Byla 1-1928-737/2018

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Petraškienė, sekretoriaujant Inai Jankulskaitei, dalyvaujant prokurorei Ramunei Brazdeikytei, Artūrui Bužavui, kaltinamajai I. K., nukentėjusiesiems K. A., A. Č., N. Č., nukentėjusiųjų įstatyminiams atstovams A. A., G. J., Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei G. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3I. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Ukmergėje, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, vidurinio išsilavinimo, ištekėjusi, nedirbanti, turinti neįgalumą, gyvenanti ( - )., anksčiau neteista,

4kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 3 dalyje (dvi nusikalstamos veikos), padarymu.

5Teismas

Nustatė

6I. K. 2017 m. spalio 11 d. apie 7 val. 30 min., mokykliniame autobuse, valst. Nr. ( - ), stovėjusiame sankryžoje tarp ( - ) ir ( - ) gatvių, ( - )., tyčia panaudojo fizinį smurtą mažamečių – A. Č., gim. ( - )., bei N. Č., gim. ( - ), atžvilgiu, o būtent: tyčia delnu ne mažiau kaip vieną kartą sudavė mažamečiui A. Č. į galvą, taip sukeldama nukentėjusiajam A. Č. fizinį skausmą. Toliau tęsdama nusikalstamą veiką, tyčia ranka suėmė už mažamečio N. Č. drabužių ir jį ne mažiau kaip tris kartus papurtė, taip sukeldama nukentėjusiajam N. Č. fizinį skausmą.

7Be to, I. K., 2017 m. spalio 11 d., apie 7 val. 50 min., ( - ) pagrindinės mokyklos antrame aukšte, esančioje ( - ) ., tyčia panaudojo fizinį smurtą mažamečio K. A., gim. ( - ) atžvilgiu, o būtent: rankomis suėmė už K. A. megztinio ir jį ne mažiau kaip du kartus papurtė, taip sukeldama nukentėjusiajam K. A. fizinį skausmą.

8Apklausta teisiamajame posėdyje I. K. savo kaltės nepripažino. Paaiškino, kad jos nepilnamečiai vaikai G. K. ir D. K. nuolat iš mokyklos grįžta verkdami, kadangi mokykloje yra mušami. 2017-10-11 ji lydėjo vaikus į autobusą, todėl pamačiusi A. Č. ir N. Č. juos sudrausmino. Stovėjo šalia autobuse sėdinčių savo vaikų ir prašė nemušti jos vaikų. A. Č. ir N. Č. toliau šaipėsi ir vaipėsi, todėl ji tiesiog apsisuko ir išėjo iš autobuso. Visi prieš ją yra susimokę. Negirdėjo, kad vairuotojas būtų prašęs jos išlipti iš autobuso. Jokių santykių su autobusu vairuotoju nepalaiko, todėl nežino, kodėl jis norėtų ją apkalbėti. Smūgių A. Č. nesudavė ir suėmusi už mažamečio N. Č. drabužių jo nepurtė. 2017-10-11 apie 7 val. 50 min. mokykloje nebuvo ir K. A. nepurtė. K. A. autobuse nematė ir su juo nekalbėjo. Patvirtino savo tapatybę nufilmuotame vaizdo įraše, tačiau nurodė, kad ji buvo provokuojama. Bendros šeimos pajamos yra apie 850 Eur per mėnesį.

9Nukentėjusysis A. Č. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad į mokyklą važiuoja mokykliniu autobusu kartu su G. K. ir D. K.. 2017-10-11 brolius K. į autobusą palydėjo motina I. K.. Ji griebė autobusiuke sėdėjusį jo brolį N. Č. ir pradėjo purtyti ir rėkė – „tu prie mano vaikų daugiau nelįsk.“ Grasino ir jam (A. Č.), kad baigsis blogai ir trenkė vieną kartą per galvą. Jautė skausmą, mėlynių neliko. Be vairuotojo daugiau suaugusių žmonių autobuse nebuvo. Įvykį filmavo I. B., o M. B. įrašinėjo garso įrašą. Vėliau matė I. K. mokykloje, ji ėjo per paradines durines. Nematė ar I. K. purtė K. A..

10Nukentėjusysis N. Č. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2017-10-11 jis sėdėjo autobuse, kai atėjo I. K., kuri pradėjo rėkti ir jį tampyti už rūbų. Jautėsi negerai, jautė skausmą. Tada I. K. priėjo prie jo brolio ir trenkė jam per galvą. I. K. susipyko su vairuotoju ir išėjo iš autobuso. Matė, kaip ji su tamsiai mėlyna mašina atvažiavo į mokyklą. Automobilį vairavo jos vyras, kuris liko sėdėti automobilyje.

11Nukentėjusysis K. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad stotelėje įlipus broliams K. įlipo ir I. K., kuri priėjo prie vairuotojo ir paklausė – „ar tu dar nori dirbti šiame darbe.“ I. K. veržėsi prie vaikų ir pradėjo purtyti N. Č. paėmusi už rūbų, klausė jo ar gražu lysti prie jos vaikų. Vėliau priėjo prie A. Č. ir trenkė jam per galvą. Tada vairuotojas gynė vaikus, o ji rėkė ant vairuotojo, pavadino jį viščiuku. Matė, kaip I. K. į mokyklą atvežė jos vyras. Tada jis sėdėjo prie pavaduotojos kabineto ir pamatė ateinančią I. K.. I. K. jį paėmus už krūtinės ėmė purtyt. Jam surikus, kad jį paleistų, ji pastūmė jį į kėdes, jam skaudėjo krūtinę.

12Liudytoja A. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad šią situaciją sužinojo iš sūnaus K. A.. Sūnus pasakojo, kad I. K. mokykloje jį papurtė ir jis jautė fizinį skausmą.

13Liudytoja G. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad iki šio įvyko santykiai su I. K. nebuvo konfliktiški. Vaikai pasakojo, kad I. K. juos mušė. Šią aplinkybę nurodė ir paskambinusi pažįstama J. Jokių smurto žymių ant vaikų nematė, tačiau jie pasakojo, kad jautė skausmą.

14Liudytojas V. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su I. K. turėjo daug konfliktų. Vaikus mokykliniu autobusu veža kiekvieną dieną. Dieną prieš įvykį G. K. buvo neprisisegęs saugos diržo, todėl jis griežtai liepė jį prisisegti ir sakė, kad praneš apie jo elgesį direktoriui. Rytinio reiso metu pamatė, kad su broliais K. į autobusą atėjo ir I. K.. Ji pasakė – „neauklėk mano vaikų“. Tada I. K. puolė į autobusiuko vidų ir pradėjo kelti ranką prieš vaikus. Matė kaip praeidama su ranka trenkė vaikams, įžeidinėjo jį ir išlipdama spyrė į autobuso duris. Išleidus vaikus pamatė, kad I. K. jau eina į mokyklą. Nematė su kuo atvažiavo I. K.. Autobuse taip pat buvo maža mergaitė.

15Liudytojas K. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio dieną I. K. įlipo į autobusiuką ir kažką į ausį sakė vairuotojui. N. Č. susijuokė, todėl I. K. pradėjo jį purtyti. Tada priėjo prie jo brolio A. Č. ir jam davė smūgius per galvą. Sudavė nestipriai. Vėliau I. K. priėjo prie vairuotojo ir jie ginčijosi. Tą dieną matė I. K. mokykloje.

16Liudytojas A. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio dieną važiavo mokykliniu autobusiuku ir į jį įlipo D. K. ir G. K. bei jų motina I. K.. I. K. priėjo prie vairuotojo, vėliau prie N. Č. ir pradėjo jį purtyti. Tada priėjo prie A. Č. ir apie tris kartus su delnu jam trenkė per galvą. Trenkė nestipriai. Incidento garso įrašą darė M. V., o I. B. filmavo. Buvo tamsu, todėl kokybė prasta. Autobuse taip pat buvo maža mergaitė. Vėliau I. K. buvo sutikęs mokykloje.

17Liudytojas I. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio metu buvo autobusiuke, sėdėjo paskutinėje sėdynėje. Matė, kaip į autobusiuką įlipo K., tada įlipo I. K., priėjo prie vairuotojo, tada priėjusi prie N. Č. jį papurtė. Vėliau priėjo prie A. Č. ir kelis kartus su delnu sudavė jam per galvą. Smūgiai buvo nestiprūs. Vėliau įžeidė K. A. ir konfliktavo su vairuotoju. Jis būdamas autobusiuke telefonu nufilmavo visą situaciją.

18Liudytojas L. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio dieną važiavo autobusiuku. Įlipusi į autobusiuką I. K. užsipuolė brolius Č. ir K. A.. J. Č. papurtė, o vyresniajam trenkė per galvą. Tada pradėjo aiškintis su vairuotoju ir išlipo iš autobusiuko. Ją matė mokykloje įeinant per paradines duris.

19Liudytoja J. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jos šešių metų dukrelė grįžusi iš mokyklos pasakė, kad į mokykla ji daugiau neis, nes labai išsigando moters, kuri stumdė vaikus. Tada ji kreipėsi į mokyklą. Vyresnis sūnus papasakojo visą situaciją apie I. K. ir jos veiksmus.

20Liudytoja R. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirba valytoja mokykloje. I. K. rėkė mokykloje, todėl ji ją ramino. Tada I. K. nuėjo pas direktorę. Konflikto su vaikais nematė.

212017-10-26 įvykio vietos apžiūros protokolu apžiūrėtas mokyklinis autobusas, valst. Nr. ( - ) (1 t., b. l. 18-21).

222017-12-04 įvykio vietos apžiūros protokolu apžiūrėta įvykio vieta ( - ) pagrindinėje mokykloje, ( - ). (1 t., b. l. 24-27).

232017-12-04 parodymų patikrinimo vietoje protokolu nustatyta, kad K. A. patvirtino savo duotus parodymus bei parodė vietą ( - ) pagrindinėje mokykloje, koridoriuje, kur prieš jį I. K. panaudojo fizinį smurtą (1 t., b. l. 64-66).

242017-10-27 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu ir 2017-10-30 kitų objektų apžiūros protokolu atlikus diske esančios informacijos turinio apžiūrą, nustatyta, kad diske yra garso ir vaizdo įrašas. Vaizdo įraše užfiksuota kaip į transporto priemonę įlipa du vaikai ir moteris. Vaikai atsisėda (00 min. 10 s.). Vaizdo įrašas daromas tamsiu paros metu, todėl matomumas prastas. Vyksta konfliktas tarp vyro ir moters dėl to, kad moters vaikai neužsisegė saugos diržų. Tada moteris nuo vairuotojo pusės artėja link kitų keleivių į transporto priemonės vidurį ir kreipiasi į juos (1 min. 10 s.). Kreipiasi į pirmą asmenį ir pasisukusi į jį sako – „tu dabar ant tavęs bus pareiškimas, už tai, kad jį prilupai, nesijuok, negana dievuliukas jau taip nubaudė tave, nubaus daugiau“. Tada kreipiasi į kitą keleivį ir sako – „O tu A., atsimink, šiandien pas tave mentai iškviesti. Daugiau į mokyklą nevažiuos, bet atvažiuos pas tavo tėvelius“. Moteris kreipiasi į keleivius ir sako – „Pas tavo tėvelius, pas tavo tėvelius ir pas tavo tėvelius“. Toliau tęsiasi konfliktas tarp moters ir vyro. Vyras sako – „ o tu man vaikų įlipus prašau netampyti autobuse“. Moteris vėl kreipiasi į keleivius ir sako (2 min. 42 s.) – „va tu A., tai va atsimink visiems laikams, šiandien policija atvyks ir pas tave, ir pas tave, ir pas tave“. Vyras sako – „čia įlipa į autobusą ir tampo vaikus, kokią tu teisę turi, išlipk“. Girdisi kaip vaikai kalba tarpusavyje. 04 min. 29 s. moteris išlipa iš transporto priemonės. (1 t., b. l. 128-131). Apžiūros metu surašyta garso įrašo stenograma nustatyta, kad vyksta konfliktinis pokalbis tarp moters ir vyro. Kaip teisiamojo posėdžio metu patvirtino liudytoju apklaustas mokyklinio autobuso vairuotojas V. M., ir I. K., pokalbis vyko tarp jų. Pokalbio metu V. M. ne vieną kartą pakartojo, kad I. K. išliptų iš autobuso ir netampytų vaikų.

252017-10-20 Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštu nustatyta, kad 2017-10-17 gautas pareiškimas, kad ( - ) pagrindinės mokyklos moksleivių tėvai pranešė apie I. K. agresyvų elgesį ir išpuolius prieš mažamečius vaikus (1 t., b. l. 15, 16).

26Įrodymų įvertinimas. Kvalifikavimo motyvai ir išvados

27Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme metu, kaltinamoji savo kaltės dėl smurtinių nusikalstamų veikų padarymo nepripažino. Paaiškino, kad jos vaikai D. K. ir G. K. mokykloje yra skriaudžiami, todėl ji 2017-10-11 tik atlydėjo vaikus į mokyklinį autobusiuką ir sudrausmino A. Č. bei N. Č., fizinio smurto vaikų atžvilgiu nenaudojo. Kaltinamosios I. K. nurodytų aplinkybių kiti proceso dalyviai nepatvirtino, o kaltinamosios nepilnamečiai vaikai D. K. ir G. K. pasinaudodami BPK 82 straipsnio 2 dalyje numatyta teise kaltinamojo šeimos nariams ar artimiems giminaičiams neduoti parodymų, teisiamajame posėdyje atsisakė duoti paaiškinimus apie jiems žinomas nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes. Tuo tarpu nukentėjusieji A. Č. bei N. Č. nuosekliai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme tvirtino, kad I. K. griebė N. Č. ir pradėjo jį purtyti ir rėkti ant jo, o A. Č. trenkė vieną kartą į galvą. Nukentėjusieji paaiškino, kad dėl kaltinamosios veiksmų jautėsi negerai, jautė fizinį skausmą. Šias aplinkybes dėl jaučiamo fizinio skausmo nukentėjusieji A. Č. bei N. Č. grįžę papasakojo motinai G. J., kuri tai patvirtino teisiamojo posėdžio metu. Be to, nukentėjusiųjų A. Č. bei N. Č. parodymus patvirtina nukentėjusiojo K. A., liudytojų V. M., K. A., A. A., I. B. ir L. P. parodymai.

28Nukentėjusysis K. A. taip pat tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme nuosekliai parodė, kad 2017-07-11 apie 07.50 val. jis sėdėjo mokykloje prie pavaduotojos kabineto ir pamatė ateinančią I. K., kuri jį papurtė ir dėl kurios veiksmų jam skaudėjo krūtinę. Grįžęs iš mokyklos apie patirtą fizinį skausmą papasakojo motinai A. A., kuri patvirtino šias aplinkybes teisiamojo posėdžio metu. Tuo tarpu kaltinamoji I. K. neigė, jog 2018-07-11 buvo mokykloje ir, kad purtė K. A.. Visgi, nukentėjusieji A. ir N. Č. bei liudytojai V. M., K. A., A. A., L. P. teisiamojo posėdžio parodė, kad 2017-07-11 matė I. K. mokykloje. Aplinkybę, jog I. K. mokykloje buvo agresyvi ir ją reikėjo raminti patvirtino ir liudytoja R. D., kuri mokykloje dirba valytoja.

29Taigi, teismas įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog nėra jokio pagrindo netikėti nukentėjusiųjų bei liudytojų parodymais, juolab, kad juos patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai – apžiūros protokolai, 2017-10-20 Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštas bei 2017-10-27 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu pateiktas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota kaip I. K. ginčijasi su mokyklinio autobusiuko vairuotoju V. M. ir gąsdina autobusiuke sėdinčius vaikus – „ant tavęs bus pareiškimas“, „šiandien pas tave mentai iškviesti“, „šiandien policija atvyks ir pas tave, ir pas tave, ir pas tave“. Iš vaizdo įrašo taip pat matyti, kad V. M. jos prašo netampyti autobusiuke esančių vaikų ir prašo išeiti iš autobusiuko. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kaltinamoji I. K. pradžioje laikėsi pozicijos, jog negirdėjo, kad autobusiuko vairuotojas būtų prašęs jos išlipti iš transporto priemonės, kadangi ji tik sudrausmino vaikus ir pati paliko autobusiuką. Visgi, teisiamojo posėdžio metu peržiūrėjus minėtą vaizdo įrašą, kaltinamoji I. K. patvirtino savo tapatybę vaizdo įraše, tačiau nurodė, kad prieš ją visi yra susimokę ir, kad ji buvo provokuojama. Teismo vertinimu, šie kaltinamosios argumentai vertintini tik kaip gynybinė pozicija.

