Byla 3K-3-255/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virgilijaus Grabinsko ir Juozo Šerkšno, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo E. J. kasacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovams E. J. ir UADB “Balticums draudimas” dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyrius nurodė, kad 2002 m. spalio 28 d. įvykusio autoįvykio metu nukentėjusiajam V. L. buvo padarytas apysunkis kūno sužalojimas. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2003 m. kovo 4 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-20-09/2003 kaltu dėl šio autoįvykio buvo pripažintas atsakovas E. J. Remiantis LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punktu, VSDFV Marijampolės skyriaus vedėjo 2003 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 11 minėtas įvykis buvo pripažintas draudiminiu, o nukentėjusiajam V. L. mokama ligos pašalpa ir netekto darbingumo periodinė kompensacija. Viso už laikotarpį nuo 2002 m. spalio 28 d. iki 2005 m. kovo 31 d. V. L. buvo išmokėta 10 606,11 Lt išmokų (tarp jų 35,79 Lt mokestis bankui už išmokų įskaitymą į nukentėjusiojo sąskaitą). Kadangi kaltu dėl autoįvykio pripažintas atsakovas E. J., jis regreso tvarka ir privalo atlyginti ieškovui žalą (LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 31 straipsnis, LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalis). 800 Lt E. J. sumokėjo gera valia, todėl iš jo priteistina likusi 9806,11 Lt dydžio žalos atlyginimo suma. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2005 m. sausio 13 d. paaiškėjo, jog E. J. laikotarpiu nuo 2002 m. rugsėjo 13 d. iki 2003 m. rugsėjo 12 d. (taigi – ir autoįvykio metu) savo civilinę atsakomybę buvo apdraudęs Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, todėl žalą solidariai turėtų atlyginti ir draudikas, t.y. atsakovas UADB „Balticums draudimas“. Tokios pozicijos laikosi ir LR draudimo priežiūros komisija, kuri savo 2004 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokole Nr. 1-52 nurodė, kad asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka atlygino žalą už kaltininką ir kurie teisės aktų nustatytais atvejais įgyja teisę reikalauti išmokėtų sumų iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, įgyja teisę pateikti reikalavimą ir tiesiogiai draudikui. Ieškovas prašė teismo priteisti jam solidariai iš atsakovų E. J. ir UADB “Balticums draudimas” 9806,11 Lt žalos atlyginimo bei įpareigoti atsakovus ir toliau atlyginti žalą, kuri susidarys mokant nukentėjusiajam V. L. periodinę netekto darbingumo kompensaciją.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino. Priteisė ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui iš atsakovo E. J. 9806,11 Lt žalos atlyginimo. Kitą ieškinio dalį atsakovui E. J. ir ieškinį atsakovui UADB “Balticums draudimas” atmetė. Teismas sprendė, kad ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus reikalavimas priteisti 9806,11 Lt žalos atlyginimo yra pagrįstas, nes, pripažinęs įvykį draudiminiu ir išmokėjęs nukentėjusiajam V. L. socialinio draudimo išmokas, jis įgijo regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Tokia socialinio draudimo institucijos teisė yra numatyta CK 6.290 straipsnio 3 dalyje ir LR socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnyje. Socialinio draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisė į draudiką, apdraudusį civilinę transporto priemonių savininkų ir valdytojų atsakomybę privalomuoju draudimu, buvo numatyta tik LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2004 m. kovo 5 d. redakcijos (įsigaliojusios nuo 2004 m. gegužės 1 d.) 19 straipsnio 10 dalyje ir LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, įsigaliojusio nuo 2004 m. sausio 1 d., 31 straipsnyje, t.y. po 2002 m. spalio 28 d. įvykusio autoįvykio, todėl atsakovas UADB “Balticums draudimas”, sudarydamas su E. J. jo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, neįsipareigojo tenkinti draudėjui pareikštų regresinių reikalavimų ir atlyginti kito draudiko – socialinio draudimo institucijos – nuostolius, patirtus išmokant dėl eismo įvykio nukentėjusiajam socialinio draudimo išmokas (CK 1.7 straipsnio 2 dalis). Draudiko atsakomybė yra sutartinė, todėl deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos šiuo konkrečiu atveju begali būti taikomos. Teismas padarė išvadą, kad atsakovui UADB “Balticums draudimas” pareiga atlyginti ieškovo patirtą žalą neatsirado. Ieškinį atsakovui UADB “Balticums draudimas” teismas atmetė ir tuo pagrindu, kad ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytą sutrumpintą 1 metų ieškinio senaties terminą tokiam reikalavimui pareikšti, kurį laikė prasidėjusiu 2003 m. sausio 30 d., kai ieškovas pripažino eismo įvykį draudiminiu ir pradėjo mokėti išmokas. Atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl atsakovų įpareigojimo ir toliau atlyginti žalą, kuri susidarys mokant nukentėjusiajam V. L. periodinę netekto darbingumo kompensaciją, teismas nurodė, jog pagal CK 6.251 straipsnio 1 dalį atlygintini realiai padaryti nuostoliai (žala), todėl remtis prielaidomis, kad nuostoliai atsiras ateityje, jis negali.

7Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. lapkričio 24 d. nutartimi Marijampolės rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą, atsakovo E. J. apeliacinį skundą atmetė. Teisėjų kolegija iš esmės sutiko su visais pirmosios instancijos teismo argumentais ir išvadomis dėl nuostolių priteisimo tik iš atsakovo E. J. ir dėl ieškinio senaties termino reikalavimui priteisti nuostolių atlyginimą iš atsakovo UADB “Balticums draudimas” taikymo.

8III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

9Kasaciniu skundu atsakovas E. J. prašo Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutartį, kuria Marijampolės rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimas paliktas nepakeistas, panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Bylą nagrinėję teismai, konstatuodami, kad ieškovas praleido sutrumpintą 1 metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl nuostolių atlyginimo iš atsakovo UADB “Balticums draudimas” pareikšti, netinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. CK 1.125 straipsnio 7 dalyje numatytas sutrumpintas 1 metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams, kylantiems iš draudimo teisinių santykių. Tarp ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus ir atsakovo UADB “Balticums draudimas” draudimo teisiniai santykiai nebuvo susiklostę. Nagrinėjamoje byloje reikalavimas draudimo bendrovei yra pareikštas dėl žalos padarymo fakto, todėl taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas 3 metų ieškinio senaties terminas, kuris šiuo atveju nebuvo pasibaigęs.

112. Bylą nagrinėję teismai, padarydami išvadą, kad nei civilinės atsakomybės draudimo sutartis, nei galioję teisės aktai nenumatė draudiko (atsakovo UADB “Balticums draudimas”) pareigos regreso tvarka atlyginti ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui nuostolius, patirtus išmokėjus nukentėjusiajam socialinio draudimo išmokas, netinkamai aiškino ir taikė civilinę atsakomybę ir civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojančias materialinės teisės normas (CK 6.254, 6.290, 6.987 straipsnius, LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį) bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Kasatoriaus teigimu, jis autoįvykio metu buvo apdraudęs savo atsakomybę Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, todėl bylą nagrinėję teismai turėjo taikyti CK 6.254 straipsnio, o ne CK 6.290 straipsnio 3 dalies nuostatas. Atsižvelgiant į susiformavusią teismų praktiką, žalą padaręs asmuo tokio pobūdžio bylose dalyvauja ne atsakovu, o trečiuoju asmeniu. Tinkamas atsakovas šiuo atveju yra draudimo bendrovė. Be to, teismai nepagrįstai LR draudimo priežiūros komisijos išvadas dėl reikalavimo atlyginti nuostolius pateikimo tiesiogiai draudikui įvertino kaip rekomendacinio pobūdžio.

12Ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus pateiktą atsiliepimą į kasacinį skundą atsisakyta priimti kaip neatitinkantį įstatymo atsiliepimams į kasacinius skundus keliamų reikalavimų (CPK 347 straipsnio 3 dalis, 351 straipsnio 1 dalis).

13Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UADB “Balticums draudimas” prašo skundžiamus teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus, kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad kasatorius, teigdamas, jog teismai turėjo taikyti CK 1.125 straipsnio 8 dalį, netinkamai aiškina įstatymą, painioja deliktinę ir sutartinę atsakomybę. Reikalavimai draudimo bendrovei yra reiškiami sutartinę civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų pagrindu, taikant CK 1.125 straipsnio 7 dalies nuostatas, o reikalavimai kasatoriui – deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų pagrindu, taikant CK 1.125 straipsnio 8 dalį. Draudimo bendrovė, sudarydama su E. J. privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, neprisiėmė pareigos atsakyti pagal draudėjui pareikštus regresinius reikalavimus atlyginti socialinio draudimo institucijos nuostolius, patirtus išmokant socialinio draudimo išmokas nukentėjusiajam. Bylą nagrinėję teismai pagrįstai sprendė, kad draudiko atsakomybė yra sutartinė, todėl deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos šiuo atveju netaikytinos. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojantys teisės aktai nenumatė ieškovo teisės regreso tvarka išieškoti iš draudimo bendrovės nuostolius, ieškovo patirtus išmokant socialinio draudimo išmokas. Šiuos nuostolius deliktinės atsakomybės pagrindu privalo atlyginti kaltininkas (CK 6.290 straipsnis).

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

16Marijampolės rajono apylinkės teismo 2003 m. kovo 4 d. nuosprendžiu atsakovas E. J. buvo pripažintas kaltu dėl 2002 m. spalio 28 d. įvykusio autoįvykio, kurio metu nukentėjusiajam V. L. buvo padarytas apysunkis kūno sužalojimas. 2003 m. sausio 30 d. ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui pripažinus šį įvykį draudiminiu, nukentėjusiajam V. L. yra mokama ligos ir netekto darbingumo periodinė pašalpa. Už laikotarpį nuo 2002 m. spalio 28 d. iki 2005 m. kovo 31 d. nukentėjusiajam V. L. ieškovas išmokėjo 10 606,11 Lt išmokų. Atsakovas E. J. gera valia ieškovui yra sumokėjęs 800 Lt. Likusią 9806,11 Lt dydžio žalą ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius prašo priteisti solidariai iš atsakovo E. J. ir atsakovo UADB “Balticums draudimas”, kuris laikotarpiu nuo 2002 m. rugsėjo 13 d. iki 2003 m. rugsėjo 12 d. buvo apdraudęs E. J. civilinę atsakomybę Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Atsakovas UADB “Balticums draudimas”, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, išmokėjo nukentėjusiojo V. L. nurodytam asmeniui 1357,20 Lt turtinės žalos atlyginimo ir 99,12 Lt ekspertui už šio suteiktas paslaugas.

17V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu. Tai reiškia, kad pagal įstatymą kasacinis teismas sprendžia ir analizuoja teisės, o ne fakto klausimus. Tikrindamas skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumą, kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija pasisako tik dėl tų kasacinio skundo argumentų, kuriais keliami teisės klausimai.

19Kasacinio skundo argumentai dėl ieškinio senatį, civilinę atsakomybę ir civilinės atsakomybės draudimą reglamentuojančių materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo yra teisės klausimai, dėl kurių turi teisę ir privalo pasisakyti kasacinis teismas (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

20Dėl ieškinio senaties terminus reglamentuojančių materialinės teisės normų taikymo

21Bylą nagrinėję teismai, konstatavę, kad ieškovas kreipėsi į teismą praleidęs CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatytą sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, šiuo pagrindu ieškovo reikalavimą atsakovui UADB „Balticums draudimas“ atmetė. Kasacinis teismas su šia teismo išvada nesutinka. CK 1.125 straipsnio 7 dalis numato sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių, pareikšti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė šią teisės normą. Nagrinėjamoje byloje prašomos priteisti piniginės lėšos buvo sumokėtos VSDFV Marijampolės skyriaus nukentėjusiajam V. L. kaip socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo atveju. Taigi ieškovo reikalavimas nagrinėjamoje byloje yra kilęs dėl žalos padarymo fakto, už kurią atsakingas žalą padaręs asmuo, todėl ieškovo pareikštam reikalavimui dėl žalos atlyginimo taikytina CK 1.125 straipsnio 8 dalis, numatanti trejų metų ieškinio senaties terminą tokiam reikalavimui pareikšti. Pažymėtina, jog ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus ir atsakovo UADB „Balticums draudimas“ draudimo teisiniai santykiai nesieja. Draudiko UADB „Balticums draudimas“ pareiga atlyginti atsakovo E. J. padarytą žalą kyla iš draudimo sutarties, sudarytos su E. J. Dėl to ginčo atveju nėra pagrindo CK 1.125 straipsnio 7 dalies taikymui. Ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius, kreipęsis į teismą dėl padarytos žalos atlyginimo 2005 m. balandžio 13 d., CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino, kuris nagrinėjamoje byloje prasidėjo 2003 m. sausio 30 d., nepraleido, todėl atmesti ieškovo reikalavimą kaip pateiktą praleidus ieškinio senaties terminą nebuvo jokio teisinio pagrindo.

22Dėl socialinio draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisės draudikui

23Bylą nagrinėję teismai sprendė, kad pagal Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, UADB „Balticums draudimas“ sudarytą su atsakovu E. J. laikotarpiui nuo 2002 m. rugsėjo 13 d. iki 2003 m. rugsėjo 12 d., t. y. galiojant LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2001 m. birželio 14 d. redakcijai, draudikas UADB „Balticums draudimas“ neprisiėmė pareigos patenkinti draudėjui E. J. pareikštus regresinius reikalavimus. Teismų nuomone, nei LR Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme (2001 m. birželio 14 d. įstatymo redakcija), nei Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, patvirtintose LR Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1100, kurių pagrindu buvo sudaryta privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis su E. J., nebuvo numatyta draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos atgręžtinio reikalavimo teisė išreikalauti išmokėtas sumas tiesiogiai iš atsakingo draudiko, todėl VSDFV Marijampolės skyriaus regresiniai reikalavimai draudėjui E. J. nebuvo draudimo objektas ir draudikas UADB „Balticums draudimas“ neturi pareigos šiuos reikalavimus patenkinti.

24Kasacinio teismo teisėjų kolegija su šia bylą nagrinėjusių teismų išvada nesutinka. Pagal CK 6.987 straipsnį draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. CK 6.290 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Šio straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos (nagrinėjamu atveju – ieškovas) įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį civilinės atsakomybės draudimo atveju subrogacija nėra taikoma. Ši taisyklė, reiškianti, kad draudikas tiesiogiai atsako draudimo suma, taikytina ir regresinio reikalavimo atveju. Sistemiškai aiškinant nurodytas įstatymo normas, pripažintina, kad ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius, išmokėjęs nukentėjusiajam V. L. socialinio draudimo išmokas, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę draudimo sumos ribose išreikalauti išmokėtas socialinio draudimo išmokas tiesiogiai iš draudiko – atsakovo UADB „Balticums draudimas“. Iš žalą padariusio asmens (šiuo atveju – atsakovo E. J.) galėtų būti pareikalauta atlyginti tik tuos socialinio draudimo įstaigos patirtus nuostolius, kurie viršytų draudimo sumą, t.y. tiek, kiek jiems atlyginti neužtektų draudimo sumos. Bylos duomenimis, pagal E. J. su atsakovu UADB „Balticums draudimas“ sudarytą Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, žala, padaryta asmeniui, apdrausta 30 000 Lt, ir žala turtui – 30 000 Lt (b.l. 24). Taigi ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus patirta 9806,11 Lt žala priteistina iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“.

25Dėl to, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismo nutarties ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria 9806,11 Lt nuostolių atlyginimas ieškovui priteistas iš atsakovo E. J., naikintina ir dėl šio ieškovo reikalavimo priimtinas naujas sprendimas priteisti ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui 9806,11 Lt nuostolių atlyginimo iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“.

26Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

27Pakeitus bylą nagrinėjusių teismų sprendimą bei nutartį, atitinkamai pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas: 294,18 Lt žyminio mokesčio ir 17,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteistina valstybei iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“ (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

28Patenkinus kasacinį skundą, kasatoriui E. J. priteistina iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“ 588,36 Lt bylinėjimo išlaidų už apeliacinį ir kasacinį skundus (CPK 83 straipsnio 4 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

30Marijampolės rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutartį pakeisti.

31Sprendimo ir nutarties dalį, kuria priteista iš atsakovo E. J. 9806,11 Lt žalos atlyginimo ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui, 294,18 Lt žyminio mokesčio ir 17,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, panaikinti.

32Priteisti ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui 9806,11 Lt žalos atlyginimo iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“.

33Priteisti iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“ 294,18 Lt žyminio mokesčio ir 17,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

34Kitą sprendimo ir nutarties dalį palikti nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“ atsakovui E. J. 588,36 Lt bylinėjimosi išlaidų.

36Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu... 7. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m.... 8. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą... 9. Kasaciniu skundu atsakovas E. J. prašo Kauno apygardos teismo Civilinių bylų... 10. 1. Bylą nagrinėję teismai, konstatuodami, kad ieškovas praleido... 11. 2. Bylą nagrinėję teismai, padarydami išvadą, kad nei civilinės... 12. Ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus pateiktą atsiliepimą į kasacinį... 13. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UADB “Balticums draudimas”... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 16. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2003 m. kovo 4 d. nuosprendžiu... 17. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 19. Kasacinio skundo argumentai dėl ieškinio senatį, civilinę atsakomybę ir... 20. Dėl ieškinio senaties terminus reglamentuojančių materialinės teisės... 21. Bylą nagrinėję teismai, konstatavę, kad ieškovas kreipėsi į teismą... 22. Dėl socialinio draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos... 23. Bylą nagrinėję teismai sprendė, kad pagal Transporto priemonių savininkų... 24. Kasacinio teismo teisėjų kolegija su šia bylą nagrinėjusių teismų... 25. Dėl to, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismo nutarties ir pirmosios... 26. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 27. Pakeitus bylą nagrinėjusių teismų sprendimą bei nutartį, atitinkamai... 28. Patenkinus kasacinį skundą, kasatoriui E. J. priteistina iš atsakovo UADB... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą ir... 31. Sprendimo ir nutarties dalį, kuria priteista iš atsakovo E. J. 9806,11 Lt... 32. Priteisti ieškovui VSDFV Marijampolės skyriui 9806,11 Lt žalos atlyginimo... 33. Priteisti iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“ 294,18 Lt žyminio... 34. Kitą sprendimo ir nutarties dalį palikti nepakeistą.... 35. Priteisti iš atsakovo UADB „Balticums draudimas“ atsakovui E. J. 588,36 Lt... 36. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...