Byla eB2-1265-730/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, viešame teismo posėdyje, sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei, dalyvaujant atsakovo atstovei L. G.,, civilinėje byloje pagal bendraieškių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir UAB „Skoleksta LT“ ieškinį atsakovei UAB „Žemukas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2byloje buvo nagrinėjamas bendraieškių reikalavimai iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Nagrinėjant bylą teisme, 2016-07-14 byloje gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus prašymas, kuriuo ieškovas nurodo, kad vadovaujantis CPK 139 straipsnio 1 dalimi, atsiima ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, kadangi atsakovė įsiskolinimą ieškovei padengė.

4Atsakovė pateikė atsiliepimus į bendraieškių ieškinius, kuriuose nurodė, kad reikalavimų iškelti bankroto bylą nepripažįsta. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad prašo pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį bylą nutraukti, pagal ieškovės UAB „Skoleksa LT“ ieškinį atsisakyti iškelti bankroto bylą, kadangi atsakovė įsiskolinimą UAB „Loglifta“ padengė.

5Ieškovės prašymas dėl ieškinio atsiėmimo tenkintinas, atsakovės prašymas nutraukti bylą netenkintinas, atsisakytina iškelti bankroto bylą pagal ieškovės UAB ‚Skoleksa LT“ ieškinį.

6CPK 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsiėmimo klausimo nereglamentuoja, todėl šiuo atveju teismas vadovaujasi CPK nuostatomis. CPK 139 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi teisę atsiimti pareikštą ieškinį. Vėliau ieškinį galima atsiimti tik turint atsakovo sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu, pateikiant pareiškimą raštu, sutiko, kad ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius atsiimtų ieškinį atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, nustatytoms faktinėms aplinkybėms, tai yra, kad atsakovė sutinka, jog ieškovas atsiimtų ieškinį, yra pagrindas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus prašymą dėl ieškinio atsiėmimo tenkinti, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį palikti nenagrinėtu (CPK 139 straipsnis, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl atsakovės prašymas nutraukti bylą netenkintinas.

7Bendraieškė UAB „Skoleksa LT“ pareiškė reikalavimą iškelti atsakovei bankroto bylą. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog 2016-06-13 tarp UAB "Skoleksa LT" ir UAB "Loglifta" buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. SKLT/LOG/16/06/13 ir priėmimo perdavimo aktas Nr. 1 prie sutarties, pagal kurią atsakovės skola perleista UAB "Skoleksa LT". Atsakovė pagal pateiktus dokumentus skolinga UAB "Skoleksa LT" 1 139,90 EUR. Atsakovė apie sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį buvo informuota pranešimu, išsiųstu registruotu laišku (RS002945374LT) per AB "Lietuvos Paštas". Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės finansinė padėtis yra sunki, be to iš Creditinfo ataskaitos matyti, kad atsakovė turi ir daugiau nepadengtų įsiskolinimų, pastoviai, atsakovės statusu, dalyvauja teisminiuose ginčuose dėl skolų priteisimo, yra įregistruota 12 turto areštų, turi 5.049,18 EUR įsiskolinimą VSDFV, neturi registruoto nekilnojamojo turto, todėl įmonė yra nemoki.

8Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Tad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1031/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2103/2013).

9ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti 3 savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) kai įmonė yra nemoki; 2) kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 3) kai įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos daroma išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

10Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013).

