Byla e2A-1157-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1879-657/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ ieškinius atsakovei biudžetinei įstaigai Kauno specialiajai mokyklai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo“ kreipėsi į teismą su ieškiniais, prašydama:

61.1.

7pripažinti, kad viešojo pirkimo „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ (Pirkimo Nr. 376212) sąlygos dėl kvalifikacinio reikalavimo, sutarties įvykdymo užtikrinimo, sprendimas vykdyti remonto darbų pirkimą be atskiru pirkimu įsigyjamo projekto tam pačiam pirkimo objektui ir sprendimas nenagrinėti pateiktos pretenzijos, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimams ir įtvirtintiems principams;

81.2.

9pripažinti 2018 m. balandžio 30 d. atsakovės rašte „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ pateiktą sprendimą dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir laimėtojo, prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ir viešųjų pirkimų principams;

101.3.

11pripažinti 2018 m. balandžio 30 d. atsakovės rašte „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ atskleista informacija apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas, prieštarauja VPĮ ir viešųjų pirkimų principams;

121.4.

13įpareigoti atsakovę nutraukti viešojo pirkimo „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ procedūras.

142.

15Ieškinys grindžiamas šiais argumentais:

162.1.

17Atsakovė vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ (Pirkimo Nr. 376212). Ieškovė 2018 m. balandžio 26 d. pateikė pretenziją dėl pirkimo sąlygų neatitikimo VPĮ nuostatoms ir jame įtvirtintiems principams, pirkimo sąlygų neaiškumo ir dviprasmiškumo. Perkančioji organizacija pretenzijos nenagrinėjo, nurodydama, kad ieškovė pretenziją pateikė nesilaikydama VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų.

182.2.

19Pretenzija buvo pateikta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl perkančioji organizacija turėjo visas galimybes sustabdyti pirkimo procedūras, išnagrinėti pretenzijos argumentus ir priimti atitinkamus sprendimus. Atsakovė formaliai įvertino tik pretenzijos pateikimo terminą, nevertindama jos turinio, kuriame nurodyti pažeidimai turi įtakos visų tiekėjų galimybėms pateikti tokius pasiūlymus, kurie galėtų būti parengti ir vertinami nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų.

202.3.

21Informaciją apie vykdomą projektavimo paslaugų pirkimą remontuojamam pastatui ieškovė sužinojo ne iš pirkimo sąlygų, o atsitiktinai iš viešai portale www.cvpp.lt skelbiamos informacijos, todėl terminas šiam pretenzijos reikalavimui negali būti siejamas su pirkimo paskelbimo data.

222.4.

23Skirtinguose pirkimo sąlygų punktuose numatytos skirtingos sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos. Pirkimo sąlygų 10.2 punkte ir 3 priedo (Sutarties projektas) 3.4. punkte nurodytas skirtingas sutarties užtikrinimo dydis – 10 000 Eur ir 5 proc. sutarties kainos. Paminėto priedo 7.1 punkte nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės. Skirtingose pirkimo sąlygų nuostatose reikalaujama skirtingų sutarties vykdymo užtikrinimo formų. Pirkimo sąlygų 69 punkte numatyta, kad tiekėjui, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisakius ją sudaryti arba nepateikus pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei jo buvo prašoma), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašius pirkimo sutarties, ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra priimtinas perkančiajai organizacijai, ir kuris pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Pagal pirkimo sąlygų 5 priedo nuostatas, toks tiekėjas praras ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu būdu būtų pažeisti VPĮ nustatyti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai.

242.5.

25Pagal pirkimo dokumentus, perkamiems darbams būtini atestatai, suteikiantys teisę vykdyti statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimo, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus. Perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, nesilaikė VPĮ 47 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi pirkimo sąlygų 16.1 punkto reikalavimas nesuteikia galimybių išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, taip pat jis nesusijęs su pirkimo objektu.

262.6.

27Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė nepateikus tiekėjams projekto. Vykdant remonto darbus dėl rengiamo projekto, keisis rangos sutarties vykdymo sąlygos, kurios paskelbtos kartu su pirkimu. Tokiu atveju, tiekėjai pirkime pateikė pasiūlymus pagal sąlygas, pagal kurias laimėtojo nustatymas negali būti objektyvus.

282.7.

29Atsakovė, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, neinformavo tiekėjų apie kvalifikacijos, EBVPD ir kt. vertinimo rezultatus, bet tiekėjams, pateikusiems pasiūlymus, pateikė raštą „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“, kuriame nurodė visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimus ir pasiūlymų kainas. Tokiais savo veiksmais perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ 58 straipsnio reikalavimų, kadangi vykdytojai negali teikti tiekėjams informacijos apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki bus įvertinti pasiūlymai ir nustatytas pirkimo laimėtojas bei pasiūlymų eilė. Atskleidus minėtą informaciją, šio pirkimo procedūros negali būti tęsiamos. Perkančioji organizacija nurodė, kad 2018 m. balandžio 26 d. įvertino visus pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Tačiau atsižvelgus į pirkimo ir pateikto pasiūlymo apimtį, daroma išvada, kad bent jau ieškovės pasiūlymas per tokį laiko tarpą negalėjo būti įvertintas pagal Pirkimo sąlygų 52 punkto reikalavimus. Visų 10 pasiūlymus pateikusių tiekėjų pasiūlymų apimtis yra panaši, todėl praktiškai nėra galimybių per 1 dieną įvertinti visų 10 tiekėjų pasiūlymus. Atsakovė 2018 m. balandžio 30 d. pranešimu apie jokį sprendimą dėl nustatyto laimėjusio pasiūlymo neinformavo.

30II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

313.

32Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 31 d. sprendimu nutraukė bylą dėl ieškovės UAB „Verslo“ ieškinio reikalavimų pripažinti, kad pirkimo Nr. 376212 sąlygos dėl kvalifikacinio reikalavimo, sutarties įvykdymo užtikrinimo, sprendimas vykdyti remonto darbų pirkimą be atskiru pirkimu įsigyjamo projekto tam pačiam pirkimo objektui ir sprendimas nenagrinėti pateiktos pretenzijos, prieštarauja VPĮ reikalavimams ir įtvirtintiems principams; kitus ieškinio reikalavimus atmetė.

334.

34Ginčui spręsti teismas taikė VPĮ 44 straipsnio 2 dalies, 102 straipsnio 2 dalį 2 punkto nuostatas, vadovavosi teismų praktika viešųjų pirkimų bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1026/2012; 2015 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-589-180/2015).

355.

36Teismo argumentai: viešojo pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2018 m. balandžio 12 d.; pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2018 m. balandžio 26 d. 10.00 val.; ieškovė pasiūlymą pateikė iki nustatyto termino ir jis buvo vertinamas kartu su kitais pasiūlymais; byloje nėra įrodymų, kad ieškovė kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo; pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai, todėl ieškovė, būdama atidi ir rūpestinga, apie konkurso sąlygas turėjo sužinoti kaip ir kiti tiekėjai 2018 m. balandžio 12 d. Teismas sprendė, kad pretenzijos pateikimo terminas baigėsi 2018 m. balandžio 17 d. ir atmetė ieškovės teiginius, kad apie pirkimo sąlygas sužinojo, tik baigiantis pasiūlymų pateikimo terminui, kaip nepagrįstus ir neįrodytus, nes jeigu ieškovė nebūtų laiku susipažinusi su paskelbto pirkimo sąlygomis, ji nebūtų teikusi ar spėjusi pateikti didelės apimties, tinkamai parengto pasiūlymo.

376.

38Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė pretenzijoje kvestionavo pirkimo sąlygas, pageidavo jas koreguoti ieškovės nurodytu būdu, priėjo išvados, kad reiškiamais reikalavimais ieškovė siekė pakeisti pirkimo sąlygas. Įvertinęs, kad ieškovė yra profesionalus viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektas, dėl ko jai keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, dėl kurių ji turi prisiimti dalį rizikos, tenkančios dėl VPĮ nuostatų pažeidimo, o ne siekti perkelti visą savo netinkamai pažeistų teisių gynybos būdo perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, informavo apie vykdomą pirkimą. Kiekvienas tiekėjas apie konkursą buvo informuotas tinkamai ir turėjo operatyviai ginti tariamai pažeistas subjektines teises. Ieškovei nepasinaudojus šia teise, perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pretenziją dėl praleisto termino jai paduoti, teismas pripažino atitinkančiu teisė aktų nuostatas.

397.

