Byla 2-665-368/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir kreditoriaus UAB „Mercbusas“ finansinio reikalavimo tvirtinimo, tretieji asmenis – AB Šiaulių bankas, J. V

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant O. D., dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mercbusas“ direktoriui G. T., trečiajam asmeniui J. V., trečiojo asmens akcinės bendrovės (toliau – AB) Šiaulių bankas atstovei V. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios UAB (toliau – BUAB) Jovitos turizmo agentūra ieškinį atsakovui UAB „Mercbusas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir kreditoriaus UAB „Mercbusas“ finansinio reikalavimo tvirtinimo, tretieji asmenis – AB Šiaulių bankas, J. V., ir

Nustatė

3Ieškovė BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ prašo: 1) įtraukti UAB „Mercbusas“ į BUAB Jovitos turizmo agentūra kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo 13 074,11 Lt finansinį reikalavimą; 2) pripažinti negaliojančia ab initio (nuo sudarymo momento) 2008 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB „Jovitos turizmo agentūra“ ir UAB „Mercbusas“; 3) taikyti dvišalę restituciją BUAB Jovitos turizmo agentūra grąžinti ginčo sutarties dalyką – autobusą ( - ) ir atlyginti jo vertės sumažėjimą per laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos iki sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio, arba priteisti iš atsakovo ieškovei 90 000,00 Lt, įtraukti atsakovą į bendrovės trečios eilės kreditorių sąrašą ir patvirtinti atsakovo 90 000,00 Lt finansinį reikalavimą. Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 5 d. gavo UAB „Mercbusas“ prašymą įtraukti įmonę į BUAB Jovitos turizmo agentūra kreditorių sąrašą ir patvirtinti UAB „Mercbusas“ 99874,11 Lt finansinį reikalavimą. Pažymi, kad išanalizavus bendrovės finansinius dokumentus, nustatyta, jog ieškovės skola atsakovui sudaro 13 074,11 Lt. Teigia, kad ieškovė ir AB Šiaulių bankas 2007 m. liepos 2 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ) ir prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymui užtikrinti 2007 m. spalio 5 d. įkeitimo lakštu Nr. ( - ) kreditoriui AB Šiaulių bankas buvo įkeista bendrovei (ieškovei) nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė (autobusas) ( - ). Tvirtina, kad bendrovė ir atsakovas 2008 m. rugsėjo 5 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas už 90 000,00 Lt įsipareigojo perduoti atsakovui autobusą ( - ). Atkreipia dėmesį, kad AB Šiaulių bankas nedavė sutikimo perleisti įkeitimo objekto. Ieškovas mano, kad atsakovas sudarydamas sutartį veikė nesąžiningai.

4Atsakovas UAB „Mercbusas“ prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Teigia, kad autobuso kainą sumokėjo, savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, autobusas nebuvo viešame registre įregistruotas atsakovo vardu dėl ieškovės kaltės.

5Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas prašo ieškinį tenkinti. Pažymi, kad ginčo transporto priemonė buvo įkeista įkeitimo lakštu, ir jame įkeičiamo daikto savininkas įsipareigojo be raštiško kreditoriaus sutikimo neperduoti, neišnuomoti, neįkeisti ar kitaip neperleisti įkeisto daikto kitiems asmenims. Pabrėžia, kad nedavė leidimo parduoti ar kitaip suvaržyti įkeistos transporto priemonės. Pažymi, kad ieškovės 172 106,70 Lt skolinis įsipareigojimas, kurio įvykdymui užtikrinti buvo įkeista transporto priemonė, neįvykdytas. Trečiasis asmuo mano, kad atsakovas, sudarydamas sandorį, buvo nerūpestingas ir nesąžiningas.

6Trečiasis asmuo J. V. prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas visiškai atsiskaitė pagal sutartį. Pažymėjo, kad prieš sandorio sudarymą atsakovas buvo informuotas apie transporto priemonės įkeitimą.

7Ieškinys tenkintinas visiškai, administratoriaus prašymas dėl UAB „Mercbusas“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.

8Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

9Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB Jovitos turizmo agentūra ir trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas (toliau – bankas) 2007 m. liepos 2 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – kreditavimo sutartis) ir prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymui užtikrinti 2007 m. spalio 5 d. įkeitimo lakštu Nr. ( - ) (toliau – įkeitimo lakštas) kreditoriui (bankui) įkeista bendrovei nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė (autobusas) ( - ) (58–59 b. l.).

10Ieškovė ir atsakovas 2008 m. rugsėjo 5 d. sudarė dvi pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurias ieškovas už 90 000,00 Lt įsipareigojo parduoti atsakovui autobusą ( - ) (62, 63, 74,75 b. l.). Šalys Šiaulių apygardos teisme 2012 m. rugsėjo 20 d. teismo posėdžio metu paaiškino, kad prieš tai minėtos sutartys iš esmės yra analogiškos, sutartys skiriasi tik apmokėjimo pagal sutartį tvarka, prašė sutartis laikyti viena sutartimi (62–63 b. l.).

11Bylos duomenimis, 33 123,98 Lt ieškovės skola buvo įskaičiuota į autobuso kainą, taip pat atsakovas papildomai ieškovei sumokėjo 50 000,00 Lt (2–3, 64 b. l.), likusią 6876,02 Lt dalį kainos atsakovas įsipareigojo ieškovei sumokėti iki 2008 m. gruodžio 1 d. (63 b. l., 4.1.3 sutarties punktas). Tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovo atsiskaitymo pagal sutartį.

122008 m. lapkričio 30 d. turto priėmimo ir perdavimo aktu ieškovė perdavė atsakovui autobusą ( - ) (65 b. l.).

13Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartimi ieškovei UAB Jovitos turizmo agentūra iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. B2-410-368/2012), o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtinti AB Šiaulių bankas 172 106,70 Lt kreditoriniai reikalavimai.

14Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

15Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatas, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Bankrutuojančios įmonės administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, gali ginčyti sandorius, sudarytus prieš bankroto bylos iškėlimą, visais CK nustatytais sandorių nuginčijimo pagrindais, tarp jų – CK 1.80 ir CK 6.66 straipsnių pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010, 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009).

16Teismas, įvertinęs tai, kad bankroto byla ieškovei iškelta Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartimi, sprendžia, jog ieškovė nepraleido vienerių metų termino ieškiniui pareikšti.

17Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad vienas iš esminių reikalavimų, kad galiotų prievolė, yra įmanomumas – galimybė ją įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2008). Prievolės dalyko įmanomumas suprantamas kaip galimybė įvykdyti prievolę. Daikto pirkimo-pardavimo atveju turi būti galimybė pardavėjui daiktą parduoti – įsipareigoti jį perduoti pirkėjui nuosavybės teise už atlyginimą pinigais ir pirkėjo galimybė jį įgyti nuosavybės teise už atlyginimą pinigais. Pirkimo-pardavimo sutarties dalyko įmanomumas suprantamas kaip fizinės ir teisinės aplinkybės. Fizinis įmanomumas apibūdinamas faktine padėtimi, kuri nekliudo įvykdyti, o teisinis – tokia teisine padėtimi, kad nebūtų kliūčių (ribojimų, draudimų ar kitokių suvaržymų) įvykdyti.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutartis dėl neatitikties įmanomumo reikalavimui yra niekinė, jeigu visiškai, objektyviai negalima įvykdyti to, dėl ko šalys susitarė. Įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį dėl daikto pardavimo būtų neįmanoma dėl to, jog egzistuoja teisiniai ribojimai jį pirkti ar parduoti (teisinis neįmanomumas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-540/2009).

19Minėta, kad ieškovė įkeitė bankui jai nuosavybės teise priklausantį autobusą (58–59 b. l.).

20Pagal CK 4.214 straipsnį asmuo, kuriam perduotas įkeistas daiktas, privalo jį tinkamai laikyti. Jis atsako už šio daikto išsaugojimą, jeigu neįrodo, kad daiktas prarastas arba sužalotas ne dėl jo kaltės. Šis asmuo neturi teisės naudotis įkeistu daiktu, jeigu ko kita nenustato įstatymas arba sutartis. Pažymėtina, kad CK 4.198 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad pagal įkeitimą kreditorius (įkaito turėtojas) turi teisę, skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius.

