Byla 2-7337-255/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant Vilmai Petraitienei, vertėjaujant vertėjai Virginijai Narmontaitei, dalyvaujant atsakovui A. T. (A. T.), jo atstovui advokatui Viačeslavui Žarkovui, civilinėje byloje pagal ieškovų M. K., Ž. K., K. K. ieškinį atsakovui A. T. (A. T.), tretiesiems asmenims „BTA Insurance Company“ SE, UAB „Niktopa“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovai M. K., Ž. K. ir K. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo A. T. kiekvienam po 15000,00 Lt neturtinės žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat priteisti 110,00 Lt turtinės žalos atlyginimo ieškovui M. K..

3Atsakovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu pateikė prašymą ieškinį palikti nenagrinėtu, nes ieškovai į posėdį neatvyko, prašo jiems skirti 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų nuo paskirtos baudos priteisiant atsakovui ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

4Į teismo posėdį ieškovai neatvyko.

5Pagal CPK 246 straipsnio 4 dalį, ieškovui neatvykus į teismo posėdį bei nepranešus apie neatvykimo priežastis, atsakovo prašymu ieškinys paliekamas nenagrinėtu. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus, o ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008, 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009, 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-352/2011). Šiuo atveju, iš rašytinės civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovams apie teismo posėdžius buvo pranešama per jų pasirinktą atstovą advokatą A. S.. Tačiau jis 2012-11-15 teismui pateikė pranešimą, kad atstovavimo sutartis su juo buvo nutraukta, kas šiuo metu atstovauja ieškovus, nežino. Nurodė, kad ieškovai yra išvykę į užsienį (2 T, b.l. 18). Ieškovams siunčiant procesinius dokumentus ieškinyje nurodytais gyvenamosios vietos adresais, teismo šaukimai neįteikti (2 T, b.l. 22-24). Procesas pradėtas ieškovų iniciatyva. Ieškinys jau kartą paliktas nenagrinėtu (b.l. 75-76). Po bylos grąžinimo nagrinėti iš naujo posėdžiai buvo skiriami kelis kartus, šaukimai siunčiami pakartotinai, tačiau jų įteikti ieškovams nepavyko (b.l. 12-13).

6Šalys turi siekti, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis bylos eiga, o neturėdamos galimybės dalyvauti teismo posėdyje, teikti prašymus atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant svarbias priežastis bei pateikiant šias priežastis patvirtinančius įrodymus (CPK 42 str. 5 d.). Atstovas ir atstovaujamasis privalo nedelsdami pranešti teismui apie atstovavimo pabaigą ar pasikeitimą. (CPK 51 str. 6 d.). Šiuo atveju atstovaujamasis įstatyme numatytos pareigos neįvykdė, nenurodė nei kito atstovo, nei faktinės gyvenamosios vietos, kad teismas turėtų galimybę informuoti asmenis apie proceso eigą. Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad ieškovai nevykdė savo kaip proceso šalies pareigų, neinformavo teismo apie pasikeitusią gyvenamosios vietos adresą ar kitą advokatą, nesiėmė veiksmų pranešti teismui apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje bei įrodyti, kad neatvykimo priežastys yra svarbios, todėl yra įstatyminis ir faktinis pagrindas tenkinti atsakovo prašymą ir ieškovų ieškinį palikti nenagrinėtu.

7Atsakovo A. T. atstovas advokatas Viačeslavas Žarkovas teismui pateikė prašymą skirti ieškovams 20000 Lt baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Bendriausia prasme, pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį dalyvaujančiam asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Atsakovas savo reikalavimą grindžia tuo, kad ieškovai nedalyvauja teismo posėdžiuose. Iš rašytinės civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2012-05-17 parengiamajame teismo posėdyje dalyvavo ieškovų atstovas advokatas A. S. (1 T, b.l. 130), 2012-06-12, 2012-09-04 teismo posėdžiuose dalyvavo ieškovas M. K., ieškovų atstovas advokatas A. S. (1 T, b.l. 130, 147, 177). Dėl negalėjimo dalyvauti kituose posėdžiuose ieškovų atstovas advokatas A. S. pateikė pranešimus ir prašymus atidėti (1 T, b.l. 184; 2 T, b.l. 18). 2012-10-26 teismo posėdis buvo atidėtas dėl iš anksto neplanuotų teisėjos atostogų (2 T, b.l. 7). Atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu (CPK 51 straipsnio 1 dalis). Kitų duomenų, kurie pagrįstų ieškovų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra, todėl pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir skirti ieškovams baudą nėra teisinio ir faktinio pagrindo.

8Atsakovo atstovas pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių teismas nepriteisė civilinėje byloje Nr. 2-7227-793/2012. Teismas šioje civilinėje byloje paliko ieškovų ieškinį nenagrinėtu. Atsakovas pateikė prašymą priteisti 3000 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų. Teismas šį klausimą išnagrinėjo 2011-10-03 priimdamas papildomą sprendimą, kuris yra įsiteisęs. Po to, kai Klaipėdos miesto apygardos teismas panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-25 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7227-793/2012 ir byla buvo perduota Klaipėdos miesto apylinkės teismui iš naujo nagrinėti, atsakovo atstovas atliko papildomus veiksmus: parengė atsiliepimą į ieškinį, dalyvavo keliuose parengiamosiose posėdžiuose, todėl prašymas tenkintinas, priteistinos papildomos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str.) Teismas atsižvelgia į tai, kad dėl 3000 Lt atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų teismas pasisakė priimtame papildome sprendime civilinėje byloje Nr. 2-7227-793/2012, kuris turi res judicate galią. Nesant kitų pateiktų duomenų apie atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismui nėra įstatyminio ir faktinio pagrindo tenkinti atsakovo prašymo.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 str. 1 d. 1 p., 290 - 291 str., teismas,

Nutarė

10ieškovų M. K., Ž. K., K. K. ieškinį atsakovui A. T., trečiajam asmeniui „BTA Insurance Company“ SE, UAB „Niktopa“ dėl žalos atlyginimo palikti nenagrinėtą.

11Priteisti iš ieškovo M. K. ir Ž. K. po 440,00 Lt atsakovui A. T. (A. T.).

12Atsakovo A. T. prašymo dėl baudos skyrimo ieškovams netenkinti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai