Byla 2-774-826/2011
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Alinai Bružienei, dalyvaujant ieškovui ir trečiojo asmens atstovui J. R. M., atsakovui R. S., atsakovo atstovei advokatei Onai Gailiuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo J. R. M. ieškinį atsakovui R. S., tretiesiems asmenims J. M. įmonei, Klaipėdos miesto 4 – ojo notarų biuro notarei Ilonai Mineikienei, dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovui išrašytą vekselį 10000,00 Lt. Savo reikalavimą ieškovas motyvavo tuo, kad atsakovas, atstovaudamas UAB „Baltijos realizacijos centrą“, pasinaudodamas aplinkybėmis – garantuodamas, kad yra įsigyjamas geros kokybės ir tinkamos komplektacijos turtas – vilkikas DAF, pakišo ieškovui pasirašyti vekselį, paaiškinęs, kad tik po vekselio pasirašymo galės pasiimti turtą ir turės laiko pagalvoti dėl 10000,00 Lt sumokėjimo. Ieškovas negalėjo suvokti sudaromo sandorio esmės ir atsiradusių aplinkybių. Ieškovo ir atsakovo nesieja jokie santykiai dėl kurių galėjo būti išduotas ginčo vekselis. Sudarytas sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu, vadovaujantis LR CK 1.9 str. 1 ir 5 d. (b.l. 3, 4).

3Atsakovas su ieškiniu nesutinko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2009-10-28 ieškovas savo valia išrašė 10000,00 Lt, kurie buvo paskolinti ieškovui. Ieškinys teismui buvo paduotas po to kai antstolis, remiantis vykdomuoju įrašu reikalavo iš ieškovo sumokėti likusią skolos sumą. Atsakovas yra sąžiningas vekselio turėtojas, todėl ieškovui nėra pagrindo teigti, kad atsakovas (vekselio turėtojas) tyčia veikė skolininko – ieškovo nenaudai. Ieškovo ieškinyje nurodytos pretenzijos dėl turto kokybės turėtų būti reiškiamos „Swedbank lizingas“ UAB, su kuria ieškovą sieja sutartiniai santykiai. (b.l.32 - 34).

4Į teismo posėdį tretysis asmuo Klaipėdos ketvirtojo notarų biuro notarė Ilona Mineikienė neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

5Teismo posėdžio metu ieškovas ir trečiojo asmens atstovas savo reikalavimus palaikė, prašė tenkinti. Nurodė, kad turi aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, 25 metus vadovauja įmonei, tačiau buvo apgautas. Patvirtino, kad vekselis yra išrašytas jo ranka, tačiau paaiškino, kad jis buvo išrašytas naudojant ekonominį spaudimą, kuris pasireiškė tolimomis kelionėmis į Vilnių. Nurodė, kad vekselyje nėra jokio patvirtinimo apie tai, kad jis tuos pinigus gavo, mano, kad šią aplinkybę turi įrodyti atsakovas, su kuriuo susipažino Swedbank, AB patalpose. Su atsakovu buvo supažindintas banko vadybininko, tačiau šiuo metu bankas jam paneigė bet kokias sąsajas su atsakovu. Jis pats negali įrodyti, kad atsakovas veikė kaip banko atstovas. Pasirašydamas vekselį į jį neįsigilino, atžymos dėl turto būklės nepadarė, nes skubėjo namo. Į prokuratūrą ir teismą kreipėsi tik po to kai vekselis buvo pateiktas vykdymui, nes vekselio neturėjo. Pinigų atsakovui nemoka, nes jis nesilaikė duotų įsipareigojimų – įsigytas automobilis buvo netvarkingas. Norimą įsigyti automobilį jis išsirinko pats iš pateikto automobilio sąrašo, į kitą banką neiškreipė, nes avansas jau buvo sumokėtas, pasamdytas darbuotojas. Sutartį ir automobilio perdavimo priėmimo aktą pasirašė banko ir pardavėjo atstovai.

6Atsakovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad nėra buvęs nei UAB „Baltijos realizacijos centro“, nei „Swedbank lizingas“ UAB atstovu. Ieškovą iki paskolinant pinigų pažinojo apie 1 mėnesį, su juo susipažino banke. Į Vilnių tuo metu kai buvo ieškovui paskolinti pinigai, jis važiavo sau pirkti automobilio, tačiau automobilio neįsigijo, todėl ieškovui prašant, jis paskolino 10000,00 Lt. Jo atlyginimas buvo tuo metu labai didelis, todėl tokią pinigų sumą jis turėjo. Pinigus ieškovui paskolino be procentų, nes su ieškovu planavo bendrą verslą. Su UAB „Baltijos realizacijos centru“ ir „Swedbank lizingas UAB turėjo tik darbinių ryšių.

7Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo pozicija yra nenuosekli, iš pradžių ieškovas nurodo, kad atsakovas yra UAB „Baltijos realizacijos centras“ atstovas, vėliau – kad „Swedbank lizingas“ UAB. Ieškovas pats užpildė vekselį savo ranka, privalėjo suvokti to pasekmes, nes turi aukštąjį išsilavinimą, verslo patirties. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas veikė ieškovo nenaudai, jis turėjo lėšų tokią pinigų sumą paskolinti. Vekselio davėjas privalo pateikti įrodymus, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti. Vekselyje nėra jokių žymų apie turto kokybę. Dėl turto kokybės ieškovas pretenzijų atsakovui nereiškė, tačiau jas reiškė bankui.

8Ieškinys atmestinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir žodinių šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2009-10-19 tarp trečiojo asmens R. M. įmonės ir „Swedbank lizingas“, UAB buvo pasirašyta lizingo sutartis dėl balninio vilkiko DAF FT XF105 SPACE CAB įsigijimo, 2009-10-28 trečiajam asmeniui, atstovaujamam ieškovo buvo perduotas lizingo sutartimi įsigyjamas turtas (b.l. 8 - 12). 2009 m. spalio 28 d. ieškovas atsakovui išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 10000,00 Lt sumai (b.l. 56). Vekselyje nurodyta atsiskaitymo data – 30 dienų. 2009-11-02 ieškovas atsakovui pervedė 2000,00 Lt avansinį mokėjimą už DAF perkamą lizingu (b.l. 48, 71). 2009-11-10 buvo surašytas įsigyti turto komplektacijos ir techninio stovio patikrinimo aktas, atliktas įsigyto turto remontas (b.l. 13 - 16). 2009-12-08 tretysis asmuo R. M. įmonė kreipėsi į „Swedbank“, AB dėl automobilio techninės būklės (b.l.74), o 2010-03-03 į atsakovą ir nurodė, kad dėl automobilio netinkamo būklės nebus sumokėta vekselyje nurodyta suma (b.l. 75). 2010-03-25 buvo atliktas vykdomasis įrašas neprotestuotiname vekselyje (b.l. 42). 2010-04-08 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 182 str. 1 d. (b.l. 6, 72, 73).

10Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.105 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo, reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje R. B., M. M., bylos Nr. 3K-3-8/2007; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje E. P. v. BUAB „Mocionas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-474/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas ir kt., bylos Nr. 3K-3-311/2008; kt.). Pagal ĮPVĮ 19 straipsnį įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai. Aiškindamas šią įstatymo nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas, bylos Nr. 3K-3-311/2008).

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010;2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. C. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Be to, vertinant įrodymus būtina atsižvelgti į kiekvienos bylos ypatumus. Tuo atveju, kai keliamas klausimas dėl apgaulės ar suklydimo sudarant sandorį, būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. L. K., bylos Nr. 3K-3-353/2002; 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. O. N., bylos Nr. 3K-3-1125/2003). Byloje turi būti vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį iš tikrųjų siekė sudaryti. Svarbu analizuoti ir teigiančios, kad buvo apgauta, šalies elgesį prieš sandorio sudarymą, sudarant sandorį ir po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje E. M. įmonės „Klumpė“ v. VĮ Valstybės turto fondas, bylos Nr. 3K-3-349/2005; 2006 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Šapiro firma „InSpe“ v. UAB „Folis“, bylos Nr. 3K-3-640/2006; 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. B. v. T. P., bylos Nr. 3K-3-150/2007;2007 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ v. G. B., bylos Nr. 3K-3-306/2007;2007 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. UAB „Vilvatėja“, bylos Nr. 3K-3-306/2007; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje A. T. v. UAB ,,Serneta“, bylos Nr. 3K-3-458/2008; 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje V. Č. v. H. L., bylos Nr. 3K-3-609/2008).

13Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tai lemia, kad vekselio davėjas, reikšdamas pirmajam vekselio turėtojui prieštaravimus, grindžiamus jų asmeniniais santykiais, privalo įrodyti, kad nebuvo prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindo arba kad jis negalioja. Pažymėtina, kad teisinis ryšys vekselyje įtvirtintos prievolės ir to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kuris buvo pagrindas vekseliui išduoti, gali būti nustatytas tik tuo atveju, kai yra pakankamai patikimų įrodymų, patvirtinančių kad būtent tas teisinis santykis (sandoris) buvo pagrindas atsirasti prievolei pagal vekselį. Toks ryšys gali būti nustatytas tada, jeigu apie jį tiesiogiai nurodyta vekselių teisinių santykių dalyvių sudarytoje sutartyje arba kitokiuose dokumentuose, patvirtinančiuose tokius šalių ketinimus. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Tuo atveju, kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, ne kreditorius turi įrodinėti jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindų buvimą ir galiojimą, bet skolininkas privalo įrodyti, kad nėra tokio teisinio santykio atsiradimo pagrindų arba kad jie negalioja. Dėl to nagrinėjamu atveju ne vekselio turėtojas, t. y. atsakovas, o būtent vekselio davėja, t. y. ieškovė, turėjo pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jos prievolę pagal ginčo vekselius, kuri yra abstraktaus pobūdžio.

14(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007).

15Šioje byloje ieškovas neįrodė, jog vekselį pasirašė dėl atsakovo apgaulės. Tokią išvadą teismas daro nustatytomis aplinkybėmis, jog vekselį savo ranka užpildė pats ieškovas J. R. M., be to, ieškovas, turėdamas aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, taip pat didelę (25 metų vadovavimo įmonei stažą) verslo patirtį, vekselio išrašymo metu būdamas beveik 67 metų amžiaus (2009-10-28) turėjo didelės gyvenimiškos patirties, todėl jam turėjo būti žinoma vekselio, kaip plačiai versle taikomo dokumento, esmė. Be to, ieškovas skolos pagal vekselį iki vekselio pateikimo vykdyti gera valia sumokėjo jos dalį – 2 000 Lt., į teismą ir teisėsaugos institucijas dėl atsakovo nesąžiningumo iki vekselio pateikimo vykdyti nesikreipė. Netinkamas ir neapdairus paties ieškovo elgesys atliekant nesuprantamą teisinį veiksmą negali būti pagrindu abejoti vekselio teisėtumu. Nors ieškovas teigia, kad jis pagal vekselį negavo jokių pinigų, t.y. kad nebuvo teisinio pagrindo vekseliui, tačiau šios aplinkybės nėra įrodytos. Taip pat ieškovas neįrodė, kad vekselyje nurodytą pinigų sumą įsipareigojo sumokėti atsakovui tik jeigu norimas įsigyti transportas bus geros būklės, nes pats teismo posėdžio metu patvirtino, kad automobilį, kurį norės įsigyti įmonės vardu, išsirinko pats, taip pat neįrodė, kad atsakovas yra susijęs su lizingo bendrove „Swedbank lizingas“, UAB ar UAB „Baltijos realizacijos centras“ ir tai turėjo įtakos išrašant vekselį, nes pagal į bylą pateiktus duomenis apie atsakovo darbovietes, atsakovas įvykio metu dirbo UAB „SAAS CAPITAL MANAGEMENT GROUP“, jo mėnesio darbo užmokestis buvo 6580,00 Lt (b.l. 93, 94), todėl šios nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas turėjo piniginių lėšų, kurios galėjo būti paskolintos ieškovui išrašant paprastą neprotestuotiną vekselį. Ieškovo pateiktas mokėjimo nurodydamas atsakovui 2000,00 Lt su mokėjimo paskirtimi „avansinis mokėjimas už DAF perkamą lizingu“ nelaikytini pakankamu įrodymu apie buvusį susitarimą su atsakovu. Daugiau jokių įrodymų, pagrindžiančių pareikštus reikalavimus ieškovas teismui nepateikė, nepasinaudojo galimybe pasirūpinti teisine pagalba.

16Pažymėtina, kad ieškovas kaip civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir išrašydamas vekselį, turėjo apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, ieškovas, būdamas sąžiningas, protingas, apdairus, turintis didelę gyvenimo ir verslo patirtį asmuo turėjo pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

18Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 3 dalys). A. R. S. prašo priteisti iš ieškovo 1815,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus (b.l. 60). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, atsakovo prašymas tenkintinas visiškai, iš ieškovo atsakovui priteistinos 1815,00 Lt dydžio išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

19Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

202010-06-15 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė išieškojimo vykdomojoje byloje Nr.0047/10/00684 sustabdymas naikintinos, įsiteisėjus sprendimui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 4 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 185, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti atsakovui R. S. iš ieškovo J. R. M. 1815,00 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

242010-06-15 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdomojoje byloje Nr.0047/10/00684 sustabdymą, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutinko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2009-10-28... 4. Į teismo posėdį tretysis asmuo Klaipėdos ketvirtojo notarų biuro notarė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas ir trečiojo asmens atstovas savo reikalavimus... 6. Atsakovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad... 7. Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą,... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir žodinių šalių paaiškinimų... 10. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis,... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 13. Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir... 14. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės... 15. Šioje byloje ieškovas neįrodė, jog vekselį pasirašė dėl atsakovo... 16. Pažymėtina, kad ieškovas kaip civilinių santykių dalyvis, prieš... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 18. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi... 19. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 20. 2010-06-15 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikyta laikinoji... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 185, 259,... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti atsakovui R. S. iš ieškovo 24. 2010-06-15 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...