30BK 140 straipsnio 3 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas sukėlė fizinį skausmą ar nežymų sveikatos sutrikdymą mažamečiui asmeniui arba kankindamas nukentėjusį asmenį. Šio nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl įrodinėjant asmens kaltę padarius šį nusikaltimą būtina nustatyti kilusius padarinius (skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas) ir priežastinį ryšį tarp kaltininko veiksmų ir kilusių padarinių. Fizinis skausmas tai nemalonus jausmas, įprastinės sveikos būsenos pokytis, sukeliantis neigiamą organizmo reakciją, nebūdingas pojūtis, kančia, priešingybė malonumui (Vilniaus apygardos teismo 2018-03-07 nutartis Nr. 1A-118-891/2018, Kauno apygardos teismo 2015-05-29 nutartis Nr. 1A-245-530/2015). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pripažįstant asmenį kaltu nepakanka tik formalaus konstatavimo, kad yra sukeltas fizinis skausmas. Nustatant šią aplinkybę atsižvelgtina į tai, kokio stiprumo skausmas paprastai sukeliamas žmogui analogiškais veiksmais, taip pat vertinami nukentėjusiojo amžius ir sveikatos būklė, jo sveikatai sukeltas pavojus, fizinį poveikį darančio asmens tikslai ir kitos aplinkybės, rodančios atliktų veiksmų pavojingumą ir kilusio skausmo tikrumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad baudžiamajai atsakomybei pagal BK 140 straipsnį kilti nepakanka vien tik fizinio sąlyčio su kito žmogaus kūnu, būtina, kad dėl to nukentėjęs asmuo pajustų skausmą ir toks pojūtis turi būti taip išreikštas, kad aplinkiniai suprastų nukentėjusiojo skausmą, arba turi būti kreipimasis į medikus pagalbos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2A-5/2014, 2K-164-895/2016, 2K-474-489/2016). Nagrinėjamu atveju kaltinamosios I. K. tyčinės nusikalstamos veikos padarytos prieš mažamečius vaikus siekiant juos paauklėti. Mažamečiai A. Č., N. Č. ir K. A. nesikreipė pagalbos į medikus, pasak nukentėjusiųjų ir jų įstatyminių atstovų, ant vaikų kūnų neliko jokių kaltinamosios I. K. naudoto fizinio smurto žymių. Nežiūrint į tai, nukentėjusieji pranešė apie patirtą fizinį skausmą savo tėvams, vėliau pranešė apie kaltinamosios veiksmus vaiko teises ginančiai institucijai, todėl akivaizdu, kad nepilnamečių vaikų purtymas bei nestipraus smūgio sudavimas į galvą, nebuvo vaikams būdingas pojūtis, vaikai nesijautė gerai, jautėsi nemaloniai ir apie tai papasakojo artimiausiems žmonėms. Atitinkamai, byloje surinkta patikimų ir abejonių nekeliančių įrodymų, kurie objektyviai patvirtina, kad dėl kaltinamosios I. K. veiksmų nepilnamečiai nukentėjusieji iš tiesų jautė fizinį skausmą, kuris yra ginamas baudžiamojo įstatymo.

31Teismas, ištyręs byloje surinktus ir nuosprendyje aptartus įrodymus, bei įvertinęs juos BPK 20 straipsnio tvarka, daro išvadą, jog teisiamojo posėdžio metu neginčijamai nustatyta, kad I. K. ė 2017 m. spalio 11 d. apie 7 val. 30 min., mokykliniame autobuse, tarp ( - ) ir ( - ) gatvių, ( - )., tyčia panaudojo fizinį smurtą mažamečių – A. Č., gim. ( - )., bei N. Č., gim. ( - )., atžvilgiu, o būtent: tyčia delnu ne mažiau kaip vieną kartą sudavė mažamečiui A. Č. į galvą, taip sukeldama nukentėjusiajam A. Č. fizinį skausmą. Toliau tęsdama nusikalstamą veiką, tyčia ranka suėmė už mažamečio N. Č. drabužių ir jį ne mažiau kaip tris kartus papurtė, taip sukeldama nukentėjusiajam N. Č. fizinį skausmą. Be to, ji 2017 m. spalio 11 d., apie 7 val. 50 min., ( - ) pagrindinės mokyklos antrame aukšte, tyčia panaudojo fizinį smurtą mažamečio K. A., gim. ( - )., atžvilgiu, o būtent: rankomis suėmė už K. A. megztinio ir jį ne mažiau kaip du kartus papurtė, taip sukeldama nukentėjusiajam K. A. fizinį skausmą.

32Kaltinamoji I. K. smurtavo prieš mažamečius vaikus, taigi jos veiksmai pagal kvalifikuotas nusikaltimo sudėtis, numatytas BK 140 straipsnio 3 dalyje, kvalifikuoti tinkamai. Kaltinamosios padarytas veikas A. Č. ir N. Č. atžvilgiu bei K. A. atžvilgiu skiria laiko tarpas, taip pat skirtinga šių veikų padarymo vieta. Šios aplinkybės parodo, kad kaltinamoji veikė ne vieninga tyčia ir jos veika nebuvo tęstinė. Todėl teismas daro išvadą, kad kaltinamosios veiksmai kaip du atskiri nusikaltimai, kvalifikuoti tinkamai.

33Bausmės skyrimo pagrindai ir motyvai

34Kaltinamosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. I. K. padarė dvi nesunkias baigtas nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į itin svarbią baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę – žmogaus sveikatą. Veikos padarytos tiesioginės tyčios kaltės forma. Kaltinamoji I. K. anksčiau neteista (1 t., b. l. 145), bausta administracine tvarka (1 t. b. l. 143-144), nedirbanti (1 t., b. l. 136), darbo biržoje neregistruota (1 t., b. l. 137), pasak jos, neįgali. Kaltinamoji VšĮ Jonavos PSPC PSC dėl psichikos ir priklausomybės ligų nesilankė ir nesigydė (1 t., b. l. 40).

35Atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį bei pavojingumą, kaltinamosios asmenybę, į atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad kaltinamoji smurtavo prieš tris mažamečius, I. K. skirtinos BK 140 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė. Kaltinamoji padarė nesunkias nusikalstamas veikas, augina mažamečius vaikus, prasikalto pirmą kartą, todėl teismas sprendžia, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti bausmės vykdymą atidedant.

36Šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalinio sudėjimo būdu subendrintinos prie griežtesnės pridedant švelnesnę (BK 63 str. 1 d., 4 d.). Parinkdamas dalinio sudėjimo būdą ir pridėtiną bausmės dalį teismas atsižvelgia į padarytos veikos pobūdį, pavojingumą, nuosprendžiu nustatytas kaltinamąją charakterizuojančias aplinkybes ir daro išvadą, kad pridedama minimali bausmės dalis – 3 mėnesiai.

37Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti, pradėjus vykdyti nuosprendį, panaikintina.

38Bylai reikšmingi daiktai: Vokas Nr.1, su nukentėjusiojo A. Č. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr.2, su nukentėjusiojo N. Č. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 3, su nukentėjusiojo K. A. apklausų garso ir video įrašais elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 4, su liudytojo L. P. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 5, su liudytojo I. B. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 6, su liudytojo A. A. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 7, su liudytojo K. A. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 8, su liudytojo G. K. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 9, su liudytojo D. K. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 10, su įrašais 2017-10-27 pateiktais savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti prie baudžiamosios bylos.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298, 302-307 straipsniais,

Nutarė

40I. K. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 3 d. (skausmo sukėlimas N. Č. ir A. Č.) ir 140 str. 3 d. (skausmo sukėlimas K. A.) bei nuteisti:

  • Už nusikalstamos veikos, numatytos baudžiamojo kodekso 140 str. 3 d. (skausmo sukėlimas N. Č. ir A. Č.) padarymą – 6 (šešerių) mėnesių laisvės atėmimo bausme;
  • Už nusikalstamos veikos, numatytos baudžiamojo kodekso 140 str. 3 d. (skausmo sukėlimas K. A.) padarymą – 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausme;

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti I. K. subendrintą 9 (devynerių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant I. K. dalyvauti elgesio pataisos programose, šį įpareigojimą įvykdant per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

43Kaltinamajai paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti, pradėjus vykdyti nuosprendį - panaikinti.

44Nuosprendžiui įsiteisėjus bylai reikšmingus daiktus – pakuotę Nr. 1, kurioje yra: Vokas Nr.1, su nukentėjusiojo A. Č. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr.2, su nukentėjusiojo N. Č. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 3, su nukentėjusiojo K. A. apklausų garso ir video įrašais elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 4, su liudytojo L. P. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 5, su liudytojo I. B. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 6, su liudytojo A. A. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 7, su liudytojo K. A. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 8, su liudytojo G. K. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 9, su liudytojo D. K. apklausos garso ir video įrašu elektroninėje laikmenoje; Vokas Nr. 10, su įrašais 2017-10-27 pateiktais savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, palikti saugoti prie baudžiamosios bylos.

45Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. I. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Ukmergėje, Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. kaltinama nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. Teismas... 6. I. K. 2017 m. spalio 11 d. apie 7 val. 30 min., mokykliniame autobuse, valst.... 7. Be to, I. K., 2017 m. spalio 11 d., apie 7 val. 50 min., ( - ) pagrindinės... 8. Apklausta teisiamajame posėdyje I. K. savo kaltės nepripažino. Paaiškino,... 9. Nukentėjusysis A. Č. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad į mokyklą... 10. Nukentėjusysis N. Č. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad 2017-10-11 jis... 11. Nukentėjusysis K. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad stotelėje... 12. Liudytoja A. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad šią situaciją... 13. Liudytoja G. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad iki šio įvyko... 14. Liudytojas V. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su I. K. turėjo daug... 15. Liudytojas K. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio dieną I. K.... 16. Liudytojas A. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio dieną... 17. Liudytojas I. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio metu buvo... 18. Liudytojas L. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad įvykio dieną... 19. Liudytoja J. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jos šešių metų... 20. Liudytoja R. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirba valytoja... 21. 2017-10-26 įvykio vietos apžiūros protokolu apžiūrėtas mokyklinis... 22. 2017-12-04 įvykio vietos apžiūros protokolu apžiūrėta įvykio vieta ( - )... 23. 2017-12-04 parodymų patikrinimo vietoje protokolu nustatyta, kad K. A.... 24. 2017-10-27 savanoriškų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu ir 2017-10-30... 25. 2017-10-20 Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 26. Įrodymų įvertinimas. Kvalifikavimo motyvai ir išvados... 27. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme metu,... 28. Nukentėjusysis K. A. taip pat tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme... 29. Taigi, teismas įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog... 30. BK 140 straipsnio 3 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 31. Teismas, ištyręs byloje surinktus ir nuosprendyje aptartus įrodymus, bei... 32. Kaltinamoji I. K. smurtavo prieš mažamečius vaikus, taigi jos veiksmai pagal... 33. Bausmės skyrimo pagrindai ir motyvai... 34. Kaltinamosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 35. Atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį bei pavojingumą,... 36. Šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės dalinio sudėjimo būdu subendrintinos... 37. Kaltinamajai paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 38. Bylai reikšmingi daiktai: Vokas Nr.1, su nukentėjusiojo A. Č. apklausos... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 40. I. K. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi,... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, laisvės... 43. Kaltinamajai paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 44. Nuosprendžiui įsiteisėjus bylai reikšmingus daiktus – pakuotę Nr. 1,... 45. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...