformavo dar 2013 m. lapkričio - 2014 m. sausio mėnesiais išduotų skolos dokumentų pagrindu, taigi, turėjo prioritetą UAB „Statija“ kreditorinio reikalavimo bendrovei, susiformavusio pagal 2015 m. sausio-vasario mėnesiais išduotus skolos dokumentus, atžvilgiu. Be to, UAB „Statija“ niekada nereiškė pageidavimo įsigyti 2015 m. balandžio 20 d. sutartimi UAB „Eurostandart Group“ nuosavybėn perleisto UAB „Gitana“ turto į turto kainą įskaitant priešpriešinį bendrovės įsiskolinimą ieškovei, o, priešingai, 2015 m. balandžio 15 d. trišaliu susitarimu iš anksto sutiko, kad turtas būtų perleistas.

13Teismo posėdžio metu atsakovų A. Š. ir R. Ž. atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad pagal 2013 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenis įmonė turėjo turto už 474 360 Eur, skolos siekė apie 300 000 Eur, tačiau sprendžiant ar įmonė nemoki svarbu ne visi skoliniai įsipareigojimai, o tik pradelsti. Ieškovė pateikė penkis pradelstus kreditorinius įsipareigojimus 55 891 Eur sumai, tai yra 8,5 karto mažiau negu įmonė turėjo turto, todėl vertinti, kad tuo metu įmonė buvo nemoki nėra jokio pagrindo. Be to, pažymėjo, kad 2014 m. spalio 22 d. sudarytos statybos subrangos sutarties numatyta kaina buvo 59 951,34 Eur, UAB „Gitana“ sumokėjo apie 58 000 Eur, nes visa kita priteista suma buvo dėl papildomų darbų dėl kurių nebuvo susitarta. Teigti, kad įmonė prieš sudarydama sutartį jos neketino vykdyti, jokiu būdu negalima, nes įvykdyta apie 98 procentai sudarytos sutarties. Pažymėjo, kad UAB „Gitana“ 2014 m. gegužės 23 d. pateikė balansus VĮ „Registrui centrui“, todėl ieškovė turėjo galimybę su jais susipažinti prieš 2014 m. spalio 22 d. sudarant statybos subrangos sutartį. Pagal ieškovės pateiktus duomenis įmonė 2010–2013 dirbo pelningai, 2014 m. buvo nuostolingi, tačiau iki kreipiantis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonė sumažino skolinius įsipareigojimus visiems kreditoriams apie 52 000 Eur. Pastebėjo, kad skoliniai įsipareigojimai UAB „Eurostandart group“ yra susidarę anksčiau nei – UAB „Statija“. Akcininkė R. Ž. nedalyvavo įmonės kasdieninėje veikloje ir neturėjo pareigos sekti įmonės finansinės padėties.

14Teismas

konstatuoja:

15Ieškinys atmestinas.

16II. Nustatytos bylos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

17Bylos medžiaga nustatyta, jog 2014 m. spalio 22 d. UAB „Gitana“ ir UAB „Statija“ sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2014/10/22-1 (1 t., b. l. 11–14), pagal kurią UAB „Statija“ įsipareigojo atlikti visus stogo remonto ir apšiltinimo darbus objekte – pastate, esančiame ( - ), Kaune, pagal suderintą lokalinę sąmatą Nr. 1 (1 t., b. l. 15–16) už 59 951,34 Eur (207 000 Lt) su PVM.

182015 m. kovo 18 d. sudarytas trišalis susitarimas dėl mokėjimų (1 t., b. l. 17), kuriuo UAB „Donerga“, UAB „Gitana“ ir UAB „Statija“ susitarė, kad objekto užsakovas UAB „Donerga“ sumoka 17 452 Eur UAB „Gitana“ skolą UAB „Statija“.

192015 m. balandžio 23 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-10643-429/2015 (1 t., b. l. 18–19) ieškovės UAB „Statija“ ieškinys atsakovei UAB „Gitana“ dėl 38 357,03 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų tenkintas pilnai.

202015 m. balandžio 15 d. UAB „Gitana“, UAB „Statija“ ir UAB „Eurostandart Group“ sudarė trišalį susitarimą Nr. 2015.04/1 (1 t., b. l. 20–11), kuriuo UAB „Statija“ įsipareigojo kreiptis į antstolės R. S. kontorą dėl arešto UAB „Gitana“ nekilnojamam ir kilnojamajam turtui panaikinimo, UAB „Eurostandart Group“ įsipareigojo nupirkti iš UAB „Statija“ dalį reikalavimo teisės į UAB „Gitana“ skolą už 12700 Eur ir šį įsipareigojimą įvykdė. Šio susitarimo pagrindu UAB „Eurostandart Group“ sumokėjo ieškovei UAB „Statija“ 12 700 Eur.

21Creditreform duomenimis 2010 – 2013 metais UAB „Gitana“ veikla nebuvo nuostolinga, mokėtinos sumos sudarė 382 351,71 Eur, įmonė turėjo turto už 474 359,65 Eur (1 t., b. l. 22–23).

222015 m. gegužės 6 d. antstolės R. S. pažymoje (1 t., b. l. 24) nurodyta, kad UAB „Gitana“ 2015 m. balandžio 20 d. sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, kuria jai priklausiusias administracines patalpas, esančias ( - ), Kaune, pardavė UAB „Eurostandart Group“, o kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra.

23Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio 2015 m. balandžio 22 d. išrašo duomenimis UAB „Gitana“ vadovas nuo 2010 m. spalio 1 d. yra A. Š. (1 t., b. l. 25–28).

24UAB „Gitana“ akcininkės – R. Ž., turinti 91 akciją, ir O. L., turinti 45 akcijas (1 t., b. l. 84).

252015 m. birželio 18 d. antstolės R. S. pažymoje, nurodyta, kad piniginėms lėšoms, esančioms ar būsiančioms UAB „Gitana“ sąskaitoje yra kitų institucijų ankstesni apribojimai tos pačios eilės mokėjimams. Kadangi pinigų likučio nepakanka, todėl išieškoti iš piniginių lėšų nėra galimybės (1 t., b. l. 85).

262015 m. vasario 17 d. reikalavimo teisės perleidimo į UAB „Sūris Burger“ skolą sutartimi UAB „Gitana“ sumažino skolą UAB „Eurostandart Group“ 7380,04 Eur (1 t., b. l. 86).

272015 m. birželio 16 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Gitana“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta J. D. (1 t., b. l. 145).

282015 m. balandžio 20 d. UAB „Gitana“ ir UAB „Eurostandart Group“ sudarė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį (1 t., b. l. 155–164), kuria UAB „Gitana“ priklausiusias administracines patalpas, esančias ( - ), Kaune, pardavė UAB „Eurostandart Group“ už 61395,82 Eur. Atitinkamai šia sutartimi UAB „Gitana“ sumažino skolinius įsipareigojimus UAB „Statija“ (12 700 Eur), UAB „Eurostandart Group“ (45 395,82 Eur) ir hipotekos kreditoriui AB SEB bankui (15 767,42 Eur ).

292014 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso (1 t., b. l. 165–) parodo, kad UAB „Gitana“ iš viso turėjo turto už 662 497 litus (191 841 Eur), o mokėtinos sumos litais sudarė 985 836 Lt (285471,13 Eur).

302015 m. rugsėjo 8 d. Kauno apygardos teismo nutartimi (1 t., b. l. 191–193) patvirtinti UAB „Gitana“ kreditoriniai reikalavimai, tarp kurių yra UAB „Statija“ kreditorinis reikalavimas 25 657,03 Eur sumai.

312017 m. gegužės 10 d. Kauno apygardos teismo nutartimi (2 t., b. l. 43) UAB „Gitana“ veikla pripažinta pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto.

322016 m. birželio 22 d. Kauno apygardos teismas nutartimi (2 t., b. l. 60–62) patvirtino ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GITANA“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurostandart group“ 2016 m. birželio 16 d. sudarytą taikos sutartį pagal kurią atsakovė UAB „Eurostandard Group” įsipareigojo ieškovei BUAB „GITANA“ sumokėti 5 000,00 Eur per 3 dienas nuo Kauno apygardos teisino nutarties, kuria bus patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

332016 m. lapkričio 3 d. nutartimi (2 t., b. l. 63–67) Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą, kuriuo 2015 m. vasario 17 d. tarp UAB „Gitana“ ir UAB „Eurostandard Group“ sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis pripažinta negaliojančia ir taikyta restitucija.

34Ieškovės pateikti UAB „Blaticum construction projects“, VĮ „Kauno regiono keliai“, UAB „Impuls LTU“, UAB „Oringas“, UAB „Heinzmann“ kreditoriniai reikalavimai sudaro 25847,17 Eur (2 t., b. l. 73–84).

352016 m. birželio 1 d. bankrutavusios UAB „Gitana“ kreditorių komiteto posėdžio, kurio narė yra ir ieškovė UAB „Statija“, protokole Nr. 1 buvo svarstyta taikos sutartis pagal kurią atsakovė UAB „Eurostandard Group” įsipareigojo ieškovei BUAB „GITANA“ sumokėti 5 000,00 Eur. Balsų dauguma pritarta pateiktai taikos sutarčiai.

362016 m. spalio 24 d. bankrutavusios UAB „Gitana“ kreditorių komiteto posėdžio protokole Nr. 2 buvo svarstyta taikos sutartis pagal kurią atsakovės UAB „Statija“ ir UAB „Donerga“ įsipareigojo ieškovei BUAB „GITANA“ sumokėti po 2 000,00 Eur. Balsų dauguma pritarta pateiktai taikos sutarčiai.

37Ieškovė prašo priteisti žalą solidariai iš atsakovo A. Š. ir atsakovių R. Ž. ir O. L..

38Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio 2 dalį bendrovė, tarp jų ir uždaroji akcinė, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Dėl to uždaroji akcinė bendrovė yra savarankiškas, atskiras nuo juridinio asmens dalyvio civilinių teisinių santykių subjektas. Taip pat pažymėtina, kad juridinio asmens savarankiškumo principas lemia juridinio asmens savarankišką atsakomybę ne tik dalyvių, bet ir kitų juridinio asmens veikloje dalyvaujančių asmenų – vadovų bei darbuotojų – aspektu. Tačiau siekiant užkirsti kelią pažeisti kreditorių interesus piktnaudžiaujant juridinio asmens savarankiška ir ribota atsakomybe, įstatymas tam tikrais atvejais nustato juridinių asmenų vadovų ir dalyvių civilinę atsakomybę. Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnis), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalį, t. y. įstatymuose tiesiogiai nenustatyta juridinio asmens valdymo organo nario (ar vienasmenio valdymo organo) atsakomybės už nesąžiningus veiksmus juridinio asmens kreditoriams, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, ši juridinio asmens vadovo civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai.

39Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad juridinio asmens dalyvio ir vadovo atsakomybės pagrindai skiriasi, nes skirtinga jų teisinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009). Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad šios kategorijos bylose kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, kokias pareigas pažeidė atsakovas – valdymo organo pareigas veikti išimtinai bendrovės interesais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnis) ar akcininko pareigą elgtis sąžiningai bendrovės atžvilgiu – nepiktnaudžiauti ribota atsakomybe (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalis).

40Nagrinėjamu atveju iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad nuo 2010 m. spalio 1 d. UAB „Gitana“ vadovas buvo A. Š., akcininkės – R. Ž., turinti 91 akciją, ir O. L., turinti 45 akcijas. Ginčo sutartis tarp UAB „Gitana“ ir UAB „Statija“ sudaryta 2014 m. spalio 22 d.

41Pažymėtina, kad tam, jog būtų galima taikyti įmonės dalyvio civilinę atsakomybę, būtina, be kitų civilinės atsakomybės sąlygų, nustatyti ne bet kokį nesąžiningumą, o būtent nesąžiningus juridinio asmens dalyvio veiksmus, dėl kurių juridinis asmuo prarado galimybę įvykdyti prievolę, t. y. tapo nebepajėgus pats patenkinti kreditoriaus reikalavimą. Subsidiarioji juridinio asmens dalyvio atsakomybė galėtų būti taikoma, jei būtų nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalyje reglamentuojamos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, be kita ko, kad akcininkės atliko tokius nesąžiningus veiksmus, dėl kurių juridinis asmuo prarado galimybę įvykdyti prievolę, nagrinėjamu atveju atsiskaityti pagal sudarytą su ieškove sutartį. Šiuo atveju atribojant buvusio UAB „Gitana“ vadovo ir akcininkių atsakomybę dėl (galimo) nesavalaikio bankroto bylos įmonei iškėlimo svarbu įvertinti, kad vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu, UAB „Gitana“ įstatais, bendrovės vadovas yra tas asmuo, kurio kompetencijai priskirta organizuoti kasdieninę bendrovės veiklą, įgyvendinti jos tikslus, veikti bendrovės vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius, todėl būtent vadovas geriausiai žino jo vadovaujamos įmonės einamą finansinę padėtį. Akcininkės su bendrovės finansiniais rodikliais už praėjusius kalendorinius metus susipažįsta tik eiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose tvirtinant bendrovės vadovo parengtus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus. Nagrinėjamu atveju šioje byloje nenustatytas pagrindas subsidiariajai atsakovių, kaip juridinio asmens dalyvių, atsakomybei, nes nenustatyta, kad akcininkės, sudarant 2014 m. spalio 22 d. tarp UAB „Gitana“ ir UAB „Statija“ statybos subrangos sutartį Nr. 2014/10/22-1 žinojo, jog įmonė yra nemoki, tačiau neatskleidė šios aplinkybės ieškovei, taip pat kad slėpė ir neatskleidė paaiškėjusios aplinkybės, kad UAB „Gitana“ nebegalės įvykdyti įsipareigojimų pagal sutartį. Nustatyta, kad pagal sutartį UAB „Statija“ įsipareigojo atlikti visus stogo remonto ir apšiltinimo darbus objekte – pastate, esančiame ( - ), Kaune, pagal suderintą lokalinę sąmatą Nr. 1 už 59 951,34 Eur (207 000 Lt) su PVM. Atsakovas nurodė, o ieškovė nepaneigė, kad UAB „Gitana“ sumokėjo 58 300 Eur iš sutartos 59 951,34 Eur sumos. Paaiškino, kad visa kita 2015 m. balandžio 23 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-10643-429/2015 priteista suma buvo dėl papildomų darbų dėl kurių nebuvo susitarta sudarant pirminę sutartį. Be to, byloje pateikti duomenys rodo, kad UAB „Gitana“ 2010–2013 metais veikla buvo pelninga, todėl teismui nenustačius, kad atsakovės, kaip akcininkės, veikė nesąžiningai, teismo vertinimu, ieškovė neturi pagrįstos reikalavimo teisės į atsakoves, kaip į įmonės akcininkes.

42Tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui, kaip valdymo organo nariui, civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę.

43Visų pirma ieškovė atsakovo civilinę atsakomybę kildina iš pareigos kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pažeidimo.

44Kai įmonės vadovas nevykdo pareigos inicijuoti bankroto bylą, žala atsiranda (padidėja) ne dėl netinkamos vadovo veiklos įmonėje, bet dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos pažeidimo, todėl tai specifinis deliktas, kuris skiriasi nuo vadovo civilinės atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014).

45Civilinės atsakomybės už pavėluotą bankroto bylos iškėlimą taikymo atveju reikšminga, nustatyti, kada atsakingas asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti, kad įmonė nemoki (negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi). Sužinojimo apie pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo momentas lemia kitų įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygų – kaltės, žalos, priežastinio ryšio – nustatymą. Atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

46Svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks nepadengta, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinį ryšį.

47Nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodė, kuriuo tiksliai momentu atsakovui kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. kada atsirado konkrečios aplinkybės, patvirtinančios įmonės nemokumą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo prasme. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad galima pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Ieškovė remiasi pateiktais Creditreform duomenimis pagal kuriuos įmonė turėjo turto už 474 359,65 Eur, skolos siekė apie 382 351,71 Eur, tačiau sprendžiant ar įmonė nemoki svarbu ne visi skoliniai įsipareigojimai, o tik pradelsti, tie už kuriuos įmonė laiku nemoka. Be to, ankstesniais metais įmonės veikla buvo pelninga, todėl vertinti, kad tuo metu įmonė buvo nemoki nėra jokio pagrindo.

