Byla 1A-97-487/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Čepukėnienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ernestos Montvidienės ir Algimanto Valantino, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorei Rimai Kriščiūnaitei, nukentėjusiosios V. S. atstovei advokatei Reginai Agrbai, nuteistojo A. T. gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. T. gynėjo advokato Georgijaus Zavtrakovo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nuosprendžio, kuriuo:

3A. T. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 straipsnio 1 dalį, pripažintas kaltu ir nuteistas 10 (dešimties) metų laisvės atėmimo bausme, ją paskiriant atlikti pataisos namuose.

4Į paskirtą bausmės laiką įskaitytas A. T. laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2018 m. kovo 17 d. iki nuosprendžio priėmimo dienos.

5Iš A. T. nukentėjusiajai V. S. priteista 1496 Eur turtinei, 8 000 Eur neturtinei žalai ir 200 Eur už teisines paslaugas atlyginti.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7I. Bylos esmė

81.

9A. T. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad :

101.1.

112018 m. kovo 17 d. laikotarpiu nuo 6.15 val. iki 11.15 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bute, esančiame adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, tarpusavio konflikto su V. J. metu, tyčia rankomis, kojomis bei ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu daiktu, sudavė šiam ne mažiau kaip devyniolika (19) smūgių į galvą, krūtinę bei dešinę plaštaką, dėl ko nukentėjusysis V. J. nuo patirto galvos sumušimo, pasireiškusio kraujosruvomis galvos minkštuosiuose audiniuose, kraujo išsiliejimu po galvos smegenų voratinkliniu dangalu ir galvos smegenų skilveliuose, kas komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu ir strigimu, įvykio vietoje mirė, tokiu būdu nužudė V. J..

12II. Apeliacinio skundo argumentai

132.

14Nuteistojo A. T. gynėjo advokato Georgijaus Zavtrakovo apeliaciniame skunde prašoma Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nuosprendį pakeisti ir paskirti nuteistajam švelnesnę bausmę, priteistą turtinę ir neturtinę žalą sumažinti.

152.1.

16Apeliaciniame skunde nurodoma, kad A. T. kaltu prisipažino visiškai, parodydamas, kad pas nužudytąjį negyveno, buvo 6-7 kartus ir nakvojo. Dienos metu pas pastarąjį neidavo, kad jo nerastų pusseserė, kuri pykdavo, kai kas nors būdavo. Prieš įvykį nakvojo pas nužudytąjį, buvo ir D. J.. Visi vartojo alkoholį. Po išgėrimo reikėjo atsigauti, vėl išgerti. A. T. turėjo krano čiaupą. Jį parduoti ir nusipirkti pilstuko pasisiūlė nužudytasis V. J.. Po kurio laiko V. J. grįžo apgirtęs, be čiaupo ir pinigų. Išgėrus pilstuką, tarp A. T. ir V. J. įvyko konfliktas, kurio metu nužudytasis apeliantui griebė už kaklo, prasidėjo muštynės. Jų metu A. T. kelis kartus sudavė V. J. į veidą ir į galvą. Nuo smūgių pastarasis susmuko. Tuo metu kambaryje buvęs D. J. muštynėse nedalyvavo. Po kurio laiko pamatę prie gulinčio V. J. kraujuotas grindis, nuteistasis su D. J. pastarąjį paguldė ant sofos. Grindis iššluostė dėl to, kad galėtų prieiti medicinos darbuotojai. Dėjo pastangas pagelbėti V. J.. Kvietė greitąją medicinos pagalbą, tačiau jiems sunkiai sekėsi. Tyčios nužudyti neturėjo. Viskas prasidėjo nuo pilstuko. Dėl V. J. nužudymo A. T. išgyvena, gailisi.

172.2.

18Nors A. T. nedirbo, nebuvo registruotas užimtumo tarnyboje, legalaus pragyvenimo šaltinio neturėjo, bet Lietuvoje teistas nebuvo. Su nužudytuoju buvo pažįstami, to paties likimo.

193. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė ir nukentėjusiosios atstovė advokatė prašė nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą atmesti.

20III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

21Nuteistojo A. T. gynėjo apeliacinis skundas atmetamas.

224. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu A. T. pripažintas kaltu pagal BK 129 straipsnio 1 dalį už tai, kad nužudė kitą žmogų. Nuteistojo gynėjo apeliaciniame skunde, neneigiant nuteistojo kaltės dėl kito asmens nužudymo, prašoma švelninti paskirtą bausmę, sumažinti nukentėjusiajai priteistos turtinės ir neturtinės žalos dydžius.

235. Teisėjų kolegija su tokiais apeliacinių skundų argumentais nesutinka ir sprendžia, kad keisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį nuteistojo gynėjo apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, įvertino byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus bei priėjo bylos duomenimis pagrįstos išvados dėl A. T. padarytų konkrečių veiksmų ir jų teisinės kvalifikacijos. Nagrinėjamoje byloje tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji nuteistajam inkriminuoto nusikaltimo požymiai jo veikoje nustatyti tinkamai. Teismo išvados pagrįstos įrodymais, kurių turinys papildo vienas kitą. Ištirtų ir skundžiamame nuosprendyje išdėstytų įrodymų visumos pagrindu nustatytas nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos įrodytumas abejonių nekelia. Aplinkybės, turinčios reikšmės padarytos veikos kvalifikavimui, pirmosios instancijos teismo buvo ištirtos bei, atsižvelgus į jų tarpusavio santykį, atitinkamai įvertintos. Baudžiamojoje byloje nėra teisinio pagrindo prieiti kitokių išvadų dėl faktinių aplinkybių, atskleidžiančių nuteistojo A. T. kaltę, padarius jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką, įrodytumo. Pirmosios instancijos teismas BPK 20 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, nepažeidė. Visos esminės bylos aplinkybės, reikšmingos sprendžiant dėl nuteistojo baudžiamosios atsakomybės, nustatytos, nepažeidžiant įrodymų tyrimo ir tikrinimo taisyklių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas būtų padaręs esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, kurie turėtų įtakos nuosprendžio teisėtumui ir pagrįstumui.

246. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog įrodymų visuma patvirtina, kad A. T. nuosprendyje nurodytu laiku bute, esančiame adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tarpusavio konflikto su V. J. metu tyčia rankomis, kojomis bei tyrimo metu nenustatytu daiktu sudavė šiam ne mažiau kaip devyniolika smūgių į galvą, krūtinę bei dešinę plaštaką, dėl ko nukentėjusysis V. J. nuo patirtų sužalojimų įvykio vietoje mirė, tokiu būdu nužudė V. J.. Surinktų ir ištirtų įrodymų visuma – kaltinamojo, nukentėjusiosios V. S., liudytojų V. S., A. Š., E. P., V. F., K. V., J. R., D. J. parodymai, specialisto L. G. paaiškinimai, rašytiniuose bylos įrodymuose – įvykio vietos, lavono apžiūros, parodymų patikrinimo vietoje protokoluose, specialistų išvadose užfiksuoti duomenys leido pirmosios instancijos teismui padaryti pagrįstą išvadą, jog būtent A. T., veikdamas netiesiogine tyčia, 19 trauminių poveikių sužalojo V. J., kuris dėl patirtų sužalojimų įvykio vietoje mirė.

2510. Nuteistojo gynėjo apeliaciniame skunde neneigiant nuteistojo veiksmų, keliama abejonė, kad būtent nuteistasis padarė tiek sužalojimų V. J.. Apeliantas taip pat nurodo, kad A. T. nužudyti V. J. nenorėjo, nebuvo su juo piktuoju, o tik norėjo jį pamokyti dėl susiklosčiusios situacijos – nukentėjusysis vienas išgėrė pilstuką, kurį manė gersiantys ir nuteistasis A. T. bei liudytojas D. J.. Šie skundo argumentai atmestini, kaip paneigti byloje ištirtais įrodymais.

2610.1. Pirmosios instancijos teismas argumentuotai paneigė nuteistojo poziciją dėl jo suduotų smūgių skaičiaus, lokacijos, pasiremdamas specialisto išvadą patikslinusiu specialisto L. G. paaiškinimu, kad V. J. padaryti ne mažiau kaip 19 trauminių poveikių, iš kurių ne mažiau kaip 15 yra suduoti į galvos ir veido sritis. Teismas pagrįstai rėmėsi ir specialisto išvadomis –2018 m. liepos 25 d. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimo centro DNR specialisto išvada Nr. 140-(1767)-IS1-4180, kuria nustatyta, kad nuteistasis įvykio metu ir kojomis mušė V. J. – V. J. kraujo rasta ant A. T. kairiojo bato bei ant kelnių, ant tamponų su nuoplovomis nuo A. T. rankų rasta V. J. biologinių pėdsakų; 2018 m. spalio 2 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-695 (18) kuria nustatyta, kad tiek ant A. T. kelnių, tiek ant batų yra užtiškusio V. J. kraujo. Byloje neginčytinai patvirtinta, kad būtent nuteistasis sudavė smūgius V. J.. Liudytojas D. J., kuris buvo su nuteistuoju ir kuris atrakino duris, kai į butą grįžo V. J., nurodė, kad V. J. į namus grįžo nesumuštas, jokių sužalojimų nematė. Iš to darytina išvada, kad visi V. J. konstatuoti sužalojimai buvo padaryti būtent baudžiamojoje byloje nagrinėjamo įvykio metu ir vietoje bei jie sukėlė byloje aptariamus padarinius – nukentėjusiojo mirtį.

