Byla e2-7652-589/2018
Dėl skolos priteisimo atsakovei A. Z

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Dambrauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei A. Z..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1 772,84 Eur negrąžintą paskolą, 1 046,59 Eur palūkanas, 162,00 Eur administravimo mokestį, 18,44 Eur delspinigius, 13,76 Eur mokėjimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė sutinka su sprendimo už akių priėmimu tuo atveju, jeigu atsakovė nepateiktų paruošiamųjų procesinių dokumentų.

4Atsakovė pranešimu buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus paliktas 2018 m. liepos 11 d., todėl pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovei laikomas įteiktu 2018 m. rugpjūčio 11 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą, šiam pasibaigus, nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. CPK nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovės prašymu, jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies civilinėje byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė 2016 m. rugsėjo 23 d. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_132249 dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Tarp minėto portalo registruotų skolintojų įvyko aukcionas, kurio pagrindu tarp atsakovės ir skolintojų 2016 m. rugsėjo 23 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 132249, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2 100,00 Eur vartojimo kreditas 48 mėnesių laikotarpiui, kurį, mokėdamas kartu su 32 procentų dydžio palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką. Vartojimo kredito paskirtis refinansavimas. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 132249 laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2018 m. kovo 22 d. pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą, nuo pranešimo dienos, sutarties kreditore esant uždarąją akcinę bendrovę „Bendras finansavimas“.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės.

10Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui (ieškovei) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 1 772,84 Eur negrąžintas vardijimo kreditas, 1 046,59 Eur palūkanos ir sutartyje numatytas administravimo mokestis, kuris sudaro 162,00 Eur (CPK 178 straipsnis).

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 13,76 Eur mokėjimo palūkanas ir 18,44 Eur delspinigius. Ieškinyje ieškovė nurodo, kad mokėjimo palūkanas ieškovė apskaičiavo tik nuo pradelstos mokėti įmokos paskolos dalies, už visą terminą, kurį pradelsta mokėti įmokų paskolos dalis iki vartojimo kredito sutarties nutraukimo dienos, be to, jas apskaičiavo tokio paties dydžio kaip palūkanos, nustatytos vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose. Kartu su ieškiniu pateiktoje mokesčių paskaičiavimo lentelėje matyti, jog tiek palūkanos, tiek delspinigiai yra apskaičiuoti iš esmės už tą patį laikotarpį. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, bendra norma (įskaitant administravimo mokestį) yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal CK 6.874 straipsnį, VKĮ bei sutartyje nustatytas taisykles (8.3 p.). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, taigi abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovės apskaičiuotos palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistini 18,44 Eur delspinigiai, o ieškovės reikalavimas dėl 13,76 Eur mokėjimo palūkanų priteisimo atmestinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovė byloje patyrė 68,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 99,54 procento ieškinio reikalavimų), ieškovei iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis sudaro 67,69 Eur (68,00 Eur x 99,54 procento).

14Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 726,00 Eur dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pažymėtina, jog bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga, įgalinanti jį veikti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Be to, šiuo atveju skolininkas yra vartotojas, kurio, kaip silpnesniosios šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ne tik maksimalius dydžius, tačiau ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas bei kitas svarbias aplinkybes. Nors nagrinėjamu atveju prašoma priteisti suma už suteiktas advokato paslaugas ir neviršija rekomenduojamo priteisti maksimalaus dydžio, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, iš kurių matyti, kad advokatas V. Z. nuolat teikia teisines paslaugas ieškovei civilinėse bylose pagal ieškovės ieškinius dėl skolos, kylančios iš vartojimo kredito sutarties, priteisimo, teismas daro išvadą, kad šioje byloje ieškovei suteiktos teisinės paslaugos yra analogiškos suteiktoms jau išnagrinėtose kitose civilinėse bylose, taigi, bylų pasikartojantis pobūdis jau savaime lemia, jog byla negali būti vertinama kaip sudėtinga ar reikalaujanti daug darbo bei laiko sąnaudų. Be to, byloje sprendžiamas klausimas nereikalauja išskirtinių ir specifinių teisinių žinių. Įvertindamas šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas iš atsakovės priteistinas ieškovės turėtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti sumažinti iki 300,00 Eur. Tokios pozicijos laikėsi ir Panevėžio apygardos teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbos išlaidų atlyginimo dydžio ieškovei analogiško pobūdžio byloje (nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-621-280/2017).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei taip pat priteistinos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai: iš atsakovės valstybės naudai priteistina 5,67 Eur šių išlaidų (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis), o iš ieškovės minėtos išlaidos nepriteistinos, kadangi jos neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nuo 2015 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija), CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės A. Z., asmens kodas ( - ) 1 772,84 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų ir aštuoniasdešimt keturių centų) negrąžintą paskolą, 1 046,59 Eur (vieno tūkstančio keturiasdešimt šešių eurų ir penkiasdešimt devynių centų) palūkanas, 162,00 Eur (vieno šimto šešiasdešimt dviejų eurų) administravimo mokestį, 18,44 Eur (aštuoniolikos eurų ir keturiasdešimt keturių centų) delspinigius, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 2 999,87 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas: 67,69 Eur (šešiasdešimt septynių eurų ir šešiasdešimt devynių centų) žyminį mokestį bei 300,00 Eur (trijų šimtų eurų) teisinės pagalbos išlaidas – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, naudai.

19Priteisti iš atsakovės A. Z., asmens kodas ( - ) 5,67 Eur (penkių eurų ir šešiasdešimt septynių centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas 5660). Pinigai turi būti pervesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Dambrauskaitė,... 2. Teismas... 3. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1 772,84 Eur negrąžintą paskolą,... 4. Atsakovė pranešimu buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo pranešimo... 5. Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies civilinėje byloje... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė 2016 m. rugsėjo 23 d.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101... 10. Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 13,76 Eur mokėjimo palūkanas ir... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 13. Ieškovė byloje patyrė 68,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis... 14. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 726,00 Eur dydžio išlaidas... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei taip pat... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285-287... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės A. Z., asmens kodas ( - ) 1 772,84 Eur (vieno... 19. Priteisti iš atsakovės A. Z., asmens kodas ( - ) 5,67 Eur (penkių eurų ir... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...