48Neginčijama, kad bendrovės vadovas turi pareigą elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu ir tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui. Byloje pateiktais duomenimis UAB „Gitana“ VĮ „Registrui centrui“ viešai prieinamus duomenis – kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį – pateikė 2014 m. gegužės 23 d. Pažymėtina, kad ieškovė, kaip juridinio asmens vadovas, taip pat turėjo pareigą elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu ir prieš sudarant sutartį pasidomėti viešai prieinamais duomenimis apie kitas sandorio šalis ir juos įvertinti.

49Teismo vertinimu ieškovės pateikti argumentai negali būti vertinami, kaip patvirtinantys, kad atsakovas suvokė, jog įmonė yra nemoki Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo prasme. Darytina išvada, kad ieškovė neįrodė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto juridinio asmens valdymo organo civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindo.

50Vien aplinkybė, kad įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas ir padarė žalą įmonei ar jos kreditoriams dar savaime neteikia pagrindo įmonės vadovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus, jeigu įmonės vadovas elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, nepažeidė teisės aktuose ir įmonės veiklos dokumentuose jam nustatytų pareigų ir akivaizdžiai neviršijo įmonės veikloje įprastos ūkinės–komercinės rizikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420-2013).

51Įvertinus byloje esančius duomenis apie atsakovo veiksmus, darytina išvada, kad jis neatliko neteisėtų veiksmų (neveikimo), kurie būtų galėję lemti ginčo sutarties nevykdymą ir ieškovės reikalaujamą priteisti žalą. Byloje nėra duomenų apie konkrečiai į ieškovę nukreiptus įmonės vadovo nesąžiningus (neteisėtus) veiksmus ir jų pagrindu sukeltą žalą ieškovei.

52Pagal kasacinio teismo suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvadą dėl bet kokios informacijos įrodomosios vertės nustato pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2015 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688-684/2015). Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovė leistinomis priemonėmis neįrodė atsakovo, kaip juridinio asmens vadovo, neteisėtų veiksmų (neveikimo).

53Pažymėtina, kad pagal naujausią kasacinio teismo praktiką individualaus kreditoriaus ieškinio įmonės vadovui ir akcininkui dėl žalos atlyginimo tenkinimui turi būti įrodytos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos, kurios kreditoriaus pareikšto ieškinio atveju reiškia į konkretų kreditorių nukreiptų nesąžiningų veiksmų atlikimą ir būtent dėl tų veiksmų kreditoriui atsiradusią žalą, o ne bendro juridinio asmens nemokumo sukėlimą ar mokumo sumažėjimą, kuris vienodai paveikia tiek ieškinį pareiškusį kreditorių, tiek ir visus likusius juridinio asmens kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014). Tik tuo atveju, jei kreditorius įrodinėja, kad jam padaryta individuali žala, jis gali reikšti tiesioginį ieškinį neribojamas bankroto stadijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-32-421/2017). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014 išaiškino, kad neteisėtumas konkretaus kreditoriaus atžvilgiu gali pasireikšti kreditoriaus klaidinimu, apgaulingos informacijos teikimu įmonei sudarant sutartį su konkrečiu kreditoriumi ar kitais į konkretų kreditorių nukreiptais nesąžiningais veiksmais.

54Ieškovės argumentas dėl prioriteto teikimo vienam iš kreditorių atmestinas kaip neapgrįstas. Ginčo sandorių sudarymo metu UAB „Gitana“ nebuvo bankrutuojanti įmonė, o ieškinyje nurodytais sandoriais bendrovė ėmėsi priemonių sumažinti savo skolinius įsipareigojimus ne išimtinai vienam kreditoriui UAB „Eurostandart group“, tačiau skolinius įsipareigojimus mažino ir kitiems kreditoriams tame tarpe ir ieškovei UAB „Statija“, hipotekos kreditoriui AB SEB bankui. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad nei UAB „Statija“ nei kitų kreditorių teisė ir interesai nebuvo pažeisti sudarant 2015 m. kovo 18 d. ir 2015 m. balandžio 15 d. trišalius susitarimus. Ieškovę tenkino iš abiejų susitarimų gautos lėšos. Bankroto administratorei užginčijus 2015 m. kovo 18 d. trišalį susitarimą, sudarytą tarp UAB „Gitana“, UAB „Statija“ ir UAB „Donerga“, kurio pagrindu UAB „Statija“ išmokėta 17452 Eur, 2015 m. balandžio 15 d. trišalį susitarimą, sudarytą tarp UAB „Gitana“, UAB „Statija“ ir UAB „Eurostandart Group“, kurio pagrindu UAB „Statija“ išmokėta 12700 Eur, šalys susitarė taikiai ir pasirašė taikos sutartis, t. y. abipusių nuolaidų būdu išsprendė ginčą. UAB „Statija“ pasirašius taikos sutartį galima teigti, kad ji iš dalies pripažino, kad pažeistos visų kreditorių teisės, ir sutiko sumokėti 2000 Eur. Atmestinas ieškovės argumentas, kad UAB „Gitana“ pažeidė atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, UAB „Eurostandart Group“ skoliniai įsipareigojimai, kuriuos bendrovė padengė įskaita į nekilnojamojo turto pardavimo kainą, susiformavo dar 2013 m. lapkričio - 2014 m. sausio mėnesiais išduotų skolos dokumentų pagrindu, taigi, turėjo prioritetą UAB „Statija“ kreditorinio reikalavimo, susiformavusio pagal 2015 m. sausio-vasario mėnesiais išduotus skolos dokumentus, atžvilgiu. Ieškovė niekuo nepagrindė savo argumento, kad žodiniu susitarimu su UAB „Gitana“ vadove metu, jai buvo žadėta daugiau negu šalys susitarė raštu. Sutarties šalys buvo verslininkai, todėl jiems taikytini aukštesni rūpestingumo, apdairumo ir protingumo kriterijai. Jeigu, kaip teigia ieškovė, šalys žodžiu susitarė, tai turėjo įtraukti ir į sutartį, kurią pasirašė raštu.

55Ieškovė neįrodė, jog bendrovė prievolės laiku neįvykdė dėl įmonės vadovo tyčios, sąmoningo siekimo pažeisti būtent ieškovės interesus, o ne siekio derinti visų įmonės kreditorių bei pačios įmonės interesus.

56Kreditorius tiesioginį ieškinį įmonės vadovui gali reikšti dalyviui tais atvejais, kai bankrotas pripažįstamas tyčiniu ir nustatoma, kad šie subjektai kalti dėl tyčinio bankroto ( ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalis). Tačiau nagrinėjamu atveju duomenų apie įmonės tyčinį bankrotą nėra. 2017 m. gegužės 10 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įmonės veikla pripažinta pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto.

57Įvertinus ieškovės nurodytus atsakovo neteisėtus veiksmus, nėra pagrindo daryti išvadų, jog tokiais veiksmais atsakovas padarė tiesioginę žalą konkrečiai ieškovei, kad tokie veiksmai nukreipti konkrečiai į jos teisių pažeidimą ar veiksmų neteisėtumas pasireiškia specifiškai, tik konkretaus kreditoriaus atžvilgiu, ir kad toks neteisėtumas atitinka bendrąjį deliktinei atsakomybei taikomą neteisėtumo kriterijų. Byloje nenustatyta, kad atsakovas ieškovę klaidino, teikė apgaulingą informaciją įmonei sudarant ginčo sutartį ar atliko kitus tik į ieškovę nukreiptus nesąžiningus veiksmus.

58Atsižvelgiant, kad ieškovė šioje byloje nereiškė individualaus tiesioginio ieškinio buvusiam įmonės vadovui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnį, taip pat į tai, kad byloje nenustatytos visos būtinosios atsakovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovės ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

60Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovai įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

61Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 20,52 Eur ir yra didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos priteisiamos iš ieškovės valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263–265, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

63ieškinį atmesti.

64Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statija“, juridinio asmens kodas 135156533, valstybei 20,52 Eur (dvidešimt eurų 52 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,... 2. sekretoriaujant Rūtai Čekanavičiūtei, Eglei Bunevičiūtei-Kostenko,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statija“ atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. I. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovė patikslintu ieškiniu (1 t., b. l. 61–69) prašo priteisti... 8. Ieškovė ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad 2014 m. spalio 22 d.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas papildomai paaiškino, kad 2015 m.... 10. Atsakovė O. L. pateikė atsiliepimą (1 t., b. l. 128–135), kuriame nurodė,... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime nurodytą savo... 12. Atsakovai A. Š. ir R. Ž. pateikė atsiliepimą (1 t., b. l. 136–144),... 13. Teismo posėdžio metu atsakovų A. Š. ir R. Ž. atstovas advokatas papildomai... 14. Teismas... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. II. Nustatytos bylos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 17. Bylos medžiaga nustatyta, jog 2014 m. spalio 22 d. UAB „Gitana“ ir UAB... 18. 2015 m. kovo 18 d. sudarytas trišalis susitarimas dėl mokėjimų (1 t., b. l.... 19. 2015 m. balandžio 23 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu už akių... 20. 2015 m. balandžio 15 d. UAB „Gitana“, UAB „Statija“ ir UAB... 21. Creditreform duomenimis 2010 – 2013 metais UAB „Gitana“ veikla nebuvo... 22. 2015 m. gegužės 6 d. antstolės R. S. pažymoje (1 t., b. l. 24) nurodyta,... 23. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio 2015 m.... 24. UAB „Gitana“ akcininkės – R. Ž., turinti 91 akciją, ir O. L., turinti... 25. 2015 m. birželio 18 d. antstolės R. S. pažymoje, nurodyta, kad piniginėms... 26. 2015 m. vasario 17 d. reikalavimo teisės perleidimo į UAB „Sūris Burger“... 27. 2015 m. birželio 16 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Gitana“... 28. 2015 m. balandžio 20 d. UAB „Gitana“ ir UAB „Eurostandart Group“... 29. 2014 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso (1 t., b. l.... 30. 2015 m. rugsėjo 8 d. Kauno apygardos teismo nutartimi (1 t., b. l. 191–193)... 31. 2017 m. gegužės 10 d. Kauno apygardos teismo nutartimi (2 t., b. l. 43) UAB... 32. 2016 m. birželio 22 d. Kauno apygardos teismas nutartimi (2 t., b. l. 60–62)... 33. 2016 m. lapkričio 3 d. nutartimi (2 t., b. l. 63–67) Lietuvos apeliacinis... 34. Ieškovės pateikti UAB „Blaticum construction projects“, VĮ „Kauno... 35. 2016 m. birželio 1 d. bankrutavusios UAB „Gitana“ kreditorių komiteto... 36. 2016 m. spalio 24 d. bankrutavusios UAB „Gitana“ kreditorių komiteto... 37. Ieškovė prašo priteisti žalą solidariai iš atsakovo A. Š. ir atsakovių... 38. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio 2 dalį... 39. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad juridinio asmens dalyvio ir vadovo... 40. Nagrinėjamu atveju iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad nuo... 41. Pažymėtina, kad tam, jog būtų galima taikyti įmonės dalyvio civilinę... 42. Tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui, kaip valdymo organo nariui,... 43. Visų pirma ieškovė atsakovo civilinę atsakomybę kildina iš pareigos... 44. Kai įmonės vadovas nevykdo pareigos inicijuoti bankroto bylą, žala... 45. Civilinės atsakomybės už pavėluotą bankroto bylos iškėlimą taikymo... 46. Svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti... 47. Nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodė, kuriuo tiksliai momentu atsakovui kilo... 48. Neginčijama, kad bendrovės vadovas turi pareigą elgtis rūpestingai su... 49. Teismo vertinimu ieškovės pateikti argumentai negali būti vertinami, kaip... 50. Vien aplinkybė, kad įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas... 51. Įvertinus byloje esančius duomenis apie atsakovo veiksmus, darytina išvada,... 52. Pagal kasacinio teismo suformuluotas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo... 53. Pažymėtina, kad pagal naujausią kasacinio teismo praktiką individualaus... 54. Ieškovės argumentas dėl prioriteto teikimo vienam iš kreditorių atmestinas... 55. Ieškovė neįrodė, jog bendrovė prievolės laiku neįvykdė dėl įmonės... 56. Kreditorius tiesioginį ieškinį įmonės vadovui gali reikšti dalyviui tais... 57. Įvertinus ieškovės nurodytus atsakovo neteisėtus veiksmus, nėra pagrindo... 58. Atsižvelgiant, kad ieškovė šioje byloje nereiškė individualaus... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios... 61. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 20,52 Eur ir yra... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 63. ieškinį atmesti.... 64. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statija“,... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...