Byla e2-161-446/2019
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ priešieškinį ieškovei R. J. įmonei dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Raimondai Stulpinaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui M. R. atsakovės atstovui advokatui R. T.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. J. įmonės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio stogo dangos“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ priešieškinį ieškovei R. J. įmonei dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė R. J. įmonė prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )" 22 920 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas (procesines palūkanas), skaičiuojamas nuo atsakovo skolos sumos, - 22 920 Eur - už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sutartinius 0,02 procento už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo visos skolos sumos už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t. y. 45,80 ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje ieškovė nurodė, kad R. J. įmonė ir UAB „( - )“ 2017 m. sausio 17 dieną sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2017/01/17, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio nuostatos. Šio sutarties 1.1. punktu ieškovė įsipareigojo savo rizika ir priemonėmis per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą objekte Jūrininkų ligoninėje, esančioje Klaipėdoje, Liepojos g. 45, pagal techninį darbo projektą atlikti ir perduoti fasado šiltinimo darbus bei ištaisyti defektus, o atsakovė įsipareigojo sudaryti ieškovei būtinas sąlygas darbams atlikti. Sutarties 2.1. punktu šalys susitarė, kad sutarties kaina yra 96 000 Eur be PVM (21 %), vieno kv. m., ventiliuojamo fasado ir angokraščių šiltinimo darbai su pastoliais kaina sudaro 24 Eur be PVM, fasadinių ir angokraščių sienų šiltinimo su pastoliais kiekis sudaro apie 4 000 kvadratinių metrų, aktuojami darbai pagal faktą. Sutarties 3 punktu šalys susitarė dėl atsikaitymo už atliktus darbus tvarkos, susitarė, kad mokėjimai atliekami pateikus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus bei sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai bus pervedama į rangovo sąskaitą. Sutarties 5.2. punktu atsakovė įsipareigojo priimti iš ieškovės tinkamai ir laiku atliktus darbus (5.2.3. punktas) ir sumokėti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (5.2.4. punktas). Kaip numatyta sutarties 6 punkte, ieškovė, atlikusi visus darbus, surašė 2018 m. balandžio 25 dienos atliktų darbų aktą Nr. 7, atliktų darbų pažymą Nr. 7 ir 2018-04-25 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RJĮ000001945. Atliktų darbų aktas Nr. 7 buvo pateiktas pasirašyti atsakovei, tačiau atsakovė, prisidengdamas įvairiomis priežastimis, vengė pasirašyti aktą ir nėra jo pasirašiusi iki šiol, nors pagal sutarties 6.1 punktą, gavusi pranešimą apie darbų užbaigimą, atsakovė per 5 darbo dienas privalėjo priimti subrangovo atliktus darbus, pasirašydama darbų perdavimo-priėmimo aktą. Pagal sutarties 6.2 punkto nuostatas, atsakovė, atsisakius pasirašyti 6.1. punkte minimus dokumentus, privalėjo pateikti ieškovei motyvuotą paaiškinimą dėl šio atsisakymo. Atsakovė atsiuntė 2018 m. balandžio 23 d. raštą, kuriame nurodė, kad grąžina dokumentus nepasirašytus, nes pateiktame atliktų darbų akte nurodyti ventiliuojamo fasado karkaso, šilumos izoliacijos ir plokštės įrengimo ašyse kiekiai viršija faktinius objekto kiekius. Atsakovės rašte nėra nurodyta kas, kokiomis priemonėmis bei kokiomis metodikomis vadovaujantis atliko faktinius objekto kiekių paskaičiavimus ir kokiame dokumente jie yra fiksuoti. Sutarties 6.3 punkte yra nurodytas vienintelis atvejis kuomet gali būti atsisakoma pasirašyti ieškovės aktus, t. y. kuomet subrangovas netinkamai (nekokybiškai) atlieka darbus ir rangovas tokiu atveju, surašo aktą dėl nurodytų trūkumų šalinimo. Atsakovė tokio akto su trūkumais ir jų šalinimo terminais nėra surašęs, jokių pretenzijų ieškovei dėl atliktų darbų kokybės nėra teikusi. Atsakovė sąmoningai ir piktybiškai nevykdo savo sutartinių pareigų ir taip daro žalą ieškovei, tinkamai ir laiku įvykdžiusiai visas savo pareigas. Atsakovė privalo apmokėti ieškovei už faktiškai (realiai) atliktus darbus (darbų kiekius), pagal sutartyje nurodytą įkainį - 22 920 Eur. Atsakovei pažeidinėjant sutartinius įsipareigojimus ir nevykdant CK 6.681 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių užsakovo pareigą tinkamai ir visiškai atsiskaityti su rangovu už jo atliktus darbus, atsakovės skola ieškovui yra priteistina pilna apimtimi. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 punktu nuo skolos sumos - 22 920 Eur - iš atsakovės priteistinos procesines palūkanas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Šalys sutarties 7.3. punktu susitarė, kad atsakovė už kiekvieną pavėluotą apmokėti kalendorinę diena mokės ieškovei 0,02 procento dydžio baudą nuo neapmokėtos sumos. Įvertinant tai, kad pačioje PVM sąskaitoje faktūroje buvo nurodyta, kad vėliausias apmokėjimo terminas yra 2018 m. gegužės 25 d., būtent nuo 2018 m. gegužės 26 d. pradedamas skaičiuoti terminas dėl delspinigių skaičiavimo, t. y. ieškovė reikalauja iš atsakovės delspinigių iki ieškinio pateikimo už 10 dienų - 45,80 Eur, delspinigius skaičiuojant nuo visos neapmokėtos sumos (22 920 Eur).

5Priešieškiniu atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )" prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento R. J. įmonės surašytą 2017 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. balandžio 25 d. atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodyti darbai ventiliuojamo fasado karkaso, šilumos izoliacijos ir plokštės įrengimas ašyse K-F-20-24, T-16-22, 13-16-P-T , viso plotas 955 kv. m., priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė nurodė, kad atliktų darbų aktas yra be jos parašo ir be CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatyto įrašo, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai, vadovaujantis šia nuostata atsakovė ir reiškia priešieškinį. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ji tinkamai ir kokybiškai atliko statybos rangos darbų eilinį etapą ir pateikė atsakovei tai patvirtinančius rašytinius įrodymus. Išskyrus ieškovės pateiktą jos surašytą atliktų darbų aktą, kuris yra be žymos apie atsakovės atsisakymą pasirašyti, daugiau jokie duomenys ieškovės atliktų darbų akto įrašų nepatvirtina. CK 2.4 straipsnio 3 dalies, 2.74 straipsnio 3 dalies pagrindu ieškovė privalo turėti dokumentus, patvirtinančius, kad ji atliko akte nurodytus darbus. Statybos darbų neįmanoma atlikti neturint atitinkamų statybinių medžiagų, statybos medžiagos yra sertifikuojamos. Ieškovas privalo turėti statybos medžiagų įsigijimo arba perdavimo jam darbų atlikimui dokumentus, tačiau jų neturi, ieškovė neturi ir statybos medžiagų kokybės sertifikatų, priešingu atveju būtų juos pateikusi teismui kartu su ieškiniu. Ieškovės atlikti darbų kiekiai ir jų atlikimo faktas privalėjo būti fiksuotas statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnalo pildymas numatytas norminiais teisės aktais, jame įrašus daro visi statybos dalyviai, o taip pat valstybės įgaliotų ir statybą kontroliuojančių institucijų atstovai, todėl žurnalas kaip oficialus dokumentas turi didesnę įrodomąją galią. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad konkrečius darbus pagal konkrečią statinio techninio darbo projekto dalį jai buvo pavesta atlikti. Ieškovei už atliktus darbus pagal statinio techninį darbo projektą buvo apmokėta. Be ieškovės analogiškus darbus atliko UAB „( - )“, UAB „Euronika“, UAB „Luminas“, UAB „Justinhus“, UAB „Pajūrio stogo dangos“. Visi darbai yra užaktuoti ir bendras darbų kiekis atitinka statinio techninį darbo projektą. Ieškovė fiziškai neturėjo galimybės atlikti darbų, kuriuos teigia atlikusi. Kadangi ieškovė teigia, kad yra atlikusi konkrečius darbus pagal techninį darbo projektą, jai tenka pareiga įrodyti darbų atlikimo faktą ir kiekį. Atsakovei tokie įrodymai nebuvo pateikti, Atsakovė iš ieškovės nurodyto darbų kiekio nepriėmė. Ieškovės 2017-11-01 - 2018-04-25 atliktų darbų aktas Nr. 7 yra suklastotas. Atsakovė atliktų darbų akto suklastojimo faktą įrodinėja UAB „( - )“, UAB „Euronika“, UAB „Luminas“, UAB „Justinhus“, UAB „Pajūrio stogo dangos“ atliktų darbų aktais, iš kurių matyti, kad ieškovės nurodytus darbus yra atlikę kiti subrangovai.

7Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio stogo dangos“ nuomonės teisme nepareiškė, atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį nepateikė.

8Ieškovės ieškinys dėl apmokėjimo už statybos rangos darbus pagal ieškovės 2018 m. balandžio 25 d. vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktą pagrįstas ir tenkintinas, atsakovės priešieškinis dėl šio akto pripažinimo negaliojančiu atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 18 d. Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė (užsakovas) ir atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ (rangovas) sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2017/01/17, kuria atsakovė įsipareigojo per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės pastato, esančio Klaipėdoje, Liepojos g. 45, atnaujinimo (modernizavimo) darbus. 2017 m. sausio 17 d. atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ (rangovas) sudarė statybos subrangos sutartį su ieškove R. J. įmone (subrangovu), kuria šalys susitarė, kad ieškovė atliks Klaipėdos jūrininkų ligoninės, esančios Klaipėdoje, Liepojos g. 45, fasado apšiltinimo darbus. 2018 m. balandžio 17 d. ieškovė pateikė atsakovei atliktų darbų aktą Nr. 7, atliktų darbų pažymą Nr. 7. 2018 m. balandžio 23 d. atsakovė grąžino ieškovei nepasirašytus šiuos dokumentus, nurodydama, kad atliktų darbų akte nurodyti ventiliuojamo fasado karkaso, šilumos izoliacijos ir plokštės įrengimo ašyse kiekiai viršija faktinius objekto kiekius. 2018 m. balandžio 25 d. ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą dėl 22 920 Eur apmokėjimo už atliktus statybos darbus pagal 2017 m. sausio 17 d. subrangos sutartį, pareikalaudama sąskaitą už atliktus darbus apmokėti iki 2018 m. gegužės 25 d.

10Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 22 920 Eur vertės statybos darbų apmokėjimo pagal 2018 m. balandžio 25 d. ieškovės vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą Nr. 7, kuriame nurodyti ieškovės atlikti darbai, numatyti 2017 m. sausio 17 d. subrangos sutartyje: ventiliuojamo fasado karkaso, šilumos izoliacijos ir plokštės įrengimas ašyse K-F-20-24, T-16-22, 13-16-P-T. Aktas pasirašytas tik subrangovo – ieškovės, atlikusios statybos rangos darbus, kitos šalies (faktinio užsakovo) aktas nepasirašytas, akto nepasirašymo priežasčių nei viena iš sutarties šalių akte nenurodė. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai atsisako apmokėti kokybiškai atliktus darbus, atsakovė priešieškiniu įrodinėjo, jog yra pagrindas ieškovės pasirašytą atliktų darbų aktą Nr. 7 pripažinti negaliojančiu.

11Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.655 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Taigi, esminės rangos teisinių santykių sąlygos – susitarimas dėl užduoties (užsakymo), kurią turės įvykdyti viena sutarties šalis, ir atlygintinumas – kitos sutarties šalies įsipareigojimas sumokėti už atliktus darbus.

12Statybos rangos teisinius santykius reguliuojančios CK šeštos knygos XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio normos nustato statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas bei tvarką. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis (6.694 straipsnio 1 dalis). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (straipsnio 4 dalis). Įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams (straipsnio 5 dalis). Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (straipsnio 6 dalis).

13Iš šalių sudarytos subrangos sutarties turinio matyti, kad atsakovė, be kita ko, įsipareigojo: priimti ieškovės atliktus darbus (5.2.3. punktas), sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis apmokėti už atliktus darbus (5.2.4. punktas). Sutarties 6 punkte nustatyta, kad gavęs subrangovo pranešimą apie pagal šią sutartį numatytų darbų užbaigimą, rangovas per 5 darbo dienas priima subrangovo atliktus darbus, pasirašydamas darbų perdavimo-priėmimo aktą. Atsisakęs pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, rangovas pateikia subrangovui motyvuotą paaiškinimą. Rangovui motyvuotai atsisakius pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, surašomas aktas, kuriame išvardijami subrangovo atliktų darbų trūkumai ir nurodomi terminai nurodytiems trūkumams pašalinti. Subrangovas, baigęs darbus, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas turi pateikti rangovui atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, pažymas (P3) ir PVM sąskaitas - faktūras. Subrangovas atliekamus darbus aktuoja kiekvieną mėnesį pagal faktiškai atliktus darbus.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; ir kt.). Tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009).

15Kaip jau minėta, pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.).

16Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

17Be to, kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015 ir kt.).

18Subrangos sutartis, kurios pagrindu ieškovė atliko statybos rangos darbus Klaipėdos jūrininkų ligoninės pastate, įstatymų nustatyta tvarka nutraukta nebuvo. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti fasado apšiltinimo darbų apie 4 000 m2.

19Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas A. D., dirbęs uždarojoje akcinėje bendrovėje „Račkausko AGROTECH“ statybos darbų vadovu, patvirtino, kad R. J. įmonė atliko Klaipėdos jūrininkų ligoninės pastato fasado modernizavimo darbus. Įmonė šiame objekte dirbo iki pat objekto užbaigimo, atliko fasado apšiltinimo darbus, kuriems vadovavo V. J.. 2017 m. rudenį jis iš savo įmonės vadovo buvo gavęs nurodymą, kad jokie atliktų darbų aktai nebūtų surašomi, dėl jam nežinomų priežasčių kurį laiką atlikti darbai šiame objekte nebuvo aktuojami. 2017 m. lapkričio 24 d. jis atsiuntė į V. J. elektroninį paštą rekonstruojamo pastato planą, kuriame savo ranka pažymėjo R. J. įmonės atliktų darbų vietas ir kiekius tuo tikslu, kad visi darbai būtų tiksliai užaktuoti.

20Teisme susipažinus su elektroniniu paštu, kurio adresas valdas.juozapaitis@gmail.com, nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 24 d. iš A. D. elektroninio pašto, kurio adresas agniusd@inbox.lt, V. J. gavo pastato planą su ranka parašytais skaičiais, rodyklėmis nurodytomis vietomis, t. y. planą, kuriame, kaip nurodė liudytoju apklaustas A. D., pažymėtos vietos, kur darbus atliko R. J. įmonė, ir šios įmonės atliktų darbų kiekiai.

21A. D. atsiųstame pastato plane rankraščiu pažymėtos kelios vietos, nurodyti skaičiai 202, 485, 605,09. Kaip teisme nurodė ieškovės atstovas V. J. ir liudytojas A. D., skaičiais nurodyti ieškovės atliktų darbų kiekiai kvadratiniais metrais.

22Kad ieškovė atliko šiltinimo darbus pastate, priklausančiame Klaipėdos jūrininkų ligoninei, patvirtina ir atsakovės vadovo P. R. elektroninis laiškas, siųstas R. J. 2017 m. gruodžio 6 d., kuriuo persiuntė 2017 m. lapkričio 30 d. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės defektinį aktą. Direktorius laiške nurodė, kad pagal 2017-01-17 statybos subrangos sutartį Nr. 2017/01/17 įmonė atliko ligoninės pastato stogo apšiltinimo darbus, todėl prašo defektiniame akte nurodytus defektus, trūkumus skubiai pašalinti.

23Atsakovės pateiktas 2018 m. balandžio 20 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas, pasirašytas ieškovės ir atsakovės buhalterių, patvirtina į apskaitą įtrauktų dokumentų apskaitymą ir jų apmokėjimą, tačiau nepatvirtina subrangos sutarties vykdymo ar nevykdymo fakto, aplinkybės, kad atsakovė pilnumoje atsiskaitė su ieškove už atliktus darbus, nes atliktų darbų aktas Nr. 7, PVM sąskaita faktūra dėl 22 920 Eur apmokėjimo į atsakovės apskaitą nebuvo įtraukti.

24Nors atsakovė teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad Klaipėdos jūrininkų ligoninės pastato, esančio Klaipėdoje, Liepojos g. 45, atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti ir perduoti užsakovui VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei, tačiau parengiamojo posėdžio metu atsakovės atstovas, įmonės vadovas P. R. nurodė, kad objekto atnaujinimo darbai baigti 2018 m. sausio mėnesį, defektai pašalinti, 2018 m. vasario mėnesį objektas priduotas užsakovui. Taigi, darbai, kuriuos atliko ir ieškovė, laikytini atlikti tinkamai.

25Įrodymų, kad ieškovė reikalautų apmokėjimo už didesnį nei sutartyje nurodytą darbų kiekį, atsakovė nepateikė. Atsakovė nors ir nesutinka su ieškovės darbų akte Nr. 7 nurodytais faktiškai atliktų darbų kiekiais, konkrečiais įrodymais bei svariais argumentais jų (atliktų darbų kiekių) fakto nepaneigė ir neįrodė, kad tokio darbų kiekio ieškovė negalėjo faktiškai atlikti. Aplinkybė, kad tame pačiame objekte dirbo ir kiti subrangovai, kitos įmonės, nepaneigia fakto, kad jame dirbo ir pagal sutartį darbus atliko ieškovė. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad būtent atsakovė, atsisakydama pasirašyti ieškovės pateiktus dokumentus, ginčydama ieškovės vienašališkai pasirašytą aktą, privalo paneigti tame akte nurodytų darbų kiekius konkrečiais priešingais įrodymais, tačiau ji iš esmės tokių įrodymų nepateikė. Be to, šalys subrangos sutartyje pačios susitarė, kad sutarties kaina, kurią atsakovė sumoka ieškovei, nustatoma pagal faktinį atliktų darbų kiekį – aktuojami darbai pagal faktą (sutarties 2.1. punktas). Ši aplinkybė taip pat leidžia spręsti apie tai, kad tikslus darbų kiekis subrangos sutarties sudarymo dieną ją pasirašiusioms šalims nebuvo žinomas, todėl apmokėjimo už darbą dydis priklausė nuo faktiškai atliktų darbų kiekio.

26Atsakovė nepasirašydama akto ir pažymos apie atliktus darbus, grąžindama šiuos dokumentus ieškovei, nenurodė koks faktinis, jos manymu atliktų darbų kiekis, turėtų būti nurodytas šiuose dokumentuose. Iš atsakovės atstovų paaiškinimų teisme matyti, kad atliktų darbų faktiniai matavimai nebuvo atliekami. Priešieškinyje atsakovė nurodė statybos žurnalo svarbą įrodinėjant atliktus rangos darbus, tačiau kaip matyti iš VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės pateiktos informacijos ir UAB „Račkausko AGROTECH“ surašytos pažymos apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus, kurią teismui pateikė VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, matyti, kad remiantis atsakovės sudaryta pažyma ir užsakovo turima informacija, ligoninės pastato atnaujinimo darbus vykdė pati atsakovė, ji užsakovo nebuvo informavusi apie subrangovų (R. J. įmonės, UAB „Pajūrio stogo dangos) atliekamus stogo, sienų ir cokolio šiltinimo darbus, Všį Klaipėdos jūrininkų ligoninei nebuvo žinoma apie tai, kad dalį darbų, numatytų rangos sutartyje, kuriuos įsipareigojo atlikti pati atsakovė, atliko subrangovai. Teisme atsakovės atstovai tvirtino (pateikė subrangos sutartis, atliktų darbų aktus), kad dalį pastato atnaujinimo darbų atlikusi ieškovė, dalį pati atsakovė ir kiti subrangovai, nors pažymoje, pateiktoje užsakovei VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninei nurodė priešingai – darbus atlikusi viena atsakovė. Esant tokioms aplinkybėms, akivaizdu, kad statybos žurnale jokių įrašų apie subrangovų, tame tarpe ir ieškovės, atliekamus darbus nebuvo, visi darbai statybos žurnale buvo įrašomi kaip atlikti paties rangovo – atsakovės, pasirašiusios sutartį su užsakovu dėl pastato modernizavimo darbų. Dėl pačios atsakovės veiksmų nėra galimybės sulyginti visų subrangovų atliktų darbų tikslių apimčių. Kad ieškovės atlikti darbai su defektais, nėra pagrindo išvadai, nes toks faktas atliktų darbų akte nėra konstatuotas.

27Aptartų aplinkybių ir įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad atsakovė negalėjo nepasirašyti ieškovės pateikto atliktų darbų akto Nr. 7 CK 6.694 straipsnio 4 dalies pagrindu. Kaip jau minėta, subrangos sutartis įstatymų nustatyta tvarka nenutraukta, atsakovė neįrodė, kad atsakovė darbų neatliko, byloje nėra duomenų, įrodančių, jog ginčo akte nurodyti darbai turėjo kokių nors konkrečių trūkumų, dėl kurių nebūtų buvę galima tų darbų rezultato naudoti pagal paskirtį. Be to, atsakovės atstovas P. R. patvirtino, kad statybos darbai yra užbaigti, pastatas eksploatuojamas, statinys atitinka statinio projekto sprendinius. Taigi nėra pagrindo teigti, jog ieškovės perduodami darbai galėjo būti su tokiais trūkumais, kurių nebūtų galima pašalinti ir dėl jų būtų neįmanoma naudoti atliktus darbus pagal pagrindinėje rangos sutartyje numatytą paskirtį.

28Atsakovė neįrodė pagrindų pripažinti ieškovės 2018 m. balandžio 25 d. vienašališkai pasirašyto atliktų darbų akto Nr. 7 negaliojančiu, todėl ieškovė turi pagrindą reikalauti iš atsakovės įvykdyti priešpriešinę prievolę apmokėti už šiuo aktu perduotus darbus – t. y. sumokėti 22 920 Eur atlyginimą.

29Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra vienas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis). Skiriamos dvi netesybų formos: bauda ir delspinigiai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Kai už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t., laikoma, kad netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Delspinigiai dažniausiai skaičiuojami pažeidus prievolės įvykdymo terminą. Šiuo atveju šalių sudarytos sutarties 7.3. punkte buvo nustatyti delspinigiai atsakovei pažeidus terminą atsiskaityti su ieškove, todėl pagrįstai ieškovė prašo priteisti delspinigius (0,02 procento nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną), skaičiuojamus nuo reikalavimo įvykdymo pabaigos termino 2018 m. gegužės 26 d. iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, t. y. už 10 dienų, kas sudaro 45,80 Eur (22 920x0,02%=4,58x10=45,80).

