Byla 2-3297-341/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas M. R. Žukas, sekretoriaujant A.Buinovskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą, ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 2040,63 Lt įsiskolinimo priteisimo iš R. V.. Ieškinyje nurodė, kad 2009-08-05 ieškovas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0901794/15ba, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1225,23 Lt kreditą, o atsakovas turėjo grąžinti minėtą kreditą su 43,06 proc. sutartinėmis metinėmis palūkanomis nuo kredito sumos. Kredito sutartyje buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovas turėjo padengti savo įsiskolinimą ieškovui iki 2010-02-15, kas mėnesį mokėdamas nustatyto dydžio įmoką. Atsakovui nevykdant Kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas 2009-09-21, 2009-10-21, 2009-11-23, 2009-12-28 bei 2010-01-28 paštu išsiuntė jam pranešimus dėl mokėjimo vėlavimo, o 2010-02-24 buvo išsiųstas perspėjimas dėl sutarties nutraukimo. Atsakovui toliau piktybiškai vengiant vykdyti Kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, 2010-03-02 pranešimu Kredito sutartis tarp šalių buvo vienašališkai nutraukta, o atsakovui skirtas vienos savaitės terminas padengti įsiskolinimą ieškovui. Atsakovo nepadengtas įsiskolinimas ieškovui sudaro 2040,63 Lt (1225,23 Lt negrąžintos kredito sumos, 257,31 Lt nesumokėtų sutartinių palūkanų; 558,09 Lt delspinigių, kurie yra apskaičiuojami Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nustatyta tvarka). Siekiant greitesnio ginčo sprendimo ieškovas geranoriškai sumažino reikalaujamų delspinigių dydį iki minimaliai patirtų nuostolių dydžio.

3Ieškinio reikalavimus grindžia LR CK 6.251 str. 1 d., 6.258 str. 3 d., 6.249 str. 4 d., ir nurodo, jog ieškovui dėl atsakovo prisiimtų prievolių netinkamo vykdymo vienašališkai nutraukus Kredito sutartį, atsakovui atsirado pareiga grąžinti visą jam suteiktą ir jo negrąžintą kredito sumą bei sumokėti iki Kredito sutarties nutraukimo apskaičiuotas sutartines palūkanas (LR CK 6.222 str. ir LR CK 6.874 str. 2 d.). Ieškinyje nurodyta, jog Kredito sutarties nutraukimo dienai atsakovas privalėjo nedelsiant grąžinti ieškovui iš viso 1482,54 Lt sumą, tačiau šios pareigos atsakovas neįvykdo iki šios dienos. Teigia, kad per laikotarpį nuo Kredito sutarties nutraukimo dienos (2010-03-02) iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos (2011-09-30) laiku negražintų pinigų vertė sumažėjo; atsakovui tinkamai vykdant Kredito sutartį arba po Kredito sutarties nutraukimo nedelsiant grąžinus visą skolą, ieškovas gautomis piniginėmis lėšomis būtų galėjęs disponuoti savo komercinėje veikloje, tačiau dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų ieškovas neturi galimybės išvengti laiku negrąžintų pinigų realaus nuvertėjimo ir patiria nuostolius dėl pinigų vertės sumažėjimo. Pažymėjo, kad ieškovo per minėtą laikotarpį patirtus nuostolius sudaro 558,09 Lt. Patirtų nuostolių skaičiavimui ieškovas naudoja diskontuotų pinigų srautų metodą, kurio pagalba ir apskaičiuojamas laiku negrąžintų pinigų nuvertėjimas, išreiškiantis dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų patirtus nuostolius dėl pinigų vertės sumažėjimo per minėtą laikotarpį. Patirtų nuostolių dydžiu ieškovas grindžia reikalaujamų priteisti iš atsakovo netesybų dydį.

4Ieškinyje pažymėta, kad nuo 2010-06-18 atsakovas nepadarė nei vienos įmokos pagal Kredito sutarties mokėjimo grafiką, jis nerodė jokios iniciatyvos, nesikreipė į ieškovą su prašymu laikinai atidėti Kredito sutartyje nustatytus mokėjimus arba refinansuoti susidariusį įsiskolinimą, nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad ilgalaikės Kredito sutarties nevykdymas yra tik laikino pobūdžio ir bus tinkamai vykdomas ateityje, nenurodė kokiu būdu, kada ir kokiomis sąlygomis jis ketina grąžinti kreditą, įvykdyti kitas pinigines prievoles ieškovui; atsakovas nereagavo į ieškovo telefono skambučius, siunčiamus pranešimus ir perspėjimus apie Kredito sutarties nutraukimą, ignoravo ieškovo pasiūlymus išspęsti ginčą taikiai. Teigia, kad toks atsakovo elgesys prieštarauja sąžiningo sutarčių vykdymo principui, įtvirtintam LR CK 6.200 str. 1 d., kuri numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.).

5Taip pat remdamasis 2005-06-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2005, ieškovas nurodo, jog atskirais atvejais didesnis nei įprastas delspinigių dydis gali atlikti ne tik kompensacinę, bet ir rizikos ribojimo bei pažeidimo prevencijos funkciją. Ieškovas Kredito sutartyje nustatydamas kredito ir palūkanų grąžinimo terminus pagrįstai tikisi gauti šias sumas būtent Kredito sutartyje nustatytais terminais. Normalus ieškovo komercinės veiklos vykdymas tiesiogiai priklauso nuo ieškovo įsipareigojimų pagal išleistas obligacijas, tarpbankinių paskolų sąlygų ir finansinių įsipareigojimų savo klientams savalaikio vykdymo, todėl siekiant apsaugoti savo turtinius interesus, Kredito sutarties ir kitų vartojimo kredito sutarčių sąlygų tinkamas ir savalaikis vykdymas ieškovui yra ypač svarbus. Tuo tarpu Kredito sutarties mokėjimo grafike nustatytos įmokos atsakovo buvo mokamos nesilaikant Kredito sutartyje nustatytų terminų.

6Pažymėjo, kad dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba - jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Kartu pažymėtina tai, kad tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, jog visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais ( LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-503/2007; c.b. Nr. 3K-3-401/2008; c.b. Nr. 3K-3-12/2009; kt). Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Prašymą dėl netesybų grindžia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-409/2010. Kadangi dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų ieškovas patyrė ir toliau patiria didelių nuostolių, o teismas netesybas gali sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, todėl pagrįstai tikimasi, kad ieškovo nurodytos netesybos (nuotoliai) turi būti atlyginti visiškai.

7Remiantis išdėstytu, Kredito sutartimi bei LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.68 str., 6.245 str., 6.249 str. ir kt., prašo: priteisti iš atsakovo 2040,63 Lt įsiskolinimo; 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

9Atsakovas R. V. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu), todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

12Byloje nustatyta, kad šalys 2009-08-05 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0901794/15ba, kuria ieškovas suteikė atsakovui 1225,23 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti 43,06 proc. metines palūkanas nuo kredito sumos; grąžinti suteiktą kreditą atsakovas įsipareigojo iki 2010-02-15, mokėdamas Vartojimo kredito sutarties mokėjimo grafike nurodytas įmokas (b.l. 20-24).

13Atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal kredito sutartį, ieškovas 2009-09-21, 2009-10-21, 2009-11-23, 2009-12-28, 2010-01-28, 2010-02-24, 2010-03-02 pranešimais informavo atsakovą apie sutarties sąlygų nevykdymą ir susidariusį įsiskolinimo dydį (b.l. 25-31), paskutiniu 2010-03-02 pranešimu pareikalavo per 7 kalendorines dienas sumokėti 2027,59 Lt skolą bei kitas išlaidas. Atsakovas pagal sutartį liko skolingas ieškovui 1225,23 Lt negrąžinto kredito 257,31 Lt sutartinių palūkanų (b.l. 32-34, 49-50), nors buvo raginamas sumokėti skolą, tačiau su ieškovu neatsiskaitė, pretenzijų nepareiškė, todėl konstatuotina, kad sutartinės prievolės atsakovas neįvykdė, ieškinys šioje dalyje tenkintinas, iš atsakovo R. V. ieškovui priteistina 1225,23 Lt kredito, 257,31 Lt sutartinių palūkanų (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870-6.874 str.).

14Taip pat ieškovas prašo priteisti 558,09 Lt delspinigių, sumažintų nuo paskaičiuotos 1114,96 Lt sumos už 182 dienas.

15CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

16Nagrinėjamu atveju prašomų priteisti netesybų dydį ieškovas grindžia patirtų nuostolių dydžiu.

17Pažymėtina, kad ieškovo pateiktas nuostolių paskaičiavimas nėra grindžiamas jokiais kitais objektyviais duomenimis, išskyrus pateiktą paties ieškovo nuostolių paskaičiavimą pagal jo nurodytą diskontuotų pinigų srautų metodą (b.l. 32), kuris, kaip prievolių neįvykdymo pasekmė, nebuvo aptartas šalims sudarant vartojimo kredito sutartį. Be to, kaip nurodo ieškovas, nuostoliai susidarė laikotarpiu nuo 2010-03-02 iki 2011-09-30, t.y. per 577 dienų. Taigi ieškovas nuostolius pradeda skaičiuoti pasibaigus sutartyje numatytam kredito grąžinimo terminui, ir nesikreipdamas į teismą, skaičiuoja nuostolius beveik pusantrų metų. Pažymėtina, kad atsakovas laiku sumokėjo tik pirmąją įmoką, vėliau įmokų nemokėjo; 2010-06-18, t.y. po sutarties galiojimo pabaigos įmokėjęs 200 Lt, daugiau jokių mokėjimų neatliko. Toks ieškovo delsimas kreiptis į teismą, nėra pateisinamas. Kadangi, kaip minėta, įrodymų apie turėtus realius nuostolius ieškovas nepateikė, laikytina, jog nurodytų nuostolių dydžio dėl atsakovo prievolės nevykdymo nepagrindė.

18Sutarties 6.1 p. numatyta, kad kredito gavėjui vėluojant grąžinti kreditą ar atlyginti bet kokias išlaidas, susijusias su kredito davėjo skolos išieškojimu arba bet kokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti kredito davėjui 0,5 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžinamos sumos. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad sutartimi nustatytų delspinigių norma sudaro 182,50 proc. per metus, tai yra aiškiai viršija paskolos davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu, delspinigių sumą, kuri sudaro beveik pusę negrąžinto kredito sumos, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini, iš atsakovo ieškovui priteistina iki 300 Lt delspinigių (CK 6.71 str.).

19CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

20Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 52 Lt žyminio mokesčio ieškovui (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, atsižvelgus į tai, jog ieškovas nebuvo sumokėjęs viso, t.y. 70 Lt žyminio mokesčio))(LR CPK 93 str. 1 d.).

21Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo R. V. (a.k. ( - ) ieškovui Bigbank AS (į.k. 10183757), veikiančiam per Bigbank AS filialą (į.k. 301048563), 1225,23 Lt negrąžinto kredito, 257,31 Lt palūkanų, 300 Lt delspinigių, iš viso 1782,54 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt du litus 54 ct), 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 1782,54 Lt sumos nuo 2011-10-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 52 Lt (penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas M. R. Žukas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 2040,63 Lt įsiskolinimo priteisimo iš R.... 3. Ieškinio reikalavimus grindžia LR CK 6.251 str. 1 d., 6.258 str. 3 d., 6.249... 4. Ieškinyje pažymėta, kad nuo 2010-06-18 atsakovas nepadarė nei vienos... 5. Taip pat remdamasis 2005-06-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi... 6. Pažymėjo, kad dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73... 7. Remiantis išdėstytu, Kredito sutartimi bei LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.68... 8. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 9. Atsakovas R. V. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Byloje nustatyta, kad šalys 2009-08-05 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr.... 13. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų pagal kredito sutartį, ieškovas... 14. Taip pat ieškovas prašo priteisti 558,09 Lt delspinigių, sumažintų nuo... 15. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės... 16. Nagrinėjamu atveju prašomų priteisti netesybų dydį ieškovas grindžia... 17. Pažymėtina, kad ieškovo pateiktas nuostolių paskaičiavimas nėra... 18. Sutarties 6.1 p. numatyta, kad kredito gavėjui vėluojant grąžinti kreditą... 19. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 20. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 52 Lt žyminio mokesčio... 21. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo R. V. (a.k. ( - ) ieškovui Bigbank AS (į.k. 10183757),... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...