Byla 2-1503-433/2017
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo byloje UAB „Ryterna group“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. A., atsakovo atstovui J. T.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tomosta“ ieškinį atsakovui UAB „Vilstata“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo byloje UAB „Ryterna group“,

Nustatė

3Ieškovas nurodo, jog 2016 m. vasario 18 d. UAB „Tomosta“ atstovaujama direktoriaus T. V. (toliau – ieškovas) ir UAB „Vilstata“ atstovaujama generalinio direktoriaus V. M. (toliau – atsakovas) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 (toliau – Statybos rangos sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo pateikti ir sumontuoti atsakovui plienines duris ir segmentinius vartus (toliau – darbai) VĮ Ignalinos AE objekte „130/2 pastato paprastasis remontas“ ( - ) Statybos rangos sutarties 1.2 p., ieškovas ir atsakovas sutarė, kad bendra sutarties kaina yra 8 637,90 Eur įskaitant 21 proc. PVM mokestį, konstrukcijų pristatymo į objektą, o taip pat montavimo kaina yra įskaičiuota į bendrą Statybos rangos sutarties kainą, angokraščių užtaisymas ir apdailinimas apvadų montavimas, ribotuvų montavimas, į montavimo kainą nėra įskaičiuoti ir, esant poreikiui, derinami atskiru šalių susitarimu. Statybos rangos sutarties 2.1 p. numatė, kad atsakovas (užsakovas) sumoka rangovui 30 proc. avansą per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Statybos rangos sutarties 2.2 p. numatyta, kad už atliktus darbus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros ir atliktų darbų akto su visais atliktų darbų dokumentais gavimo dienos. Statybos rangos sutarties 3.4 p. numatyta, kad atsakovui (užsakovui) vėluojant perduoti darbų frontą ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų, rašomas tarpinis darbų priėmimo perdavimo aktas ir PVM sąskaita-faktūra, kurią užsakovas privalo apmokėti per Statybos rangos sutarties 2.2 punkte nustatytą terminą. Statybos rangos sutarties 6.1 p. numatyta, kad atsakovas (užsakovas) neatsiskaitęs su ieškovu (rangovu) sutartyje nustatyta tvarka (pagal punktus 2.1, p. 3.4.p.) moka ieškovui (rangovui) 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Statybos rangos sutarties 6.1 p. numatyta, kad ieškovui (rangovui) nustatytais terminais nesumontavęs, neperdavęs darbų, moka atsakovui (užsakovui) 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nepateiktų konstrukcijų bei nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. 2016 m. gegužės 2 d. ieškovas ir atsakovas surašė Papildomą susitarimą Nr. 1. Statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 (toliau – Papildomas susitarimas Nr. l). Papildomo susitarimo Nr. 1, 1 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad montavimo darbus atlieka atsakovas (užsakovas) ir Statybos rangos sutarties kaina yra mažinama montavimo darbų suma, kurią sudaro 1 495,37 Eur įskaitant 21 proc. PVM mokestį. Papildomo susitarimo Nr. 1, 2 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad ieškovas (rangovas) įsipareigoja pateikti konstrukcijas ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo Papildomo susitarimo Nr. 1, pasirašymo dienos. Papildomo susitarimo Nr. 1, 3 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad už konstrukcijų transportavimo iki objekto paslaugą atsakovas (užsakovas) papildomai sumoka ieškovui (rangovui) 181,50 Eur. Papildomo susitarimo Nr. 1, 4 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad įvertinant aukščiau esančius punktus galutinė Statybos rangos sutarties kaina keičiama iš 8 637,90 Eur įskaitant 21 proc. PVM mokestį į 7 324,03 Eur. Papildomo susitarimo Nr. 1, 6 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad kitos Statybos rangos sutarties sąlygos lieka nepakitusios ir galioja pilna apimtimi. 2016 m. gegužės 4 d. ieškovas ir atsakovas surašė Papildomą susitarimą Nr. 2. Statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 (toliau – Papildomas susitarimas Nr. 2). Papildomo susitarimo Nr. 2., 1 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad atsakovas (užsakovas) samdo ieškovo (rangovo) darbuotoją, kuris objekte konsultuos atsakovo (užsakovo) darbininkus segmentinių, automatinių vartų montavimo klausimais. Papildomo susitarimo Nr. 2, 2 p. ieškovas ir atsakovas susitarė tokią paslaugos kainą, už atvykimą į objektą skaičiuojamas 60 Eur/vnt. fiksuotas mokestis nepriklausomai nuo realiai išdirbtų valandų, o darbo laikas vertinamas pagal faktą (nuo patekimo į objektą iki išvykimo) ir skaičiuojamas 15 Eur/val. paslaugos mokestis. Papildomo susitarimo Nr. 2, 7 p. ieškovas ir atsakovas susitarė, kad kitos Statybos rangos sutarties sąlygos lieka nepakitusios ir galioja pilna apimtimi. 2016 m. gegužės 3 d. ieškovas PVM Sąskaita-faktūra serija TOM Nr. 2016054 perdavė atsakovui, o atsakovas, atstovaujamas sandėlininkės I. S. priėmė: 2 (dvejas) plienines duris (1 020,44 Eur vertės), 2 (dvejus) pakeliamus vartus su automatika (4 882,48 Eur vertės) ir 150,00 Eur už transportą bei 21 proc. PVM mokestis (Papildomo susitarimo Nr. 1., 3 p) Viso 7 324,03 Eur.(120,44 Eur+4 882,48 Eur+15,00 Eur+1 271,11 Eur=7 324,03 Eur). 2016 m. gegužės 26 d. ieškovas surašė ir atsakovas, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo A. N., priėmė Atliktų darbų aktą Nr. 2016062/05 (Papildomas susitarimas Nr. 2). 2016 m. gegužės 26 d. Atliktų darbų aktu Nr. 2016062/05 patvirtino, kad ieškovo atstovas atliko sekančius darbus: atvykimas į objektą – 240,00 Eur, konsultavimas 660,00 Eur bei 21 proc. PVM mokestis – 138,60 Eur (Papildomo susitarimo Nr. 2., 1 p). Viso – 798,60 Eur (660,00 Eur + 138,60 Eur). 2016 m. gegužės 26 d. ieškovas išrašė, o atsakovas atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo A. N. priėmė PVM sąskaitą-faktūrą serija TOM Nr. 2016062 798,60 Eur (660,00 Eur+138,60 Eur =798,60 Eur) (Papildomas susitarimas Nr. 2). 2016 m. kovo 21 d. UAB Sventovis atsakovo vardu pervedė 2 591,37 Eur. Taigi, atsakovas ieškovui pagal 2016 m. vasario 18 d. Statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 bei Papildomus susitarimus Nr. 1, 2, liko skolingas, t.y. padarė žalos už 5 531,26 Eur (7 324,03 Eur+798,60 Eur- 2 591,37 Eur=5 531,26 Eur). Pagal Statybos rangos sutarties 6.1 p. numatyta, kad atsakovas (užsakovas) neatsiskaitęs su ieškovu (rangovu) sutartyje nustatyta tvarka (pagal punktus 2.1, p. 3.4.p.) moka ieškovui (rangovui) 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2016 m. gegužės 3 d. ieškovas išrašė PVM Sąskaitą-faktūrą serija TOM Nr. 2016054 7 324,03 Eur sumai už 2 (dvejas) plienines duris 2 (dvejus) pakeliamus vartus su automatika ir 150,00 Eur už transportą bei 21 proc. PVM mokestis, tačiau įskaičius 2016-03-21 2 591,37 Eur įmoką, liko skolingas 5 531,26 Eur. Atsakovas privalėjo su ieškovu atsiskaityti iki 2016-06-02, t.y. uždelsė, iki ieškinio padavimo 2016 m. rugpjūčio 9 d., 68 dienas ir privalo mokėti 99,60 Eur (5 531,26 Eur x 0,02 proc.) x 68 d.=75,22 Eur. 2016 m. gegužės 26 d. ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą TOM Nr. 2016062 798,60 Eur .už konsultaciją ir atvykimą į objektą. Atsakovas privalėjo su ieškovu atsiskaityti iki 2016- 06-25, t.y. uždelsė, iki ieškinio padavimo 2016 m. rugpjūčio 9 d., 44 dienas ir privalo mokėti 7,02 Eur (798,60 Eur x 0.02 proc.) x 44 d. = 7,02 Eur. Viso delspinigių – 82,24 Eur (75,22 Eur +7,02 Eui=82,24 Eur). Ieškovas savo reikalavimo pagrįstumą grindžia šiais argumentais: Sudarytų sutarčių privalu laikytis (pacta sunt servanda), o teisėtai sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.180 str.). Šalys privalo sudarytas sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), o nesilaikančiai šios įstatymo nuostatos šaliai gali būti pritaikomos sankcijos. CK 6.256 str., nustato, kad kiekvienas asmuo privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles, o asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo kitai sutarties šaliai atlyginti patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.249 str. įtvirtinta nuostata, kad žala yra turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), asmens negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. CK 6.256 str. 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarčiai patirtus nuostolius. Akivaizdu, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė, atliko darbus numatytus sutartyje ir .pagal Sutartį už atliktus darbus atsakovas privalo atsiskaityti. Atlikti darbai (2016 m. gegužės 3 d. ieškovas PVM Sąskaita-faktūra serija TOM Nr. 2016054 perduotos medžiagos:2 (dvejos) plienines duris 2 (dveji) pakeliami vartai su automatika bei konsultacija ir atvykimas į objektą. Pažymi, kad CK 6.249 str. yra pateikiamas žalos apibrėžimas. Šio straipsnio 1 d. įvardijama, kad; žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Mano, kad yra visos sąlygos atsirasti atsakovo sutartinei civilinei atsakomybei (neveikimas, žala, priežastinis ryšys tarp neveikimo ir žalos, bei kaltė). Taigi, ieškovas dėl atsakovo neveikimo patyrė 5 531,26 Eur turtinę žalą (tiesioginius nuostolius už perduotas atsakovui perduotas medžiagas, už kurias atsakovas atsiskaitė nepilnai bei atvykimą į objektą) ir negavo pajamų už konsultaciją vartų montavimo klausimais. Tarp turtinės žalos ir atsakovo neveikimo (neįvykdymo sutartinės pareigos) yra priežastinis ryšys. Be abejo, kaip minėjome, yra atsakovo kaltė, nes šalys privalo sudarytas sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), o nesilaikančiai šios įstatymo nuostatos šaliai gali būti pritaikomos sankcijos. Šiuo atveju, Statybos rangos sutartimi numatyti delspinigiai. Vadovaujantis CK 6.37 str., atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatytų dydžio palūkanas (procesines palūkanas) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.210 str. 2 dalimi iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistinos 6 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo prašo pagal 2016-02-08. Statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 priteisti iš atsakovo UAB „Vilstata“ ieškovo UAB „Tomosta“ naudai 5 531,26 Eur žalai atlyginti ir 82,24 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti dėl tokių motyvų. 2016 m. vasario 18 d. UAB „Vilstata“ kaip užsakovas ir UAB „Tomosta“ kaip rangovas sudarė statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 (toliau – Sutartis), pagal kurią rangovas pateikia ir sumontuoja užsakovui plienines duris ir segmentinius vartus VĮ Ignalinos AE objekte „130/2 pastato paprastasis remontas“, ( - )(toliau – Objektas). Atsižvelgiant į tai, kad Objektas priskiriamas strateginių objektų kategorijai, negavus leidimo ieškovo darbuotojams patekti į darbų atlikimo vietą, 2016 m. gegužės 2 d. šalių buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie Sutarties, kuriuo šalys sutarė, kad konstrukcijų montavimo darbus atlieka užsakovas, t.y. UAB „Vilstata“, atitinkamai sutarties kaina mažinama montavimo darbų kainai. UAB „Vilstata“ neturint kvalifikuotų specialistų segmentinių automatinių vartų montavimo darbams atlikti, 2016 m. gegužės 4 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2, kuriuo rangovas, t.y. UAB „Tomosta“ įsipareigojo už papildomą apmokėjimą suteikti specialistą, kuris tiesiogiai objekte konsultuos užsakovo darbininkus segmentinių automatinių vartų montavimo klausimais. Atitinkamai visi segmentinių automatinių vartų montavimo darbai buvo atliekami tiesiogiai vadovaujant ieškovo specialistui ir vykdant jo nurodymus. Kartu su montuojamais vartais ieškovas perdavė atsakovui eksploatacinių savybių deklaraciją ir techninius montavimo dokumentus segmentiniam automatiniam vartams TLP VL 1. 2016 m. rugpjūčio 2 d. UAB „Vilstata“ gavo VĮ Ignalinos atominė elektrinė raštą Nr. ĮS-5914(13-68), kuriuo pranešama, kad priimant 130/2 pastato paprastojo remonto darbus nustatyti defektai, kuriuos būtina pašalinti. Tarp nurodytų defektų yra ir segmentinių automatinių vartų defektai. Apie tai, kad priimant darbus nustatyti segmentinių automatinių vartų defektai, UAB „Vilstata“ 2016 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. S-389 pranešė ieškovui UAB „Tomosta“. Raštu taip pat buvo pasiūlyta nukreipti į Objektą specialistą trūkumų šalinimui, tuo pačiu pranešama, kad nesiėmus veiksmų trūkumų šalinimui, UAB „Vilstata“ šalins savo jėgomis ir lėšomis ar pasitelkus trečiuosius asmenis, o sąnaudos trukumų šalinimui bus išskaičiuojamos iš mokėtinų ieškovei sumų. Nežiūrint į raginimus, UAB „Tomosta“ nesiėmė jokių veiksmų trūkumų šalinimui ir nepranešė priežasčių, dėl kurių nesiima veiksmų trūkumų šalinimui. Gavusi pranešimą dėl jos pristatytų prekių trūkumų, UAB „Tomosta“ ne tik nesiėmė bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareigos, bet pasirinko visiško neveikimo poziciją ir teisminių bylinėjimusi kelią. Negavusi jokio atsakymo iš ieškovo ir pastarajam nesiėmus jokių veiksmų, siekiant ištaisyti pristatytų vartų defektus, UAB „Vilstata“ bandė savo jėgomis pašalinti trūkumus. Trukumų šalinimo darbai atsakovui kainavo 1 324,95 Eur, ką patvirtina pateikiama su atsiliepimu darbų sąmata. Nesant pakankamos kvalifikacijos specialistų, UAB „Vilstata“ nesugebėjo pašalinti vartų trūkumų, dėl ko teko kreiptis į segmentinių automatinių vartų gamintoją UAB „Ryterna Group“. Nusiuntus gamintojui jo prašymu pristatytų vartų techninę dokumentaciją ir sumontuotų vartų fotonuotraukas gautas preliminarus gamintojo atsakymas, kad tikėtina, jog atsakovui pateikta netinkama vartų komplektacija. Iš vartų nuotraukos bei gamintojo pateiktos surinkimo instrukcijos matosi, kad pristatytu UAB „Tomosta“ vartų pakėlimo mechanizmas atitinka ne deklaruotų vartų TLP VL 1, o kitos modifikacijos vartų mechanizmą – TLP VL MM CI. Tai matyti iš pakėlimo mechanizmo padėties vartų ir trosų bėgių atžvilgiu. Deklaruotų vartų markės TLP VL 1 pakėlimo mechanizmas pagal surinkimo schemą turi būti išdėstytas trosų bėgių viršuje, tuo tarpu pristatytų vartų, kurie buvo surenkami prižiūrint ir vadovaujant UAB „Tomosta“ specialistui, pakėlimo mechanizmas randasi trosų bėgių apačioje, kas atitinka TLP VL MM CI modelį. Taigi, dėl netinkamai pateiktos vartų komplektacijos, vartų mechanizmas veikia netinkamai, dėl ko jie negali būti eksploatuojami ir atitinkamai nėra priimami darbų užsakovo VĮ Ignalinos atominė elektrinė. Tam, kad galutinai nustatyti defektų kilimo priežastis ir juos pašalinti, šiuo metu UAB „Vilstata“ derina su gamintoju UAB „Ryterna Group“ jo specialistų atvykimo datą ir sąlygas. Dėl to UAB „Vilstata“ turės papildomų išlaidų, kurios privalo būti kompensuojamos asmens, pateikusio netinkamą prekę (jos komplektaciją), t.y. UAB „Tomosta“. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.333 straipsnio 1 dalis nustato, kad „pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.“ CK 6.339 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad „pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurie atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, nustatančių daiktų komplektiškumą, reikalavimus“. CK 6.334 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę pareikalauti kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti. CK 6.335 straipsnio 3 dalis nustato, kad „jeigu pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina.“ Esant susiklosčiusiai situacijai, t.y. UAB „Tomosta“ perdavus UAB „Vilstata“ netinkamos komplektacijos segmentinius automatinius vartus, atsisakant ieškovui šalinti trukumus, dėl kurių perduotu daiktu neįmanoma naudotis, neprasidėjus garantiniam terminui ir vadovaujantis pacituotomis imperatyviomis CK nuostatomis, mano, kad ieškovo reikalavimas priteisti 5 531,26 Eur pagal Sutartį žalai atlyginti bei reikalavimai susiję su delspinigių ir palūkanų priteisimu yra visiškai nepagrįstas ir negali būti tenkinamas, o atsakovo išlaidos trūkumų šalinimui turi būti atlygintos pardavėjo UAB „Tomosta“ sąskaita, išskaičiuojant trūkumų šalinimo išlaidas iš mokėtinų pardavėjui sumų. Atsiliepimo padavimo dienai trūkumų šalinimo kaštai sudaro 1 324,95 Eur. Dėl UAB „Ryterna Group“ specialistų pasitelkimo vartų trūkumų šalinimui, UAB „Vilstata“ turės papildomų išlaidų, kuriuos patvirtinantys dokumentai bus teismui pateikti vėliau. Teismo prašo ieškovo UAB „Tomosta“ ieškinį atmesti.