30Nors pareiga mokėti procesines palūkanas nustatyta įstatymo (CK 6.37 straipsnis), procesinės palūkanos skaičiuojamos tik esant kreditoriaus prašymui jas skaičiuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2006; 2010 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010; kt.). Kai teismui pateikiamas prašymas skaičiuoti procesines palūkanas, teismas jas priteisia vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Taigi, procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Ieškinį patenkinus, pripažinus, kad atsakovė vengia atsiskaityti su ieškove, pastarajai reikalaujant, iš atsakovės priteistinos procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo skolos sumos – 22 920 Eur - nuo ieškinio teismui pateikimo dienos – 2018 m. birželio 14 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 98 straipsnyje įtvirtinta, kad: šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (1 dalis); šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (2 dalis).

32Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės byloje sumokėtą žyminį mokestį ir 1 400 Eur išlaidų už advokato pagalbą ruošiant procesinius dokumentus, atstovavimą teisme atlyginimo. Ieškinys patenkintas visiškai, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovės ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo patenkintas, todėl ir žyminio mokesčio dalis už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 37,50 Eur – ieškovei nepriteistina. Patenkinus reikalavimą dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ieškovės sumokėtas 517 Eur žyminis mokestis, paduodant ieškinį, priteistinas iš atsakovės. Prašoma priteisti advokatui sumokėta suma atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio reikalavimus, todėl prašymas priteisti šias išlaidas tenkintinas (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.71 straipsniu, 6.681 straipsnio 1 dalimi, 6.687 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsniu, 259, 265-270 straipsniais,

Nutarė

34Ieškinį tenkinti.

35Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )", juridinio asmens kodas 162402010, R. J. įmonei, juridinio asmens kodas 145671695, 22 920 Eur (dvidešimt du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt eurų) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos skolos sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos, t. y. 2018 m. birželio 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 45,80 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 80 ct) delspinigius ir 1 917 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidas.

36Priešieškinį atmesti.

37Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Vilma... 2. Teismas... 3. Ieškovė R. J. įmonė prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės... 4. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad R. J. įmonė ir UAB „( - )“ 2017 m.... 5. Priešieškiniu atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )" prašo... 6. Atsakovė nurodė, kad atliktų darbų aktas yra be jos parašo ir be CK 6.694... 7. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio stogo dangos“... 8. Ieškovės ieškinys dėl apmokėjimo už statybos rangos darbus pagal... 9. Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 18 d. Viešoji įstaiga Klaipėdos... 10. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 22 920 Eur vertės statybos darbų... 11. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 12. Statybos rangos teisinius santykius reguliuojančios CK šeštos knygos XXXIII... 13. Iš šalių sudarytos subrangos sutarties turinio matyti, kad atsakovė, be... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos... 15. Kaip jau minėta, pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 16. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę... 17. Be to, kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui... 18. Subrangos sutartis, kurios pagrindu ieškovė atliko statybos rangos darbus... 19. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas A. D., dirbęs uždarojoje... 20. Teisme susipažinus su elektroniniu paštu, kurio adresas... 21. A. D. atsiųstame pastato plane rankraščiu pažymėtos kelios vietos,... 22. Kad ieškovė atliko šiltinimo darbus pastate, priklausančiame Klaipėdos... 23. Atsakovės pateiktas 2018 m. balandžio 20 d. tarpusavio atsiskaitymo... 24. Nors atsakovė teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad Klaipėdos... 25. Įrodymų, kad ieškovė reikalautų apmokėjimo už didesnį nei sutartyje... 26. Atsakovė nepasirašydama akto ir pažymos apie atliktus darbus, grąžindama... 27. Aptartų aplinkybių ir įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad atsakovė... 28. Atsakovė neįrodė pagrindų pripažinti ieškovės 2018 m. balandžio 25 d.... 29. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 30. Nors pareiga mokėti procesines palūkanas nustatyta įstatymo (CK 6.37... 31. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 93 straipsnio... 32. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės byloje sumokėtą žyminį mokestį... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio... 34. Ieškinį tenkinti.... 35. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „( - )", juridinio asmens kodas... 36. Priešieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...