Byla 2-2278-750/2014
Dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui A. L. skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1000 Lt skolą, 979,26 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-09-15 tarp ieškovės ir atsakovo, nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 913256001, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 750,00 Lt sumą 30 d. terminui su 199,80 proc. dydžio metine palūkanų norma. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasidalinti paskolos sumą (pasipildyti paskolą). Atsakovas 2012-09-16 pasinaudojo šia galimybe – dar pasiskolino (pasipildė paskolą) 250,00 Lt sumą. Atsakovas keletą kartų prasitęsė paskolos grąžinimo terminą. Šalys susitarė, kad 2013-02-12 atsakovas grąžins 1000,00 Lt sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė – pervedė atsakovui 1000,00 Lt, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Nuo 2013-02-13 atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 114,74 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 199,80 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Ieškovė už pradelstą laikotarpį nuo 2013-02-13 iki 2013-11-27 prašo priteisti iš atsakovo 979,26 Lt palūkanų sumą už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, kuri iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos.

5Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovui procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu, prašymų nepateikė. Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-09-15 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo A. L., nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 913256001, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 750,00 Lt sumą 30 d. terminui su 199,80 proc. dydžio metine palūkanų norma. Vartojimo kredito sutartis numato galimybę pasidalinti paskolos sumą (pasipildyti paskolą). Ieškovė nurodo, kad atsakovas 2012-09-16 pasinaudojo šia galimybe – dar pasiskolino (pasipildė paskolą) 250,00 Lt sumą. Atsakovas keletą kartų prasitęsė paskolos grąžinimo terminą. Šalys susitarė, kad 2013-02-12 atsakovas grąžins 1000,00 Lt sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė – pervedė atsakovui 1000,00 Lt, tačiau, jos teigimu, atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1000,00 Lt negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

9Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 979,26 Lt palūkanų už tolimesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo laikotarpiu nuo 2013-02-13 iki 2013-11-27, t.y. 114,74 proc. dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, nes tai yra ieškovo nuostoliai, remiantis šalių sutartis 7.1 p. ir CK 6..261 str., 6.874 str. 1 d. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (LAT nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (LAT nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą - 114.74 procentų, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2013-02-13 iki 2013-11-27, iš viso paskaičiuota 979,26 Lt palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už truputį daugiau kaip 9 mėnesius paskaičiuota 979,26 Lt palūkanų suma, beveik siekianti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už nepilnus metus laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, paskaičiuotų už truputį daugiau kaip 9 mėnesius, dydis mažintinas vienu trečdaliu,- iki 652,84 Lt.

12CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

13Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta 83,51 procento ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 45,10 Lt žyminio mokesčio.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - )

17- vieno tūkstančio litų (1000,00 Lt (289,62 €)) skolą,

18- šešis šimtus penkiasdešimt du litus 84 ct (652,84 Lt (189,08 €) palūkanų,

19- 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1652,84 Lt (478,70 €) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-09-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

20- 45,10 Lt (13,06 €) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Eglei Ignotaitei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1000 Lt skolą, 979,26 Lt... 5. Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012-09-15 tarp ieškovės UAB „4finance“... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties... 9. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 979,26 Lt palūkanų už... 10. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 11. Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra... 12. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 13. Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287... 15. ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - )... 17. - vieno tūkstančio litų (1000,00 Lt (289,62 €)) skolą,... 18. - šešis šimtus penkiasdešimt du litus 84 ct (652,84 Lt (189,08 €)... 19. - 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1652,84 Lt (478,70 €) sumos... 20. - 45,10 Lt (13,06 €) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“,... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...