21Iš įkeitimo lakšto turinio (pastabų) matyti, kad ieškovė įsipareigojo be raštiško banko sutikimo neparduoti, neišnuomoti, neįkeisti ar kitaip neperleisti įkeisto daikto kitiems asmenims arba kitais būdais nevaržyti teisės naudotis daiktu (59 b. l., 1 pastaba).

22Pagal CK 4.224 straipsnio 1 dalies 1 punktą įkeitimo teisė baigiasi pasibaigus įkeitimu užtikrintai prievolei.

23Bylos duomenys patvirtina, kad bankas priėmė sprendimą baigti įkeitimo teisę autobusui su sąlyga, jog už parduotą transporto priemonę bankui bus grąžinta 29 600,00 Lt kredito dalis pagal kreditavimo sutartį, tačiau ieškovė neįvykdė šios sąlygos ir įkeitimo teisė liko galioti (132 b. l.).

24Minėta, kad ieškovė savo prievoles pagal kreditavimo sutartį įvykdė netinkamai, ir Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi ieškovės bankroto byloje patvirtino 172 106,70 Lt banko kreditorinius reikalavimus.

25Teisės doktrinoje pripažįstama, kad vienas iš esminių reikalavimų, kad prievolė galiotų, yra galimybė ją įvykdyti, t. y. ji inter alia turi atitikti įmanomumo reikalavimą. Prievolės įmanomumas grindžiamas protingumo principu, nes pripažįstama, jog galima įsipareigoti atlikti tik tai, kas įmanoma. Tai reiškia, kad, susitarus dėl to, kas neįmanoma, prievolė negalioja (impossibillium nula obligatio est).

26Teismas pažymi, teisėje galioja principas, jog niekas negali perduoti kitam daugiau teisių, negu pats turi (nemo plus juris ad alium transferre potest quam in se haberet), todėl tai, kad ieškovė ginčo sutartimi įsipareigojo perduoti atsakovo nuosavybėn autobusą (62 b. l., 2.1.1 punktas), nors ieškovės disponavimo šiuo daiktu teisės buvo suvaržytos, leidžia daryti išvadą, jog sutarties sudarymo metu sutarties dalykas neatitiko įmanomumo reikalavimų.

27Teisę pareikšti ieškinį dėl absoliutaus sutarties negaliojimo turi visi asmenys, kurių teises ar teisėtus interesus tokia sutartis pažeidė (CK 6.227 str. 1 d.). Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą bankroto administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus.

28Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį šalys negali niekinio sandorio patvirtinti, ir toks sandoris jokių teisinių padarinių, išskyrus jo negaliojimo padarinius, nesukelia ir negali sukelti. Tai reiškia, kad sandoriai, prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

29Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ginčo 2008 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartis yra niekinis sandoris, ir jis nesukėlė jokių teisinių pasekmių, nes prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.).

30Teismo išvadas patvirtina tai, kad pats atsakovas, įvertinęs sandorio įvykdymo neįmanomumą ir sutarties sudarymo pasekmes, 2009 m. spalio 15 d. informavęs ieškovę, jog nutraukia sutartį (73 b. l.).

31Niekinės sutarties faktą ir teisinius padarinius konstatuoja teismas ex officio (savo iniciatyva), o esant suinteresuoto asmens ieškiniui teismas sprendime išsprendžia jo reikalavimą dėl niekinio sandorio padarinių taikymo.

32Teismas šios bylos kontekste laiko būtinu įvertinti atsakovo sąžiningumą sudarant ginčo sandorį.

33Sąžiningas elgesys turi būti tiek ikisutartiniuose santykiuose (CK 6.163 str.), tiek sudarant sutartį (CK 6.162 str.), tiek aiškinant jos turinį (CK 6.193 str.), tiek ją vykdant (CK 6.200 str.), tiek taikant restituciją (CK 6.222 str.).

34Pagal CK 6.321 straipsnio 1 dalį pardavėjas privalo patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, išskyrus atvejus, kai pirkėjas iš anksto sutiko priimti daiktus, kurie yra tokių teisių ar pretenzijų objektai, o pardavėjas apie jas tinkamai pranešė pirkėjui. O šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pardavėjas privalo patvirtinti pirkėjui, jog perduodami daiktai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas, taip pat jog pardavėjo teisė disponuoti daiktais neatimta ar neapribota.

35Trečiasis asmuo J. V. (ieškovės vadovė) Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. teismo posėdyje pažymėjo, kad prieš ginčo sandorio sudarymą informavo atsakovą apie transporto priemonės įkeitimą.

36Be to, pagal CK 6.321 straipsnio 5 dalį tais atvejais, kai pardavėjas tinkamai pranešė pirkėjui apie trečiųjų asmenų teises į perduodamus daiktus ar šių teisių suvaržymą sutarties sudarymo metu, taip pat kai trečiųjų asmenų teisės ar jų suvaržymas buvo įregistruoti viešame registre, pirkėjas negali remtis aplinkybe, kad pardavėjas pažeidė savo pareigas.

37Bylos duomenys patvirtina, kad įkeitimo lakštas patvirtintas Šiaulių miesto 1-ajame notarų biure, registracinis Nr. ( - ) (59 b. l.) ir 2007 m. spalio 5 d. pateiktas Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyriui, registracinis Nr. ( - ) (58 b. l.).

38Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-168/2007).

39CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

40Nors atsakovas teigia, kad tik 2008 m. gruodžio mėn. sužinojo apie autobusų areštą (68 b. l.), teismas sprendžia, jog atsakovui, kaip juridiniam asmeniui keliami aukštesni reikalavimai (CK 2.74 str.), ir prieš sudarant sandorį atsakovas privalėjo imtis aktyvių veiksmų pasidomėti apie sutarties dalyką (jo įkeitimą).

41Pažymėtina, kad ieškovei pateikus teismui ieškinį, atsakovas pasiūlė ieškovei papildomai 5000,00 Lt už autobusą (154 b. l.).

42Esant šioms aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovo sąžiningumas sudarant ginčo sutartį yra paneigtas.

43Teismas, atsižvelgia į atsakovo nesąžiningumą sudarant sutartį, į tai, kad jis nurodė, jog šiuo metu transporto priemonės techninė būklė neleidžia jos eksploatuoti pagal paskirtį (158 b. l., 2012 m. rugsėjo 20 d. teismo posėdžio protokolas), įvertina 6.145 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias teismas gali pakeisti restitucijos būdą, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Taip pat įvertina tai, kad nuo sutarties sudarymo praėjo 4 metai, transporto priemonės būklė pablogėjo ir restituciją taikant natūra ieškovės padėtis nepagrįstai pablogėtų – ieškovė turėtų grąžinti 90 000,00 Lt už netinkamą eksploatuoti pagal paskirtį transporto priemonę, o atsakovo padėtis nepagrįstai pagerėtų – visiškai atgautų sutarties dalyko kainą. Teismas sprendžia, kad restitucija natūra šiuo atveju negalima (CK 6.146 str.).

44Pagal 6.147 straipsnio 1 dalį piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojančias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti, o šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, kai grąžintinas turtas sunaikintas arba perleistas, asmuo privalo atlyginti turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsižvelgiant į tai, kuriuo metu to turto vertė buvo mažiausia. Jeigu privalantis grąžinti turtą asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, tai jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę.

45Teismas, įvertindamas minėtą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad iš atsakovo priteistina ieškovei sutarties dalyko kaina pagal ginčo sutartį, t. y. 90 000,00 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovo atsiskaitymo su ieškove pagal sutartį, taiko dvišalę restituciją ir, įvertindamas tai, jog ĮBĮ yra nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir BUAB Jovitos turizmo agentūra bendra turto masė naudojama atsiskaityti su visais bendrovės kreditoriais, įtraukia atsakovo 90 000,00 Lt finansinį reikalavimą į BUAB Jovitos turizmo agentūra trečios eilės kreditorių sąrašą (ĮBĮ 35 str. 4 d.).

46Dėl UAB „Mercbusas“ kreditorinio reikalavimo

47Nors BUAB Jovitos turizmo agentūra kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai teismo nutartimi tvirtinami įmonės bankroto byloje (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla B2-410-368/2012), teismas, atsižvelgdamas į ĮBĮ tikslą – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010, 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008; ir kt.) – sprendžia, jog tai nėra kliūtis administratoriaus prašymą išnagrinėti šioje byloje. Teismo vertinimu, šio prašymo nagrinėjimas atskiroje byloje (ĮBĮ 26 str. 5 d.) būtų neekonomiškas (CPK 7 str.).

48Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi.

49Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.).

50Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas pateikė administratoriui prašymą patvirtinti jo 99874,11 Lt finansinį reikalavimą (13–55 b. l.).

51Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą administratorius tikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

52Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai finansinę apskaitą turi tvarkyti taip, jog ji būtų objektyvi ir išsami, o finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindėtų įmonės finansinę padėtį (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).

53Teismas pažymi, kad atsakovo pateikta medžiaga apie bendrovių tarpusavio atsiskaitymus iš esmės atitinka administratoriaus pateiktus ieškovės finansinius duomenis, ir sutampa: atsakovo pardavimai 2008 m. (2–3, 14–35 b. l.), 2009 m. (3–4, 39–46 b. l.) ir 2010 m. (4, 49–51 b. l.); ieškovo pardavimai 2008 m., įvertinus atsiskaitymus pagal 2008 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (3, 38 b. l.); taip pat ieškovo pardavimai 2009 m. (4, 47–48 b. l.) ir 2010 m. (5, 52–54 b. l.).

54Pažymėtina, kad administratorius papildomai įvertino ieškovės 2007 m. gruodžio 31 d. skolą atsakovui – 13 632,20 Lt (2 b. l.). Atsakovas savo reikalavimą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo grindžia tuo, kad ieškovė netinkamai įvykdė 2008 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovas negalėjo transporto priemonės įregistruoti savo vardu, negalėjo jos įtraukti į įmonės apskaitą, todėl, atsakovo manymu, ieškovė turi atlyginti autobuso įsigijimo kainą (13, 68–69 b. l.).

55Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 2008 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) pripažinta negaliojančia, taikyta dvišalė restitucija ir nuspręsta 90 000,00 Lt atsakovo finansinį reikalavimą įtraukti į ieškovės kreditorių sąrašą, sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo visiškai tenkinti atsakovo prašymo dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo.

56Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas tvirtina UAB „Mercbusas“ 13 074,11 Lt finansinį reikalavimą BUAB Jovitos turizmo agentūra bankroto byloje.

57Ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistina 22,42 Lt išlaidų (86 b. l.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

58Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl jai laimėjus bylą, CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminį mokestį, šiuo atveju – 2700,00 Lt, valstybei pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį turi mokėti atsakovas.

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

60Ieškinį tenkinti.

61Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB Jovitos turizmo agentūra (į. k. 145604942) ir UAB „Mercbusas“ (į. k. 300055028).

62Taikyti dvišalę restituciją – priteisti iš atsakovo UAB „Mercbusas“ ieškovei BUAB Jovitos turizmo agentūra 90 000,00 Lt, taip pat įtraukti atsakovo UAB „Mercbusas“ 90 000,00 Lt finansinį reikalavimą į UAB Jovitos turizmo agentūra trečios eilės kreditorių sąrašą.

63Patvirtinti UAB „Mercbusas“ 13 074,11 Lt finansinį reikalavimą BUAB Jovitos turizmo agentūra bankroto byloje.

64Priteisti iš atsakovo UAB „Mercbusas“ 2700,00 Lt žyminį mokestį ir 22,42 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

65Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė BUAB „Jovitos turizmo agentūra“ prašo: 1) įtraukti UAB... 4. Atsakovas UAB „Mercbusas“ prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio... 5. Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas prašo ieškinį tenkinti. Pažymi, kad... 6. Trečiasis asmuo J. V. prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai, administratoriaus prašymas dėl UAB... 8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 9. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB Jovitos turizmo agentūra ir trečiasis... 10. Ieškovė ir atsakovas 2008 m. rugsėjo 5 d. sudarė dvi pirkimo-pardavimo... 11. Bylos duomenimis, 33 123,98 Lt ieškovės skola buvo įskaičiuota į autobuso... 12. 2008 m. lapkričio 30 d. turto priėmimo ir perdavimo aktu ieškovė perdavė... 13. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartimi ieškovei UAB Jovitos... 14. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 15. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatas, imperatyvioms įstatymo normoms... 16. Teismas, įvertinęs tai, kad bankroto byla ieškovei iškelta Šiaulių... 17. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad vienas iš esminių reikalavimų, kad... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutartis dėl neatitikties įmanomumo... 19. Minėta, kad ieškovė įkeitė bankui jai nuosavybės teise priklausantį... 20. Pagal CK 4.214 straipsnį asmuo, kuriam perduotas įkeistas daiktas, privalo... 21. Iš įkeitimo lakšto turinio (pastabų) matyti, kad ieškovė įsipareigojo be... 22. Pagal CK 4.224 straipsnio 1 dalies 1 punktą įkeitimo teisė baigiasi... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad bankas priėmė sprendimą baigti įkeitimo... 24. Minėta, kad ieškovė savo prievoles pagal kreditavimo sutartį įvykdė... 25. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad vienas iš esminių reikalavimų, kad... 26. Teismas pažymi, teisėje galioja principas, jog niekas negali perduoti kitam... 27. Teisę pareikšti ieškinį dėl absoliutaus sutarties negaliojimo turi visi... 28. Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį šalys negali niekinio sandorio patvirtinti,... 29. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ginčo 2008 m.... 30. Teismo išvadas patvirtina tai, kad pats atsakovas, įvertinęs sandorio... 31. Niekinės sutarties faktą ir teisinius padarinius konstatuoja teismas ex... 32. Teismas šios bylos kontekste laiko būtinu įvertinti atsakovo sąžiningumą... 33. Sąžiningas elgesys turi būti tiek ikisutartiniuose santykiuose (CK 6.163... 34. Pagal CK 6.321 straipsnio 1 dalį pardavėjas privalo patvirtinti, kad į... 35. Trečiasis asmuo J. V. (ieškovės vadovė) Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 36. Be to, pagal CK 6.321 straipsnio 5 dalį tais atvejais, kai pardavėjas... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad įkeitimo lakštas patvirtintas Šiaulių miesto... 38. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąžiningu gali būti laikomas tas... 39. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių... 40. Nors atsakovas teigia, kad tik 2008 m. gruodžio mėn. sužinojo apie autobusų... 41. Pažymėtina, kad ieškovei pateikus teismui ieškinį, atsakovas pasiūlė... 42. Esant šioms aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovo sąžiningumas... 43. Teismas, atsižvelgia į atsakovo nesąžiningumą sudarant sutartį, į tai,... 44. Pagal 6.147 straipsnio 1 dalį piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant... 45. Teismas, įvertindamas minėtą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad iš... 46. Dėl UAB „Mercbusas“ kreditorinio reikalavimo... 47. Nors BUAB Jovitos turizmo agentūra kreditorių sąrašas ir jų finansiniai... 48. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos... 49. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą... 50. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas pateikė administratoriui prašymą... 51. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą administratorius tikrina... 52. Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai... 53. Teismas pažymi, kad atsakovo pateikta medžiaga apie bendrovių tarpusavio... 54. Pažymėtina, kad administratorius papildomai įvertino ieškovės 2007 m.... 55. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 2008 m. rugsėjo 5 d. pirkimo-pardavimo... 56. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas tvirtina UAB „Mercbusas“... 57. Ieškinį tenkinus, iš atsakovo priteistina 22,42 Lt išlaidų (86 b. l.),... 58. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26... 60. Ieškinį tenkinti.... 61. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2008 m. rugsėjo 5 d.... 62. Taikyti dvišalę restituciją – priteisti iš atsakovo UAB „Mercbusas“... 63. Patvirtinti UAB „Mercbusas“ 13 074,11 Lt finansinį reikalavimą BUAB... 64. Priteisti iš atsakovo UAB „Mercbusas“ 2700,00 Lt žyminį mokestį ir... 65. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...