2710.2. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė dėl A. T. veiksmų tyčios pobūdžio. Byloje ištirtais įrodymais buvo nustatyta, kad nuteistasis nužudytojo atžvilgiu veikė netiesiogine tyčia, kadangi jis, nors ir būdamas neblaivus, pagal savo amžių, gyvenimišką patirtį, suduodamas dauginius smūgius rankomis, kojomis į labiausiai pažeidžiamas nukentėjusiojo kūno vietas – galvą, nugarą, suprato, kad kėsinasi į kito žmogaus sveikatą, gyvybę, numatė, kad dėl tokios veikos gali atimti nukentėjusiojo gyvybę ir nors nenorėjo atimti gyvybės, tačiau sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti. Pagal susiformavusią teismų praktiką apie kaltininko tyčios turinį teismas sprendžia, atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankį, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą ir kt. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad A. T. savo veiksmais kėsinosi į kito žmogaus gyvybę, numatė, kad gali ją atimti ir, nors to, kaip teigia, nenorėjo, sąmoningai leido padariniams atsirasti. Jis buvo abejingas padariniams, kurie galėjo atsirasti, todėl ir privalo atsakyti pagal faktiškai sukeltus padarinius. Tarp A. T. veikos ir atsiradusių padarinių – V. J. mirties yra priežastinis ryšys. Jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 129 straipsnio 1 dalį. Teisėjų kolegija sprendžia, kad aukščiau paminėtų įrodymų visumos analizės pagrindu negalima išvada apie neteisingą nuteistojo veiksmų kvalifikavimą. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai nustatė nuteistojo smurto panaudojimo motyvą – jų tarpusavio konfliktą dėl išleistų bendram pilstukui skirtų pinigų. Teisėjų kolegija neturi pagrindo su tokiais teismo argumentais nesutikti.

2811. Nuteistajam A. T. paskirta tinkama bausmė. Skirdamas bausmę, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus BK 54 straipsnyje: į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltininko asmenybę, atsakomybę sunkinančią aplinkybę, įvertino kitas aplinkybes, reikšmingas bausmės skyrimui.

2911.1. Skiriant A. T. bausmę, buvo atsižvelgta į nusikalstamos veikos pobūdį (padaryta tyčinė nusikalstama veika), kaltės formą (nusikalstamą veiką padarė veikdamas netiesiogine tyčia), nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus (nusikalstama veika padaryta dėl menkavertės priežasties), nusikalstamos veikos stadiją (nusikalstama veika baigta), padarytas vienas labai sunkus nusikaltimas, kaltinamojo asmenybę. A. T. Lietuvos Respublikoje neteistas (3 t., b. l. 121–127), baustas administracine tvarka (3 t., b. l. 128–131). Jis nedirba (3 t., b. l. 132). Respublikinio priklausomybės centro ( - ) filiale neregistruotas (3 t., b. l. 136), VšĮ ( - ) ligoninės psichiatrijos klinikos ( - ) lankėsi nuo 2016 m. kovo 31 d. iki 2016 m. balandžio 15 d. (3 t., b. l. 137). Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos 2018 m. gegužės 3 d. specialisto išvada Nr. ( - ) nustatyta, kad A. T. gali būti apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, jam netikslinga skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (3 t., b. l. 142, 143).

3011.2. Pirmosios instancijos teismas nustatė nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino, padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas laikė tai, kad nuteistasis nusikalstamą veiką padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

3111.3.Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai parinko bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą, kurios dydį nustatė mažesnį nei bausmės vidurkis. Teismas nurodė, kad ši bausmės rūšis ir toks jos dydis užtikrins teisingumo principo įgyvendinimą, bausmės paskirtį ir bausmės tikslus – ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti jį taip, kad atlikęs bausmę laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų.

3212. Kaip minėta, nuteistojo gynėjo apeliaciniame skunde nesutinkama ir su nukentėjusiajai priteistos turtinės ir neturtinės žalos dydžiu, prašant jį sumažinti. Kadangi apelianto skunde nenurodyti motyvai dėl civilinio ieškinio sumažinimo ir dydžiai, kuriais apeliacinės instancijos teismo prašoma minėtus ieškinius sumažinti, teisėjų kolegija apeliacinio skundo ribose pasisako dėl baudžiamojoje byloje priteisto nukentėjusiosios civilinio ieškinio teisėtumo ir pagrįstumo.

3312.1. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu iš A. T. nukentėjusiajai V. S. priteista 1496 Eur turtinei, 8 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, o taip pat išieškota 200 Eur turėtų išlaidų už teisines paslaugas.

3412.2. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas turtinės žalos nukentėjusiajai V. S. atlyginimo klausimą, įvertinęs visus pateiktus dokumentus dėl jos turėtų ryšium su pusbrolio V. J. mirtimi išlaidų (t. 4, b. l. 168–172), pagrįstai konstatavo, kad jai padaryta turtinė žala sudaro 1800 Eur, o, atėmus ( - ) savivaldybės administracijos pervestą mirusio V. J. laidojimo pašalpą 304 Eur (5 t., b. l. 2), iš nuteistojo nukentėjusiajai priteisė 1496 Eur turtinės žalos. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su teismo argumentais dėl turtinės žalos dydžio.

3512.3. Dėl neturtinės žalos priteisimo pagrįstumo pasisakytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir motyvuotai sprendė, jog nukentėjusioji V. S. dėl nužudytojo pusbrolio V. J. žūties patyrė neturtinę žalą. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, įvertino ne tik nužudytojo ir nukentėjusiosios giminystės ryšį, bet artimus bei glaudžius jų santykius. Teismas nurodė, kad V. J. dėl savo gyvenimo būdo su kitais giminaičiais nebendravo, o nukentėjusiosios V. S. klausė. Būtent ji nuolat rūpinosi V. J., suteikė jam gyvenamąjį plotą, lankė jį ir prižiūrėjo, pirko jam maistą, drabužius, duodavo lėšų pragyvenimui, telefono kortelės papildymui. Pažymėtina ir tai, kad V. S. rūpinosi ir nužudytojo V. J. laidotuvėmis, tuo tarpu kiti giminaičiai atsisakė prie jų prisidėti.

3612.4.Teismas taip pat įvertino tai, kad nukentėjusioji su nužudytuoju nuolat negyveno, atsižvelgė, kad nukentėjusiosios prašyta priteisti neturtinės žalos suma ne visiškai atitinka padarytos veikos pavojingumą, nuteistojo turtinę padėtį (jis nedirba, negauna pajamų), jo kaltės laipsnį ir teismų praktikos tendencijas. Todėl teismas nukentėjusiosios prašomą priteisti sumą sumažino ir iš nuteistojo nukentėjusiajai priteisė 8000 Eur neturtinei žalai atlyginti, nes toks neturtinės žalos dydis atitinka padarytos veikos pavojingumą, nukentėjusiajai sukeltų dvasinių išgyvenimų sunkumą, nuteistojo turtinę padėtį, jo kaltės laipsnį ir suformuotą teismų praktiką.

3712.5.Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį, atsižvelgė į kriterijų, numatytų CK 6.250 straipsnio 2 dalyje, bylai reikšmingų aplinkybių visumą bei susiformavusią teismų praktiką ir tai išsamiai aptarė nuosprendyje. Pagrindo mažinti priteistos neturtinės žalos dydį nėra.

3813. Nukentėjusiosios atstovė apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašo išieškoti iš nuteistojo nukentėjusiosios turėtas jos atstovavimo procese išlaidas. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad V. S. už atstovavimą apeliaciniame procese, nagrinėjant nuteistojo A. T. skundą, sumokėjo 400 Eur pagal 2019 m. lapkričio 28 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. ( - ) ir 400 Eur pagal 2020 m. sausio 16 d. pinigų priėmimo kvitą Nr. ( - ), viso 800 Eur.

3913.1.Baudžiamojo proceso įstatymas numato nukentėjusiojo teisę bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu turėti atstovą, kad proceso metu visapusiškai būtų ginamos ir užtikrinamos jo teisės bei teisėti interesai. BPK 106 straipsnio nuostatos, numatančios proceso išlaidų išieškojimą, galioja, ir nagrinėjant bylą apeliacinės bei kasacinės instancijos teismuose, tačiau šiuo atveju, išieškant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-452/2009, 2K-271/2010, 2K-431/2012, 2K-147/2013, 2K-52-942/2016, 2K-331-976/2018 ir kt.).

4013.2.Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad byla buvo nagrinėjama pagal nuteistojo gynėjo apeliacinį skundą, kuris teisėjų kolegijos atmetamas, taip pat atsižvelgusi į bylos sudėtingumą, teismo posėdyje praleistą laiką, atstovės darbo sąnaudas, sprendžia, kad nukentėjusiosios atstovės turėtos išlaidos ir prašoma išieškoti suma – 800 Eur yra protingo dydžio, atitinkanti advokato darbo sąnaudas ir pagrįsta rašytiniais įrodymais, todėl išieškotina iš nuteistojo A. T..

4114. Įvertinusi visas aukščiau paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuteistojo A. T. apeliacinis skundas nepagrįstas. A. T. pagrįstai ir teisingai nuteistas pagal BK 129 straipsnio 1 dalį, jam paskirta bausmė nėra aiškiai per griežta, nukentėjusiajai priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo dydžiai taip pat teisingi. Naikinti ar keisti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 22 d. nuosprendį nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

42Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43nuteistojo A. T. gynėjo advokato Georgijaus Zavtrakovo apeliacinį skundą atmesti. Išieškoti iš nuteistojo A. T. nukentėjusiajai V. S. 800 Eur turėtų išlaidų advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme paslaugoms apmokėti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. A. T. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129... 4. Į paskirtą bausmės laiką įskaitytas A. T. laikinajame sulaikyme ir... 5. Iš A. T. nukentėjusiajai V. S. priteista 1496 Eur turtinei, 8 000 Eur... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. I. Bylos esmė... 8. 1.... 9. A. T. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad :... 10. 1.1.... 11. 2018 m. kovo 17 d. laikotarpiu nuo 6.15 val. iki 11.15 val., tiksliai... 12. II. Apeliacinio skundo argumentai... 13. 2.... 14. Nuteistojo A. T. gynėjo advokato Georgijaus Zavtrakovo apeliaciniame skunde... 15. 2.1.... 16. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad A. T. kaltu prisipažino visiškai,... 17. 2.2.... 18. Nors A. T. nedirbo, nebuvo registruotas užimtumo tarnyboje, legalaus... 19. 3. Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė nuteistojo gynėjo apeliacinį... 20. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 21. Nuteistojo A. T. gynėjo apeliacinis skundas atmetamas.... 22. 4. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu A. T. pripažintas... 23. 5. Teisėjų kolegija su tokiais apeliacinių skundų argumentais nesutinka ir... 24. 6. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog įrodymų visuma patvirtina, kad A. T.... 25. 10. Nuteistojo gynėjo apeliaciniame skunde neneigiant nuteistojo veiksmų,... 26. 10.1. Pirmosios instancijos teismas argumentuotai paneigė nuteistojo poziciją... 27. 10.2. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė dėl A. T. veiksmų... 28. 11. Nuteistajam A. T. paskirta tinkama bausmė. Skirdamas bausmę, pirmosios... 29. 11.1. Skiriant A. T. bausmę, buvo atsižvelgta į nusikalstamos veikos... 30. 11.2. Pirmosios instancijos teismas nustatė nuteistojo atsakomybę... 31. 11.3.Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą, pirmosios instancijos... 32. 12. Kaip minėta, nuteistojo gynėjo apeliaciniame skunde nesutinkama ir su... 33. 12.1. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu iš A. T.... 34. 12.2. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas turtinės žalos... 35. 12.3. Dėl neturtinės žalos priteisimo pagrįstumo pasisakytina, kad... 36. 12.4.Teismas taip pat įvertino tai, kad nukentėjusioji su nužudytuoju nuolat... 37. 12.5.Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 38. 13. Nukentėjusiosios atstovė apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašo... 39. 13.1.Baudžiamojo proceso įstatymas numato nukentėjusiojo teisę bylos... 40. 13.2.Teisėjų kolegija, įvertinusi, kad byla buvo nagrinėjama pagal... 41. 14. Įvertinusi visas aukščiau paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. nuteistojo A. T. gynėjo advokato Georgijaus Zavtrakovo apeliacinį skundą...