5Trečiasis asmuo UAB „Ryterna group“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad nesutinka su atsakovo UAB „Vilstata“ atsiliepime į ieškinį dėl skolos priteisimo išsakyta pozicija, kad trečiasis asmuo UAB „Ryterna group“ ieškovui UAB „Tomosta“ pateikė netinkamos komplektacijos segmentinius automatinius vartus (toliau – vartai). UAB „Ryterna group“ užsiima automatinių garažo vartų gamyba ir jų didmenine prekyba. 2016 m. balandžio 18 d. UAB „Ryterna group“ gavo ir patvirtino UAB „Ryterna group“ dilerio A. G. individuali veikla (AG Vartai) užsakymą K.( - ) produktui Nr. R161615284, vartų modelis ir pakėlimo tipas: TLP/VL1 4000x3650. UAB „Tomosta“ (ieškovas) negalėjo tiesiogiai pateikti užsakymo UAB „Ryterna group“, kadangi tarp UAB „Ryterna group“ ir UAB „Tomosta“ (ieškovo) nėra sudaryta dilerinė sutartis. Šiuo atveju UAB „Tomosta“ (ieškovas) pasinaudojo A. G. individualia veikla (AG Vartai) kaip tarpininku, įsigyti iš UAB „Ryterna group“ vartus didmenine kaina. 2016-05-09 UAB „Tomosta“ (ieškovas) atsiėmė sukomplektuotus vartus iš UAB „Ryterna group“ (išrašyta PVM sąskaita-faktūra RGR-0012778). Komplektą sudarė užsakymą atitinkančios prekės – vartai TLP/VL1, pridėta montavimo instrukcija TLP/VL-MM-CI (fotonuotrauka iš UAB „Ryterna group“ komplektacijos padalinio, TLP/VL-MM-CI montavimo instrukcija). Iš ieškovo ieškinio dėl nuostolių atlyginimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo akivaizdu, kad UAB „Tomosta“ su UAB „Vilstata“ 2016 m. gegužės 2 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas Nr. l) prie Statybos rangos sutarties Nr. SRS 2016/02/18-01 (toliau – Sutartis), kuriuo susitarė, kad konstrukcijų, kurias pateiks ieškovas (rangovas) (Susitarimo Nr. 1, 2 p.) montavimo darbus atliks atsakovas (užsakovas) (Susitarimo Nr. l, 1 p.). Atsakovas atsiliepime teigia, kad „Objektas (VĮ Ignalinos atominė elektrinė) priskiriamas strateginių objektų kategorijai“, kuriam ieškovo darbuotojai negavo leidimo patekti į darbų atlikimo vietą, dėl ko buvo sudarytas Susitarimas Nr. 1, pagal kurį pats atsakovas (užsakovas) pats įsipareigojo atlikti prekių montavimo darbus. Iš ieškovo ieškinio akivaizdu, kad ieškovas su atsakovu 2016 m. gegužės 4 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas Nr.2) prie Sutarties, kuriuo susitarė, kad atsakovas (užsakovas) samdo ieškovo (rangovo) darbuotoją, kuris objekte konsultuos atsakovą (užsakovą) segmentinių, automatinių vartų montavimo klausimais (Susitarimo Nr. 2, 1 p.). Atsakovas atsiliepime teigia, kad „UAB „Tomosta“ įsipareigojo už papildomą apmokėjimą suteikti specialistą, kuris tiesiogiai objekte konsultuos užsakovo darbininkus segmentinių automatinių vartų montavimo klausimais. Atitinkamai visi segmentinų automatinių vartų montavimo darbai buvo atliekami tiesiogiai vadovaujant ieškovo specialistui ir vykdant jo nurodymus. Atsakovas atsiliepime teigia, kad „kartu su montuojamais vartais ieškovas perdavė atsakovui eksploatacinių savybių deklaraciją ir techninius montavimo dokumentus segmentiniam automatiniam vartams TLP VL1“. Iš ieškinio akivaizdu, kad 2016 m. gegužės 3 d. UAB „Tomosta“ kartu su PVM sąskaita-faktūra perdavė UAB „Vilstata“ atstovei sandėlininkei I. S., o pastaroji priėmė „pakeliamus vartus su automatika“. Iš UAB „Vilstata“ atsiliepimo akivaizdu, kad 2016 m. rugpjūčio 2 d. UAB „Vilstata“ gavo VĮ Ignalinos atominė elektrinė raštą Nr. ĮS - 5914 (13-68), kuriuo nurodyta, jog 2016 m. liepos 29 d. nustatyti segmentinių automatinių vartų defektai („4. Vartų TLP VL-MM-CID ašyje neveikia mechaniškai stumdoma sklendė; 5. Abiejų vartų viršuje kabo keliamieji lynai, kurie gali užsikabinti už vartų konstrukcijos; 6. Nėra galimybės iš grindų perjungti vartų valdymo rankinio ir automatinio režimo perjungiklį; 7. Nepakankamai pritvirtinti kreipiamieji vartų TLP VL-MM-CI bėgiai (juostos)“). Iš UAB „Vilstata“ atsiliepimo akivaizdu, kad UAB „Vilstata“ 2016 m. rugpjūčio 4 d. kreipėsi raštu Nr. S-389 į UAB „Tomosta“ reikalaudama trūkumus pašalinti, tačiau UAB „Tomosta“ į raginimus neatsiliepė ir trūkumų nepašalino, todėl UAB „Vilstata“ „bandė savo jėgomis pašalinti trūkumus. Trūkumų šalinimo darbai atsakovui kainavo 1 324,95 Eur, ką patvirtina pateikiama su atsiliepimu darbų sąmata. Nesant pakankamos kvalifikacijos specialistų, UAB „Vilstata “ nesugebėjo pašalinti vartų trūkumų, dėl ko teko kreiptis“ į UAB „Ryterna group“. UAB „Vilstata“ atsiliepime teigia, kad kreipėsi į UAB „Ryterna group“ ir gavo preliminarų atsakymą, kad „tikėtina, jog atsakovui pateikta netinkama vartų komplektacija. Iš vartų nuotraukos bei gamintojo pateiktos surinkimo instrukcijos matosi, kad pristatytų UAB „Tomosta“ vartų pakėlimo mechanizmas atitinka ne deklaruotų vartų TLP VL 1, o kitos modifikaciįos vartų mechanizmą – TLP VL MM CL.“ Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, atkreipia dėmesį, kad: UAB „Tomosta“ nėra anksčiau pirkęs iš UAB „Ryterna group“ vartų, todėl UAB „Ryterna group“ mano, kad visai tikėtina, jog UAB „Tomosta“ neturėjo pakankamai kompetencijos dėl tinkamo vartų sumontavimo ir paleidimo bei negalėjo būti vertinamas kaip (ar) specialistas (kaip tai įvardinta UAB „Vilstata“ atsiliepime į ieškinį). UAB „Tomosta“ buvo pateikti tinkamai sukomplektuoti vartai, t.y. (pagal užsakymą K.( - ) vartų tipas – TLP/VL1, kuriems sumontuoti pridedama montavimo instrukcija TLP/VL-MM-CI (kadangi užsakyme yra nurodytas stačiakampis cinkuotas vamzdis, kodas 15007). UAB „Ryterna group“ parduoda tūkstančius vienetų tokių vartų per metus ir tik retais atvejais gauna pirkėjų prašymą padėti sumontuoti prekes. Be kita ko UAB „Ryterna group“ standartinėse dilerinėse sutartyse netgi yra numatytos papildomos sąlygos dėl montavimo: „10. Prekių montavimo darbai: Pirkėjui atliekant Prekės montavimo darbus, jis įsipareigoja laikytis Pardavėjo nustatytų montavimo darbų atlikimo reikalavimų. Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo atliktų montavimo darbų kokybę. Pardavėjas neatsakingas už Prekės defektus atsiradusius dėl netinkamos montavimo darbų kokybės. 10.3 Pirkėjas, sumontavęs Prekes galutiniam pirkėjui, privalo pastarajam išaiškinti Prekės (vartų ir automatikos) naudojimosi taisykles ir reikalauti galutinio pirkėjo parašo vartotojo instrukcijoje. Prekėms su nepasirašyta vartotojo instrukcija garantija nesuteikiama. 10.4. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas gali atlikti Prekės montavimo darbus už sutartą papildomą mokestį. Šiuo atveju Pardavėjas prisiima atsakomybę už montavimo darbų kokybę. “ Šiuo atveju nei UAB „Tomosta“, nei UAB „Vilstata“ neįvertino savo galimybių atlikti vartų montavimo darbus strateginių objektų kategorijai priskiriamame objekte (toliau – Objektas). UAB „Tomosta“ nesikreipė dėl vartų sumontavimo tiesiai į UAB „Rytema LT“, į.k. 304139790, adresas Savanorių pr. 404 D, Kaunas (užsiimančiai mažmenine prekyba automatiniais garažo vartais, jų montavimu ir aptarnavimu), negavo (ar nebandė gauti) leidimo montuoti vartus objekte ir perleido vartų montavimą UAB „Vilstata“, kuri, nors ir turėdama leidimą dirbti Objekte, tačiau taip pat greičiausiai neturėjo pakankamai kompetencijos savarankiškai montuoti vartus, kad ir prižiūrint bei konsultuojant UAB „Tomosta“ „specialistui“ (pastaba: UAB „Ryterna group“ ir UAB „Ryterna LT“ įmonių apskaitose nėra užfiksuotas nė vienas ankstesnis tiek UAB „Tomosta“, tiek ir UAB „Vilstata“ sandoris dėl vartų pirkimo). UAB „Vilstata“ patirtos trūkumų šalinimo išlaidos – 1 324,95 Eur, UAB „Ryterna group“ pardavimų vadybininkui M. J., UAB „Ryterna LT“ direktoriui J. N., sukėlė tam tikrų klausimų dėl jų dydžio ir pagrįstumo, tačiau vertinant tai, kad UAB „Vilstata“ greičiausiai nėra profesionalus (kompetetingas) vartų montavimo specialistas, visai tikėtina, kad UAB „Vilstata“ galėjo turėti tam tikrų neplanuotų išlaidų, susijusių su pastangomis pabaigti montavimo darbus. 2016 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Vilstata“ kreipėsi elektroniniu laišku į UAB „Ryterna LT“, dėl „IAE objekte sumontuotų vartų problemų sprendimo“ ir leidimo meistrui dirbti objekte įforminimo per „1-2 darbo dienas“. 2016 m. rugsėjo 06 d. UAB „Ryterna LT“ serviso meistras E. M. (turintis daugiau nei 13 metų darbo stažą montuojant ir taisant automatinius garažo vartus) gavo leidimą dirbti Objekte ir atliko šiuos darbus – „pakeliamų vartų remontas ir reguliavimas“ (Atliktų darbų ir panaudotų medžiagų aktas Nr. 25909 (toliau – Aktas)). Serviso meistras Objekte užtruko 4,5 valandos. Akto pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. SERV-000709. Suma be PVM – 266,20 EUR (sąskaitai taikomas atvirkštinis PVM pagal PVM įstatymo 96 str.). UAB „Vilstata“ su UAB „Ryterna LT“ trečiojo asmens atsiliepimo į ieškinį pateikimo dieną nėra atsiskaičiusi (apmokėjimo terminas – 2016 m. rugsėjo 17 d.). Serviso meistro E. M. komentaras apie Objekte atliktus darbus (apklaustas UAB „Rytema group“ juristės telefonu 2016-10-18 d. 9.44 val.): „pagrindinė priežastis dėl ko tinkamai neveikė vartai buvo montavimo klaidos ir nepabaigti darbai – teko tvarkyti trosus, nes jie krisdavo; buvo nesureguliuoti varikliai; viršuje trindavosi būgnai; reikėjo sutepti spyruokles, ratukus; paleisti automatiką; papildomų detalių netrūko, vartų modelis TLP/VL1“. UAB „Vilstata“ teiginys, kad jis gavo UAB „Ryterna group“ darbuotojo preliminarų atsakymą, kad „tikėtina, jog atsakovui pateikta netinkama vartų komplektacija. Iš vartų nuotraukos bei gamintojo pateiktos surinkimo instrukcijos matosi, kad pristatytų UAB „Tomosta“ vartų pakėlimo mechanizmas atitinka ne deklaruotų vartų TLP VL 1, o kitos modifikacijos vartų mechanizmą – TLP VL MM C7.“ yra visiškai klaidingas, kadangi nei UAB „Ryterna group“, nei UAB „Rytema LT“ darbuotojai negalėjo taip teigti, tuo labiau, kad UAB „Tomosta“ buvo pateikti tinkamos komplektacijos vartai – TLP/VL1. Pavadinimas „TLP/VL-MM-CI“ yra naudojamas tik instrukcijoje. TLP/VL-MM-CI instrukcija skirta montuoti TLP/VL1 tipo vartams. Beje, www.rvtema.eu internetiniame puslapyje yra pateikta vartotojo instrukcija. Jos pagrindu taip pat buvo galima montuoti šiuos vartus TLP VL 1 http://rytema.eu/documents/tlp-hl-vl.pdf. Ši montavimo instrukcija TLP HL/VL MM (antras paveikslėlis - TLP - VL) atitinka pridėtąją instrukciją prie UAB „Tomosta“ vartų komplektacijos, t.y. TLP/VL-MM-CI. VĮ Ignalinos atominės elektrinės rašte Nr. ĮS – 5914 (13-68) nėra deklaruota, kad vartai būtų netinkamos komplektacijos. Nurodytieji trūkumai (defektai) akivaizdu, kad yra sąlygoti netinkamo vartų sumontavimo – „4. Vartų TLP VL-MM-CID ašyje neveikia mechaniškai stumdoma sklendė; 5. Abiejų vartų viršuje kabo keliamieji lynai, kurie gali užsikabinti už vartų konstrukcijos; 6. Nėra galimybės iš grindų perjungti vartų valdymo rankinio ir automatinio režimo perjungiklį; 7. Nepakankamai pritvirtinti kreipiamieji vartų TLP VL-MM-CI bėgiai (juostos)“). Vadovaujantis aukščiau išdėstyta informacija, dar kartą patvirtina, kad UAB „Ryterna group“ perdavė UAB „Tomosta“ tinkamos komplektacijos automatinius garažo vartus TLP/VL 1, kurių kokybė ir komplektacija atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas (užsakymą K.( - ) UAB „Vilstata“ negalėjo perduoti vartų galutiniam užsakovui VĮ Ignalinos atominės elektrinė, o pastaroji negalėjo priimti ir tinkamai naudotis perduotais vartais tik dėl to, kad UAB „Vilstata“ prižiūrint UAB „Tomosta“ specialistui, netinkamai atliko vartų montavimo darbus. UAB „Ryterna LT“ vartų montavimo trūkumus pašalino ir vartai UAB „Ryterna group“ ir UAB „Ryterna LT“ žiniomis šiuo metu veikia bei yra tinkami naudojimui. Prašo teismo atmesti UAB „Vilstata“ teiginį, išsakytą atsiliepime kaip nepagrįstą, jog UAB „Ryterna group“ pateikė UAB „Tomosta“ netinkamos komplektacijos prekę.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytus argumentus.

7Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu faktiškai pripažino ieškinio dalį dėl 3 940,11 Eur skolos bei 49,86 Eur delspinigių priteisimo. Kitoje dalyje ieškinį prašė atmesti. Iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytus motyvus. Papildomai paaiškino, kad priteistinos skolos dydis mažintinas atsižvelgiant į tai, kad atsakovas dėl bandymo taisyti vartų trūkumus turėjo 1 324,95 Eur dydžio išlaidas. Be to, trečiajam asmeniui UAB „Ryterna“, kuris pašalino nustatytus vartų trūkumus, buvo sumokėta 266,00 Eur.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Tomosta“ ir atsakovas UAB „Vilstata“ 2016 m. vasario 18 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 (toliau – Statybos rangos sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo pateikti ir sumontuoti atsakovui plienines duris ir segmentinius vartus (toliau – darbai) VĮ Ignalinos AE objekte „130/2 pastato paprastasis remontas“ ( - ) (b. l. 8-11). Statybos rangos sutarties 1.2 punktu, ieškovas ir atsakovas sutarė, kad bendra sutarties kaina yra 8 637,90 Eur įskaitant 21 proc. PVM mokestį, konstrukcijų pristatymo į objektą, o taip pat montavimo kaina yra įskaičiuota į bendrą Statybos rangos sutarties kainą, angokraščių užtaisymas ir apdailinimas apvadų montavimas, ribotuvų montavimas, į montavimo kainą nėra įskaičiuoti ir, esant poreikiui, derinami atskiru šalių susitarimu. Šalys 2016 m. gegužės 2 d. surašė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie Statybos rangos sutarties Nr. SRS 2016/02/18-01 (toliau – Papildomas susitarimas Nr. l), kurio 1 punktu susitarė, kad montavimo darbus atlieka atsakovas (užsakovas) ir Statybos rangos sutarties kaina yra mažinama montavimo darbų suma, kurią sudaro 1 495,37 Eur įskaitant 21 proc. PVM mokestį, t. y. galutinė minėtos sutarties kaina sudaro – 7 324,03 Eur (b. l.12). Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovas UAB „Vilstata“ neturi kvalifikuotų specialistų segmentinių automatinių vartų montavimo darbams atlikti, todėl šalys 2016 m. gegužės 4 d. pasirašė papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo ieškovas (rangovas) įsipareigojo už papildomą apmokėjimą suteikti specialistą atsakovo (užsakovo) darbininkų konsultavimui dėl segmentinių automatinių vartų montavimo (b. l. 13). Šalys neginčija, kad visi segmentinių automatinių vartų montavimo darbai buvo atliekami tiesiogiai vadovaujant ieškovo specialistui ir vykdant jo nurodymus. Nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 2 d. atsakovas UAB „Vilstata“ gavo VĮ Ignalinos atominė elektrinė raštą Nr. ĮS-5914(13-68), kuriuo buvo pranešta, kad priimant 130/2 pastato paprastojo remonto darbus buvo nustatyti segmentinių automatinių vartų defektai (b. l. 43). 2016 m. gegužės 3 d. ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą serija TOM Nr. 2016054 7 324,03 Eur sumai (už 2 (dvejas) plienines duris (1 020,44 Eur vertės), 2 (dvejus) pakeliamus vartus su automatika (4 882,48 Eur vertės) ir 150,00 Eur už transportą bei 21 proc. PVM mokestis pagal Papildomo susitarimo Nr. 1., 3 punktą), kurią atsakovas priėmė ir pasirašė (b. l. 14). Ieškovas 2016 m. gegužės 26 d. surašė ir atsakovas, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo A. N., priėmė Atliktų darbų aktą Nr. 2016062/05 pagal Papildomą susitarimą Nr. 2 (b. l. 15), iš kurio matyti, kad buvo atlikti sekantys darbai: atvykimas į objektą – 240,00 Eur, konsultavimas 660,00 Eur bei 21 proc. PVM mokestis – 138,60 Eur pagal Papildomo susitarimo Nr. 2., 1 punktą, iš viso – 798,60 Eur. Ieškovas 2016 m. gegužės 26 d. pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą serija TOM Nr. 2016062 798,60 Eur, kurią atsakovas priėmė (b. l. 16). Iš teismui pateikto 2016 m. kovo 21 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad UAB „Sventovis“ ieškovui už atsakovą UAB „Vilstata“ sumokėjo 2 591,37 Eur (b. l. 17). Ieškovo teigimu, jis pagal 2016 m. vasario 18 d. Statybos rangos sutartį Nr. SRS 2016/02/18-01 bei Papildomus susitarimus Nr. 1, 2, patyrė nuostolių už 5 531,26 Eur, kuriuos privalo atlyginti atsakovas. Pagal Statybos rangos sutarties 6.1 punktą, laiku neatsiskaičius sutartyje nustatyta tvarka, atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovo paskaičiavimu atsakovas privalo sumokėti iš viso 82,24 Eur delspinigių.

10Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

11Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 3 dalis).

12Pažymėtina, jog statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per joje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių. Neatsako už smulkius nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų tik tuo atveju, jei jie padaryti užsakovo sutikimu ir, jeigu rangovas įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nelėmė neigiamų padarinių (CK 6.695 straipsnio 1, 3 dalys). Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai. Įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija – rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, jog šios materialiosios teisės normos reiškia specifinį įrodinėjimo naštos pasiskirstymą, teisme sprendžiant ginčus dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių statybos darbų trūkumų. Kasacinio teismo nutartyse akcentuojama, kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės: užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas, pirmiau paminėtas jo atsakomybę šalinančias, defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009 ir kt.).

13Generalinis rangovas sutartimi gali pasitelkti subrangovą atskiriems darbams atlikti. Šio atsakomybė dėl atliktų darbų trūkumų yra sutartinė, nes jos pagrindas yra sutarties nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, o jos civilinę atsakomybę šalina tik nenugalimos jėgos aplinkybė, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 straipsnio 4 dalis).

14Nagrinėjamu atveju byloje atsakovas neginčija, jog jis iki galo nėra atsiskaitęs su ieškovu pagal šalių sudarytą Statybos rangos sutartį, tačiau ginčija ieškovo nurodytą nuostolių sumą, ta aplinkybe, kad 2016 m. rugpjūčio 2 d. UAB „Vilstata“ gavo VĮ Ignalinos atominė elektrinė raštą Nr. ĮS-5914(13-68), kuriuo buvo pranešta apie ieškovo montuotų segmentinių automatinių vartų defektus. Dėl šių defektų atsakovas kreipėsi į ieškovą 2016 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. S-389, tačiau ieškovas nesiėmė jokių veiksmų šių trūkumų šalinimui. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog vartų montavimo darbus pagal šalių sudarytą Papildomą susitarimą Nr. 1 įsipareigojo atlikti atsakovas UAB „Vilstata“, todėl ir darbų trūkumų atsiradimo rizika bei jų šalinimo išlaidos tenka būtent atsakovui. Atsakovo teigimu, jis mėgino savo jėgomis pašalinti trūkumus ir šių trūkumų šalinimo darbai jam kainavo 1 324,95 Eur, kuriuos grindžia darbų sąmata (b. l. 42). Tačiau nesant pakankamos kvalifikacijos specialistų, atsakovas vartų trūkumų visiškai nepašalino, todėl kreipėsi į segmentinių automatinių vartų gamintoją UAB „Ryterna group“, kuris minėtus trūkumus pašalino už 266,20 Eur (b. l. 52). Teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovo pateikta Lokalinė sąmata (b. l. 42) neįrodo paties pinigų sumokėjimo fakto (CPK 177, 185 straipsniai). Iš pateiktos sąmatos visiškai neaišku kam ši suma turėjo būti sumokėta ir ar iš viso buvo sumokėta. Nors atsakovas ir pateikė teismui įrodymus, kad trečiajam asmeniui UAB „Ryterna LT“ už remonto darbus buvo sumokėta 266,20 Eur suma, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vartus sumontuoti buvo įsipareigojęs būtent atsakovas, o savo įsipareigojimų kaip nustatyta jis tinkamai neįvykdė, iš atsakovo ieškovui priteistina suma negali būti mažinama nei Lokalinėje sąmatoje nurodyta – 1 324,95 Eur suma, nei UAB „Ryterna LT“ sumokėta vartų remonto darbų suma – 266,20 Eur.

15Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą ne vienu įrodymu ir jo pagrindu daromomis prielaidomis, bet visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; kt.).

16Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas įrodymų vertinimo taisykles, atsakovo UAB „Vilstata“ argumentas, kad jis gavo segmentinių vartų gamintojo UAB „Ryterna group“ atsakymą, patvirtinantį, atsakovo teigimu, aplinkybę, jog atsakovui pateikta netinkama vartų komplektacija, - atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177, 185 straipsniai). Pažymėtina, kad iš atsakovo teismui pateiktos vartų nuotraukos (b. l. 41) bei gamintojo pateiktos surinkimo instrukcijos negalima nustatyti, kad pristatytų vartų pakėlimo mechanizmas neatitiktų deklaruotų vartų TLP VL 1. Be kita ko, pažymėtina, kad iš minėtos instrukcijos matyti, jog vartų „TLP/VL-MM-CI“ instrukcija yra skirta montuoti TLP/VL1 tipo vartams, kurie ir buvo montuojami. Šias aplinkybes taip pat patvirtino ir trečiojo asmens atsiliepime išdėstyti argumentai, kad www.rvtema.eu internetiniame puslapyje yra pateikta vartotojo instrukcija http://rytema.eu/documents/tlp-hl-vl.pdf, kuri atitinka pateiktą instrukciją prie UAB „Tomosta“ vartų komplektacijos, t. y. TLP/VL-MM-CI. Vertinant VĮ Ignalinos atominės elektrinės rašte Nr. ĮS – 5914 (13-68) nurodytą informaciją, taip pat pažymėtina, kad jame nėra nurodyta, jog vartai būtų netinkamos komplektacijos (b. l. 43). Teismo vertinimu minėtame rašte nurodyti trūkumai (defektai) atsirado dėl netinkamo vartų sumontavimo – „4. Vartų TLP VL-MM-CID ašyje neveikia mechaniškai stumdoma sklendė; 5. Abiejų vartų viršuje kabo keliamieji lynai, kurie gali užsikabinti už vartų konstrukcijos; 6. Nėra galimybės iš grindų perjungti vartų valdymo rankinio ir automatinio režimo perjungiklį; 7. Nepakankamai pritvirtinti kreipiamieji vartų TLP VL-MM-CI bėgiai (juostos).“. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad trečiasis asmuo UAB „Ryterna group“ perdavė tinkamos komplektacijos automatinius garažo vartus TLP/VL 1, kurių kokybė ir komplektacija atitiko pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas (užsakymą K.( - ) o vartų defektai atsirado dėl to, kad atsakovas (nors ir prižiūrint ieškovo specialistui) netinkamai atliko vartų montavimo darbus, todėl šis tebeturi prievolę atsiskaityti su ieškovu pagal tarp šalių sudarytą Statybos rangos sutartį bei Papildomus susitarimus. Tuo labiau, kad šalių sudarytu Statybos rangos sutarties Papildomu susitarimu Nr. 1 užsakovas apsiėmė atlikti vartų montavimo darbus, taigi – garantavo, kad jo atliktų darbų kokybė atitiks Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimus bei pačios sutarties sąlygas (Statybos rangos sutarties 5.2 punktas). Sutartyje nėra nuostatos, kad už plieninių durų ir segmentinių vartų sumontavimo darbų trūkumus užsakovas atsakys tik esant jo kaltei ar neatsakys tais atvejais, jeigu bus nustatyta trečiųjų asmenų kaltė. Pirmiau nurodyta CK 6.256 straipsnio 4 dalies nuostata tokiu atveju reiškia, kad užsakovo atsakomybei prieš rangovą (ieškovą) visiškai netaikyti ar atleisti nuo civilinės atsakomybės iš dalies negali būti taikoma sąlyga – kaltė arba aplinkybė, jog yra neteisėti trečiųjų asmenų veiksmai. Užsakovas yra verslininkas ir vykdyti sutartį jis ėmėsi kaip šios srities profesionalas, todėl atsako sutartinės griežtos atsakomybės pagrindu, nes nepadarė išlygos dėl civilinės atsakomybės taikymo tik esant jo kaltei pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį. Dėl nurodytų motyvų teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus atsakovo argumentus, kad už nurodytus darbų trūkumus, kuriuos pastarasis šalino savo lėšomis, jis nėra atsakingas.

17Civilinėje sutartinėje atsakomybėje kreditoriaus kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę ar jį visiškai atleisti nuo civilinės atsakomybės (CK 6.259 straipsnio 2 dalis). Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai skolininkas atsako pagal sutartį be kaltės (CK 6.259 straipsnio 3 dalis). Ar konkrečiu atveju buvo kreditoriaus kaltė, yra fakto klausimas. Kreditoriaus kaltė civilinėje atsakomybėje nepreziumuojama (CK 6.259 straipsnis), nes CK 6.248 straipsnyje nustatyta skolininko, o ne kreditoriaus kaltės prezumpcija. Kreditoriaus kaltę privalo įrodyti skolininkas, jeigu jis remiasi šia aplinkybe (CPK 178 straipsnis). Tačiau, jau kaip minėta – kad dėl atliktų darbų trūkumų ir, atitinkamai, su tuo susijusių nuostolių atsiradimu, būtų susijęs ne skolininkas (atsakovas), bet kreditorius (ieškovas) – nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Jeigu atlikti darbus kokybiškai apsiėmė pats užsakovas verslininkas (atsakovas) ir tai garantavo, jis pagrįstai turi būti vertinamas kaip savo srities profesionalas. Jo garantinio pobūdžio įsipareigojimas (Statybos rangos sutarties 5.3 punktas) sudaro pagrindą tikėtis, kad jis atliks darbus profesionaliai ir tinkamai, panaudodamas reikiamas medžiagas, kurių naudojimo sritį ir galimybes jis žino, taikydamas reikiamas technologijas ir jų griežtai laikydamasis.

18Teismo nuomone, šiame kontekste dar kartą pažymėtina tai, jog šalys sudarė Statybos rangos sutartį, užsakovas (atsakovas) pasirinko būtent šį rangovą (ieškovą) kaip tinkamiausią, labiausiai atitinkantį būtinus reikalavimus tokio pobūdžio darbams atlikti, tačiau pats neįvertino minėtos sutarties vykdymui kilsiančių rizikų (t.y., kad ieškovas neturi leidimo patekti į VĮ Ignalinos AE objektą) montavimo darbus apsiėmė vykdyti pats ir, kaip jau minėta, tokiu būdu prisiėmė montavimo darbų trūkumų atsiradimo bei jų šalinimo išlaidų riziką. Be to, pažymėtina, kad rangos sutartis buvo sudaryta ne privatiems poreikiams tenkinti, bet vykdant savivaldybių viešąsias funkcijas. Taigi atsakovas, įsipareigodamas pats atlikti montavimo darbus, veikė kaip tokios veiklos profesionalas, kuris specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine-komercine veikla su tikslu siekti pelno (nagrinėjamu atveju, buvo sumažinta Statybos rangos sutarties galutinė kaina), gauti stabilias pajamas, užtikrinti pastovias darbo vietas, plėtoti savo verslą, – imdamasis šių darbų privalo turėti jų atlikimui būtinus įgūdžius, žinias, užtikrinti savo darbų kokybę, garantuoti jų tinkamą, greitą ir operatyvų ištaisymą, be kita ko, gerai žinoti savo teises bei pareigas. Taigi teismo nuomone, būtent remiantis profesionalumo kriterijumi tokių asmenų elgesys turi būti vertinamas ne tik vykdant prievoles ar sprendžiant kilusias problemas dėl netinkamo jų vykdymo bei kilusių padarinių, tačiau ir civiliniame procese – įrodinėjant savo teiginių ir atsikirtimų pagrindą, teikiant įrodymus, argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais ir kt. (CPK 42 straipsnio 1 dalis).

19Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.200 straipsnio 1 ir 2 dalis, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, o vykdydamos sutarti, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Tuo atveju, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 straipsnio 3 dalis), už sutarties pažeidimą taikoma sutartinė civilinė atsakomybė. Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 straipsnis). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė, kuri pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalyje yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013).

20Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje pateikta netesybų apibrėžtis – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.75 straipsnio nuostatas, jeigu skolininkas ginčija savo pareigą mokėti netesybas motyvuodamas tuo, kad prievolę įvykdė, tai jis privalo įrodyti, kad ją įvykdė tinkamai. Kasacinio teismo jurisprudencijoje, kuri aktuali ir nagrinėjamu atveju, esant pareikštam reikalavimui priteisti netesybas, išaiškinta, kad netesybos yra išvestinė prievolė iš pagrindinės, t. y. ji gali atsirasti tik tada, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo pagrindinę prievolę. Teismas, nagrinėdamas bylą pagal ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, turi aiškintis ne tik aplinkybes, susijusias su netesybų (delspinigių) nustatymu, jų dydžiu ir kt., bet pirmiausia turi nustatyti, ar pagrindinė prievolė, kurios įvykdymui užtikrinti nustatytos netesybos, yra galiojanti, ar skolininkas tinkamai įvykdė pagrindinę prievolę, ar nėra ginčo dėl pagrindinės prievolės, ir kitas reikšmingas aplinkybes. Civilinėje byloje dėl delspinigių priteisimo aplinkybės, susijusios su pagrindinės prievolės įvykdymu, įeina į įrodinėjimo dalyko sudėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-687/2016; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2014; išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

21Šioje byloje nustačius, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų – atsiskaityti su ieškovu pagal Statybos rangos sutartį bei Papildomus susitarimus neįvykdė, darytina išvada, kad ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo delspinigius už laikotarpį nuo 2016-06-02 iki 2016-08-09, pagal PVM sąskaitą-faktūrą serija TOM Nr. 2016054 – 75,22 Eur, bei už laikotarpį nuo 2016-06-25 iki 2016-08-09, pagal PVM sąskaitą-faktūrą serija TOM Nr. 2016062 – 7,02 Eur delspinigių, iš viso – 82,24 Eur, kurie buvo nustatyti tarp ieškovo ir atsakovo pasirašytos Statybos rangos sutarties 6.1 p. yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis).

22Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas bei į tą aplinkybę, kad abi ginčo šalys yra privatūs juridiniai asmenys, tenkinant ieškovo prašymą dėl metinių procesinių palūkanų, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-08-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

23Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinas sumokėtas 168,00 Eur dydžio žyminis mokestis (b. l. 26) (CPK 93 straipsnis) bei 1200,00 Eur už suteiktą teisinę pagalbą (b. l. 23, 24) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos „Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatos).

24Valstybė patyrė 3,12 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011-11-11) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Atsižvelgiant į išdėstytą bei ieškinį patenkinus visiškai, aukščiau nurodyto dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, 3,12 Eur suma apvalinama iki artimiausio sveiko skaičiaus – 3,00 Eur, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistinos 3,00 Eur dydžio išlaidos, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį patenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031, ieškovo UAB „Tomosta“, juridinio asmens kodas 300023272, naudai: 5 531,26 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt vieną eurą, 26 euro ct) nuostolių atlyginimo, 82,24 Eur (aštuoniasdešimt du eurus, 24 euro ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5 613,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-08-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031, ieškovo UAB „Tomosta“, juridinio asmens kodas 300023272, 168,00 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio ir 1200,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų) išlaidų advokato, dalyvavusio byloje, pagalbai apmokėti.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031, valstybės naudai išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu – 3,00 Eur (tris eurus). Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią banke „Swedbank”, AB, įmokos kodas 5660 arba surenkamąją sąskaitą Nr.LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, įmokos kodas 5660. Sumokėjimo faktą patvirtinantį dokumentą reikia pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

31Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas nurodo, jog 2016 m. vasario 18 d. UAB „Tomosta“ atstovaujama... 4. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu... 5. Trečiasis asmuo UAB „Ryterna group“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 7. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu faktiškai pripažino ieškinio dalį... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 10. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 11. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 12. Pažymėtina, jog statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per joje... 13. Generalinis rangovas sutartimi gali pasitelkti subrangovą atskiriems darbams... 14. Nagrinėjamu atveju byloje atsakovas neginčija, jog jis iki galo nėra... 15. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu... 16. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas įrodymų vertinimo taisykles, atsakovo... 17. Civilinėje sutartinėje atsakomybėje kreditoriaus kaltė yra pagrindas... 18. Teismo nuomone, šiame kontekste dar kartą pažymėtina tai, jog šalys... 19. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 20. Pagal CK 21. Šioje byloje nustačius, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų –... 22. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas bei į tą aplinkybę, kad abi... 23. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovui iš... 24. Valstybė patyrė 3,12 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 25. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 27. ieškinį patenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031,... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031,... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031,... 31. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...