Byla 2A-272-259/2015
Dėl darbuotojų atstovų teisių gynimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Gudynienės, Egidijaus Tamašausko, Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-13397-638/2014 pagal ieškovės Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ieškinį atsakovei Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijai dėl darbuotojų atstovų teisių gynimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė įpareigoti atsakovę pateikti nemokamai, raštu Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ bendrą informaciją apie darbo santykių būklę mokykloje - planuojamus mokytojų darbo krūvius 2014/2015 mokslo metams, apie tai, ar planuojami mokytojų atleidimai ir mokinių skaičiaus kitimas bei informaciją apie mokytojų tarifinių atlyginimų koeficientus, jų dydžius ir galimą kitimą. Nurodė, kad nuo 2007-10-23 Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijoje veikia Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ padalinys - Kauno rajono Akademijos U. K. profesinė sąjunga. 2014-05-06 ieškovė kreipėsi į atsakovę raštu Nr. L-(D)-140, prašydama pateikti informaciją apie darbo santykių būklę, planuojamus mokytojų darbo krūvius ir kitą informaciją, kurią pagal teisės aktus turi teisę gauti darbuotojų atstovai. 2014-05-12 atsakovė raštu Nr. 3-169 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, kad Kauno r. Akademijos U. K. gimnazijos darbuotojų atstovavimo ir gynimo teisės yra perduotos gimnazijos darbo tarybai, todėl profesinė sąjunga negali būti laikoma darbuotojų atstovu įstaigoje DK 19 straipsnio prasme. Su tokia atsakovės pozicija ieškovė nesutiko, laikė, kad ji yra nepagrįsta ir todėl neteisėta. LPS Sandrauga yra atsakovės įstaigoje veikianti profesinė sąjunga ir todėl ji pripažintina atstovaujančia darbuotojų interesus, o atsakovė įpareigotina pateikti prašomą informaciją. Atsakovė apie profesinės sąjungos įsikūrimą buvo informuota įstatymų nustatyta tvarka, į teismą dėl profesinės sąjungos įsikūrimo teisėtumo nesikreipė. Atsakovės teiginiai, kad gimnazijoje veikia darbo taryba, kuri yra teisėtas darbuotojų atstovas, yra nepagrįsti. Gimnazijoje nėra darbo tarybos ir negali būti, nes yra veikianti profesinė sąjunga.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas įpareigojo atsakovę Kauno rajono Akademijos U. K. gimnaziją pateikti nemokamai raštu Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ bendrą informaciją apie darbo santykių būklę mokykloje - planuojamus mokytojų darbo krūvius 2014/2015 mokslo metams, apie tai, ar planuojami mokytojų atleidimai ir mokinių skaičiaus kitimas bei informaciją apie mokytojų tarifinių atlyginimų koeficientus, jų dydžius ir galimą kitimą.

7Teismas nustatė, kad 2007-10-23 Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ padalinio Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos profesinės sąjungos steigiamasis susirinkimas nutarė įsteigti LPS „Sandrauga“ padalinį – Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos profesinę sąjungą (b. l. 12). Apie profesinės sąjungos įsteigimą atsakovo gimnazijoje atsakovas buvo informuotas 2007-10-24 pranešimu (b. l. 65), kartu pateikiant prašymą atskaityti profesinės sąjungos nario mokestį 9 darbuotojams (b. l. 64). Teismo vertinimu, atsakovas apie profesinės sąjungos įsisteigimą gimnazijoje žinojo, nes pats atsakovas į bylą pateikė pažymą, kad iš 10 darbuotojų išskaito profesinės sąjungos nario mokestį (b. l. 78). Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad LPS “Sandrauga” įsteigta ir veikia teritoriniu principu Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba jos nariai, jos įstatai įregistruoti 2003-08-21 (b. l. 13). LPS “Sandrauga” yra įsteigta ir veikianti profesinė sąjunga. Pagal šios profesinės sąjungos įstatų 33 p. LPS “Sandrauga” padalinys yra vienos ar kelių profesinės sąjungos narių grupių junginys - įmonės (organizacijos) profesinė sąjunga, padalinys gali būti šakinis arba teritorinis (įstatų 36 p., 37 p., b. l. 20). LPS „Sandrauga” padalinys veikia pagal vieningus įstatus kaip ir kiti LPS „Sandrauga” struktūriniai padaliniai. Tose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose šie struktūriniai padaliniai veikia, LPS “Sandrauga” yra veikianti profesinė sąjunga (Įstatų 1 p., PSĮ 3, 4, 6, 8 str.). Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovo gimnazijoje veikia LPS „Sandrauga“.

8Atsakovo direktoriaus teiginius, kad gimnazijoje yra išrinkta ir veikia darbo taryba, teismas atmetė, motyvuodamas tuo, kad atsakovo gimnazijoje nuo 2007 metų yra veikianti profesinė sąjunga, t. y. LPS „Sandrauga“, todėl nebuvo atsiradę į LR darbo tarybų įstatymo 3 straipsnyje numatytos sąlygos sudaryti darbo tarybą. Be to, teismas pažymėjo, kad iš atsakovo pateikto neįvardinto dokumento negalima daryti išvados, kad darbo taryba (net nesant sąlygų ją rinkti) buvo išrinkta pagal LR darbo tarybų įstatymo 9 straipsnyje nustatytus reikalavimus, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose, dalyvaujant visiems įmonės darbuotojams ir balsuojant daugumai darbuotojų. Teismas sprendė, kad atsakovo gimnazijoje nėra teisėtai išrinktos darbo tarybos.

9Teismas taip pat nurodė, kad net jeigu darbo taryba būtų buvusi teisėtai išrinkta dar iki profesinės sąjungos įsisteigimo (LR Darbo tarybų įstatymo 27 str.) ir veikianti, ta aplinkybė nepanaikintų darbdavio pareigų santykiuose su profesinėmis sąjungomis, nustatytų LR Profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnyje, kad darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kitas Profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas. LR DK 23 str. 1 d. 5 p. numato darbdavio pareigą nemokamai teikti būtiniausią informaciją darbuotojų atstovams darbo klausimais apie įmonės veiklą. Darbo kodekso 23 str. nenustato darbdavio pareigos teikti informaciją išimčių priklausomai nuo to, kokį darbuotojų skaičių atstovauja atstovas ( šiuo atveju profesinė sąjunga), prašantis suteikti informaciją. Bet kokiu atveju darbuotojų atstovas turi teisę gauti informaciją darbo klausimais apie visos įmonės veiklą. Teismas sprendė, kad ieškovo prašyta suteikti informacija buvo susijusi su darbuotojų darbo sąlygomis (tarifiniais atlygiais, darbuotojų skaičiaus kitimu, mokinių skaičiaus kitimu, etc.), todėl įstatymo nustatytų ribų neperžengė, o atsakovo atsisakymas pateikti informaciją yra nepagrįstas ir neteisėtas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliantė nurodo, kad teismas skundžiamame sprendime detaliai nepasisakė dėl atsakovės pateiktų argumentų, nurodytos teismų praktikos (LVAT 2006-07-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A2-l77-06), galimumo remtis šia nutartimi nagrinėjant bylą. Mano, kad pirmos instancijos teismas nepakankamai įsigilino į ginčo esmę, ginčui aktualių teisės normų nevertino sistemiškai, sprendimą priėmė remdamasis iš esmės tik DK 23 straipsnio nuostatomis, nevertindamas šios normos kitų teisės normų bei susiformavusios teismų praktikos kontekste.

13Apeliantės nuomone, ginčas tarp šalių kilo iš kolektyvinių darbo santykių (DK 18 str. 1 d.). Teismui pateiktas ieškovės reikalavimas savo turiniu yra atstovavimas ne tik profesinei sąjungai priklausantiems asmenims, bet bandymas atstovauti visą U. K. gimnazijos darbuotojų kolektyvą. Taip teigti leidžia ieškinyje išdėstyto reikalavimo turinys, 2014-05-06 raštas Nr. L-(D)- 140 (b. 1. 9), taip pat ieškovės atstovo paaiškinimai teismo posėdžių metu. Ieškovės atstovas, duodamas paaiškinimus teismo posėdžių metu, Lietuvos profesinę sąjungą „Sandrauga“ identifikavo ne tik kaip minėtai profesinei sąjungai priklausančių narių atstovą, tačiau kaip darbuotojų atstovą DK 19 straipsnio prasme. Apeliantė nurodo, kad Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijoje nėra profesinės sąjungos, kuri būtų įsteigta laikantis LR Profesinių sąjungų įstatymo 6 straipsnio reikalavimų. Tai akivaizdu iš 2007-10-24 rašto Nr. A.083 (L) (b. 1. 65). Dalis Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos dirbančiųjų priklauso Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ padaliniui ir, vadovaujantis Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ įstatų 22 p. (b. 1. 18), yra laikomi Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ nariais ir moka nario mokestį Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ (b. l. 63, taip pat 2014-08-12 pažyma Nr. 3-299). LVAT 2006-07-20, priimdamas nutartį administracinėje byloje Nr. A2-177-06, išaiškino, kad jeigu įmonėje nėra įsteigtos būtent tos įmonės profesinės sąjungos, bet kai kurie įmonės darbuotojai yra įstoję kitą profesinę sąjungą, tai tokia profsąjunga negali būti laikoma profesine sąjunga Darbo kodekso prasme ir todėl norint ją pripažinti konkrečios įmonės darbuotojų atstovu yra būtinas darbuotojų kolektyvo pritarimas. Taigi, darytina išvada, kad profesine sąjunga Darbo kodekso prasme gali būti laikoma tiktai profesinė sąjunga, kuri yra įsteigta konkrečioje įstaigoje laikantis LR Profesinių sąjungų įstatymo 6 straipsnio reikalavimų. Remiantis nurodytu išaiškinimu, apeliantės nuomone, Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos profesinė sąjunga negali būti laikoma profesine sąjunga Darbo kodekso prasme; profesine sąjunga Darbo kodekso prasme turi būti laikoma Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“; tam, kad Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ būtų pripažinta Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos darbuotojų atstovu yra būtinas šios gimnazijos darbuotojų kolektyvo pritarimas dėl atstovavimo. Nurodo, kad Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos darbuotojų kolektyvo pavedimas perduoti atstovavimo funkcijas Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ nėra suteiktas ir negali būti suteiktas, kadangi ši profsąjunga yra teritoriniu principu veikianti profsąjunga, o DK 19 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas imperatyvas, kad atstovavimas gali būti perduodamas tiktai atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ neatstovauja Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos darbuotojų kolektyvo daugumos (DK 18 str. 2 d.). Taigi, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ nėra darbuotojų atstovas Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijoje ir negali naudotis teisėmis, kurias įstatymai suteikia darbuotojų atstovams. Kadangi ieškinio reikalavimas kildinamas būtent iš darbuotojų atstovų teisių ir darbdavio pareigų darbuotojų atstovams, apeliantės nuomone, ieškinys yra nepagristas ir todėl turėjo būti atmestas.

14Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje tarp šalių sprendžiamas ginčas dėl profesinės sąjungos kompetencijos atstovaujant darbuotojus ir darbdavio pareigos teikti profesinės sąjungos reikalavimu informaciją darbo santykių klausimais.

17Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nustatė, jog 2007-10-23 Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ padalinio Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos profesinės sąjungos steigiamasis susirinkimas nutarė įsteigti LPS „Sandrauga“ padalinį – Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos profesinę sąjungą (b. l. 12). Apie profesinės sąjungos įsteigimą atsakovo gimnazijoje atsakovas buvo informuotas 2007-10-24 pranešimu (b. l. 65), kartu pateikiant prašymą atskaityti profesinės sąjungos nario mokestį darbuotojams (b. l. 64). Teisėjų kolegija nustatė, kad LPS “Sandrauga” įsteigta ir veikia teritoriniu principu Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba jos nariai, jos įstatai įregistruoti 2003-08-21 nustatyta tvarka (b. l. 13-26). Teisėjų kolegija pažymi, jog LR Konstitucijos 35 straipsnyje piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi LR Konstitucijai ir įstatymams. LR Konstitucijos 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad profesinės sąjungos kuriasi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. Profesinių sąjungų įstatymo preambulėje deklaruojama, kad profesinės sąjungos yra savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus. Šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais. Dėl nurodytų konstitucinių nuostatų Konstitucinis Teismas 1999 m. sausio 14 d. nutarime konstatavo, kad profesinės sąjungos yra savanoriškos ir savarankiškos darbuotojų organizacijos, kurių paskirtis pirmiausia yra atstovauti profesinės sąjungos nariams ir juos ginti, taip pat įstatymo nustatytais atvejais bei būdais ginti visus atitinkamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojus.

18Esant šioms nustatytoms byloje aplinkybėms ir įvertinus aukščiau nurodytą teisinį profesinių sąjungų steigimo ir veiklos reglamentavimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovo gimnazijoje veikia LPS „Sandrauga“ padalinys Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos profesinė sąjunga, kuri yra teisėtas ir įgaliotas Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijos darbuotojų atstovas, tame tarpe ir DK 19, 22 straipsniuose nurodytų kompetencijų apimtyje. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu yra nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, jog Kauno rajono Akademijos U. K. gimnazijoje nėra profesinės sąjungos, o Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ negali šiame ginče atstovauti gimnazijos darbuotojų, nes tam yra būtinas šios gimnazijos darbuotojų kolektyvo pritarimas.

19LR Profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnyje įtvirtinta, kad darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kitas Profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas. Šioje byloje ieškovė prašė įpareigoti atsakovę pateikti nemokamai, raštu Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ bendrą informaciją apie darbo santykių būklę mokykloje - planuojamus mokytojų darbo krūvius 2014/2015 mokslo metams, apie tai, ar planuojami mokytojų atleidimai ir mokinių skaičiaus kitimas bei informaciją apie mokytojų tarifinių atlyginimų koeficientus, jų dydžius ir galimą kitimą. Toks ieškovės reikalavimas yra teisėtas, todėl pagrįstai Kauno apylinkės teismo sprendimu patenkintas, nes tokią ieškovės teisę nustato LR DK 22 straipsnio 1 dalies 7 punktas, kur įtvirtinta, jog profesinė sąjunga, kaip darbuotojų kolektyvinio atstovavimo organas, turi teisę gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės veiklos, ekonominės padėties, bei darbo santykių būklės, taip pat ir prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui ir darbuotojų teisinei padėčiai. Iš pateikto ieškovės reikalavimo turinio kaip tik dėl LR DK 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytų aplinkybių ieškovė ir siekė gauti informaciją. Esant šioms aplinkybėms ir nurodomų motyvų pagrindu teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliacinio skundo argumentus, jog Kauno apylinkės teismas nepakankamai įsigilino į ginčo esmę, ginčui aktualių teisės normų nevertino sistemiškai, sprendimą priėmė remdamasis iš esmės tik DK 23 straipsnio nuostatomis.

20Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliacinio skundo argumentu, kad Kauno apylinkės teismas pažeidė formuojamą teismų praktiką tokio pobūdžio bylose. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog remtis teismų praktika reikia itin apdairiai; nagrinėdamas bylas teismas aiškina ir taiko teisės normas ne a priori , o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir siedamas šias su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas bei aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes teismo pateiktas teisės normų aiškinimas yra ne jų aiškinimas a priori, o siejamas su konkrečios bylos ratio decidendi. Teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklių, suformuluotų konkrečiose teismo nagrinėtose bylose, taikymas bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje I. M. v. UAB „Viknata“, bylos Nr. 3K-3-120/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Kaišiadorių rajono vyriausiasis prokuroras v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-186/2009; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje K. J. M., T. M. v. M. O., bylos Nr. 3K-3-312/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju apeliantė remiasi LVAT 2006-07-20 nutartyje administracinėje byloje Nr. A2-177-06 esančiais išaiškinimais dėl atstovavimo, kai įmonėje nėra įsteigtos tos įmonės profesinės sąjungos, neatkreipdama dėmesio į tai, jog jie pateikti skirtingomis negu nagrinėjamos bylos aplinkybėmis.

21Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalys).

22Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

23Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė įpareigoti atsakovę pateikti nemokamai, raštu Lietuvos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimu ieškinį patenkino.... 7. Teismas nustatė, kad 2007-10-23 Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“... 8. Atsakovo direktoriaus teiginius, kad gimnazijoje yra išrinkta ir veikia darbo... 9. Teismas taip pat nurodė, kad net jeigu darbo taryba būtų buvusi teisėtai... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5... 12. Apeliantė nurodo, kad teismas skundžiamame sprendime detaliai nepasisakė... 13. Apeliantės nuomone, ginčas tarp šalių kilo iš kolektyvinių darbo... 14. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Byloje tarp šalių sprendžiamas ginčas dėl profesinės sąjungos... 17. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nustatė, jog... 18. Esant šioms nustatytoms byloje aplinkybėms ir įvertinus aukščiau nurodytą... 19. LR Profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnyje įtvirtinta, kad darbdavys... 20. Teisėjų kolegija nesutinka ir su apeliacinio skundo argumentu, kad Kauno... 21. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat... 22. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą....