Byla 2A-2533-115/2012
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo A. R

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui UADB „ERGO Lietuva“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo A. R..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 506,81 Lt žalai atlyginti, bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad dėl trečiojo asmens A. R. kaltės 2009 m. sausio 16 d. įvykio eismo įvykis, kurio metu nukentėjo D. M., kuriam ieškovas už laikinojo nedarbingumo laikotarpį išmokėjo 506,81 Lt ligos pašalpos. Ši suma turėtų būti priteista iš atsakovo, apdraudusio trečiojo asmens civilinę atsakomybę. Pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė ne draudimo, o žalos atlyginimo santykiai, todėl turėtų būti taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 29 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovą ir atsakovą sieja deliktiniai santykiai, o ne draudiminiai, kad netaikytinas TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatytas terminas

7Teismas sprendė, kad draudikas prievoliniuose transporto priemonės valdytojo padarytos žalos atlyginimo santykiuose yra pagrindinis skolininkas, turintis pareigą neviršijant TPVCAPDĮ 11 str. nurodytų draudimo sumų ribų padengti nukentėjusio trečiojo asmens patirtus nuostolius. Nukentėjusįjį ir žalą padariusio asmens draudiką sieja privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikytinas TPVCAPDĮ 13 str. 1 d. nuostatos ir 16 str. 4 d. nustatytas pretenzijos pareiškimo terminas.

8Kadangi ieškovo reikalavimo teisė atsirado subrogacijos pagrindu, nesikeičia nei taikytinų terminų skaičiavimo tvarka, nei taikytina teisė. Remdamasis tuo teismas konstatavo, kad ieškovo ir atsakovo ginčas susijęs su privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisiniais santykiais, ir kad ieškovo reikalavimams atsakovo atžvilgiu taikytinas ir TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatytas pretenzijos pareiškimo terminas bei CK 1.125 str. 7 d. įtvirtintas vienerių metų ieškinio senaties terminas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams.

9Nustatęs, kad pretenziją atsakovui ieškovas pateikė praleidęs ieškinio senaties terminas (CK 1.124 str.), teismas sprendė, kad ieškinys atmestinas tiek pasibaigus prievolei atlyginti žalą (praleidus pretenzijos pateikimo terminą), tiek pasibaigus ieškinio senaties terminui (CK 1.131 str. 1 d.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

12Skundą grindžia tokiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai nustatė, kad šalis sieja privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikomas CK 1.125 str. 7 d. nustatytas ieškinio senaties terminas. Nagrinėjamu atveju šalių ne tik kad nesieja draudimo teisiniai santykiai, bet ir paties ginčo esmė orientuota ne į kuriuos nors draudimo teisinius aspektus, bet nukreipta į žalos atlyginimo teisinius santykius. Ieškovo reikalavimas yra kilęs ne iš sutartinių draudimo teisinių santykių, o iš deliktinių teisinių santykių – žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsiradimo fakto, įstatymo pagrindu paskyrus eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui ligos pašalpą. Ieškovo reikalavimui turi būti taikomas ne CK 1.125 str. 7 d., bet 1.125 str. 8 d. nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2006 ir 2007 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-73/2007).

142. TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. numatytas vienerių metų pretenzijos pateikimo terminas yra taikomas nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, o ne valstybinio socialinio draudimo įstaigai, išmokėjusiai nukentėjusiam asmeniui sveikatos sužalojimo atveju skiriamas valstybinio socialinio draudimo išmokas. Ieškovas reikalavimo teisę į atsakovą įgijo ne subrogacijos pagrindu (CK 6.1015 str.), o CK 6.290 str. 3 d. pagrindu, t.y. regreso. Taigi ieškovo reikalavimo draudimo bendrovei pateikimas praleidus TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatytą terminą ar jo nepateikimas, nepanaikina ieškovo teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas privalėjo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-166/2006 pateiktu aiškinimu.

153. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 29 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga, kuri nelaikytina teismo precedentu ir yra tik rekomendacinio pobūdžio metodinė medžiaga. Apžvalgoje pateikta nuomonė prieštarauja kasacinio teismo suformuotai praktikai konkrečiose nutartyse, aiškinančiose socialinio draudimo įstaigų atgręžtinio reikalavimo teisės įgyvendinimą bei taikomus terminus.

16Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmeti.

17Atsiliepimą grindžia tokiais atsikirtimais:

181. Nagrinėjamu atveju būtina remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008, kaip precedentu šio ginčo išsprendimui, kadangi ieškovo, kaip ir bet kurio kito draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, kuria atlyginami tam tikri dėl draudžiamojo įvykio nukentėjusio asmens (pradinio kreditoriaus) patirti nuostoliai, teisė reikalauti žalos atlyginimo iš ją padariusio asmens atsiranda dėl subrogacijos.

192. Atsižvelgiant į tai, kad dėl subrogacijos „Sodrai“ įstatymo pagrindu pereina nukentėjusio asmens teisės į žalos atlyginimą, taip pat į tai, jog įvykus subrogacijai nepasikeičia skolininko padėtis ir žalos atlyginimo pobūdis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2010), teigtina, kad „Sodra“, kaip naujasis kreditorius, neįgyja daugiau teisių nei jų turėjo pradinis kreditorius. Šis faktas reiškia ir tai, kad „Sodra“ neįgyja palankesnės, privilegijuotos teisinės padėties (pavyzdžiui, „Sodros“ reikalavimams nebetaikant pretenzinio termino, kuris saistė pradinį skolininką), lyginant su ta, kurią dėl civilinio delikto buvo įgijęs pradinis kreditorius.

203. TPVCAPDĮ nenumatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai įgyvendinant dėl subrogacijos jai perėjusią reikalavimo teisę nėra taikomas įstatyme nustatytas pretenzinis terminas, taip pat nėra įtvirtinta, kad jos reikalavimo teisei yra taikomos kitokios, specialiosios šios teisės realizavimo ir išmokos mokėjimo sąlygos. Jeigu teismas TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatytą pretenzinį terminą ir jo praleidimo teisines pasekmes taikytų ne visiems subjektams, būtų pažeidžiamas Konstitucijos 29 str. įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas.

214. Pretenzinis terminas ir ieškinio senaties terminas teisine prasme negali būti tapatinami. TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatyti terminai yra nustatyti teisinio apibrėžtumo bei aiškumo tikslais ir yra reikšmingi nustatant, ar draudikas turi pareigą išmokėti draudimo išmoką, t.y. draudimo apsaugos galiojimą, tačiau tai nėra ieškinio senaties terminai. Ieškovui dėl savo kaltės praleidus TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. įtvirtintą pretenzinį vienerių metų terminą, jis neteko teisės gauti draudimo išmoką.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

23Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

24Byloje nustatyta, kad 2009 m. sausio 16 d. įvyko eismo įvykis, kurio metu dėl trečiojo asmens veiksmų nukentėjo D. M. (b. l. 6-8). Pastarajam ieškovas 2009 m. kovo 5 d. sprendimu paskyrė 506,81 Lt ligos pašalpą už laikinojo nedarbingumo laikotarpį, pašalpa išmokėta 2009 m. kovo 12 d. (b. l. 9-10, 14-15). Ieškovas 2011 m. birželio 28 d. pretenzija kreipėsi į atsakovą, kuris 2011 m. rugpjūčio 2 d. raštu atsisakė mokėti draudimo išmoką, nes pretenzija pareikšta praleidus TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatytą pretenzijos terminą (b. l. 11-13). Taigi ginčas byloje yra kilęs dėl to, ar valstybinio socialinio draudimo fondui išmokėjusiam draudimo išmoką eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui reiškiant atgręžtinį reikalavimą į kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusį draudėją yra taikomi TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatyti pretenzijos pateikimo terminai ir koks taikytinas ieškinio senaties terminas.

25CK VI knygos LIII skyrius reglamentuoja draudimo teisinius santykius, o ne privalomojo socialinio draudimo santykius. Valstybinio socialinio draudimo įstaigų ir draudėjų, kurie privalo mokėti socialinio draudimo įmokas, ir apdraustųjų santykių atsiradimo pagrindas yra įstatymas, o ne sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-166/2006). Sodra, išmokėjusi socialinio draudimo išmokas, tampa kreditoriumi deliktinėje prievolėje dėl žalos atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2010). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakyta, kad deliktiniai civilinės atsakomybės teisiniai santykiai TPVCAPDĮ reguliavimo rėmuose susiklosto tais atvejais, kai Sodra atlygina nukentėjusiam asmeniui trečiojo asmens padarytą žalą, kurio civilinę atsakomybę yra apdraudęs konkretus draudikas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-73/2007), tai reiškia, jog aptariamu atveju ieškovo reikalavimo dėl žalos atlyginimo į atsakovą įgyvendinimui yra taikytinas CK 1.127 str. 8 d. nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas.

26Kadangi ieškovo reikalavimo teisė kyla iš deliktinių santykių, darytina išvada, kad TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatytų pretenzinių terminų praleidimas neturi jokios juridinės reikšmės ieškovo teisės į reikalavimą atlyginti žalą patenkinimui. Taigi apylinkės teismas atmesdamas ieškinį tuo pagrindu, kad ieškovas reikalavimą dėl išmokos išmokėjimo atsakovui pareiškė pasibaigus TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. nustatytam vienerių metų terminui pretenzijai pareikšti ir CK 1.127 str. 7 d. nustatytam vienerių metų ieškinio senaties terminui, netinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias socialinio draudimo įstaigų regreso teisės įgyvendinimo į žalą padariusio asmens civilinę atsakomybę apdraudusį draudiką tvarką, ir tokiu būdu nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos (CPK 4 str.).

27Išdėstyto pagrindu skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas – ieškinį tenkinti visiškai (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Kadangi priimamas naujas sprendimas, atitinkamai tarp šalių iš naujo paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), jis valstybei priteistinas iš atsakovo, t.y. 71Lt už ieškinį (CPK 80str.1d.1p.) ir 71Lt už apeliacinį skundą (CPK 80str,4d., 96 str. 1 d.). Iš atsakovo valstybei taip pat priteistina 17,84 Lt pašto išlaidų, kurias patyrė pirmosios instancijos teismas (CPK 88str.1d.3p.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti:

30Priteisti iš atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ (į. k. 110012799) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (į. k. 191683350) 506,81 Lt žalos.

31Priteisti iš atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ (į. k. 110012799) valstybei 88,84 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmoje teismo instancijoje ir 71,00Lt apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 506,81 Lt žalai atlyginti,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas sprendė, kad draudikas prievoliniuose transporto priemonės valdytojo... 8. Kadangi ieškovo reikalavimo teisė atsirado subrogacijos pagrindu, nesikeičia... 9. Nustatęs, kad pretenziją atsakovui ieškovas pateikė praleidęs ieškinio... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 12. Skundą grindžia tokiais argumentais:... 13. 1. Teismas nepagrįstai nustatė, kad šalis sieja privalomojo civilinės... 14. 2. TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. numatytas vienerių metų pretenzijos pateikimo... 15. 3. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m.... 16. Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 17. Atsiliepimą grindžia tokiais atsikirtimais:... 18. 1. Nagrinėjamu atveju būtina remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m.... 19. 2. Atsižvelgiant į tai, kad dėl subrogacijos „Sodrai“ įstatymo pagrindu... 20. 3. TPVCAPDĮ nenumatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai... 21. 4. Pretenzinis terminas ir ieškinio senaties terminas teisine prasme negali... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 23. Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 24. Byloje nustatyta, kad 2009 m. sausio 16 d. įvyko eismo įvykis, kurio metu... 25. CK VI knygos LIII skyrius reglamentuoja draudimo teisinius santykius, o ne... 26. Kadangi ieškovo reikalavimo teisė kyla iš deliktinių santykių, darytina... 27. Išdėstyto pagrindu skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 29. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir... 30. Priteisti iš atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ (į. k. 110012799) ieškovui... 31. Priteisti iš atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ (į. k. 110012799) valstybei...