40Pirminis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais vyko 2018 m. balandžio 26 d. 10.45 val. (Pirkimo sąlygų 50. p.); perkančiosios organizacijos komisijos 2018 m. balandžio 26 d. posėdžio protokole Nr. 376212-2 užfiksuota, kad posėdyje buvo atliekama susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra, ir nustatyta, kad gauta 10 pasiūlymų, įvardinti tiekėjai ir pasiūlymų kainos, buvo patikrinta ar yra pateikti reikalaujami dokumentai; Pirkimo sąlygų 67 punkte nustatyta, kad „apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams; 2018 m. balandžio 30 d. komisijos posėdžio protokole Nr. 376212-3 užfiksuota, kad perkančioji organizacija atliko galutinį pasiūlymų vertinimą ir nustatė pasiūlymų eilę bei laimėtoją (UAB „Ravosta“); 2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 2.4.-119 „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad 2018 m. balandžio 26 d. 11.00 val. įvyko susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra ir pranešė apie galutinius rezultatus. Iš to teismas sprendė, kad byloje nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų, kad perkančioji organizacija buvo nepajėgi per protingą terminą susipažinti su tiekėjų pasiūlymais, juos įvertinti, sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją. Taip pat byloje neįrodyta, kad informacija apie tiekėjus ir jų pasiūlytas kainas buvo paskelbta anksčiau nei buvo sudaryta ir patvirtinta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas.

41III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

428.

43Ieškovė UAB „Verslo“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimus tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

448.1.

45Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad perkančioji organizacija 2018 m. kovo 20 d. paskelbė ginčo viešąjį pirkimą, kuris paskelbtas, nepateikus tiekėjams projekto. Vykdant remonto darbus, dėl rengiamo projekto keisis rangos sutarties vykdymo sąlygos. Tiekėjai Pirkime pateikė pasiūlymus pagal sąlygas (kurios vėliau dėl parengto projekto keisis), pagal kurias laimėtojo nustatymas negali būti objektyvus. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai prieštarauja VPĮ nuostatoms ir jose įtvirtintiems principams, bet ir specialiesiems teisės aktams.

468.2.

47Netinkamai buvo įvertintos aplinkybės, susijusios su 2018 m. balandžio 26 d. pateikta pretenziją Nr. 56. Ji buvo pateikta dėl Pirkimo sąlygų nuostatų neaiškumo ir dviprasmiškumo, pagal kurias tiekėjai negali pateikti pasiūlymų, kuriuos perkančioji organizacija galėtų objektyviai išnagrinėti, įvertinti ir nustatyti laimėtoją. Pretenzija buvo pateikta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl perkančioji organizacija turėjo visas galimybes sustabdyti Pirkimo procedūras, detaliai išnagrinėti pretenzijos argumentus ir priimti atitinkamus sprendimus. Perkančioji organizacija formaliai įvertino tik pretenzijos pateikimo terminą, bet visiškai nevertino jos turinio, kuriame nurodyti pažeidimai turi įtakos visų tiekėjų galimybėms pateikti tokius pasiūlymus, kurie galėtų būti parengti ir vertinami nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų.

488.3.

49Perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 30 d. rašte nurodydama visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimus ir kainas pažeidė VPĮ 44 ir 58 straipsnių nuostatas. 2018 m. balandžio 26 d. buvo įvertintas visų 10 pasiūlymų atitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams. 2018 m. balandžio 26 d. buvo paprašyta tikėtino laimėtojo pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančiu dokumentus (tiekėjas tą pačią dieną juos pateikė). Šie duomenys įvertinti tą pačią dieną. Jos (apeliantės) pasiūlymas pirmą kartą perkančiosios organizacijos peržiūrėtas 2018 m. balandžio 26 d. 16 val. 17 min.. Atsižvelgiant į pirkimo ir pateikto pasiūlymo apimtį, perkančioji organizacija bent jau apeliantės pasiūlymo per tokį laiką negalėjo įvertinti pagal Pirkimo sąlygų 52 punkto reikalavimus.

508.4.

512018 m. balandžio 30 d. komisijos posėdžio protokole Nr. 376212-3 nurodyta, kad buvo vykdomas pasiūlymų vertinimas ir sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo priėmimas. Neaišku ką svarstė perkančioji organizacija, jeigu 2018 m. balandžio 26 d. buvo įvertinti visi pateikti pasiūlymai, nustatyta pasiūlymų eilė bei laimėtojas.

529.

53Atsakovė Kauno specialioji mokykla atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

549.1.

55Apeliantė netinkamai interpretuoja Pirkimo sąlygas ir be pagrindo teigia, kad Pirkimo sąlygų 6 priedas apriboja laimėtoju pripažinto dalyvio teisę pateikti laidavimą sutarties įvykdymui užtikrinti, nors kitos pirkimų sąlygos numato galimybę pateikti laidavimą.

569.2.

57Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad teismas visiškai nevertino aplinkybės, kad atsakovė surengė atskirą pirkimą Mokslo paskirties pastato 1 C3p, Apuolės g. 11, Kaune, paprastojo remonto projektui įsigyti. Perkančioji organizacija pasinaudojo savo teise skaidyti pirkimą į projektavimo ir rangos darbų dalis. Tokie veiksmai neprieštarauja įstatymo nuostatoms, o priešingai, tokiu būdu geriau užtikrinamas viešasis interesas gauti kokybiškesnes paslaugas palankesne kaina. Jei pirkimas nebūtų skaidomas į dalis (vienu metu įsigyjami ir projektavimo ir rangos darbai), projektas taip pat iš anksto dar nebūtų parengtas, o apeliantės teiginiai, kad statybos darbų viešojo pirkimo procedūros negali būti pradėtos iki projektavimo darbų atlikimo yra absoliučiai nepagrįsti ir atmestini.

589.3.

59Pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso būdu, todėl pretenzijai, kuria yra ginčijamos pirkimo sąlygos, pateikti taikytinas 5-ių darbo dienų nuo konkurso sąlygų paskelbimo terminas. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad terminas pretenzijai pateikti turi būti skaičiuojamas ne nuo pirkimo paskelbimo dienos, o nuo vėlesnės datos, kai apeliantė sužinojo apie pirkimo dokumentų netikslumus, susijusius su statybų projekto rengimu.

609.4.

61Apeliantės teiginiai, kad terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai ji atsitiktinai iš viešai skelbiamos informacijos sužinojo apie tai, kad atsakovė vykdo ir projektavimo paslaugų pirkimą remontuojamam pastatui, nenurodant konkrečios datos, nuo kurios turėtų būti skaičiuojamas 5-ių dienų terminas, yra nepagrįsti. Teiginiai, kad atsakovė privalėjo vertinti ir nagrinėti pretenzijos reikalavimą, nes apie jį apeliantė sužinojo tik prieš pat pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, pagrįstai teismo buvo atmesti kaip neįrodyti.

629.5.

63Atsakovė nuo 2018 m. balandžio 26 d. vertino pasiūlymus, o apie laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą bei apie priimtus sprendimus tiekėjai buvo informuoti 2018 m. balandžio 30 d. raštu. Nors pranešime atsakovė pateikė neišsamius duomenis apie laimėtoją, tai nelaikytina esminiu ir neištaisomu pažeidimu, turinčiu esminės įtakos pirkimo rezultatams ir kuris negali būti pašalinamas, todėl nėra pagrindo reikalauti, kad dėl tokio pažeidimo turi būti nutrauktos pirkimo procedūros. Tiekėjas teikė perkančiajai organizacijai prašymą susipažinti su pirkimo laimėtojo pasiūlymu, o vėliau ir pretenziją dėl konfidencialių pirkimo laimėtojo pasiūlymo duomenų ir prašomą informaciją gavo. Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad tiekėjams pateikta informacija apie nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą buvo suprantama.

649.6.

65Apeliantė abejoja perkančiosios organizacijos gebėjimu per trumpą terminą įvertinti visus 10 tiekėjų pasiūlymų, tačiau šioms abejonėms pagrįsti nepateikė jokių įrodymų, tik paaiškinimus. Įstatymas nenumato, per kokį trumpiausią terminą turi būti įvertinti pasiūlymai ir nustatytas laimėtojas. Viešuosiuose pirkimuose vyraujantis viešasis interesas ir pirkimo objekto svarba įpareigoja perkančiąją organizaciją veikti kiek įmanoma operatyviau, pasitelkiant savo žmogiškuosius išteklius.

669.7.

67Apeliantė nepateikė duomenų, kad tiekėjų pavadinimai ir pasiūlymų kainos buvo atskleistos anksčiau nei numato įstatymas, todėl daroma išvada, kad apeliantė savo veiksmais siekia tik trukdyti viešojo pirkimo procedūroms, reikšdama deklaratyvius teiginius apie tariamus pirkimų pažeidimus, nenurodydama kokios įstatymo nuostatos buvo pažeistos.

68Teisėjų kolegija

konstatuoja:

69IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

70Apeliacinis skundas netenkintinas.

7110.

72Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).

73Dėl bylos esmės

7411.

752018 m. balandžio 12 d. atsakovė Kauno specialioji mokykla paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kauno specialiosios mokyklos pastato adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbai“ (Pirkimo Nr. 376212). Pirkimu atsakovė siekė įsigyti Kauno specialiosios mokyklos pastato, adresu Apuolės g. 11, Kaune, miegamojo korpuso (1C³p) patalpose inv. Nr. nuo I-70 iki I-115 einamojo remonto darbus (Pirkimo sąlygų 8 p.). Pasiūlymai galėjo būti pateikti iki 2018 m. balandžio 26 d. 10.00 val. Perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 26 d. posėdyje susipažino su pateiktais pasiūlymais ir pateiktais dokumentais. 2018 m. balandžio 26 d. ieškovė pateikė pretenziją Nr. 56 dėl pirkimo sąlygų neatitikimo VPĮ reikalavimams ir prašė nutraukti konkurso procedūras. 2018 m. balandžio 26 d. perkančioji organizacija atsisakė nagrinėti pretenziją, nes tiekėja praleido terminą pretenzijai pateikti. 2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 2.4.-119 perkančioji organizacija pranešė tiekėjams apie sudarytą pasiūlymų eilę. 2018 m. gegužės 23 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl pasiūlymų vertinimo tvarkos, prašydama nutraukti ginčo pirkimo procedūras. Perkančioji organizaciją, gavusi pretenziją pirkimo procedūras sustabdė iki bus išnagrinėta pretenzija, o 2018 m. gegužės 30 d. ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

7612.

77Byloje kilęs ginčas dėl to ar: 1) perkančioji organizacija pagrįstai nenagrinėjo apeliantės UAB „Verslo“ 2018 m. balandžio 26 d. pateiktos pretenzijos Nr. 56 dėl pirkimo sąlygų teisėtumo; 2) perkančioji organizacija laikėsi VPĮ 58 straipsnyje nustatyto reikalavimo neteikti tiekėjams informacijos apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki pasiūlymų įvertinimo, ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl pasiūlymų eilės bei pirkimo laimėtojo nustatymo buvo teisėti.

7813.

79Apeliantės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybes, susijusias su 2018 m. balandžio 26 d. pretenzijos Nr. 56 pateikimu. Pretenzija buvo pateikta dėl Pirkimo sąlygų nuostatų neaiškumo ir dviprasmiškumo bei iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl perkančioji organizacija turėjo visas galimybes sustabdyti Pirkimo procedūras, detaliai išnagrinėti pretenzijos argumentus ir priimti atitinkamus sprendimus. Teigia, kad 2018 m. balandžio 30 d. rašte perkančiajai organizacijai nurodžius visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimus ir kainas, buvo pažeistos VPĮ 44 ir 58 straipsnių nuostatos. Apeliantė, atsižvelgusi į pateiktų pasiūlymų apimtį, abejoja perkančiosios organizacijos gebėjimu per vieną dieną įvertinti visų 10 tiekėjų pasiūlymus.

8014.

81Perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 101 str. 3 d.). Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia, turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją. Pretenzija turi būti pateikta per 5-ias darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos (VPĮ 102 str. 2 d. 2 p.).

8215.

83Šios teisių gynimo stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-482-381/2018).

8416.

85Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti sutartį. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto (Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Uniplex, C-406/08, ECLI:EU:C:2010:45).

8617.

87Dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose tiekėjai įgyvendina savo teises ir jas gina skirtingais būdais: tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra neaiškumų, ar tiekėjui, norint pateikti tinkamą pasiūlymą, trūksta tam tikros informacijos, jis turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentus ar suteikti jam trūkstamą informaciją. Jei tiekėjas mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos perkančiosios organizacijos priimamais sprendimais ir tiekėjas siekia ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar sprendimus, atliktus iki pirkimo sutarties sudarymo, tiekėjas turi perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją (VPĮ 101 str. 3 d.), o toks pretenzijos pateikimas yra laikomas būtina sąlyga siekiant pasinaudoti ikiteisminiu savo teisių gynimo būdu; tuo atveju, kai tiekėjas pasinaudoja ikiteismine savo teisių gynimo procedūra ir jo pretenzija nėra patenkinama, tiekėjas turi teisę perkančiosios organizacijos veiksmus skųsti teismui.

8818.

89Tiekėjo teisė prašyti paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus ir tiekėjo teisė į perkančiąją organizaciją kreiptis su pretenzija yra du skirtingi ir vienas nuo kito nepriklausomi tiekėjų teisių įgyvendinimo ir gynimo būdai, kuriais tiekėjai naudojasi laikydamiesi teisės aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų ir tvarkos. Tuo atveju, jeigu tiekėjas siekia pasinaudoti savo teise prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, jis privalo į perkančiąją organizaciją kreiptis per pirkimo dokumentuose nustatytą terminą ir pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011).

9019.

91Pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, sprendė, kad ieškovė, pateikdama 2018 m. balandžio 26 d. pretenziją Nr. 56 dėl pirkimo sąlygų neteisėtumo, praleido VPĮ 102 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytą terminą pretenzijai pateikti.

9220.

932018 m. balandžio 26 d. ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų teisėtumo, prašydama nutraukti viešojo pirkimo procedūras. Atsakovė šios pretenzijos reikalavimo nenagrinėjo, motyvuodama tuo, kad ieškovė praleido VPĮ 102 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytą terminą.

9421.

95Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 5-ias darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos (VPĮ 102 str. 2 d. 2 p.). Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad ieškovė, pateikdama pretenziją dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, šį terminą praleido, priėjo išvados, kad nagrinėjamu atveju termino pradžia pretenzijai pateikti buvo 2017 m. balandžio 12 d. (Pirkimo sąlygų paskelbimo diena). Apeliantės teiginys, kad terminas pretenzijai paduoti negali būti siejamas su Pirkimo sąlygų paskelbimo data, ir terminas turi būti skaičiuojamas nuo apeliantės sužinojimo apie jos tariamai pažeistas teises, nepagrįstas.

9622.

97Tiekėjų pretenzijos terminų skaičiavimo pradžia pagal įstatymą siejama su perkančiosios organizacijos sprendimo išviešinimo momentu, taip pat su tiekėjų sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą momentu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2013). Tiekėjai turi VPĮ suteiktą teisę pradžioje kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo sąlygų neaiškumus, o ne iš karto teikti pretenziją, tačiau tai nepaneigia tiekėjos pareigos savalaikiai rūpintis savo galimai pažeistų teisių gynyba. Tiekėjai net ir naudodamiesi VPĮ numatyta teise prašyti paaiškinti viešojo pirkimo sąlygas, o vėliau šias sąlygas skųsdami, siekdami pirkimo sąlygas pakeisti ar panaikinti, privalo laikytis VPĮ nustatytų terminų (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. e2A-482-381/2018).

9823.

99Ginčo Pirkimas paskelbtas 2018 m. balandžio 12 d., o pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2018 m. balandžio 26 d. 10.45 val. (Pirkimo sąlygų 50 p.). Ginčo pirkimo sąlygų 43 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo dienos. Remiantis šia Pirkimo sąlyga, tiekėjai į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygose esančių neaiškumų galėjo kreiptis iki 2018 m. balandžio 22 d. (įskaitytinai). Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad apeliantė (ieškovė) nesikreipė į perkančiąją organizacija su prašymais dėl Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimo, nenurodė kada tiksliai (arba bent preliminariai) ji (apeliantė) sužinojo apie perkančiosios organizacijos tikėtina neteisėtas Pirkimo sąlygas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė yra profesionali viešųjų pirkimų dalyvė, todėl jai taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną (2018 m. balandžio 26 d.) teikdama pretenziją dėl pirkimo sąlygų teisėtumo apeliantė turėjo suprasti, kad yra praleidusi terminus tiek prašymui dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo, tiek pretenzijai dėl Pirkimo sąlygų neteisėtumo pateikti. Priešingas situacijos įvertinimas neatitiktų viešajame pirkime vyraujančio procedūros operatyvumo principo bei paneigtų tiekėjų pareigą domėtis vykdomu viešuoju pirkimu ir operatyviai, atsižvelgiant į atskiruose etapuose priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus, ginti savo tikėtina pažeistas subjektines teises.

10024.

101Apeliantė teigia, kad perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 30 d. raštu nurodžiusi visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimus ir kainas, pažeidė VPĮ 44 ir 58 straipsnių nuostatas. Ji abejoja perkančiosios organizacijos gebėjimu per vieną dieną įvertinti visų 10-ties tiekėjų pasiūlymus.

10225.

103Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantė nepateikė įrodymų apie tai, kad perkančioji organizacija buvo nepajėgi per protingą terminą susipažinti su tiekėjų pasiūlymais, juos įvertinti, sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją. Taip pat neįrodė, kad informacija apie tiekėjus ir jų pasiūlytas kainas buvo paskelbta anksčiau nei buvo sudaryta ir patvirtinta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas.

10426.

105Pradinis susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais vyksta komisijos posėdyje. Pradiniu susipažinimu su paraiškomis ar pasiūlymais, pateiktais ne elektroninėmis priemonėmis, laikomas vokų su paraiškomis ar pasiūlymais atplėšimas (VPĮ 44 str. 1 d.). Susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais pradedamas pirkimo dokumentuose nurodytą dieną, valandą ir minutę. Jeigu paraiškos ir pasiūlymai teikiami ne elektroninėmis priemonėmis, komisijos posėdžio diena ir valanda turi sutapti su paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus šį terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais laikas. Nustatytu laiku turi įvykti pradinis susipažinimas su visomis paraiškomis ar pasiūlymais, gautais nepasibaigus jų pateikimo terminui (VPĮ 44 str. 2 d.). Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 5-ias darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, arba sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą (VPĮ 58 str. 1 d.). Pirkimo sąlygų 67 punkte nustatyta, kad apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5-ias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

10627.

107Perkančiosios organizacijos komisijos 2018 m. balandžio 26 d. posėdžio protokole Nr. 376212-2 nurodyta, kad buvo atliekama susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra, o 2018 m. balandžio 30 d. komisijos posėdžio protokole Nr. 376212-3 nurodyta, kad komisija atliko pasiūlymų vertinimą. 2018 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 2.4.-119 „Dėl susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros rezultatų“ perkančioji organizacija informavo tiekėjus, kad 2018 m. balandžio 26 d. 11.00 val. įvyko tik susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra ir tuo pačiu raštu pranešė apie galutinius rezultatus, priimtus 2018 m. balandžio 30 d. posėdžio metu.

10828.

109Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad perkančioji organizacija susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūrą pradėjo ne anksčiau nei numatyta Pirkimo sąlygų 50 punkte, t. y. ne anksčiau nei 2018 m. balandžio 26 d. 10.45 val. Taip pat byloje nėra duomenų, kad informacija apie tiekėjus ir jų pasiūlytas kainas buvo paskelbta anksčiau nei buvo sudaryta ir patvirtinta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, nes apie galutinį sprendimą tiekėjai buvo informuoti 2018 m. balandžio 30 d., o pirminis susipažinimas su pasiūlymais įvyko 2018 m. balandžio 26 d. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, sprendžiama, kad apeliantė nepaneigė pirmosios instancijos teismo nustatytų faktų ir padarytų išvadų.

11029.

111Apeliantė apeliacinį skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis grindė savo procesinius dokumentus nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujų reikšmingų bylai įrodymų, kurie pagrįstų, kad perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos teismas netinkamai atliko susipažinimo su pateiktais pasiūlymais ir vertinimo procedūras, pažeidžiant Pirkimo sąlygų ir/ar įstatymo nuostatas, apeliantė nepateikė (CPK 178 str.).

11230.

113Įvertinus pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, teisėjų kolegija prieina išvados, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles, ar pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus (CPK 176, 177, 178, 185 str.). Tai, kad apeliantė UAB „Verslo“ nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo įvertinus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apeliantės teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis.

11431.

115Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes (CPK 185 str.), tinkamai aiškino VPĮ nuostatas ir iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

116Dėl bylinėjimosi išlaidų

11732.

118Netenkinus apeliacinio skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

11933.

120Netenkinus apeliacinio skundo, atsakovė Kauno specialioji mokykla įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.). Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas, mokėjimo pavedimas) įrodo, kad atsakovė Kauno specialioji mokykla apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 000 Eur išlaidų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatyto maksimalaus tokių paslaugų dydžio, yra pagrįstos, todėl priteistinos. Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš apeliantės UAB „Verslo“.

121Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

122Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

123Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ (j. a. k. 302627983) atsakovei Kauno specialiajai mokyklai (j. a. k. 190797479) 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo“ kreipėsi... 6. 1.1.... 7. pripažinti, kad viešojo pirkimo „Kauno specialiosios mokyklos pastato... 8. 1.2.... 9. pripažinti 2018 m. balandžio 30 d. atsakovės rašte „Dėl susipažinimo su... 10. 1.3.... 11. pripažinti 2018 m. balandžio 30 d. atsakovės rašte „Dėl susipažinimo su... 12. 1.4.... 13. įpareigoti atsakovę nutraukti viešojo pirkimo „Kauno specialiosios... 14. 2.... 15. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais:... 16. 2.1.... 17. Atsakovė vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Kauno specialiosios... 18. 2.2.... 19. Pretenzija buvo pateikta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl... 20. 2.3.... 21. Informaciją apie vykdomą projektavimo paslaugų pirkimą remontuojamam... 22. 2.4.... 23. Skirtinguose pirkimo sąlygų punktuose numatytos skirtingos sutarties... 24. 2.5.... 25. Pagal pirkimo dokumentus, perkamiems darbams būtini atestatai, suteikiantys... 26. 2.6.... 27. Perkančioji organizacija pirkimą paskelbė nepateikus tiekėjams projekto.... 28. 2.7.... 29. Atsakovė, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, neinformavo tiekėjų... 30. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 31. 3.... 32. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 31 d. sprendimu nutraukė bylą dėl... 33. 4.... 34. Ginčui spręsti teismas taikė VPĮ 44 straipsnio 2 dalies, 102 straipsnio 2... 35. 5.... 36. Teismo argumentai: viešojo pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2018 m. balandžio... 37. 6.... 38. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė pretenzijoje kvestionavo pirkimo... 39. 7.... 40. Pirminis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais vyko 2018 m. balandžio 26 d.... 41. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 42. 8.... 43. Ieškovė UAB „Verslo“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno... 44. 8.1.... 45. Pirmosios instancijos teismas nevertino, kad perkančioji organizacija 2018 m.... 46. 8.2.... 47. Netinkamai buvo įvertintos aplinkybės, susijusios su 2018 m. balandžio 26 d.... 48. 8.3.... 49. Perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 30 d. rašte nurodydama visų... 50. 8.4.... 51. 2018 m. balandžio 30 d. komisijos posėdžio protokole Nr. 376212-3 nurodyta,... 52. 9.... 53. Atsakovė Kauno specialioji mokykla atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 54. 9.1.... 55. Apeliantė netinkamai interpretuoja Pirkimo sąlygas ir be pagrindo teigia, kad... 56. 9.2.... 57. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad teismas visiškai nevertino aplinkybės,... 58. 9.3.... 59. Pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso būdu, todėl pretenzijai,... 60. 9.4.... 61. Apeliantės teiginiai, kad terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai... 62. 9.5.... 63. Atsakovė nuo 2018 m. balandžio 26 d. vertino pasiūlymus, o apie laimėjusį... 64. 9.6.... 65. Apeliantė abejoja perkančiosios organizacijos gebėjimu per trumpą terminą... 66. 9.7.... 67. Apeliantė nepateikė duomenų, kad tiekėjų pavadinimai ir pasiūlymų kainos... 68. Teisėjų kolegija... 69. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 70. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 71. 10.... 72. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 73. Dėl bylos esmės... 74. 11.... 75. 2018 m. balandžio 12 d. atsakovė Kauno specialioji mokykla paskelbė... 76. 12.... 77. Byloje kilęs ginčas dėl to ar: 1) perkančioji organizacija pagrįstai... 78. 13.... 79. Apeliantės įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 80. 14.... 81. Perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo peržiūros procedūra apima... 82. 15.... 83. Šios teisių gynimo stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties... 84. 16.... 85. Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis... 86. 17.... 87. Dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose tiekėjai įgyvendina savo... 88. 18.... 89. Tiekėjo teisė prašyti paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus ir... 90. 19.... 91. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, sprendė, kad... 92. 20.... 93. 2018 m. balandžio 26 d. ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai... 94. 21.... 95. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per... 96. 22.... 97. Tiekėjų pretenzijos terminų skaičiavimo pradžia pagal įstatymą siejama... 98. 23.... 99. Ginčo Pirkimas paskelbtas 2018 m. balandžio 12 d., o pasiūlymai turėjo... 100. 24.... 101. Apeliantė teigia, kad perkančioji organizacija 2018 m. balandžio 30 d.... 102. 25.... 103. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantė nepateikė įrodymų... 104. 26.... 105. Pradinis susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais vyksta komisijos... 106. 27.... 107. Perkančiosios organizacijos komisijos 2018 m. balandžio 26 d. posėdžio... 108. 28.... 109. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad perkančioji organizacija... 110. 29.... 111. Apeliantė apeliacinį skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis faktinėmis... 112. 30.... 113. Įvertinus pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį,... 114. 31.... 115. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 116. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 117. 32.... 118. Netenkinus apeliacinio skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 119. 33.... 120. Netenkinus apeliacinio skundo, atsakovė Kauno specialioji mokykla įgijo... 121. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 122. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 123. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo“ (j. a. k....