11Atsakovė įregistruota Juridinių asmenų registre nuo 1990-12-29. Nagrinėjant bylą, atsakovė pateikė naujausią 2016-07-01 sudarytą balansą. Balanse nurodyta, jog atsakovė turi turto už 80936,72 EUR, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 31891,79 EUR. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės atstovės paaiškinimų nustatyta, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai šiuo metu sudaro 12 197, 10 EUR. Atsakovė turi turto už 80 936, 72 EUR, iš kurio ilgalaikio turto yra už 34 381, 26 EUR. Iš atsakovės atstovės paaiškinimų, 2016-06-27 pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos nustatyta, kad atsakovė vykdo veiklą, gauna pajamas. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2016-07-13 duomenimis pas atsakovę dirba keturi darbuotojai. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovės pateikti įrodymai apie jos finansinę padėtį neatitinka tikrovės. Be to, atsakovė pateikė rašytinius įrodymus (UAB „Loglifta“ 2016-07-08 pranešimas, antstolės A. T. pranešimas, jog atsakovė su UAB ‚Loglifta“ visiškai atsiskaitė ir vykdomoji byla Nr. 0153/16/00539 nutraukta), pagrindžiančius, jog ji įvykdė pradiniam kreditoriui UAB „Loglifta“ prievolę, atsiradusią pagal Šilutės rajono apylinkės teismo priimtą teismo įsakymą Nr. eL-1037-299/2016 (vykdomoji byla Nr. 0153/16/00539), kuri 2016-06-13 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. SKL/LOG/16/06/13 buvo perduota UAB „Skoleksa LT“. Kadangi prievolės įvykdymo pagrįstumas nėra šios bylos dalykas, todėl teismas dėl to nepasisako.

12Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, išanalizavus naujausius atsakovės finansinius duomenis, teismo nuomone, šiuo metu nėra pagrindo išvadai padaryti, kad atsakovė nevykdo veiklos, akivaizdžiai negali vykdyti savo įsipareigojimų ir pradelsti atsakovės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tai yra, atsakovė yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas), todėl šiuo metu nėra įstatymu numatyto pagrindo atsakovei iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Teismo nuomone, vertinant aplinkybes, jog atsakovė vykdo veiklą, pas atsakovę dirba darbuotojai, bankroto bylos iškėlimas atsakovei neatitiktų Įmonių bankroto įstatyme numatytų tikslų (ĮBĮ 1 straipsnis).

13Ieškovas UAB „Skoleksa LT“ aplinkybių, jog yra kiti Įmonių bankroto įstatyme numatyti pagrindai atsakovei bankroto bylai iškelti, neįrodinėjo, todėl teismas dėl jų nepasisako.

14Įsiteisėjus nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei, informacija apie atsisakymą iškelti bankroto bylą paskelbtina ne vėliau kaip kitą darbo dieną viešai specialioje interneto svetainėje (ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalis).

15Kadangi nutartis priimta žodinio proceso tvarka, yra skundžiama per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis, 13 dalis).

16Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

17patenkinti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus prašymą, palikti nenagrinėtu ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei UAB „Žemukas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

18Netenkinti atsakovės UAB „Žemukas“ prašymo nutraukti bylą.

19Netenkinti ieškovės UAB „Skoleksa LT“ ieškinio ir atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Žemukas“.

20Paskelbti, įsiteisėjus teismo nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą, informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Žemukas“ ne vėliau kaip kitą darbo dieną viešai specialioje interneto svetainėje.

21Nutartis dalyje palikti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį nenagrinėtu neskundžiama, kitoje dalyje nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. byloje buvo nagrinėjamas bendraieškių reikalavimai iškelti atsakovei... 3. Nagrinėjant bylą teisme, 2016-07-14 byloje gautas ieškovo Valstybinio... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimus į bendraieškių ieškinius, kuriuose nurodė,... 5. Ieškovės prašymas dėl ieškinio atsiėmimo tenkintinas, atsakovės... 6. CPK 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 7. Bendraieškė UAB „Skoleksa LT“ pareiškė reikalavimą iškelti atsakovei... 8. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Įmonių... 9. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti 3 savarankiški bankroto bylos... 10. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės... 11. Atsakovė įregistruota Juridinių asmenų registre nuo 1990-12-29.... 12. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, išanalizavus naujausius atsakovės... 13. Ieškovas UAB „Skoleksa LT“ aplinkybių, jog yra kiti Įmonių bankroto... 14. Įsiteisėjus nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei,... 15. Kadangi nutartis priimta žodinio proceso tvarka, yra skundžiama per 7 dienas... 16. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 17. patenkinti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 18. Netenkinti atsakovės UAB „Žemukas“ prašymo nutraukti bylą.... 19. Netenkinti ieškovės UAB „Skoleksa LT“ ieškinio ir atsisakyti iškelti... 20. Paskelbti, įsiteisėjus teismo nutarčiai atsisakyti iškelti bankroto bylą,... 21. Nutartis dalyje palikti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos...