Byla 2A-1280/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2544-619/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „MB projektai“, uždarajai akcinei bendrovei „Prie plento“, uždarajai akcinei bendrovei „Multiva“, akcinei bendrovei „Kasyba“, uždarajai akcinei bendrovei „KRS“, uždarajai akcinei bendrovei „Tvarda“, uždarajai akcinei bendrovei „SVIP“ (teisių perėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė ,,Juridinis faktas“), dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje sprendžiamas ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu ir restitucijos taikymo.

6Ieškovas BUAB „Vilmestos statyba“ pareikštu ieškiniu, vadovaudamasis CK 1.5 straipsnio 1 dalimi, 6.66 straipsniu, 6.158 straipsnio 1 dalimi, 6.163, 6.162, 6.193, 6.200, 6.222 straipsniais, ĮBĮ 35 straipsniu, prašė teismo pripažinti negaliojančiais ab initio susitarimus, sudarytus tarp UAB „Vilmestos statyba“, UAB „MB projektai“, o taip pat su: UAB „Prie plento“ 2008-12-15 susitarimą, UAB „Multiva“ 2008-12-15 susitarimą, UAB „Kasyba“ 2008-12-15 d. susitarimą, UAB „Betostar“ 2008-12-12 d. susitarimą; UAB „KRS“ 2008-12-12 susitarimą, UAB „Geotechnikos grupė“ 2008-12-11 d. susitarimą; UAB „Ekspo-matec“ 2008-12-15 susitarimą; UAB „ViaCon statyba“ 2008-12-04 susitarimą; UAB „Tvarda“ 2008-11-28 susitarimą; UAB „SVIP“ 2008-09-24 d. susitarimą.

7Nurodė, kad šiais susitarimais buvo pakeista 2007-05-08 generalinės rangos sutarties, sudarytos tarp ieškovo (rangovo) ir atsakovo UAB „MB projektai“ (užsakovo), nustatyta ieškovo bei atsakovo UAB „MB projektai“ tarpusavio atsiskaitymo tvarka, t. y. susitarta, kad užsakovas (UAB „MB projektai“) už atliktus darbus atsiskaito ne su generaliniu rangovu (ieškovu), o tiesiogiai su subrangovais (UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, UAB „Kasyba“, UAB „Betostar“, UAB „KRS“, UAB „Geotechnikos grupė“, UAB „Ekspo-matec“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, UAB „SVIP“). Minėti susitarimai pripažintini negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, nes juos sudarant ieškovas jau buvo nemokus bei šiais sandoriais buvo pažeistos ieškovo kreditorių teisės, nes vieniems ieškovo kreditoriams buvo suteikta pirmenybės teisė į skolos atgavimą prieš kitus kreditorius. Pripažinus minėtus susitarimus negaliojančiais, prašė priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „MB projektai“ 3 572 919,48 Lt skolą, kurią pripažįsta ir pats atsakovas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 7 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „KRS“ 5 000 Lt advokato pagalbos išlaidų ir priteisė iš ieškovo valstybės naudai 217,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas vertino, kad ieškovo ginčijamų susitarimų sudarymas nebuvo draudžiamas įstatymo, jais ieškovas sumažino galiojančias 2 981 052,27 Lt skolas savo kreditoriams – rangovams UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „Betostar“, UAB „KRS“, UAB „Geotechnikos grupė“, BUAB „Ekspo-matec“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, UAB „SVIP“, taip sumažindamas įmonės skolą. Padarė išvadą, kad sudaryti sandoriai atitiko įprastą verslo praktiką, kai už atliktus darbus sumokama ne tarpininkui (ieškovui), o tiesiogiai rangovui, tai numatyta ir šalių susitarimuose. Konstatavo, kad ieškovas konkrečiais faktais neįrodė, kad ginčijamo sandorio šalys buvo nesąžiningos. Nenustatęs sąlygų viseto ginčo sandorius pripažinti negaliojančiais CK 6.66 straipsnio pagrindu, teismas atmetė ieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančiais ginčijamus susitarimus. Atitinkamai konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo ieškovui pagal jo nurodytą faktinį ieškinio pagrindą priteisti iš atsakovo UAB „MB projektai“ reikalaujamą 3 572 919,48 Lt sumą.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas BUAB „Vilmestos statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Viena iš būtinų sąlygų actio Pauliana instituto taikymui yra tai, kad sandoris turi pažeisti kreditoriaus interesus ir teises. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atveju, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus teises. Vienas iš tokių atvejų yra, kai skolininkas būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Ieškovo bankroto byloje nustatyta, kad jis jau nuo 2008 m. spalio 31 d. buvo nemokus. Ginčijami susitarimai sudaryti po minėtos datos, t. y. kai ieškovas jau buvo nemokus bei turėjo ir kitų kreditorių, su kuriais atsiskaitymas trunka ilgiau bei kurių galimybė patenkinti savo finansinius reikalavimus bankroto byloje yra mažai tikėtina. Taigi akivaizdu, kad ginčijamais susitarimais buvo suteiktas prioritetas kitiems kreditoriams. Tuo buvo pažeistos ieškovo ir jo kreditorių teisės ir teisėti interesai.

142. Sudarytais susitarimais buvo pakeista ieškovo ir atsakovų tarpusavio atsiskaitymų tvarka, t. y. sutarta, kad atsakovas UAB „MB projektai“ ieškovo gautinas sumas moka ne ieškovui, o tiesiogiai kitiems atsakovams. Taigi iš ieškovo buvo atimta galimybė gauti piniginių lėšų ir jas panaudoti visų kreditorių proporcingam finansinių reikalavimų tenkinimui. Pakeitus atsiskaitymų tarp šalių tvarką, buvo sumažinta ieškovo turto dalis nurodyta suma. Tai, kad dėl sudarytos sutarties nevyko piniginių lėšų judėjimai, nepaneigia to fakto, kad įmonės turtas sumažėjo.

153. Atsakovams, kaip verslininkams, taikomi didesni atidumo bei rūpestingumo standartai, todėl atsakovai turėjo pareigą domėtis ieškovo turtine padėtimi ir tai, ar tokių ginčijamų susitarimų sudarymas nepažeis kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Ta aplinkybė, kad atsakovas UAB „MB projektai“ sutiko su dalimi ieškinio, patvirtina, kad atsakovai žinojo apie ieškovo nemokumą. Šios aplinkybės leidžia daryti priešingą išvadą negu nurodyta skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime, t. y. kad atsakovai buvo nesąžiningi.

16Atsakovai UAB „KRS“ ir UAB „ViaCon statyba“ atsiliepimais į ieškovo apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimuose iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, padarytoms skundžiamame sprendime.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Byloje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo BUAB ,,Vilmestos statyba“ apeliacinį skundą, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintas ir nuspręsta pripažinti minėtus sandorius negaliojančiais, taikyti restituciją – priteisti ieškovui BUAB „Vilmestos statyba“ iš atsakovų UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „Betostar“, UAB „KRS“, UAB „Geotechnikos grupė“, BUAB „Ekspo-matec“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, UAB „SVIP“ nurodytas lėšas.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendė, kad egzistuoja visos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: ieškovas, būdamas nemokus, sudarė ginčo susitarimus, kuriais sumažino kitų savo kreditorių galimybę gauti jų reikalavimų patenkinimą, taip pat suteikė pirmenybę atsakovams prieš kitus kreditorius, t. y. ginčo susitarimais buvo pažeistos kitų ieškovo kreditorių teisės; ieškinys pareikštas nepraleidus ieškinio senaties termino; ieškovas neprivalėjo sudaryti ginčijamų susitarimų; atsakovai vertintini kaip nesąžiningi. Todėl teisėjų kolegija ginčijamus susitarimus pripažino negaliojančiais ab initio.

20Teisėjų kolegija, pripažinusi susitarimus negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, taikė restituciją (CK 6.145 str.). Teisėjų kolegija vertino, kad ieškovo prašomas restitucijos būdas – visas subrangovams sumokėtas sumas pagal susitarimus priteisti iš užsakovo, t. y. taikyti restituciją įpareigojant subrangovus grąžinti sumokėtas sumas užsakovui, kuris padengtų skolą rangovui pagal generalinės rangos sutartį – neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nes nepagrįstai užvilkintų ieškovo bankroto procesą. Dėl šios priežasties užsakovo subrangovams pagal ginčijamus susitarimus sumokėtas sumas priteisė tiesiogiai iš subrangovų ieškovo naudai.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovų BAB ,,Kasyba“, UAB ,,KRS“, UAB ,,ViaCon statyba“, UAB ,,Prie plento“, UAB ,,Tvarda“ ir UAB ,,Multiva“, o taip pat UAB „Juridinis faktas“ (BUAB „SVIP“ reikalavimo teisių perėmėjo) kasacinius skundus, 2012 m. lapkričio 16 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo dalį, kuria pripažinti negaliojančiais ieškovo BUAB „Vilmestos statyba“ ginčyti sandoriai, sudaryti su atsakovais UAB „MB projektai“ bei UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „KRS“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, UAB „SVIP“. Bylą dėl panaikintos Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo dalies perdavė nagrinėti iš naujo Lietuvos apeliaciniam teismui.

22Kasacinis teismas konstatavo, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme buvo pažeisti CPK 320 straipsnio 2 dalies reikalavimai, reglamentuojantys bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje ribų peržengimo tvarką, kad byloje nenustatytos aplinkybės, reikšmingos restitucijos taikymui ex officio, t. y. apeliacinės instancijos teismas, ex officio taikydamas restituciją, privalėjo išsiaiškinti, ar ginčijami susitarimai buvo įvykdyti ir jeigu taip, tai kokia apimtimi. Jeigu būtų nustatyta, kad nuginčyti sandoriai nebuvo vykdomi, pripažinus juos negaliojančiais restitucijos taikymas būtų negalimas, o reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „MB projektai“ 3 572 919,48 Lt gelėtų būti grindžiamas rangos sutartiniais santykiais.

23Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas neatskleidė, kaip ginčijami sandoriai pažeidė kreditorių teises, nes tinkamai jų nekvalifikavo, apsiribodamas bendru teiginiu, jog ieškovui būnant faktiškai nemokiam, jais buvo suteiktas prioritetas prieš kitus kreditorius (CK 6.66 str., 6.193 str.). Nurodė, jog nustatant, ar ginčijamais sandoriais atsakovams buvo suteikta pirmenybė prieš kitus kreditorius, pvz., perleidžiant reikalavimo teises, būtina nustatyti šių sandorių turinį, inter alia taikant ir sutarties aiškinimo taisykles (CPK 6.193 str.).

24Taigi nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro ieškovo BUAB „Vilmestos statyba“ sandorių, sudarytų su atsakovais UAB „MB projektai“ bei UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „KRS“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, UAB „SVIP“, nuginčijimo actio Pauliana pagrindu bei restitucijos taikymo klausimai.

25Dėl nagrinėjamų ginčo susitarimų nuginčijimo actio Pauliana pagrindu

26Teisėjų kolegija, vykdydama minėtoje kasacinio teismo nutartyje išdėstytus nurodymus, pasisako dėl nagrinėjamų sandorių prieštaravimo ieškovo BUAB „Vilmestos statyba“ kreditorių interesams (CK 6.66 str. 1 d.).

27Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad teismui sprendžiant actio Pauliana turi būti nustatoma, kaip konkrečiai pažeidžiamos kreditoriaus teisės ir interesai: ar dėl sudaryto ginčijamo sandorio susidaro faktinis skolininko nemokumas, nulemiantis skolininko nesugebėjimą vykdyti prievoles, ar kreditoriaus teisės ir interesai pažeidžiami kitais būdais, pasunkinant galimybę kreditoriui nukreipti reikalavimus į skolininką. Kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Kreditoriaus teises pažeidžia tie skolininko sudaryti sandoriai, kurie, nors ir nesukelia bendro skolininko nemokumo, bet sumažina turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę, ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2012; kt.).

28Minėta, kad nagrinėjamais sandoriais buvo pakeista 2007 m. gegužės 8 d. generalinės rangos sutartyje, sudarytoje tarp atsakovo (užsakovo) UAB „MB projektai“ ir ieškovo (rangovo) UAB „Vilmestos statyba“, bei subrangos sutartyse, sudarytose tarp ieškovo (generalinio rangovo) ir atsakovų (subrangovų) UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „KRS“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, UAB „SVIP“, nustatyta atsiskaitymo tvarka. Pagal naują atsiskaitymo tvarką užsakovas UAB „MB projektai“ už atliktus darbus privalėjo atsiskaityti ne su generaliniu rangovu UAB „Vilmestos statyba“, o tiesiogiai su subrangovais.

29Nors sutarties laisvės principas, kaip žinoma, užtikrina rangos sutarties šalims galimybę pakeisti sutartyje nustatytą atsiskaitymo tvarką, susitariant, kad užsakovas už subrangovų atliktą darbą su jais atsiskaitytų tiesiogiai, o ne per generalinį rangovą, tačiau, svarbu, kad toks sandoris nepažeistų ir kitų asmenų – nagrinėjamu atveju tokį susitarimą pasirašančio asmens, kuris tokiu būdu netenka teisės gauti iš užsakovo/generalinio rangovo lėšas, turimų kitų kreditorių teisių. Taigi kitų skolininko kreditorių teisių pažeidimas yra viena būtinųjų actio Pauliana instituto sąlygų, kartu ir įstatymo įtvirtintas atvejis, kuris apriboja šalių teisę laisvai sudaryti sutartis, t. y. nustato sutarties laisvės principą ribojančią išimtį (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2012).

30Byloje nustatyta, kad ieškovui UAB „Vilmestos statyba“ bankroto byla iškelta įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartimi, kuri nagrinėjamu atveju turi prejudicinę galią. Minėtoje nutartyje konstatuota, kad ieškovas jau 2008 m. spalio 31 d. buvo nemokus, nes jo pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, pareiškimas dėl šios bankroto bylos iškėlimo teisme buvo gautas 2008-12-09, o teismo 2009 m. birželio 3 d. nutartimi patvirtintą kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą sudarė: 98 pirmos eilės kreditoriai su 1 425 466,32 Lt finansinių reikalavimų, 2 antros eilės kreditoriai su 1 073 215,30 Lt finansinių reikalavimų, ir 148 trečios eilės kreditoriai su 8 527 794,06 Lt finansinių reikalavimų. Bendra visų finansinių reikalavimų suma sudarė 11 026 475,68 Lt (civilinė byla B2-2509-560/2013). Taigi akivaizdu, jog ginčijami sandoriai, kuriuos ieškovas UAB „Vilmestos statyba“ su atsakovais UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „KRS“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“ pasirašė 2008 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais, o su UAB „SVIP“ – 2008 m. rugsėjo 24 d., t. y. likus tik vienam mėnesiui iki teismo konstatuoto faktiško įmonės nemokumo – sudaryti tokiomis sąlygomis, kai ieškovas UAB „Vilmestos statyba“ iš esmės nebeatsiskaitinėjo ne tik su prekių bei paslaugų tiekėjais/pardavėjais, bet taip pat ir su darbuotojais bei valstybės biudžetais, – faktiškai buvo nemokus. Todėl minėtais susitarimais šalims susitarus, kad užsakovas UAB „MB projektai“ atsiskaito ne su ieškovu UAB „Vilmestos statyba“, o tiesiogiai su subrangovais, nepagrįstai buvo suteikta pirmenybė būtent subrangovams, kaip ieškovo kreditoriams, gauti jų reikalavimų patenkinimą, kartu sumažinant tuo metu buvusių UAB „Vilmestos statyba“ kitų kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą/dalinį patenkinimą. Tokie šalių veiksmai atitinka pirmiau aprašytuosius, kurie teismų praktikoje vertinami kaip pažeidžiantys nemokaus subjekto kreditorių teisėtus interesus gauti savo reikalavimų patenkinimą vienodomis sąlygomis su kitais kreditoriais. Be to, ginčijamų susitarimų sudarymą lėmė ieškovo neatsiskaitymas su subrangovais už jų atliktus darbus. Taigi šalys, privalėjusios elgtis protingai ir rūpestingai, žinojo ar turėjo žinoti apie UAB „Vilmestos statyba“ finansinius sunkumus, negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais savo lėšomis.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad spręsdamas dėl turto įgijėjo sąžiningumo, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sąžiningu gali būti laikomas tik tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai ir kt. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007; kt.). Todėl darytina išvada, kad šalys, žinodamos apie ieškovo faktišką nemokumo būseną, neprivalėjusios ir neturėjusios pareigos sudaryti ginčijamų sandorių, susitarė pakeisti generalinės rangos sutartį taip, kad būtų sudarytos sąlygos atsiskaityti tik su pasirinktais kreditoriais (subrangovais), išvengiant prievolių įvykdymo kitiems ieškovo kreditoriams, taip pat turintiems reikalavimo teisę (CK 6.66 str. 1 d.). Tokie sandorio šalių veiksmai neatitinka sąžiningo elgesio standartų ir vertintini kaip nesąžiningi (CK 6.66 str.2 d.).

32Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje egzistuoja visos actio Pauliana instituto taikymo sąlygos. Dėl šios priežasties vertintina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo BUAB „Vilmestos statyba“ sandorių, sudarytų su atsakovais UAB „MB projektai“ bei UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „KRS“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“), teisėtumo klausimą, netinkamai ištyrė bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus bei priėmė neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą sprendimą minėtoje dalyje, todėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimo dalis, kuria atmesti ieškinio reikalavimai pripažinti negaliojančiais ab initio susitarimus, sudarytus tarp UAB „Vilmestos statyba“, UAB „MB projektai“, o taip pat su: UAB „Prie plento“ 2008-12-15 susitarimą, UAB „Multiva“ 2008-12-15 susitarimą, UAB „Kasyba“ 2008-12-15 d. susitarimą, UAB „KRS“ 2008-12-12 susitarimą, UAB „ViaCon statyba“ 2008-12-04 susitarimą; UAB „Tvarda“ 2008-11-28 susitarimą; UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) 2008-09-24 susitarimą, naikintina, priimant šioje dalyje naują sprendimą – tenkinant minėtus ieškinio reikalavimus.

33Dėl teisinių pasekmių

34Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 str. 1 ir 2 d.). Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, išieškojimą pagal kreditoriaus reikalavimą nukreipiant į perduotą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas (CK 6.66 str. 4 d.). Tokią nuostatą lemia actio Pauliana kompensacinis pobūdis. Nenukreipus kreditoriaus reikalavimo į skolininko perleistą turtą, nebūtų atkurta padėtis, buvusi iki kreditoriaus teisių pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2001; 2002 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1415/2002; 2003 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-174/2003; 2006 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-584/2006; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2006).

35Nagrinėjamu atveju ieškovui BUAB „Vilmestos statyba“ iškelta bankroto byla, todėl teisinių padarinių klausimas sprendžiamas kitaip nei įprastai taikant actio Pauliana institutą: CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su ĮBĮ 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Nagrinėjamu atveju ieškovo nepagrįstai perleistas turtas (pinigai) grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka. Analogiškos nuostatos laikomasi ir teismų praktikoje (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

36Nagrinėjamų ginčo susitarimų atveju iš papildomai apeliacinės instancijos teismui šalių pateiktų įrodymų nustatyta, kad susitarimai, sudaryti su atsakovais UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „KRS“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“, nebuvo įvykdyti, t. y. atsakovas UAB „MB projektai“ nesumokėjo subrangovams susitarimuose nurodytų sumų. Atsižvelgiant į tai bei remiantis 2007 m. gegužės 8 d. generalinės statybos rangos sutarties 4.3.5. ir 6.2.1 punktais, atsakovas UAB „MB projektai“ šias sumas, iš viso – 1 498 280,43 Lt, yra skolingas ieškovui BUAB „Vilmestos statyba“, todėl jos ieškovo naudai priteistinos iš atsakovo UAB „MB projektai“ (CK 6.664 str. 1 d., 2 d., 6.681 str. 1 d., 6.687 str.).

37Iš naujai pateiktų įrodymų taip pat nustatyta, kad pagal susitarimą, sudarytą su atsakovu UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“), atsakovas UAB „MB projektai“ yra iš dalies atsiskaitęs, t. y. atsakovui UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) jis yra sumokėjęs 175 000 Lt iš 329 341,20 Lt sumos. Todėl ieškovo naudai iš atsakovo UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) priteistina minėta 175 000 Lt suma, o likusi 154 341,20 Lt suma ieškovo naudai priteistina iš atsakovo UAB „MB projektai“.

38Taigi ieškovo BUAB „Vilmestos statyba“ naudai iš atsakovo UAB „MB projektai“ iš viso priteistina 1 652 621,63 Lt suma, o iš atsakovo UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) – 175 000 Lt suma.

39Tuo pačiu pažymėtina, kad atsakovai UAB „Prie plento“, UAB „Multiva“, AB „Kasyba“, UAB „KRS“, UAB „ViaCon statyba“, UAB „Tvarda“ ir UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) įgyja reikalavimo teises ieškovo BUAB „Vilmestos statyba“ bankroto byloje (ĮBĮ 26 str.).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Bylos rezultatas yra palankus ieškovui. Atitinkamai yra paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

42Pirmosios instancijos teisme iš ieškovo UAB „Vilmestos statyba“ buvo priteista 5 000 Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovo UAB „KRS“ naudai. Atsižvelgiant į bylos rezultatą, šios bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nėra priteistinos.

43Pirmosios instancijos teisme iš UAB „Vilmestos statyba“ į valstybės pajamas buvo priteista 217,80 Lt. Ši suma, atsižvelgiant į tai, kad nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimo dalimi iš atsakovų UAB „Betostar“, UAB „Geotechnikos grupė“ ir UAB „Ekspo-matec“ yra priteista iš kiekvieno po 19,80 Lt, iš viso – 59,40 Lt, mažintina nurodyto dydžio suma ir sudaro 158,40 Lt bei priteistina iš atsakovų UAB „MB projektai“ ir UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) proporcingai iš jų priteistoms sumoms, t. y. iš atsakovo UAB „MB projektai“ valstybės naudai priteistina 143,20 Lt bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų, o iš atsakovo UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) – 15,20 Lt.

44Apeliacinės instancijos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų teikimu, sudaro 9,45 Lt, kurios taip pat proporcingai priteistinos iš minėtų atsakovų, t. y. iš atsakovo UAB „MB projektai“ valstybės naudai priteistina 8,45 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų, o iš atsakovo UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) – 1 Lt.

45Kasacinės instancijos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų teikimu, sudaro 411,30 Lt, kurios taip pat proporcingai priteistinos iš minėtų atsakovų, t. y. iš atsakovo UAB „MB projektai“ valstybės naudai priteistina 371,80 Lt bylinėjimosi kasacinės instancijos teisme išlaidų, o iš atsakovo UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) – 39,50 Lt.

46Taigi iš atsakovo UAB „MB projektai“ valstybės naudai iš viso priteistina 523,45 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovo UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) – 55,70 Lt (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

47Apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas prašė atlyginti tik atsakovai UAB „KRS“ ir UAB „ViaCon statyba“. Atsižvelgiant į tai, kad bylos rezultatas yra jiems nepalankus, šios bylinėjimosi išlaidos jiems nepriteistinos.

48Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinį iš atsakovų UAB „MB projektai“ ir UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) priteistinas žyminis mokestis (CPK 96 str.). Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimu buvo priteista 30 000 Lt žyminio mokesčio iš visų atsakovų lygiomis dalimis po 2 727,27 Lt. Kadangi nepakeista minėto sprendimo dalimi iš atsakovų UAB „Betostar“, UAB „Geotechnikos grupė“ ir UAB „Ekspo-matec“ yra priteista iš viso – 8 181,81 Lt žyminio mokesčio, iš atsakovų UAB „MB projektai“ ir UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) valstybės naudai proporcingai priteistinas 21 818,19 Lt dydžio žyminis mokestis, t. y. iš atsakovo UAB „MB projektai“ – 19 723,64 Lt, o iš atsakovo UAB „SVIP“ (teisių perėmėjas – UAB ,,Juridinis faktas“) – 2 094,55 Lt.

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

50Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“ ieškinio reikalavimai dėl sandorių, sudarytų su atsakovais uždarąja akcine bendrove „MB projektai“ bei uždarąja akcine bendrove „Prie plento“, uždarąja akcine bendrove „Multiva“, akcine bendrove „Kasyba“, uždarąja akcine bendrove „KRS“, uždarąja akcine bendrove „ViaCon statyba“, uždarąja akcine bendrove „Tvarda“, uždarąja akcine bendrove „SVIP“ (teisių perėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė ,,Juridinis faktas“) pripažinimo negaliojančiais ab initio ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – šiuos ieškinio reikalavimus tenkinti.

51Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 15 d. susitarimą, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Prie plento“.

52Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 15 d. susitarimą, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Multiva“.

53Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 15 d. susitarimą, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ ir akcinės bendrovės „Kasyba“.

54Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 12 d. susitarimą, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „KRS“.

55Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 4 d. susitarimą, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „ViaCon statyba“.

56Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. lapkričio 28 d. susitarimą, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Tvarda“.

57Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. rugsėjo 24 d. susitarimą, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „SVIP“ (teisių perėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė ,,Juridinis faktas“).

58Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ (į. k. 123057036, buveinė Laisvės pr. 125A, Vilnius) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“ (į. k. 300019384, buveinė Ukmergės g. 315B, Vilnius) naudai 1 652 621,63 Lt (vieną milijoną šešis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt vieną Lt 63 ct).

59Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SVIP“ (teisių perėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė ,,Juridinis faktas“, į. k. 302638937, buveinė Ramybės g. 4-70, Vilnius) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilmestos statyba“ (į. k. 300019384, buveinė Ukmergės g. 315B, Vilnius) naudai 175 000 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius Lt 00 ct).

60Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ (į. k. 123057036, buveinė Laisvės pr. 125A, Vilnius) valstybės naudai 523,45 Lt (penkis šimtus dvidešimt tris Lt 45 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bei 19 723,64 Lt (devyniolika tūkstančių septynis šimtus dvidešimt tris Lt 64 ct) žyminio mokesčio.

61Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SVIP“ (teisių perėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė ,,Juridinis faktas“, į. k. 302638937, buveinė Ramybės g. 4-70, Vilnius) valstybės naudai 55,70 Lt (penkiasdešimt penkis Lt 70 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bei 2 094,55 Lt (du tūkstančius devyniasdešimt keturis Lt 55 ct) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje sprendžiamas ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio... 6. Ieškovas BUAB „Vilmestos statyba“ pareikštu ieškiniu, vadovaudamasis CK... 7. Nurodė, kad šiais susitarimais buvo pakeista 2007-05-08 generalinės rangos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 7 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 10. Teismas vertino, kad ieškovo ginčijamų susitarimų sudarymas nebuvo... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas BUAB „Vilmestos statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 13. 1. Viena iš būtinų sąlygų actio Pauliana instituto taikymui yra tai, kad... 14. 2. Sudarytais susitarimais buvo pakeista ieškovo ir atsakovų tarpusavio... 15. 3. Atsakovams, kaip verslininkams, taikomi didesni atidumo bei rūpestingumo... 16. Atsakovai UAB „KRS“ ir UAB „ViaCon statyba“ atsiliepimais į ieškovo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Byloje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendė, kad egzistuoja... 20. Teisėjų kolegija, pripažinusi susitarimus negaliojančiais actio Pauliana... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovų BAB ,,Kasyba“,... 22. Kasacinis teismas konstatavo, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos... 23. Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas... 24. Taigi nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro ieškovo BUAB „Vilmestos... 25. Dėl nagrinėjamų ginčo susitarimų nuginčijimo actio Pauliana pagrindu... 26. Teisėjų kolegija, vykdydama minėtoje kasacinio teismo nutartyje išdėstytus... 27. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo teisės... 28. Minėta, kad nagrinėjamais sandoriais buvo pakeista 2007 m. gegužės 8 d.... 29. Nors sutarties laisvės principas, kaip žinoma, užtikrina rangos sutarties... 30. Byloje nustatyta, kad ieškovui UAB „Vilmestos statyba“ bankroto byla... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad spręsdamas dėl turto įgijėjo sąžiningumo,... 32. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. Dėl teisinių pasekmių... 34. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovui BUAB „Vilmestos statyba“ iškelta bankroto... 36. Nagrinėjamų ginčo susitarimų atveju iš papildomai apeliacinės instancijos... 37. Iš naujai pateiktų įrodymų taip pat nustatyta, kad pagal susitarimą,... 38. Taigi ieškovo BUAB „Vilmestos statyba“ naudai iš atsakovo UAB „MB... 39. Tuo pačiu pažymėtina, kad atsakovai UAB „Prie plento“, UAB... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 42. Pirmosios instancijos teisme iš ieškovo UAB „Vilmestos statyba“ buvo... 43. Pirmosios instancijos teisme iš UAB „Vilmestos statyba“ į valstybės... 44. Apeliacinės instancijos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių... 45. Kasacinės instancijos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių... 46. Taigi iš atsakovo UAB „MB projektai“ valstybės naudai iš viso... 47. Apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas prašė... 48. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkinant ieškinį iš atsakovų UAB „MB... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 50. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimo dalį, kuria... 51. Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 15 d. susitarimą,... 52. Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 15 d. susitarimą,... 53. Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 15 d. susitarimą,... 54. Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 12 d. susitarimą,... 55. Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. gruodžio 4 d. susitarimą,... 56. Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. lapkričio 28 d. susitarimą,... 57. Pripažinti negaliojančiu ab initio 2008 m. rugsėjo 24 d. susitarimą,... 58. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ (į.... 59. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SVIP“ (teisių... 60. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ (į.... 61. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SVIP“ (teisių...