Byla B2-33-357/2015
Dėl bankrutavusios UAB „Remivilas“ veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios UAB „Remivilas“ veiklos pabaigos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ įgalioto asmens S. G. prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Prašymas tenkintinas.

4Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. nutartimi UAB „Remivilas“ iškelta bankroto byla. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi UAB „Remivilas“ taikytas supaprastintas bankroto procesas, UAB „Remivilas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Supaprastintas procesas nutrauktas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi.

5Iš byloje esančių duomenų (2015-02-17 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5, 2015-02-06 įmonės likvidavimo akto) ir administratoriaus prašymo matosi, kad reikalavimams tenkinti lėšų ir turto įmonėje nėra.

6Taip pat pateikta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūros pažyma dėl įmonės išregistravimo, kurioje nurodoma, kad bankrutavusiai UAB „Remivilas“ Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūra pretenzijų neturi.

7Iš 2015-02-17 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5 bei kartu su administratoriaus prašumu pateiktų dokumentų matyti, kad didžiausias bankrutavusios UAB „Remivilas“ kreditorius AB SEB bankas nesutinka su administratoriaus kreipimosi į teismą su prašymu dėl bankrutavusios UAB „Remivilas“ veiklos pabaigos. AB SEB bankas mano, kad bankroto administratorius neatliko pareigos patikrinti visų įmonės per ĮBĮ numatytą laikotarpį sudarytų sandorių.

8Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus. Lietuvos apeliacinis teismas, aiškindamas šias formaliai sureglamentuotas sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti būtinas sąlygas, yra pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus klausimui dėl įmonės pabaigos išnagrinėti, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-1428/2013, 2013 m. spalio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-2224/2013). Taigi, bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo tinkamai atliktos privalomos bankroto procedūros bei panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-979/2014). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimti, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų apie realią galimybę patenkinti kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-979/2014). Šią išvadą patvirtina ir vienas iš kasacinio teismo praktikoje suformuotų teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-16/2014).

9Teismas pažymi, kad 2011-06-15 vykusiame kreditorių susirinkime patvirtintoje bankroto administratoriaus ataskaitoje ginčytinų sandorių nenustatyta, todėl administratorius savo pareigos nepažeidė. Atkreiptinas dėmesys, kad BUAB „Remivilas“ bankroto procedūra tęsiasi nuo 2010 m. BUAB „Remivilas“ nebevykdo, įmonės turto nėra, todėl teismas konstatuoja, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Remivilas“ pabaigos.

10Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi. Iš bankrutavusios UAB „Remivilas“ 2015-02-06 likvidavimo akto matyti, kad bankroto proceso pabaigoje liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai 746.309,47 Eur sumai.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str., 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas

Nutarė

12Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Remivilas“ (įmonės kodas 300096295, buveinė – Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Purienų g. 38) veikla pasibaigė.

13Patvirtinti bankrutavusios UAB „Remivilas“ (įmonės kodas 300096295) nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 746.309,47 Eur sumai.

14Įpareigoti bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktoje dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai